Patenty so značkou «zvýšení»

Avidínové diméry, účinné pri zvýšení koncentrácie rádioaktívneho biotínu v rádioimunoterapii s predbežným zameraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4164

Dátum: 06.03.2003

Autori: Lindstedt Ragnar, Nuzzolo Carlo Antonio, De Santis Rita

MPK: A61K 51/02, A61K 47/48

Značky: předběžným, biotínu, diméry, zameraním, koncentrácie, zvýšení, účinné, rádioaktívneho, avidínové, rádioimunoterapii

Text:

...prípadoch je hlavným problémom priviesť účinnú látku alebo žiarenie vysoko selektívne k cieľovým bunkám a zabrániť tak poškodeniu susedných zdravých buniek. V prípade rádiofarmák, t.j. rádioaktívnych látok, je problém selektívneho privedenia látky k nádorovej bunke a zabránenia šírenia rádionuklidov v tele do zdravých buniek okolo nádoru obzvlášť významný.0007 Jednu zvlášť účinnú metódu detekcie a liečby nádoru opisuje patent EP O 496 074....

Způsob zvýšení obsahu avidinu ve vodném roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270359

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cakl František, Navrátil Jiří, Plachá Bohuslava, Aussenbergová Marcela, Karásková Hana, Míková Kamila

MPK: A61K 37/02

Značky: roztoku, způsob, avidinu, zvýšení, vodném, obsahu

Text:

...nevýhody odstraňuje zpoeob podle vynalszu, jehož podstata spočivá v tom, že promývaci vodný roztok použivaný k vymýváni iontomäničú se aplikuje vioenáeobnä. Tim sa doeáhne několikanúeobnáho oboheceni roztoku evidinem - na cca 200 až 400 mg v 1 1. současně však nerůetá 1 koncentrace delěich belaetnioh bilkovin. Z toho důvodu je nutné ukončit vioenásobnou aplikaci vodného roztoku ořed doeaženim hranični koncentrace belastnich bilkovin. ktoré by...

Způsob zvýšení uvolňovaného množství účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270207

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cordes Günter, Wolf Michael

MPK: A61L 15/03

Značky: látky, účinné, uvolňovaného, způsob, množství, zvýšení

Text:

...řas podobné agaru, směsné polymery z methylvinyletheru a anhydridu kyseliny maleinové, guar-guma, typy jako hydroxypropylguarová guma nebo guarová moučka, gummi arabicum /arabská guma/, dextrin aa dextran, mikrobiologlcky získaná polýsacharidová guma jako polysacharid B IAS 9 nebo ve vodě dobře rozpustne typy koltrol popřípadě synteticky získaná polysacharidy jako produkt flcoll, deriváty methylglukózy, hydroxymethylpropylcelulćza, deriváty...

Zapojení pro zvýšení ekvivalentní vzorkovací frekvence periodických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269864

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nejezchleba Václav, Pek Milan, Tůma Jindřich, Trmač Jiří, Kučera Zdeněk

MPK: H03D 7/16

Značky: ekvivalentní, vzorkovací, frekvence, zvýšení, signálu, zapojení, periodických

Text:

...5 s výstupní evorkou 2 zapojení. Vstupní svorka l aapojoní je současně propojena přes synchronizační obvody § s druhý vstupom obvodu A přiřazení vzorku. Druhý vstup vzorkovače g je spojen s prvním-výstupom generdtoru 1 vzorkovacích impulsd, jehož druhý u výstup je propojen přes generátor § dílčíeh intervalu s třetím vstupem obvodu à přiřazení vzorku.Signál ze vstupní sverkył je vzorkován, případně převeden na číslicovć ekvivalenty, ve...

Způsob zvýšení tepelné účinnosti pístového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269826

Dátum: 14.05.1990

Autor: Heřman Zdeněk

MPK: F02B 47/02, F02B 41/00, F01K 21/02...

