Patenty so značkou «způsob»

Strana 86

Způsob dekontaminace předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263660

Dátum: 11.04.1989

Autori: Knajfl Josef, Černý Jindřich, Severa Jan, Doubravská Zdena

MPK: G21F 9/00

Značky: předmětů, způsob, dekontaminace

Text:

...soli chelatačního činidla, zejména ze skupiny polyaminopolykarboxylových kyaelln a následně se působí na dekontaminovaný předmět ultrazvukem v témže roztoku. Ponorení dekontaminovaněho předmětu do roztoku je nejlépe provádět na dobu 1 min až 24 hodín pri teplotě 273 až 333 K. vodný roztok 0,1 až 30 hmot. soli chelatačního činidla se upraví pred pusobením ultrazvuku na hodnotu pH 3,0 až 7.0, přičemž teplota se upraví na hodnotu 283 až 335...

Způsob řízení jasu zobrazení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263652

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zděnek Jiří, Bürger Milan

MPK: G06F 13/42

Značky: provádění, způsob, tohoto, zařízení, zobrazení, způsobu, řízení

Text:

...jevily jak vertikální, tak horizontalní linie stejně jasne.Príklad zařízení pro dvoustupňové řízení jasu zobrazení je blokovü uveden na płilelenln výkrese.Generator Q znaků, případně nahrasený obrazovou paměti, ma dva výstupľa 2 nich první výstup gł e informací o tvaru ładku rastru znaku je připojen na jeden vstup gi posuvněho registru § a druhý výstup gg s informací o jasu adku rastru znaku je připojen na jeden vstup 5 pamětováho ćlenu 1....

Způsob výroby povrchově hydrofilních kolonových výplní z organických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263649

Dátum: 11.04.1989

Autori: Raschig Gert, Sinkule Jiří, Linek Václav, Králíček Jaroslav, Šulc Jiří, Křivský Zdeněk

MPK: B01D 3/00

Značky: způsob, hydrofilních, výroby, povrchové, organických, výplní, kolonových, polymerů

Text:

...například nízkotlaký polyetylen, polyvinylfluorid a jiné halogenované polymery a kopolymery,popřípadě jejich směsi.Analogickým způsobem lze použít libovolné směsi teplotně stálých hydrofobních polymerů,např. polyvinylfluoridu, s libovolným hydrofilním polymerem nebo kopolymerem, jak jsou uvedeny v dalším, za předpokladu, že hydrofilní materiál, přidáváný v relativně malém množství,má nižší teplotu tavení a nižší viskozitu taveniny než základní...

Způsob radioimunochemického stanovení digoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263648

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matějka Petr, Marek Miroslav, Macháň Vladimír, Rauch Pavel, Galoci Ján

MPK: G01N 33/50

Značky: digoxinu, radioimunochemického, způsob, stanovení

Text:

...minut při 20 °C, přičemž sedimentační rychlost použitého nosiče je natolik malá, že není nutno inkubační směs míchat či třepat. Po uvedené době se nosič s imobilizovanou protilátkou a na ní imunochemickou interakcí navázaným digoxinem odstředí a na základě změřené radioaktivity se stanoví obsah digoxinu v analyzovaném vzorku krevního séra.Výhodou způsobu stanovení digoxinu podle vynálezu je především, výrazné zkrácení inkubační doby s celkové...

Způsob výroby sušeného tlakového vzduchu s využitím kompresního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263647

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hájek Daniel, Břeclav, Hnátek Vladimír

MPK: B01D 53/26

Značky: využitím, sušeného, tepla, kompresního, výroby, způsob, vzduchu, tlakového

Text:

...je pro proces sušení příznivé. Pro případ nerovnoměrného provozu kompresorovny, zvláště při provozu více kompresorů na jeden sušič, je vhodné zachovat možnost elektrického příhřevu regeneračního vzduchu na potřebnou teplotu regenerace silikagelu 120 až 130 °C. chod pomocného topného tělesa je ovšem ovládán termostatem, takže nedochází k nadbytečné spotřebě elektrické energie. využitý regenerační vzduch, který má v důsledku vysokého obsahu...

