Patenty so značkou «způsob»

Strana 80

Způsob výroby vrstevnatých keramických žárovzdorných tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264601

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bartošová Jaroslava, Hloušek František, Kraus Michael, Fiala Miloš

MPK: B32B 18/00

Značky: tvarovek, výroby, vrstevnatých, způsob, žárovzdorných, keramických

Text:

...aby mohl být spotřebiteli dodán bez dalšího tepelného zpracování. Při prvním provozním zahřátí se vypaluje pouze objemově menší část výrobku. výrobek má vlastnosti hutné tvarovky, má přitom ale sníženou tepelnou vodivost a klade tudĺž vyšší odpor prostupu tepla.Na připojeném obrázku 1 je V axonometrickém pohledu znâzorněna vrstevnatá tvarovkaČíslicí l je označeno tepelněizolační jádro z vypáleného žárovzdorného materiálu.Čislicí Ä je...

Způsob výroby absorpčního vrstveného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264590

Dátum: 14.08.1989

Autori: Konopáčová Libuše, Železný Zdenek, Patočková Ludmila

MPK: A61F 13/00

Značky: vrstveného, výroby, způsob, výrobků, absorpčního

Text:

...z pőrovíté kalandrované pojené netkané textilní vrstvy, na níž spočívá jednou svou stranou netkané sevá vrstva, opatřená na své druhé straně prodyěnouhydrofőbní zádržnou vrstvou z netkaného pojeného textilu,obsahující alespoň jeden druh hydrofőbních vláken a sestáva jící z vlákenné pavučíny, jejíž vlákna jsou pojena kapičkamipojiva. Pojivem jsou míněny syntetické latexy a dísperzeplastických polymerů. Vícevrstvá textílie se může dále...

Způsob rozebíratelného montážního šroubového spojení dílů blízké tvrdosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264588

Dátum: 14.08.1989

Autori: Svoboda Václav, Landovský Karel, Drolle Jan

MPK: F16B 5/00

Značky: spojení, způsob, blízké, dílů, rozebiratelného, šroubového, tvrdosti, montážního

Text:

...dílů je největší ve středu její výšky, Dvpřičemž vložka, zhotovená z materiálu tvrdšího než materiál ~ I i I v .vvrlšroubovým spojem zatlačí do povrchu spojovaných dílů.Výhody rozebíratelného montážního šroubového spojeníspočívají ve snížení pracnosti odstraněním svrtávání a vystružování otvorů pro lícované šrouby nebo kolíky, ve zmeašení rozměrů,a tím i v menší spotřebě materiálu na vytvoření spoje. Protože se při spojování nepoužívá...

Způsob enzymového stanovení glykosidů, oligosacharidů a polysacharidů v přítomnosti kontaminujících monosacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264586

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vrbová Eva, Marek Miroslav

MPK: G01N 33/548

Značky: oligosacharidů, kontaminujících, glykosidů, stanovení, enzymového, způsob, monosacharidů, polysacharidu, přítomnosti

Text:

...provádí se též koimobilizace mutarotasy pro zvýšení rychlosti ustanoveníVýhoda způsobu enzymového stanoveníle vynálezu spočíva především v možnosti stanovení glykosidů, oligosacharidů nebo polysacharídú za přítomnosti značnéno množství kontamínujících monosacharídů. Způsob stanovení je zvláště výhodný i po stránce experimentální jednoduchosti, rychlosti, citlivosti a přesností ve spojení s analyzou uvedených látek pomocí enzymových...

Způsob izolace hydrogencitranu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264573

Dátum: 14.08.1989

Autori: Baláž Viliam, Horský Stanislav, Martvoň Augustín, Horsák Ivan

MPK: A61K 31/19

Značky: izolace, způsob, hydrogencitranu, horečnatého

Text:

...formu.Způsob izolace podle vynálezu se uskutečňuje tak, že reakčni roztok vzniklý reakcí 1 molu kyseliny citrónová s ekvimolárnim množstvim oxidu, hydroxidu,uhličitanu nebo hydrogenuhličitanu hořečnatého ve 400 až 600 ml destilované vody se po ukončení reakce přefiltruje, čímž se odstraní připadné nezreagovené zbytky výchozích surovín a produkt se izoluje tak, že filtrát se přidává do míchaného dvoj- až desetínásobného objemu /vzhledem na...

