Patenty so značkou «způsob»

Strana 81

Způsob přípravy hydrazidu kyseliny izolysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264463

Dátum: 14.08.1989

Autori: Roder Lubomír, Markovič Luboš, Cvak Ladislav, Kaněra Bohuslav, Obrusník Pavel

MPK: C07D 457/04

Značky: hydrazidů, způsob, přípravy, kyseliny, izolysergové

Text:

...nebo směs kyseliny lysergové á ízolyserqové esterifikuje methanolem účinkem trimethylchlorsilanu a vznikla reakční směs se bez izolace odpovídajícíeh methylesterú ihned podrobí reakci s hydrátem hydrazinu. získaná směs hydrazidů kyseliny lysergové a izolysergové se dělí krystalizací. Hydrazid kyseliny lysergové krystalizuje z ethanolu a hydrazid kyseliny izolyserqové krystalizuje z acetonu. Esterifikace se provádí tak,že se k suspenzi...

Způsob přípravy arylsubstituovaných 2-ftalylglycylamidobenzofenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264460

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vejdělek Zdeněk, Zelenka Antonín

MPK: C07D 209/48

Značky: přípravy, arylsubstituovaných, způsob, 2-ftalylglycylamidobenzofenonů

Text:

...je až o 10 vyšší než při postupu z izolcvaných meziproduktů, počítáno na výchczí glycin.Způsob podle vynálezu přináší tedy především zjeąnodušení celého technologického procesu, zlepšení na úseku ochrany e bezpečnosti práce, snížení energetické náročnosti a zvýšení výtěžků žádáných produktů až o 10 8.Podrobnosti c provedení uvedených reakcí i o způsobu izolace konečných sloučenin obecného vzorce I jsou uvedeny v následujících přikládech,...

Způsob výroby 5,6-dihydro-5-azacytidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264456

Dátum: 14.08.1989

Autori: Česneková Barbara, Veselý Jiří, Pískala Alois

MPK: C07H 19/12

Značky: způsob, výroby, 5,6-dihydro-5-azacytidinu

Text:

...triazinového jádra ke snižováni výtěžků. Isolace volného dihydroderivátu vzorce I se provádí s výhodou ionexovou technikou. Jako kaŕboxylová kyselina se osvědčila komerčné dobře dostupná kyselina octová. Jelikož blokovaný 5-azacytidin je citlivějši vůči hydrolýze než volný 5-azacytidin, je vhodné redukci blokovaných nukleosidů provádět ve směsi karboxylové kyseliny a 2,2-dimethoxypropanu, který zaručuje bezvodnost reakčniho prostředí....

5,6-Dihydro-5-azauridin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264455

Dátum: 14.08.1989

Autori: Česneková Barbara, Veselý Jiří, Pískala Alois

MPK: C07H 19/12

Značky: 5,6-dihydro-5-azauridin, způsob, výroby

Text:

...provedení, aniž se na tyto jakkolivSměs kyseliny octové (5 ml) a 2,2-dimethoxypropanu (2 ml) se ponechá 24 hodiny stát při teplotě místnosti v uzavřené bañce. Pak se přidá postupně práškový zinek (0,65 g) a kovalentni adukt 2,3,5-tri-O-benzoyl-5-azauridinu s methanolem (0,590 g 1 mmol). Směs se 7 hodin intensivně magneticky michá při teplotě místnosti a nerozpustný materiál se odsaje přes fritu. Materiál na frítě se promyje postupně...

2-Deoxy-5,6-dihydro-5-azacytidin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264454

Dátum: 14.08.1989

Autori: Veselý Jiří, Česneková Barbara, Pískala Alois

MPK: C07H 19/12

Značky: výroby, 2-deoxy-5,6-dihydro-5-azacytidin, způsob

Text:

...s anorganickou či organickou kyselinou, se provádí roztokem alkoxidu alkalickéno kovu i V alkanolu s 1 až 4 atomy uhliku, s výhodou methoxidem sodným v methanolu.V dálšim je vynález bliže objasněn V přikladech provedení, aniž se na tyto jakkolivSměs kyseliny octové (5 ml) ą 2,2-dimethoxyptopanu (2 ml) se ponechá 24 hodin stát při teplote mistnosti V uzavřené baňce. Pak se přidá postupně práškový zinek (0,65 g) a 2-deoxy-3,5-di-o-p-to 1...

