Patenty so značkou «způsob»

Strana 90

Způsob výroby opticky aktivního 2-chlor-12-(3-dimethylamino-2-methyl-propyl)-12H-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262681

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gigler Gábor, Tömpe Péter, Rózsa László, Szirt Enikö, Petöcz Lujza

MPK: A61K 31/395, C07D 273/01

Značky: aktivního, opticky, způsob, 2-chlor-12-(3-dimethylamino-2-methyl-propyl)-12h-dibenzo, 1,3,6, výroby, d,g, dioxazocinu

Text:

...1,3,6 dioxazocin v op-ticky aktivní formě nebo jeho farmaceutický přijatelnou adiční sůl s kyselinou a farmaceutický přijatellný nosič nebo několik farmaceutický přijatelnych nosičů.Farmaceutický prostředek se připravvuje smíchánim opticky aktivního 2-ch 1 or-12-3-dímethylamino-Z-methyllpropyl -12 H-dibenzod,g 1,3,6-dioXazoc 1 nu nebo jeho farmaceutický přija-telné adičuní soli s kyselinou s farmaceutický přijatelným nosičem nebo...

Způsob chlazení kyslíkové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262680

Dátum: 14.03.1989

Autor: Förster Eckehard

MPK: C21C 5/48

Značky: trysky, způsob, kyslíkové, chlazení

Text:

...zvyšuje náklady. Kromě toho se někdy trysky nekontrolovaně propalí, což může vést k proražení metalurgické nádoby.Rovněž bylo na-vržen-o použít jako chladicího media pro pláštovou kyslíąkovou trysku teplonosnou látku, například taku-tý vodík. Protože však teplota tekutého vodíku je velmi vysoká, mají trysky nízkou životnost.vynález odstraňuje dosavadní .nevýhody a jeho předmětem je způsob chlazení kyslíkové trysky, o-patřené nejméně...

Způsob výroby teplotně stálých krystlických cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262674

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sapino Chet, Shih Kun Mao, Walker Donald Gilmore, Brundidge Steven Peter, Brodfuehrer Paul Raymond

MPK: C07D 501/18, A61K 31/545

Značky: teplotně, cefalosporinu, způsob, výroby, stálých, krystlických

Text:

...se pak podrobí reakcl se sloučeninou obecného vzorce iza vzniku sloučeniny obecného vzorce l.ako rozpouštědla vhodná pro reakce vedoucí k vzniku sloučenín vzorců III a IV jsou uváděny chlorované uhlovodíky a nižší alkylnnitrily.Americké patentové spisy č. 4379 787,4382 931 a 4 382 932 William H. W. Lunn a spol.) se týkají analogických sloučenin a postupů, kde R je například amino-substituovaný oxazolový, oxadiazolový nebo isoxazolový kruh a...

Způsob výroby nových derivátů avermectinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262673

Dátum: 14.03.1989

Autori: Holdom Kelvin Scott, Bu'lock John Desmond, Goudie Alexander Crossan, Gibson Stephen Paul

MPK: C12P 17/08

Značky: derivátů, výroby, nových, způsob, avermectinu

Text:

...reakci je možno provést tak, že se působí na 5-methoxysloučeninu nebo na vhodným způsobem chráněný derivát této sloučeniny octanem rtuťnatým s následnou hydrolýzou takto získaného S-acetoxvenoletheru zředěnou kyselinou za vzniku požadované 5-ketosloučeniny.Tato látka se pak redukuje například působením borohydridu sodného, čímž se získá požadovaný S-hydroxyderívát. Příslušné reakční podmínky a reakční činidla pro tyto reakční stupně byly...

Způsob elektrochemické oxidace roztoků chromitých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262672

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vytlacil Richard

MPK: C25B 1/00

Značky: elektrochemické, roztoku, oxidace, chromitých, sloučenin, způsob

Text:

...napětí při zatížení klesne až na hodnotu napětí vodíkové eiektrody.Při elektrolýze podle vynálezu slouží kyselina dusičná jako přenášeč redox pro kyslíkovou elektrodu, která slouží jako katoda. Katodická redukce kyslíku představuje nejpozitivnější katodovou reakci. Redukce kyslíku v kyselých roztocích je však kineticky značně inhibována. Upotřebitelné kyslíkové elektrody vyžadují v kyselém prostředí buď drahé katalyzátory na bázi...

