Patenty so značkou «zvyškov»

Spôsob získania chondroitínu sulfátovaného na 4- alebo 6- pozícií N-acetyl galaktozamínových zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18011

Dátum: 11.11.2011

Autori: Di Nola Annalida, De Rosa Mario, Schiraldi Chiara, De Castro Cristina, Restaino Odile Francesca, Parrilli Michelangelo, Bedini Emiliano

MPK: C08B 37/00

Značky: spôsob, chondroitínu, n-acetyl, zvyškov, pozícii, galaktozamínových, získania, sulfátovaného

Text:

...c kyselina oáfehto-sułšćnueá n s., (vt l anhydrid kyseilriy octovej acewnmâ trietylamin u Hdanełylaminoj-pyndm I0017 Kľúčovým prvkom syntézneho prooesu podľa tohto vynálezu je oxidačné otvorenie benzylidénového kruhu, ktoré umožňuje selektlvnu ochranu polôh 4- alebo 6- N-acetyl-galaktozamínu benzoylovou skupinou. Týmto spôsobom len po troch ochranných krokoch polysacharidový reťazec predstavuje dlsacharidové jednotky,ktoré majú samostatnú...

Zariadenie na spracovanie materiálu, najmä zvyškov po kvasení alebo zmesí zvyškov po kvasení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18864

Dátum: 13.07.2009

Autor: Eggersmann Karlgünter

MPK: C12M 1/00, F26B 9/10, F26B 23/10...

Značky: kvašení, zvyškov, zariadenie, spracovanie, zmesí, najmä, materiálů

Text:

...alebo zmes 2 zvyškov po kvasení alebo tiež iný dodatočne spracovávaný materiál, potom čo boli zvyšky 2 po kvasení odobraté napríklad z fermentora. Dno 3 je vyhotovené ako priepustné pre plyn, takže do nádoby môže byť pod tlakom z potrubia 6 vháňané plynné médium(v nasledujúcom vzduch) cez jeden alebo viacero vstupov 4. Do nádoby vháňaný vzduch môže byť ako čerstvý vzduch privádzaný cez ventil 6 c alebo/a jedným alebo viacerými výpustami 1 a...

Zariadenie a spôsob na získavanie frakcionovaných uhľovodíkov zo zberných plastových surovín a/alebo olejových zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9157

Dátum: 24.01.2005

Autori: Nill Wolf-eberhard, Schmillen Anton, Weser Gerold

MPK: C10G 1/00, C10G 1/10

Značky: zberných, uhľovodíkov, olejových, získavanie, surovin, zvyškov, zariadenie, frakcionovaných, spôsob, plášťových

Text:

...nádobu, pred ktorou je predradená vstupná nádrž, z ktorej sa pomocou závitovkového dopravníka plastový odpad spoločne s katalyzátorom dopravuje doreakčnej nádoby na roztavenie. Oddestilovaný plynný produkt sadopraví do druhej zohrievanej reakčnej nádoby, V ktorej je katalyzátorové lôžko 2 častíc katalyzátora s priemerom medzi 1 mm až 15 mm, menovite žíhaných zeolitových častíc s priemerom približne 10 mm, ktorými sa plyn katalyticky štiepi....

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283710

Dátum: 18.11.2003

Autori: Ciborowski Stanislaw, Śledzińska Krystyna, Piechota Stanisław

MPK: C07C 27/10, C07C 45/28, C07C 27/28...

Značky: rozkladu, výroby, cyklohexanonu, destilačných, zvyškov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu zahŕňajúci zahrievanie a miešanie týchto zvyškov s vodným roztokom sodných solí slabých kyselín, ktorých disociačná konštanta je nižšia ako 1 x 10exp(-4), pri teplotách 200 až 250 °C a tlaku, ktorý sa rovná aspoň tlaku nasýtených pár pri teplotách systému.