Vakcina určená pro perorální aplikaci k prevenci a/nebo léčení gastrointestinálních infekcí novorozenců a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264572

Dátum: 14.08.1989

Autori: Šourek Jiří, Žádníková Raja

MPK: A61K 31/66

Značky: léčení, způsob, infekcí, prevenci, její, vakcína, určená, aplikaci, novorozenců, perorální, výroby, gastrointestinálních

Text:

...zejména nedonoše~ ných, nekojených, překážel všeobecnému rozšíření a zavedení264 D 72 do běžné klinické praxe nedostatek vhodné aplikační formy,která by byla trvanlivá po přijatelně dlouhou dobu a umožňovala jednoduché a bezpečné podávání i prostřednictvím méněkvalifikovaného personálu. Dosud byl totiž k dispozici properorální osídlovaní novorozenců kmen E. eoli 083 pouze ve formě suspenze, kterou bylo nutno denně čerstvé...

Způsob dobývání rudných ložisek sedimentárního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264564

Dátum: 14.08.1989

Autori: Slováček Tomáš, Brůha Jiří, Berka Josef, Sadílek Pavel

MPK: E21C 41/06

Značky: dobývání, sedimentárního, způsob, rudných, ložisek

Text:

...je postupně vyražena v půdorysném profilu pod vrchní částí komory spodní část komory, která počvou sleduje spodni hranici zrudnění. Tato ražba spodní části komory je dále prováděna až do úrovně vrchní nebo spodní konturační chodby při současném zajištování boku komory svorníky a pletivem v návaznosti na zajištění boku již dřive provedená ve vrchní části komory.Výhody způsobu dobývaní rudnych ložisek sedimentárního typu v mocnostech nad 5...

Způsob měření elektrického proudu v elektrolytu galvanické lázně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264562

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Červencl Milan

MPK: G01R 19/14

Značky: tohoto, provádění, měření, galvanické, elektrolytu, způsob, lázně, zařízení, proudu, způsobu, elektrického

Text:

...vstupem obvodu pro vyhledávání extrěmu a zároveň s prvním vstupem záznamového zařízení, jehož druhý vstup je spojen s výstupem snímače úhlu natočení. Výstup obvodu pro vyhledávání extrěmu je spojen se záznamovým vstupem záznamového zařízení. Obvod pro vyhledávání extrému a záznamové zařízení je tvořeno mik ropočítačovým systémem.Výhodami způsobu a zařízení podle vynálezu je rychlé a snadné určení rozložení oroudověho pole, zejména v...

Povlak pro ochranu elektronických součástek a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264561

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bartoň Karel, Zadák Zdeněk, Vank Jaromír, Kušnierik Ondrej, Hanzlíček Dalibor

MPK: H01C 1/02

Značky: ochranu, zhotovení, elektronických, způsob, součástek, povlak

Text:

...vlhkosti, zlepší se hodnoty průrazného napětí Q vzhled povlaku. Podstata způsobu zhotovení povlaku spočívá v tom,že nanesené vrstvy tmelu se vytvrzují 10 až 120 minut při teplotě 50 °C až 450 °C appo zchladnutí poslední vrstvy se utěsňujíl až 5 násobným nanesením methyltriethoxysilanu, částečně hydrolyzovaného 30 až 95 vody stechiometricky potřebné pro úplnou hydrolýzu ethoxyskupin, a vytvrzením těsnicích vrstev při teplotě 3.0 °c až 3...

Způsob úpravy síry pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264560

Dátum: 14.08.1989

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C01B 17/02

Značky: účely, úpravy, způsob, síry, zemědělské

Text:

...Vyrobené síra podle vynáleĺdzu je vlastně síra dokonale smoěená kapalnou nebo tuhou fázís ve 1 kým.povrchem. Takto upravená síra má vysokou biologickou účinnost a rostlĺnám neškodí. f Přiklad 1Prášková síra se taví s močovinou na teplotu nad bodem tání sírm až se dosáhne podstatného odvzdušnění a odplynění síry a její roztavení. Působením ultrazvuku se odstraní poslední zbytky plynu a současně nastává desíntegrace kapalně síry, která ve...

Způsob výroby bioaktivní síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 264559

Dátum: 14.08.1989

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C01B 17/02

Značky: bioaktivní, způsob, výroby, síry

Text:

...łrcjmocné alkoholy, cukry atd. Chlazením roztoku či taveniny za působení ultrazvuku se dosahuje toho, že po zchladnutí se síra vyskytuje ve formě kuliček. Velikost kuliček je funkcí teploty,použité pomocné kapalně fáze, intenzity a kmitočtu desintegrátoru a chlazení, Vyrobené síra podle vynálezu je vlastně síra dokonale smočená kapalnou nebo tuhou fází s velkým povrchem.Bioaktivní síra připravená podle vynálezu je vbodná pro použití v...

