Patenty so značkou «zváracieho»

Spôsob zviditeľnenia zváracieho procesu a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5584

Dátum: 07.10.2010

Autori: Beran Milan, Belica Ján

MPK: B23K 37/00, B23K 9/095

Značky: zariadenie, procesu, zviditeľnenia, zváracieho, spôsob, realizáciu

Text:

...krokovPríprava vzorky 42 a vloženie vzorky upevnenej na otočnom hriadeli 4 do skrinky 1 zariadenia na zviditeľňovanie zváracieho procesu, zapnutie zdroja zváracieho prúdu pre vytvorenie elektrického oblúka, pripnutie svorky na elektródy, vloženie elektródy El do otvoru držiaka 1.4 elektródy a naštartovanie oblúka, zaostrenie optickej sústavy umiestnenej v optickej časti 3, zapnutie ventilátora 2 a začatie zváracieho procesu realizovanćho...

Spojka na pripojenie zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284790

Dátum: 21.10.2005

Autori: Natta Ferenc, Natta Antalné, Kerekes Lajos, Mészáros László, Natta Antal

MPK: B23K 9/32

Značky: pripojenie, spojka, horáka, zváracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Základnou charakteristikou spojky (10) je, že teleso spojky a kryt sú vyrobené z izolačného materiálu, výhodne z plastu, navrhnuté ako jednotka (12) v jednom kuse, spojené zadnou stenou (14), ďalej má vložku (50, 150, 250), vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, nesúcu závitovú plochu (55, 155, 255), vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, a kontaktnú plochu, výhodne kontaktnú plochu (57, 157, 257) prstencového tvaru, pričom vložka (50,...

Usporiadanie na zváranie súčastí prostredníctvom ultrazvukového zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6505

Dátum: 07.07.2005

Autori: Steiner Ernst, Stroh Dieter, Dieterle Horst, Wagner Peter, Stroh Heiko

MPK: H01R 43/02, B23K 20/10

Značky: prostredníctvom, zváracieho, súčastí, zariadenia, zváranie, usporiadanie, ultrazvukového

Text:

...ohraničujúcej plochyohraničujúceho prvku, pričom vzdialenosť vodiaceho úsekuvodiaceho prvku od prvej ohraničujúcej plochy je nenšia než vzdialenosť medzi nim a druhou ohraničujúcou plochou posuvného prvku pri otvorenom kompresnom priestore. Podľa alternativneho riešenia je vkladací priestor ohraničený dvoma ramenami vodiaceho prvku alebo ich úsekmi, ktoré sa rozkladajú aspoň čiastočne pozdĺž alebo zhruba rovnobežne ako s prvou ohraničujúcou...

Použitie sonotródy ultrazvukového zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16478

Dátum: 17.02.2005

Autori: Dieterle Horst, Wagenbach Udo, Stroh Dieter

MPK: B23K 20/10

Značky: zváracieho, sonotródy, zariadenia, použitie, ultrazvukového

Text:

...od uvedeného známeho stavu techniky obsahuje ultrazvuková zváracie zariadenie jeden nástroj, najmä jednu sonotródu, ktorý prípadne ktorá sa otáča nielen okolo pozdĺžnej osi,ale aj okolo svojej priečnej osi prebíehajúccj voči nej kolmo. Tým nastane optimálne využitie pracovných plôch, pričom jedna pracovnáplocha kvázi vykonáva funkciu dvoch pracovných plôch.Optimálne využitie každej pracovnej plochy sa dosiahne tým, že tieto pracovné plochy...

Spôsob automatického zvárania s použitím zváracieho horáka TIG

Načítavanie...

Číslo patentu: E 786

Dátum: 15.03.2004

Autori: Fortain Jean-marie, Borne André

MPK: B23K 9/24

Značky: použitím, zváracieho, horáka, spôsob, automatického, zvárania

Text:

...Špicatú elektródu.0018 Preto je nutné pravidelne elektródu zaostrovať, a tým obmedziť jej opotrebenie, prípadne ju vymeniť, ak jej opotrebenie je príliš veľké.0019 Tento krok núti obsluhu zastaviť stroj, demontovaťelektródu na jej zabrúsenie alebo nahradenie a nakoniec vykonaťpresne nastavenie elektródy a drôtu tak, aby drôt bol opäť V presnej polohe za elektródou a tangenciálne na zvar.0020 Je zrejmé, že tieto kroky si vyžadujú jedno...

