Patenty so značkou «zváraní»

Trecí zvarový spoj s viacerými na sebe ležiacimi plochými konštrukčnými časťami a spojovacím telesom s deformáciou nákružku spojovacieho telesa po trecom zváraní; spôsob výroby takéhoto trecieho zvarového spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16935

Dátum: 14.09.2007

Autori: Dubiel Gerhard, Christ Eberhard, Fuchs Torsten, Thiem Jörg

MPK: B23K 20/12, B23P 19/06, B23K 35/02...

Značky: spojovacím, časťami, spoja, plochými, trecom, konštrukčnými, výroby, viacerými, trecieho, spojovacieho, ležiacimi, zváraní, takéhoto, telesom, nákružku, třecí, tělesa, deformáciou, spôsob, zvarový, zvarového

Text:

...podľa obrázka 1 s dutým hnaclm priečnym profilom a prstencovou plochouObrázok 6 uskutočnenie podobné uskutočneniu podľa obrázka 1 s nasadeným prítlačnýmnástrojom a vytvorenou zónou trecieho zvárania-3 Obrázok 7 usporiadanie podľa obrázka 6 po pritlačení prítlačného nástroja a zdeforrnovaní nákružkuObrázok 8 modifikované uskutočnenie prítlačného nástrojaObrázok 9 spojovacie teleso vytvorené ako maticová súčiastkaObrázok 10 spojovacie teleso...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri laserovom zváraní oceľových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5046

Dátum: 06.06.2003

Autori: Briand Francis, Chouf Karim, Lefebvre Philippe, Verna Eric

MPK: B23K 26/00, B23K 35/22, B23K 26/12...

Značky: oceľových, laserovom, zmesí, použitie, zváraní, plynných, rúrok

Text:

...výsledkov, aké sa dosahujú pri zváraní s použitím hélia, avšak lacnej šímTakto existuje komerčná ponuka plynných zmesí obsahujúcich argón a hélium, akými sú napríklad plynné zmesi obsahujúce 30 objemu hélía, pričom zvyšok je tvorený argónom,ktoré sú komerčne dostupné pod označením LASALT 2045 v spoločnosti LAIR LIQUIDEm a ktoré umožňujú dosiahnutie v podstate rovnakých výsledkov ako s použitím hélía pre výkony lasera typu C 02 nižšie ako 5...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri tupom zváraní laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3437

Dátum: 26.05.2003

Autori: Briand Francis, Chouf Karim, Lefebvre Philippe, Verna Eric

MPK: B23K 26/00, B23K 26/12, B23K 35/22...

Značky: laserom, tupom, zváraní, použitie, plynných, zmesí

Text:

...zmesí plynov, ktoré sú lacnejšie ako hélium, avšak ktoré by ale umožnili obmedzenie vzniku plazmy krycieho plynu ateda dosiahnutierovnakých zváracích výsledkov, aké sa dosahujú pri použití hélia, avšak s nižšími nákladmi.Takto existujú na trhu plynné zmesi obsahujúce argón a hélium, ako je napríklad plynná zmes obsahujúca 30 objemu hélia, pričom zvyšok je tvorený argónom, ktorá je na trhu dostupná pod označením LASALTM 2045 a ktorá je...

Spôsob prípravy okrajov pri zváraní plechov laserom na tupo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283381

Dátum: 19.05.2003

Autori: Urech Werner, Meier Markus, Wueger Karl

MPK: B23K 33/00, B23K 26/00

Značky: laserom, spôsob, okrajov, zváraní, plechov, vykonávanie, přípravy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvárania plechov (1, 2) na tupo, ktoré sa polohujú tak, že sú vo vzájomnom dotyku svojich okrajov. Aspoň jeden plech (2) sa plasticky deformuje pred zváracím pásmom alebo vo zváracom pásme na zmenšenie šírky zváracej medzery (3) medzi plechmi na prijateľnú hodnotu na zváranie na tupo laserom. Deformovaním sa redukuje hrúbka plechu pozdĺž zváranej medzery (3) tak, že materiál plechu tečie smerom k medzere. Zariadenie na uskutočňovanie...

