Pleťová voda na báze emulzií aktívneho vitamínu D3

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Farmaceutický prípravok na lokálne aplikácie vo forme emulznej pleťovej vody, obsahujúcej aktívny vitamín D3, vhodný na aplikáciu na miestach, ako je vlasová časť hlavy. Táto pleťová voda je vhodná na liečenie kožných ochorení, ako je psoriáza alebo keratóza.

Text

Pozerať všetko

Vynález opisuje emulznú pleťovú vodu na báze aktívneho vitamínu D 3 a konkrétnejšie emulznú pleťowĺi vodu na báze aktívneho vitamínu D 3, obsahujúcu špecifickú zložku olejovej fázy, špecifickú zložku vodnej fázy a neiónové povrchovo aktívne činidlo, pričom iónový polysacharid obsiahnutý vo vodnej zložke je v určitom zastúpení, vyšší alkohol obsiahnutý v olejovej fáze je v určitom zastúpení a HLB neiónového povrchovo aktívneho činidla má špecifickú hodnotu.Pretože napr. 1(1,25-dihydroxycholekalciferol alebo lot,24-dihydrocholekalciferol sú látky majúce regulačnú funkciu na Ca, o ktorom je známe, že je fyziologickým prejavom vitamínu D 3, hovorí sa o nich ako o aktívnom vitamíne D 3. Aj keď fyziologické pôsobenie aktívneho vitamínu D 3 je rôzne a týka sa pravdepodobne indukcie diferenciácíe a vyvolania inhibície rastu pri aktívnom vitamíne D 3,boli získané dôkazy o tom, že aktívny vitamín D 3 je účinný proti lupienke, ktorá je úpomou kožnou chorobou. Tento mechanizmus nom-ializuje díferenciáciu a zrýchlený rast epidermových buniek, čo sa považuje za príčinu tohto ochorenia (pozri T. Matsunaga, et al., J. Dermatol., Vol. 17,č.3, str. 135 (1990.Pretože kožné ochorenie, ako je psoriáza (lupienka), je chorobou epidermovej vrstvy vonkajšej vrstvy pokožky, je z hľadiska biodostupnosti vhodnejšie skôr použitie lokálneho podávania liečiv než systematické orálne podávanie alebo použitie injekcií. Okrem toho, tento typ podávania je tiež preferovaný preto, že takto je možné predísť systematickým vedľajším účinkom.Príklady liekových foriem na lokálnu aplikáciu zahmujú polotuhé prípravky, ako sú masti a krémy, kvapalné prípravky, ako sú pleťová voda a tekuté mazania, pásky, prikladajúce obklady a prášky. Ak sa zvažuje patológia psoriázy, preferované sú však polotuhé prípravky alebo kvapalnć preparáty.Známe príklady polotuhých prípravkov zahrnujú olejové mazania, obsahujúce 1 oL,24-dihydroxyvitamín D 3 ako primámu aktívnu látku a biele petrolátum (vazelína z ropy) ako základ (Japonská patentová publikácia č.3-68009),krémové preparáty obsahujúce olejovú zložku zahmujúcu činidlo na nastavenie viskozity, ako je cetylalkohol a lipofilné rozpúšťadlo, ako je kvapalný parafin, povrchovo aktívne činidlo, ako je sorbitan monostearát (span 60) a zložku vodnej fázy, ako je propylénglykol (Japonská patentová prihláška č.4-210903) a mazanie na báze emulzií typu voda V oleji, obsahujúce ako olejovú fázu tuhú olejovú zložku,ako je biele petrolátum, povrchovo aktívne činidlo zahmujúce laurylsulfát sodný a pod., a zložky vodnej fázy zahmujúce propylćnglykol a pod. (Japonská patentová publikácia č.3-68009). Okrem toho, príklad známeho krémového preparátu má lot,24-dihyc|roxyvitamín D 3 ako primámu aktívnu látku a obsahuje squalan a pod., povrchovo aktívne činidlo, ako je polyhydroxyetylén hydrogenovaný ricínový olej 60 a zložku vodnej