Způsob výroby vápenaté soli kyseliny 1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)pyrazol-4-yloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264450

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrbata Jiří, Michalský Jiří, Hájíček Josef, Ferenc Milan, Brůnová Bohumila, Pihera Pavel

MPK: C07D 231/12

Značky: kyseliny, výroby, vápenaté, 1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)pyrazol-4-yloctové, způsob

Text:

...chloridu cínatého. Směs se za mícháni zahřeje během 0,5 h k varu, přičemž dojde k rozpuštění pevné fáze. Po 2 h míchání za mírného varu se reakční směs ochladí, pevná látka se odfiltruje a promyje se 10 ml kyseliny octové. Ke spojeným filtrátům se přidá 250 ml chloroformu a 250 ml vody a po protřepání se vodná fáze oddělí a extrahuje 40 ml chloroformu. spojené chloroformové výtřepy se promyjí 2 x vodou (100 a 50 ml) a potom se extrahují 250 ml...

Způsob určení konce desorpce zbytkové vlhkosti v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264423

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vala Miroslav, Havelka Jiří

MPK: F26B 5/06

Značky: desorpce, zbytkové, vlhkosti, způsobu, procesu, tohoto, lyofilizace, provádění, způsob, určení, zapojení, konce

Text:

...a eliminovat, takže není možno zjistit objektivně konec procesu a vlhkost vysušovaného materiálu vykazuje značný rozptyl hodnot.Popsané nedostatky dosavadních postupů jsou naproti tomu odstraněny u způsobu určení konce desorpce zbytkové vlhkosti podle vynálezu, který je založen na skutečnosti, že při procesu lyofilizace se - kromě jiných charakteristík - sleduje také teplota topné etáže i teplota na etáži uloženého vysušovaného materiálu....

Způsob výroby přítlačných kroužků grafitových a podobných ucpávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264422

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: F16J 15/16

Značky: ucpávek, výroby, způsob, podobných, grafitových, kroužků, prítlačných

Text:

...nitridací při teplotě 600 °C. Funkční čelní strana je opatřena kapilárním pájením vrstvou z mědi, niklu, zinku, cínu, stříbra a jejich slitin. Funkční čelní strana je pokryta depolarizační ochrannou vrstvou, například oxidu.Výhoda takto vytvořeného pžítlačněho kroužku spočíva ve výrazném snížení korozních vlastností a zlepšení charakteristík opotřebení jak funkční čelní strany přítlačného kroužku,tak i protilehle umístěně grafitové ucpávky....

Způsob určení konce desorpce zbytkové vlhkosti v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264420

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vala Miroslav, Havelka Jiří

MPK: F26B 5/06

Značky: provádění, vlhkosti, lyofilizace, zbytkové, způsob, tohoto, procesu, určení, desorpce, způsobu, zapojení, konce

Text:

...vynálezu, který je založen na skutečnosti, že při procesu lyofilizace se - kromě jiných charakteristík - sleduje také tlak par V sublimační komore a v hrdle vývěvy pro odtah nekondenzovatelných plynů. Podstata způsobu podle vynálezu pak spočíva V tom, že rozdíl mezi tlakem naměřeným v sublimační komoře a tlakem naměřenýh v hrdle vývěvy se srovnává s hodnotou tlakového rozdílu odvozenou pro konec desorpce, přičemž zjištěná shoda slouží...

Způsob výběru místa pro deponování kalu z úpravy kyselých důlních vod obsahujících železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264417

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lanc Václav, Píša Václav

MPK: C02F 11/00

Značky: způsob, kyselých, místa, úpravy, železo, výběru, obsahujících, deponování, důlních

Text:

...možnost rozkladu kalu a následně znečištování povrchpvých a spodních vod v okolí železem, zinkem a jinými kovy prítomnými v kalu. V případě, že kal bude deponován na vnitřní výsypce, nebude docházet ke znečištování důlní vody železem a jinými kovy, ktere již jednou byly z důlní vody odstraněny a kolohěh železa V těžební lokalite tak nebude zvyšovat provozní náklady úpravy důlních vod.Při výběru místa pro deponování kalu je nutná...