Spôsob spracovania zvyškov organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5418

Dátum: 02.06.2003

Autor: Järventie Jussi

MPK: C05F 1/00

Značky: spôsob, spracovania, organického, zvyškov, materiálů

Text:

...spôsob na spracovanie organického materiálu a jeho zvyškov a na oddelenie vápnika a zachytenie kyseliny fosforečnej, a tiež spôsob na ich dalšie využitie na čistenie plynov a ako pomocných pôdnych látok a hnojív. Predmet vynálezubol dosiahnutý spôsobonx a systémom, ktoré sú charakterizovanétým, čo je opísané v nezávislých nárokoch. Výhodne uskutočnenievynálezu je opisané V závislých nárokoch.0009 Vynález je založený na premene...

Spôsob a zariadenie na spracovanie biogénnych zvyškov, najmä kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 763

Dátum: 09.05.2003

Autori: Ramharter Peter Michael, Bayer Harald

MPK: C02F 11/18, C02F 11/12, F23G 5/02...

Značky: zvyškov, najmä, kalov, zariadenie, biogénnych, spracovanie, spôsob

Text:

...sekundárnom kroku medziuskladnenia sa materiál vyrovnáva, aby sa napríklad zabránilo dopravnotechnickým problemom pri transporte materiálu z primárneho uskladnenia do vyrovnávacieho uskladnenia. Pri tom vznikajú materiálové rezervy, ktoré zabezpečia kontinuálny priebeh spôsobu aj pri výpadku dodavky materiálu počas dlhšieho obdobia. Vo viacerých krokoch prebiehajúca tepelná úprava umožňuje individuálne vyladenie spôsobu na rozličné obsahy...

Spôsob inertizácie minerálnych zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5077

Dátum: 20.11.2002

Autor: Depelsenaire Guy

MPK: B09B 3/00, A62D 3/00

Značky: minerálnych, zvyškov, spôsob, inertizácie

Text:

...Stredná granulometria je menšia ako 5 mm.0015 V rámci výhodnej formy uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa minerálne zvyšky rozdrvia do tej miery, že ich stredná granulometria je menšia ako 2 mm, pričom výhodne je0016 Uvedené úlomky sú veľmi rôznorodé kovové úlomky, sklenené úlomky, úlomky plastov, drevené úlomky, textilné čiastočky, pričom všetky tieto úlomky sú obsiahnuté v nerozlíšiteľnej hmote, ktorá obsahuje uhľovodiky. Obsah...

Spôsob stabilizácie a stuženia popolov alebo zvyškov odchlórovania dymu a výrobok vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282514

Dátum: 09.09.2002

Autor: Cojan Jean-yves

MPK: B09B 3/00, C04B 28/08, C04B 18/10...

Značky: vyrobený, spôsobom, odchlórovania, spôsob, stuženia, týmto, stabilizácie, zvyškov, výrobok, popolov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stabilizácie a stuženia popolčekov alebo zvyškov odchlórovania dymu vyvíjaného spálením hospodárskeho odpadu, spočívajúceho v tom, že sa zavedú do vodného spojiva pozostávajúceho v podstate z prachu produktu na báze vysokopecnej trosky uvedením do prítomnosti oxidu horečnatého a síranu alebo uhličitanu, alebo uhličitanu, alebo ich kombinácie pri pH v rozmedzí od 8 do 13, prednostne od 9,5 do 12,5.

Zariadenie na spracovanie tuhých zvyškov spaľovania a produktov odsírovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2853

Dátum: 10.05.2001

Autori: Ivan Martin, Bílý Miroslav, Holubec Jan, Rezek Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: spaľovania, zvyškov, zariadenie, odsirovania, tuhých, spracovanie, produktov

Text:

...nádoba sa nahradí posuvným, prípadne výkyvným dvojdielnym presypom. Nízkotlakový zdroj vody je pri oplachovani zvlhčovaciehomixéra, presypu, homogenizačno expedičnej nádoby s miešadlom a dvojdielnehopresypu nahradený vysokotlakovým čerpadlom, ktoré najmenej pätnásťkrát zvyšujetlak do pohyblivej striekacej pištole, pripojenej k vysokotlakovému čerpadlu hadicou,čím sa minimalizuje množstvo znečistenej oplachovej vody a zvýši...