Způsob přípravy 2-brom-alfa-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262670

Dátum: 14.03.1989

Autori: Trischler Ferenc, Kovács Lajos, Galambos János, Bogsch Erik, Stefkó Béla, Keve Tibor, Megyeri Gábor

MPK: A61K 31/48

Značky: způsob, přípravy, 2-brom-alfa-ergokryptinu

Text:

...chromatografií. Stačí pouze izolace krystalizací.Bromovat způsobem podle vynálezu se však mohou také takzvané směsi surověho alkaloidu, které obsahují jiné ergotové alkaloidy nebo soli těchto směsi.Způsob podle tohoto vynálezu je podrobněji popsán níže.V suchêm dimethylsulfoxidu se absorbuje vypoučtené množství plynného bromovodíku. V takto získaném roztoku, který obsahuje bromovodík v dimethylsulfoxidu, se rozpustí výchozí oc-ergokryptin...

Způsob výroby glazovaných keramických obkládaček a dlaždic a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262665

Dátum: 14.03.1989

Autor: Marazzi Filippo

MPK: C04B 33/34

Značky: tohoto, dlaždíc, výroby, způsob, keramických, glazovaných, zařízení, způsobu, provádění, obkládaček

Text:

...pro rozprostírání sypké suché glvazury na keramická tělesa, dopravovaná na dopravních prostředcích.Způsob podle vynálezu má ve srovnání se známymi postupy několik základních výhod především Se rpři této technologií 0 dstraňuje veškerá manipulace se sur-ovými ohkládačkami kromě jejich vkládání do pecc, takže odpadá nebezpečí jejich zlomení nebo jiného poškození, například odlomením části. Značně se zjednodušuje výrobní proces, ze kterého se v...

Způsob výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů interfuranylenprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262662

Dátum: 14.03.1989

Autori: Stadler István, Hadházy Pál, Kiss Miklós, Dormán Gyorgy, Körmöczi Péter, Virág Sándor, Kovács Gábor, Galambos Géza, Kánay Károly, Tömösközy István, Ivanics József

MPK: C07D 311/94

Značky: racemických, nových, derivátů, opticky, interfuranylenprostacyklinu, výroby, způsob, aktivních

Text:

...jehož účinnost je charakterizované těmito úldajĺInhibivce shlukování kreuních destiček,-vyv-olaneho 2 ,u-moly adenosinditostátu v plasmatu obohaceném krevními destilčkuaumiID 5 o 20 ng . m 11 lidské plasmaj ID 5 o 350 ng . ml králičí p 1 asma.Další sloučeniny podle vynálezu tnhibují shlukování krevních destiček, vyvolané .adenosindifosfátem V lidské plasmě obohacené krevními destičkami, s těmito hodnotami ID 5 o.Hylpotenzlvnní...

Způsob výroby amalgamového granulátu citlivého na okysličení s bodem tavení nižším než 200 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 262661

Dátum: 14.03.1989

Autor: Nágel Ferenc

MPK: H01J 7/10

Značky: celsia, granulátu, okysličení, stupňů, nižším, citlivého, způsob, tavení, bodem, amalgamového, výroby

Text:

...trubky, granulat tvrldnutí ve »spadové trubce se zachycuje přes ventil, uspořádaný ve Spodní části spádové truhky, ve sběrně nádrži, naplněné r-ovněž parafinovým olejom, po shromáždění dostatečně velikého množství granulátů se odváděni para-tlnového oleje boční trubkou .a tím i odkapávání odka-páva-cí ndýzou zastaví, ventil se uzavírä, sběrna nádrž se spoiuštíanajojí místo .se staví nová nádrž naiplněná rovněž paraflnovým .olejem bez bublin,...

Způsob lití protáhlých betonových dílců a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262657

Dátum: 14.03.1989

Autor: Paakkinen Ilmari

MPK: E04C 1/06

Značky: zařízení, dílců, protáhlých, betonových, lití, provádění, způsob

Text:

...směsi a hmotnost dílce se zmenší. Pro prüřez trubkového jádra 4 podle obr. .4 je vhodná velikost úhlu natáčení o například asi 20 °. Tento úhel závisí na průměru trubkového jadra 4. Měřeno na obvodu trubkového-jádra 4 je vhodná amplituda pohybu asi 2 až 20 mm. Sousední trubková jádra 4 samohou pohybovat synchronně v opačných smyslech nebo ve stejném smyslu. Natáčecí pohyb může být vyvozován mechanicky, hydraulicky nebo pneumatický.Obr....

