Patenty so značkou «způsob»

Strana 93

Způsob zpracování fosfátu rozloženého kyselinou dusičnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262246

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kužela Jaroslav, Havránek Josef

MPK: C05B 11/06

Značky: způsob, zpracování, dusičnou, kyselinou, rozloženého, fosfátu

Text:

...vhodných vlastností k rozrušování špecifikované disperze. Uvedený tenzid se dosud využívá jako preparační a avivážní antístatický přĺpravek pro textilní vlákna a přisada do kosmetických přípravků. Výhodou uvedeného amioterního tenzidu je, že jej lze libovolně ředit vodou a že je účinný V silně kyselém, neutrálním i alkalickém prostředí, přičemž samotný prostředek má prakticky neutrální reakci, pH 100/0 vodného roztoku je 6 až 8.V porovnání s...

Směsný imobilizovaný buněčný a enzymový biokatalyzátor k přeměně D-glukózy na D-glukonát a k přeměně sacharózy na D-glukonát a D-fruktózu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262238

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hollerová Ida, Vančura Aleš, Vojtíšek Vladimír, Novák Miroslav, Slavíček František, Krumphanzl Vladimír Člen Čsav, Jarý Jiří, Hasal Pavel

MPK: C12N 11/18

Značky: sacharózy, přeměně, buněčný, biokatalyzátor, směsný, enzýmový, d-fruktózu, d-glukonát, způsob, d-glukózy, imobilizovaný, výroby

Text:

...pufru pi-i 7,1 při tepiotě 20 Cv podmínkách reakční kinetiky nultého řádu. , Měření aktivity invertázy dále jen INV bylo prováděno kolorimetricky měřením úbytku absorbance Fehlingova činidla po vyloučení kysličníku mědného při 680 nm za použití roztoku sacharózy jako substrátu neredukující cukr). Během enzymové r-eakce byla reakční směs nepřetržitě míchána. Jedna jednotka INV aktivity U je takové množství enzymu, které odpovídá...

Způsob zvýšení stupně využití pojivých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262236

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jirsák Oldřich, Krčma Radko

MPK: D04H 1/54

Značky: pojivých, zvýšení, stupně, vláken, využití, způsob

Text:

...zóně v době, kdy jsou již pojiva vlákna působením tepla převedena do plastického stavu. Působením tlaku se zvětší styčná plocha základních vláken a pojiva při dočasném snížení -objemnosti vrstvy. Působením tlaku dojde také k tečení plastifikovaného pojiva k povrchu základních vláken a podle obsahu pojiva ve vrstvě, teploty, tlaku a času, ke zvětšení plochy povrchu základních vláken, která se dostanou do styku s pojivem až k zalití úseků...

Způsob výroby práškové suroviny pro tlakové slinování keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262232

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bronc Josef, Brožek Vlastimil, Hubáček Milan

MPK: C04B 35/58

Značky: výroby, práškové, tlakově, keramiky, slinování, suroviny, způsob

Text:

...produkt je směsi turbostraticlçé formy hexagonálního nitridu boritého s šesti procenty oxidu boritého a 1,7 proc. fluoridu lithného. Porózita keramiky žárově lisované při teplotě 1600 °C za tlaku 10 MPa činila 3,5 0/0.Smísil se jeden hmotnostní díl kyseliny trihydrogenborité, 2,2 dílu močoviny a 0,09 dílu práškového karbidu křemičitého. Poté se směs zahřívala až její teplota dosáhla 350 °~C. Po hodinové výdrži na této teplotě byl...

Způsob regenerace rozpouštědel odpadajících při zpracování nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262228

Dátum: 14.03.1989

Autori: Balcar Miroslav, Novák Jiří, Matoušek Pavel, Husák Jiří, Koutecký Alexandr, Veselý Josef, Lešek František

MPK: C08L 67/06, C08J 11/02

Značky: rozpouštědel, regenerace, polyesterových, zpracování, pryskyřic, nenasycených, způsob, odpadajících

Text:

...ethylacetát, butylacetát apod.Stupeň regenerace je v podstatě dán jen účinnosti chladiče nad rodpařovacím zařízením. Z výchozĺho odpadu je třeba před destilací odstranit jen velmi hrubé nečistoty, jež by mohly ucpat např. výpustný ventil z vařáku apod. Postup podle předloženého vynálezu umožňuje používat pro oplach výrobních zařízení rozpouštědel sice cenově náročnějších, ale lépe vyhovujících z hlediska odpařivosti a rozpouštěcí...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a jeho kopolymerů s propylénem a 1-buténem pevnými stabilizátory a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262221

