Patenty so značkou «způsob»

Strana 94

Osnovní pletenina se smyčkovým povrchem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262062

Dátum: 10.02.1989

Autor: Cvach Zdeněk

MPK: D04B 21/02

Značky: výroby, osnovní, smyčkovým, povrchem, její, pletenina, způsob

Text:

...apod. Druhý kladecí přístroj je navlečen plně a v jednom řádku klade -ve vazbě řetízku a ve druhém řádku klade pod jehlamí, přes několik roztečí, čímž vytvoří zásobu nití pro smyčku.Smyčky vzníknou v procesu úpravy textilie a úpravárenské strojní zařízení pro vyvářku, resp. pro barvení, je charakteristické možností vytahování textílie ve směru sloupků, kde tah dosahuje až 80 kg. jedná-se např. o jigger nebo kontinuální pračku, Tato úprava...

Způsob armování textilií kovovou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262061

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jirásek Oldřich, Krčma Radko

MPK: D04H 13/00, D04H 1/54

Značky: způsob, armování, textilií, kovovou, výztuží

Text:

...100 N/m,nejlépe mezi dvojici chladných válců. Podle dalšího význaku vynálezu se textílie s pojivou vrstvou -vede pod topným zdrojem,například infrazáříči a po výstupu z topné oblasti uvádí do styku s druhou vrstvou textílie ve svěrné linií dvojice válců, přičemž výztuž se přivádi společné s první nebo druhou vrstvou textílie. Podle výhodného provedení se mezi dvojici válců vede textílie s pojivou vrstvou a výztuží a povrch se před vstupom do...

Způsob přípravy imidazolu a 4(5)-methylimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262059

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lichnovská Marcela, Pichler Jiří

MPK: C07D 233/58

Značky: způsob, přípravy, imidazolu, 4(5)-methylimidazolu

Text:

...produkt, jak ukazují rovnice 1 až 3.V rovnlcích znamená R vodík nebo methyl, X znamená chlor nebo hydroxyl a Y znamená vodík nebo skupinu CH 2 CH 2 R.Směs produktů chlorace III poskytuje s formamidem v přebytku kondenzační produkt. Uvolněný alkohol se oddestiluje a zby tek se zahřívá na teplotu 160 až 200 °C poVýhodou tohoto způsobu prípravy je možnost vycházet z běžně dostupných alkoholů,syntézu je snadno proveditelnä a vykazujedobré...

Způsob přípravy imidazolu a 4(5)-methylimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262056

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lichnovská Marcela, Pichler Jiří

MPK: C07D 233/58

Značky: imidazolu, 4(5)-methylimidazolu, způsob, přípravy

Text:

...lll, podle rovníce 2 a 3. Přitom je výhodné připravit chlorované ethery přimou chlorací odpovídajícího etheru za teploty 20 až 45 °C podle rovníce 1.R znamená vodIk nebo methyl.Výhodné u tohoto způsobu přípravy je to,že lze vychazet ze snadno dostupných 1,2-dichloretherů, které sou pr-vními izolovatelnými produkty chlorace příslušných, též snadno dostupných etherů při chloracl nad 20 °C Normand H. Compt. Rend. 226, 186,1948. Další...

Způsob kvantitativní analýzy zbytkového nikotinonitrilu společně s nikotinamidem v produktech hydrolýzy nikotinonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262055

Dátum: 10.02.1989

Autori: Parýzková Jana, Nývltová Zora

MPK: G01N 30/02

Značky: nikotinonitrilu, společné, analýzy, hydrolýzy, produktech, kvantitativní, způsob, zbytkového, nikotinamidem

Text:

...kailbračnimi faktory, které se předem zjistí analýzou směsi o známém složení navážené ze standardnich látek. Výpočet se provede metodou vnitřního standardu.Kvantitativní výsledky metody jsou srovnatalné s v-ýsledky z vysoce účinné kapali 4nové Chromatografia, jak bylo ověřeno. Analýza kapllární plynovou chromatografii podle vynälezu je rychlá, nevyžaduje speciálnI úpravu vzorku a umožňuje stanovit i ma.lé koncentrace zbytkového...

Způsob nanášení organokřemičitého polymeru laserem indukovaným rozkladem 1-metyl-1-silacyklobutanu z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262041

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Guselnikov Leonid, Pola Josef, Volnina Elvira

MPK: C08J 3/28, C09D 3/82, C08F 2/50...