fázy, ako je propylénglykol (speciñkácia W 095/6482).Ak však zvažujeme patológiu psoriázy, preferované sú pleťové vody, ako preparáty na miestnu aplikáciu. Pretože zhruba 1/3 pacientov trpiacich na lupienku má túto chorobu na koži lebky vo svojích vlasoch, preferované sú také pleťové vody, ktoré nie sú lepivé na mieste aplikácie (vo vlasoch), ľahko sa aplikujú a majú optimálnu viskozitu, abynetiekli (majúce viskozitu od 500 do 1400 mPa.s, merané pomocou Brookñeldovho rotačného viskozimetra s využitím nadstavca č.LV 4 pri 60 otáčkach za minútu a pri 25 °C. Okrem toho sa požaduje, aby viskozita nebola ľahko ovplyvniteľná extrérrmymi vplyvmi, ako je teplota alebo vibrácia, a aby teda ostávala po celý čas konštantná. Okrem toho, pretože patológia psoríázy zahmuje abnorrnality, pri ktorých sú ničené epidermové bunky a pretože sa usudzuje,že je nízka rezistencia proti dráždiacim látkam, uprednostňujú sa na liečebné účely psoriázy také prípravky, ktoré majú nízky stupeň dráždivých látok.Všeobecne sú pleťové vody (vymývací roztok) rozdelené na pleťové vody založené na roztokoch a pleťové vody založené na emulziách.Pokiaľ ide o pleťové vody vitamínu D 3, sú opísané pleťové vody na báze roztokov kalcipotriolu alebo derivátu 20(R)-22-oxavitamínu D 3 v opise patentov WO 9 l/ 12807 a WO 92/01454. Pretože tieto pleťové vody používajú rozpúšťadlá, ako sú etanol, vedúce knízkej viskozite, nielen pri aplikácii ľahko tečú, čo zabraňuje ich účinnému prichyteniu na potrebných miestach, ale tiež pri aplikácii na vlasovú časť hlavy vyvolávajú problémy so zatekaním prípravku do očí. Okrem toho sú tu tiež pochyby okolo dráždivosti organických rozpúšťadiel, ako je etanol použitý ako rozpúšťadlo alebo činidlo na zosilnenie absorpcie.Je opísaný príklad pleťovej vody na báze emulzie, napr. v Japonskej patentovej publikácii č.60-l 74705, ktorá je zložená z vitamínu D 3 a jeho derivátov, olejovej zložky ako je vorvaňovina, cetanol, petrolátum alebo squalan, povrchovo aktívne činidlo, ako je polyoxyetylén (10 mol) monostearát alebo sorbitan monooleát a zložky vodnej fázy ako napríklad glycerín. Okrem toho je pleťová voda emulzného typu opísaná v Japonskej patentovej publikácii č. 3-68009, kde obsahuje lot,24-dihydroxyvitamín D 3, zložku olejovej fázy zahmujúcu tuhú olejovú zložku, ako napríklad stearylalkohol a kvapalnú olejovú zložku, ako je kvapalný paratin a povrchovo aktívne činidlo zahmujúce laurylsulfát sodný.Ak sú tieto pleťové vody emulzného typu napr. skladované v prostrediach s teplotou 50 °C alebo s nižšou, alebo sú stimulované vibráciami, dochádza ku zmenám viskozity a pozorujeme vznik gélu.Konvenčné pleťové vody emulzného typu obsahujúce aktívny vitamín D 3 totiž nie sú vždy uspokojivé, ak ide o farmakologickú aktivitu a chemickú stabilitu primámej drogy, alebo ak ide o optimálnu viskozitu, napr. aby nedochádzalo k lepeniu ošetrených oblastí (vlasov), aby boli dobre aplikovateľné a aby ľahko netiekli, alebo ak ide o fyzikálnu stabilitu prípravkov pri dlhodobom skladovaní, zahriatí alebo vibráciách.Predmetom tohto vynálezu je pleťová voda emulzného typu obsahujúca aktívny vitamín D 3, v ktorej je zachovaná farmakologická aktivita a chemická stabilita primámej drogy vo forme aktívneho vitamínu D 3.Ak sa uvažuje