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křemenák Lubomír, Pešta Pavel

MPK: C08J 3/20

Značky: provádění, 1-buténem, stabilizátory, zařízení, tohoto, pevnými, polyetylénu, způsobu, stabilizace, lineárního, kopolymerů, způsob, propylenem

Text:

...oproti způsobu podle xdosavadního stavu techniky. jako práškový polyetylén byl použit kopolymer etylenu s l-butenlem -o indexu toku 100 C 21,2111, 0,116 g/10 min. a o hustote 0,952 g..cm 3 jako pevný stabilizátor byl použit tetrakis metyién-S- 3,5-diterc.biityl-íl-hyd~ roxytenylprojalonát j-metan.Cílová koncentrace stabilizätoru ve výsledném granulátu byla 0,20 °/o hmot.Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Způsobstabílizace A uvedený v...

Způsob přípravy trietylendiaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262219

Dátum: 14.03.1989

Autori: Velínský Jaroslav, Nývlt Vladimír, Hojer Jindřich, Glosser Zdeněk

MPK: C07D 487/08

Značky: trietylendiaminu, přípravy, způsob

Text:

...s etylénoxidem Příprava trletyléndleminu touto cest-ou je tedy technologicky poměrně sl-ožiltá.Nyní byl nalezen nový způsob cpřípravy trietyléndiaminu epočívající v tom, že se dletanolamíln podrobí v kapailné fázi termickému rouzkladu, při kterém vzniká fraąkce těkavějícíuch žplodin o teplote .varu 160 až 190 °C, obsahující požadovaný produkt. Termický .rozklad díetanolaminu pmbíhá při teplotách 220 až 330 °C, popřípaxdě v .přítom 4noeti...

Způsob zpracování odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262211

Dátum: 14.03.1989

Autori: Prusek František, Kadlas Pravdomil

MPK: C01B 17/94

Značky: zpracování, odpadní, způsob, sírové, kyseliny

Text:

...sjpolu s odpvavoním 0150/0 oxidem hořečnaiým, znečištěným ~m.j. 2,0 0/0 hymotnosti oxidu viíipenetého, 5,2 0/0 hmotnosti oxidu .křemičiTéh-o a obsahujicího celkem 44 0/0 hmotnosti karbonátů, vyjjádřen-n jako -karbonát hořečnaxý. Během 5,5 hodiny bylo cewlkem nndávk-o-váno 400 g -odpwíidní kvsclíny SĺľOVé a 54 g -oidipeidniho oxidu hořcčvialmřyho. pH se během reakce pohybmi-vzali» v .mezícli 3,8 až 4,5.Po ukuonsčeiii dúvkovúní ~dobíha.l.a...

Způsob rekrystalizačního žíhání tenkých ocelových pásů z výšeuhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262210

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dědek Vladimír, Bořuta Josef, Místecký Emerich

MPK: C21D 9/52

Značky: tenkých, žíhání, oceľových, rekrystalizačního, pásu, oceli, výšeuhlíkových, způsob

Text:

...pásy se .před rekry-stalizačnim žílniním váloují za studena -a celkovým úbčrcm -tloušílçy -od 30 do 80 0/0 ,a žíhají v rozmezí teplot od 520 až 620 C s výdrží 3 .až 12, hodin »při teplote pece v obd-obl v 5 držeo 100 C vyšší, než je hor ní mez ulvevdeného rozmezí teplot .a u oceli,u nichž jsou oibsahy niklu vyšší než 0,5 0/0 je teplota pece vyšší maximálně o 610 °C, než je horní mez uvedeného rozmezí teplot.~Podstinta vynálezzu dále spočívá V...

Způsob žíhání tenkých ocelových pásů ve svitcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262209

Dátum: 14.03.1989

Autori: Místecký Emerich, Filip František, Bořuta Josef

MPK: C21D 9/52

Značky: tenkých, oceľových, žíhání, způsob, svitcích, pásu

Text:

...kovů vzâcný-ch zemin, a- to vše při zvýšené eko.nomičnosti výroby těchto jpasů ve valcovně za studena, dosažené jednak úsporami energie při poidst-atnêm snížení žihacích teplot proti režimiů-m dosud při stacionärních žíhaních těchto upásů používaných, a »dále snížení pracmosti a také zmetkovitosti při jejich výrobě a zvýšením .produktivity práce jak při žihání, tak i při välcování za studena .a jpoděllném i přičném dělení na požadované...