Spôsob riadenia oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane s cieľom znížiť rozstrek kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282754

Dátum: 11.11.2002

Autor: Országh Peter

MPK: B23K 9/08

Značky: oblúkového, cieľom, procesu, elektródou, zváracieho, rozstrek, znížiť, plynovej, ochraně, riadenia, spôsob, odtavujúcou

Zhrnutie / Anotácia:

Riadenie oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane sa uskutočňuje s cieľom znížiť rozstrek kovu, najmä pri zváraní v plynovej ochrane CO2, zmesiach CO2+Ar a Ar na nízkych parametroch, keď dochádza k skratovému prenosu kovu. Podstata riešenia spočíva v tom, že vo fáze skratu sa monitoruje elektrický odpor zváracieho obvodu alebo jeho časti s kvapalným mostíkom a vo vhodnom momente pred koncom skratu sa zníži...

Spôsob riadenia oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane s cieľom zabezpečiť konštantnú vzdialenosť zváracieho horáka od základného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281427

Dátum: 11.07.2000

Autor: Országh Peter

MPK: B23K 9/095

Značky: riadenia, zabezpečiť, cieľom, ochraně, materiálů, vzdialenosť, konštantnú, oblúkového, zváracieho, základného, elektródou, spôsob, horáka, plynovej, odtavujúcou, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Regulovanou veličinou vzdialenosti horák-materiál je minimálna hodnota elektrického odporu zváracieho drôtu medzi kontaktnou špičkou a základným materiálom v čase skratu elektród. Počas zvárania sa v čase skratu elektród meria aktuálna hodnota regulovaného parametra a jej odchýlka od žiadanej hodnoty, alebo intervalu žiadaných hodnôt, dáva pokyn na korekciu polohy zváracieho horáka proti základnému materiálu.

Zapojenie pre reguláciu a stabilizáciu dlžky zváracieho oblúka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260284

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tánczoš Pavol, Hajóssy Rudolf, Koňakovský Anton

MPK: B23K 9/06

Značky: zapojenie, reguláciu, zváracieho, stabilizáciu, dĺžky, oblúka

Text:

...zdroja, ktoré je ovládané intenzitou optického vyžarovania zváracieho oblúka. Regulácia sa robí tak, že počas zvárania zo strany zváracieho oblúka sa snímačom sleduje intenzita optického vyžarova 4nia oblúka a každá odchýlka od požadovanej hodnoty vyvolá zmenu napätia zváracleho zdroja, potrebnú na udržanie .požadovanej hodnoty dĺžky zváracieho oblúka,čím sa zabezpečuje stabilný a pravidelný zváraci proces. Zapojenie na reguláciu podla...

Výložník zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1132

Dátum: 08.05.1996

Autor: Boroth Peter

MPK: B23K 37/02

Značky: zváracieho, výložník, zariadenia

Text:

...zvaracieho zariadenia sotočnou časťou v tvare priamky dvakrát lomenej pod tupým uhlom.Výložnik zváracieho zariadenia pozostáva zo stojanu g. upevneného na zdroji 1 zváracieho zariadenia, na ktorom je pomocou otočnej časti 3 uchytená rameno L, opatrené na jednej strane mechanizmom Q pre podávanie zváracieho drôtu a na protiľahlej strane protizávažim 3. Otočná časť g je na svojich koncoch opatrená čapmi Q, a 3. Čap 3, ktorým je uchytene rameno...

Induktívny snímač na vedenie zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264726

Dátum: 12.09.1989

Autori: Martišovitš Viktor, Marczell Peter

MPK: B23K 9/10

Značky: vedenie, zváracieho, induktívny, horáka, snímač

Text:

...sekundárne vinutie snímača a sú spojené do série v protifáze.výhodné je ak spoločné jadro tvorí feritová alebo keramická tyč.Snímač podľa vynálezu umožňuje bezdotykové presné vedenie zváracieho horáka pozdĺž kútového spoja, vyhladávanie zvarovej hrany, začiatkov a koncov zvarových hrán, úkosov, stien a pod. Snímače podľa vynálezu umožňujú mechanizovat oblúkové zváracie metódy, hlavne s využitím priemyselných robotov.Na pripojenych výkresoch...