Způsob výroby segmentů pro víceplochá radiální ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264414

Dátum: 14.08.1989

Autor: Večeřa Josef

MPK: F16C 33/64

Značky: víceplochá, ložiska, radiální, výroby, segmentů, způsob

Text:

...segmenty upevní a opracujíse jejich vnitřnínfunkční válcové plochy.Vyěěího účinku se dosahuje tím, že lze pomocí jednoho přípravku zhotovit segmenty pro několik různých průměrú ložiskových čepů při zachování vnějšího úložného průměru Iegmentů, což múza následek úsporu nákladů na výrobu více přípravkü. současně dochází ke zvýšení produktivity práce.Příklad konkrětního provedení vynálezu je schemąticky znázorněn na pžipojených výkresoch. kde...

Komplexy dvojmocné mědi s kyselinou asparágovou a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264410

Dátum: 14.08.1989

Autori: Baláž Viliam, Horsák Ivan, Kotouček Milan

MPK: C07F 1/08

Značky: přípravy, dvojmocné, asparágovou, kyselinou, komplexy, jejich, způsob, mědi

Text:

...1 destilované vody. Vzniklá reakční směs se potom za~míchání zahŕívá na teplotu 70 až 80 °C po dobu 1 h, potom se směs ochladí na teplotu 10 až 20 °c a při této teplotě se směs udržuje ještě 2 h. Vyloučený produkt se odfiltruje, promyje 2 x 2,0 1 destilované vody teplé 80.°C, dále se produkt promyl 2 x 2,0 1 bezvodého ethanclu a vysušil se při teplotě B 0 °C a tlaku 1,9 kPa do konstantní hmotnosti. získalo se 205 g (88,9 E) diakva-asparagan...

Způsob výroby nitrilů beta-alkylmerkaptopropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264405

Dátum: 14.08.1989

Autori: Matouš Vladimír, Klátil Miroslav, Petrů Miroslav, Kroupa Jaroslav, Sochor Vladimír, Pavlíček Jiří, Konečný Dušan, Konečná Věra, Švarc Josef

MPK: C07C 149/237

Značky: kyseliny, nitrilu, beta-alkylmerkaptopropionové, způsob, výroby

Text:

...a snížení barevnosti produktu. který může být pro některé aplikace použitelný bez dalšího dočiščování nebo po málo nákladné dočištění, např. po extrakci reakční směsi vodou. Postup je zvlášt vhodný pro výrobu solí kyselín, které se získají hydrolýzou nítrilové skupiny aduktu merkaptanu a akrylonitrilu.P ř í k 1 a d 1 (srovnávací) Příprava nitrilu kyseliny beta-teme.dodecylmerkaptopropionové.Do 1 litru trojhrdlé baňky s michadlem, teploměrem...

Způsob výroby alkylesterů beta-alkylmerkaptopropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264404

Dátum: 14.08.1989

Autori: Klátil Miroslav, Švarc Josef, Souček Ivan, Kroupa Jaroslav, Matouš Vladimír, Konečná Věra, Grmela Vladimír, Závodský Pavel, Konečný Dušan, Trněný Jaromír

MPK: C07C 149/20

Značky: beta-alkylmerkaptopropionové, způsob, kyseliny, alkylesterů, výroby

Text:

...reakčních složek je z hlediska nároků na doěištování produktu obvykle výhodné volit co nejblíže stechiometrickému.Výhodou postupu podle vynálezu je zejména vysoká reakční rychlost, nízká náklady na katalyzátor, nízká spotřeba vedlejších surovín a nízky obsah zhytkového merkaptanu V produktu,který pro některé aplikace může být použit bez dalšího dočištování nebo po málo nákladném V dočištění (např. po extrakci vodou). Postup je zvlášč...

Způsob přípravy kyseliny N,N-m-fenylen-bis-maleamové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264403

Dátum: 14.08.1989

Autori: Osoha Josef, Matouš Vladimír, Pokluda Ivo, Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří

MPK: C07C 103/68

Značky: kyseliny, n,n-m-fenylen-bis-maleamové, způsob, přípravy

Text:

...množství látek s volncu aminoskupinou.Množství vody potřebné pro reakci není rozhodující a nemá vliv na výtěžek, protože vzniklý produkt je V kyselém vodném prostředí téměř nerozpustný. Množství vody je třeba volit takové, aby postačovalo k dobrému rozpuštění m-fenylendiaminu a umožnilo při vykyselo 3 264403vání vysrážení produktu z roztoku ve formě větších krystalkü umožñujících pak snadnou filtraci, event. další promytí.Maleinanhydrid...