Způsob provádění imunochemických rychlotestů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262653

Dátum: 14.03.1989

Autori: Freitag Helmut, Rothe Anselm

MPK: G01N 31/22

Značky: způsob, imunochemických, tohoto, rychlotestů, způsobu, zařízení, provádění

Text:

...materiálu je impregnováma reagenčním systémem pro značící enzym.Materiál molekulárního sita obsahuje inertni, hydrofobní, jemné zrnitý materiál,například talek, hydrofobizované sklo nebo silikagel.Molekulární síto sestává z hydro-filního materiálu, například silikagelu nebo porězního skla »a/nebo je ímpregnována smáčedlem, například kationtovým, aniontovým na bo neio-nogenním, jako glykolethery, alkylsulfáty, fenolethery a...

Způsob odvodňování a sušení a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262652

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beltchev Beltcho

MPK: F26B 5/04

Značky: způsobu, zařízení, sušení, provádění, odvodňování, způsob

Text:

...liltračního lisu a jsou propojeny s nenatáčlvým spojem 47 a regulovatelným motorovým reduktorem 53. Vakuový kolektor 13 je spojen ve své horní části s vakuovým čerpadlem 49, zatímco jeho dolní část disponuje vypouštěcím kohoutem 55. Řidicí rozvodná deska 57 je ve spojení prostřednictvím o-perativních spojů 58 s motorovým reduktorem 38, motorovým reduktorem 54, regulo-vatel 252652ným motorovým reduktorem 53, míchadlem 53, kohouty 31, 34, 36,...

Způsob získávání alkylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262651

Dátum: 14.03.1989

Autor: Spinner Joel

MPK: C07C 15/107

Značky: získavání, způsob, uhlovodíku, alkylaromatických

Text:

...vysokých teplot ve vařáltu. že při tomto oddělování by tyto podmínky nebyly průmyslově uskutečnitelné. Cílem uvedeného vynálezu je proto zlepšit zpětné získání monoalkylbenzenu při provádění tohoto alkylačního postupu, při kterém se rovněž vy 252851rábí vedlejší produkty s vyšším bodem varu,včetně dialkylbenzenů. ~Aroniatíatkým uhlovodíkem, který je alkylován v postupu podle uvedeného vynálezu,je ve výhodném provedení benzen, ale je možno...

6-Substituované deriváty 7-oxo-7H-benzol(c)fluorenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262598

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mělka Milan, Křepelka Jiří, Vančurová Iva

MPK: C07D 295/10

Značky: způsob, 7-oxo-7h-benzol(c)fluorenu, výroby, deriváty, 6-substituované, jejich

Text:

...5 moLl-l). Látka 5-hydroxy-6-(1-metylpiperazinylnetyl)-7-oxo-75-benzo(c)fluoren na zvířatech a experimentálnimi nádory snižuje hmotnost nádoru E 16 v dávce 150 mg/kg o 3 a u leukemie L 1 210 v dávce 2 x 75 mg/kg prodlužuje přežití zvířat o 8 S ve srovnání s neovlivněnou kontrolou.Látky obecného vzorce I, ve kterém R značí piperidinový, N-metylpiperazinový a morfolinovýzbytek, se podle vynálezu připravuji z látky vzorce IIreakci s minimálně 1...

Způsob odpopelňování spalovací komory druhého stupně fluidního ohniště a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262595

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23J 3/06

Značky: stupně, komory, způsob, ohniště, odpopelňování, způsobu, fluidního, provádění, zařízení, spalovací, druhého

Text:

...v případě vyššího podílu hořlaviny v částicích se účinkem vody provede její zplynění a vodní plyn pak hoří ve spalovací komoře. celý způsob 1 zařízení jsou investičné í provozně levné s zajištují bezpečné ochlszení částic popela, takže je lze již dále dopravovat běžnými dopravními zařízeními.Příklad provedení způsobu podle vynálezu je znázorněn na pŕíkladu zarízení podle vynálezu zobrazeněm na výkrese v obr. 1 a 2, kde obr. 1 znázorňuje...