Značky: pístového, způsob, účinnosti, spalovacího, zvýšení, tepelně, motorů

Text:

...se otevírá až na konci peto doby a oecí ventil na konci časté doby. U motoru a přidaným oběhem, jehož zákla~ dem je dvoudobý cyklus. se výfukový a vyplechovecí kanál otevírá až na konci čtvrté doby. Dno píotu e stěny epalovecího prostoru Jsou tepelná izolovány.Způsob využití odpadního tepla přideným peroplynovým oběhem podle vynálezu je ná» eledující. Po precovním zdvihu zůetanou veškeré vyexpandovená epaliny e tím i veškerá v expanzi...

Hmota pro zvýšení vodotěsnosti silikátových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269449

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michálek Jaroslav, Bartoník Petr, Křenek František, Visingr Jiří

MPK: C04B 26/06

Značky: zvýšení, hmota, materiálů, vodotěsnosti, silikátových

Text:

...karboxylových skupin max. do 2 hmot. vztaženo na sušinu polymeru. Obsah styrenu, který zajíšřuje odolnost pojiva vůči působení vody činí min. 40 hmot. vztaženo na suěinu polymeru. Dalším komonomerem mohou být estery kyseliny akrylové - etyl, butyl anebo s výhodou 2-etylhexylakrylát. Pro dosažení optimálních tahovýoh vlastností obsahuje hmota 0,1 až 5 hmot. kombinace externích změkčovadel na bázi esterů kyseliny telové a...

Způsob zvýšení aktivity heterogenizovaného katalyzátoru pro adiční reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269311

Dátum: 11.04.1990

Autori: Včelák Jaroslav, Chvalovský Václav, Hradil Jiří, Švec František

MPK: B01J 37/00, C07B 37/02, B01J 31/28...

Značky: katalyzátoru, adiční, způsob, zvýšení, reakce, aktivity, heterogenizovaného

Text:

...ketelyzátoru bylo použito k adici 8 dílů tetrsohlormathsnu k 0.453 dílu styrenu při 70 °C za zcela stejných podmínek. Po 6 hod. zreągovalo 22,3 styrenu ne 1,1,1.3-tetreohlor-3-renylpropen. Dopování imobilizoveněho kstalyzátoru nízkomolekulárním eminem zvýší výtěžek udice l,4 krát.Vázený katalyzátor o obsahu 2,89 mgekv. Ou/g byl v tomto případě připraven na kopolymeru polystyrenu s divinylbenzenem o zrnění 0,3 až 0.5 m a hustotě 650 5/1,...

Způsob zvýšení skladovatelnosti fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268963

Dátum: 11.04.1990

Autori: Makovský Leopold, Smrčka Jindřich, Starý Stanislav, Machek Milan, Škava Josef

MPK: C08G 8/10

Značky: rezolu, zvýšení, skladovateľnosti, způsob, fenolformaldehydových

Text:

...při aplikaci pojiva během výroby izolačních materiálů, ale i prodloužení jeho doby skladovatelnosti, která hraje značnou úlohu při aplikaci rezolu mimo výrobní závod. Přidaná terciární aminy se během vytvrzování pojivn chemicky zabudují, obsahují-li hydroxylové skupiny, jako např. triethanolamin, nebo během vytvrzování ve značné části vytěkají, jako např. triethylemin, a nemají rušívý vliv na izolační vlastnosti vyrobených...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268834

Dátum: 11.04.1990

Autori: Berschauer Friedrich, De Jong Anno, Scheer Martin, Lindel Hans, Hallenbach Werner

MPK: C07D 213/36

Značky: způsob, účinných, zvířat, látek, užitkovosti, zvýšení, výroby, prostředek

Text:

...jako účinné 1 átkyprostřed ků ke zvýšení užitkovostí zvířat, zejména k podpore a urychlení růstu zvířat ke zvýšení produkce mléka a vlny, jakož i k lapšímu zhodnocování krmiva.Předmětem predloženého vynálezu je tudíž prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat,zejména ve formě přísad do krmív a pitné vody pro zvířata, který spočívá v tom, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu shore uvedeného a oerinovaneho obecnéhovzorce I...