Způsob přípravy o-chlorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264402

Dátum: 14.08.1989

Autori: Zlesáková Daniela, Kaláb Jiří, Morávek Josef

MPK: C07C 103/22

Značky: o-chlorbenzamidu, způsob, přípravy

Text:

...a tepelnou exposicí oddestiluje C 4 ~a 1 k 0 hol na rotační filmové odparce, popřípadě odparce a padajicím filmem. Surový o-ch 1 orbenzamid z odparky se suspenduje v minimálním množství vody a po ochlazení na ca 20 až 25 °C se o-chlorbenzamid separuje filtrací nebo odstředěním. Čištěním produktu se dokončí promytí studenou vodou a potom se vysuší při 100 až 110 °C do konstantní hmotnosti.Proti dosud publikovaným způsobům přípravy...

Způsob výroby výkovků rozměrných lopatek parních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 264397

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21K 3/04

Značky: výroby, turbin, výkovků, rozměrných, způsob, parních, lopatek

Text:

...nízkotlakého stupr ně parní turbíny ze slitiny titanu typu Ti 6 Al 4 V o celkové dál ce výkovku 1243 mm a šířce listu cca 200 mm. Výkovek byl vykován na lisu o lisovacím tlaku 105 MN tím způsobem, že z předkovku rotačního proměnlivého průřezu byl výlisován tvar lopatky v nenakrouceném stavu. Po ostřižení výronku byl list lopatky v členěné nakrucovací zápustce nakroucen a v zápustce pro finální tvar byla provedena kalibrace výkovku.Detailní...

Způsob renovace povrchu bovdenu náhonu tachografu motorových vozidel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264395

Dátum: 12.07.1989

Autori: Krejzar Miloslav, Švehla Ladislav

MPK: B26D 1/02

Značky: náhonu, vozidel, provádění, tachografu, způsob, zařízení, renovace, motorových, způsobu, povrchu, tohoto, bovdenu

Text:

...3, vloženou uvnitř přetlakového šroubu g, který je umístěn v horní části základního tělesa l nad svislým otvorem. Povlékací prvek zahrnuje ovládací pedál 39, k němuž je připojena přívodní hadice jg stlačeného vzduchu e pracovní hadice 3. Pracovní hadice jl je volným koncem připojena k vodicí trubce gj, zaústěné do pevného dílu gl upínací hlavice gg. Upínací hlavice gg je na vnější straně opetřena upínací objímkou gg. Součástí povlékacího...

Způsob tváření a tepelného zpracování litých polotovarů z vytvrditelných slitin mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264380

Dátum: 12.07.1989

Autori: Riedlbauch Václav, Votavová Jana

MPK: C21D 8/00

Značky: polotovarů, zpracování, vytvrditeľných, mědi, slitin, tepelného, způsob, litých, tváření

Text:

...důvodů nelze pro tyto účely takto zpracované polotovary použít.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem tváření a tepelného zpracování litých polotovarů 2 vytvrditelných slitin na bázi mědi pro zajištění ultrazvukové průchodnosti vývalků a výkovků při aplikaci přímé sondy,zaručující vysoké hodnoty mechanických a fyzikálních vlastností podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že poloto~ var se tváří v rozmezí...

Způsob odstranění vlivu interference světla při kontaktní expozici

Načítavanie...

Číslo patentu: 264377

Dátum: 12.07.1989

Autori: Fejt Jaromír, Suchomel Milan

MPK: G03B 27/28

Značky: expozici, interference, kontaktní, způsob, odstranění, světla, vlivů

Text:

...během expozice k posouvání interferenčních proužků a záznam jejich maximiaespm minim,je tím znemožněn. Kopírovaná struktura je naexponovaná bez místních rozdílů v rozměru motívu a současně zachovává celkové rozměry motívu.. Výhody popsaného způsobu expozice spočívají V tom, že kolísavý přítlak působící na tlouštku separační mezery vyloučí záznam maxim a minim interferenčnich proužkůo Navíc umožní použitím separační mezery kopirování.mezi...