Zapojenie na riadenie zváracieho napätia a podávacej rýchlosti drotu u zváracieho zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 256736

Dátum: 15.04.1988

Autor: Švancar Ján

MPK: G05B 19/18

Značky: zváracieho, zapojenie, zdroja, riadenie, rychlostí, podávacej, napätia, drôtu

Text:

...veľmi jemné rozdelenie zváracieho rozsahu. V danom prípade len počet hitov určuje jemnost delenie zváracieho rozsahu a niepočet ovládacích prvkov. Tak ist-o obvodo vé riešenie zostáva bez zmeny. Ďalšou výhodou zapojenia podľa vynálezu je vysoká dlhodobá stabilita nastavených výstupných hodnôt, pričom len okrajová hodnoty sa nastavujú počas zváracieho procesu, a to len raz pre zvolený priemer drôtu, ktorý savpočas prevádzky automatizovaných...

Kopírovací dotyk pre vedenie zváracieho horáka s priebežným odmeriavaním teploty zvarku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253916

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bukový Ivan

MPK: B23K 37/00

Značky: vedenie, teploty, odmeriavaním, zváracieho, horáka, priebežným, zvarku, kopírovací, dotyk

Text:

...signálu, najmä od intenzívneho vyžarovania samotného zváracieho procesu.Kopírovaci dotyk pre vedenie zváracieho horáka s priebežným odmeriavaním tepioty zvarku podľa vynálezu je znázornený na pripojených schématických obrázkoch. Na obr. 1 je znázornený kopirovací dotyk riešený ako nastaviteľná súčasť zváracieho horáka. Obr. 2 znázorňuje odmerievania teploty zvarku, pri ktorom je kopirovací dotyk riešený ako nastavitelná súčasť mechanizmu...

Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka pri elektrooblúkovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 242548

Dátum: 15.11.1987

Autori: Špaldonová Radmila, Danik Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: B23K 9/32

Značky: mechanickú, elektrooblúkovom, zváracieho, zariadenie, zváraní, horáka, ochranu

Text:

...V prírube sú zasunuté svojími koncami do otvorov v telese horáka, pritom je výhodne, ked sa strižne kolíky dajú v smere svojej osi prestavovať.Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka podľa vynälezu má viaceré výhody. Chráni zvárací horák proti poškodeniu vo všetkých smeroch mechanického nárazu na zváraní horák. Zváraci horák savýmenou srlarižných kolíkov s opnkovatemou presnosť-ou ustaví do pôvodnej poiohy, nastavenej pred...

Zapojenie na rozdelenie regulačného rozsahu pre jemné nastavovanie zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240520

Dátum: 15.08.1987

Autor: Windisch Günter

MPK: B23K 9/10, H02H 3/08

Značky: zapojenie, regulačného, nastavovanie, prúdu, jemné, rozsahu, zváracieho, rozdelenie

Text:

...prúdu je zacho i - jjhovttje praktickým potreĺ zváraní, pretože° jednotlivé rozsahy je možné voliť podľa priemerov elektrod a plynule je možné pre ten istý priemer elektrody nastavit zváraní prúd pre Všetky jej druhy a všetky druhy-zvarov v jednom regulačnom rozsahu. Zapojenie podla vynálezu je nenákladné, a da sa .vhodne aplikovat vo forme prídavného zariadenia k jestvujúcej elektronike zváracieho zdroja. ~ Na priloženom obrázku je...

Ovládací pneumatický valec ultrazvukového zváracieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252042

Dátum: 13.08.1987

Autori: Celler Ján, Rumanovský Maximilián, Uhrík Vladimír

MPK: B29C 65/08

Značky: pneumatický, ovládací, válec, zváracieho, ultrazvukového, stroja

Text:

...s posuvným piestom a piestnicou pohybového valca určenou na upevnenie ultrazvukového nástroja, zatial čo druhá strana piestnice Spojenej s piestom pneumatickej pružiny je funkčne spojená s ovládacím prvkom pre spúšťania ultrazvukového generátora. Výhodou takéhoto usporiadania je, že vo valci pneumatickej pružiny nastavený pracovný tlak zaručuje správny prítlak nástroja nia zváraný materiál nezávisle od pohybového valca,ktorý je zasa...