nad uvedeným predmetom vynálezu, ide o výsledok skoršich štúdií týkajúcich sa vyvinutia emulznej pleťovej vody typu olej vo vode (O/W) obsahujúcej aktívny vitamin D 3, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky (l) nelepí sa, ľahko sa aplikuje a má takú viskozitu, ktorá zabraňuje stekaniu prípravku dokonca aj pri aplikácii na plochu vlasov, (2) zachováva farmakologickú aktivitu a chemickú stabilitu aktívneho vitamínu D 3, dostatočnú na použitie ako farmaceutikum, (3) má dostatočnú fyzikálnu stabilitu napoužitie ako farmaceutikum, (4) má nízky stupeň dráždivosti kože. Prihlasovatelia tohto vynálezu objavili, že uvedené špecifikácie môžu byť dosiahnuté kombinovaním použitia určitej zložky olejovej fázy, pridaním iónového polysacharidu do vodnej fázy, použitím neiónového povrchovo aktívneho činidla, rovnako ako určitým obsahom vyššieho alkoholu v zložke olejovej fázy a pomocou určitého HLB uvedeného neiónového povrchovo aktívneho činidla, čo vedie k uskutočneniu tohto vynálezu.Konkrétne je predmetom vynálezu emulzná pleťová voda na báze aktívneho vitamínu D 3, ktorá obsahuje nasledujúce zložkya) terapeuticky účinné množstvo aktívneho vitamínu D 3, b) zložku olejovej fázy obsahujúcu tuhú olejovú zložku zahmujúcu biele petrolátum a vyšší alkohol, a kvapalnú olejovú zložku obsahujúci squalan V množstve l až 2,5 hmotnostných dielov, c) zložku vodnej fázy obsahujúcu íónový polysacharid ad) neiónové povrchovo aktívne činidlo, kdel. obsah iónového polysacharidu je 0,3 až 1,0 hmotnost ných dielov celého prípravku, 2. obsah vyššieho alkoholu je 0,2 až 1,0 hmotnostnýchdielov celého prípravku a 3. HLB neiónového povrchovo aktívneho činidla je 11,5Okrem toho vynález opisuje pleťovú vodu emulzného typu obsahujúcu aktívny vitamín D 3, ktorá zachováva farmakologickú aktivitu a chemickú stabilitu primámej drogy vo forme aktívneho vitamínu D 3 a/alebo má vynikajúcu farmakologickú aktivitu a chemickú stabilitu a má viskozitu vhodnú na aplikáciu napr. na plochu vlasov.Ďalej vynález opisuje pleťovú vodu emulzného typu obsahujúcu aktívny vitamín D 3, ktorá zachováva farmakologickú aktivitu a chemickú stabilitu primámej drogy vo forme aktívneho vitamínu D 3 a/alebo má vynikajúcu farmakologickú aktivitu a chemickú stabilitu, má viskozita vhodnú na aplikáciu napr. na plochu vlasov, má vynikajúcu stabilitu, pokial ide o dlhodobé skladovanie prípravkov, teplotu alebo vibrácie a má nízku úroveň dráždivosti kože.Zložka olejovej fázy, ktorá tvori pleťovú vodu aktívneho vitamínu D 3 podľa tohto vynálezu obsahuje olejovú zložku zahmujúcu biele petrolátum a vyšší alkohol a kvapalnú olejovú zložku zahmujúcu squalan.Biele petrolátum podľa tohto vynálezu sa čistí odfarbovaním zmesi uhľovodíkov získanej z petrolea pomocou dohodnutých kvalitatívnych štandardov, napr. japonská Phamiacopoeia sa používa ako štandard kvality. Zvlášť je preferované biele petrolátum majúce vysokú čistotu kvôli stabilite aktívneho vitamínu D 3, napr. 1 oL,24-dihydroxyvitamín D 3, a ktoré má napr. peroxidovú hodnotu 0,5 alebo nižšiu.Okrem toho, squalan podľa tohto vynálezu, je nasýtený uhľovodík získaný napr. redukciou uhľovodíkov získaných z pečeňového oleja žralokov žijúcich hlboko v oceáne využitím dohodnutých kvalitatívnych