Zhrnovací prvok, najmä dvere

Číslo patentu: U 306

Dátum: 08.12.1993

Autori: Dušička Petr, Kulka Jiří

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zhrnovacieho prvku, najmä dverí, žaluzií, stien a pod. Zhrnovací prvok pozostáva 2 nepohyblivej koncovej lišty, slúžiacej na uchytenie zhrnovacieho prvku, pričom oproti koncovej lište je situovaná vodiaca lišta. Medzi obidvoma týmito lištami sú harmonikovo usporiadané tuhé lamely, prípadne opatrené jazdcami, napr.Doteraz známe zhrnovacie prvky, napr. zhrnovacie dvere,steny, prípadne žaluzie pozostávajú z pevných lamiel, harmonikovito usporiadaných medzi koncovou a vodiacou lištou. Lamely bývajú spojené navzájom závesmi a sú polepené v niektorých prípadoch ohybným plošným materiálom, napr. koženkou ktorý v prípade, že nie je na zvislých lamelách prerušený,môže tieto lamely navzájom spájať a nahradiť tak spomenuté závesy.Iné známe riešenie spočíva v tom, že zhrnovacie dvere pozostávajú z dvoch vrstiev ohybného plošného materiálu, medzi ktorými sú miestnym zlepením vytvorené vačky pre zvisle usporiadané tuhé lamely. Tieto tuhé lamely sú dalej na horných koncoch vybavené vodiacimi závesnými čapmi, ktoré svojimi hlavami posuvne zasahujú do vodiacej koľajnice, umiestnenej vodorovne nad hornými koncami pevných lamiel.Hlavným nedostatkom uvedených riešení je vysoká pracnosť pri výrobe zhrnovacích dverí a obtiažnosť zabezpečenia presnosti vzájomného miestneho zlepenia vrstiev ohybného plošného materiálu. Trvanlivosť a spoľahlivosť týchto lepených spojov je okrem toho znížená tým, že tieto lepené spoje sa nachádzajú v mieste ohybu spomenutého plošného materiálu pri každej manipulácii so zhrnovacímydverami, čo spôsobuje poru šovanie týchto lepených spojov. Podobné problémy vznikajúaj pri spojení vrstiev ohybného plošného materiálu medzi pevnými lamelami v miestach medzi jediným švom, ktorý sa nachádza v mieste najväčšieho ohybového namáhania tohto ohybného plošného materiálu a môže byť potom príčinou porušenia jeho celistvosti v tomto mieste.V československom patentovom spise č. 149 204 je popísaný spoj dvoch vrstiev tkaniny, najmä dverí, žalúzii,na vytvorenie zvislých, alebo vodorovných dutín, ktoré sú vyplnené spevňujúcimi prostriedkami. Spoj je vytvorený vzájomným pretkaním oboch vrstiev tkaniny. V miestach najväčšieho namáhania tak dôjde k vytvoreniu spoja vzájomným pretkaním dvoch vrstiev tkaniny jednodhchej zhrnovacej steny.Nevýhodou tohto riešenia je, že na takto utkaný spoj sa až potom nanáša povrchová úprava, to znamená hmota, ktorá dáva povrchu tkaniny vzhľad napr. koženky. Je zrejmé, že sa v tomto prípade na určitý druh tkaniny dá naniesť len určitý druh nánosu, ktorý je obmedzený druhom aj farbou.Vo zverejnenej československej patentovej prihláške č. PV-1352-91 sú popísané zhrnovacie dvere, ktoré pozostávajú z dvoch vrstiev ohybného plošného materiálu, medzi ktorými sú vytvorené vačky pre pevné lamely. Tieto vačky sú vymedzené navzájom rovnobežnými dvojicami zvislých švov, spojujúcich pozdĺž zvislých strán pevných lamiel navzájom vrstvy ohybného materiálu. Vrstvy tohoto materiálu sú z jedného pásu.Toto riešenie zhrnovacích dverí predstavuje možnosti použitých materiálov a vyhotovenie dvojice zvislých švov na jedinom páse zlepšenie pevnosti, zlepšenie vzhľadu, napr. použitím reliéfneho povrchu koženky, ale aj možností výroby väčších rozmerov dverí.Uvedené riešenia sú však obmedzené výberom tkaniny, ale bo ohybného plošného materiálu.Uvedené nevýhody sa odstránia alebo podstatne obmedzia pri riešení zhrnovacieho prvku, najmä dverí, žalúzií a pod. pozostávajúceho z nepohyblivej koncovej lišty a na protiľahlom konci umiestnenej vodiacej lišty, medzi ktorými sú harmonikovite usporiadané pevné lamely, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že medzi koncovou lištou a susednou lamelou.a rovnako medzi vodiacou lištou a susednou lamelou je umiestnená vyrovnávacia lišta,pričom všetky lišty, koncová, vodiaca aj vyrovnávacia vrátane lamiel sú vyrobené z materiálu na báze dreva.Je výhodné, ked každá lamela je na svojom hornom konci osadená výstužným profilom.Ďalej je výhodné, ked každá lamela je vybavená najmenej jedným výstužným prostriedkom zo skupiny zahřñajúcej horizontálny výstužný prvok, vertikálny výstužný prvok a výstužné pero, pričom výstužné prvky sú prednostne vyrobené 2 kovového materiálu a výstužné pero z tvrdého dreva.Je taktiež výhodné, ked lamela je zložená z bočných,horných, stredných a spodných líšt, medzi ktorými je vsadená aspoň jedna pevná svetlo prepúšťajúca výplň.Je rovnako výhodné, ked lišty a lamely šú navzájom spojené prostredníctvom spojovacieho prvku, uchyteného V pozdĺžnej upevňovacej drážke príslušnej lišty lamely, alebo líšt lamiel.Vo výhodnom vyhotovení je spojovací prvok vybavený aspoň na jednom konci zaisťovacím klinom, zapadajúcim do tvarovej drážky príslušnej lišty, alebo lamely, pričom spojovacím prvkom je prednostne textilný, alebo koženkový popruh s dvoma švami.Ďalej je výhodné, ked vo vodiacej lište je zabudovaná zaisťovacia klieština zapadajúca do guľového čapu.Okrem toho je výhodné, ked je vo vodiacej lište umiestnený uchytávací prvok.Hlavnou výhodou tohto riešenia je jednoduchá manipulácia

MPK / Značky

MPK: E06B 3/94

Značky: dveře, zhrňovací, prvok, najmä

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-u306-zhrnovaci-prvok-najma-dvere.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zhrnovací prvok, najmä dvere</a>

Podobne patenty