Způsob úpravy hnědého uhlí před jeho spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263646

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žufníček Jiří, Paleček Vladimír

MPK: C10L 9/08

Značky: spaľovaním, před, způsob, hnědého, uhlí, úpravy

Text:

...že se získá palivo, kteréje zčásti odsížené ale přitom vysoce reaktivní tj. dobře se spalující a dále bývá výhřevný plyn, který lze využít například pro atabilizaci plemene i pro jiné účely. Dosažitelného stupně odsíření se dosáhne způsobem, který je investičně i provozně nenáročný a který ve srovnání se známými způsoby odsíření spalín nesnižuje patrným způsobem účinnost výroby tepla. Je totiž známo, že tepelný rozklad hnědáho uhlí je pochod...

Způsob odměřování délek dřevěných stojek v nízkém porubu při dobývání škrabákovou soupravou a měřidlo k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263635

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zloch Václav, Vojkovský Oldřich

MPK: E21D 15/00

Značky: odměřování, tohoto, způsobu, porubu, dobývání, způsob, soupravou, dřevěných, škrabákovou, nízkém, provádění, měřidlo, délek, stojek

Text:

...V porubu se provádí V rámci technologie dobývaní s minimálním přerušením cyklu jednotlivých operací. odměření potřebné délky dřevěných stojek se provádí individuálne pro každou stojku v samotném místě jejich stavění. Na základě přesně zjištěná potřebné délky stojek je pak možno provést jejich výběr a stojky ukládat do zařízení pro stavění dževěných stojek. samotné měřidlo k provádění způsobu je jednoduché a účelne konstrukce, respektující...

Způsob měření magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263633

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zecha Jaromír, Olmr Miloň, Jelínek Zdeněk

MPK: G01R 33/00, G01R 33/12

Značky: způsob, magnetických, měření

Text:

...eoučasným záznamem superpozice dvou normou stanovených kmitočtů a úrovní, který je neustále měřicím zařízením nahráván. Takto pořízený záznam ihned snímá a selektivně vyhodnocuje snímací kalibrovaný řetězec pomocí dvojice selektivních a logaritmických zesilovačů s panelovým měřidlem zapojeném na pŕíslušném výstupu.vynález bude objasněn na přiloženém obrázku. Při měření vlastností magnetických hlavse záznamovou magnetickou hlavou l měřicího...

Způsob zatěžování zkušebních objektů s tvárným a náhlým křehkým chováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263632

Dátum: 11.04.1989

Autori: Karpinský Jurij, Dudnikov Vladimir Věd, Ekart Jiří

MPK: G01D 3/02, G01L 1/26, G01N 3/32...

Značky: chováním, zatěžování, náhlým, křehkým, objektu, zkušebních, tvárným, způsob

Text:

...kombinace musí být zvoleny tak, aby regulační obvod byl stabilní a zaručoval stabilní proces regulace pomocné regulované veličinypodle hodnot řídící veličiny.Zatěžování zkušebního objektu lze též provádět s požadovanými hodnotami jedné nebo několika silových veličín na povrchu nebo uvnitř zknšebního objektu nebo jeho částí. vytváří se odpovídající počet řídicích veličín. Podle nich se reguluje stejný počet pomocnýchŘídicí veličiny se...

Pokrm s vaječným bílkem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263628

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rysová Jana, Vančíková Olga, Praha, Lachoutová Dana, Vavreinová Slavomíra

MPK: A23L 1/32

Značky: vaječným, výroby, způsob, bílkem, pokrm

Text:

...dosud uvedené příklady nízkoenergetických výrobků jsou výrobky na bázi žloutků a celých vajec. Bílek v koagulované formě je zde přítomen jako plnidlo nebo stabilizátor, podobně jako jiné bílkovínné preparáty. Tak je tomu např. u výrobku, který narokuje v majonéze obsah koagulovaného a šlehaného vaječného bílku V nízkém procentu (0,57 hmot.) a to vedle želírujícíoh 5 stabilizačních přísad (EP 134 196). Tento výrobek však nelze označit za...

Způsob snížení obsahu nežádoucích příměsí v barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263625

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Miloslav, Poláčková Eliška, Havel Miroslav, Janeček Miroslav

MPK: C09B 67/54

Značky: příměsí, obsahu, způsob, barvivech, nežádoucích, snížení

Text:

...tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že při separaci organických barviv z krystalizační či reakční směsi se před filtrací či odstředěním přidá k suspenzi barviva nasycený roztok stejného barviva. Tento roztok se připraví rozpuštěním předem separované pasty nebo ještě nezfiltrované suspenze barviva ve vodě za případného přídavku chloridu sodného. Čím menší koncentrace,tím nižší koncentrace těchto látek je pak obsažena v kapalné...