Způsob odstraňování oxidu uhličitého, chemicky vázaného jako uhličitan stříbrný v katodové směsi stříbrozinkových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264558

Dátum: 14.08.1989

Autori: Tihon Josef, Koller Aleš, Fiedlerová Jana

MPK: H01M 4/04

Značky: způsob, chemicky, odstraňování, směsi, uhličitan, článků, uhličitého, vázaného, oxidů, stříbrozinkových, katodové, stříbrný

Text:

...se temperuje od BO °C do 220 °C po dobu O,l až 100 hodin. Příprava katodové směsi je jednoduchá a účinně je dosaženo čistoty směsi. Nedochází tak k znehodnocování katodové směsi.ý v katodové směsi stříbrqzinko s 0 5 h u . J B .d.i i x 3 n . i al a 3 S .ü a VC .l Sc 1 m .K T Z O 2 c n .l .Ľ .Tu e O WW wv »L 1 D O ,Vw uH 4.4. v l .i 1 en z .V v ,l x n. i O a .n c mo C o mm 0 r c . nu . a u .l T .l h m .Ď .J .n ,va .Ľ u .J C O D G m 3 k C 3 n...

Způsob zpracování olovářských úletů obsahujících chlór a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264556

Dátum: 14.08.1989

Autor: Drašar Jaroslav

MPK: C22B 7/02

Značky: olovářských, zařízení, způsob, chlor, provádění, zpracování, tohoto, úletů, obsahujících, způsobu

Text:

...při teplotách 500 až 800 C. Podstata vynálezu spočívá V tom, že vzniklý pražencc, který se louži vodcu a umožňuje získat koncěntrované roztoky chloridu vápenatého.Zařízení pro louženi pražence podle vynálezu sestává 2 nejméně jedné rotační nádoby, do které je etředovým otvorem na jednom konci zasunut hrabkový dopravnik určený pro vynáěení pevné fáze z rotační nádoby, jehož žlab je upraven pro přívoduloužídla, kde na opačné straně rotační...

Způsob pletenotkaní na pletenotkacím stroji a pletenotkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264552

Dátum: 14.08.1989

Autori: Zmatlík Václav, Jíša Miloslav, Tlapa Bohumír, Žid Jaromír, Mohelnický Josef

MPK: D04B 39/06

Značky: pletenotkací, stroji, způsob, provádění, tohoto, způsobu, stroj, pletenotkaní, pletenotkacím

Text:

...strojiUvedené podmínky v ooôstatš splňuje způs d TOŠILpo celé jeho čířce dvojtgy, ktoré se vzájemné eco ii v ognovgj0 tenotkacím stroji, nodle ktorého se .pupletařeke vazbš ą provozujl e osnovnímí nitçmi ve tkulcovské vüwíení tkolcov který se podle vynálezu vyznačuje tím, že se při výt1 I . V 3 ~, ą. . exe VlCQVZhE vozb u ąlesoon ovma Za sebou násleqggjgíml cnům n J x, -g, m, ,v 41 . v-Kr .M .~ ~ « -.-v Hlml u toą mi ,qnyl oody,...

Způsob kontinuálního protiproudného praní butanolických nebo isobutanolických roztoků N-substituovaných derivátů methylakrylamidu nebo methylmethakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264550

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pařízek Rudolf, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš

MPK: C07C 103/60

Značky: způsob, protiproudného, methylmethakrylamidu, methylakrylamidu, isobutanolických, praní, derivátů, butanolických, n-substituovaných, kontinuálního, roztoku

Text:

...teprve propírán vodou. Tento způsob provedení je nevýhodný zejména z časových důvodů. Tvoří se velmi obtížně dělitelně emulze, jejichž separace na vodnou a organickou vrstvu trvá dlouho.Proto byly navrženy i způsoby vypírky za použití roztoků neutrálních solí, které zrychlují v důsledku zvětšení rozdílu specifických hmotností obou fází jejich dělení.Jediný způsob rafinace využívající kontinuální způsob provedení a to taktéž při výrobě...

Způsob odstraňování kysličníků síry z horkých plynů obsahujících mechanické nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264548

Dátum: 14.08.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: C01B 17/60

Značky: kysličníku, mechanické, síry, odstraňování, obsahujících, horkých, způsob, plynů, nečistoty

Text:

...čistoty hematitu, limonitu, magnetítu. Způsob podle vynálezu má tu výhodu, že umožňuje zachycovat a separovat kysličníky síry cyklickým regeneračním způsobem, aniž by docházelo k ochlazování horkých plynů, např. spalín do té míry,aby bylo nutné provádět jejich dodatečnýohřev. Další výhodou je snadné odstraňovaní sorbentu z reakční směsi magnetickou separací,což usnadñuje následnou regeneraci sorbentu,který bude méně negatívne ovlivňován...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 264547

