Košíček na WC gél

Číslo patentu: U 2716

Dátum: 07.11.2000

Autori: Kopecký Ľubomír, Vošoust Jiří

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkový vzor sa týka konštrukčného riešenia košíčka na doplňovaciu hmotu WC gélu, ktorý je možné zavesiť pod okraj toaletnej misy pomocou pružnej svorky a je možné doplniť ho zo2 ásobného.predmetu po vyčerpaní aktívnych látok.Košiček na WC gél spadá do oblasti výroby drobných predmetovNa čistenie toaletných mís sú známe prípravky aktívnych látok V kusovom stave, ktoré môžu plniť svoju funkciu buď samostatne alebo sa vkladajú do rôznych teliesok umiestnených spravidla pod vnútorným okrajom toaletnej misy. Pri splachovaní sa uvoľní časť aktívnych rozpustných látok v splachovacej vode,ktorou je aktívna látka rozdelená v toaletnej mise. Po vyčerpaní aktívnych a vonných látok je potrebné blok nahradiť novým. Ekologicky výhodnejšie sa ukázali WC telieska, ktoré je možné po vyčerpaní aktívnych látok lahko doplniť novými blokmi alebo granulovanými prípravkami. Taketo telieska sú napríklad opísané a vyobrazené V DE 8001994, DE 3423758 A 1, CZ PVZ 26940,CZ PVz 25643, DE 3419169 A 1, DE 3639686 A 1, DE 3423758 A 1,DE 3403519 A 1, DE 2920653 A 1, DE-3002833 Al, GB 2194258 A, cz V 2 26652 a v cz PVz 27602.Vzhľadom na výhodu víacnásobnej použiteľnosti WC teliesok,spočíva nevýhoda v tom, že blok účinnej -látky a v niektorých prípadoch tiež vlastné teliesko musia byť pri dopĺňaní v dotyku s rukami. Tento stav len do určitej miery rieši použitieVývoj v tejto oblasti techniky výroby a použitie prípravkov aktívnych látok postupne ukázal potrebu vyriešiť kvapalné, pastové alebo gélové formy prípravkov na plnenie WC košíčkovopakovane, a ak je to možné bez dotyku rúk s WC košičkom. Na použitie takých prípravkov vo forme gélov s najvýhodnejšou konzistenciou s viskozitou v rozsahu 300 až 45 000 mPa.s však známe WC telieska nevyhovujú, a preto vznikla úloha spolu s prípravkami V gélovej podobe, vyriešiť tiež zodpovedajúce WC košíčky. Základnou podmienkou úlohy je, aby prípravok pri spláchnutí vydal len definovaný zlomok aktívnych látok, pričom tento vydaný zlomok má byť pri každom spláchnutí približne rovnaký. Zvyšok v košíčku si musí zachovať rovnakú počiatočnú konzistenciu a nemá sa zriediť splachovacou vodou tak, aby samočinne vytekal alebo vykvapkával. Tiež splachovacia voda musí celkom odtiecť,aby nedochádzalo k nežiaducemu zriedeniu a nekontrolovateľnému úbytku aktívnych látok, čo by predstavovalo podstatnú nevýhodu. Tiež je potrebné vyriešiť napúšťanie WC košíčka splachovacou vodou zo všetkých strán, to znamená aj zo strany steny WC misy, kde je košíček zavesený.V riešení tejto úlohy najviac pokročilo riešenie opísané a vyobrazené v DE 3639686 A 1, kde na puzdre WC košíčka je vytvarovaný plniaci lievik, ktorý odstraňuje manuálny kontakt s puzdrom. Toto riešenie je však určené na použitie aktívnej látky V podobe granulátu. Známe je tiež konštrukčné riešenie telieska splachovacieho záchodu na kvapalné alebo pastové prípravky aktívnych prísad, opísané vo zverejnenej prihláške vynálezu CZ 3794 - 97. Toto riešenie, nepochybne účinné a 2 hľadiska použitia toxotropných pást s viskozitou nad 3 000 až 30 000 mPa.s úsporné, je však konštrukčne a výrobne zložité. Jednoduchšie riešenie WC košičkov použiteľných pre WC gély s viskozitou 300 až 45 000 mPa.s je opísané a vyobrazené V CZ úžitkovom vzore č.9013 a v CZ priemyselnom vzore č. 29371.Nevýhody známych WC košičkov odstraňuje a danú úlohu rieši košíček na WC gél, ktorého konštrukčné riešenie spočíva v tom, že košíček pozostáva z dvojdielneho puzdra v tvare uzatvorenejvaničky, rozdelenej