Patenty so značkou «zrnité»

Korba pre zrnité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5487

Dátum: 27.09.2005

Autori: Abry Jean-christophe, Meille Gérard, Dussud Damien, Guillemenet Jérôme Bâtiment, Fridrici Vincent

MPK: B60R 13/01, B60P 1/04

Značky: korba, materiály, zrnité

Text:

...dosku dovoľuje znížiť oder skrine. Materiál použitý pre vytváranie pásov prikladaných v prídavnej hrúbke obsahuje prednostne karbid chrómu. Priložené pásy majú prednostnú hrúbku0006 Okrem toho existujú patenty opisujúce dná korby, pre všeobecne ľahké nákladné autá typu pick-up truck, u ktorých korba nie je sklopná.0007 W 0 01/66301 (Pullman lndustries) opisuje prvok korby obsahujúciprvkom korby. Tento prvok je typicky vlnitý plech. Koniec...

Zařízení k tepelnému zpracování práškové a jemně zrnité suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266721

Dátum: 12.01.1990

Autori: Filouš Jiří, Podmolík Jaroslav, Marek Stanislav, Němeček Petr

MPK: F27D 13/00

Značky: zpracování, práškové, zařízení, jemné, suroviny, tepelnému, zrnité

Text:

...označují stejnými šísly vždy shodné části zařízení. Protože pro popis tohoto zařízení a jeho funkci není třeba brát zřetel na typ použitého předehřívače, je následující text společný pro obě varianty.Fluidní topeniště 1 má ve své spodní části přívod 2 paliva, přívod 3 rluidního vzduchu a odvod lg popela. Tento konstrukční celek je napojen zespodu na výpadový kužel A předehřívače ł suroviny, který je surovinovým potrubím Q spojen s...

Způsob výroby hydroxidu hlinitého v zrnité, dobře filtrovatelné formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243897

Dátum: 15.06.1987

Autori: Franc Zdenik, Diblík Tomáš, Jelínek Tomáš, Trojan Miroslav

MPK: C01F 7/02

Značky: zrnité, hlinitého, způsob, dobře, filtrovatelné, výroby, hydroxidů, formě

Text:

...nebo uhličitá tak, aby se dosáhlo konečné hodnoty pH v rozmezí 5,5 až 8.Tím se jednak vyloučí najednou hydroxid hlinitý z roztoku hlinitanu v hrubší formě, takže nespojuje zrnka již dříve vyloučeného hydroxidu hlinitého ve velké agregáty, jednak sezlepší rozpustnost síranu amonného. Výsladkem je, že se podstatné uryohlí filtrace při promývání, a to na 3 až 6 hodin pro dávku 2 kg hydroxidu hlinitého, že získaný produkt má jemnozrnnou strukturu...

Zapojení k pohonu vynášecích zařízení tepelných výměníků na zrnité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250152

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Kučeřík Oldřich, Kristen Josef

MPK: F27B 1/00

Značky: materiály, vynášecích, tepelných, zapojení, pohonů, výměníku, zrnité, zařízení

Text:

...k pohonu hydraulických vdlcu vzniknou značné úspory na investičních nákladech na pořízení čerpací stanice, rozvodu a regulace hydraulického systému.Príklad zapojení k pohonu vyndäecích zařízení podle vyndlezu je schemeticky zobrazen na výkrese, kde na obr. 1 je znazorněn tepelný výměník s vynáäecím zařízením v nárysném pohledu e avielém řezu, ne obr. 2 je znázorněno zapojení jednoho hydreulického válce k pohonu vynáěecího zařízení a na...

Způsob přípravy předsměsi pro krmivo v podobě volně sypné zrnité směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 235066

Dátum: 15.02.1987

Autori: Porter Philip, Chidlow John Wiliam

MPK: A23K 1/08

Značky: krmivo, sypné, přípravy, způsob, předsměsi, podobě, směsi, zrnité, volně

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy předsměsi pro krmivo v podobě volně sypné směsi, při němž se sice jen v malém množství přítomná, avšak důležitá složka krmiva, jako je orální vakcína, vitamín, nebo stopový prvek, rovnoměrně rozptýlí v nosičovém materiálu, který tvoří podstatnou část předsměsi, vyznačující se tím, že jako nosičového materiálu se použije suché zrnité směsi poživatelného inertního prášku se zdrojem laktózy, přičemž hmotnostní obsah laktózy ve...

Korundové zrnité brusivo s keramickým povlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232744

Dátum: 15.01.1987

Autori: Brüning Klaus, Rehfeld Gerhard

MPK: C04B 31/16

Značky: brusivo, korundové, keramickým, povlakem, zrnité

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká korundového zrnitého brusiva s keramickým povlakem z 0,25 až 2 % hmotnostních rozemleté skleněné frity, vztaženo na hmotnost nezpracovaného brusiva, pojiva a jemného brusiva, kde obsah brusně účinného jemného brusiva o rozměru 10 až 50 (m, který odpovídá 1 až 10 % středního průměru výchozího brusiva, v povlaku činí 1 až 5 % hmotnostních.

Zařízení k dávkování jemňe zrnité látky do spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222835

Dátum: 15.03.1986

Autori: Varta Jiří, Kodrle Luděk, Brábník Josef

Značky: spotřebiče, látky, jemné, zrnité, zařízení, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k dávkování jemně zrnité látky do spotřebiče, zejména do hutnického agregátu pro výrobu oceli, sestávající ze zásobníku jemně zrnité látky uloženého na váze a vyústěného do přívodního potrubí, spojeného s hutnickým agregátem, tvořícího první větev tohoto zařízení, kde na toto přívodní potrubí je napojena odbočka, zaústěná do horní části zásobníku, která tvoří druhou větev tohoto zařízení, ze které je vyvedena další odbočka, tvořící...

Způsob rozdělování práškové nebo zrnité hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221515

Dátum: 15.02.1986

Autor: Lecomte Jean-luc

Značky: tohoto, způsobu, způsob, zrnité, rozdělování, hmoty, práškové, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rozdělování práškové nebo zrnité hmoty do jednotlivých rozdělovacích bodů, při kterém je hlavní proud rozdělován do několika dílčích proudů, které jsou vysílány do těchto jednotlivých bodů, vyznačený tím, že počet dílčích proudů je násobkem počtu rozdělovacích bodů a do každého rozdělovacího bodu se vysílá stejný počet dílčích proudů, přičemž tyto proudy jsou seskupeny tak, že celkové průtokové množství v každé skupině, které se rovná...

Způsob vytvrzování směsi, zahrnující nejméně jedno zrnité plnivo a nejméně jednu kysele vytvrditelnou pryskyřici

Načítavanie...

Číslo patentu: 220302

Dátum: 15.11.1985

Autor: Richard Gérard Ives

Značky: jedno, vytvrditelnou, směsi, pryskyřicí, zrnité, zahrnující, jednu, kysele, nejméně, způsob, plnivo, vytvrzování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytvrzování směsi, zahrnující alespoň jedno zrnité plnivo a alespoň jednu kysele, vytvrditelnou pryskyřici pro spojení zrn plniva a určené zejména pro výrobu slévárenských forem a jader, jakož i pro výrobu žáruvzdorných výrobků, brusných výrobků nebo konstrukčních materiálů, při němž se do směsi uvádí kysličník siřičitý, kterýžto způsob spočívá v tom, že se do směsi přidá činidlo pro oxidaci kysličníku siřičitého v...