Patenty so značkou «zušĺachťovania»

Sposob zónového prania a zušlachťovania nekonečných vláken a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259583

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wiedermann Vladimír, Kňazovický Juraj, Lipták Milan

MPK: D06B 3/04, D01D 13/02, D01D 10/06...

Značky: nekonečných, zónového, zušĺachťovania, vláken, spôsob, prania, zariadenie

Text:

...povrch spravi-dla spodného rotujúceho valca .a vytvárajúci na tomto vanlci zónu s prstencovitým nábalomkúpeľa je ovinmi vláken vynášaný na hor ný rotujúci valec, z tohoto je stieraný a privádzaný do ľubovoľnej inej zóny na p 0 vrch spodného valca, pričom cyklus vynášania kúpeľa na horný valec a jeho násled.ného stlerania .a prevádzanie do ľubovoľnej inej zóny na povrch spodného valca sa opakuje aspoň Z-krát.Takýto spôsob prania vláken...

Sposob zušlachťovania lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257841

Dátum: 15.06.1988

Autori: Werner Peter, Holakovský Štefan, Orech Július, Katuščák Svetozár

MPK: B27K 5/02

Značky: lignocelulózových, materiálov, spôsob, zušĺachťovania

Text:

...rovnomernejši prísun zušľachtovaoieho roztoku na všetky plochy bolo vyvinutých niekoľko spôsobov a zariadeni, ktoré sú založené buä na princípe pohybu nosičov s dyhami v zušľachťovacom roztoku, alebo usmerneným prúdenim zušľachtovacieho roztoku, alebo privodom plynov do roztoku.Nevýhodou doterajších spôsobov na zabezpečenie rovnomernejšieho zušľachtenia je bud značná konštrukčná náročnosť zariadeni využívajúcich tieto spôsoby, alebo...

Spôsob zušľachťovania alebo pojenia plošnýcb útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247270

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šillinger Vladimír, Machek František, Bihalová Božena, Krumphanzl Vladimír, Novák Miroslav, Šrámek Jaroslav, Firbas Petr, Cidlinský Karel

MPK: D06B 19/00

Značky: útvarov, plošnýcb, pojenia, zušĺachťovania, spôsob

Text:

...technológie investičného charakteru.Ako termolabilných látok zo skupiny azozlúčenín, derivátov hydrazinu a N-nitrózozlúčenín, je možné k príprave napeňovacej sústavy použit napriklad organických nadúvadiel konkrétne 1,ä-metano-BJ-dinitrózo-1,3,SJ-tetraazacyklooktán, azo-d 1 izobutyronitril, N,N-dimetyl-N,Nídinitrózotereftalamld,1,3,5-trinitrózo-1,3,5-triazacyklohexán,benzénsulfohydrazid, p-toluensultohydrazid,p,p-oxy-bisbenzénsultohydrazid,...

Bezodpadový spôsob zušľachťovania drevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246410

Dátum: 15.12.1987

Autori: Moravec Jaroslav, Kulhavý Teofil, Brodský Artur

MPK: B27K 3/02

Značky: materiálov, zušĺachťovania, drevných, bezodpadový, spôsob

Text:

...0,8 mm a zahrievali sa po dobu 6 holdin pri teplote 95 °C. Po vybratí z kúpeľa sa dylhy vysušili pri teplote 105 °C a zmerali sa ich opticlké vlastnosti. Získané dyhy boli rovnomerne zušľachtená v celej hriíbke.Farebná diterencia medzi zafarbenými dyhami a predlohou, t. j. »dyhami farbenými prvýkrát v čerstvom zušlachtovacom kúpeliv medzinárodnom systéme CIE LAB - 1976 bola AE 5. 2,1, odchýlka farebného tónu A H g 0,6, sýtosti A C š 0,1 a jasu...

Sposob hlbkového zušlachťovania drevných materiálov kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 247653

Dátum: 15.01.1987

Autori: Katuščák Svetozár, Ammann Ernst

MPK: B27K 3/02

Značky: drevných, spôsob, zušĺachťovania, hlbkového, materiálov, kvapalinami

Text:

...Dyhy boli ponorené vo rarbiacom roztoku pri teplote 95 C na dobu247 usa 5 minút pri pH- 4.5. Potom sa dyhy vybrali, uložili do nádoby so vodou vyhriatou na teplotu 98 C nad hladinu-vody nádoba sa hermeticky uzatvorila a dyhy sa zahrievali po dobu 150 minút. Po vybrati~z nádoby, opláchnuti povrchu dýh a vysušeni dýh pri teplote 1 eoc na vlhkosť 12 sa skontrolovala rovnomernosť vyfarbenia dýh. Egalita výfarbenia na povrchu dyhy /DIN 5033 a...

Spôsob zušĺachťovania škrobov a múk združením procesu extrúzie a enzýmovej degradácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225322

Dátum: 01.12.1984

Autori: Zapletal Juraj, Jurišová Eva, Buriánek Juraj

Značky: extrúzie, združením, enzýmovej, procesu, škrobov, spôsob, zušĺachťovania, degradácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zušľachťovania škrobov a škrobnatých surovín vyznačujúci sa tým, že vo výrobnom procese sa združí proces extrúzie s enzýmovou degradáciou škrobov, škrobovej zložky v surovinách obsahujúcich škrob alebo v zmesných surovinách obsahujúcich škrob tak, že škrob, múky alebo obilné šroty sa ovlhčia vodou v množstve 0 - 77O kg, s výhodou do 120 kg na 1 tonu suchých surovín, pridá sa stabilizátor bakteriálnej alfa-amylázy, s výhodou chlorid...