Zmes na utesnenie foriem pri aluminotermickom zváraní koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 282419

Dátum: 17.12.2001

Autori: Janíčko Štefan, Janíčková Katarína

MPK: B23K 23/00, B22C 1/00

Značky: zváraní, koľajníc, aluminotermickom, foriem, utesnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci tmel z pieskovej zmesi na tesnenie prefabrikovaných foriem medzi sebou a v dotyku s koľajnicou pri aluminotermickom zváraní železničných koľajníc pozostáva zo 78 až 85 % hmotnostných jemného kremičitého piesku zrnenia 0,6 - 0,2 mm, 11 až 16 % hmotnostných ílovej múčky a 4 až 6 % hmotnostných vody.

Zariadenie pre ovplyvňovanie tuhnutia roztaveného kovu, najmä pri zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246014

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kiss Štefan, Liševie Nina Alexejevna, Graeev Viktor Alexaddovie, Rajeáni Ján

MPK: B23K 25/00

Značky: tuhnutia, zváraní, najmä, ovplyvňovanie, kovů, roztaveného, zariadenie

Text:

...plynulého odl-ieva-nia a pretavovania kovov .sa osvedčilo technológia ovplyvňovanie .kryštalizácie tuhnúceho kovu dvojicou magnetických polí podľa ČSSR AO čí-s. 170 919, zariadeniam podľa ČSSR AO číslo 171943, pozostávajúceho z dvoch pólovýscvh nastavcov eielttnomagnetu s dvojicou cievok navinutých okolo daných. polovýoh enástavcov, ktoré boli umiestené po bokoch içryštazlizátora, v tesnej blizkosti tohoto, v -tekutej oblasti...

Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka pri elektrooblúkovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 242548

Dátum: 15.11.1987

Autori: Špaldonová Radmila, Zikán Viktor, Danik Jaroslav

MPK: B23K 9/32

Značky: ochranu, zváracieho, zváraní, elektrooblúkovom, mechanickú, zariadenie, horáka

Text:

...V prírube sú zasunuté svojími koncami do otvorov v telese horáka, pritom je výhodne, ked sa strižne kolíky dajú v smere svojej osi prestavovať.Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka podľa vynälezu má viaceré výhody. Chráni zvárací horák proti poškodeniu vo všetkých smeroch mechanického nárazu na zváraní horák. Zváraci horák savýmenou srlarižných kolíkov s opnkovatemou presnosť-ou ustaví do pôvodnej poiohy, nastavenej pred...

Zariadenie na odstraňovanie rozstreku materiálu pri zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 251499

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bendis Anton, Hornig Jozef

MPK: B23K 9/32

Značky: materiálů, rozstreku, zariadenie, zváraní, odstraňovanie

Text:

...kvapôčky rozstreku, čím nevzniká žiadna námaha a nárazy do rúk pracovníka čistiaceho znečistený povrch zvarku sú minimálne. Zniži sa spotreba energie,pretože dostačujúce výkony pohonného motora sú do 0,5 kW.Zariadenie na odstraňovanie rozstreku materiálu pri zváranije znázornená na prlpojenom výkrese, kde obrázok 1 predstavuje schématickýnárysný rez zariadenia, obrázok 2 pôdorys a obrázok 3 bokorys s čiastočným rezom zariadenia.Zariadenie na...

Prípravok pre upnutie siete drôtov a nosníkov pri výstupkovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 234497

Dátum: 01.03.1987

Autori: Minárik Roman, Korbaš Ivan

MPK: B23K 37/04

Značky: prípravok, zváraní, nosníkov, upnutie, drôtov, siete, výstupkovom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález konštrukčne rieši prípravok na upnutie siete drôtov a nosníkov pri výstupkovom zváraní. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v ráme prípravku sú upevnené dorazy, do ktorých sa uložia nosníky a do drážok ozubeného hrebeňa sa vkladajú drôty. Drôty sú pomocou lišty s odpruženými segmentami pritláčené na priečne uložené nosníky. Ozubený hrebeň je upevnený na priečnych výstuhách rámu a výškovo prestaviteľný.