Způsob čištění 3(2H)-benzo(d)izothiazolon-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263624

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hampl František, Šmíd Ivan, Cejnar Milan, Hájek Jiří, Slabý Petr

MPK: C07D 275/06

Značky: čištění, 3(2h)-benzo(d)izothiazolon-1,1-dioxidu, způsob

Text:

...dokonalého míchání postupným přidáváním silné minerální kyseliny,jako je kyselina chlorovodíková nebo kyselina sírová, při teplotách 50 až B 0 OC, úpravou pH směsi na hodnotu 1 a nižší. Vyloučený přečištěný sacharin vzorce I se od matečných louhů separuje obvyklými postupy, jako je Eiltrace, odstředování apod. Popsaným způsobem získaný sacharin vzorce I s obsahom toluensulfonamidů V rozmezí 30 až 200 ppm lze podle potřeby snadno převést opět...

Způsob zjišťování mukoproteinového vektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263622

Dátum: 11.04.1989

Autori: Česal Milan, Bitto Karel, Urbánek Peter, Jansa Jaroslav

MPK: G01N 33/48

Značky: mukoproteinového, zjišťování, způsob, vektoru

Text:

...připravuje 24 hodiny před použitím a doba její použitelnosti je asi 14 dnů. suspenze se uchovává v chladničce.5. Zásobní roztok chloridu hexaamokobaltitého0,267 5 g Ěo(NH 3)6 C 13 a 5,35 g chloridu amonného se rozpustí ve vodě a roztok se destilovanou vodou doplní na objem 500 ml.6. Brdičküv roztok trojmocného kobaltu smísí se roztok č. 4 s roztokem č. 5. Doba použitelnosti je asi 1 měsíc.7. 20 vodný roztok kyseliny sulfosalicylově.B. 0,1 N...

Způsob zpracování krevní plasmy a její frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263615

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čoupek Jiří, Rybák Miroslav, Ulrych Stanislav, Loštický Cyril, Sedlmayer Oldřich

MPK: A61K 35/16

Značky: její, frakce, krevní, způsob, zpracování, plasmy

Text:

...což má i příznivé ekonomické důsledky. Zivotnost sor~ bentu při opakovaném používání (2 až 3 cykly týdně) je několik roků. Způsob podle Vynálezu tedy podstatné zdokonaluje a ekonomizuje společensky důležitou výrobu významných derivátů krevní plasmy a zlepšuje tím i léčebnou a diagnostickou praxi.V následujících příkladech provedení je uvedeno několik možností zpracování krevní plasmy způsobem podle vynálezu. Tyto příklady však vynález pouze...

Způsob výroby ložiskové pánve s tlumicím a antifrikčním obložením pro kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 263612

Dátum: 11.04.1989

Autori: Litvinov Jevgenij, Manenkov Jurij, Bajborodov Jurij, Morskov Vladimir, Pokrovskij Igor, Sergejev Alexandr, Ešov Anatolij, Kodnir David

MPK: B21K 1/05

Značky: způsob, obložením, kluzné, tlumicím, antifrikčním, ložiskové, ložisko, pánve, výroby

Text:

...slisováním dvou obrobků se dvěma fluoroplastovými deskami je však účelne jen za uvedených podmínek, protože jen za těchto podmínek se dosahuje pronikání fluoroplastových tyčinek až do hloubky rovné třem až pěti průměrům drátu spirál. Tato hloubka průniku zaručuje pevné spojení fluoroplastové desky s obrobkem tvořeným drátěnými spirálami, jakož i stabilitu charakteristík pružnosti a tlumenítakto vyrobené ložiskové pánve.Je také účelne, když...

Enzymový elektrochemický senzor na stanovení alkoholů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263606

Dátum: 11.04.1989

Autori: Marek Miroslav, Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří, Gilar Oldřich, Volf Radko

MPK: G01N 27/00

Značky: elektrochemický, senzor, způsob, stanovení, přípravy, enzýmový, alkoholů

Text:

...obsahuje detektor kyslíku, na němž je fixována vrstva nebo membrána s imobilizovaným enzymem alkoholoxidázou. Podstatou vynálezu je, že vrstva nebo membrána je tvořena polymerem obsahujícím reaktivní zbytek organické sloučeniny vybraný ze skupiny obsahující aldehydové skupiny, aminoskupiny, karboxylové skupiny nebo izonitrilové skupiny, přes které je na polymer enzym vázán kovalentní vazbou. Způsob přípravy spočívá v tom, že na polymerní...

