Patenty so značkou «zvyšování»

Zlúčeniny s dusíkatým heterocyklom a ich použitie pri zvyšovaní endogénneho erytropoetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9212

Dátum: 04.06.2004

Autori: Turtle Eric, Arend Michael, Du Xiaohui, Guenzler-pukall Volkmar, Flippin Lee, Ho Wen-bin

MPK: A61K 31/47, C07D 217/00

Značky: zlúčeniny, heterocyklom, dusíkatým, použitie, zvyšování, erytropoetínu, endogénneho

Text:

...tvorbu červených krviniek (erytrocytov), ktoré v organizme prenášajú kyslík. EPO je normálne secemovaný obličkami a endogénna EPO sa zvyšuje za podmienok zníženého kyslíka (hypoxie). Pre všetky typy anémie je charakteristická znížená schopnost krvi prenášať kyslík, takže sú ich prejavy a symptómy podobné bledost kože a mukóznych membrán,slabosť, závrat, snadná unaviteľnost a ospalosť, ktoré vedú na zníženie kvality života. Subjekty,...

Způsob zvyšování výtěžků ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269966

Dátum: 14.05.1990

Autori: Baviere Marc, Gaál György, Gesztesi Gyula, Moulu Jean-claude, Tiszai György, Schmidt László, Paál Tibor

MPK: E21B 43/22

Značky: zvyšování, výtěžku, způsob

Text:

...haota povrchové aktivních látek, rozdělení aolové haoty a jejich koncentrace v aicelárním roztoku volí podle výsledků zkouäek, přičemž při zkouäkách se používá ropa a voda z ložiska při zachovaná teplotě roponosnáho ložiska. Potoa se provede optiaalizace se suěsí povrchově aktivních látek /Wade a kol. Low Interfacial Tensione Involving Mixturee of Surfactants Society of Petroleua Engineers Journal, duben 1977/.složení Iicaldrního roztoku se...

Zapojení pro zvyšování a přesnou regulaci tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263935

Dátum: 12.05.1989

Autori: Talpa Ivan, Winkler Petr, Dufek František

MPK: F17C 13/02

Značky: zvyšování, regulaci, přesnou, tlaku, plynů, zapojení

Text:

...plynu zdroje a udržovat jej s vysokou přesností v tlakové nádo-bě na stálé hodnotě. Výhodou je též, že je jednoduché, a tím dává záruku provozní spolehlivosti. Umožňuje zvýšení objemového využití statických zdrojů plynů.Príklad zapojení pro zvyšovaní a přesnou regulaci tlaku plynu podle vynálezu je schematicky znázorněn v blokovém uspořádání na připojeném výkresu. Plnými čarami jsou znázorněna propojení komponent potrubím, čárkované čáry...

Zapojení systému pro zvyšování statického tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263934

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šmíd Vladimír, Talpa Ivan, Dufek František

MPK: F17C 13/02

Značky: zvyšování, statického, plynů, tlaku, systému, zapojení

Text:

...zapojení systému pro zvyšovaní statického tlaku plynu je schematícky nakreslen na připojeném obrázku, kde jsou zobrazeny základní prvky zařízení propojené plnými čarami znázorňujícími spojovací potrubí.Zapojení systému pro zvyšovaní statickéh~o tlaku plynu podle vynálezu sestava ze zásobní tlakové nádoby 1 spojené potrubím přes plynový ventil 2 jednak se vstup 2ním otvorem první tlakové nádoby 3 s vestavěnou membránou 4, ke které je...

Způsob stavby či zvyšování z celistvých dílů sestavovatelných sloupů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262268

Dátum: 14.03.1989

Autori: Odstrčil Jiří, Kadlečík Jaroslav, Mrlík Bohumil, Kovář Josef

MPK: B66C 23/28

Značky: tohoto, zvyšování, zařízení, způsobu, dílů, sestavovatelných, způsob, stavby, provádění, sloupů, celistvých

Text:

...s průchodovou světlostí větší než rozměry příčněho průřezu jednotlivých celistvých dílů sloupu jsou případně uspořádány vodicí kladky zvedacíholana vrátku, zatím co koncové oko tohoto zvedacího lane je zavěšovatelné přímo na závěsové vidlici zvedací plošiny a vodicí prostředky k vedení jednotlivých dílů sloupn při jejích zvedání jsou tvořeny přímo vodítky nosného rámu této zvedací plošiny. Konečně je na pomocném zařízení k provádění...