Značky: indukovaným, 1-metyl-1-silacyklobutanu, polymerů, plynné, fáze, rozkladem, laserem, nanášení, způsob, organokřemičitého

Text:

...polymeru na horký povrch reaktoru. ~Způsob přípravy tenkých vrstev organokřemičitého polymerupodle vynálezu využívá skutečnosti, žetepelný rozklad 1-metyl-1-~-silaoyklobuťgnu indukovaný kontinuálnim C 02 laserem v přitomnosti senzibilizátoru (SF 6) probihá při vhodné intenzitě zářeni a vhodných koncentracich výše uvedených sloučenin výhradně podlea pevný polymer se přitom deponuje na studené stěny reakční nádoby.Typický laser poskytující...

Způsob přípravy výchozí suroviny pro růst monokrystalů z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262039

Dátum: 10.02.1989

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Hejl Milan

MPK: C30B 23/00, C30B 29/12

Značky: růst, způsob, suroviny, přípravy, fáze, výchozí, plynné, monokrystalů

Text:

...se z druhá ampule 3 helogenidem rtuč nm vyčerpá vzduch e ampule ee zataví. Tento způsob má zásadní ne výhodu v tom, že při více než jedné eublimaci je nutné čiětěnw,§ 31 292 nan halogenid rtuti sublimovat znovu opačným směrem do původníhovýchozího prostoru první ampule, který je však již znečiětěn netěkavými látkami - nečietotami po první eublimaci. Halogenid rtuti ee tak zpětně znečiščuje a opakované eublimace tak ztrácejísvůj význam. V...

Způsob výroby sendvičových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262038

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vašátko Eduard

MPK: B32B 31/00

Značky: sendvičových, způsob, konstrukcí, výroby

Text:

...pásků nebo vláken, kompozit se nechá zpolymerovat a před uložením jádra se tato tkanina z místa budoucího spoje odtrhne.Výhody řešení podle výnálezu jsou zřejmě. Použitá tkanina má S ostatními materiály a pryskyřicemi velmi nízkou soudržnost,a proto ji lze před vlastním lepením nebo vypěňováním sendvičového jádra snadno z povrchu odtrhnout. Tato vrstva zcela zamezí vytváření silnějších vrstev pryskyříce na lepeném povrchu, současně pak...

Těsnicí olej pro suché plynojemy a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262035

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kubenka František, Plachý Josef, Raška Jaromír, Kaňok Eduard, Botur František, Samec Oldřich, Kubenková Jarmila, Horáček Josef

MPK: C10M 111/06

Značky: plynojemy, suché, těsnicí, přípravy, způsob

Text:

...až 300 °c a bodom tuh-n nuti pod -5 °C. Další složkou může být až 70 hmotnostnich dilů upraveného entracenového oleje I s hustotou nad 1 100 kg.m 3, s destilačnim rozmezím 240 až 360 QC 9 s bodem tuhnutí pod -15 °C,přičemž úprava tohoto oleje se provádí ve třech krocích dvoum stupñovou krystalizecí z organického rozpouštědla, fyzíkální rafinaci e řizeným výmražováním. Poslední složkou může být až36 hmotnostních dílů antracenového oleje II...

Způsob přípravy N-acetyl-D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 262026

Dátum: 10.02.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: n-acetyl-d-glukosaminu, radioizotopem, stabilním, izotopem, přípravy, způsob, značeného

Text:

...Habar F. Che. Ber. §§, 722 /1953//.N-acetylaco acetylchloríde je komplikovaná a značný probléme je přítolnoot silně alkalickáho prostředí, podporujícího rozklad sacharídů.N-dcotylaco ketene a jen průnyalové využití a není vhodnú A pro laboratorní účely /Quadbĺck G. Angew. Che. gg, 724 /1953//.nebo stabilní ísetope 130 by bylo ožno využít snačený D-glukooain /A 0 231 498, A 0 252 230/.zo uza Doeun popsané aetody N-acetylaco neznačeného...

N-(N´Acylthioureido)deriváty cyklických enaminonitrilů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262022

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pazdera Pavel, Potůček Vladimír

MPK: C07D 231/38, C07D 215/54, C07C 157/12...