Způsob odstraňování amonných iontů z odpadních roztoků hydrometalurgických provozů a hydrochemické těžby kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263605

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Luboš, Zubček Ladislav, Kysela Vladimír, Řehák Alexandr, Matoušek Pavel, Füssel Jan, Šlosar Jindřich, Rajdl Josef

MPK: C02F 1/76

Značky: roztoku, amónnych, iontů, kovů, provozu, odpadních, způsob, hydrometalurgických, těžby, hydrochemické, odstraňování

Text:

...1 až 14, teplotu 0 až 80 °c a obsah amonných iontů 3 až 1 000 mg.1-1, nejdříve zalkalizují na pH nejméně 11. vyloučenâ srałenina hydroxidů kovů se případně odstraní, načež se smísí s roztokom odpadníoh chlornanů z výroby chloru a jeho sloučenin, obeahujícím 50 až 170 g aktivního chloru a až 50 g volného hydroxidu v litru, v množství až 125 1 roztoku odpadního chlornanu na 1 m 3,odpadnich roztoků hydrometalurgiokých provozů a hydrochsmické...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263602

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dídek Stanislav, Ursíny Petr, Ferkl František, Stejskal Alois, Čáp Antonín

MPK: D01H 1/135

Značky: provádění, předení, příze, způsob, koncem, tohoto, způsobu, otevřeným, zařízení

Text:

...vzhledem ke střední obvodové kružnici válce, nebo při jednom z okrajů peforované plochy. Stejné možnosti jsou i u obíhajícího nosiče ve tvaru nekonečného pásu. V tomto případěje stužka symetrická vzhledem k podélné ose nekonečného pásu.U obíhajícíoh nosičů ve tvaru komolého kužele a kotouče je výhodná orientace stužkypři největším obvodu perforované plochy.Podélný vlákenný útvar se formuje na perforované ploše do vlákenné bradky...

Způsob výroby za studena válcovaných ocelových pásů určených pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263547

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bořuta Josef, Místecký Emerich, Filip František

MPK: B21B 1/28

Značky: určených, výroby, oceľových, pásu, válcovaných, kalení, způsob, studena

Text:

...přímo válcují za studena bez mezižíhání až na konečnou tlouštku, což sice v důsledcích výrazně urychluje austenitizaci při ohřevu ke kalení, ale obzvláště u podélně nědělených pásů z legovaných oceli často z důvodů nadměrného zpevnění válcováním za studena v součinnosti s mikrotrhlinami na hranách pásů dochází k jejich roztržení při průchodu zušlechtövací linkou nebo obzvláště u tenších pásů dochází ke ztrátě jejich tvarové stabilityv...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263542

Dátum: 11.04.1989

Autori: Milichovský Miloslav, Adámková Gabriela

MPK: D21D 1/00, D21H 3/66

Značky: způsob, procesu, intenzifikace, mlecího, buničiny

Text:

...mletí představovalo zhruba 30 .Při použití přídavných látek je nutné zvážit jejich dostupnost a zhodnotit stránku ekonomickou a ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přidavných látek.V případě barviv je to zbarvení konečného výrobku a znečistění odpadních vod.Uvedené nevýhody může odstranit tento vynález, který popisuje využití amonných sloučenin, tj hydroxidu amonného,dusičnanu amonného, rhodanidu amonného...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263541

Dátum: 11.04.1989

Autori: Milichovský Miloslav, Adámková Gabriela

MPK: D21H 3/12, D21D 1/00

Značky: mlecího, intenzifikace, procesu, buničiny, způsob

Text:

...suchou (a.s.) buničinu do rozvlákněné buničiny před započotím mloti nebo 1 v průběhu mlecího procesu. Výhodné je dávkovat uvedené aminy nobo jejich směsi vo formě vodného roztoku.Výhodou tohoto způsobu inxenzifikace mlecího procesu je dostupnoat aminů zejména trincthylolalinn-,připravujo seh roakci formalàchydu s anoniakem v slabé kyselém prostředí.v celém rozsahu opracování vláken (SR) a jojich působení je založena na nových teoretických...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263540

Dátum: 11.04.1989

Autori: Milichovský Miloslav, Adámková Gabriela

MPK: D21D 1/00, D21H 3/02

Značky: buničiny, mlecího, způsob, intenzifikace, procesu

Text:

...S. (Cellulose Chem.ĺTechno 1., gg, 107 ąJ 15, 1986)dále sledovaly vliv polyakrylamidu, polyethyleniminu a polyamidaminý.Zrych 1 ení mletí představovalo zhruba 30 .Při použití přídavných látek je nutné zvážit jejich dostupnost a zhodnotit stránku ekonomickou 1 ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přídavných látek, L A V případě barvív je to zharvení konečného výrobku a znečistění odpadních vod.Uvedené nevýhody...