Způsob zvyšování mitotického indexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258253

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kalina Čestmír, Butenko Raisa Člen Korespondent Av Sssr, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří, Ponert Jiří, Šamina Zlata, Frolova Ljudmila

MPK: C12N 1/38

Značky: způsob, indexu, zvyšování, mitotického

Text:

...kulturácn vyznačený tím, žeee do kultívačniho média přidá eloučenina, jejíž kation má obecný vzorecR, R je alkyl 5 1 až 6 uhlíkovými atomy, V konečné koncentraci 10-12 až 104. Tim je doeahováno 1 zrychleni płirůstku počtu buněk významné tím, že k němu dochází ještě před doeažením poloviny kultivačniho cyklu. To je významný krok ke zkrácení biotechno logického výrobního cyklu, neboč žádoucí koncentrace buněk na jednotku objemu je možno...

Zařízení k posilování nožních svalů a zvyšování jejich odolnosti proti nárazové síle

Načítavanie...

Číslo patentu: 257787

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hegedüs László, Horváth Zoltán

MPK: A63B 23/04

Značky: odolností, svalu, zařízení, proti, síle, posilování, jejich, zvyšování, nárazové, nožních

Text:

...součástí a rovněž jeho dotyk s nohou je velmi jednoduchý. Postavení a užívaní zařízení nevyžadují žádné zvláštní montážní práce. Ve srovnání s dosud užívanou nárazovou stěnou je potřeba místa .pro zařízení .podle vynálezu zvláště malá a jeho životnost je velmi dlouhä.vynález je blíže vysvětlen na příkladu jednoho provedení, Na výkresu je znázorněn bokorys zařízení podle vynálezu, zčástí v řezu.V přední svislé stěně 15 držáku 1 je vsazena...

Přípravek ke zvyšování únosnosti vrtů, případně protlaků k založení nosných pilot stavebních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256985

Dátum: 15.04.1988

Autori: Viktorín Jiří, Mrlík Ladislav

MPK: E02D 7/20, E02D 5/62

Značky: založení, případně, přípravek, protlaků, vrtů, objektu, nosných, pilot, zvyšování, stavebních, únosnosti

Text:

...nákladných tlakovacích aparatur a jejich přeprava na stanoviště náležite zabezpečené potřebnou energií na staveništi.Blíže budou patrné tyto výhody na podkladě popisu jednoho z příkladů konkrětniho provedení přípravku znázorněného na výkrese, na němž na obr. 1 je pohled na tento přípravek 5 podélným řezem výpažnici a částí vývrtu či pretlaku k založení betonové piloty a na obr. 2 je půdorysný pohled na přípravek s příčným řezem...

Způsob snižování a zvyšování tlaku u zásobníků kapalných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254884

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F17C 5/02

Značky: způsob, tlaku, zvyšování, plynů, snižování, kapalných, zásobníku

Text:

...uskladněný kapalný argon dodává přes výstupní armaturu § a hlavníatmosférický odpařovač 1 výstupním potrubím g do spotřební sítě. zásobník 3 se plní kapalným argonem z vnějšího zdroje za tlaku 0,2 MPa. Zásobník l je vyprázdněný s tlakem plynnéz pomocného odpařovače 3 a přímočinných requlačních armatur gg a gl. U zásobníku 3 regulační systém tvoří pomocný odpařovač ll a přímočinné regulační armatury lg a gâ. Je-li odběr kapalného argohu ze...

Způsob zvyšování výnosu brambor přihnojováním podle chemického rozboru rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254253

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vaňha Bedřich

MPK: A01C 21/00

Značky: brambor, chemického, rostlin, zvyšování, způsob, přihnojováním, rozboru, podle, výnosu

Text:

...P a 5,60 i K, tj. při poměru K/N Í 1,54) v sušině natě odrůdy BLANÍK ukazuje, že k takovémuto porostu průmyslových brambor by se mělo, podle tabulky B, přidat dávka 40 kg.hal dusíku.Ověření tohoto předpokladu ukázalo, že přihnojení takovéhoto porostu dávkou dusíku 40 kg.ha-1 N Č 3 l.VI 1. V dusičnanu amonném) zvýšilo základni výnos 37,05 t.ha-1 brambor na Výnos 42,30 t.ha-1. To znamená, že na každý kilogram N (z celkové dávky 40 kg.ha 1...