Otočný klzný prívod zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240337

Dátum: 15.06.1987

Autor: Griehl Volker

MPK: B23K 9/32

Značky: otočný, zváracieho, prúdu, klzný, přívod

Text:

...je schematicky znázornený v jednom možnom konštrukčnom ,prevedení na výkrese, kde na obr. 1 je znázornenýotočný klznýprívod v .bokoryse, na obr. 2 v náryse a na obr. 3 je otočný klzný prívod uchytený na rotačnom zvarenci v pracovnej polohe. ~ Na telese 1 (obr. 1 a. obr. 2 otočného klzného prívodu, ktoré je z Cu legovanej Cr, sú vytvorené deliacou drážkou 2 aj odlahčovacím otvorom 3 dve svorné čeluste 4 s kruhovým lôžkom 5, v ktorom je osadený...

Zapojenie obvodu zváracieho prúdu pre jednosmerné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239824

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vašák Pavel, Poláeek Jindoich, Míchal Václav, Stanik Jaroslav, Pospíšil František

MPK: B23K 9/06

Značky: prúdu, obvodů, zapojenie, zváracieho, jednosměrně, zdroje, zváracie

Text:

...uplatňuje napätie na hlavnom výstupnom vinutí transformátora. Toto umožňuje vhodnou voľtbou pomeru závitov na hlavnom a pomocnom výstupnom vinutí zváraciehovoľbou prierezoav vodičov docieliť ,pomerne vysoké výstupné napätie zváracie-ho zdroja pri súčasnom po-dstatnom znížení typového výkonu zvá-ratcieho transformátora.Týmto sa docieluje zníženie materiálovej spotreby pri výrobe zváracích transformátorov a zvyšuje sa účinnost a účinník...

Spôsob regulácie oblúkového zváracieho procesu a zapojenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239385

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beránek Jaromír, Kabátník Milan

MPK: B23K 9/10

Značky: zváracieho, regulácie, spôsobu, zapojenie, spôsob, procesu, oblúkového, vykonávanie, tohoto

Text:

...úrovňou a každá jeho prípadná odchýlka spôsobuje korekciu vybraných zváracích parametrov.Výhodné je ak forma koreňa a prierez koreňovej húsenky sa ovplyvňuje žiadanou regulačnou úrovňou.Podstata zapojenia na vykonávania spôsobu pozostáva v tom, že snímač pre sledovanie intenzity žiarenia korena zvaru je pripojený na p-orovnávací člen pre porovnanie elektrického signála s nastavenými spínacími úrovňami a so žiadanou regulačnou úrovňou....

Induktívny snímač polohy pre adaptívne riadenie polohy zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239096

Dátum: 01.06.1987

Autori: Schmidt František, Sudil Jaroslav

MPK: B23K 9/16

Značky: polohy, adaptívne, riadenie, induktívny, horáka, zváracieho, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka induktívneho snímača polohy pre adaptívne riadenie polohy zváracieho horáka zváracím robotom. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom vyhotovení induktívneho snímača polohy pre adaptívne riadenie polohy zváracieho horáka robotom alebo účelovým manipulátorom, ktorý je uchytený na zdvižnom mechanizme alebo v držiaku pred zváracím horákom, pričom induktívny snímač polohy je opatrený dvomi aktívnymi meracími plochami, ktoré spolu...

Čistiace zariadenie hubice zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238848

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ňachaj Eugen, Ceľuch Ján, Žabecký Ján

MPK: B23K 37/00

Značky: horáka, zváracieho, zariadenie, čistiace, hubice

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiace zariadenie hubice zváracieho horáka je určené na automatické čistenie hubice zváracieho horáka od rozstreku roztaveného kovu pri zváraní priemyselným robotom pod pevne ukotveným zváracím horákom. Čistiace zariadenie pozostáva z čistiaceho nástroja pevne spojeného s pastorkom, otočne uloženým v objímke upevnenej konzolou na držiaku pevne spojenom so sklopnou jednotkou zápästia priemyselného robota, pričom pastorok je svojím ozubením...

