Patenty so značkou «zrnitého»

Roštový chladič zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286810

Dátum: 06.05.2009

Autori: Pumprla Alois, Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr, Michálek Zdeněk, Skopal Jaromír, Žajdlík Josef, Macůrek Ivan

MPK: F27D 15/00, C04B 7/00

Značky: materiálů, roštový, chladič, zrnitého

Zhrnutie / Anotácia:

Roštový chladič zrnitého materiálu je tvorený sústavou vzájomne na seba stupňovito nadväzujúcich chladiacich roštov. Podľa vynálezu je aspoň jeden z roštov (3) tvorený jednou plochou, ktorá môže byť ďalej rozdelená na niekoľko samostatných pozdĺžnych častí (301, 302). Rošt (3), prípadne jeho samostatné pozdĺžne časti (301, 302) sú spojené s pohonným mechanizmom (31), ktorého prostredníctvom sa pohybujú vratným pohybom v smere prechodu...

Zariadenie na vedenie plynu pre prístroje na úpravu zrnitého materiálu sušením, nanášaním filmu alebo poťahovaním najmä jednotka privádzaného vzduchu a prístroj s podobným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7566

Dátum: 14.06.2006

Autori: Missel Roland, Sauter Frank, Becker Daniel, Hiller Dietmar, Maier Johann-georg, Jäger Eberhard

MPK: B01J 2/12, B01J 8/08, A61K 31/519...

Značky: podobným, najmä, nanášaním, jednotka, zrnitého, prístroj, filmu, privádzaného, vedenie, sušením, plynů, zariadenie, poťahovaním, materiálů, úpravu, vzduchu, prístroje, zariadením

Text:

...pričomDruhový prístroj na úpravu zrnítého materiálu je známy zo spisu US 4,563,315. Tentoobsahuje jednotku na vedenie vzduchu, ktorá zahŕňa zásobovacie vedenie opisané jedným centrálnym ajedným rozvádzacím kanálom, ktore sa rozprestiera vo vnútri rotujúceho bubnu a ktoré je prepojené so spojovacími kanálmi, ktoré sú orientované v radiálnom smere a ústia do funkčných kanálov. Jednotlivé spojovacie kanály sa rozprestierajú od...

Zariadenia na výrobu zrnitého výrobku extrúziou a krájaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11363

Dátum: 20.07.2005

Autori: Gaillard Julien, Rosse Meinrad

MPK: A23P 1/12, A23L 1/00, B29B 9/06...

Značky: zrnitého, zariadenia, extrúziou, výrobků, výrobu, krájaním

Text:

...plochu 3 extrudéra. Jenamontovaná na konci hriadeľa 10, ktorého druhý koniec je spojený s hriadeľom elektrického motora (nie je znázornený).0018 Po uvedení do chodu motor roztáča hriadeľ 10 a krájaciu hlavu 4 nastaviteľnou rýchlosťou,ktorá môže byt napríklad až 5 000 otáčok za minútu. Cestu podobná hmota extrudovaná za tepla extrudérom 1 vytvára na výstupe každého otvoru 2 a závitnice 2 valček B, ktorý je okamžite nakrájaný na kolieska nožmi...

Postup na vypaľovanie zrnitého minerálneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8389

Dátum: 07.01.2005

Autor: Piringer Hannes

MPK: F27B 1/20, F27B 1/02, C04B 2/12...

Značky: materiálů, vypaľovanie, postup, zrnitého, minerálneho

Text:

...Šípky 7 cez predhrievaciu zónu 8 vertikálne uloženej Vypaľovacej dýzy 9 prebieha v periodickom striedaní do šachty 1 alebo 2. Okrem toho je cez dolnú vynášaciu zónuvzduch (pozri Šípky 12, 13), takže je možné po priechode ochladzovacou zónou v smere šípok 15, 16 pomocou riadeného vynášacieho zariadenia 24 ochladený vypálený produktOhrievanie zrniteho materiálu na vypálenie pre predhrievaciu zónu 8 vypaľovacej šachty 1 nasleduje vždy v...

Spôsob výroby zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 272

Dátum: 13.02.2003

Autori: Walcher Martin, Rajner Walter

MPK: B01J 2/02, C21B 3/00, B22F 9/08...

Značky: spôsob, zrnitého, výroby, materiálů

Text:

...Pri použití vonkajšej zmesi sa na prekvapenie dosiahne požadovaná rýchlosť pomocou ktorej sú ligmenty a kvapky na výstupe z trysky nízkoenergeticky rozprašované. Priemer čiastočiek prášku je možné riadiť pomocou rýchlosti plynu vonkajšej zmesi. Vyššie uvedený vzťah medzi bezrozmerným Weberovým číslom platí pre všetky kvapaliny aj pre kovy. To znamená, že aj Cu, Al, Zn, Sn a ďalšie môžu byť spracované týmto spôsobom.V nasledujúcej...