Způsob tvarování kompenzačního signálu při příjmu digitálního signálu s kvantovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264366

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: způsob, digitálního, tvarování, příjmu, vazbou, kvantovanou, zpětnou, kompenzačního, signálu

Text:

...signálu a zvětší se stabilita příjímače.Další výhodou způsobu podle vynálezu je, že elementární kompenzaćní impuls je popsán pouze dvěma parametry - dobou trvání a amplitudou. výsledný kompenzační signál se proto snadno vytvoří v jednoduchám generátoru funkci, který lze reà lativně snadno zahrnout do integrovaného monolitiokého regenerátoru, přičemž nároky kladené na tvarování signálu v přímě cestě příjímače jsou stejné jako u jiných...

Způsob výroby segmentů pro víceplochá radiální ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264359

Dátum: 12.07.1989

Autor: Večeřa Josef

MPK: F16C 33/64

Značky: radiální, výroby, víceplochá, způsob, segmentů, ložiska

Text:

...V tom, že se kluzná výstelka válcového pouzdra opracuje na konečný tvar a rozměr, válcové pouzdro se podélně rozřeže nejména na tři segmenty,ktoré se aonou na vícep 1 ocý trn a opracují se jejich vnějš plochy.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že oopsanýmzpůsobem vroby segmentü se dosáhne vyssí kvality povrchu kluz 264 3592 ných ploch a přesností jejich geometrického tvaru. Tím se ome zí vibrace za provozu, snlzl se...

Způsob současné syntézy karbonylfluoridu a trifluoracetylfluoridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264358

Dátum: 12.07.1989

Autori: Chvátal Zdeněk, Pola Josef, Vítek Josef, Dědek Václav

MPK: C01B 9/08, C07C 47/14

Značky: současné, karbonylfluoridu, trifluoracetylfluoridu, způsob, syntézy

Text:

...vznikají jako vedlejší produkty hexafluorpropenoxid, výšemolekulární sloučeniny typu CF 3 Ó(CF 20)n(CF 2)mC 0 F a jiné neidentifíkované produkty.Způsob současné syntézy karbonylfluoridu a trifluoracetylfluoridu podle vynálezu umožňuje připravu těchto sloučenin bez tvorby pobočnýoh produktů.Ibdle vynálezu lze syntézu karbonylfluoridu a trifluoracetylfluoridu uskutečnit reakcí hexafluorpropenu s molekulárním kyslíkem iniciovanou v...

Způsob výroby nových derivátů tetrahydronaftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264350

Dátum: 12.07.1989

Autori: Marti Fränzi, Märki Hans Peter, Jaunin Roland, Branca Quirico, Ramuz Henri

MPK: C07C 87/457

Značky: výroby, tetrahydronaftalenu, nových, způsob, derivátů

Text:

...fosforečnou kyselinou, cítronovou kyselinou, mravenči kyselinou, maleinovou kyselinou, octovou kyselinou, jantarovou kyselinou, vinnou kyselinou,methansulfonovou kyselinou, p-toluensulfonovou kyselinou apod. Takovéto soli se mohou s ohledem na stav techniky a s přihlédnutím k povaze sloučeniny, která se převádi na sůl,připravovat metodami, které jsou pro každého odborníka bez dalšího zcela zřejmě.Výhodné se postupem podle vynálezu...

Způsob výroby nových 1H, 3H-pyrrolo-(1, 2-c)thiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264349

Dátum: 12.07.1989

Autori: James Claude, Lavé Daniel, Fabre Jean-louis

MPK: C07D 513/04, A61K 31/44

Značky: 2-c)thiazolových, derivátů, způsob, výroby, nových, 3h-pyrrolo-(1

Text:

...mají zajímavé farmakologické vlastnosti, které jsou současně doprovázeny nízkou toxicitou těchto látek. Tyto sloučeniny jsou účinné v inhibičních koncentracích Clso V rozmezí 1 až 1 000 nM při zkoušce na antagonismus fixace (3 H)-1-O-oktadecyl-2-0-acetyl-2-ns-1-glycerofosforyl-3-cholinu(PAF -triciovaný acetéter) na receptory krevních destiček při následujicím pokusua) příprava promytých krevních destiček králikaSamcům novozélanských králíků...