Spôsob redukcie viskozity hustých olejových zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281664

Dátum: 23.04.2001

Autori: Bozza Pierluigi, Rispoli Giacomo, Cavanna Agostino, Lattarulo Franco

MPK: C10G 51/02

Značky: redukcie, spôsob, olejových, hustých, zvyškov, viskozity

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob redukcie viskozity hustých olejových zvyškov (1), ktorý zahrnuje prvý krok, v ktorom prebieha ľahké krakovanie (I) hustých olejových zvyškov (1), a druhý krok, v ktorom prebieha tepelné krakovanie (II) hustého plynného oleja (3) vzniknutého počas ľahkého krakovania, pričom uvedené tepelné krakovanie produkuje tepelný zvyšok (7) a ľahšie produkty, pričom a) tepelný zvyšok (7) získaný v druhom kroku pri tepelnom krakovaní sa väčšinou úplne...

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280944

Dátum: 12.03.1999

Autori: Nečesaný František, Svoboda Karel, Kubal Peter, Lederer Jaromír

MPK: B08B 3/04, B08B 9/00, C09K 3/32...

Značky: odstraňovanie, zvyškov, činidlo, uhľovodíkov, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí z potrubí, nádrží, zásobníkov, technologických zariadení a ich príslušenstiev, ktorého podstatu tvorí dispergovaný aktívny uhlík. Ten je charakterizovaný veľkosťou časticových zhlukov 10 nm až 2 mm, veľkosťou merného povrchu s hodnotou jódovej adsorpcie 500 až 1500 mg jódu/g aktívneho uhlíka a/alebo hodnotou adsorpcie dibutylftalátu 2,5 až 5,5 ml dibutylftalátu na 1 g aktívneho uhlíka....

Spôsob úpravy zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279725

Dátum: 11.02.1999

Autor: Heck Alfred

MPK: C23G 5/00, C23G 3/00, C10M 175/04...

Značky: uskutočňovanie, feromagnetických, zariadenie, úpravy, spôsob, tohoto, zvyškov, obrábania, spôsobu, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené na úpravu zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov. Zvyšky z obrábania feromagnetických materiálov sa privádzajú do prvej oddeľovacej nádrže (13), kde sa zmiesia s pracím roztokom, čím dôjde k uvoľneniu oleja alebo emulzie oleja a vody priľnutej na zvyškoch. Potom sa v oddeľovacej nádrži (13) pomocou magnetického poľa vytváraného vonkajšími magnetmi (14) oddeľujú feromagnetické podiely a ostatné podiely sa...

Zariadenie na odstraňovanie hrubých nečistôt z čelných skiel motorových vozidiel, najmä zvyškov lietavého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2001

Dátum: 02.12.1998

Autor: Zifčák František

MPK: B60S 1/02

Značky: zariadenie, motorových, skiel, lietavého, čelných, zvyškov, najmä, vozidiel, hmyzu, hrubých, odstraňovanie, nečistot

Text:

...ohybných držiakov sú skosene a medzera medzi nimi sa smerom k čistiacim kefám rozširuje, prip. sa ku sebe otočené čelálným význakom je, že ohybný držiak pozostáva zpriebežnej časti a skosenýchsegmentov vybavených čistiacimi kefami.Z hľadiska životnosti a účinnosti je výhodné, že v ohybnom držiaku sú po jehostranách vytvorené protiľahlé drážky, v ktorých sú umiestnené perové lišty.Ľahkú montáž demontáž, dobrú funkciu a dostatočnú tuhosť...

Zariadenie na recykláciu zvyškov betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1961

Dátum: 07.10.1998

Autor: Hartmann Jiří

MPK: C04B 18/16

Značky: zariadenie, zvyškov, betónovej, zmesí, recykláciu

Text:

...prepíeracimi ramenami.Zariadenie je doplnené druhým potrubím kalovej vody do betonárne.Uhol or odklonu žľabu od horizontu je s výhodou 25 °.Zariadenie na recykláciu zvyškov betónovej zmesi podľa predloženého technického riešenia má výhodu vtom, že spracováva výplachy zautodomiešavačov, betonárni a zvyšky zvýroby vuzavretom systéme, t.zn., že je ekologickou prevádzkou. Všetka voda a kamenivo idú do novej výrobné betónu v dôsledku čroho...