Způsob výroby ochranného hydrofóbního povlaku na rzí pokrytém povrchu slitin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 262207

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kušnierik Ondrej, Bartoň Karel, Vlasák Svatopluk

MPK: C09D 3/82, C23C 22/50

Značky: způsob, hydrofóbního, výroby, ochranného, pokrytém, slitin, železa, povrchu, povlaků

Text:

...zvlášť vhodné katalyzátory se projevily kyselina chlorovodíková HC.l kyselina bromovodíková HBr a kyselina jÓldÚVÚ ídíkova Hj, které nejenom umožní tych-lou a .snadno řídintelnou předběžncu hydlr-olýzu výchozí látky, ale které navíc jsou s t-o účitnně katalyzovat chemické děje. při vytváření vlastního pnovlaku.Předběžná hydrolyza .a následne vytváření povlaku je znazorněno schematickými rovnícemi 1 a 2.n počet molekuíl V voligomeru, x r...

Způsob rafinace technického nitridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262202

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hubáček Milan, Brožek Vlastimil

MPK: C04B 35/58, C01B 21/06

Značky: rafinace, technického, boritého, způsob, nitridů

Text:

...následujícími příklady.Technický nitrid böritý obsahoval 12 kyslíku. V obou následujících případech navážka technického nitriudu vboritého činila 1000 g a průtoková rychlost plynu V reaktoru činila -1 cm/s. V jednom příkladu byl k reduktivní halongenaci použit trichlormethan v kombinaci s amoníakem jako nosným plynem. V druhém přikladu byi k retiułktlvní halogenarci použit tetrachlormethan vkombinaci s vodíkem.Počátek rafinačního účinku...

1-Tosylderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262200

Dátum: 14.03.1989

Autori: Taimr Jan, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: způsob, výroby, ergolinu, jejich, 1-tosylderiváty

Text:

...obvyklými v. chemíi derivátů ergolinu, například nalitím do vody, vytřepáním do rozpouštědla, nemísícího se s vodou, odpařením roztoku a chromabografií a/nebo krystalizací ze vhodného rozpouštědla.Sloučeniny obecného vzorce I jsou bezbarvě, dobře krystalizující látky, mírně bazického charakteru, poskytující adiční soli se silnými kyse-linami.Způsob výroby l-tosylderlvátů ergolílru obecného vzorce l je blíže objasněií v následujících...

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262192

Dátum: 14.03.1989

Autor: Volný Jindřich

MPK: C01B 17/66

Značky: sodného, způsob, výroby, dithioničitanu

Text:

...trubici se přikapávä postupně 12 ml destilovane vody. V závis~ losti na čase se sleduje změna teploty až do msximálního v-zestupu.Prašnost dithioničitanu změřena přístrojem pro měření prašnosti činí-la 2,40 0/0.Do Dewanovy nádoby se odváží 200 g dithioníčítanu sodneho, ke kterému bylo při~ dáno s následující homogenizací 0,2 g sme si polypropylenu od C 6 do C 90. Do středu navážky se umístí teploměr Cca 3 cm pod povrch. K öidlu tepl-oměru se...

Způsob tváření polotovarů z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262184

Dátum: 14.03.1989

Autor: Jandoš František

MPK: C21D 7/13

Značky: oceli, austenitických, polotovarů, způsob, tváření

Text:

...vrstev ingotu či polotovaru už jen o 100 °C pod optimální teplotu, na níž se provádí ohřev ke tváření, již v mnohých případech projevy persistence umožňuje.Výše uvedený nedostatek projevujicí se při tváření austenitických ocelí odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v průběhu tváření limituje doba mezi vyjmutím ohřívaného íngotu,předkovku čí předvalku z ohřívací pece a zahájením deformačního procesu při tváření....