Způsob výroby chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264345

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kereszturi Géza, Horváth Ágnes, Baloch Mária, Hermecz István, Vasvár Lelle, Szüts Tamás, Ritli Péter, Pajor Anikó, Sipos Judit, Kovács Gábor

MPK: C07D 403/10

Značky: výroby, kyselin, způsob, chinolinkarboxylových

Text:

...aminy jako pyridin, 1,5-diazabicyklo/5.4.D/undec-5-en, 1,5-diazabicyklo/4.3.0/non-5-en, 1,4-diazabicyklo/2.2.2/oktan. z anorganíckých bázi je možno uvést hydroxidy nebo uhličitany alkalickýoh kovů nebo kovů alkalických zemin. S výhodou se jako činidlo, které váže kyselinu,užije uhličitan draselný, hydrogenuhličitandraselný, hydroxid sodný, hydroxid vápenatý a podobné nebo je také možno užít přebytek aminu obecného vzorce...

Způsob štěpení perfluorpolyetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264343

Dátum: 12.07.1989

Autori: Caporiccito Gerardo, Marchionni Guiseppe, Viola Gian Tommaso

MPK: C08G 65/22, C08G 65/18

Značky: štěpení, perfluorpolyetherů, způsob

Text:

...se prednostné připravuje in situ zahříváním perfluotpolyetheru na teplotu vyšší než 300 °C v proudu kyelíku v přitomnosti titanu nebo jeho slitin.Z uvedených oxidů se pro způsob podle vynálezu hodí zvláště oxid titaničitý a oxid hlinitý.Obzvláště vhodným katalyzátorem pro způsob podle vynálezu je fluorid hlinitý, který má specifické morfologické a strukturní vlastnosti. Tento katalyzátor je znám z literatury publikované majitelem tohoto...

Způsob výroby fólie jako mezivrstvy pro bezpečnostní skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264335

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pabst Horst

MPK: B29K 29/00, B29D 7/01

Značky: způsob, výroby, fólie, bezpečnostní, mezivrstvy

Text:

...Británie č. 1 271 188, je nutno použí pro výrobu tohoto polotovaru teploty asi 80 °C.Pro výrobu fólií podle uvedeného vynálezu je možno použít všechny změkčené polyvinylbutyraly, které jsou vhodné pro výrobu fólií pro bezpečnostní Vrstvená.sklaTěmito polyvinylbutyraly jsou zejména polymeťy. které obsahují vinylalkoholové jednotky v množství v rozmezí od 10 do 30 hmotnosti, ve výhodném provedení podle uvedeného vynálezu v množství v rozmezí...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264333

Dátum: 12.07.1989

Autori: Benkó Pál, Messmer András, Szirt Enikoe, Pallos László, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Hajós György, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, nových, as-triazinu, kondenzovaných, přípravy, derivátů

Text:

...na účinnosti použité účinné přísady. Způsobu podávání a stavupacienta. Farmaceutické účinnost sloučenin obecného vzorce I je doložena následujícimi testy. 1. Akutní toxicita na myšíchTest se provádí na samcich a samicích bílých myší kmene CFLP o hmotnosti 18 až 22 g. Zkoušená sloučenina se podává orálně a zvířata se sledují po dobu 7 dnů. V každé skupině,na které se zkouší určitá dávka, je polovina samců a polovina samic. zvířata se...

Způsob výroby aminoalkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264332

Dátum: 12.07.1989

Autori: Moritoh Naoya, Masaki Mitsuo, Schinozaki Haruhiko, Kamishiro Toshiro, Hashimoto Koichi, Satoh Masaru

MPK: C07C 91/16, C07C 93/10

Značky: výroby, způsob, aminoalkoholu

Text:

...1 propan~l-ol Ľsv. Zikolova a L. Zhelyazkov. Farmatsiya,14, (5), 16 až 21 (1964) (CA, 62, 13 135 g). Shora uvedené publikace se však nezmiňujío tom, že by tyto známé sloučeniny měly blokujĺci účinky na glutamovou kyselinu. Pokusy prováděné autory tohoto vynálezu ukázaly, že zmíněné sloučeniny v porovnání se sloučeninami podle vynálezu mají codo blokováni glutamové kyseliny a co do své účinnosti na potlačováni a uvolñování rigidity...

