Membrána pre zásobník plynu

Číslo patentu: E 3025

Dátum: 16.07.2006

Autor: Wolf Markus

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) Európsky patentový úrad (11) EP 1 746 336 B 1(22) Dátum podania prihlášky 16.07.2006(51) Medzinárodné patentové triedenie 111713 1/26 2 °°- C 12 M 1/107 (NM-m)(54) Membrána pre zásobník plynu(84) Vyznačené zmluvné štáty AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR(43) Dátum zverejnenia prihlášky 24.01.2007 Patentblatt 2007/04(73) Majiteľ Schmack Biogas AG 92421 Schwandorf (DE)0001 Vynález sa týka plynového uzáveru na plynotesné veľkoobjemových nádrží pomocou fólie na skladovanie plynu.0002 Bioenergetické stanice vytvárajú metán procesom mikrobiálneho odbúravania organických látok. Bioplyn pritom vzniká vo viacstupňovom procese kvasením alebo whnívaním v dôsledku aktivity anaeróbnych mikroorganizmov, t. j. s vylúčením vzduchu. Druh kmeňov organizmov určujú v podstate špecifické parametre procesu, ako je teplota, substrát, hodnota pH, atď. Tým sa dosiahneprispôsobenie mikroorganizmov príslušnému substrátu, čo umožňuje odbúravať množstvo organických materiálov fermentáciou.najčastejšie pozostávajú z betónu, ale sčasti sú zhotovené aj z iných materiálov,prikrývajú takzvanými fóliami na skladovanie plynu. Tieto fólie sú robustné, odolné proti poveternostným vplyvom a do určitej miery rozťahovateľné. Fólie na skladovanie plynu obyčajne pozostávajú z kaučukových (EPDM) materiálov.etylén-propylén-terpolymér Takto fóliami prikryté nádrže sa používajú nielen na medziskladovanie bioplynu, ale aj na zakrytie konečných úložísk hnoja a na zabránenie uvoľňovaniu nežiaducich látok z plynu vo veľkoobjemových nádržiach do okolia.0005 Na pripevnenie fólie na skladovanie plynu na korune nádrže sa v súčasnosti používajú dve v zásade odlišné technológie.0006 Pri jednom spôsobe pripevnenia sa drevené Iaty s Iichobežnikovým prierezom zatlačia pri výrobe nádrže do vlhkého betónu koruny nádrže. Do líchobežníkovej drážky, ktorá vznikne pri tuhnutí betónu a prechádza okolo celej nádrže, sa fólia na skladovanie plynu pricvikne pomocou uvedených drevených lát lichobežnikového prierezu. Nevýhody tohto spôsobu spočívajú v obmedzenejokolnosťami pri výrobe vysokej, velkoobjemovej nádrže.0007 Druhý spôsob pripevnenia používa na korune nádrže umiestnený,kompletne po obvode prechádzajúci kovový žľab na zafixovanie fólie na skladovanie plynu. Pritom sa fólia natlačí do žľabu pomocou hadice, naplnenej tlakovým vzduchom. Popri vysokých výrobných nákladoch hovorí proti tomuto spôsobu pripevnenia fólie malá pridržná sila kovového žľabu. Veľké sily vetra sú schopné vytrhnúť zo zakotvenia celú fóliu. Okrem toho už minimálne poškodenie hadice vedie k výpadku celého pripevneniaRovnako je lokálne ohraničenávýmena poškodených úsekov hadice principiálne spojená s výpadkom celého pripevnenia.0011 Predložený vynález poskytuje plynový uzáver na utesnenie horného otvoru veľkoobjemovej nádrže, pričom táto nádrž obsahuje steny, obklopujúce uvedenýpreloženej fólie na skladovanie plynu. Prítlačné dosky pritláčajú fóliu na skladovanie plynu v jej preloženej oblasti k hornému okraju stien.0012 Pod pojmom veľkoobjemová nádrž sa v rámci tohto vynálezu budú rozumieť nádrže s vnútorným objemom najmenej 10 m 3. Pod pojem veľkoobjemová nádrž spadajú najmä Stacionárne, nepohyblivé nádrže akéhokoľvek druhu.0013 Podľa výhodnej formy uskutočnenia tohto vynálezu je na meter obvodu stien veľkoobjemovej nádrže vytvorená najmenej jedna prítľačná doska. Ked sa na meter obvodu stien namontuje jedna prítľačná doska, je možné dostatočne tesné uzavretie veľkoobjemovej nádrže.0014 Zvlášť výhodne sú na meter obvodu stien veľkoobjemovej nádrže vytvorené prinajmenšom dve prítlačné dosky. Vzdialenosť medzi jednotlivými prítlačnými doskami je v tejto forme uskutočnenia tak malá, že sa dosiahne do značnej miery úplné plynotesné uzavretie veľkoobjemovej nádrže.0015 Plynový uzáver podľa tohto vynálezu sa dá použiť na utesnenie plynových zásobnikov bioenergetických staníc, zaručuje však rovnako zápachotesné zakrytie skladovacích nádrží hnoja a iných veľkých nádrží, ktoré uvoľňujú do okolia nežiaduce plyny. Pretože u bioenergetických stanic sa často používa ako zásobník plynu fermentor, plynový uzáver podľa tohto vynálezu slúži najmä na plynotesné uzavretie fermentorov.0016 Na montáž plynového uzáveru podľa tohto vynálezu sa fólia na skladovanie plynu položí na celý prierez nádrže a naloži sa na horný okraj stien nádrže, ktorá sa má utesniť. Po obvode na hornom okraji stien nádrže sa na fóliu na skladovanie plynu položí tesniaca šnúra. Fólia na skladovanie plynu sa preloži cez tesniacu šnúru v smere k vnútrajšku nádrže. Fólia na skladovanie plynu sa potom v jej preloženej oblasti vnútri tesniacej šnúry pritlačí pomocou prítlačných dosák na korunu nádrže. Keď sa fólia na skladovanie plynu napne ťahom, tesniaca šnúra skĺzne dovnútra, kým nedoľahne na vonkajší okraj prítlačnej dosky a nádrž tak bezpečne neutesní.0017 Podľa výhodnej formy uskutočnenia tohto vynálezu sa prítlačné doskypritláčajú v smere ku korune nádrže napinacimi skrutkami.

MPK / Značky

MPK: F17B 1/00, C12M 1/107

Značky: zásobník, plynů, membrána

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-e3025-membrana-pre-zasobnik-plynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Membrána pre zásobník plynu</a>

Podobne patenty