štandardov, napr. ako štandardy kvality sú používané Japonské kozmetické surovínové štandardy.Bolo potvrdené, že opísaná zložka olejovej fázy založená na uhľovodíkoch má nižšiu dráždivosť vporovnaní s polámymi zložkami olejovej fázy, ako sú estery mastných kyselín podľa primárneho testu dráždivosti kože pri králikoch, uskutočnenej objaviteľmí tohto vynálezu. Použitie tejto zložky olejovej fázy s nižšou dráždivosťou kože umožňuje získavať pleťovú vodu, majúcu nízku úroveň dráždivosti a schopnost byt aplikovanou na postihnutú plochu kože, napr. pri psoriáze.Je preferované, aby obsah vyššieho alkoholu podľa tohto vynálezu bol 0,2 až 1,0 hmotnostných dielov celého prípravku. Ak je množstvo vyššie než 1,0 hmotnostných dielov, je namáhavé získat pleťovú vodu, ktorá nemá zmeny viskozity spôsobené prostredím, ako je teplota alebo vibrácia. Okrem toho, množstvo nižšie než 0,2 hmotnostných dielov prináša ťažkosti pri tvorbe ochrannej vrstvy (fáza D) okolo olejovej fázy. To vedie k vyššej náchylnosti k oddeľovaniu fáz na olejovú a vodnú fázu, prípadne kvýznarrme nižšej chemickej stabilite aktívneho vitamínu D 3.Preferovaný príklad viskozity pleťovej vody podľa tohto vynálezu je viskozita v rozmedzí od 500 do 1400 mPa.s,meraná pomocou Brookfieldovho rotačného viskozimetra s využitím nadstavca č.LV 4 pri 60 otáčkach za minútu a 25 °C.Konkrétnejšie, obsah bieleho petroláta, vyššieho alkoholu a squalanu, ktoré tvoria zložky olejovej fázy podľa tohto vynálezu, prednostne tvoria tuhú zložku olejovej fázy, obsahujúcu 2 až 5 hmotnostných dielov bieleho petroláta a 0,2 až 5,0 hmotnostných dielov vyššieho alkoholu a kvapalnú olejovú zložku, zahmujúcu 1 až 2,5 hmotnostných dielov squalanu v rámci rozmedzia, ktoré splňa uvedené hmotnostné pomery tuhej a kvapalnej zložky.Okrem uvedeného bieleho petroláta vyššieho alkoholu a squalanu môžu byt pridané ďalšie tuhé a kvapalné olejové zložky do olejovej fázy podľa tohto vynálezu. Príklady tuhých olejových zložiek zahmujú tuhý parañn, vorvaňovinový včelí vosk. Ich pridané množstvá by mali byt v rozmedzí, ktoré dovoľuje jeden z predmetov tohto vynálezu, napr. požadovaná fyzikálna stabilita. Ako priklad dodaného množstva sa preferuje nmožstvo l/4 hmotnostného dielu alebo nižšie tuhej olejovej zložky podľa tohto vynálezu, na udržanie viskozity pleťovej vody, ktorá je vhodná nae aplikáciu na miesta, kde sú vlasy. Príklady kvapalných olejových zložiek zahmujú estery, ako sú triglyceridy mastných kyselín so strednými reťazcami, diizopropyladipát a izopropylmyristát, kvapalný parañn a dimetylpolysiloxán. Množstvo týchto kvapalných olejových zložiek by malo byt také, aby bola zachovaná napr. fyzikálna stabilita. Ako priklad dodaného množstva sa preferuje množstvo l/Z hmotnostného dielu alebo nižšie podľa vynálezu, na udržanie takej viskozity pleťovej vody, ktorá je vhodná na aplikáciu na miesta, kde sú vlasy. Okrem toho, pokiaľ ide o dráždivosť, bolo zistené, že použitie olejovej zložky inej než založenej na uhľovodíkoch, vedie k slabo vyššej dráždivosti než pri použití olejovej zložky založenej na uhľovodíkoch.Do olejovej fázy môže byť podľa toho vynálezu pridaný antioxidant. Príklady antioxidantov zahmujú butylhydroxytoluén, butylhydroxyanizol a dl-oc-tokoferol, pričom prednostné