Spôsob riadenia zváracieho prúdu pri bodovom zváraní a zapojenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220253

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dzurányi Eduard, Kubán Jozef, Janota Martin

Značky: zváracieho, spôsob, prúdu, zváraní, spôsobu, vykonávanie, bodovom, zapojenie, tohoto, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob riadenia zváracieho prúdu pri odporovom, najmä bodovom zváraní so svahovým narastaním zváracieho prúdu, na základe merania a vyhodnocovania tepelnej expanzie zvaru a zapojenie riadiaceho systému pre vykonávanie tohoto spôsobu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že narastanie zváracieho prúdu sa preruší, keď priebeh rýchlosti tepelnej expanzie zvaru dosiahne svojho lokálneho maxima a zváranie ďalej pokračuje pri hodnote...

Zariadenie pre polohovanie zváraných predmetov najmä pri elektrónovom zváraní vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226343

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bilský Milan

Značky: najmä, polohovanie, predmetov, zariadenie, zváraní, zváraných, vakuu, elektrónovom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre polohovanie zváraných predmetov najmä pri elektrónovom zváraní vo vákuu pozostávajúce z vákuovej komory opatrenej uzáverom a horizontálneho pravouhlého súradnicového podávacieho mechanizmu so stolom na ktorom je horizontálne uložená výkyvná doska, vyznačujúca sa tým, že na čelnej stene výkyvnej dosky (1) je vytvorené ozubenie (3) v tvare ozubeného segmentu so stredom v osi zvislého čapu (2), pričom na konzole (4) upevnenej na...

Spôsob nastavovania obmedzenia zváracieho času pri odporovom bodovom zváraní a zapojenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222015

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kubán Jozef, Janota Martin, Dzurányi Eduard

Značky: spôsobu, odporovom, bodovom, zváraní, zapojenie, vykonávanie, obmedzenia, spôsob, času, nastavovania, zváracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu je zlepšiť zariadenie "AUTOSET TE(Zn)" na odporové bodové zváranie pozinkovaných plechov. Dosiahnutie zváracieho času rovného nastavenej hodnote časového dorazu sa zaregistruje a keď sa časový doraz dosiahne pri vopred nastavenom počte bezprostredne po sebe nasledujúcich zvarov, v typickom prípade 3 až 6, hodnota nastaveného časového dorazu sa zvýši o jeden krok, v typickom prípade o dobu jednej periódy sieťovej frekvencie, pričom...

Zariadenie pre automatické presúvanie a vyklápanie zváracieho zrkadla pri zváraní rúr z plastov na tupo

Načítavanie...

Číslo patentu: 218601

Dátum: 01.06.1985

Autori: Khandl František, Čenčák Dušan

Značky: vyklápanie, zváracieho, zváraní, zrkadla, automatické, plastov, presúvanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre automatické presúvanie a vyklápanie zváracieho zrkadla pri zváraní rúr z plastov na tupo. Zariadenie podľa vynálezu má na priečnom suporte pevne uchytený prvý hriadeľ, na ktorom je otočne uložená objímka majúca na jednej strane držiak, v ktorom je uchytené zváracie zrkadlo. Na druhej strane objímka má vyklápací palec, ktorý vo východzej polohe zváracieho zrkadla je opretý o oporný valček otočne uchytený na druhom hriadeli, ktorý...

Zapojenie obvodu automatickej regulácie kontrastu televízneho obrazu pri elektrónovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 214614

Dátum: 01.07.1984

Autor: Matijeková Mária

Značky: kontrastu, obrazů, obvodů, zváraní, televízneho, zapojenie, regulácie, automatickej, elektrónovom

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu automatickej regulácie kontrastu televízneho obrazu pri elektrónovom zváraní. Podstata zapojenia obvodu automatickej regulácie kontrastu televízneho obrazu pri elektrónovom zváraní, podľa vynálezu spočíva v tom, že výstup zo snímacej sondy je pripojený na vstup operačného zosilňovača a jeho výstup je pripojený na bázu tranzistora, ktorého emitor je prípojený na kostru zváračky. Pritom na výstup zo snímacej sondy je pripojený...