Způsob výroby podkladové textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 262174

Dátum: 14.03.1989

Autori: Charvát Bohuslav, Krčma Radko

MPK: D04H 3/02

Značky: textilie, výroby, podkladové, způsob

Text:

...soustava nítí ukládaná ve formě smyček, případně v kombinaci s jpodélnou soustavvou nití.Určitým nedostatkem tohoto způ-sobu výroby je, že spři výrobě je nutno použít poměrně Ivylsoký podíl skleněného hedvábí,přízí nebo pramene. Znamená to, že dosáhnout dobrou stejnoměrnost je možné jen ipři vyšších ,plošných hmotnostech tex-tilie a také vysoký podíl hedvábí nebo přízí nepřiznivě ovlivňvuje ekonomickou efektivnost jinak velmi jednoduché...

Způsob přípravy černého symetrického 1:2 chromitého komplexu azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262172

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chudina Miroslav, Pavlíková Jarmila, Suk Jiří, Kozubek Vladimír

MPK: C09B 45/16

Značky: komplexu, chromitého, způsob, přípravy, symetrického, černého, azobarviva

Text:

...no tchromanové ionty, které představují daleko slabší o-xitdační činidlo, je zde používán pětlnásobný lpřebytek hydroxidu.Tento jpřebyltek hydroxidu vytváří .prostředí, ve kterém je po-lolbarvivo NDNSK-2 N snadno atakováno jak vzdušným kyslíkom,tak í chromanovýmí ionty. Dále bylo zjištěno, že snlžováním přebytku hydroxídu ažna potřebné 2 ekvivalenty, nedvojde v případě poloharviva NDNSK - 2 N .k výraznému zlepšení výxtěžku a pripravené...

Způsob přípravy modrého symetrického 1:2 chromitého komplexu azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262171

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chudina Miroslav, Kozubek Vladimír, Pavlíková Jarmila, Suk Jiří

MPK: C09B 45/16

Značky: komplexu, modrého, symetrického, přípravy, chromitého, způsob, azobarviva

Text:

...než 9. Nevýhodou t-oh-outo postupu je skutečnost, že vlastní chromaci je nutno provádět v prostředí, obsahujícím organické rozpouštědlat alkoholy, étery .a estery.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňuje způsob prípravy sytmeltrického 1 2 chromitého komplexu tazobarviva 2-hvdroxy-zl-tnatttalensulfokyselina-l-azo-1 ďľ-hydroxynafttalen »ve slabě kyselém až silně alkalickém prostředí za prítomnosti iontů NH 4 a zn pri teplotě 40 x až...

Způsob výroby kyseliny glukónové vedle fruktózy v submerzní kultuře Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 262168

Dátum: 14.03.1989

Autori: Polívka Ľudovít, Pápayová Iveta, Rosenberg Michal, Baláž Štefan, Šturdík Ernest

MPK: C13K 1/00

Značky: glukonové, vedle, kultuře, niger, submerzní, aspergillus, fruktózy, způsob, výroby, kyseliny

Text:

...v 1 ml media Vegetautivní inoku~ 111 m .so získa 12 .až Bholdinvovým nnaklíčením spor v ,jíodmínkzíloh snížené aerace a, dáv.kííje so do formenbačttího níédia v množství od 1 »do l 0/9 (telkoveho objemu. Po provedeno lermtelílćíttl se hzíněčííá línie-tla mikroorg ano oddčli od ĺlłľlľllłllläčlľlĺhĺ) Inédia a n 1 použít v~ novém ľerníentŕrčnim cyklu. tento zpüraob vevdeui lormentalce je uxtlžne .použít i opakovane.FBTITI-ľšlľlĺĺkĺilllĺł se...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu 2,4-dinitro-1-naftoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262167

Dátum: 14.03.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 23/06

Značky: 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, analýzy, způsob, 2,4-dinitro-1-naftoly

Text:

...a ZA-dinitro-l-nattol-ä-sultonové kyseliany o pH 5,0 .na konečný objem 2,0 cm 5. Po extrakci chloroformem byla mětřensa absoribance rozt-oků iontových asociátů jpři VIÍIDVŠ Ldelce 430 nm. Rovnice kalibreční křivky činilakde A 1 a A 2 jsou hodnoty absorhance způ~ sobené 2,4-dinitro-l-naftol-ô-sultonovou kyselínou .a 2,é-ndinitro-lnnavftol-S-sulf-onovou kyselinou. Komcentrace l-ľ-fenylcyklohexyljpiperidinu označená c byla stan-ovitelná až do 80...

