Mliekarenské a kozmetické výrobky obsahujúce rastlinné oleje

Číslo patentu: U 1296

Dátum: 04.12.1996

Autori: Axmannová Miroslava, Hanek Radek

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Mliekárenské a kozmetické výrobky obsahujúce rastlinné olejeTechnické riešenie sa týka mliekárenských a kozmetických výrobkov obsahujúcich rastlinné oleje vo forme emulzii.Nemliekárenské smotany (non-dairy cream, NDC) na báze rastlinných olejov sú známe z literatúry, napr. z Us pat. č. 4 199 608 a US pat. č. 4 107 343. Tieto smotany majú vysokú viskozitu a /alebo neprijateľnú chut. Za účelom zlepšenia chuti sa navrhlo pridávať zložku mlieka, napr. práškový cmar k NDC. Avšak použitie zložky mlieka podstatne zvyšovalo vis~ kozitu NDC výrobkov. Vysoká viskozita spôsobuje nehomogenitua tvorbu zrazeniny V posledných stupňoch prípravy NDC výrobkov, ćo je z technologického i aplikačného hľadiska neprijae teľné.Ďalej je známa nemliekárenská smotana uvedená v EP prihláške 0436994 obsahujúca emulziu rastlinného tuku vo vode,emulgátor a komponent mlieka. Emulgátor je použitý v množstve 0,1 až 10 hmotn. a obsah komponentu mlieka je 0,1 až 15 hmotn. sušiny. Pomer medzi koncentráciou zložky mlieka (B) a koncentráciou emulgátora (C) , vyjadrené v hmotn. , je taký, že B/C 2 je väčší než kritická hodnota Y crit a viskozita pri 100 s 1 je menšia než 150 mPa.s. Kritická hodnota Y crit závisí na použitom emulgátore. Túto nemliekárenskú smotanu možno ľahšie bez homogenizácie spracovávať na NDC s nízkou viskozitou, ale obsahuje pomerne veľké množstvo mli-I ečnej zložky a pri spracovávani sa nevytvára zrazenina.Úlohou technického riešenia, ktorá odstraňuje uvedené nedostatky, bolo nájsť také zloženie mliekárenských a kozmetických výrobkov, v ktorých zložka mlieka je plne nahradenáa tvori stabilnú emulziu s vhodným rozsahom viskozity.Mliekárenské a kozmetické výrobky s obsahom rastlinných olejov, podľa technického riešenia obsahujú 2 až 50 hmotn. tukovej bázy zloženej zo zmesi rastlinných olejov, 0,1 až 10 hmotn. emulgátora na báze acylglycerolov vyšších mastných kyselín a ich derivátov s karboxylovými kyselinami, 0,01 ažZmes rastlinných olejov je výhodne tvorená palmovým olejom, repkovým olejom, kokosovým olejom, sójovým olejom alebo slnečnicovým olejom V rôznych kombináciach pôvodných a/alebo pôvodných a hydrogenovaných- olejov. Pochopiteľne je možné použit i iné rastlinné oleje známe v potravinárstve.Ako stabilizátor sa výhodne použije pektin alebo jeho ester, modifikovaný škrob, guarová guma, alginát sodný, želati na, guma zo struka rohovníka obecného a carrageenan.Mliekárenské a kozmetické výrobky výhodne naviac obsahujú.Mliekárenské a kozmetické výrobky výhodne naviac obsahujú vitamíny.Mliekárenské a kozmetické výrobky výhodne naviac obsahujú 0,05 až 0,50 hmotn. ďalšej chut ovplyvňujúcej látky, najmä mliečnu arómu, čhlorid sodný alebo draselný apod.Mliekárenské a kozmetické výrobky výhodne naviac obsahujú 0,1 až 4,5 hmotn. proteínov s dĺžkou reťazca odpovedajúcou4 až 40 molekulám aminokyselín, napr. sójovú múčku alebo sójovú srvátku alebo sójové mlieko.Mliekárenské a kozmetické výrobky výhodne naviac obsahujú 0,1 až 12 hmotn. monosacharidov