Způsob přípravy nosičového katalyzátoru pro použití při polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264328

Dátum: 12.07.1989

Autor: Nowlin Thomas

MPK: B01J 21/00

Značky: způsob, použití, nosičového, polymeraci, katalyzátoru, alfa-olefinů, přípravy

Text:

...nosiče na teplotu od 100 °C do teploty, jejíž horní hranice je dána hodnotou, při které dochází ke změně stavu neho k sintrování. Vhodné teplotní rozmezí je od 100 do 1 000 °C,přednostně od 150 do eso °c, s výhodou od 750 do eso °c a nejvýhodněji od 750 do 800 °c.Přebytečné hydroxyskupiny přítomné v nosiči se mohou rovněž odstranit zahříváním nosiče před jeho uváděním do styku s organohořečnatou sloučeninou. Tak například poměrně malý...

Způsob výroby pevného katalyzátoru pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264327

Dátum: 12.07.1989

Autori: Miya Shinya, Yamada Sadahiko, Harada Masato, Iljima Makoto

MPK: C08F 10/00, C08F 4/64

Značky: olefinu, výroby, katalyzátoru, způsob, polymeraci, pevného

Text:

...a to v množství 10 až 25 hmotnostnichk řízení částicově formy polymeru.Podle zveřejněné japonské patentové přihlášky č. Sho 57-74307/1982 se navrhuje zlepšit částicovou formu polymeru tak, že se pevný produkt podrobi předběžnému zpracování působenim organohlinité sloučeniny. Navíc při kterémkoliv postupu podle zveřejněné japonské patentové přihlášky Č. Sho 56 ~ 811 až Sho 57-74307 není ester kyseliny orthotítaničité a/nebo...

Způsob přípravy suspenze popílku ve vodě a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264324

Dátum: 12.07.1989

Autori: Miczek Ludwik, Saternus Antoni, Bartnik Mieczyslaw

MPK: B01F 3/12

Značky: popílku, vodě, způsob, provádění, suspenze, zařízení, přípravy, způsobu, tohoto

Text:

...použití tohoto zařízení. Navíc se u tohoto pracovního postupu a zařízení zrovnoměrní provoz, což je důležité pro životnost jednotlivých jednotek zařízení.Postup podle uvedeného vynálezu je rozdělen do několika po sobě následujících fází,přičemž je prováděn v oddělených pásmach průtokové jednotky, nazývané prütoková mísicí jednotka. První fází tohoto postupu je zvlhčovací fáze. V této fázi se k suchému popílku přidává voda V množství 0,2 dílu...

Způsob kontinuální výroby alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264322

Dátum: 12.07.1989

Autori: Webers Werner, Neier Wilhelm, Dettmer Michael

MPK: C07C 29/10, C07C 31/02

Značky: kontinuální, výroby, alkoholů, způsob

Text:

...hydratují na alkohol.Konverse bez zpětného vedení etheru odtahovaného s alkoholem činí 90 až 93 (vizpříklad 1). se zpětným vedením oddestilovaného etheru se dosáhne prakticky úplné konverse.Podle obrázku 2 se recyklovaný proud vede oběhovým vedením Ä do extrakčního reaktoru 2, ve kterém se při nižší teplotě, obzvláště V rozmezí 80 až 100 °C, pomoci vody vymývají ze zpětného proudu přítomné relativně vysoké podíly alkoholu. Alkoholu...

Způsob elektrolytické rafinace mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264318

Dátum: 12.07.1989

Autori: Goffman Martin, Jordan Thomas

MPK: C25C 1/12

Značky: způsob, mědi, rafinace, elektrolytické

Text:

...několik přídavných činidel, která se k němu přidávají ve snaze zlepšit výkon. Jestlíže tato přídavná činidla by nebyla přimísena do elektrolytu, stala by se hotováe 13 ktľ° 1 Yt 1 CkY nanesená měd povlaku bud měkkou nebo hrubé krystalíckou. Narúst nodu 1 ímědi na katodách, které často rostou, až se dotknou sousední anody, čímž vyvolévají zkrat, byl by podporovän a vyžadoval by přídavné osoby pro jejich odstraňovaní, a kromě toho by snižoval...