2-Brom-13-nitroderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262148

Dátum: 10.02.1989

Autori: Křepelka Jiří, Taimr Jan

MPK: C07D 457/12

Značky: ergolinu, jejich, 2-brom-13-nitroderiváty, výroby, způsob

Text:

...odpewřením roztok-u a uchrooiaroglrafii vir/nebo krystalizaci ze vhodného rozpouštědla.Sloučenišny obecného vzorce I jsou žluté,krysrtuaulické látky, slabé bazického charakteru, atvořicí amíbčuní soli se silnými .anorglaľlĺclkýlnlĺ .a organickými kyselinamí. ~ Způsob výroby 2-brom-13-nitroderiváltfi oIbecn-ého vzorce I je bliže objasněn v následujicích příklecleszh, které však rozsah vynálezu nijak neomezují. Teploty tání jsou...

Způsob povrchové úpravy suchých tlumivek pro venkovní provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262131

Dátum: 10.02.1989

Autori: Babinský Vojtěch, Buhr Karel, Holejšovský Vladimír, Smetana Josef, Hromádko Ivo

MPK: H01F 41/12

Značky: venkovní, suchých, tlumivek, úpravy, povrchové, provedení, způsob

Text:

...Lakem ve vakuu o velikosti 5 až 50 Pa při tepl-otě 110 až 140 °C, .potom se itřikrát po sobě máčí v impregnaičnim tlaku, ,přitom se mezi imipregmováním »a vždy mezi jednotlivými máčeními tvysouší .při teplote 110 až 140 °C po dobu 10 .až 1-6 hodim, .nzrč-ež se nostříká syntetickým emaiiovým Lakem.Vjihiodpest ąpišsobu povrchové úpravy suxchýohitliľmivek ppro venkovní provedení se semonosnou konstrukcí -sp-očívá především av 1 omže.~tłu 1 niuky...

Způsob čištění ftalocyaninu mědi před jeho předváděním na gama modifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262125

Dátum: 10.02.1989

Autor: Gemzová Iva

MPK: C09B 67/14

Značky: ftalocyaninů, předváděním, čištění, způsob, před, mědi, modifikací

Text:

...88 C teplé a po r-ozmíchání se Vnese postupně ještě 4,5 g zinkováho prášku. Po ukončení pěnění suspenze za 15 minut se suspenze míchá při postupnêm chladnutí na teplotu 75 °C. Po ochlazení na teplotu4555 °C se suspenze zliltruje a koaláč se promyje vodou. Promytý koláč přečištěného ftalocyaninu se rozmíchá V chladné zředěné kyselině sírová, aby koncentrace kyseliny V suspenzi byla 59. Na 300 g přečistěného ľtalocyaninu přitom pripadá 1...

Způsob zpracování uhelné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262123

Dátum: 10.02.1989

Autor: Farion Roman

MPK: C10B 57/20

Značky: způsob, zpracování, uhelné, hmoty

Text:

...4dochází k odmeňovaní krajiny exhalaceníi a popeliovvimamlítPro provoz podzemního generátoru tohoto typu je charakteristické, že polpeloviny z uhelnév substanae zůstávají trvale pod zemí a nevychazejí v podobě popílku, po spálení plynu do ovzduší, čímž je zaručena ochrana životního prostředí.Podmínka pro bezporuchový chod celeho zarízení je, aby vrt odsávvající plyn pracoval v podtlaku vůči vrtu vtlálčenénítí.Příklad vynálezu je znázorněn na...

Způsob povrchové úpravy železitých nebo titaničitých anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262121

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podlézl Pavel, Pálffy Alexander, Kopečný František, Hejl Vlastimil, Šváb Milan, Tomášek Karel, Kusák František, Jánošík František

MPK: C09C 1/22, C09C 1/36

Značky: železitých, pigmentů, povrchové, titaničitých, způsob, anorganických, úpravy

Text:

...laboratorním teploměrem, elektroudou pro měření pH, bylo předloženo 1,5 l promyté suspenze železité červeně o koncentraci 190 g pigmentu/lýZa míchání při teplotě 23,0 °C byla přídavkem r-oztoku NaDH upravena hodnota pH suspenze na 7 a dále bylo přidáno 1,82 gramů S 102 V roztoku vodního sodného skla. Dále bylo k míchané suspenzi přidáno 1,03 grantu A 120, V roztoku síranu hlinitého a mícháno dále 3 D minut. Po této době byla vodečtena...

