Vstavané teleso

Číslo patentu: E 17946

Dátum: 21.12.2012

Autor: Thaler Roland

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vstavané teleso Opis Doterajši stav technikyVynález vychádza zo vstavaného telesa, predovšetkýmvstavaného telesa pre pracovnú dosku, podľa obsahu patentovéhoVstavané elektrické zásuvky, ktoré sa zabudovávajú napríklad do kuchynskej dosky, majú tú nevýhodu, že by do nádoby zásuvky orientovanej smerom nahor mohli vnikať nečistoty, cudzie telesá alebo vlhkosť, pokial by nemala byť do zásuvky zastrčená žiadnaPreto sa vo verejnom spise DE 10 2004 051 064 Al navrhuje zariadenie, ktoré slúži na uloženie aspoň jedného zapojenia elektrickej zásuvky a je uzatvárateľné viečkom. Nevýhodou je, ževiečko sa môže kedykoľvek otvoriť a neprilieha tesne.Vo verejnom spise DT 24 58 243 Al sa opisuje bezpečnostné zariadenie pre inštalačné prvky, predovšetkým elektrické inštalačné prvky, ako sú elektrické zásuvky, vypínače alebo podobne. Bezpečnostné zariadenie má kryciu záklopku, ktorou sa inštalačné prvky nepristupne zakryjú. Na krycej záklopke je usporiadané otočná doštička veka, ktorá má bezpečnostný zámok, ktorým sa umožňuje otvorenie krycej záklopky len vurčitej polohe. Nevýhodou je, žekrycia záklopka sa pre otvorenie otáča smerom nahor, takže táto, pretože v otvorenej polohe vyčnieva nad ostatné konštrukčné časti, v danom pripade V otvorenom stave prekáža.V patentovom spise DE 10 2007 063 585 B 4 sa opisuje elektrická zásuvka, ktorá má uzatváracia zariadenie integrované do čelného prvku, ktorý sa skladá z niekoľkých prvkov uzatváracieho zariadenia. Prvky uzatváracieho zariadenia sú pohyblivo usporiadané nad pohyblivé ložisko, pričom pohyb prebieha radiálne smerom do vnútra a smerom von vzhľadom k stredu čelného prvku. Výhodné je,že sa tým čelný prvok môže upraviť ako veľmi sploštene postavený.Nevýhodou pre posúdenie sú pravdaže konštrukčné náklady.Konštrukčne nákladné sú taktiež uzatvárateľné elektrické zásuvky opisované v patentovom spise US 6,542,218 B 1 a V patentovom spise US 5, 240, 426 B 1.Vstavané teleso podľa vynálezu, svýznakovým znakom nároku l, je preto vybavené krytkou, pričom krytka usporíadaná pohyblivo na stene telesa sa môže z polohy uzamykajúcej vstavané teleso, predovšetkým elektrické zásuvky, otočiť do polohyPodľa výhodného uskutočnenia vstavaného telesa podľavynálezu odisťuje Odblokovanie aspoň jedno uzatváracie zariadenie.Podľa vyššie zmieneného výhodného uskutočnenia vstavanéhotelesa podľa vynálezu je Odblokovanie ovládané pružínou.Podľa dodatočného výhodného uskutočnenia vstavaného telesapodľa vynálezu je uzatváracie zariadenie ovládané pružínou.Podľa vyššie zmieneného výhodného uskutočnenia vstavaného telesa podľa vynálezu je krytka usporiadaná na stene telesa otočne.Krytka je teda krycí kotúč.Podľa dodatočného výhodného uskutočnenia vstavanćho telesa podľa vynálezu je pohyb krytky možný len pri odistení uzatváracieho zariadenia. Toto ovplyvňuje, že sa krytka môže otočiť napríklad lenPodľa dodatočného výhodného uskutočnenia vstavaného telesa podľa vynálezu má krytka na svojej strane privrátenej vnútornému priestoru aspoň jedno vyhĺbenie pre uloženie uzatváracieho zariadenia. Ak sa nachádza uzatváracie zariadenie vo vyhĺbení,nemôže sa krytka otočiť, pretože toto otáčanie bude blokovanéuzatváracím zariadením nachádzajúcim sa v prehlbení.Podľa dodatočného výhodného uskutočnenia vstavaného telesa podľa vynálezu je vo vnútornom priestore usporiadané aspoň jedno prehĺbenie na uloženie uzatváracieho zariadenia. Toto prehĺbenie slúži na uloženie uzatváracieho zariadenia, ak sa Odblokovanie stlačí,takže uzatváracím zariadením nachádzajúcim sa v prehĺbení sa môžeĎalšie výhody a výhodné uskutočnenia vynálezu súobr. 1 perspektívne znázornenie vstavaného telesa podľavynálezu v uzatvorenom stave, obr. 2 perspektívne znázornenie vstavaného telesa podľavynálezu v otvorenom stave, obr. 3 pohľad zhora na krytku a uzatváracíe zariadenie, obr. 4 bočný pohľad vstavaného telesa podľa vynálezu, obr. 5 podhľad vstavaného telesa podľa vynálezu, obr. 6 perspektívne znázornenie vstavaného telesa podľavynálezu v uzatvorenom stave, obr. 7 perspektívne znázornenie spodnej strany vstavanéhotelesa podľa vynálezu aobr. 8 znázornenie vstavaného telesa podľa vynálezuObr. 1 znázorňuje perspektívne zobrazenie vstavaného telesa 1 podľa vynálezu v uzatvorenom stave. Toto má stenu 2 telesa, ktorá je na svojej smerom nahor orientovanej strane zakrytá krytkou 3(krycím kotúčom). Krytka 3, ktorá je na stene 2 telesa nepohyblivo fixovaná, má otvory 4, ktoré sú uzatvorené uzatváracími zariadeniami 5. Uzatváracie zariadenia 5 sú spojene s odblokovaním 6 (stredovým gombikom, bodovým modulom, západkou), takže sa, pokial sa odblokovanie 6 stlači smerom dole, rovnako pohybujú smerom dole a

MPK / Značky

MPK: H02G 3/14

Značky: těleso, vstavané

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e17946-vstavane-teleso.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vstavané teleso</a>

Podobne patenty