Značky: jejich, výroby, způsob, cyklických, enaminonitrilů, n-(n´acylthioureido)deriváty

Text:

...mol) benzoylisothiokyanátu, oměs reagovala 10 minut při teplotě 40 °C. Ochlazením reakční směsi na teplotu 10 °C bylo zíakáno 16,92 gK roztoku 8,46 g ( 0,05 mol) 2-amino-3-kyanchínolinu v 250 ml acetonu bylo přidáno 6,6 g ( 0,05 mol) ethoxykarbonylisothiokyanátu, aměe reagovala 180 minut při teplotě 40 °C. Zahuštěnim reàkční směsi na poloviční objem bylo zíokáno 10,7 gPŕíklad 5 252 022 K roztoku 8,46 g ( 0,05 mol) 2-amino-3-kynnchínolinu v...

Způsob čištění kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků a radionuklidů uran rozpadové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 262015

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dřízal Zdeněk, Gála Jan, Vaněk Karel

MPK: G21F 9/04

Značky: čištění, pracích, radionuklidu, odpadů, řady, radioaktivních, rozpadové, způsob, obsahem, prostředků, kapalných

Text:

...podle vynálezu, při něm je využite hydroxídu vápe- 2 252 015 natého a železité soli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kapalný radioaktivní odpad okyselí kyselinou sírovou na pH menší než 5. Potom se přidá roztok barnaté soli v množství odpovídajícím koncentraci barnatých iontů v rozmezí 1 až 100 mg/1 kapalného radioaktivního odpadu a železitá sůl v množství odpovídajícím koncentraci železitých iontů v rozmezí 40 až 1000 mg/1 kapalněho...

Způsob provádění čedičové výstelky hydrocyklonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262014

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bažant Radko

MPK: B04C 5/085

Značky: způsob, čedičové, provádění, hydrocyklonu, výstelky

Text:

...oeový řez kuželovou částí hydrocyklonu po zalití mezery mezi pláětěm a výstelkou, na obr. 5 je znázorněno mechanické zakotvení dílce čedičové výstelky šroubem a kuželovou hlavou k laminátové vrstvě.Výstelka hydrocyklonu se provádí po částech, to znamená,že se provede zvláät výetelka kuželové části g, zvlášt válcově částí g a zvlášř vtokové části c.Výstelka, například kuželové části A, obr. 1 a 4, se zhotovuje z čedičových dílců L, které se...

Způsob výroby sodné soli sulfonu kyseliny penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262013

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matyášková Marie, Novák Ludvík, Šturc Antonín

MPK: C07D 499/18, C07D 499/16

Značky: výroby, způsob, penicilanové, sulfonu, kyseliny, sodné

Text:

...substance nebo vodného roztoku.Při realizaci zpdsobu podle vynáĺezu se 3 výhodou používá vodného roztoku manganistanu draselného nasyceného při teplotě 15 až 25 °c.Odbornikovi je jasné, že k uvedenému účelu jsou použitelná i další oxidační činidla, například peroxid vodíku, persoli, perkyseliny apod., pokud je lze přesně dávkovat, pokud jsou zdravotně nezávadná, nekomplikuji izolací produktů a lze je spolehlivě oddělit od izolovaného...

Způsob výroby calciferolu-pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262012

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lukáš Rudolf, Sádlo Luboš, Prášek Jiří, Fuka Viktor, Strnad Jiří, Lehký Zdeněk, Kotyk Milan, Vích František

MPK: C08F 6/00, A01N 45/00

Značky: calciferolu-pryskyřice, způsob, výroby

Text:

...až na teplotu 40 °C.Nyní byl nalezen způsob výroby caloiferolu - pryskyřioe izomeraoí roztoku ergosterolu v organickém rozpouštědle ozařovánim ultrafialovým světlem, odďestilovánim rozpouštědla,oddělením nezreagovaného ergosterolu přídavkem alkoholu a řízenou teplotní konverzi precalciferolu z 80 °C až 90 °C postup ným oohlazsvánim na 40 °C během 12 až 24 hodin v časovýchintervaleoh 1 až 8 hodin, který je předmětu vynálezu a jehož podstata...

Způsob výroby stabilního calciferolu-pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262011

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strnad Jiří, Prášek Jiří, Lehký Zdeněk, Fuka Viktor, Vích František, Sádlo Luboš

MPK: C08K 5/09, A01N 45/00, C08F 6/00...