Způsob sušení vzduchu při výrobě kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263537

Dátum: 11.04.1989

Autori: Forejt Antonín, Veverka Vladimír, Čermák František, Bartel Vlastimil, Lukeš Jaroslav, Křivský Zdeněk

MPK: C01B 17/54

Značky: sušení, sírové, způsob, výrobe, vzduchu, kyseliny

Text:

...okruzích kromě toho je umožněno například použitím účinných odlučovačů mlhy vklàdaných za sušič nebo využitím nových konstrukčních materiálů, jako jsou například antíkorozní slítíny, polytetra~ fluorethylen apod.Nejvyšší použitelná teploty natékající kyseliny rostou s její koncentrací, nebot korozní odolnost většiny konstrukčních materiàlů v oblastí koncentrace kyseliny sírové 93 až98,5 Z hmot. vzrústá s rostoucí koncentraci kyseliny...

Způsob výroby průběžně zušlechtěného drátu z uhlíkatých a chromvanadových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263532

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neuhöfer Lubomír, Staněk Jiří

MPK: B21B 1/16

Značky: zušlechtěného, oceli, drátu, průběžné, chromvanadových, způsob, výroby, uhlíkatých

Text:

...úběrem 15 až 20 .Způsob výroby prúběžně zušlechtěného drátu podle vynálezu snižuje pracnost výroby, spotřebu elektrické energie a odstraňuje tažení drátu s nevhodným povrchem po loupáni. Záverečná de~ formace vzhledem k odstranění povrchových ved loupáním je oproti dosavadnímu způsobu výrazně sníženaç Tim se snižují nároky na organizaci výroby. Vynález zaručuje dosažení kvalitnějšího povrchu a vyšších hodnot zúžení, ohybů i krutů na...

Způsob držení útků v prohozních tryskách vzduchového tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263526

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Polášek Jiří, Mundl Jiří, Směták Vincent

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, útku, tkacího, vzduchového, provádění, způsob, tohoto, držení, tryskách, prohozních, způsobu, zařízení

Text:

...1 je přiveden do dutiny Q rozvodného tělesą 1. Vätev vedení tlnkového vzduchu od větrníku g přes elektroventil 5 do dutiny Q, ktorý podle programu v předem určené čase tlukový vzduch dúvkuje, lze označit Jako řizený přívod. Z dutiny Q Je tląkový vzduch veden šroubenín § do hadice 2 a k prohozniu tryakůe Lg» Do dutiny Q rozvodnéhotě 1 ésa 1 je zaúetěn kanál łł epoJený přes ventil łg e vetrníken 3. Ventil łg je během funkce tkdcího...

Způsob výroby uhlíkových vláken pro automobilové zapalovací kabely

Načítavanie...

Číslo patentu: 263523

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mňuk Jiří, Martinová Jana, Grégr Jan, Holeček Rudolf

MPK: H01B 1/12

Značky: výroby, uhlíkových, automobilové, vláken, způsob, kabely, zapalovací

Text:

...způsob výroby uhlíkových vláken pro zapalovaci automobilová kabely, jehož podstata spočivá v tom, že polyakrylonitrilové vlákno se 60 až 100 Z polyakrylonitrilu v polymeru a jemnosti monofilu 0,6 až 2,4 dtex a počtu monofilů ve svazku 1000 až 40000 se nejprve tepelné stabilizuje při teplotě 190 až 3 o 0 °c při konstantni délkové změně vlákna v rozmezi -10 až 30 Z a výsledné měrné hmotnosti stabilizovaného vlákna 1,35 až 1,45 g/cm 3 a...

Způsob tváření výkovků z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263519

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bystřický Josef, Pospíšil Vladimír, Mašek Zdeněk, Koptík Václav

MPK: C21D 9/00

Značky: austenitických, způsob, tváření, výkovků, oceli

Text:

...z 263 519ní energie základní kovové matrice deformací o velikosti 2 až30 při teplotě 20 až 600 °Č. Akumulovaná energie deformovaněho kovu vytvoří podmínky pro následnou nukleaoi, růst zárodků e migreoi hranic původníoh zrn. Při následném rozpouštěoím žíhání v intervalu teplot 900 až 1100 °G dochází ke statické rekryetalizaci. Nevenek se prejaví snížeím pevnostních vlastností a zmenšením velikosti austenitického zrna.Příkladem způsobu podle...

