Patenty so značkou «zvyškami»

Použitie jednoreťazcovej protilátky schopnej špecificky viazať epitop prítomný v C-koncovej oblasti proteínu p53 medzi zvyškami 320-393 a nukleovej kyseliny kódujúcej takúto protilátku na prípravu farmaceutickej kompozície na liečbu rakovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286978

Dátum: 27.07.2009

Autori: Debussche Laurent, Bracco Laurent

MPK: A61K 39/395, C12N 15/13, C07K 16/18...

Značky: přípravu, protilátku, prítomný, zvyškami, epitop, rakovín, c-koncovej, medzi, schopnej, viazať, protilátky, proteínu, kompozície, jednoreťazcovej, specificky, nukleovej, farmaceutickej, liečbu, použitie, kyseliny, oblastí, 320-393, kódujúcej, takúto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie jednoreťazcových protilátok proti proteínu p53 schopných exprimovať sa v nádorových bunkách, schopných opraviť funkciu väzbovej DNA in vitro a funkciu transkripčného aktivátora in vivo. Ďalej sú opísané nukleové kyseliny kódujúce tieto molekuly, vektory, ktoré ich obsahujú, a ich použitie.

Deriváty 1,4-benzotiazepín-1,1-dioxidu substituované cukornými zvyškami, spôsob ich prípravy, liečivá, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286744

Dátum: 01.04.2009

Autori: Frick Wendelin, Schäfer Hans-ludwig, Glombik Heiner, Heuer Hubert

MPK: A61P 9/00, A61K 31/554, A61P 3/00...

Značky: obsahujú, přípravy, spôsob, deriváty, liečivá, zvyškami, 1,4-benzotiazepín-1,1-dioxidu, použitie, substituované, cukornými

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované deriváty 1,4-benzotiazepín-1,1-dioxidu všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy, ich použitie na výrobu liečiv na liečenie hyperlipidémie, hypercholesterolémie a artériosklerózy, liečivá s obsahom týchto derivátov a spôsob prípravy týchto liečiv.

Perfluóralkylované komplexy s polárnymi zvyškami, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286239

Dátum: 07.05.2008

Autori: Misselwitz Bernd, Platzek Johannes, Niedballa Ulrich, Weinmann Hanns-joachim, Radüchel Bernd, Mareski Peter

MPK: A61K 38/00, A61K 49/04, A61K 49/00...

Značky: komplexy, použitie, spôsob, přípravy, polárnymi, perfluóralkylované, zvyškami

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa perfluóralkylované komplexy s polárnymi skupinami všeobecného vzorca (I), kde R je polárny zvyšok, Rf je perfluorovaný uhľovodíkový reťazec, K je kovový komplex a Z je spojovacia skupina. Tieto zlúčeniny sú vhodné na intravenóznu lymfografiu, na diagnostiku nádorov a na imaging infarktov a nekróz.

2-Azetidinóny substituované cukrovými zvyškami, farmaceutický prípravok, kombinovaný farmaceutický prípravok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283552

Dátum: 11.08.2003

Autori: Davis Harry, Van Heek Margaret, Yumibe Nathan, Vaccaro Wayne, Alton Kevin

MPK: C07H 3/04, C07H 17/02, A61K 31/70...

Značky: kombinovaný, 2-azetidinóny, substituované, farmaceutický, zvyškami, prípravok, použitie, cukrovými

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hypocholesterolemické 2-azetidinóny substituované cukrovými zvyškami všeobecného vzorca (I), farmaceutický prípravok a kombinovaný farmaceutický prípravok, ktorý ich obsahuje. Uvedené 2-azetidinóny samotné alebo v kombinácii s inhibítorom biosyntézy cholesterolu a farmaceuticky prijateľným nosičom sa používajú na prevenciu alebo liečenie zníženia hladiny cholesterolu a aterosklerózy.

Dusíkové deriváty yperitu s viazanými zvyškami aminokyselín, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia, dvojzložkový systém s ich obsahom a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281338

Dátum: 11.07.1995

Autori: Burke Philip John, Mauger Athony Brian, Dowell Robert Ian, Springer Caroline Joy

MPK: A61K 31/16, A61K 31/27, A61K 31/17...

Značky: dusíkové, deriváty, medziprodukt, aminokyselin, přípravy, yperitu, systém, dvojzložkový, spôsob, kompozícia, obsahom, zvyškami, farmaceutická, viazanými

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa prekurzory všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 každý nezávisle znamená atóm chlóru, atóm brómu, atóm jódu, skupinu OSO2Me alebo OSO2-fenylovú skupinu, X znamená atóm kyslíka, skupinu NH alebo skupinu -CH2- a Y znamená atóm kyslíka, sú určené na terapiu cielenou protilátkou (ADEPT). Tieto prekurzory sú substrátmi na karboxypeptidázu G2 (CPG2) a poskytujú účinnejšie cytotoxické liečivá ako sú známe produkty CPG2-katalyzovaných...