Spôsob oddeľovania ťažkých prímesí, najmä kamenia, zo zrnitého materiálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278526

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mueller Roman

MPK: B03B 4/00, B07B 9/02

Značky: příměsí, najmä, spôsobu, kamenia, spôsob, zariadenie, oddeľovania, tohto, ťažkých, zrnitého, vykonávanie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zrnitý materiál sa privádza na aspoň jeden vrstviaci stôl (3a, 3b), ktorý sa ďalej vedie po naklonenej, vzduchom pretekanej a vibrujúcej ploche vrstviaceho stola (3a, 3b) tak, že ťažké prímesi ležiace priamo na vrstviacom stole (3a, 3b) sa dopravujú po vrstviacom stole (3a, 3b) nahor a odvádzajú sa oddelene na vyššie položenom konci vrstviaceho stola (3a, 3b). Zrnitý materiál sa privádza v širokoplošnom prúde do oblasti separačnej zóny ťažkej a...

Násypka pro homogenní rozdělení zrnitého materiálu o nestejné zrnitosti v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 268335

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hazuka Jiří, Tománek František, Cieslar Antonín, Cieslar Milan, Reclík Rudolf

MPK: B65G 65/30

Značky: homogenní, zásobnících, zrnitosti, nestejné, zrnitého, rozdělení, materiálů, násypka

Text:

...příčenž vnější zvon je největší e všechny zvony mají středový otvor. Zařízení se zavěšuje pod sypný otvor žlabu nebo trubkovítou výsypku. Zavěšení nosnýn členem je voleno tak,aby umožnovalo otáčívy, houpový, popřípadě excentrícký pohyb celeho zařízení, čímž dochází k rovnoněrnénu roznístění sypkých hmot po celé ploše sila s maxímální možností využití šířky í dělky skladovacího prostorunebo zásobníků. Nevýhodou tohoto zařízení je nutnost...

Způsob předehřívání práškového a jemně zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265454

Dátum: 13.10.1989

Autori: Odstrčilík Zdeněk, Doleželík Vítězslav, Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: tohoto, předehřívání, zařízení, jemné, materiálů, provádění, způsob, práškového, zrnitého, způsobu

Text:

...šachty jsou uzavřeny,aby bylo možné jejich čištění. Toto se postupně stále opakuje.Tímto šachtovým předehřívačem podle vynálezu s vestavěnou proetorovou mříží se dosáhne zlepšeného předehřívání suroviny, teplo přechazí do Vestavěné proatorové mříže a pak teprv do předehřívaného materiálu, čímž ae aníží zatížení cdtahovaných plynu prachovými aloäkami. Předatavuje zdokonalení předehřívání, úsporu tepla a znížení úletu z předehřívaně...

Zařízení k tepelnému zpracování prachového nebo jemně zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263258

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, tepelnému, prachového, zrnitého, jemné, zpracování, zařízení

Text:

...dvojicí potrubí lg pro vedení materiálu přichází do tepelného agregátu łgąa horké plyny postupují do dvojice horizontálních cyklonových stupňů 3.Podle jiného provedení k tepelnému agregátu lg je na vedení lg kouřových plynů napojen předřazený tepelný agregát ll, z něhož dvojice kanálů lg horkých plynů ústí do dvojice oyklonových stupňů ii, odkud tepelně zpracovaný prachový materiál postupuje do tepelného agregátu lg a horké plyny do dvojice...

Způsob výroby zmrazených licích forem nebo jader z předchlazeného zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257755

Dátum: 15.06.1988

Autori: Singh Bakshi, Jespersen Emil

MPK: B22C 9/02, B22C 1/00

Značky: zmrazených, předchlazeného, jader, forem, materiálů, zrnitého, výroby, způsob, licích

Text:

...kov může lít do formy bezprostředně po skončení formovaní. Tím se dosáhne tak velké výrobní rychlosti,že je tent-o způsob použitelný u rychle pra 4cujících automatických strojů pro výrobu slévárenských forem s jádry nebo bez nich,například typu, popsaného v. dánském patentovém spise č. 87 462, kde se bere v úvahu vysoká provozní rychlost těchto strojů. Předem zmrazené pojivo je ve formovací směsi přítomno v podobě jemných...

