Patenty so značkou «zrychlení»

Zapojení pro stabilizaci a zrychlení nárůstu proudu v obvodech indukčních zapalovacích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266539

Dátum: 12.01.1990

Autor: Javornický Milan

MPK: F02P 1/08

Značky: zrychlení, zapojení, proudu, nárůstu, zapalovacích, stabilizaci, indukčních, obvodech, systému

Text:

...zarízení lze použít libovolný způsob. Připojení elektronických ŕídirích obvodu je snadno, v případě použití mechanického kontaktu 5 vačkou se výrazněprodlužuje jeho iivotnost a snižuje nutnost jeho údržby. Důležitou výhodou použitého způsoburegulace je, . Lranzistor pracuje jen v krajních bodech své charąkteristiky a jeho výkonové zutížeul je tudig minimální. Věcšina txátového výkonu se rozptýlí v sćriovém rezistoru.Jednoduché obvodu é řeuení...

Zařízení pro řízení stavové veličiny zrychlení spolupracujících elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241845

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štefek Slavomír, Karpiš Ladislav, Biely Peter, Ebringerová Anna

MPK: G05D 5/03

Značky: elektrických, řízení, zařízení, veličiny, zrychlení, spolupracujících, pohonů, stavové

Text:

...5.13 prvního vyhodnocovvacího bloku 5.Na »ovládací vstupy 5.4, 5.9, 5.14 prvního vyhodnocovacího bloku 5 jsou palk zapojeny příslvušné tři ovládací -výíst-upy 4.1, 4.2,4.3 a na korekční vstupy 5.5, 5.10, 5.15, příslušné »druhé tři ovládací výstupy 4.4, 4.5,4.6 ovládacíiho bl-oku 4.Blokovalcí výstup 4.7 ovlá-dascího bloku 4 je paralelné spo-jen .s blokovacím vstupom 6.2 prvního hradl-a 6 .a s blok-ovacím vstupem 7.2 drulhého~ hradla 7, .na...

Zařízení k průběžnému měření zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250420

Dátum: 15.04.1987

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01P 15/08

Značky: zařízení, zrychlení, průběžnému, měření

Text:

...tělísko 7, které je upevněno na konci pružného drátu 3 vetknutého do podložky 2 a vedeného ve vodítkách B. Za mezerou 5 je optický kabel 1 připojen k fotodetektoru 8, který je elektrickým vodičem 9 spojen se zesilovačem 1 lJ, na jehož výstup e připojen voltmetr 11 a zvukové zařízení12. Zařízení je uzavřeno v pouzdře 13. Šipkou 14 je vyznačen směr pohybu tělesa.Zařízením je snímána poloha optického tělískia 7 zhotoveněho z materiálu...

Snímač zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250338

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krátká Naděžda, Černohorský Jiří, Havlíček Zdeněk

MPK: G01P 15/06

Značky: zrychlení, snímač

Text:

...teplotou zlvětšuje. Přitom je nutné, aby uzlavřený prostor kolem měřicí soustavy byl zcela vyplněn tlumicím pr-ostředím. Není-li tomu tak, může část prostoru nevyplněná tlumicím prostředím nepříznivě ovlivnit metrologíckou charakteristiku akcelerometru.Nevýhodou dosud existujících snímačů zryctilení měřicích v okolí s měnící se tep 4lotou, jejichž vnitřevk je zcela yyplněn tlumicím prostredím, je jejich časté poškození. Zvýšený tlak...

Zařízení pro regulaci rychlosti a zrychlení spolupracujících pohonů válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250313

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kotora Jaroslav, Páník Jaroslav

MPK: B21B 37/00

Značky: spolupracujících, regulaci, zrychlení, rychlostí, tratě, zařízení, pohonů, válcovací

Text:

...zařízení podle vy-naíezu je těíž .p-oháněcí motor 12 horního válce 118 stolice, poháněcí motortlíł spoiníhoväüce 19 stolice, poháněcí rnotor 14 navíjedlallö a poháněcí motor 15 rozvíjexdla 17, včetně jejích buidící-ch vinutí -12.1, 13.1, 14.1,15.1.~ Mezi -válvci .V 18, 19, stolice je ještě v ndaném jnřípandě USPOŤĚJÓČH vložený válecl 20, který tak s hornim vol-cem 18 tvoří pracovní válce stolice, zpracovávající příslušnýwkovový pás 21....

Čidlo zrychlení nebo zpoždění

Načítavanie...