sa pridáva dl-a-tokoferol. Množstvo uvedeného antioxidantu je za normálnych okolností 0,001 až 2,0 hmotnostných dielov a výhodnejšie 0,01 až 1,0 hmotnostných dielov.Zložky vodnej fázy podľa toho vynálezu obsahujú iónový polysacharid pri určitej koncentrácii. Okrem toho iónový polysacharid vtomto vynáleze odkazuje na polysacharid, v ktorom má reťazec cukru napr. karboxylovú skupinu alebo sulfátovú skupinu a má pritom štruktúru cukru,ktorá sa ionizuje vo vodných roztokoch. Ako výsledok prítomnosti iónového polysaeharidu emulzné pleťové vody podľa tohto vynálezu sú len ťažko ovplyvnené zmenami viskozity, spôsobenými stímulrni, ako sú teplota alebo vibrácie. Okrem toho tiež pôsobí ako stabilizátor emulzie, čím zabraňuje separácií fáz. Okrem toho, dokonca aj v prípade aktívneho vitamínu D 3, primáma droga podľa tohto vynále SK 285439 B 6zu je vo vode nestabilná ako la,24-dihydroxyvitamín D 3, je tu účinok na zlepšenie stability tejto prímámej drogy.Príklady iónového polysacharidu zahmujú xanténovú gumu a/alebo karagenan, pričom xanténova guma je preferovaná. Obsah týchto iónových polysacharidov je výhodne od 0,3 do 1,0 hmotnostných dielov celého prípravku a výhodnejšie od 0,4 do 0,8 hmotnostných dielov.Okrem toho môžu byť do vodnej fázy pridané čínidlá na udržanie vlhkosti, antiseptické a chelátujovacie činidlá,pufry a pod. Príklady činidiel na zadržovanie vlhkosti zahrnujú propylénglykol, glycerín a sorbitol, v množstvách od l do 20 hmotnostných dielov a výhodne od 2 až 15 hmotnostných dielov. Príklady antiseptických látok zahmujú parabény, ako je metylaparabén, propylparabćn a ich zmesi,chlórbutanol, monotioglycerín, kyselina sorbová, sorbát draselný, benzylalkohol, pričom pridávané množstvá sú od 0,001 do 5,0 hmotnostných dielov a výhodne 0,0 l do 3,0 hmomostných dielov. Príklady pufrov zahmujú hydrogenfosfàt disodný, dihydrogenfosfát sodný a dihydrogénfosfát draselný, ktoré sú pridávané v požadovaných množstvách na nastavenie pH vodnej fázy na 6,5 až 8,5.V pleťovej vode podľa tohto vynálezu je hmotnostný pomer medzi uvedenou olejovou fázou a zložkami vodnej fázy (zložky olejovej fázy/zložky vodnej fázy) je od 15/85 do 3/97. Ak je pomer mimo tento rozsah, nemôžu byť dosiahnuté naznačené hodnoty viskozity a stability preferované na použitie ako pleťovej vody.Pleťová voda aktívneho vitamínu D 3 podľa tohto vynálezu obsahuje tiež neiónové povrchovo aktívne činidlo. Toto neiónové povrchovo aktívne činidlo zahmuje dva alebo viac typov povrchovo aktívnych činidiel. Príklady takýchto činidiel podľa toho vynálezu zahmujú jeden alebo viac typov činidiel, vybraných zo skupiny obsahujúcej povrchovo aktívne činidla s nízkym HLB, ako napríklad sorbitan monooleát, sorbitan monostearát, sorbitan sesquioleát, sorbitan trioleát, glycerol monostearát, glycerol monooleát a propylénglykol monostearát a povrchovo aktívne činidla s vysokým HLB, ako napríklad polyoxyetylén (30, 40 alebo 60) sorbitotetraoleát, polyoxyetylén hydrogenovaný stužený ricínový olej 60, sorbitan monolaurát, sorbitan monopalmitát, polyoxyetylén (20) sorbitan monolaurát, polyoxyetylén (20) sorbitan monopalmitát, polyoxyetylén (20) sorbitan monostearát, polyoxyetylén (20) sorbitan monoleát,polyoxyetylén (10) monolaurát a polyoxyetylén (23, 25 alebo 30) ceytléter. Normálne, povrchovo aktívne činidlo s nízkym HLB je kombinovane s povrchovo aktívnym činidlom s vysokým HLB, aby bolo zaistené HLB na účely stabilizácie emulzie.Obsah neiónového povrchovo aktívneho činidla podľa tohto vynálezu je výhodne od 1,8 do 5,2 hmotnostných dielov celého prípravku. Okrem toho sa v tomto prípade preferuje, aby HLB celého neiónového povrchovo aktíwieho činidla bolo 10 alebo viac, výhodne 11,0 alebo viac, aby bolo uvedenému iónovému polysacharidu dovolene mat jeho preventívny účinok na separáciu fáz. výhodnejšie je celkový obsah neiónového povrchovo aktívneho činidla od 11,5 do 14,5.Príklady aktívneho vitamínu D 3 podľa tohto vynálezu zahmujú aktívny vitamín D 3 vybraný zo skupiny obsahujúcej lot,24-dihydroxyvítamín D 3, IogZS-dihydroxyvitamín D 3 a lot-hydroxyvitamín D 3. 1 u,24(R)-Dihydroxyvitamín D 3 a 1 a,24(S)-díhydroxyvitamín D 3 sú preferované, pričom 1 ot,24(R)-dihydroxyvitamín D 3 je zvlášť preferovaný vzhľadom na jeho vynikajúcu farmakologickú aktivitu. Okrem toho kryštály lot,24(R)-dihydroxyvitamínu D 3 sú preferované pokiaľ ide o čistotu a napr. možno použit jeho 1 hydrát.Množstvo aktívneho vitamínu D 3 podľa tohto vynálezu je dávka, ktorá je účinná na liečenie kožných ochorení, na ktoré je aplikovaná a normálne je koncentrácia V pleťovej vode v rozmedzí od 0,00005 do 0,1 hmomostných dielov. Pleťová voda aktívneho vitamínu D 3 podľa tohto vynálezu sa vyrába podľa rutinného spôsobu rozpustením požadovaného množstva aktívneho vitamínu D 3 v zložke olejovej fázy s povrchovo aktívnym činidlom pri zahrievaní, zmiešaním roztoku so zložkou vodnej fázy alebo vodnej fázy bez roztoku iónového polysacharidu, ktorý je potom zahrievaný v emulgačnom zariadení, cmulgovaním zmesi so vznikom jednotnej emulzie alebo pridaním roztoku iónového polysacharidu ku zmesi podľa potreby a potom emulgovaním zmesi so vznikom jednotnej emulzie a na záver ochladením.Pleťová voda vitamínu D 3 podľa tohto vynálezu môže byť použitá ako terapeutické činidlo na kožné ochorenia,ako sú psoriasis vulgarís, pustulózna psoriáza, psoriáza kvapkovitá, erytrodermálna psoriáza, psoriasis anhopica,psoriasis gravis a ďalšie typy psoriázy a keratózy. Aj ked sa dávky líšia podľa vážnosti ochorenia a pod., je preferované napr. podávanie pleťovej vody, rnajúcej koncentráciu la,24-dihydroxyvitamínu D 3 od 100 do 0,1 ug/g pleťovej vody, a to jedenkrát až niekoľkokrát denne na postihnutú plochu.Je teda uskutočnená emulzná pleťová voda, obsahujúca aktívny vitamín D 3, majúca viskozitu vhodnú na aplikáciu na miesta, kde sú vlasy, majúca uspokojivú farmakologickú aktivitu, stabilitu primárnej drogy a fyzikálnu stabilitu a má nízku úroveň dráždivosti kože. Okrem toho je extrémne veľký význam uskutočnenia takejto emulznej pleťovej vody na klinické určenie.