Způsob zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinách nebo parách a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262115

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 19/04

Značky: parách, kapalinách, vrstev, zařízení, podložce, adheze, způsob, provádění, zjišťování

Text:

...s nanesenými oblastními vrstvami. Válcová nádoba je opatřena se zhora víkem,které může být s výhodou průhledné a v jehož středu je vytvořen průchozí otvor pro přívod kapaliny nebo páry. Zespodu je vál cova nádoba ve svém středu opatřena hřídelí, spojenou s hnacím motorem.Výhodou tohoto způsobu a zařízení ke zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinach nebo parách je, že umožňuje kvantitativní určení adheze přímo v» kapalině nebo v...

Způsob zhotovení barevného obrazu na transparentních podložkách sítotiskovou technikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262112

Dátum: 10.02.1989

Autori: Železný Ivo, Povolný Bohumil, Grössl Jiří

MPK: G01D 11/28

Značky: technikou, podložkách, sítotiskovou, zhotovení, barevného, způsob, obrazů, transparentních

Text:

...obsah sušiny. Transparentní barvy vytvářejí pod krycí bílou bar 4vou barevnou plochu, nebo latentní obraz,který se po prosvícení vizualizuje na pohledové straně podložky do čitelné podoby. Tak např. se při prosvícení mění lícuí bílá barva obrazu na černém podkladu na zelenou, nebo. se objevuji skryté podtištěné znaky, signály apod.zhotovení obrazů se provádí na transparentní podložky, např. polyesterové apod., s dobrou Ľozměrovou stálostí....

Způsob výroby roztoku dusičnanu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262108

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fousek Josef, Luňáček Jiří

MPK: C01G 3/08

Značky: měďnatého, roztoku, výroby, dusičnanu, způsob

Text:

...o koncentraci mědi vyšší než 200 kg.m 3 vhodného zvláště pro přípravu katalyzátorü podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že při rozpouštění mědí v kysellně dusičné se v průběhu rozpouště 4ní do reaköní směsi uvádí kyslík a nebo vzduch, přičemž kyselina dusíčná se přidává v množství 05-50 kg/mí kyslíku a nebo vzduchu. -Plynné exhaláty se uvádějí do styku s kovovou mědí, čímž se množství produkovaných nitrözních plynů sníží pod...

Způsob výroby kyanhydrinů 1,3-diaryl-4-pyrazol-karboxyaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262099

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hájíček Josef, Brůnová Bohumila, Pihera Pavel, Hrbata Jiří, Ferenc Milan, Michalský Jiří

MPK: C07D 231/12

Značky: kyanhydrinů, způsob, 1,3-diaryl-4-pyrazol-karboxyaldehydů, výroby

Text:

...z 91 0/0 kyanhydrlnu vzorce I Cl), 6 9/0 aldehydu vzorce II R Cl a 3 0/0 neidentifikovaných nečistort. I tento produkt je bez další úpravy použitelný pro reduktivní hydrolýzu chloridem cínaçtým. Rekrystalizací produktu z methanolu nebo ethanolu se získa 25,4 g 82,1 procenta kyanhydrinu l-fenyl-B-tí-chlorfenyl-4-pyrazolkarboxaldehydu I, R C 1 s teplotou taní 124 až 126,5 °c a čistotou dle HPLC 99 .Postupem podle příkladu 1, s tím...

Výstužná síťovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262097

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krčma Radko, Charvát Bohuslav

MPK: D04H 3/12, D04H 3/08

Značky: síťovina, výroby, způsob, její, výstužná

Text:

...spoje soustav. vláken a rnatrici sítoviny jako kompozitů, je armováno neroztavenými vlákny. Podstata způsobu výroby této výztužné siťovlny spočívá v tom, že mezi dvě podélně vedené soustavy nití se ukládá příčné rouno s podílem nejméně 30 0/0 pojivých vláken, vystaví se vlivu tepla. nad teplotou měknutí pojivých vláken a pod teplotou měknutí vláken ostatních a za ochlazení se stlačí. je výhodné, když se podélně vedené soustavy nití buď...

