Spôsob prípravy pevnej dávkovej formy desmopresínu

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka nového spôsobu prípravy pevnej dávkovej formy desmopresínu alebo jeho farmaceutický prijateľnejDesmopresín, známy tiež ako dDAVP, je nonapeptidová a terapeuticky účinná zložka (vo forme acetátovej soli) vo farmaceutickom prípravku Minirin®, ktorý sa predáva, okrem iného,ako nazálny sprej a tabletová formulácia. Desmopresín sa primárne používa na liečenie primárnej nočnej enurézy, t.j. nočného pomočovania u detí, ale je schválený tiež na liečenie noktúrie(nočného pomočovania) a diabetes insipidus (obličková úplavica). Tabletová formulácia bola po prvý raz uvedená na trh vo Švédsku V roku. 1987. Kompozícia predávanej tabletovej formy desmopresínuzostala až dodnes V tej istej podobe.Tabletová forma desmopresínu bola po prvý raz opísaná V americkom patente US 5,047,398. Následne vydané marketingové oprávnenie týkajúce sa tablety, V ktorej boli okrem iného,manitolové, mastencové a celulózové zložky uvedené v príkladoch amerického patentu US 5,047,398 nahradenê zemiakovým škrobom. Okrem acetátu desmopresínu a zemiakového škrobu sú zložkami uvedených tabliet laktóza, polyvinylpyrolidön (PVP) a stearan horečnatý,ktoré spolu tvoria homogénnu tabletu lisovanü z granulátu. Tátokompozícia je okrem iného opísaná V publikovanom dokumente W 0 03/94886 A 1 (pozri stranu 28).Keďže desmopresín je nonapeptid obsahujúci disulfidovú väzbu,jeho stabilita sa vždy musí zvažovat. Reprezentatívnymi publikáciami, ktoré sa venujú problému stability desmopresínu vofarmaceutických formuláciách sú EP 1255557 Al, EP 752877 A 1 a EP 710122 Al.Granulát obsahujúci desmopresín sa až doteraz pripravoval spôsobom granulácie za mokra, zahrnujúcim postupnost niekoľkých krokov preosievania a zmiešavania, uskutočňovaných pri teplotepríklad 1). Jedným z cieľov tohto postupu je udržať strihové sily,ktorým môže byť desmopresín podrobený, na minimálnej hladine. Hlavnými nevýhodami uvedeného postupu je to, že je dosť časovonáročný a vyžaduje vyšší podiel ľudskej práce.spôsob granulácie za mokra na prípravu bukálneho systému dodávaniaPretože sa ako granulačná kvapalina pri príprave granulátu podľa doterajšieho stavu techniky použije zmes vody a etanolu,výsledná tableta nevyhnutne obsahuje zvyšky rozpúšťadiel, typicky 5-6 vody a 0,1 etanolu (hmotnostné percentá). Úplné odstránenie zvyškov rozpúšťadiel sušením je nepraktické, pretože podmienky pre úplné vysušenie pevných dávkových foriem bývajú zvyčajne buď príliš nákladné v priemyselnom merítku alebo majú za následok prípadnetepelne poškodenie desmopresínu. Primárnym cieľom pridania etanoluje skrátenie doby sušenia (cez azeotrop).Dokument US 2003/0091637 A 1 opisuje použitie špecifického kopolyméru ako poťahovacieho činidla na farmaceutické jadro. Farmaceuticky účinným základom môže byť napriklad peptidový hormón. Poťahovanie sa môže uskutočňovať s použitím zariadeniaDokument W 0 03/094886 opisuje prípravu tabliet obsahujúcichdesmopresín s použitím konvenčného postupu granulácie za vlhka.Cieľom predloženého vynálezu je odstrániť vyššie uvedené nevýhody.Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy pevnej dávkovej formy desmopresínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli,pričom tento spôsob zahrnuje granulovanie desmopresínu, alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, a najmenej jedného excipienta,nosiča alebo riedidla alebo ich zmesi, v zariadení s fluidným lôžkom, pričom výsledný granulát obsahujúci desmopresín je vhodný na lisovanie na farmaceuticky prijateľnú tabletu. Špecifickejšie, uvedené spracovanie zahrnuje zabezpečenie podmienok na umožneniekrokov zmiešania a strihu. Uvedená granulácia typicky zahrnuje nastavenie prietoku fluidizovaného vzduchu a teploty spracovaniaŠtandardná literatúra (pozri Pharmaceutical Dosage Forms Tablets