alebo disacharidov alebo umelé sladidlá odpovedajúcej sladivosti.Vzhľadom k tomu, že výrobky podľa technického riešenia neobsahujú zložky mlieka, neobsahujú cholesterol a laktózu obsiahnuté v živočíšnych tukoch. Predstavujú vhodnú náhradu bežného mlieka alebo smotany. Majú vysokú dobu trvanlivosti a sú sterilné.4 diely hmotn. tukovej bázy zloženej zo zmesi tvorenej palmovým olejom, čiastočne hydrogenovaným repkovým olejom s bodom topenia 30 C a kokosovým olejom v hmotnostnom pomere 18,50,5 sa zahrieva spolu s 1 dielom hmotn. emulgátora tvo reného zmesou mono a diacylglycerolu, kde acyl pozostáva.z 16-18 atómov uhlíka a jeho jódove číslo činilo 56 g J 2 na 100 g a hmotnostný pomer mono a diacylglycerolu je 1,51,0,5 dielom hmotn. stabilizátora tvoreného esterom pektínu a l dielom hmotn. monoesteru kyseliny citrónovej s monoacylglycerolom s bodom topenia 57-65 C s počtom uhlikov C 16Takto pripravená homogénna zmes sa disperguje za intenzívneho miešania s pitnou vodou v množstve do 100 hmotn. die lov. Získa sa biela mlieková emulzia, ktorá sa ochladí zastáleho miešania na teplotu 25 až 30 °C a potom sa pridá sorban draselný vo forme 25 ného roztoku v množstve 0,15 dielov hmotn., 0,1 dielov hmotn. mliečneho aromátu a vitamín A v množstve 0,2 mg/kg, vitamín E v množstve 0,9 mg/kg, vitamín B 1 V množstve 0,5 mg/kg, vitamín B 2 V množstve 1,5 mg/kg, vitamín B 6 v množstve 1 mg/kg, vitamín Blz v množstve 2 mg/kg, vitamín C v množstve 18 mg/kg, kyselina pantoténová v množstve 3 mg/kg a kyselina listová v množstve 2 mg/kg,0,5 dielov hmotn. proteínov s dĺžkou reťazca odpovedajúcou 4 až 40 molekulám aminokyselín vo forme vodného extraktu zo sójovej múčky. Takto získaná mliekovitá emulzia sa podobá bežnému mlieku a má viskozitu 150 mPa.s.Získané rastlinné mlieko sa používa ako náhrada bežného mlieka. V porovnaní s odpovedajúcim mliečnym výrobkom má vy sokú dobu trvanlivosti, nízku viskozitu, neobsahuje cholesterol a je sterilné.Postup je zhodný ako V príklade 1, s tým rozdielom, že sa použili len 3 diely hmotn. tukovej bázy zloženej z rafinovaného slnečnicového oleja, 0,26 dielov hmotn. zmesi emulgátora tvoreného zmesou mono a diacylglycerolu a 0,14 dielov hmotn. stabilizátora so zložením carrageen, alginát sodný a guarová guma (výrobok PALSGAARD 5821, firmy PALSGAARD INDUSTRI A/S,DK), 5,2 dielov hmotn. sójového extraktu vyjadrených vo forme sušiny ( tj. 2,8 hmotn. proteínov s dĺžkou reťazca odpovedajúcou 4 až 40 molekulám aminokyselín), 0,1 dielov hmotn. sladidla sacharózy (alebo umelého sladidla odpovedajúcej sladivosti), 0,05 dielov hmotn. chloridu sodného a 0,07 dielov hmotn. mliečneho aromátu a pitnej vody v množstve do 100 dielov získaná biela mlieková emulzia sa sterilizovalà ohrevomUHT po pridaní zmesi vitamínov, ktorých zastúpenie a množstvo

MPK / Značky

MPK: A23D 7/00, A23D 7/005

Značky: výrobky, rastlinné, obsahujúce, mliekarenské, oleje, kozmetické

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/10-u1296-mliekarenske-a-kozmeticke-vyrobky-obsahujuce-rastlinne-oleje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mliekarenské a kozmetické výrobky obsahujúce rastlinné oleje</a>

Podobne patenty