Způsob zvýšení životnosti trub pyrolýzních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268446

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vyklický Miloslav, Tichý Vladimír, Nájemník Jiří, Tůma Tanuš, Hrubý Augustin

MPK: C23C 8/16

Značky: pyrolyzních, pecí, způsob, životnosti, zvýšení

Text:

...tom, že se na vnitřním povrchu trub vytvoří stabilní ochranná oxidická vrstva. vrstva vznikne ohřevem trub na 800 až 1 000 °C po dobu Z až 6 hodin. Během ohřevu se do trub davkuje vzduch nebo smés vodní páry a vzduchu, přičemž obsah vzduchu ve směsi je nejméně 20 Z. vytvořena oxidícká vrstva brání difuzi uhlíku do oceli.Výhoda řešení podle vynálezu spočíva zejména ve vysoké účinnosti vytvořené ochranné oxidické vrstvy proti nauhličení....

Zařízení pro zvýšení účinnosti plynového kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 268251

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nesvadba František

MPK: F23J 13/00

Značky: kotle, zařízení, plynového, zvýšení, účinnosti

Text:

...spnjen s rozvaděčem plynu. Účinek vynálezu spočívá v tom, že ostrou turbulencí se vedle zvýšeného přestopu tepla z kouřových plynů do topného média upraví stahilizace provozního tahu v oh~í tak, že se dosáhne klidného hoření plemene bez nebezpečí zhâšení i při špatných povötrnostních podmínkách. Ostrá turbulence umožní regulaci sporoprovozu zabudování ventilu mezi hlídač plemene a elektroventil. Nastavenímventilu je udržován nepřetržitý provoz...

Způsob zvýšení srozumitelnosti řeči v jednokanálové implantované kochleární neuroprotéze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268004

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedlák Stanislav, Hrubý Jaroslav

MPK: A61F 2/18, A61F 11/04

Značky: zvýšení, neuroprotéze, jednokanálové, způsob, srozumitelnosti, kochleární, implantované, reči

Text:

...velice dobře rozeznávaji malé změny velmi nízkých kmitočtů v rozsahu asi 10 Hz až 250 Hz, ale téměř nerozeznávají změny kmitoćtú vyšších než asi 2 kHz.Uvedenou nevýhodu odstraňuje způsob zvýšení srozumitelnosti řeči v jednokanálové kochleární neuroprotéze pro neslyšící podle vynálezu, jehož podstata spoćívá v tom, že kmitočtové spektrum signálu přiváděného na elektrooy umístěné v blízkosti zakončení sluchového nervu se sniží oproti...

Způsob zvýšení účinnosti insekticidních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267596

Dátum: 12.02.1990

Autor: Štefan Jan

MPK: A01N 25/00

Značky: způsob, insekticidních, účinnosti, prostředků, zvýšení

Text:

...konoentreoi a skupině, aby úhyn škodlivého hmyzu na místě byl vyšší než 90 73. Zároveň musí být teplota aplikačního místa nižší, než teplota,při níž použitá insĺektioidní látka ztráoí iöirmooh Nnpř. mximální povolená teplota pro pennethrin Je 142 °c.zařízení vhodná jako vyhřívuoí elementy k uvedenému účlu jsou např. výhrevné desky se zabudovaným odporovým drátem, teplovodní systémy, nebo i rozklâdejíci se organioká hmota. z bezpečnostních...

Zařízení pro zvýšení dopravní vzdálenosti při dopravě důlních zakládkových směsí potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267517

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čermák Josef, Chýla Augustýn, Černý Miloslav, Pařízek Bedřich, Dvořák Antonín, Brůha Jiří, Holas Mikoláš, Harlass František, Šimek Pavel, Verner Jindřich

MPK: B65G 53/04

Značky: potrubím, důlních, dopravě, dopravní, vzdálenosti, směsi, zařízení, zvýšení, zakládkových

Text:

...zakládkových směsi potruhím jo tvořeno soustavou vzduchové trysky 2 a. ovlůdacího vontilu 6, případně měřícího člonu z, ktoré jsou umístöuy v horizontální xňtvi 2 dopravuího zakláďkovćho potrxxbi i, přičemž první soustava jo vo vzdálenosti dvou až čtyř W 520 i vortiloilnuího sloupeczulclúdkovú smůsi l od Izolcna 1 § wertikálního sloupeczaliládkoxfć směsi l, tj. v místě, kdo so hydrostnticžcý dopravní tlak vyvolmąý vcrtikúlníxzx...