3-Amino-4-hydroxy-(N-fenyl)-benzensulfamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262590

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vyskočil František

MPK: C07C 143/79

Značky: 3-amino-4-hydroxy-(n-fenyl)-benzensulfamid, způsob, výroby

Text:

...4,5 až 7. Vzniklý 3-nitro-4-chlor-(N-łenyl)-benzensulfamid se odsaje, promyje 250 díly vody do ztráty reakce na chloridové ionty. Dále se ve 110 dílech vody rozpuatí 14 dílů hydzoxldu sodnáho. Při teplotě 50 °C se zanese 31,2 dilu 3-nitro-4-ch 1 or-(N-fenyl)-benzenaulfamldu, vyhřeje nn 100 °C a zahřívá 5 hodin. Když je Beilstainovou aukci negativni reakce na halogen, přidá se 0,2 dílu knrborafinu, roztok se zfiltruje a k tiltrátu se...

Způsob přípravy hydroxyetylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262589

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: hydroxyetylmetakrylátu, způsob, přípravy

Text:

...Tím se zvýši rychlost reesterifikace a využití reesterifikačního reaktoru. Pro izolací metanolu ze systému je možno využít postupu jehož podstata spočíva V kontaktu destilátu s vodou, která extrahuje metanol a uhlovodíkprakticky prostý metanolu se vrací na hlavu rektifikační kolony reesterifíkačního reaktorujako zpětný tok. Z vodně metanolického roztoku lze regenerovat čistý metanol v několika rektifikačních stupních.V popsané...

1,4-Dihydro-7-chlor-6-fluor-1-(4-nitrofenyl)-4-oxo-chinolin-3- karboxylová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262587

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor, Holá Vladislava

MPK: C07D 215/56

Značky: přípravy, její, způsob, 1,4-dihydro-7-chlor-6-fluor-1-(4-nitrofenyl)-4-oxo-chinolin-3, karboxylová, kyselina

Text:

...1 uor-l-(4-nitrofenyl)-4-oxo~chinolin-3-karboxylové kyseliny vzorce I je jednoduchý a produkt je způsobem dle vynálezu získán v uspokojivych výtěžcíoh.Bližší podrobnosti vyplývají 2 následujících příkladů provedení. Uvedené příklady vynález pouze ilustrují, nikoliv omezují.směs 13,5 g ethyl 1,4-dihydro-7-chlor-6-fluor-4-oxo-chinolin-3-kurboxylátu (50 mel). 4-nitrofluorbenuenu (7,5 q, 53 mmol) a 17,5 g bezvodého uhličítanu drasslného...

Luminoforní 2,4,6-triarylpyridiny na bázi 2-bifenyl-4-yl,5-fenyl-1,3,4-oxadiazolu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262586

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lhoták Pavel, Kurfürst Antonín, Kuthan Josef

MPK: C07D 413/10

Značky: 2,4,6-triarylpyridiny, způsob, 2-bifenyl-4-yl,5-fenyl-1,3,4-oxadiazolu, bázi, luminoforní, výroby, jejich

Text:

...kyselín jako kondenzačního činidla.Způsob výroby 2-/hifenyl-4-yll-4-fenyl-6-/4-fenyl-1,3,4-oxadiazo 1-2-yl/bifenyl-4-y 1/ pyridinu obecného vzorce I (Ar bifenyl-4-yll I0,43 g 4-cinnamoy 1-l-(5-fenyl-1,3,4-oxadiazol-2-y 1)bifenylu vzorce II (103 mol) bylo zahřiváno k varu 5 0,53 9 fenacylpyridiniové soli obecného vzorce III Ar - bifenyl-4-yl,1,5.lD 3 mol) V přítomnoeti 2 q octenu amonného ve směsi kyselina octová-dimethylformamid(11)...

Luminoforní bis/4,6 diarylpyridin-2-yl/-areny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262585

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lhoták Pavel, Kurfürst Antonín, Kuthan Josef

MPK: C07D 401/10, C07D 213/24

Značky: způsob, přípravy, luminoforní, jejich

Text:

...po dobu 15 hodin při teplotě olejové lázně 180 °C. Po skončení reakce byla reakčni směs vylita do 200 ml vody a vznikla sraženina byla odfiltrována. Po vysušení byla rozpuštěna vmalém množství chloroformu a chromatogtafováns na sloupci silikagelu (60 q) směsí CC 14-benzen 31. Byla jímána frakce s nejvyšším Rf a výraznou luminisoenoí pod UV svět 1 sm. Po odpaření rozpouštědla na rotační vskuové odparce byla získáno 0,385 g nažloutlé...

