2-/4-/Alkylthio/-2,5-dimethoxyfenyl/ethylaminy a jejich hydrogenmaleinany

Stiahnuť PDF súbor.

MPK / Značky

MPK: C07C 323/41

Značky: hydrogenmaleinany, jejich

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/1-271850-2-4-alkylthio-25-dimethoxyfenyl-ethylaminy-a-jejich-hydrogenmaleinany.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2-/4-/Alkylthio/-2,5-dimethoxyfenyl/ethylaminy a jejich hydrogenmaleinany</a>

Podobne patenty