Značky: stabilního, výroby, způsob, calciferolu-pryskyřice

Text:

...velmi snadno podléhá rozkladu působenim vzdušného kyslíku, světla či zvýšené te loty. Vsechny tyto vlivy způsobují rozklad calciferolu a tím pokles obsahu účinné složky ve výrobku.Nevýhodu nedostatečné stability caloiferolu - pryskyřice odstraňuje způsob výroby stabilního calciferolu - prysky řice, získaného ozařováním roztoku ergosterolu v organickém rožpduštědle ultrafialovým světlem, oddestilovánim rozpouštědla, oddělením nezreagovaného...

Způsob uložení a montáže obkládacích desek na hlavy koksovacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261996

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pustka Daniel, Chocholáč Miroslav, Noga Zdeněk

MPK: C10B 25/20

Značky: hlavy, uložení, montáže, pecí, způsob, desek, obkládacích, koksovacích

Text:

...desek na zdivu hlavy pomocí azbestovych šňůr, snížení rozsahu üdržbářských prací při zamezelní pr-ohořívaní plynu mezi obkládací deskou a zdivem hlzalvy koksov.ací pece, vyloučevní prací souvisejících se zálivkou, a tak dále.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho pr-ovádění podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schematicky .v půdoryse řez hlavou koksovací pece a dosav-a-dní způsob uložení a .montáže...

Způsob izolace insulinu z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261994

Dátum: 10.02.1989

Autori: Procházka Vladimír, Braunsteinová Milena, Bártl Václav, Klančík Jaromír, Buchvaldek Tomáš, Bárta Zdeněk, Hedrlínová Olga, Čihák Zdeněk

MPK: C07K 7/40

Značky: izolace, způsob, roztoku, insulinu, vodných

Text:

...připřiuio bez izolace ki otaliĺokéhty Áťll-I x g před chro.rnratogiwafu tim so iratirocliiito~mfo již- zísjiž z vysolonélm Illüzĺpľüćĺłlkĺłl roliv.nč vysoce čistý insulín, v. průIilyslin/úizi niêłřítku zpria(oxteto.| 11 ý no finální sub . msšlníini rzltznni, so nri.ij.zxrriji) vyznaniný 1 n zvýš ním, výt u žádzinxáh-o lgczirluktu při som .mont suiížowii uałrokfi im pnaouosií. zařízení a spotřebu SllNtVÍll i on iAutolćy VVlWĺlilztl...

Způsob hodnocení propustnosti separačních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 261983

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01N 21/39, G01N 21/31

Značky: propustností, způsob, hodnocení, vrstev, separačních

Text:

...méně, než je například třeba k vytvoření monomolekulární vrstvy.Na přiloženém výkrese je uveden na obrázku 1 příklad vytvoření tunelového přechodu pro způsob hodnocení propustnosti spektrálních vrstev, na obr. 2 je tunelové spektrum čistého tunelového přechodu a na obr. 3 je spekt-rum tunelového přechodu pokrytéh-o testovanou separační vrstvou.Tunelový přechod ve strulktuře kov-izolant-kov má najpa-řenou Spodní elektr-odu 1 z hliníku, na...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících spalováním těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261980

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holečková Helena, Černá Alena, Formánek Josef, Černíková Helena

MPK: B08B 3/10

Značky: těžkých, vznikajících, způsob, frakcí, pevných, spaľovaním, zpracování, zbytků

Text:

...vyloužený zbytek ztíltruje a vyžíhá» při 900 až 1000 C a Spavlíny se zachytí ve filtrátu prvního stupně. Ve druhém stupni je zbytek loužen obohaceným tlltrátem za teploty 44.5 .až 50 C, s výhod-ou za teploty 48 až 52 C za neustátlého michaní po dobu nejrnéně 60 minut. Ve filtrátu druhého stupně jsou zaohy-cezny sírarny s velkým obsahem Iüľlxñłlĺtl a niklu.Základní účinek vynálezu spočívá. V tom,že se bez velkých finančních nákladů zužitkují...