Způsob výroby 10-(2-bromethoxy)-2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f)thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262582

Dátum: 14.03.1989

Autori: Protiva Miroslav, Jílek Jiří, Pomykáček Josef

MPK: C07D 337/14

Značky: způsob, výroby

Text:

...produkt pak poskytne vyhovující elemene tární analysu a lze jej použít pro změření 1 H NMR spektra. Surový 95 produkt je dostatečně čistý pro použití k výrobním účelům. Další podrobnosti provedení přípravy látky vzorce I podle tohoto vynálezu uvádí příklad, avšak ani jeho účelem není popsat všechny možnosti vynálezu vyčerpávajícím způsobem.Směs 22,0 q 2-bromethanolu (zbaveného bromovodíku bezvodým uhličitanem draselným a předestilovaného,...

2-Trifluoracetylderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262581

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křepelka Jiří, Taimr Jan, Beneš Jan

MPK: C07D 457/06, C07D 457/04

Značky: ergolinu, 2-trifluoracetylderiváty, jejich, způsob, výroby

Text:

...se reakčni směs zpracuje způsoby obvyklýmí v chemii derivátů ergolinu, např. nalitím do vody, vytřepánim do rozpouštědla, nemísícíhc se s vodou, odpařením roztoku a chromatografii a/nebo kryetalizací ze vhodného rozpouštědla.Sloučeniny obecného vzorce I jsou nažloutlé, dobře krystalizujíci látky, mírně bázického charakteru, poskytující adični soli se silnými kyselinami.Způsob výroby 2-trifluoracetylderivátů ergolinu obecného vzorce I je...

Způsob zpracování síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262572

Dátum: 14.03.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: C01C 1/24

Značky: amonného, způsob, zpracování, síranu

Text:

...v podstatě směsi čistého oxidu siřiöitého a dusiku, eventuálně s přiměsi nezreaqovaného přebytku vzdušného kyslíku, lze po dodatočné úpravě složení vysušeným vzduohem použit k výrobě oxidu sirového na kontaktním katalyzátoru.Postup podle vynálezu náleži mezi ekologicky nezávadné procesy.Způsob podle vynálezu je dále bliže popsán na dvou přikladech provedení, uskutečněných v laboratorním měřitku vsádkovým způsobem.132 g stranu...

Způsob dmýchání prachové uhlíkaté látky do roztaveného kovu lázně z ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262570

Dátum: 14.03.1989

Autori: Záviský Jaromír, Hromek František, Raška Pavel, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/30

Značky: uhlíkaté, roztaveného, ocelářské, látky, způsob, prachové, lázně, dmýchání

Text:

...jejíž spotřeba je v rozmezí l až 40 kg na tunu tekutého kovu, a jednak kyslík pro płívod teple v množství 0,7 až 1,5 m 3 na jednotku hmotnosti prachové uhlíkaté látky v kg, vztaženo na normální fyzíkální pomínky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po nadmýchání 100 0 z celkového potrebného množství zkujñovacího kyslíku, se ve druhé fdzí dmýchá prschové uhlíkatá látka s inertním plynom s následným snížením obsahu kyslíku v tekutém kovu,...

Způsob přípravy práškového stechiometrického chloridu-hydroxidu olovnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262568

Dátum: 14.03.1989

Autori: Velická Ivana, Novák Josef

MPK: C01G 21/12, C01G 21/16

Značky: přípravy, práškového, stechiometrického, chloridu-hydroxidu, olovnatého, způsob

Text:

...množství slkalického nebo amonného hslogenidu a využívají hydrolysy roztoku podporovaná dlouhodobým záhřevem anebo dlouhodobého stání roztoku vedoucí k volumínosním nebo krystalickým sraženinámNevýhodou výše uvedených postupu je vyloučení sraženiny jen vzdáleně blízke složení Pb/OH/C 1, mnohdy značně znečištěné anionty použitými jako výchozí soli /octany, dusičnany,ohloristanyl nebo kationty, například draslíkem nebo vápníkem, v důsledku...