Způsob vytváření hrudek z jemně zrnitého a/nebo velmi jemně zrnitého, v prvém stupni předpáleného dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242862

Dátum: 15.03.1988

Autori: Starovecký Štefan, Sopko Bruno

MPK: C04B 2/10

Značky: prvém, dolomitu, stupni, hrudek, způsob, vytváření, jemné, velmi, zrnitého, předpáleného

Text:

...provádí při teplotách, při nichž dochází ke slinutí použitého dolomitu, tj. při teplotách nad 1 600 °C.Úkolem vynálezu je, upravit velmi jemné a jemně zrnité podíly tak, že se získávají jak hrubozrnné podíly, které mají tytéž nebo i lepší vlastnosti ve srovnání s obvyklým kausticky páleným hrubozrnným materiálem.vynález řeší tento úkol způsobem vytváření hrudek z jemně zrnitého a/nebo velmi jemně zrnitého, v prvém stupni předpáleného dolomitu,...

Zařízení pro rozdružování vrstvy zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254520

Dátum: 15.01.1988

Autor: Volšicský Zdeněk

MPK: B07B 13/075

Značky: vrstvy, rozdružování, zrnitého, zařízení, materiálů

Text:

...rozdružovací komponenty mají stejnou nebo hlízkou měrnou hmotnost, ale které mají rozdílně moduly pružnosti, případně rozdílné povrchově mechanické vlastnosti.Příklad provedení zařízení podle vynélezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde ve schematickém náčrtku obr 1 znázorňuje půdorysné uspořádání, obr. 2 představuje boční pohled na dva sousední rozdružovaoí prostředky, obr. 3 představuje vzájemný sklon dvou řad rozdružo~ vacích...

Způsob třídění zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245113

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hunt Patrick Arthur, Thorne Stephen James, Jeffery James Edward

MPK: B07B 9/00

Značky: způsob, zrnitého, zařízení, provádění, třídění, materiálů, tohoto, způsobu

Text:

...části 5. Tříděnáŕsměs zrnitého materiálu se přivádí ze zásobníku 7 přes oiddělovač tlaku B pomocí uváděcí trubky 8 pod hladinu fluidní vrstvy 9.Způsob tohoto třidění lze následovně opakovat a zařízení popsané a vyobrazené na obrázku 1 lze rozšířit na patrový aparát V horizontální či vertikální rovině podle to-h-o, zda sedimentující složky je převážná část či nikoliv. Blíže tento způsob zařízení ilustrují následující příklady.Byla tříděna...

Přístroj pro zpracování zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245710

Dátum: 15.07.1987

Autori: Trölzsch Jörg, Krauss Reiner, Dippmann Christian, Felber Dietmar, Dörfel Dieter, Štipa Jevgenij Dmitrijevie

MPK: F27B 15/00

Značky: zrnitého, materiálů, prístroj, zpracování

Text:

...npoueccon.Ynaaannaa uenn uocmnraercn reu, qwo 3 annapare,nuz 06 pa 50 TKM aepaucmoro awepnana 3 ncennoomuxennou cnog, conepmameuKopnyc c nammeu, nunonueunuu 3 nmne nnyx yceqennux nupaumn. c nanpannnmmnu ycmpoücmaou,pacnonozennuu 3 uanou ocuonaunu nnmnen nupauunu, Gonsmoe ocnonanme nocnenueñ pacnonoxeao Buympm nepxnen-4 ľłl GOGÄHEGHO G GG MBJIHM OOEOBBHHGM ÓOKOBHIYJ BGPTHBBJIB-r EHMK CTBHKHHM, IB KOTDPHX BHHOIIHBHH OTBGPCTWR IUIH...

Zařízení k vynášení materiálu z předehřívače zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236973

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitého, předehřívače, vynášení, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem zjednodušení výhrabu předehřívače jsou shrnovače (5) uchyceny na otočném víku dávkovací komory (l). Otočné víko dávkovací komory (l) je provedeno ze segmentů (2).

Zařízení k odvodňování zrnitého sypkého materiálu, zejména vysokopecní strusky granulované na struskový písek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225108

Dátum: 15.02.1986

Autori: Müller Konrad, Müller -späth Erich, Schürhoff Walter, Hillnhütter Friedrich Wilhelm Laucht Walter, Kister Heinz

Značky: zařízení, struskový, granulované, písek, materiálů, odvodňování, zejména, vysokopecní, strusky, sypkého, zrnitého

Zhrnutie / Anotácia:

Odvodňovací zařízení má korečkové naběrací kolo, obíhající ve vaně a dopravní pás k odvádění odvodněného materiálu. Po obou stranách vany je umístěn filtrační žlab se šikmým sítovým dnem, na němž částice materiálu tvoří filtrační vrstvu, a škrabákové ústrojí, například pás se škrabákovými pruhy pro seškrabávání filtrační vrstvy.