Způsob zvýšení účinnosti procesů mezifázového přenosu hmoty a/nebo tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267102

Dátum: 12.02.1990

Autori: Serukov Krum, Brož Zdeněk, Kolev Nikolaj, Darakčiev Rumen, Staněk Vladimír, Červenka Jan

MPK: B01D 3/00

Značky: účinnosti, způsob, provádění, zařízení, tepla, hmoty, zvýšení, způsobu, tohoto, procesu, přenosu, mezifázového

Text:

...z hrdla l pro výstup plynné fáze, z pláště kolony g, z primárního rozdělovače kapaliny 1, z vrstvy náplně 5. Á z nosného roštu Ž, z přerozdělovaöe kapaliny gg (sestávajíoího z patra lg, přepadového zařízení §, rozdělovače kapaliny gg a spojovací trubky łj) a z paty kolony 1, v níž je hrdlo pro výstup kapaliny z kolony Q a hrdlo pro vstup plynné fáze do kolony Q. V plášti kolony je dále umístěno hrdlo lg pro nástřik dělenéJedno z možných...

Prostředek pro zvýšení korozní odolnosti galvanických povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266656

Dátum: 12.01.1990

Autori: Heidingsfeld Viktor, Mitera Jiří, Treml Petr, Buryan Petr

MPK: C08L 33/06, C25D 5/48

Značky: prostředek, povlaků, odolností, zvýšení, galvanických, korozní

Text:

...galvanických povlaků jejich úpravou podle vynálezu, přičemž je současně dosaženo snadné odstranitelnosti uvedené úpravy. To umožňuje jak žmenšít tlouštku galvanického povlaku, tak jeho opravu pouhým zařazením výroĎkunaZvýšení korozní odolnosti galvanických povlaků se dosáhne utěsněním pórů a vytvořením ochranné polymerní vrstvy o tlouštce ŕádově desetiny až jednotky mikrometrů. odstranění polymerní vrstvy je zeloženo na tom, že jeden z...

Kontrolní zařízení proti samovolnému zvýšení tažné síly trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266544

Dátum: 12.01.1990

Autori: Skala Václav, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/10, B60L 3/00

Značky: síly, samovolnému, proti, kontrolní, tažné, zvýšení, zařízení, vozidla, trakčního

Text:

...obvodu gg logiky parkování, jehož druhý výstupłgg je spojen se svorkou g blokování měničů při parkování a jehož první výstup lgâ je spojen se čtvrtým vstupem ggg součtového obvodu lg, jehož výstup lgj je spojen se svorkou E signálu poruchy. Výstup gg paměti Q je spojen s druhým vstupem ll obvodu ll logiky kontroly signálu tahu.Kontrolní zařízení proti samovolnému zvýšení tažné síly trakčního vozidla pracujetak, že podle zadání ze svorky g...

Způsob zvýšení podkritičnosti skladované nebo transportované konfigurace palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265837

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bárdoš Jozef

MPK: G21C 19/02, G21F 5/00, G21C 19/40...

Značky: jaderného, konfigurace, podkritičnosti, způsob, transportované, reaktoru, kazet, palivových, skladované, zvýšení

Text:

...jehož podsta tou je, že do kanálů pro čidla vnitroresktorového měření a dovybraných otvorů pro průtok chladiva v distančníoh mřížkách palivové kazety se zaaouvají přídavné tyčové absorbery atyto se po zasunutí zajištují proti náhodnému vytažení z palivové kazety ve skladovací nebo transpcrtní jednotce. Přídavné absorbátory se do palivová kazety zaaouvají bud před jejím uložením do skladovací nebo transportní jednotky, anebo ee palivová...

Prostředek pro zvýšení porodnosti samic skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264861

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ševčík Bohumil, Bílek Petr, Pícha Josef, Král Josef, Borovička Antonín

MPK: C07C 59/56

Značky: skotu, zvýšení, prostředek, porodnosti, samic

Text:

...porodem je zastavována, aby byl zdárně ukončen vývoj plodu.S prodlužováním mezidobí stoupá procentické zastoupení měsíců s nízkou dojivostí. Naopak sezkracováním mezidobí stoupá ve stádě frekvence měsíců, kdy je laktace maximální. Pro úplnost uvádíme, že nádej za druhý měsíc po porodu ne několikanásobkem nádoje za měsíc desátý, jedenáctý atd. Na natalitě pak závisí počet odchovaných telat a jejich zástav do odchoven a výkrmen. Z toho vyplýva,...