Způsob přípravy mikroporézního sorbentu z polyetylentereftalátu a jeho kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262095

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podhora Karel, Pejčoch Miroslav, Kvízová Milena, Macháčková Anna, Šrůta František

MPK: B01J 20/30, B01J 20/26

Značky: sorbentu, mikroporézního, přípravy, způsob, polyetyléntereftalátu, kopolymerů

Text:

...1 až 100 hodin ve statíckém i dynapolymeru je nejméně 25 ml.g 1 a stupeň porózity je nejvýše 50 0/0.Výhodou přípravy sorbentů dle vynálezuje jednoduchý technologický postup, běžné adltivum i ostatní potřebné chemikálie. Výrobu je možno provést na stávajicích strojích .a zařĺzeních. Řízením vztahů mezi množstvím uhličitanu vápenatého v polymeru, viskozity a tvaru polymeru, druhem kyseliny,její koncentrací, dobou a teplotou působení, lze...

Kopolymery dimethylalkyl(3-maleinnimidofenyl)-amonium halogenidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262091

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bílá Jitka, Lokaj Jan, Bleha Miroslav

MPK: C08F 222/40

Značky: výroby, dimethylalkyl(3-maleinnimidofenyl)-amonium, halogenidů, kopolymery, způsob, jejich

Text:

...gnamu methyljodidu a roztok se ponechá stát při pokojové teplotě 24 hodin. Vyioučený produkt 0,90 g se extrahuje ethaimolem. Nalezený obsah 5,35 0/0 N a 15,76 0/0 I odpovídá 46,22 0/0 hmotnostního 22,18 0/0 molárního trimethylS-ma 1 eini 1 nido-4-methy 1 fenyljamonium jodidu, 38,42 0/0 hmotnostního 65,90 0/0 molárního styrenu a 15,36 hmotnostnĺho 11,92 mo-lárníhojnezreagovaného imídu v kopolymeru.Stejným způsobem jako v příklíadu 5 se...

Způsob izolace přebytečného allylalkoholu při výrobě bis-allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262090

Dátum: 10.02.1989

Autori: Toman Jaromír, Tomola Libor, Žmolil Přemysl

MPK: C07C 68/02

Značky: bis-allylkarbonátů, způsob, polyglykolů, přebytečného, výrobe, allylalkoholu, izolace

Text:

...5 i až 50 hmotn-ostních, s výhodou 15 až 25 hmot nostních, vztaženo na hmotnost azeotropnísměsi, získaný eillylalkohol se rektifikačně obsolutizuje, a přední podíl azeotropní směsi se p-odrobí ~opětnému vysolení. .vynález vychází z poznatku, že z azeotropni směsi s obsahom cca 28 0/0 vody lze část vody odstranit vysolením s uhličitanem dr.aselným, čímž obsah vody klesne na 5 až 10 procent. To jsou již hodnoty výrazně pod obsahem vody...

Způsob výroby roztoku síranu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262088

Dátum: 10.02.1989

Autori: Závodník Jiří, Pálffy Alexander, Dadák Vojtěch, Podmolík Jaroslav

MPK: C01G 49/14

Značky: způsob, železitého, roztoku, síranu, výroby

Text:

...je ovšem velmi nákladné.Uvedené nevýhody nemá způsob výroby roztoku Sĺľłinlł železitého podle vynálezu,při němž suspenze nebo roztok technického síranu železnatého heptahydrättl nebo monobydrátu s přídavkem kyseliny sírové se oxlduje technicky čistým kyslíkem nebo technicky čistým kyslíkom obohaceným vzduchein za přítomnosti kyslíkatých sloučenin dusíku při tlaku 0,1 až 9 MPa absolutních kyslikaté sloučeniny dusíku slouží jako přenášeč...

Způsob zajišťování přesného najetí transportního zařízení pomocí inkrementálního snímače do zastavovacího místa na jeho dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262087

Dátum: 10.02.1989

Autori: Balhar Vladimír, Procházka Milan

MPK: B65G 1/137

Značky: transportního, pomocí, zařízení, inkrementálního, dráze, najetí, způsob, místa, přesného, zastavovacího, zajišťování, snímače

Text:

...místu a vymezí se alespoň jeden měrný úsek, na kterém se při průjezdu transportního zařízení lnkrementalním snímačem zjistí hodnota skutečného počtu 1 m 4prvotní hodnotě a poté se poměrem nomalizační řízení rychlosti mezi dvěma zavě získané hodnoty počtu impulsů a původního počtu impulsů na měrném úseku přepočtou pro každé zastavovací místo hodnoty skutočného počtu impulsů od výchozího stanoviště, icterýmižto skutečnými počty se nahradí...