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 je bloková schéma ukazujúca príklad výrobného postupu pleťovej vody podľa tohto vynálezu.Obr. 2 je graf zachytávajúci výsledky kumulatívneho testu kožného dráždenia králikov pre pleťovú vodu podľa príkladu l tohto vynálezu a pleťovú vodu porovnávacích príkladov 9 a 10.Aj ked je V nasledujúcom texte ďalšie vysvetlenie tohto vynálezu prostredníctvom príkladov, je treba poznamenať,že tieto príklady nie sú v žiadnom prípade uvažované ako lirnitujúce pre tento vynález. Najskôr je podané vysvetlenie týkajúce sa rôznych typov testovacích metód použitých v príkladoch.Prehľad náplne a poslania uskutočňovaných príkladov Náplň a poslanie uskutočňovaných testov sú zahmuté v tabuľke l.Nálň a - slanie uskutočňovan ch testovtest na meranie viskozíty pleťovej vodymeranie viskozíty využitím rotačného visko zimetraReferenčný test stanovenie viskozíty pomocou senzorovćho testuTest fyzikálnej stability pleťovej vodyGravitačný záťažový test (test separácie fázTermický záťažový test (skladovanie pri 40 ažurčenie optimálneho rozsahu viskozítyStanovenie fyzíkálnej stability emulzie na základe výskytu separácie fáz alebo želatinácieTest stability primámej drogy pleťovej vody Meranie rezidualnych koncentrácii primárnejTest farmakologickej aktivity pleťovej vodyODC test inhibičnej aktivityTest pleťovej vody na dráždivost kože(Porovnávací kumulatívny test dráždivosti koVnasledujúcom texte je podaný opis testovacích metód z tabuľkyl.Testovacia metóda 1 Test viskozíty pleťovej vodyVzorka pleťovej vody bola naplnená do sklenenej skúmavky vybavenej skrutkovacim uzáverom (Mamem, č. 3 L) s priemerom 2 l mm, priemerom hrdla 12 mm a výškou 50 mm až po závity, aby nemohli vnikať bublinky. Testovanie bolo uskutočňované pri 25 °C pri nasledujúcich podmienkach V súlade s podmienkami Všeobecných testovacích metód japonskej Pharmacopoeia Metódy merania viskozíty č. 2 Metóda Rotačného viskozimetraAparát Rotačný viskozimeter s jedným valcom DVIIMeranie viskozíta bola meraná po otáčaní rotora počas 3 min.Vyhodnocovancie lcritérium bolo založené na tom, že sa vzala ako optimálna viskozíta v rozmedzí od 500 do 1400 mPas (pozri porovnávací test l).Referenčný test Vyhodnotenie viskozíty pleťovej vody využitím senzorovébo testuLepivost a ľahkosť aplikácie bola vyhodnotená pomocou dotykového testu, rezistencia proti stekaniu bola určená vizuálne pre komerčne dostupnú pleťovú vodu a testovaciu pleťovú vodu. Ďalej bola komerčne dostupná pleťová voda umiestnená a potom vytlačená z nádoby, v ktorej sa predáva, zatial čo testované pleťová voda bola umiestnená do polyetylénového obalu.Vyhodnocovacie kritériá sú uvedene V tabuľke 2, zatiaľ čo výsledky sú uvedené v tabuľke 3.Štandardy na vyhodnocovanie viskozíty využitím senzorového testuPri dotyku nie je pocit lepivosti a pri aplikácií na hlavu sa vlasy nelepia.-z Pri dotyku pocit lepivosti, ľahko sa pri aplikácii na hlavu lepí k vlasom.Ľahkosť apli- Vhodná roztierateľnosť a množstvo vykácie tlačené z obalu sa ľahko- Prílišná roztierateľnosť, je namáhavé udržať ju na postihnutej oblasti, alebo je viskozíta príliš vysoká, čo vedie k nerovnomemostiam priNízke riziko vnilmutia do oka vďaka stekaniu pri aplikácii na hlavu.-zVysoké riziko vniknutía do oka pri aplikácii na hlavu.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/59, A61K 47/44, A61K 47/10, A61K 9/107, A61K 47/36

Značky: pleťová, emulzií, aktívneho, vitamínu, báze

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/14-285439-pletova-voda-na-baze-emulzii-aktivneho-vitaminu-d3.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pleťová voda na báze emulzií aktívneho vitamínu D3</a>

Podobne patenty