Způsob zvyšování obsahu aminokyselin v zrnech obilovin a luskovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254252

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ženíšek Zdeněk, Nováková Hana, Koucký Milan, Petr Otakar

MPK: A23K 1/00

Značky: zrnech, luskovin, zvyšování, obilovin, způsob, obsahu, aminokyselin

Text:

...podle vynálezu mohou plně nahradit bílkovinné komponenty krmných směsi,ktere jsou dováženy z kapitalistických států. Zrno je možno klíčit ve všech typech sladovnických zařízení, at už se jedná o klasický způsob na humnech či o mechanická klíčidla s automatickým řízením procesu. Jediným krokem navíc je zkrápění vodnými roztoky močoviny a amonných solí v pravidelných časových intervalech s následným převrstvením nebo při převrstvování,...

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti hloubkových staveb a okolní zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253723

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bertalan Árpád, Nagy Gábor, Csanda Ferenc, Székely Tamás, Czerny Gyözö

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: zvyšování, způsob, okolní, pevnosti, staveb, zeminy, vodotěsnosti, hloubkových

Text:

...obsahující jednu nebo Více sloučenin obecných vzorců I a/nebo II, kde R znamená vodík,-CHZOH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CHZSOJM, kde M znamená jednomocný kation, R 1 znamená vodík nebo skupinu -CHZOH, n znamená celé Číslo l až 10, m znamená celé číslo0 až 10, p znamená celé Číslo l až 10, r znamená celé číslo O až 5 s tím omezením, že ve sloučeninách obecných vzorcü I a II je počet skupin -CHZOH alespoň o jednu větší než...

Způsob zvyšování detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detektory nízkoenergetického beta-záření a elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253389

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zikmund Jan, Blažek Karel, Kvapil Josef

MPK: G01T 1/20

Značky: elektronů, krystalických, materiálů, detektory, beta-záření, luminiscenční, způsob, detekční, účinnosti, zvyšování, nízkoenergetického

Text:

...lze odstraňovat známým postupem odleptáváním 10 ním hydroxidem sodným, ale tento způsob vykazuje špatnou reprodukovatelnost a zvýšení luminiscenční účinnosti nejvýše o 10 .Dobré reprodukovatelnoàti a podstatného zvýšení luminiscenční účinnosti umožňuje způsob zvyšoiání detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detekci nízkoenergetického A-záření a elektronů na bázi yttritohlinitého granátu a yttritohlinitého perovskitu...

Způsob zvyšování hodnoty vnitřního obsahu a výtěžnosti paprikových lusků a jejich sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236692

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kapeller Károly

MPK: A23N 1/00

Značky: výtěžnosti, jejich, sušení, zvyšování, hodnoty, lusků, obsahu, způsob, vnitřního, paprikových

Zhrnutie / Anotácia:

Paprikové lusky se zbavují stopek, promývají, rozřezávají a suší horkým vzduchem. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se lusky před sušením horkým vzduchem odstřeďují. S nasbíranými lusky se před odstraněním stopek, promýváním a rozřezáním provádí po dobu nejvýše 20 dnů dozrávání v sítích nebo ve vzdušných vacích. Lusky se rozřezávají před promýváním.

Způsob zvyšování teploty vzduchu ve válci při spoušťění přeplňovaného naftového motoru s nízkým kompresním poměrem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232764

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ort Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: poměrem, kompresním, spouštění, zařízení, naftového, zvyšování, přeplňovaného, nízkým, způsob, motorů, teploty, vzduchu, provádění, válci

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšení teploty vzduchu ve válci ke konci kompresního zdvihu nad zápalnou teplotu vstřikovacího paliva. Do válce motoru se přivádí spouštěcí vzduch na počátku kompresního zdvihu v rozmezí od 160° klikového hřídele před dolní úvratí do 160° za dolní úvratí pístu za použití přídavného rozdělovače na rozvodovém hřídeli motoru.

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti zrnitých materiálů a/nebo pevných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 231996

Dátum: 15.12.1986

Autori: Czerny Gyözö, Nagy Gábor, Székely Tamás, Csanda Ferenc

MPK: E02B 3/16

Značky: způsob, materiálů, zrnitých, těles, vodotěsnosti, pevných, zvyšování, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování pevnosti a vodotěsnosti zrnitých materiálů a/nebo pevných těles, zvláště poškozených podzemních kanalizačních sítí a inženýrských staveb pomocí vodných směsí monomerů tvořících hydrogel. Způsob se vyznačuje tím, že se na předmět určený k ošetření nanáší a/nebo do tohoto předmětu a/nebo jeho okolí zavádí vodné gelotvorné systémy, které hmotnostně obsahují 10 až 40 % akrylamidu a/nebo metakrylamidu, celkem 0,1 až...