Způsob výroby zmrazeného tvarohového dezertu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262083

Dátum: 10.02.1989

Autori: Forman Ladislav, Hošek Jiří, Hladíková Zdenka, Pechačová Marta

MPK: A23C 9/152

Značky: zmrazeného, způsob, výroby, dezertu, tvarohového

Text:

...gum a 7 kg kakaa.Zmrazený tvarohový dezert se vyrábí smísením 50 kg tvarohu, 26,5 kg smetany, 12,5 kilogramu ovocné dřeně 60 0/o hmot. sušinaj, 1 kg stabilizátoru na bázi upravených škrobů), 10 kg cukru.Zmrazený tvarohový dezert se vyrábí smísením 50 kg tvarohu, 20,0 kg masla, 9 kg mléka zfermentovaného jogurtovou kulturou, 10 kg cukru, 10 kg ovocné dřeně, 1 kg stabilizátoru na bázi rastlinných gumj.Výhody nové technologie v-ýroby...

Plošný ohebný materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262082

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tomášek Miroslav, Karásek Otakar, Dudák Zdeněk

MPK: D06N 3/00

Značky: způsob, materiál, plošný, ohebný, výroby

Text:

...z koagulační lázně proní kalo v průběhu koagulace přes celou tloušt ku koagulovaného nánosu.Impregnovaaným vláknltým útvarem může být obecně tkaná i netkaná textílie na bázi přírodních .nebo syntetických vláken,po případě jejich směsi. Může být použito take útvarů přlpravených ze směsi vláken syntetických a kolagenových, získaných rozvlákaněním, případně rozpuštěním odpadů z přírodních usní. ako výchozí vláknitý substrát lze...

Způsob výroby čistých draselných vodních skel ze sodného vodního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262074

Dátum: 10.02.1989

Autori: Doležal Jiří, Novotný Miloslav

MPK: C01B 33/32

Značky: výroby, sodného, draselných, vodních, čistých, způsob, vodního

Text:

...mol kysličníku draselného, kterýje obsažen v použitém hydroxidu draselném připadlo 2 - 4 moly kysličníku kremičitého obsaženého v zahuštěném roztoku.Tímtr způsobem lze připrałvit prakticky jakékoli čisté draselné vodní sklo.Způsob podle vynálezu je rovněž zřejmý z následujícího příkladu provedení.Vodní sklo sodné tekuté 1 834 g o složení S 102 27 0/0, Nazo 8,16 , H 20 64,84 bylo naředěno 9680 g destilované vody. Takto bylo připraveno 11514 g...

Nové reaktivní barvivo sytě červeného neutrálního odstínu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262065

Dátum: 10.02.1989

Autori: Thorovský Zdeněk, Marek Jan, Marková Dagmar

MPK: C09B 62/51

Značky: červeného, odstínů, syté, neutrálního, přípravy, způsob, nové, barvivo, reaktivní

Text:

...lázeň složení 20 až 40 g barvlva 100 g močoviny 20 g NaHCOz v 1000 m vody po naklocovaní tkaniny mezi válcl, usušením při 60 °C a termo-flxací při 140 °C po dobu 2 až 5 minut se docílí sytě červeného vybarvení neutrálního odstínu Ämgx 503 nm).kresldlnu a l-naftol-rł-sulfokyseliny podle A 0 190 949 ze dne 1. 9. 1981, mající uvedené nevýhody k jeho přípravě použitá aktivní azokomponenta (ŕ-fosfatoxyethylsulfonylkresldln je obtížné dostupná...

Způsob strojní montáže pojistných kroužků pro hřídele a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262064

Dátum: 10.02.1989

Autor: Miloševsky Kamen

MPK: B23P 19/08

Značky: tohoto, strojní, způsob, montáže, pojistných, kroužků, způsobu, provádění, zařízení, hřídele

Text:

...kolíku 3, určujícího velikost rozevřenítlaöných segmentů 5. Držák 4 je spojen s pohybovým mechanísmem 8. Vestěně vodicího pouzdra 1 je otvor pro nasouvání pojistných kroužků 12 odebíraných ze zásobníku 11 podávacím kolíkem 9, jehožpohyb je vyvozen mechanísmem 10. Podávací kolika je opatřen dvěma zářezy pro patky pojistného kroužku 12 a čelem se opírá o protilehlý vnitřní průměr kroužku 12.Způsob montáže podle vynálezu v prove dení A je...