Nový extrakt ostropestreca mariánskeho, spôsob výroby a použitie

Číslo patentu: E 15421

Dátum: 23.12.2008

Autori: Prous Santiago Rull, Nagell Astrid, Aguirre Jaime Xiol

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu výroby extraktu ostropestreca mariánskeho, najmä prípravku flavanolignán so zvýšenou rýchlosťou uvoľňovanía a lepšou vstrebateľnosťou a jehopoužitia, najmä na liečenie a profylaxíu ochorenia pečene.0002 Ostropestrec mariánsky (milk thistle, Silybum marianum alebo Carduus Marianus) je rastlina pestovaná najmä v juhozápadnej a strednej Európe (Rakúsko, Maďarsko) a je naturalizovaný okrem Austrálie v Eurázii, Severnej Amerike a Južnej Amerike. Iné oblastipestovanía sa nachádzajú v Číne.0003 Účinnosť rastliny ostropestreca mariánskeho (semená a plody) pri prevencii a liečbe rôznych foriem ochorení pečene a žlčových ciest je známa. Droga sa skladá zo zrelých plodov,ktoré sú zbavené chĺpkov (Pappus), s minimálnym obsahom sylimarínu 1,5 (Pharmacopoea Europaea (Ph. Eur.), európsky líekopis 2007). Aj zo skorších dôb sú známe tinktúry(alkoholové výťažky prevažne z rastliny) z ostropestreca mariánskeho. Zvlášť vhodný je najmä ízolovaný Silyrnarín (napríklad DE 1 923 9.82, DE 1 767 666 (Madaus) ).0004 Silyrnarín je komplex flavanolignánu respektíve polyhydroxyfenylchromanónov a po prvýkrát bol ízolovaný z rastliny vroku 1960 (dizertácia Janiak Bernhard, červen 1960, FU Berlín (DE 2020407), Pelter A., Hänsel R., Tetrahedron Letters, 25, (1968.0005 Silyrnarín sa skladá zo zmesi s komplexom I-IV flavonolignánu, a síce v hlavných zložkách zo štyroch flavanolignánov, silybínu (silybinínu) (silymarínu I), silydianínua izosilibínu (silyrnarínu IV). U týchto flavolignánov je taxifolin viazaný s koníferylalkoholom.0006 Ďalšie známe vedľajšie komponenty sú dehydrosílybín, 3-des 0 xysilykrístín, desoxysilydianín (silymonín), silyadrín, silybinóm, silymerín a neosilymerín.0007 Plody ostropestreca maríánskeho sa výhodne používajú na výrobu extraktu. V stave techniky sú opísané také extrakty z ostropestreca mariánskeho a spôsoby ich výroby, ako je zverejnené napríklad V DE 1 923 982, DE 29 14 330 (Madaus).0008 Známy je aj suchý extrakt ostropestreca mariánskeho (Ext. Cardui mariae fruct . Siccum), ktorý je okrem iného získaný zrastlinnej drogy etylacetátom ako extrakčným prostriedkom, a liek je štandardizovaný podľa platných pravidiel Ph. Eur.0009 Deklarované požiadavky na suchý extrakt činia na obsah výhodne 30 - 65 hmotnostných silymarínu (ďalšie rozpätie obsahu je možné, pričom podiel silymarínu obsahuje nasledujúce jednotky 40-65 hmotnostných si 1 ibin(ín) A a B (zmes diastereomérov, C 2 sH 220 H 1 o, molekulová hmotnosť 482,4) a 10-20 hmotnostných izosilibinín A a B (zmes diastereomérov, CzsHzzOHm, molekulová hmotnosť 482,4) a 20-45 hmotnostných silidanín a sílikristín (C 25 H 22 OH 1 o, molekulová ľunotnosť 482,4) .0010 Na výrobu extraktu zo surovín (tu rastlinná droga) sa obvyklým spôsobom odtučňuje,extrahuje, ñltruje, koncentruje (zahusťuje) a čistí.0011 Uskutočňuje sa - obvyklým spôsobom po zmienenej kontinuálnej extrakcii so zmesou etylacetát/etanol/acetón/metanol (prípadne vodný) alebo vodnými zmesamí s Vyššie uvedenými rozpúšťadlami - ñltrácia s následným koncentrovaním (zahusťovaním). Potom nasleduje čistenie s etanolom a hexánom (ďalšie odmastenie), takže je možné získať vyššie uvedený0012 JP 2003 135023 A opisuje extrakciu pomocou bezvodého etanolu zo semienostropestreca mariánskeho nasledovanou