Způsob zhotovování knoflíkové dírky s odstřiženým koncem alespoň jedné niti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261976

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strya Josef, Prudil František

MPK: D05B 3/06

Značky: koncem, provádění, dírky, odstřiženým, zhotovování, alespoň, zařízení, knoflíkové, způsobu, způsob, jedné

Text:

...klínovou závorkou.Přesonvací páka 33 je svým prvním ramenem 44 uložená výkyvne na čepu 45 upevněném v neznázorneném otvoru nálitku 46. Druhé rameno 47 přesouvací páky 33 usepořádané V podstatě kolmo k jejímu prvnímu ramenu 44 přibližně V jedné polovici délky tohoto .prvního ramena 44, obsahuje opernou plochu 47 a, jejíž funkce bude popsána později. 0 první rameno 44 přesouvací páky 33 je opřen první konec tlačné pružiny 48,jejíž druhý konec...

Způsob snížení samozápalnosti organolithného iniciátoru polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261968

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pleska Alexander, Kuchynka Petr, Reiss Jiří, Janko Jaromír, Sufčák Miloslav, Čermák Jiří

MPK: C08F 4/48

Značky: samozápalnosti, snížení, organolithného, iniciátorů, způsob, polymerace

Text:

...na oxidovaném povrchu ochrannou vrstvič« ku. Ochranný prostředek lze přimisit jak do reakční násady při přípravě iniciátoru, tak i do iniciátoru izolovaného od přebytku lithia.Účinek ochranného prostředků podle vynalezu vzrůstá s jeho množst-vím přimíšeným k iniciátoru až do poměru, kdy je samozápalnost zcela potlačena. Horní hranicemnožství ochranného prostředku přimíšené~ ho k iniciátoru není určena účinkem na snížení samozápalnosti,...

Způsob absolutizace etherického rozpouštědla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261967

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kuchynka Petr, Karlík Miroslav, Pleska Alexander, Čermák Jiří, Reissová Alena, Sufčák Miloslav, Havlu Václav, Reiss Jiří

MPK: B01D 17/00

Značky: způsob, rozpouštědla, absolutizace, etherického

Text:

...styren, alta-methylstyren, divinylbenzen apod.Alkalický »organokov může být alkyl- nebo arylalkylová sloučenina lithia nebo sodíku, jako je butyllithium, lgłvdilithiolbutan,dilithiobuten, dilithioisopenten, dilithiový derivát dimeru butadienu, isoprenu, styrenu,alfa-methylstyrenil, dvojsodný derivát tetremeru styrenu, alfa-methylstyrelnu apod., nebo adukt alkalickéh-o kovu s ílľülľlčlĺĺClíýľll uhlovodíkem, jako je dílithium naftalen...

Způsob měření povrchového napětí silikátových suspenzí a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261964

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pospíšil František

MPK: G01N 13/02

Značky: napětí, měření, způsob, provádění, silikátových, zařízení, povrchového, suspenzí

Text:

...stanoví běžnou reologickou metodou, například stanovením takových vlastností při prostém smyku.Tento způsob lze velmi dobře provést na zařízení, které sestava z vertikálně uspořádaného pohybového ústrojí s volítelnou rychlostí posu-vu, například systému pístníce-válec mechanického lisu, opatřeného vo. dorovnou pracovní plochou pro uložení vzorku níěřené suspenze, nad níž je pevně Lichycen snímač síly, na němž je zavěšen činný prvek, například...

Způsob dotahování centrální matice rybinového komutátoru na kotvě točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261958

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ordáň Jan, Němčík Stanislav

MPK: H01R 39/14

Značky: dotahování, točivého, elektrického, rybinového, matice, stroje, centrální, komutátorů, kotvě, způsob

Text:

...a hřídelem je velmi stísněný a kde tedy řešení podle AO 239 467 a A 0 243 300 není použitelná.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojenêm výkrese, který představuje částečný podélný řez kotvou stejnosměrného stroje s našroubovaným zařízením pro dotahování centrální matice komutátoru.Na hřídeli 1 je nasazen rybinový komutátor 2 s centrální matici 3, která se opíráo st-ahovací kruh 1.1. Na hřídeli 1 za sedlem 4 pro ložisko je...

Způsob přípravy hutného granulátu oxidové keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261952

Dátum: 10.02.1989

Autor: Miklík Josef

MPK: H01F 1/36, H01F 1/37

Značky: oxidové, hutného, přípravy, způsob, keramiky, granulátu

Text:

...o 5 až 1 D 0/0 vyšší než hustota výlisků z dosud príprave.vaných granulátů lisovaných stejným tlakem. Výrobky pripravené z nového granulátu mají i po vypáleni vyšší hustotu, nižší porezitu a menší smrštění 15 až 18. 0/0 než u výrobků pripravených z dosavadních granulátů, kde smrštění činí 17 až 22 0/0.Na obrázku je grafické vyjadrení hustot Ni-Zn feritů jiripravených z téhož kalcinátu,ale lisovaných z různé pripravených granulátů a následně...