Zariadenie na odstraňovanie trosky a zvyškov kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280443

Dátum: 15.01.1992

Autori: Lilleby Jorn Bjarne, Meisingseth Leif

MPK: B22D 43/00

Značky: odstraňovanie, kovov, zariadenie, trosky, zvyškov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odstraňovanie trosky a zvyškov kovov z odlievacích panví a iných odlievacích nádob je tvorené rámom, vybaveným nosným rámom, pohyblivým smerom šikmo hore po vodiacich pomôckach, pričom nosný rám je vybavený reznými prostriedkami s hlavou a prostriedkami na pridržiavanie odlievacích nádob a ich presun do polohy, koaxiálnej s reznými prostriedkami. Hlava (20) zariadenia s plným profilom je vybavená radom nástrojov (24a) prvého typu...

Sposob spracovania destilačných zvyškov z procesu rektifikačnej rafinácie cyklohexanón-cyklohexanolovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253921

Dátum: 17.12.1987

Autori: Olejník Vincent, Kolesár Ján, Filip Bohumil, Lichvár Milan, Halko Miron, Ambrož František

MPK: C07C 49/303

Značky: procesu, rafinácie, zmesí, spracovania, spôsob, cyklohexanón-cyklohexanolovej, rektifikačnej, destilačných, zvyškov

Text:

...hydrolýzy so sodnými solami m-onokarboxyiových kyselín C 5 až Ce.Najdôležitejšie výhody postupu podla vynálezu predstavuje zvýšenie produkcie cyklohexanónu a zníženie mernej spotreby benzénu.Bližšie výhody postupu podľa vynálezu ilustrujú nasledujúce príkladyZ procesu rektifikačného čistenia zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu od tzv. ľahkých zlúčenín l-pentanol, hexanal, l-butanol, cykltopentanol, cyklojpentanón a ďalšie a ťažkých...

Zariadenie na odstraňovanie zvyškov sypkých substrátov z dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236621

Dátum: 15.02.1987

Autor: Ubertáš Jozef

MPK: B65G 69/08

Značky: dopravných, zariadenie, sypkých, prostriedkov, odstraňovanie, substrátov, zvyškov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie zvyškov sypkých substrátov z dopravných prostriedkov. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva zo základného rámu opatreného vodítkami, na ktorých je posuvne uložený závesný rám. Na závesnom ráme je výkyvne uložený pákových mechanizmus se sklopkami. Na závesnom ráme sú nezávisle výkyvne zavesené aj priečne kulisy s priečnymi radlicami a volne zavesené pozdĺžne...

Spôsob výroby čistého alfametylstyrénu, acetofenónu a parakumylfenolu z destilačných zvyškov z výroby fenolu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242259

Dátum: 31.08.1985

Autori: Štekl Miloslav, Kozák Karel, Novotný Bohumil, Šestirikov Nikolaj Alexejevie, Eret Václav, Hrubant Ladislav, Ešpaner Miroslav, Pipko Vadim Viktorovie, Selzer Rudolf, Palík František

MPK: C07C 37/08

Značky: výroby, kuménu, spôsob, alfametylstyrénu, parakumylfenolu, fenolů, acetofenonů, destilačných, čistého, zvyškov

Text:

...pozostávajúci z aktivovaneho A 120 alebo aktivovaných 10 HCl prírodných aluminosilikátov pozostávajúcich z hydratovaného kremičitant hlinitého alebo aktivovaného Al 2 O 3 kysličníka zirkoničitého alebo molybdenového. Pri teplote katalyzátorového lôžka 220 až 250 °C sa dimetylfenylkarbinol kvantitatívne dehydratuje na alfametylstyrén. Pri výstupe z reaktora 2 obr. 1, obr. 2 sa zo zmesi pozostavajúcej z alfametylstyrénu, acetofenónu...