Cytokininový, membránově aktivní prostředek ke zvýšení rostlinné produktivity, obsahu bílkovinového dusíku a přijímání aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264313

Dátum: 12.07.1989

Autori: Szabó Ildiko, Bódi Tibor, Szarvas Tibor, Virányi Sándor, Grega Erzsébet, Márton József, Koppány Enikó, Keserü József, Šimon Peter, Poszár Béla, Nagy József, Eifert József, Horváth László, Dombay Zsolt

MPK: A01N 43/52

Značky: produktivity, cytokininový, bílkovinového, prostředek, aktivní, zvýšení, dusíku, rostlinné, membránové, přijímání, obsahu, aniontů

Text:

...deriváty byly dosud připraveny jen v laboratoři v nepatrných množstvích. Přes mnohoslibné pokusné výsledky se cytokininů pro jejich vysoké výrobní náklady v praxi dosud nepoužívá. Mezi četnými známými látkami zpomalujícími růst není ani jedna s cytochininovým působením. známé prostředky nemají cytochininové působení, takže se od nich ani cytoohininové působení neočekává.Při výzkumu zvyšování rostlinného růstu, produktivity a množství...

Způsob zvýšení spodní tlakové hranice tepelně iniciovaných explozivních chemických reakcí v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263692

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pola Josef

MPK: B01J 19/08

Značky: hranice, reakcí, iniciovaných, fázi, chemických, plynné, způsob, tlakově, explozivních, zvýšení, tepelně, spodní

Text:

...tzv. senzibilator, což je v daných podmínkách stabilní a zážení mimořádně dobře absorbující sloučenina. Při uvedeném avlívňování charakteru explozovních reakcí zářením kontinuálního C 02 laseru lze e úspěchem používat jako senzibilátor napr. fluorid sírový. fluorid křemičitý, nebo hexafluorbenzen.Reakční průběh a mechanizmu explozivních a pomalých reakcí týchž sloučenin býva často odlišný. Z tohoto hlediska si způsob zvýšení spodní tlakové...

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tomola Libor, Sádlo Luboš, Pech Ladislav, Čepický Miloš, Pilný Miroslav

MPK: B01J 19/00

Značky: intenzity, způsob, chlazení, zařízení, chemických, zvýšení

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Přisávací zařízení ke zvýšení pracovního spádu turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263260

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kesler Josef

MPK: F03B 11/00

Značky: spádu, zařízení, přisávací, turbiny, pracovního, zvýšení

Text:

...2 kombinaci trysek vytvářejících prstencové vodní skoky s ejektorem.Pohonné voda je do přisávacího zařízení ke zvýšení pracovního spadu turbiny v obtokovém potrubí přiváděna z horní vody přítokovým potrubím l. V rozšířeném obtokovém potrubí g protéká zúženými prstencovými otvory Q mezi nálevkovitými prstencovými tryskami á a odtéká společně s vodou, přiváděnou od savky turbiny připojovacím potrubím 3, odtokovým potrubím g. Zmenšením...

Způsob zvýšení trvanlivosti valivého kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263147

Dátum: 11.04.1989

Autori: Daněk Radoslav, Stupka Květoslav, Manhalter Pavel

MPK: F16C 33/64

Značky: způsob, zvýšení, trvanlivosti, valivého, kontaktů

Text:

...pohybu goâoustředných, spirálovitých, rovnoběžných, případně šrouboviVých stopách podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nástroj působí na zpevňovanou plochu normálným kon» taktním napětím, které je rovno čtyřnásobku až pětinásobku smluvní meze kluzu zpevňovaného materiálu. Pritom nejkratšívzdálenost stop nástroje na zpevňované ploše je menší než po S 1 147lovina šířky styková plochy mezi nástroje a zpevňovanou plochou,...