Způsob přípravy námelových klavinových alkaloidů se sníženým obsahem glukanů submersní kultivací saprofytních kultur houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 261951

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chomátová Stanislava, Homolka Ladislav, Rylko Viktor, Malinka Zdeněk, Bárta Miroslav, Řeháček Zdeněk, Pažoutová Sylvie, Pilát Petr, Kozová Jaroslava, Krajíček Alois, Spáčil Jiří, Sajdl Přemysl, Břemek Jan

MPK: C12P 17/18

Značky: klavinových, saprofytních, houby, alkaloidů, námelových, obsahem, přípravy, kultivaci, kultúr, claviceps, způsob, submersní, glukanů, sníženým

Text:

...stupni fermentačního procesu. Tato skutečnost umožňuje racionalní řízení fermentačního procesu s navozením fysiologického stavu kultury vhodného pro intenstvní tvorbu alkaloidů Z. Řeháček, 1985 In P. N. Cheremisinoff and R. P. Ouelette Eds Biotechnology, Technomic Publ. Co, Inc, Basel, p. 565 s dokonalejším využitím produkční schopnosti průmyslového kmene za současného snížení energetické náročnosti procesu, poruchovosti a nároků na...

Způsob výroby dvojitě vázaného plyše na okrouhlých pletacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261945

Dátum: 10.02.1989

Autori: Křepinský Václav, Lauer Josef

MPK: D04B 9/12, D04B 27/04

Značky: pletacích, zařízení, provádění, okrouhlých, plyše, tohoto, strojích, dvojité, vázaného, výroby, způsob, způsobu

Text:

...postavení v plyšové pletenině. V alternativníu provedení jsou vláken» né spoje mezi jednotlivými platínovými obloučky plyšových klíček částečně zamáčknuty nezi ramena plyěových kliček,eniž by došlo k přerušeni vlákenných epojů. Plyšové klíčky e poepojovenými platinovými obloučky se nohou dále přimáčknout k základní pletenině ve aněru eloupků plyšových kliček. Tím se doeáhne delší vzájemné vezby rozvlákněnýchdplatinových obloučků plyäových...

Způsob úpravy podélně svařovaných trubek před defektoskopickou kontrolou svaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261943

Dátum: 10.02.1989

Autori: Peša Alois, Halamíček Jiří, Březina Milan

MPK: B23K 13/02

Značky: způsob, defektoskopickou, trubek, před, podélné, úpravy, svařovaných, kontrolou, zařízení, svárů, provádění

Text:

...svaru defektoskopickými prístroji umístěnýni přímo ve evařovací lince a možnost okam žitých zpětnych zásahů do regulace svařovacího procesu. Tím dochá zí k podetatnénu zvýšení efektívnosti výroby podélně svařovanýchPříklad konkrétního řešení dle vynálezu je zobrazen na výkresoch, kde na obr. l je znezorněno uspořádání svařovací linky,na obr. 2 tvar kalibru svařovacích válců, na obr. 3 tvar kalibru prvého páru profílovych válců a na obr....

Způsob válcování úhelníků na spojitých profilových válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 261902

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rakowski Rudolf, Rakowski Martin

MPK: B21B 1/00

Značky: válcovnách, válcování, profilových, spojitých, úhelníků, způsob

Text:

...průřezu Tohoto rozdelení se dosáhne pouze jediným uzavřeným proťilovýn kelibrem.Toto vstupní rozdelení kovu do jednotlivých remen je rozhodujioí pre další průbäh tvářoni a zajiäĺuje apolehlivä váloovúní úhelniků v předepeanýoh tolereneíoh se opolehlivä doplněnou hranou-na vrcholu remen. V~Předoatí je dále to, že pre potřebnou přetvárnou prácise používá nejmenší nevyhnutelný počet profilovýeh průohodů e tim i válooveoíoh etolio. VJedotný...