sušením pomocou rozprašovania.0013 Takéto zloženie umožňuje rýchlosť uvoľňovania silymarínu 30 - cca 40 (merané podľa Ph. Eur. 5,7 2.9.3 (01/2006220903 v platnom znení, napríklad prostredníctvom košíčkovej metódy, pádlovým modelom).0014 Avšak existuje vysoká potreba zvýšiť rýchlosť uvoľňovania silymarínu v natívnom extrakte.0015 Je známe, že tieto flavanolignány sú vo vode nerozpustné, alebo zle rozpustné(rozpustnosť čistého silymarínu je pri pH 6,9 cca 0,08 mg/ml). Vzhľadom na toto chovanie roztoku nie je dostačujúca rýchlosť uvoľňovania týchto zlúčenín, a v skutočnosti ich biologickádostupnosť/vstrebateľnosť v tele človeka alebo cicavca.0016 Na zvýšenie rýchlosti uvoľňovania bola skúšaná derivatizácía flavanolignánov, akonapriklad pomocou komplexotvomých prostriedkov ako polyalkoholov, aminocukrov, esterovalebo pomocou inklúznych zlúčenín, ako je cyklodextñn ( EP 0 422 497 B 1 (Madaus , alebokomplexných zlúčenín, ako napríklad pomocou fosfatidylcholínu.0017 Nevýhodou však je, že môžu vznikať fyziologické cudzie látky snežiaducimi vedľajšími účinkami. i0018 Z doterajšieho stavu techniky je tiež známe, že rýchlosť uvoľňovania môže byť zvýšená pomocnými nosnými látkami, ako je napríklad 1-vinyl~ 2-pyrolidón, manitol a iné, (EP 0 722 918 B 1, US 5 906 991 (Madaus. Ďalej sú potrebné zmáčacie prostriedky, ako napríklad polysorbáty (tenzidy). V EP l 021 198 B 1 (Madaus) je navrhnutý koprecipitát silymarínu pomocou PEG. Avšak všetky tieto uvedené spôsoby majú tú nevýhodu, že je sťaženédávkovanie a môžu vznikať cudzie látky s nepresne deñnovanými vedľaj šimi účinkami.0019 Z tohoto dôvodu je cieľom poskytnúť zlepšený extrakt plodov ostropestreca mariánskeho, a to taký, ktorý má výhodne zvýšenú rýchlosť uvoľňovania silymarínu pri zachovaní natívneho charakteru. Pritom by mal byť extrakt vyrobený z veľkej časti bez prísad, nosičov, pomocných látok a zmáčadiel.0020 Túto úlohu rieši poskytnutý spôsob výroby extraktu plodov ostropestreca mariánskeho s rýchlosťou uvoľňovania silymarínu 80 alebo viac, kde v nasledujúcich krokocha) rastlinná droga (Silybum marianum) sa extrahuje s rozpúšťadlom strednej polarity pri 40 - 80 stupňoch Celzia, zvlášť výhodne pri 50 - 70 stupňoch Celzia, pričom rozpúšťadlo je vybrané zo skupiny, ktorú tvorí etylacetát, etanol, metanol, acetón, prípadne obsahujúci vodné podiely, b) sepamje sa, výhodne ñltruje, c) koncentruje sa, výhodne za zníženého tlaku a miešania pri teplote nižšej než 60 stupňov Celzia, výhodne pod 40 stupňov Celzia, c) a prípadne sa premyje horúcou vodou, d) uvedie sa do etanolu, výhodne 96 etanolu alebo viac, a potom sa zmieša s hexánom a zahustí, výhodne pri tlaku od l do 100 mbar, a výsledná fáza etanol-voda sa odstráni, e) suši sa a prípadne drví, t) zachycuje sa v bezvodom alkohole, výhodne v etanole, g) prípadne sa ñltruje a koncentruje a0021 Prekvapivo vedie ďalší krok f.) k výraznému zvýšeniu rýchlosti uvoľňovania silymarínu až na 80 (viď porovnávacie príklady). To je výhodné najmä preto, že sa podľa vynálezudosiahne nižšie dávkovanie extraktu plodov ostropestreca mariánskeho. Ďalej je tiež výhodné,

MPK / Značky

MPK: A61P 1/16, A61K 36/28

Značky: ostropestreca, spôsob, extrakt, nový, mariánskeho, použitie, výroby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/15-e15421-novy-extrakt-ostropestreca-marianskeho-sposob-vyroby-a-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nový extrakt ostropestreca mariánskeho, spôsob výroby a použitie</a>

Podobne patenty