Způsob zpracování výrobku ve vrstvě plynem fluidovaného zrnitého materiálu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222273

Dátum: 15.08.1985

Autori: Wiechers Willem, Marsh Brian, Wright Donald Curtis, Young Rodney Leo Davison

Značky: plynem, fluidovaného, zařízení, materiálů, zrnitého, výrobků, způsob, vrstvě, zpracování, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zlepšený způsob zpracování výrobku ve vrstvě plynem fluidovaného zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu ke zlepšení jakosti zpracovávaných výrobků, zamezení úniku fluidačního plynu. jakož i zrnitého materiálu i úniku popřípadě vznikajících škodlivých plynů. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že ve vymezené části objemu vrstvy plynem fluidovaného materiálu se vytvoří nefluidní statický stav zrnitého...

Zařízení k dopravě zrnitého materiálu ze skladišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 222269

Dátum: 15.08.1985

Autori: Ember Csaba, Kren Antal, Hös Nagy Sándor

Značky: zařízení, dopravě, skladišť, materiálů, zrnitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k dopravě zrnitého materiálu ze skladišť do nichž se materiál přivádí plně mechanizovaně na rovinné skladovací plochy, uspořádáné v jednom nebo více podlažích nad sebou a z nichž se materiál odstraňuje alespoň z části mechanizovaně a z části pneumaticky za současného větrání a sušení, přičemž toto zařízení k dopravě, větrání a sušení odváděného materiálu obsahuje jednak hlavní pneumatický kanál opatřený blokovacími...

Samovýsypný vozík na kolovém podvozku s nuceným pohybem pro transport zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218915

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dvořáček Vlastimil, Rytzko Petr

Značky: zrnitého, samovýsypný, materiálů, nuceným, transport, kolovém, pohybem, vozík, podvozku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší samovýsypný vozík na kolovém podvozku s nuceným pohybem, pro transport zrnitého materiálu, zejména rubaniny v komplexech horizontální důlní dopravy, kde je nutno rozlišit různé sorty rubaniny. Vozík sestává z dvoudílné dopravní nádoby uložené na kolovém podvozku s nuceným pohybem. Otevírání a uzavírání dopravní nádoby je zajištěno vodicí kulisou upravenou podél dopravní dráhy samovýsypného vozíku a spolupracující s vodítkem...

Vibrační zařízení pro odvodňování zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222164

Dátum: 15.05.1985

Autori: Hajnal Lajos, Fehér Antal, Udvardy János, Szabó Ferenc, Karpov László

Značky: materiálů, odvodňování, vibrační, zrnitého, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního zařízení pro odvodňování zrnitého materiálu, například písku, štěrkopísku, uhlí apod. Zařízení se stává z usazovací nádrže, z potrubí pro pří vod kalů a odvádění vody, ze svislé vynášecí trubky napojené na vibrátor a z uzávěru pro regulaci velikosti vynášecího otvoru, přičemž usazovací nádrž je spojena s vynášecí trubkou pružnou trubkovou spojkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že usazovací nádrž je opatřena...

Zařízení k vysévání zrnitého materiálu, například rozemletého obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220412

Dátum: 15.04.1985

Autor: Gross Stanislav

Značky: materiálů, například, rozemletého, vysévání, zrnitého, obilí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit tok materiálu u zařízení typu tzv. rovinných vysévačů, skládajících se ze soustavy nad sebou uložených vysévacích rámů, seskupených do několika nad sebou uložených vysévacích skupin. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v nevyšší vysévací skupině, případně též pod ní uložené skupině, se zvýší na čtyři nebo šest počet obvodových kanálků, spojujících prostor mezi sběrným dnem výše uloženého vysévacího rámu a sítem níže...

Zařízení k dávkování jemně zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216824

Dátum: 15.01.1985

Autori: Grapengiesser Johan Claus, Fassbinder Hans Georg, Mantey Paul-gerhard, Hansen Alfred, Brotzmann Karl

Značky: dávkování, zařízení, jemné, materiálů, zrnitého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru pneumatické dopravy jemně zrnitého materiálu v odměřených dávkách. Vynález řeší problém vytvoření plynotěsného dávkovacího zařízení s dlouhou životností. Problém je řešen tím, že funkce dávkování jemně zrnitého materiálu a utěsnění nosného plynu je rozdělena na dva různé vzájemně rozdělené orgány. Dávkovací funkci plní uzavírací a dávkovací těleso 8, které zapadá do sedla 6, vytvořeného kolem výstupního otvoru 4 z...