Způsob termického odkoksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262567

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bartoň Jan, Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Dvořák Luděk, Oháňka Vlastimil, Nájemník Jiří

MPK: C10G 9/16

Značky: termického, odkoksování, způsob

Text:

...je dvoustupñové parovzdušné čištění tak, že teplota úsad se udržuje aslepoň na teplotě, pri které probíhala vlastni reakční perioda. V druhém stupni se teplota úsad ještě zvětší nad teplotu v prvém stupni zvýšeným přívodem plynného proudu. Celá technologie je popsána jen velmi obecně.Postup f- Linde má z hlediska praktického použití nevýhodu především v tom, že využívá k dosažení potřebné teploty úsad v chladiči pyrolýzního plynu velmi...

Způsob přípravy 3-amino-4-chlorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262564

Dátum: 14.03.1989

Autori: Glosser Zdeněk, Hojer Jindřich, Nývlt Vladimír, Velínský Jaroslav

MPK: C07C 103/28

Značky: přípravy, způsob, 3-amino-4-chlorbenzamidu

Text:

...za vzniku kyselého síranu sodného a pak se při 95 až 100 °C vnáší do směsi vody a železných pilin, přičemž železná piliny tvoří 1 až 1,5 násobek množství 3-nitro-4-ohlorbenzamidu. Tento způsob využívá suspenzi NCBA, která vzniká při jeho přípravě ze 4-chlorbenzonitrílu nitrací spojenou s hydratací. Konečnou reakční směs tvoří suspenze NCBA v 10 až 20 kyselině sírová. Po oddělení většiny roztoku kyseliny sírové se zbytek B 2804 neutralizuje...

Způsob izolace imunoglobulinu afinitní chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262555

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beneš Milan, Pokorný Miloš, Ulrych Stanislav, Odehnalová Naděžda

MPK: A61K 39/395

Značky: způsob, imunoglobulinů, chromatografii, izolace, afinitní

Text:

...při izolací imunoglobulinu se směsi dalších bílkovin.Tohoto principu využívá způsob izolace imunoglobulinu třídy IgG z krevní plazmy, éra nebo roztoků obsahujících kromě imunoglobulinové frakce směs dalších bílkovin metodou afinitní chromatoqrafie vyznačující se tím, že porázní sféricka celulóza obsahující kovalentně imobilizovaný histidín, lysin, reaktivní žlut 13 GGL nebo 2-(4-aminofenyl)sulfonyletyl skupiny nebo produkty jejich diazotace a...

Způsob využití konvertorového plynu v kombinovaně dmýchaném konvertoru pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262540

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hromek František, Chvojka Jan, Sonnestein Petr, Kuběna Slavoj, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/38

Značky: konvertorového, plynů, konvertoru, oceli, výrobu, způsob, kombinované, využití, dmýchaném

Text:

...v konvertoru je tak časově omezena na údobí zkujňování, ve kterých se z lázně roztaveného kovu vyvíjí v dostatečném množství procesní plyn, produkt oxidace uhlíku taveniny železa, oxid uhelnatý. Z tohoto důvodu není možno dále Zvýšit podíl ocelového odpadu.Uvedený nedostatek odstraňuje způsob využití konvertorového plynu v kombinované dmýchaněm konvertoru, jehož podstata spočívá v tom, že do pracovního prostoru konvertoru se přivádí procesní...

Způsob výroby výstřiků s definovanou kvalitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262521

Dátum: 14.03.1989

Autori: Neuhäusl Emil, Brummel Michal, Pavlíček Jindřich, Linhart Jaromír, Zeman Lubomír

MPK: B29C 45/76

Značky: způsob, definovanou, výstřiku, výroby, kvalitou

Text:

...v době, ve které lze ještě provést účinný zásah do nastavených technologických parametrů.Pro účely výroby výstriků s deíinovanou kvalitou se s výhodou použije soustava sestávající ze vstřikovacího stroje, řidicí jednotky. manipulátoru, prístroje pre vyhodnocování stavu a vlastností výstřiku a počítače.V prvém kroku je výstžik 2 plastu obvykle pomocí manipulátoru vyjmut z formy a umístěn na váhy, kde je stsnovena jeho hmotnost jako veličina...