Způsob přípravy koloidně chemicky stabilního suspenzního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261899

Dátum: 10.02.1989

Autori: Halász György, Samogyi Adrienne, Kalász József, Durkó Anna, Orsányi Nyina, Antal János, Kiss Éva, Veréb Lajos, Dienes Lajos

MPK: C05B 1/06

Značky: koloidně, způsob, přípravy, chemicky, hnojiva, suspenzního, stabilního

Text:

...v tom, že při provádění tohoto posupu, při kterém se neutralizuje jednduchý superfosfát amoniakem, je možno při vhodně volených reakčních podmínkách zabránit zpětnému převedení na fosforečnan.Vzhledem k výše uvedenému je možno konstatovat, že postupem podle uvedeného vynálezu se připraví suspenzní NPK hnojivo, ktere má vysoký obsah vápníku, vysokou koncentraci a lVySOké podíly ži-vných prvků, které se mohou pohybovat ve velmi širokých...

Způsob výroby homogenního granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261898

Dátum: 10.02.1989

Autori: Klug Otto, Siegel Dietmar, Schlünken Heinrich

MPK: A61K 35/14

Značky: výroby, homogenního, způsob, granulátu

Text:

...podstatnému zvýšení teploty a působení tepla, protože dochází k neustálému odpařování vody, získa se sypný výsledný produkt, který v této první fázi postupu zůstává práškovitý a téměř nemá sklon ke shluk-ování.Shlttkováni práškovitého materiálu a tvorba granulátu požadované velikosti se při provádění způsobu podle vynálezu vyvolá zvýšením obsahu vody ve vířivé vrstvě na 35 až 45 0/0 hmotnostních, s výhodou na 38 až 40 0/0 hmotuostních. K...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261895

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kovács János, Kerekes Gyula, Gerlei Oszkár, Vásárheleyi Endre, Matolcsy György, Bubán Tamás, Bélai Iván

MPK: A01N 37/12

Značky: látky, způsob, růstu, rostlin, regulaci, výroby, účinné, prostředek

Text:

...Produkt se suší při teplotě místností. Získa se 171 g250 g (2,5 molu jemně práškovaného anhydrídu kyseliny jantarové a dvě lkap-ky koncentrované kyseliny sírová se přidají ke 300 ml suchého chloridu uhličitého. Směs se zahřívá na teplotu ~varu a pak se během jedné hodiny za míchání přikape 345 g (2,5 molu fenoxyethanolu. Výsledná směs se mlchá jednu hodinu při teplotě refluxu a pak se ochladí. Vyloučený produkt se odfiltruje sáním, pruomyje...

Způsob výroby solí analogů 7-oxo-prostacyklinu s efedrinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261894

Dátum: 10.02.1989

Autori: Szekeres László, Hadházy Pál, Papp Gyula, Kánai Károly, Kovács Gábor, Körmöczy Péter, Tömösközi István, Dormán Gyorgy, Györy Peter, Udvary Éva, Stadler István, Marton Jenö, Galambos Géza

MPK: A61K 31/34, C07D 307/935

Značky: 7-oxo-prostacyklinu, analogů, efedrinem, způsob, výroby, solí

Text:

...báze, s výhodou uhličitanu .alkalického kovu, zejména uhličitanu draselného, za bezvodých podmínek nebo v přítomností vody v rozpouštědle, výhodně v alkoholu, zejména v bezvodém methanoiu a pak se v případě potřeby, tzn. pokud R 5 má jiný význam než vodík, hydrolýzou odštěpí zbytek R 5 za použití o sobě známých met-od například působením báze, s výhodou hydroxidu alkalíckého kovu,zejména hydroxídu sodného v rozpouštědle mísitelném s...

Způsob využití tepla plynné fáze z hlavy druhé frakcionační kolony při získání alkylaromatického uhlovodíku z výtoku opouštějícího alkylační zónu pro alkylaci benzenu nebo toluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261891

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ward Dennis John

MPK: C07C 2/54

Značky: toluenu, benzenu, tepla, alkylaci, kolony, druhé, uhlovodíku, alkylaromatického, plynné, frakcionační, fáze, opouštějícího, získání, hlavy, výtoku, využití, způsob, alkylační, zónu

Text:

...trakcionační kolonu 16 přiváděný vedením 15. Tato druhá trakcionační kolena 16 je označena jako kolona flnálníh-o produktu. Relativně malé množství vysokovroucích ve 231891dlejších produktů, které je rovněž přiváděné do druhé frakcionační kolony 16, se koncentruje v kapalněm proudu odváděném ze dna druhé frakcionační kolony 16 vedením 17. Tento kapalný proud se dělí na první část, která je zaváděna vedením 19 do vařáku 20, a druhou část,...