Způsob plošného protahování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263518

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hanáček Josef, Kubíček František, Janírek Vladislav

MPK: C14B 1/40

Značky: usní, způsob, plošného, protahování

Text:

...zejména na okrajových místech usně.Příklad provádění způsobu plošného protahování usní je schematicky zobrazen na výkresu, kde značí obr.1 příčný řez pružnými pásy v základní poloze a obr.2 tentýž řez v průběhu plošného protahování.Useň 3 je vložena mezi dvěma pružnými pásy lg, lg, jež jsou uzpůsobeny pro přerušovaný vodorovný posuv ve směru §. S vrchni strany pružných pásů lg, lg je uspořádáne sada protahovecích kolíků g, jež jsou...

Způsob výroby rybářských nástrah

Načítavanie...

Číslo patentu: 263508

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brož Jiří, Koutník Jiří, Borůvková Lenka

MPK: A01K 85/04

Značky: způsob, výroby, nástrah, rybářských

Text:

...odstraňuje způsob výroby rybářských umělých nástrah dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že povrch nástrahy je opatřen vrstvou nitrocelulozového emailu a po jeho zaschnútí se nanáší diamantový flitr s epoxidovou pryakyřicí, které se následně vytvrdí.Povrchovou úpravou umělých rybářských nástrah podle vyná~ lezu se docílí dokonalý hladký lesk a lámáni světla při pohybu nástrahy vodou, stálosti a trvanlivosti barevných odstínů....

Způsob regulace spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263507

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macek Jan, Meltzer Miroslav

MPK: F01K 23/06, F01P 9/00, F02D 35/02...

Značky: motorů, regulace, způsob, provádění, spalovacího, způsobu, zařízení, tohoto

Text:

...výměníků tepla chlazení vody a olejePro soustavu motor ~ výměník tepla platí rovniceQ Qpal 19 Ťĺuťąvp Wuixuť kde značíQ - tepelný výkon dodávaný soustavou- tepelný výkon přiváděný palivemnie - efektivní účinnost motoru íKC - podíl tepla odváděného chlazením motoruqłvp - účinnost výměníku tepla výfukových plynů dle 5 účinnost výměníků tepla chlazení vody a olejevynález si klade za úkol podstatné zmenšit výše uvedené nedostatky a vytvořit...

Způsob vakuového zpracování betonových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263500

Dátum: 11.04.1989

Autor: Storožuk Nikolaj

MPK: E04G 21/06

Značky: způsob, zpracování, betonových, směsi, vakuového

Text:

...sona), HPHMOYPOHBHOPO cene HHH, pasMepóM 8 K 8 × 3 O CM. Bnonb,csoeň ocn oan nemw ownepcrne nauerpon2 cM, ropu oöopyonauu càepnuecxnwn noaepxnocrxun, qro oöecneqnnaew map- HHpH 0 e coenuenne Hx Memny qoöoň npn oöpasonannn rnpnnanu.Cnàcoö naxyymaoñ oőpaöorxu ôeronupm cneceň nyTeM yxnaxn öewounoň cmeca C nocnenymmHM Ynanenneu Bonu saTBopeHHn HBH 5 poynnoTHeHHn, oľnnvammnca TBM, qro, c enbm ynpomeaàn H nonmmeHunseKrHBHocTu BaKYYMHp 0 BaHHH no...

Způsob komplexního stanovení termofyzikálních vlastností látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263494

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prez Alexej, Leženin Fridrich, Dymčenko Valerij, Nikitskij Vladimir, Beržatyj Vladimir, Platonov Vitalij, Zvirgzde Igor, Šapošnikov Boris

MPK: G01N 25/18

Značky: vlastností, komplexního, termofyzikálních, způsob, stanovení, látek

Text:

...noanaeuym na ynpannammnň Bxon ycnnnwens 7 MOMHOCTH peaucropnoro Harpesawena 4. B MOMEHT,Kora nennqna Tennoaoro noroxa HoCTHľaeT nononunnoro sxaqennà or MaKcn~ Manuoro, sanoMHHammee ycrpoňçrno 13 àumcupyer paccuurannoe RK. V Ho nocwnxenuu no Kpnmoñ nepexonoro npouecca Maxcnnansnoro reuna cunxeàun H 2,rennóBoro~noroKa cornacno KoMaHe ycnonnoro nepexona onepann Hz sanucà Baewcn 5 perncwp qôuero Hasuaqennx Mnxponponeccopa 9 H...