Zapojenie na stabilizáciu výstupného napätia riadeného zváracieho jednosmerného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 233208

Dátum: 17.04.1987

Autor: Pykal Miloš

MPK: B23K 9/06

Značky: riadeného, zváracieho, zapojenie, napätia, výstupného, zdroja, stabilizáciu, jednosmerného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa zapojenia na stabilizáciu výstupného napätia riadeného zváracieho zdroja. Podľa vynálezu zapojenie je opatrené spätnoväzobným zdrojom pripojeným na svorky zváracieho transformátora a pozostávajúcim z malovýkonových tyristorov. Napätie spätnoväzobného zdroja sa stabilizuje regulátorom cez impulzné transformátorčeky. Sekundárne vinutia impulzných transformátorčekov sú rozdelené na dve galvanicky...

Zariadenie pre adaptívne riadenie polohy zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237845

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kubina Peter, Sudil Jaroslav, Májek Vladimír

MPK: B23K 9/10

Značky: polohy, zariadenie, zváracieho, horáka, adaptívne, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na adaptívne riadenie polohy zváracieho horáka elektrooblúkovým zváracím robotom. Predmet vynálezu umožní elektrooblúkové zváranie robotom na zvarkoch, u ktorých dochádza k zmene polohy zvarových pl(ch. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tykadlo snímača polohy sa vsunie do medzery medzi zvarovými plochami, vychýli sa v kolmých smeroch na zvarové plochy, poloha posledného člena kinematického reťazca robota sa upravuje,...

Zariadenie na zakládanie válcovitého telesa do zváracieho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248559

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kristín Dušan, Jablonský Stanislav

MPK: B23K 37/00

Značky: zváracieho, přípravků, zakladanie, tělesa, válcovitého, zariadenie

Text:

...so zadnou vodiacou stenou je spojená dvomi bočnými stenami, pričom o konzolu je otočne pripevnenýjtlačný palec, horný koniec ktorého je umiestnený oproti valcovitému telesu pritlačenému o narážku a o dolný koniec tlačného palca je pripevnená piestnica otoču ne zeveseného pneumatiekého valca. zariadením podľa vynálezu sa docieľuje podstatného skrátenia doby na založenie valoovitého telesa do prípravku, čo umožňuje zvýšenie produktivity...

Odsávací nosič zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232860

Dátum: 01.01.1987

Autor: Brezovský Anton

MPK: B23K 9/16, B23K 37/00

Značky: horáka, nosič, odsávací, zváracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odsávacieho nosiča zváracieho horáka na miestne odsávanie škodlivých exhalátov zváracieho procesu pri automatizovanom alebo robotizovanom elektrickom zváraní najmä pri zváraní elektrickým oblúkom odtavujúcou sa elektródou v ochrane plynov, ktorý je vytvorený ako hermeticky uzavreté duté teleso, ktoré má nátrubok pre pripojenie odsávacej hadice a je vybavený upínacou objímkou pre uchytenie zváracieho horáka, pričom na duté teleso...

Stĺpový manipulátor zváracieho automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233058

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 37/00

Značky: zváracieho, manipulátor, stĺpový, automatu

Zhrnutie / Anotácia:

Stĺpový manipulátor zváracieho automatu s vodiacou hlavou zabezpečujúcou bezvôlové a stabilné vedenie výložníka voči stĺpu pri veľkých rozsahoch vysúvania výložníka, je určený predovšetkým pre prevádzanie pozdĺžných zvarov. Vodiaca hlava stĺpového manipulátora sa skladá z dvoch priečnych nosníkov pevne prepojených dvomi zvislými nosníkmi, na ktorých je uchytená štvorica vodiacich kladiek pre zvislé vedenie vodiacej hlavy na stĺpe a pneumatický...