Způsob výroby farmaceutického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264317

Dátum: 12.07.1989

Autori: Meconi Reinhold, Wolf Michael, Hoffmann Hans, Zerbe Horst

MPK: A61L 15/03

Značky: prostředků, výroby, způsob, farmaceutického

Text:

...koncentrace je menší nebo rovná koncentraci nasycenosti.Pod přilnavou lepící vrstvou A je nanesena uzavíratelná ochranná vrstva, která se stahuje bezprostředně před použitím. Je z materiálu, který je pro součástí laminátu ne propustný.Obr. 2 udává průřez dalšího provedení podle vynálezu, opět s pětivrstevným zásobníkem. Na rozdíl od obr. 1 nalezá se mezi krycí vrstvou § a nejvyšší vrstvou se zásobníkem g samolepici mezivrstva. Tuto...

Způsob úpravy paliva v přívodním systému paliva do spalovacího motoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264314

Dátum: 12.07.1989

Autor: Redele Jean

MPK: F02M 31/00, F02M 53/02

Značky: přívodním, provádění, paliva, systému, úpravy, motorů, způsob, spalovacího, zařízení

Text:

...výhodné varianty je možné upravit vačku pro změnu zdvihu. Pokud se uskuteční ohřev paliva za čerpadlem, mezi čerpadlem a vstřikovačem nebo dokonce ve vstřikovači, neníKřivky I až V se vztahuji ke standardní funkci, křivky I až V se vztahují k činnosti podle vynalezu.Dále uvedená tabulka udává teplotu chladící kapaliny, oleje a paliva ve vstřikovači pro standardní podmínky a při činnosti upravené podle vynálezu v závislosti na...

Způsob regeneračního čištění filtračních granulí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264312

Dátum: 12.07.1989

Autori: Gimag Aktiengesellschaft, Berz Wolfgang

MPK: B01D 46/32

Značky: způsob, filtračních, provádění, granulí, regeneračního, čištění, zařízení

Text:

...se má po takové poruše zařízení znovu uvést do provozu, stačí krátkodobé otevřít neznázorněný závěrný ventil, proud dopravního plynu uvede granule nacházející se pod vstupním koncem dopravní trubky É znovu do vznosu a unáší je směrem nahoru. takže může pokračovat normální provoz pripojením zdroje podtlaku. Přitom je třeba dbát na to, aby podtlak začal působit alespoň současně, s výhodou však před pripojením tlakového vzduchu.Horní výstupní...

Způsob výroby dimethyletheru, popřípadě spolu s methanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264304

Dátum: 12.07.1989

Autori: Chang Clarence, Bell Weldon

MPK: C07C 43/04

Značky: spolu, methanolem, dimethyletheru, popřípadě, způsob, výroby

Text:

...složek. Není uváděno, že by složení katalyzátoru (kromě obsahu hliníku mělo nějaký zvláštní účinek. Poměr Cr/(CuZn v katalyzátorech uvedenýchformou příkladu leží přibližně v rozmezi od 0,2 do 0,6. V patentu se rovněž uvádí, že vhodný molárni poměr H 2/C 0 v nasazovaném plynu je v rozmezi od asi 0,3 do asi 10. Syntézní plyn používaný v přikladech měl molárni poměr H 2/C 0 3.Proveditelnost přímé syntézy dimethyletheru byla püvodně...

Způsob regulace zatížení sklízecích mlátiček a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264302

Dátum: 12.07.1989

Autori: Fekete András, Rusz Vazul, Seres László, Erdélyi József, Balogh Barnabás, Földesi István

MPK: G05D 17/02

Značky: způsobu, zatížení, způsob, mlátiček, provádění, sklízecích, regulace, zařízení, tohoto

Text:

...za pomoci výkresů, na nichž znázorňuje obr. l zapojení zařízení podle vynálezu, uskutečňující navržený způsob ve spojení s konstrukcí sklízecí mlátičky, obr. 2 čelní pohled na panel centrální jednotky zařízení podle vynálezu, vytvořené v kabině řidiče sklízecí mlátičky, a obr. 3 schematický nákres regulačního systému vytvořeného na sklízecí mlátičce a uspořádání čídel pro uskutečňováníPodle způsobu regulace zatížení sklízecí mlátičky...