na dva diely V spodnej časti Spojenejfóliovým spojom a vzájomne zovretých pomocou kolíkov umiestne ných v rohoch hornej časti jedného dielu a zapadajúcich do otvorov V rohoch hornej časti druhého dielu. Jeden z dielov je na vrchnej ploche vybavený Vtokovými otvormi a v hornej časti zadnej plochy priľahlej na stenu toaletnej misy je vybavený ďalšími Vtokovými otvormi. Ten istý diel je V spodnej časti zadnej plochy .vybavený malými odtokovými otvormi, ktorými odchádza časť rozpustených aktívnych látok. Druhý diel je na vrchnej ploche vybavený vystupujúcim hrdlom na plnenie a doplňovanie WC gélu do košíčka a V hornej časti prednej plochy je vybavený otvormi,ktoré slúžia ako na napúšťanie splachovacej vody, tak aj na odtok časti aktívnych látok V prípade preplnenia košíčka. Ďalšie otvory na odtok časti rozpustených aktívnych látok môžu byť umiestnené po obvode zakrivenia puzdra. Pokračovaním vrchnejplochy jedného z dielov puzdra je závesná pružná svorka.Výhodou košíčka na WC gél podľa uvedenej konštrukcie, je jeho jednoduchosť, použiteľnosť ako pre gély s viskozitou od 300 až do 45 000 mPa.s, prípadne aj pre blokové prípravky alebo inéKošíček na WC gél funguje tak, že splachovacia voda obtečie košíček Vtokovými otvormi, to znamená aj tými čc sú na zadnej ploche priľahlé na stenu toaletnej misy, a do košíčka sa dostane dostatočné množstvo vody, ktorá stačí na vyplavenie uvoľnených aktívnych látok z predchádzajúceho splachovacieho procesu a na rozpustenie nových aktívnych látok, ktoré potom odídu z košíčka otvormi na obvode zakrivenia puzdra, ktoré sú dimenzované tak,aby sa nevyplavovalo zbytočne veľké množstvo aktívnych látok,ale zasa toľko, koľko je potrebné na dezinfekciu a osvieženie priestoru V mise a V okolí. Aby sa zabránilo ukladaniu prebytočnej vody v košícku a tým nežiaducemu riedeniu gélu, je predný diel v hornej časti prednej plochy vybavený otvormi a zadný diel je V spodnej časti zadnej plochy vybavený taktiež malými otvor mi.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l.znázorňuje čelný pohľad na otvorený košíček. Obr. 2 znázorňuje bočný pohľad na zatvorený košíček. Obr. 3 predstavuje rez uzatvoreným košíčkom.Obr. 4 znázorňuje detail spojenia obidvoch dielov pomocou kolikov a otvorov v rohoch horných častí plôch obidvochObr. 5 predstavuje čelný pohľad na uzatvorený košícekNa obr. 6 je pohľad na košíček zhora, z ktorého sú zrejméKošíček na WC gél podľa obr. 1 až 6 pozostáva z dvojdielnehopuzdra V tvare uzatvorenej vaničky, rozdelenej na diel 1 a diel2 v spodnej časti spojených fóliovým spojom 3 a vzájomne zovre tých pomocou kolíkov gł umiestnených v rohoch hornej časti dielu2 a zapadajúcich do otvorov ll V rohoch hornej časti dielu 1.Diel l je na vrchnej ploche lg vybavený vtokovými otvormi 121.V hornej časti zadnej plochy lg priľahlej na stenu toaletnejmisy je diel l vybavený ďalšími vtokovými otvormi 131 a v spod nej časti zadnej plochy lg sú odtokové otvory łâg, ktorými odchádza časť rozpustených aktívnych látok. Diel g je na vrchnej ploche gg vybavený vystupujúcim hrdlom ggł a V hornej časti prednej plochy 3 je vybavený otvormi gâl. Diel l je po obvode lg zakrivenia puzdra, vybavený otvormi lgł, ktorými odchádza časť rozpustených aktívnych látok. Pokračovanínl vrchnej plochylg dielu l je závesná pružná svorka 4.Košíček na WC gél V súlade s technickým riešením je možnépriemyselným spôsobom vyrábať na bežných zariadeniach na výrobu

MPK / Značky

MPK: E03D 9/02

Značky: košíček

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u2716-kosicek-na-wc-gel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Košíček na WC gél</a>

Podobne patenty