Zariadenie pre odstraňovanie rozstreku z plynovej hubice zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231539

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kopřiva Róbert, Novotný Jan

MPK: B23K 9/32

Značky: zváracieho, horáka, rozstreku, plynovej, odstraňovanie, hubice, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účel a význam zariadenia podľa vynálezu je zabezpečiť kvalitné mechanické očistenie zváracích hubíc od rozstreku. Podstata zariadenia spočíva v tom, že so základným domcom, ktorý je tepelne a elektricky izolovane umiestnený na telese zváracieho horáka, je pomocou vložky rozoberateľne spojená vodiaca rúrka, na ktorej je posuvne a výhodne zároveň otočne uložený pohyblivý plášť. Pre ustavenie pohyblivého plášťa v základnej polohe na vodiacej rúrke...

Zapojenie kapacitného bezkontaktného snímača vzdialenosti zváracieho horáka od zvarku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233151

Dátum: 01.12.1986

Autor: Marczell Peter

MPK: B23K 9/10

Značky: zvarku, zváracieho, horáka, kapacitného, snímača, vzdialenosti, bezkontaktného, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia kapacitného bezkontaktného snímača vzdialenosti zváracieho horáka od zvarku. Vynález slúži na presné riadenie zváracieho horáka po zvarku. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kapacitný snímač vzdialenosti je pripojený na vstup oscilátora, ktorý je svojím výstupom pripojený na jeden zo vstupov dvojitého deliča kmitočtu s pomocným oscilátorom, pričom na druhý vstup tohto deliča kmitočtu je pripojený oscilátor so stálym...

Prípravok na nastavovanie definovanej priestorovej orientácie a lokalizacie zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226134

Dátum: 15.04.1986

Autori: Brezovský Anton, Bukový Ivan

Značky: horáka, definovanej, nastavovanie, priestorovej, orientácie, lokalizacie, zváracieho, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na opakované nastavovanie definovanej priestorovej orientácie a lokalizácie zváracieho horáka v súradnicovom systéme technologického nosiča, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z vodiacej tyče (2), na ktorej je presuvne a súčasne otočne uložené teleso prestaviteľnej objímky (4), ktorá je opatrená na svojom vonkajšom obvode nastavovacím hrotom (6) a je upevňovaná v nastavenej polohe poistnou skrutkou (5), pričom vodiaca tyč (2) je počas...

Odsávací nosič zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226107

Dátum: 15.04.1986

Autor: Brezovský Anton

Značky: odsávací, nosič, zváracieho, horáka

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací nosič zváracieho horáka na miestne odsávanie škodlivých exhalátov zváracieho procesu pri automatizovanom alebo robotizovanom elektrickom oblúkovom zváraní, najmä pri zváraní elektrickým oblúkom odtavujúcou sa elektródou v ochrane plynov, vyznačujúci sa tým, že je vytvorený ako hermeticky uzavreté duté teleso (1), ktoré má nátrubok (5) pre pripojenie odsávacej hadice (6) a je vybavený upínacou odsávacou objímkou (3) pre upnutie...

Zariadenie pre posuv zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224048

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vittek Andrej, Kumor Štefan

Značky: posuv, zváracieho, zariadenie, horáka

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre posuv zváracieho horáka, vyznačujúce sa tým, že na piestnicu (5) pneumatického valca (6) pevne uchyteného k podstavcu (3) je rozoberateľným spojom uchytený vymeniteľný držiak (10) zváracie ho horáka (11) a odnímateľné rameno (4), na ktorom je jedným koncom pevne uchytený najmenej jeden teleskopický tlmič (1), ktorého druhý koniec je pevne spojený s konzolou (2) pevne uchytenou k podstavcu (3), pričom medzi zdroj stlačeného...

Držiak zváracieho horáka pre zváranie priemyselným robotom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221669

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sobota Jozef

Značky: zváranie, držiak, horáka, priemyselným, robotom, zváracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka držiaka zváracieho horáka pri automatickom zváraní. Vynález rieši ochranu držiaka pred poškodením pri náraze na prekážku. Držiak zváracieho horáka pozostáva z konzoly a príruby, na ktorú je uchytený skrutkami na zápästí priemyselného robota medzikus, ktorý má vo vnútri vybranie pre permanentný magnet a snímač. Medzikus je ďalej opatrený polohovacími čapmi zapadajúcimi do vybrania v prírube.