Způsob výroby výstřiků s požadovanými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262520

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zeman Lubomír, Pavlíček Jindřich, Brummel Michal, Linhart Jaromír, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 45/76

Značky: výroby, vlastnostmi, požadovanými, způsob, výstřiku

Text:

...(průměr 20 mm,délka 1 30 mm, tlouěčka d 8 3 mm) s tolerancí průměru 6 20 0,02 mm z polykarbonátu,u něhož výrobce udáva smrštění vs 0,6 8.V paměti řídicího počítače, propojeného s mikroprocesorovou řídicí jednotkou vstřikoVacího stroje, jsou uložený tyto údaje o požadovaných vlaatnostech výrobku a technologických parametrochvýrobní smrätění vs - 0,6 ľ 0,1 min. teplota taveniny TTm 1 n - 280 °c max. teplota taveniny TTmAx - 320 °c min....

Způsob oddělování nečistot při odsiřování spalin magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262519

Dátum: 14.03.1989

Autori: Píša Jiří, Brothánek Zdeněk, Kůstka Miroslav, Najmr Stanislav

MPK: B01D 53/34

Značky: technologii, odsířování, spalin, způsob, magnezitovou, nečistot, oddělování

Text:

...by bylo možné spojit V jeden technologický celek,který by zahrnoval jak dvoustupňovou absorpci spalin,.tak kyselou rafinaoí. Docílilo by se tím zřejmě oddělení všech nečistot z odsiřovacího procesu, ale znamenalo by to neúměrně složité a zbytečně náročné zařízení. Proto se také toto řešení nepoužíva.Výše uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem oddělovánínečístot při odsiřování spalín magnezítovou technologií podle...

Způsob psychrometrického měření vodního potenciálu rostlinných částí v uzavíratelném držáku vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262511

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zámečník Jiří

MPK: G01N 33/48

Značky: držáku, psychrometrického, částí, vzorků, vodního, rostlinných, způsob, měření, potenciálu, uzavíratelném

Text:

...odporu povrchu rostlin pro prostup vodní páry. Při tomto způsobu dochází k většímu či menšímu poškození vrchnívrstvy buněk a vlivem toho měření vodního potenciálu nemusí vždy odpovídat skutečným hodnotám v měřeném vzorku.Uvedené nevýhody se odstraní podle tohoto vynálezu způsobem měření vodního potenciálu rastlinných částí v uzaviratelném držáku vzorku. vynález umožňuje měřit vodní potenciál při vyrovnání vodních par, tím že vyrovnání...

Způsob selektivního odstraňování esteráz z mikrobiálních buněk s aktivitou hyrolázy 7 Beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262510

Dátum: 14.03.1989

Autori: Welward Ladislav, Martvoň Augustín, Plháčková Kamila, Vojtíšek Vladimír, Bárta Miroslav, Písaříková Alexandra, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Bečka Stanislav

MPK: C12P 35/00

Značky: buněk, selektivního, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, odstraňování, kyseliny, hyrolázy, esteráz, aktivitou, způsob, mikrobiálních

Text:

...ve formě buněčné pasty či zahuštěné vodné suspenze, uvedou ve styk s alkalickým prostředím při pH 0,5 až 12,0, s výhodou 10,0 až 11,0, při teplotě 5 až 40 °C, s výhodou 25 až 35 °C za nepřetržitého míchání a/nebo stání,načež se ošetřené buñky separují a po případě promyjí vodou nebo pufrem, načež se popřípadě ošetřené buñky desintegrují E k získanému homogennímu homogenátu se přidá flokulant, s výhodou flokulant obsahující frakci...

Způsob submersní kultivace bakterií rodu Pseudomonas produkujících hydrolázu 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262502

Dátum: 14.03.1989

Autori: Smékal František, Netrval Jiří, Bárta Miroslav, Pilát Petr, Vojtíšek Vladimír, Plháčková Kamila

MPK: C12P 35/02

Značky: kyseliny, submersní, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, produkujících, kultivace, bakterií, hydrolázu, způsob, pseudomonas

Text:

...1,5 q.1 itr 1 živné půdy, pH 7,2, sterilizace při 120 °C a 1,2 atm 20 minut. Kultivace probíhala za stejných podmínek jako při růstu prvni generace inokula po dobu 45 hodin.V jednom litru kultivačni kapaliny bylo dosaženo produkce hydrolázy glutaryl-7-ACK 80 U při nárůstu odpovidajicimu 3,2 g suché hmoty. Specifická aktivita byla 25 U.q 1 suché hmoty buněk.40 9 kukuřičného extraktu (60 S suché hmoty) bylo suspendováno do demineralizované...