Způsob tažení kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263490

Dátum: 11.04.1989

Autori: Poznanskij Vladimir, Doronkin Jevgenij, Šapoval Viktor, Pavlovskij Vadim, Šapoval Alexandr, Pivovarov Mstislav

MPK: B21C 1/00

Značky: způsob, tažení

Text:

...Ham ycnonunx, oőecnequaammu npeensnoe cnnexne cunm Bonoqeunn or Koneôanaň nonoK.Q 9 To orpanuquaaer Bosuomñocru nosbmennn crenenn eçopmauuu Meranna sa npoxo H npoussonrenuocrn npouecca.Henan H 3 o 6 peTeHHH nnaeTcx yaenuuenne cwenenn ne®opMauHH Meranna 3 a.npo-t xo nyren cnnmeuua cunm Bonoqeuua u TGM CaMMM nonmmenne HPOHQBOHHTGHBHOCTH npouecca.Yxaaax-Inan ĽEIIL LIOCTHTQETCH TEM, łTO B CYIOCOÓE BOIIOY-IGHHH MeTaILTIa, BRNO uammeu emopmauum...

Způsob zakládání jahodových plantáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263486

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cimbalist Nikolaj, Knižnikov Valentin, Mirenkov Jurij, Knižnikova Lidia

MPK: A01B 79/02

Značky: zakládání, jahodových, způsob, plantáží

Text:

...cnocoöy Ha HHaMHKy pasnoxenna ampasuua npnnenenu B raönnue 2.Haönmeua sa sacopeanocrbm Mononoň seunnnnn noKasmBamrnucoxym TeXHH~ Hecxym aexTHmHocTL npennaraemoro cnocoöa. Pesynbrarm BHHHHHK pasuax cnocoöoa aaxnanxn nnaHTauH na aacopennocwb Monőnoň aeunannxn npnneneuu 3 Taőnnue 3.Yqer 3 aC 0 peHHOCTH nnaHTauH Mononoü sennnnmxu, nposenennmň uepes mna Mécnua, noxasbmaer, RTO co BpeMeHeM, ecnn He npHMeHnTbonónHHTenHue Mepu öopböm c...

Způsob získávání zeleninových a ovocných prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263479

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gurov Alexandr, Šrajber Alexandr, Dolinskij Anatolij, Kuzmenko Petr

MPK: F26B 3/12

Značky: zeleninových, získavání, způsob, prášků, ovocných

Text:

...0,5 MM. Honyqann rowoamü nopomkóoöpaánbů nponykr ua TOMaTOB B Konuqecrae l 65 Kr/u c noKa 3 aTensMu V I. CoepmaHue cyxux nemecwn, Z 96,2 Caxap oőmñ, Z 44 B TOM uucne nmepTHuü l A 3 l caxapoaa 0 - 0,3. Kapornn H KapoTHHoum,Z » 143 4. KncnoTHocTb B nepecqere na nönouuym. KHCHOTY, Z 7 3 5. Hacbmnoň nec, r/CM 3 0,4 0,5 6. UBeTHOCTb, Mr/Mu Houoñ mxanu 0 0 Hpnuep 2 Hponsnognnn roMoreHu 3 auHm Mopxonuopo coxa 9 conepxaunn cyxum...

Způsob montáže lodního hřídelového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263466

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čisťjakov Jevgenij, Platonov Valentin, Kochan Nikolaj, Drut Vladimir

MPK: B63H 23/34

Značky: lodního, způsob, hřídelového, vedení, montáže

Text:

...COBMECŤHO B oöonm ůnanuax owsepcwuň, cunmehun Tpeöonaunü K Tounocru H mepoxosarocru noBepxH 0 cTeñ oraepcwuň H öonros, a Taxme ycrauonxu öonwoà He no nocanxe, a c saaopoM.B cnnan c Ten, HTo nepenaqaKpyTHmero MOMEHTB B nanonpqaonax ocvmecrsnxercn He Tonbxo sa cuer oőmna mnanuen, H 0 H GOHTBMH, Heoñxonnuo, HTo 6 H noBepxHoCTH oTBepcTHň, conpmcaćaromnecn c ÓOHTHMH, 6 mm coBMeulel-lbl, Hm a sannnnemou oósexre nocTHraeTca nyreu...