Způsob zvyšování selektivity měděných katalyzátorů používaných při reduktívní alkylaci aromatických aminů ketony

Načítavanie...

Číslo patentu: 235833

Dátum: 01.12.1986

Autori: Uhlár Ján, Jarkovský Lubor, Pašek Josef

MPK: B01J 23/72, C07C 85/08

Značky: aromatických, používaných, ketony, reduktívní, aminu, způsob, alkylaci, měděných, selektivity, katalyzátoru, zvyšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování selektivity měděných katalyzátorů aktivních pro hydrogenaci ketimínů při reduktivní alkylaci primárních aromatických aminů ketony v kapalné fázi při 130 až 220 °C a tlaku 2 až 10 MPa. Podstata vynálezu spočívá v tom, žese k reakční směsi přidá 0,3 až 2 % hmot. organické kyseliny s počtem atomů uhlíku 1 až 4, vztaženo na katalyzátor.

Způsob zvyšování únosnosti pilot betonovaných do vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233181

Dátum: 01.12.1986

Autori: Čermák Ján, Sedlecký Otakar, Pruška Lumír

MPK: E02D 5/46

Značky: únosnosti, způsob, pilot, zvyšování, vrtů, betonovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu spočívá ve zhotovení vrtu, jeho zaplnění drtí nebo štěrkem, v uzavření jeho horní části výpažnicí s víkem, a v zavedení cementové suspenze pod potřebným tlakem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tlak se ve vrtu udržuje alespoň do doby, kdy stlačitelnost betonové směsi se vyrovná stlačitelnosti předpjaté zeminy kolem pláště a paty piloty.

Způsob zvyšování houževnatosti tvářených výrobků z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236983

Dátum: 01.10.1986

Autori: Neuhäusl Emil, Šmíd Jaroslav, Czerný Jiří

MPK: C08L 23/30, C08J 7/08

Značky: houževnatostí, termoplastů, způsob, tvářených, zvyšování, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob až několikanásobného zvyšování houževnatosti tvářených výrobků z termoplastů pro jejich zlepšené využití zejména v technické aplikační praxi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrobky z termoplastů se zahřívají ve zvenku působícím oxidačním prostředí za spolupůsobení kovových katalyzátorů přítomných v polymerních výrobcích při teplotách od 30 do 300°C po dobu od 5 sekund do 50 hodin.

Způsob výroby přípravku pro zvyšování úžitkovosti hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 232905

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lakota Vladimír, Miroslav, Bastl Vladimír, Čulík Karel, Adl Drahomír, Palečková Františka, Černý

MPK: A23K 1/18, C12R 1/125

Značky: výroby, zvířat, přípravků, zvyšování, užitkovosti, způsob, hospodářských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy a zpracování fermentační půdy do formy stabilního vysoce účinného a živou formu mikroorganismu obsahujícího přípravku pro zvyšování užitkovosti krmných směsí pro hospodářská zvířata. Aktivní složkou jsou spory Bacillus subtilis CCM 3623.

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228563

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21D 5/12

Značky: tlaku, jaderné, zvyšování, tlakovodním, media, primárním, teplonosného, integrované, reaktorem, okruhu, elektrárny, udržování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem, vyznačené tím, že sestává z otevřeného s primárním okruhem integrovaného tepelně čerpadlového okruhu, tj. z parního kompenzátoru (5) objemu s vestavěným rozdělovačem (13) páry, z kompresoru (8), z expandéru (14), z redukčního ventilu (9), z pomocného čerpadla (15), z vodního potrubí (16) a z parního potrubí...

Zvyšování citlivosti bakterií na antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 226174

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hotta Tetsuya, Omura Yoshio, Yoshikumi Chikao

Značky: citlivosti, bakterií, antibiotika, zvyšování

Zhrnutie / Anotácia:

Použití dusíkatého polysacharidu z kultivační tekutiny nebo mycelia basidiomycetické houby rodu Coriolus z čeledi Polyporaceae ke zvyšování citlivosti rezistentních bakterií, vybraných ze skupiny zahrnující Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Klebsiella pneumoniae, Shigella sonnei, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Proteus mirabilis a Enterobacter aerogenes, na antibiotika vybraná ze skupiny zahrnující...