Číslo patentu: 236754

Dátum: 15.02.1987

Autor: Blomberg Folke Ivar Lidingö (švédsko)

MPK: B60T 8/12

Značky: zpoždění, čidlo, zrychlení

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo zrychlení nebo zpoždění reagující na rychlost změny měnící se otáčivé rychlosti otáčivého elementu. Setrvačník čidla je poddajně spojen s otáčivým elementem propojovací soustavou při jakémkoliv relativním natočení setrvačníku za normálního jeho otáčení určeným poměrem rotační rychlosti, přičemž se umožňuje otáčení odpojeného setrvačníku při změně otáčivé rychlosti hnacího elementu takovou měrou, aby se vyvolal točný moment, převyšující...

Obvod pro zrychlení cyklu zpracovávajícího operandy po částech

Načítavanie...

Číslo patentu: 232800

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šmíd Jiří, Janda Petr, Jelínek Oldřich

MPK: G06F 9/28

Značky: cyklu, obvod, operandy, částech, zrychlení, zpracovávajícího

Zhrnutie / Anotácia:

Obor vynálezu je výpočetní technika. Vynález řeší technický problém zkrácení a tím i zrychlení cyklu mikroinstrukcí provádějících zpracování operandů při provádění instrukcí, které pracují s operandy proměnných délek. Zapojení umožňuje zrychlení cyklu mikroinstrukcí tak, že dva operandy jsou čteny po větších částech a po menších částech zpracovány. Během cyklu, ve kterém jsou zpracovány operandy, je sledováno vyčerpání délek operandů...

Kuličkový měřič zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233401

Dátum: 15.08.1986

Autor: Gajda Milan

MPK: G01P 15/02

Značky: kuličkový, zrychlení, měřič

Text:

...za podmínky (8).Z tohoto vztahu vyplýví, že přesnoat měření za predpokladu dostatečně dlouhdho času měření téměř nezáviaína otřesech mětiče, ale dviaí hlavní měrou na volbä úhlů a 1 ud 1 a dále, že indikovaná hodnota odpovídá střední hodnotě mětanlho ryohloní v časov m intervalu T.Předností měřiče zryollení podle vynálnnu je jeho konntrukční jednoduchont. Mäřič neobuehuje žádné složitějäí mechanické díly, jeho výroba je jednoduchá. Avšak...

Dotykový snímač mechanických veličin, například zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228372

Dátum: 15.06.1986

Autor: Sýkora Bohumil

Značky: snímač, například, veličin, zrychlení, dotykový, mechanických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru snímání mechanického chvění a jeho převodu na elektrický signál při zachování možnosti dalšího elektronického zpracování. Ve vnitřním prostoru pouzdra je umístěn citlivý prvek, například destička z piezoelektrického materiálu, a to tak, že s pouzdrem je spojen pouze v oblasti svého těžiště, přičemž ostatní části citlivého prvku jsou volně uloženy ve vnitřním prostoru pouzdra. Pro odstínění rušivých vlivů může být pouzdro...

Zařízení pro měření zpoždění a zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221343

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kanta Zdeněk, Trojan Jaroslav

Značky: zařízení, zrychlení, zpoždění, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k měření a záznamu časového průběhu brzdného zpoždění nebo zrychlení. Zařízení pracuje na principu setrvačných účinků na hmotu zavěšenou na planžetových pružinách, jejíž výchylka je snímána elektrickým snímačem polohy. Z důvodů tlumení je celý komplet setrvačnostního snímače uzavřen v nádobě naplněné olejem. Elektrický signál ze snímače polohy se v převodníku napětí - frekvence převádí na signál o proměnné frekvenci, který se...

Zařízení pro určení rychlosti zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230970

Dátum: 15.02.1985

Autori: Keil Wolfgang, Despang Günter, Kieser Matthias, Kaiser Joachim, Haufe Jürgen, Kessler Peter

MPK: B65H 19/18

Značky: rychlostí, zrychlení, určení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k určení doby zrychlení nové navíjecí role u zařízení pro převíjení pásů. Vytváří předpoklady pro spolehlivou výměnu navíjecích rolí, která by byla úsporná z hlediska využití materiálu. Úkol spočívá v tom, vytvořit zařízení k určení rychlosti zrychlení, pracující s vysokou přesností. Toho je dosaženo tím, že selekční obvod, napájený impulsním čidlem otáček a impulsním čidlem obvodu nové role, upevněné v nosiči a rovněž...

Zařízení pro měření otáček a úhlového zrychlení a zpoždění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216965

Dátum: 01.09.1984

Autori: Smutný Eduard, Černý Antonín

Značky: zrychlení, otáček, zpoždění, měření, úhlového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezdemontážní diagnostiku spalovacích motorů. Zařízení sestává z měřící části, řídící části, indikační části, kontrolní části a ovládací části, které jsou propojeny tak, že umožňují během jediného akceleračního nebo deceleračního cyklu změřit celou řadu okamžitých hodnot úhlového zrychlení nebo zpoždění při určitých předvolených otáčkách. Zařízení zpracovává pulsy z pulsního snímače otáček. Při měření otáček se...