Odsávacie zariadenie s navzájom nezávislými lapačmi tuku

Číslo patentu: U 2338

Dátum: 10.12.1999

Autori: Kuráň Roman, Šebök František

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Odsávacie zariadenie s navzájom nezávislými lapačmi tukuTechnické riešenie sa týka odsávacieho zariadenia vybavenéhonavzájom nezávislými lapačmi tuku na odvod znečisteného vzduchu mimo zariadenia.Doteraz sa odsávacie zariadenia vyrábajú v rôznych vyhotoveniach a modifikáciách. Ich Charakteristickým znakom je, že časť plášťa odsávacieho zariadenia tvorí akumulačný priestor a odsávací kanál. Na stene odsávacieho kanála, ktorá je šikmá, sú umiestnené otvory, do ktorých sú vložené lapače tuku uchytené vhodným poistným mechanizmom. Známe sú tiež zariadenia, v ktorých plášť odsávacieho zariadenia tvorí okrem akumulačného priestoru a odsávacieho kanála aj privodný kanál, ktorý je vybavený rôznymi výustkami s reguláciou, štrbinami alebo dýzami. Prípadne sa na privodný kanál upevňuje dierovaná doska alebo mriežka, ktorá tvorí pohľadový interiérový prvok. Aj pri takýchto zariadeniach je lapač tuku vždy umiestnený na stene odsávacieho kanála. Úlohou všetkých známych odsávacích zariadení je zachytávať vznášajúce sa tuhé častice tuku, plynových splodín a vodnej pary, ktoré sú z veľkej časti viazané na vzduch ako ich nositeľ a na tento účel slúži vhodné vyhotovenie lapača tuku, ktorý má vždy obdĺžnikový tvar. spoločnou nevýhodou doteraz všetkých riešení je ich veľká zložitosť, tiež zmenšenie akumulačného priestoru o privodný a odvodný kanál a skutočnosť, že lapač tuku nie je umiestnený do streduUvedené nevýhody existujúcich riešení sú odstránené odsávacím zariadením s navzájom nezávislými lapačmi tuku na odvod znečisteného vzduchu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že aspoň jeden z lapačov tuku je umiestnený v akumulačnom priestore odsávacieho zariadenia a pripojený cez nadstavec na odsávacie potrubie. Počet a spôsob rozmiestnenia lapačov tuku je závislý na konkrétnom množstve odsávaného znečisteného vzduchu a spôsobe umiestnenia zdroja škodlivín. Každý lapač tuku. na odvod znečisteného vzduchu. je tvorený vnútorným pevným a vonkajším odnímateľným krytom, ktoré sú upevnené k vnútornému potrubhi a ktorého aktívna časť je dierovaná. Medzi takto vytvorené kryty a vonkajší obal dierovaného potrubia je vložená filtračnà hmota z kovu alebo prípadne iného nmteriálu,ktorá je z vonkajšej strany obalená dierovaným vonkajším plechom. Vnútorné potrubie je rozdelené na komory, ktorých veľkosť a rozdelenie je závislé na dĺžke lapača. Odsávacie potrubie je výhodne doplnené o klapku. Vhodným natočením klapky je možné ovplyvniť prúdové dosahy samotného lapača tuku, ako aj v prípade použitia viacerých autonómnych lapačov tuku, Výhodou technického riešenia je jednoduchosť konštrukcie, nízka cena, úspora energie na odvod vzduchu a vhodné odsávanie škodlivého vzduchu nad zdrojomPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je znázornené na výkresoch, kde naobr. . je v pravouhlom premietaní nárysu a bokorysu znázornené Odsávacie zariadenie s navzájom nezávislými lapačmi tuku na odvod znečisteného vzduchu, obr. 2 je znázornený v čiastočnom reze lapač tuku V kruhovom a hranatom vyhotovení, obr. 3 je znázornený v čiastočnom reze odsávacie potrubie s klapkou a lapačom,obr. 4 je V pôdoryse znázornené odsávacie zariadenie s viacerýminavzájom nezávislými lapačmi tuku na odvod znečisteného vzduchu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOdsávacie zariadenie s navzájom nezávislými lapačmi tuku na odvod znečisteného vzduchu podľa technického riešenia, znázornene na obr. 1, pozostáva zo skrine l odsávacieho zariadenia, ktorá je v spodnej časti otvorená a vytvára akumulačný priestor §, do stredu ktorého je umiestnené odsávacie potrubie g, Na pevný nadstavec .Q potrubia Ž je nasunutý lapač vzduchu. É. Množstvo vzduchu, ktoré je odsávané z akumulačného priestomi É prechádza cez vonkajší dierovaný plech ll, filtračnú hmotu lg, a súosové rúry lapača g, do odsávacieho potrubia § a odtiaľ cez usmerňovacie plechy l§ do odsávacieho hrdla g a von.Lapač tuku É je vytvorený z filtračnej hmoty lg, ktorá je v horizontálnom smere podľa obr. 2 umiestnená medzi vonkajšiu dierovanú stenu lg súosovej rúry lapača 2 a obvodový dierovaný plech ll. Vo vertikálnom smere je ohraničená odnímateľným bočným krytom 1 a pevným bočným krytom §, ktorý je pevne spojený so súosovou rúrou lapača 2. Súosová rúra lapača 2 je v časti pod filtračnou hmotou lg vybavená dierovaním lg a V inej časti je bez dierovania. Obr. 2 ukazuje aj na možnosť technického riešenia lapača tuku É v kruhovom a hranatom vyhotovení.Množstvo vzduchu podľa obr. 3 na jednotlivých lapačoch tuku Q sa nastavuje klapkou lg, ktorá je uložená v pevnom nadstavci Q odsávacieho potrubia Ž. Klapka pozostáva z dierovanej dosky lg, na ktorú sú na protiľahlých stranách pomocou závrtných skrutiek lg upevnené čapy lä klapky. Čapy lg klapky sú uložené v ložiskách lg, ktoré sú upevnené do steny nadstavca 3 pomocou upevňovacích podložiek ll.Na obr. 4 sú znázornené možne spôsoby umiestnenia lapača tuku 6 vo vzťahu k odsávaciemu potrubiu 3 ohraničené skriňouToto technické riešenie je možné využiť predovšetkým V kuchynských, reštauračných, potravinárskych, farmaceutických,chemických a priemyselných prevádzkach.

MPK / Značky

MPK: F24F 13/20

Značky: odsávacie, nezávislými, zariadenie, navzájom, lapačmi

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u2338-odsavacie-zariadenie-s-navzajom-nezavislymi-lapacmi-tuku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odsávacie zariadenie s navzájom nezávislými lapačmi tuku</a>

Podobne patenty