Způsob stabilizace vodného prostředku obsahujícího amethokain

Načítavanie...

Číslo patentu: 261887

Dátum: 10.02.1989

Autori: Woolfson David, Mccafferty Dermot

MPK: A61K 31/245

Značky: prostředků, stabilizace, vodného, obsahujícího, způsob, amethokain

Text:

...bolesti .a tak umožňuje bezbolestne odnětí velkých kusů kuožních itransplantátů V plné tloušťce kůže,pronikaní injekčních jehel např, venepunkce a ostatní podobné menší chirurgické procedury. Směs se odstraňuje užitím lokální infiltrační anestesie za těchto podmínek a může být snadno aplikována medicínsky netrénov-anými osobami. Amethokain obsahující prostředek pro lokální perkutánní aplikaci může obsahovat od 1 do 7 0/0,svýhodou 4 0/0...

Způsob výroby nových substituovaných pyrrolidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261883

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hinzen Dieter, Schneider Claus, Walther Gerhard, Lehr Erich, Weber Karl-heinz, Kuhn Franz-josef, Ensinger Helmut, Tröger Wolfgang

MPK: C07D 207/26

Značky: nových, substituovaných, výroby, pyrrolidinonů, způsob

Text:

...účinlky na spontánní kognitivní výkony, jako jsou experimentálně omezené učební a pamäťové schopnosti. Při pokusech s omezením krátkodobé paměti, popřípadě s inhibicí přechodů obsahu krátkodobé paměti do dlouhodobé paměti podaním antagonistů muskarin-cholinergních receptorů skopolamin v intraperitoneálně aplikované dávce 0,6 mg/kg viz rovněž Psychopharmacology 78, 104 až 111 1982 jsou tyto sloučeniny schopny působit proti této...

Způsob výroby pojiva pro elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 261881

Dátum: 10.02.1989

Autori: Melichar Franz, Louis Heinrich

MPK: C08L 95/00, C10C 3/06, C25B 11/12...

Značky: způsob, výroby, pojiva, elektrody

Text:

...dehtu s teplotou měknutí podle Kramera a Sarnowa v rozmezí 60 až 80 °C smísí v kapalném stavu s destilátem z pyrolýzy dehtové smoly z černouhelnédehtu, proíváděné při teplotě nad 800 °C, ve hmotnostním polněru 31 až 13 a tato směs se při nnormálním tlaku nebo za vakua destíluje, dokud se u destilačního zbytku nedosahne teploty níěknutí ppdle Kramera a Sarnowa v rozmezí 90 až 130 °C a destilační zbytek se popřípadě smísísľrakci...

Způsob ošetření mokrých řízků cukrové řepy syrovátkou a jejich skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261878

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mátrai Tibor, Bujdosó Imre, Sándi Ottó, Nagy Zoltán

MPK: A23K 1/14

Značky: cukrové, syrovátkou, skladování, řízků, ošetření, mokrých, jejich, způsob, řepy

Text:

...na ofbou stranach. Také tyto stěny z balíků slámy se podepřou z vnější strany řízky. Naložené oddelené sekce musi mít rovný a hladký povrch, aby mohl být dokonale .zakryt plastickou fólií. Plastická fólie přelkrývá zákopové silo o 1 m a připevní se k povdkladu zatížení-m těžkými předměty. Plastická fólie musí být vodotěsné amá chránit proti počasí a vlhkosti. Doporučuje se pravidelně kontrolovat pokrytí, nebot trhlinkami může pronikat...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261875

Dátum: 10.02.1989

Autor: Leen Len

MPK: A01N 43/40

Značky: herbicidní, výroby, látky, prostředek, účinné, způsob

Text:

...substituci a také 2,6-dia 1 lkyl 0 vou substituci V poloze 4 těchto sloučenin je nitrofenylovä skuplna.V evropském patentu 44 262 jsou popsäny lA-dihydropyridiny, které obsahují anilidy. Žádná z popsaných sloučenin však není substituoväna v. poloze 4 a žádná nenese filuo-raikylové skupiny v. polohách 2 a 6.Tento vynález se týká herbicídně účinnýchsloučenin, meziproduktů, které slouží pro získávání herbicidně účinných...