Způsob uložení hlavního lodního křižákového motoru na základy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263463

Dátum: 11.04.1989

Autori: Platonov Valentin, Ljachoveckij Zinovij, Alexandrov Alexandr

MPK: B63H 21/30

Značky: lodního, základy, křižákového, hlavního, způsob, motorů, uložení

Text:

...CMOHM BPOBEHB C àepxom nonocox. Taxoň me nonnuepnuü Marepuan Hauocaw Ha Humnmm onopnym noBGDXHOCTB Knnna ll H noaepxupcws myunaueuwa 14 B Meere pacnonoxeunn Knnna,nócne łeľO tłivłłnauaunłnnň mnm lvl annnrjamr a npocTpaHćTno MEXUIY dJYHAaMEHTHOŘpaMOŘ 1 H yHnaMeHroM 14, uenrpnpymr erq no orsepcTHHMnns Kpenema. Dni HK~cauHH ůyuamenrxoro xnnua Il or cuemeunn no mnnkouy nonMepHoHy MaTepHany, h.HaHeceHHoMy Ha noaepxuocrh myunanenra 14,...

Způsob a zařízení pro tepelné zpracování kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263460

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prudnikov Nikolaj, Bogdanov Vladimir, Gudko Nikolaj, Savčenko Viktor, Voschodov Alexandr

MPK: H01G 13/04

Značky: zpracování, tepelně, způsob, kondenzátorů, zařízení

Text:

...HSOĎPETEHÄH FIBJIHETCH Hnrencmhukaunn npouecca CYIIIKH H YIľYlIuIel-He SJIEKTDPFIECKHX xapaxrepncrmc KOHILEHCBTÓPOB.Yuasaunan uenb LIOCTHPSQTCH TEM, SITO CHJIOBbĺe KOHAGHCaTODbI nepen nponunçoü Y°T 8358 °T B BaKYvMľePMeTmHyIo KaMepy u IIPHCOBAIXHmoT x cucTeMe Hamann Ha pemmM oxnameun, u npouecc oxnaxuenna KoHneHcaTopoa nepen nponnTxoň ne yT npn Temnepawype Tengonocnrenn, pannoñ 10-20 °C. . Taxoü cnocoö cymnn cnnosux...

Způsob montáže radiálních válečkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263458

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tanygin Viktor, Blažnov Alexandr, Spiridonov Anatolij, Makarov Alexej, Čemodanov Nikolaj, Koškin Lev

MPK: F16C 43/00

Značky: ložisek, válečkových, montáže, způsob, radiálních

Text:

...Bbmonnenu c ororayrumu BHYTDb 6 opTáMH önąronapa oHoBpeMeHHoMy-Bsoy nonnoro Kounnexwa nrn n coxpamenum apeMeHH Ha H pasmemenne Memy őopramu xonLua.I. Cnocoő cöopxu HPOnbWaTHM ponnxonomnnnnmos c 0 Tő 0 pTOBaHHbMH KOHBHBMH nyren ycwaaosxu 0 TÓOpTOBaHHOľO Konbua Ha Konnuecxnñ nucŕyn BepTHKanLHo pas-E Memeanoü wnnunnpnueckoä-onpaaxn, pacnonomenux urn E saáope Mexny HHMH u aaBenenns HPH Memny öopraun Konbua, ornuuammuücn Ten, qTo, c uenbm...

Způsob a zařízení k přezkoumání tachografů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263454

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gericke Jochen, Wolf Reinhard, Ollendorf Hans-joachim

MPK: G01D 18/00

Značky: zařízení, způsob, tachografu, přezkoumání

Text:

...or nenHHHHu Hanpaxeuun ÓODTCGTH.Bce mynxumouansuue ysnu, önox ynpaaneuun H önox nHraHHn paamemenu B nepenocHoM KOĎHYCG. šCnocoö H ycwpoňcwno cornacno HSOÓDGTBHHM noncHHmTcH nopoöuee Ha npnnepe HX ocymecwnnennx. Ha pncynxax noxaaauumur. 1 nonxan őnok-cxeMa Taxorpaůa c naTHHKaMH Óüľ. 2 crpyxwypa ycmpoňcraa nn ocymecwaneuna cnocoüa cornacuo Hsoůpe.TEHHW 0 Hr. 3 6 noK~cxeMa ycTpoücTaa cornacno H 3 o 5 peTeHHwCornaćuo mHr. l Taxorpam l uepea...