vol. 1, strany 297-298, Ed. H.A Lieberman, L. Lachman and J.B. Schwartz, Marcel Dekker, Inc., New York and Basel, 1989) uvádza, že podmienky spojené s granulâciou vo fluidnom lôžku môžu byt škodlivé, napríklad pre enzýmy. Konkrétnejšie, teplo a vlhkost kombinované s cirkulujúcim vzduchom a časticami pri spôsobe granulácie s fluidným lôžkom generujü dôležité sily strihu a abrazívne sily s cieľom poskytnutia granulátu, ktorý má prietokové (hydrodynamické) vlastnosti ideálne na lisovanie tabliet v priemyselnom merítku a rýchlosti. Takéto prietokové vlastnosti sú z dôvodu štruktúry výsledného hladkého povrchu granulátu podrobenéuvedeným silám strihu a abrazívnym silám.Prekvapujúco sa zistilo, že tak citlivá molekula, ako je desmopresín, môže vydržat podmienky spracovania granulácie vo fluidnom lôžku. Najdôležitejšími výhodami spôsobu podľa predloženého vynálezu sú krátka doba spracovania v porovnaní s konvenčnou granuláciou za mokra, a vynikajúce prietokovévlastnosti na lisovanie výsledného granulátu.Samotná granulácia vo fluidnom lôžku je konvenčnou technológiou a je opísaná v početnej rozmanitej štandardnej literatúre, ako je řwarmaceutical Dosage Forms Tablets vol. 3,strany 27-29, Ed. H.A Lieberman, L. Lachman and J.B. Schwartz,Marcel Dekker, Inc., New York and Basel, 1990) a Pharmaceutics ~ The science of dosage form design, strany 625-627 Ed. M. E. Aulton, Churchill Livigstone, Edinburgh, London, Melbourne and New York, 1988. Vhodná voľba podmienok nastavenia všeobecného zariadenia a podmienok spracovania závisí teda od schopností odborníka skúseného v odbore výroby farmaceutických formulácií. Príkladmi komerčných dodávateľov zariadení upravených na granulácius fluidným lôžkom sú Aeromatic-Fielder AG, CH (série Strea) a Glatt GmbH, DE.Vo výhodnom uskutočnení predloženého spôsobu sa uvedenýgranulát obsahujúci desmopresín pripraví spôsobom, ktorý zahrnujeii) poskytnutia granulačnej kvapaliny obsahujúcej rozpúšćadlo a desmopresín, alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, a prípadne spojivo aiii) uvedenia tejto granulačnej kvapaliny, výhodne postriekaním, do kontaktu s uvedenýn práškom vo vnútri uvedeného zariadenia, v ktorom prietok fluidizačného vzduchu a teplota spracovania a čas sú súbežne,a pripadne tiež po ukončení uvedeného spojenia, nastavenétak, aby poskytovali uvedené kroky zmiešania a strihu.Podmienky spôsobu granulácie vo fluidnom lôžku zvyčajne tiež umožňujú sušenie, pričom fluidizácia pokračuje, t.j. tiež počas uvedeného kroku iii). Pokračujúce podmienky spracovania po uvedenom spojení teda umožňujú dalšie sušenie okrem kroku zmiešavania a strihu. Ako príklad, operácia postrekovania pri granulácii s fluidným lôžkom sa typicky uskutočňuje pri konštantnej rýchlosti postrekovania v priebehu doby od 10 do 60 minút. Prípadne po postrekovaní nasledujú podmienky kontinuálneho spracovávania počas 10 až 240 minút, ak sa požaduje dàlší krok sušenia, zmiešavaniaUvedeným rozpúštadlom je výhodne voda, ktorá je predovšetkým výhodným aspektom predloženého vynálezu. Je pozoruhodné, že použitie vody ako jediného rozpúštadla napriek tomu zachováva krátku dobu sušenia, čínt sa znižujú riziká explözie a expozície organickému rozpúštadlu, pričom sa pripraví granulát požadovanej kvality. Navyše, proces granulácie je zjednodušený odstránenímPrietok fluidizovaného vzduchu sa týka prietoku vzduchu, ktorý je postačujúci na dosiahnutie fluidizäcie prášku a výslednéhogranulátu vo vnútri granulačného zariadenia s fluidným lôžkom.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/20, A61K 9/16, A61K 38/10

Značky: desmopresínu, pevnej, dávkovej, formy, přípravy, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/11-e541-sposob-pripravy-pevnej-davkovej-formy-desmopresinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy pevnej dávkovej formy desmopresínu</a>

Podobne patenty