Zariadenie na odvíjanie zváracieho drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223090

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pykal Miloš, Kozel Jaromír, Koniar Michal, Bouška Miloslav

Značky: zariadenie, zváracieho, drôtu, odvíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa zariadenia na odvíjanie zváracieho drôtu. Kotúč zváracieho drôtu je umiestnený na zásobníku, ktorý je pripevnený o podávač zváracieho drôtu. Cez povrch kotúča zváracieho drôtu je umiestnený ochranný pás, ktorý jedným koncom je pevne pripevnený o podávač a druhý koniec je opatrený pružiacim mechanizmom, cez ktorý je druhý koniec pripevnený o podávač zváracieho drôtu.

Spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222629

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bukový Ivan

Značky: drôtu, mechanizované, zváracieho, podávania, zváranie, elektrické, oblúkové, spôsob, automatizované

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie. Vynález sa týka oblasti strojárenskej technológie. Vynález rieši problém, spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie v náročných technologických podmienkach. Podstata vynálezu spočíva v tom, že podávanie zváracieho drôtu do miseta zvaru sa vykonáva krokovým elektromotorom mechanicky spojeným s...

Spôsob riadenia zváracieho prúdu pri bodovom zváraní a zapojenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220253

Dátum: 15.02.1986

Autori: Janota Martin, Dzurányi Eduard, Kubán Jozef

Značky: prúdu, bodovom, spôsobu, spôsob, riadenia, zváracieho, zapojenie, tohoto, zváraní, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob riadenia zváracieho prúdu pri odporovom, najmä bodovom zváraní so svahovým narastaním zváracieho prúdu, na základe merania a vyhodnocovania tepelnej expanzie zvaru a zapojenie riadiaceho systému pre vykonávanie tohoto spôsobu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že narastanie zváracieho prúdu sa preruší, keď priebeh rýchlosti tepelnej expanzie zvaru dosiahne svojho lokálneho maxima a zváranie ďalej pokračuje pri hodnote...

Spôsob zapaľovania zváracieho oblúka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226580

Dátum: 15.11.1985

Autori: Lukášek Jaromír, Horváth František

Značky: oblúka, spôsob, zváracieho, zapaľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zváracej techniky a týka sa sposobu zapaľovania zváracieho oblúku hlavne u automatických zváracích strojov. Podľa vynálezu najmenej na dobu štartu oblúka vzájomný pohyb povrchu zvarenca a konca zváracieho dr(tu v smere povrchu zvarenca sa uskutoční rýchlosťou rovnou 0,1 až 0,7 násobku rýchlosti oblúkového zvárania.

Zariadenie na reguláciu pracovného režimu zváracieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222048

Dátum: 15.07.1985

Autor: Škripec Anton

Značky: zváracieho, reguláciu, režimu, zariadenie, pracovného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu pracovného režimu zváracieho lisu umožňujúce využiť lis pre nitovanie za tepla. Účelom vynálezu je zabrániť vzniku elektrického oblúku medzi zvarovanou resp. nitovanou súčiastkou a nástrojom. Uvedeného účelu sa dosiahne zaradením elektrického pneumatického ventilu 3 opatreného škrtiacim ventilom 4 a tlmičom hluku 5 do regulovanej tlakovzdušnej vetvy.

Spôsob nastavovania obmedzenia zváracieho času pri odporovom bodovom zváraní a zapojenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222015

Dátum: 15.07.1985

Autori: Janota Martin, Dzurányi Eduard, Kubán Jozef

Značky: bodovom, zváracieho, nastavovania, zváraní, spôsob, spôsobu, obmedzenia, odporovom, času, zapojenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu je zlepšiť zariadenie "AUTOSET TE(Zn)" na odporové bodové zváranie pozinkovaných plechov. Dosiahnutie zváracieho času rovného nastavenej hodnote časového dorazu sa zaregistruje a keď sa časový doraz dosiahne pri vopred nastavenom počte bezprostredne po sebe nasledujúcich zvarov, v typickom prípade 3 až 6, hodnota nastaveného časového dorazu sa zvýši o jeden krok, v typickom prípade o dobu jednej periódy sieťovej frekvencie, pričom...