Způsob oddělování chlorsilanů a chlorovodíku ze směsi s vodíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262497

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dočkal Miloslav, Vinš Luděk, Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

MPK: F25J 3/06

Značky: oddělování, chlorovodíku, způsob, provádění, způsobu, směsi, chlorsilanů, vodíkem, tohoto, zařízení

Text:

...v ohlorsilanech. Ochlazením vodíku na velmi nízkou teplotu se z vodíku odstraní prakticky vłechen chlorovodík,který se při odtávání namrazy částečně odnese použitým regeneračnim plynom, z nčhož se chlorovodík odstraní snadno pohlosním ve vodě. Rozdělení na chlorsilany, chlorovodík a vodík je tedy velmi ostré. Další výhoda spočíva v podstatném snížení spotřeby kapalného dusíkudusledným využitím chladu vodíku a odpařeného-dusíku a použitím...

Způsob aktivace katalyzátoru pro zneškodňování koncových plynů z výroby kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 262483

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zdvořák Jaroslav, Melichar Bruno, Čejka Jiří, Jaroš Stanislav

MPK: C01B 21/40

Značky: koncových, katalyzátoru, zneškodňování, výroby, dusičné, aktivace, kyseliny, způsob, plynů

Text:

...nadměrném nadbytku paliva pro redakční proces, s výhodou pri koeficientu nadbytku paliva nepřevyšujícím jeho hodnotu na novém nebo aktivovaněm katalyzátoru o 0,5 až 0,1, při nedosahoviní žddané účinnosti i při nadmšrnám nadbytku paliva, v počátečním chodu výroby najetím reaktoru na oxidační proces s převedením na redukční a před odstavením výroby, které se provede po prevedení reaktoru na oxidační proces.Oxidační chod katalytickěho reaktoru...

Způsob zpracování suspenze krystalů siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262479

Dátum: 14.03.1989

Autor: Najmr Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: siřičitanu, krystalů, horečnatého, suspenze, zpracování, způsob

Text:

...fáze v suspenzi byly tak vysoké, aby obsažený trihydrát byl schopen poutat veškerou volnou vodu. Při úpravě podle vynálezu nejsou nečistoty pocházející z procesu odsiřování spalín na závadu, například nevadí popílek,zbytky hořečnatá suroviny, vodorozpustné soli. Dokonce ty nečistoty, které jsou schopné poutat při postupu podle vynálezu volnou vodu, znamenají prínos. Takto se chová zejména síran hořečnatý, který při teplotě nad 70 °C...

Způsob měření hmotnostního toku par v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262477

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havelka Jiří, Vala Miroslav

MPK: F26B 5/06

Značky: způsobu, způsob, tohoto, provádění, hmotnostního, procesu, měření, lyofilizace, zapojení

Text:

...že v průběhu lyofilizačního procesu se sleduje tlak v sublimační komołe a tlak v hrdlo vývěvy pŕo odvod nekondenzovatelnýoh plynů a jehož podstata spočíva v tom, že z takto nsměžených hodnot tlaku se hmotnostní tok par určí podle vztahupřičemž konstanta k se pro dané zařízení stanoví ze vztahukde at značí výtokový součinltel Ú 6 expanzní součinítel EÚ S plochu prütočného profilu m 2 r měrnou plynovou konstantu i 1 P přehřáté vodní páry...

Způsob změny magnetického pole v urychlovači elektronů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262470

Dátum: 14.03.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: G21G 4/08

Značky: změny, tohoto, způsobu, magnetického, zařízení, provádění, elektronů, způsob, urychlovači

Text:

...pohyb elektronů V průběhu celého urychlovacího cyklu.Index magnetického pole se definuje v nejdůležitější funkční oblastí magnetického pole, tj. v oblasti tzv. hlavní rovnovážné kružnice 5 v rovině symetrie maqnetu. V ostatních oblastech apertury urychlovací komory Q jsou odchylky indexu od definované hodnoty nežádoucí.Index magnetického pole se v průběhu funkčního cyklu nemění, pokud neuvažujeme nežádoucí malé odchylky způsobené...