Způsob mechanického zvyšování obsahu dřeviny v dřevěných štěpcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222680

Dátum: 15.09.1985

Autori: Lario Heikki, Haimila Matti

Značky: obsahu, způsob, mechanického, zvyšování, dřeviny, dřevěných, štěpcích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mechanického zvyšování obsahu dřeviny v dřevěných štěpcích, zejména mechanickým očišťováním štěpků od kůry a zeleného podílu, jakož i jiných jemnozrnných příměsí, jako například písku, pomocí dělícího prosévání. Před tímto proséváním se kůra a zelený podíl odlučují od štěpků omíláním.

Způsob zvyšování výkonu motorgenerátoru při startování letadel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218799

Dátum: 15.04.1985

Autor: Solanský Jiří

Značky: startování, způsob, motorgenerátoru, způsobu, zvyšování, tohoto, výkonu, letadel, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování výkonu motorgenerátoru při startování letadel spouštěcím zdrojem s řízeným polovodičovým usměrňovačem napájeným střídavým motorgenerátorem a zařízení k provádění tohoto způsobu. Ze stejnosměrného výstupu řízeného polovodičového usměrňovače se snímá hodnota odebíraného elektrického proudu, načež po dosažení její zvolené velikosti a trvání po dobu definovaného časového intervalu se zvyšují jmenovité otáčky...

Pístové čerpadlo na zvyšování tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229646

Dátum: 01.11.1984

Autori: Balassagyarmat (mlr), Gál László, Központi Bányaszati Fejlesztési Intézet, Balassagyarmati Fémipari Vállalat, Szilvássy Zsolt, Simon Ferenc, Bakonti Bauxitbánya Vállalat, Korbuly József

MPK: F04B 3/00

Značky: zvyšování, pístové, čerpadlo, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká takového pístového čerpadla na zvyšování tlaku, zejména k plnění a předepínání hydraulických vysokotlakých jednotek, které má válec a v něm se těsně sem a tam pohybující první píst, který od sebe odděluje nízkotlakou a vysokotlakou komoru a na jehož straně přivrácené nízkotlakému válcovému prostoru je usazen první zpětný ventil, přičemž první píst je ve vnitřním prostoru opatřen axiálním odtokovým kanálem, jehož jeden konec je...

Způsob zvyšování produkce L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216763

Dátum: 01.10.1984

Autori: Smékal František, Pírko Jaromír, Grégr Vratislav, Pelechová Jana

Značky: l-lysinu, zvyšování, způsob, produkce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování produkce L-lysinu kultivací produkčních mikroorganismů Corynebacterium glutamicum nebi Brevibacterium flavum v běžném kultivačním mediu za submerzních podmínek, přičemž po ukončení růstové fáze mikroorganismu se přidává do média neionogenní tenzid v množství 0,1 až 0,5 obj./ml.

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215934

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: primárním, jaderné, teplonosného, udržování, zvyšování, zařízení, tlakovodním, okruhu, reaktorem, media, tlaku, elektrárny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem řeší problémy snižování vlastní spotřeby a zvyšování provozní pružnosti u těchto elektráren. Aplikuje atraktivní tepelně čerpadlovou techniku v rozvojovém programu jaderné energetiky. Jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory, vzhledem k blízkým úrovním teplot udržovaným za provozu v primárních a sekundárních okruzích,...

Způsob zvyšování únosnosti betonových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217391

Dátum: 01.09.1984

Autor: Ledvina František

Značky: způsob, únosnosti, konstrukcí, zvyšování, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování únosnosti betonových konstrukcí, poškozených nárazem, dynamickými účinky, požárem apod. nebo konstrukcí ohybně dimenzovaných nebo vyrobených. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom že se nejprve zpevní povrchová vrstva betonové konstrukce impregnací nízkoviskozní syntetickou pryskyřicí načež se na povrch betonové konstrukce přitmelí vrstvou syntetické pryskyřice, plněné práškovými nebo zrnitými plnivy,...

Způsob zvyšování produkce L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214582

Dátum: 30.03.1984

Autori: Novák Ludvík, Pírko Jaromír, Smékal František

Značky: l-lysinu, produkce, zvyšování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování produkce L-lysinu při kultivaci mikroorganismů Corynebacterium glutamicum nebo Brevibacterium flavum, za submerzních podmínek v půdě běžného složení. Jeho podstata spočívá v tom, že se do živné půdy na počátku produkční fáze přidává antibiotikum polypeptidového typu nebo jeho polosyntetický derivát, v množství 5 až 50 ?g/ml, například oxacilin, amoxycilin, azlocilin nebo cefalexin.