Dátum: 14.08.1989

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: manganato-hořečnatých, vysokoteplotní, přípravy, způsob, podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...Konečná teplota kalcinace v této fázi přípravy produktu podle vynálezu musí být vyšší než l 160 °C, nebot to je nejvyšší teplota. kdy příslušné meziprodukty tají. Vzhledem k požadavku rychlého roztavení kalcinátu, který může obsahovat i jiné výšetající látky, je výhodné volit teplotu alespoň I 200 °C. Meziprodukt taje nekongruentně, za rozpadu tetrafosforečnanových cyklů a spojování vzniklých krátkých fosforečnanových řetězců do řetězců...

2-(4´-acylbifenyl-4-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazoly a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264542

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuthan Josef, Lhoták Pavel, Kurfürst Antonín

MPK: C07D 271/10

Značky: 2-(4´-acylbifenyl-4-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazoly, jejich, výroby, způsob

Text:

...Orgamcká vrstva byla oddělena, promyta vodou do pH 7 a sušena M S 0 Po odpaření na odparce byla pevná lát a překrystalizována ze směsi aceton-dioxanbromidu ve 25 ml dichlormetanu byl za slabéhorefluxu přikapán roztok 2 g Z-bifenylyl-S-fenyl- «1,3,4-oxadiazolu v 35 ml dichlormetanu během 1,5 hodiny. Směs pak byla zahřívána ještě další 2,5 hodiny a poté byla rozložena 100 ml vody a vyloučená sraženina odsáta. Zbylé matečné louhy byly...

Způsob ochrany čerpadel a výtlačných řadů před účinky vodního rázu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264524

Dátum: 14.08.1989

Autor: Špíšek Vladimír

MPK: F16L 55/04

Značky: před, způsob, tohoto, zařízení, čerpadel, rázů, vodního, výtlačných, účinky, provádění, řadů, ochrany, způsobu

Text:

...dále porovnáno zařízení pro ochranu čerpadel a výtlačných řadů před účinky vodního rázu podle vynálezu při použití větrníku a jako záso ního prostoru sací jímky čerpadel, se zařízením používajícím podle známého stavu techniky pouze větrníky.Srovnání je provedeno ro čerpací stanici s čerpaným množstvím 1 m .s do ocelového výtlačného potrubí DN 800 délky L 8 000 m ze sací jímky s hladinou na úrovni 2 m do koncového vodojemu s hladinou na...

Způsob přípravy radioaktivního thymidinu značeného radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264522

Dátum: 14.08.1989

Autori: Čulík Karel, Nejedlý Zdeněk, Kolina Josef, Filip Jiří, Škodová Helena, Škoda Jan

MPK: C07D 239/54

Značky: radioizotopem, přípravy, způsob, thymidinu, značeného, radioaktivního

Text:

...Bakteriální buñky se imobilizují v libovolném inertním nosiči, permeabilním pro akceptor i donory deoxyribosylových skupin a pro vzniklé reakční produkty.Způsob přípravy radioaktivního thymidinu dle předmětného vynálezu využívá skutečnosti,že v imobilizovaných bakteriálních buňkách použitých jako biokatalyzátory, jsou přítomny enzymy katalyzující přenos deoxyribosylové skupiny z T-deoxyribonukleosidů na thymin,a to thymidinfosforylasa...

Způsob odtahu spalin z průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 264517

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krajina Aleš, Bulina Vladimír, Kňura Jaromír

MPK: F23J 3/02

Značky: odtahu, spalin, způsob, průmyslové

Text:

...výkonech pece se dosáhne snížením,resp. í zastavením přívodu tlakového plynu do trysky ejektoru a současným zvýšením množství tlakového plynu do přívodu bez ejekčního účinku a tedy i eliminací účinků komína. Výhodou způsobu pro odtah spalín podle vynálezu je dále to, že nevyžaduje použití žádného pohyblívého regulačního členu pro spaliny, případně klapky nebo hradítka a že umožňuje konstrukcí odtahu a komína pro relativně nízké teploty...

Způsob úpravy metalurgické přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 264516

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kovalský Václav, Šula Jan, Novotný Eduard

MPK: C22C 35/00

Značky: úpravy, způsob, metalurgické, přísady

Text:

...k jejímu nedostatečnému využití. Při drcení přísady vzniká obtížné využitelný a zpracovatelný odpad.Cílem vynálezu je efektivní využití metalurgických přísad.Podstata vynálezu spočíva v tom, že metalurgická přísada se smísí s kovovým odpadem, načež se vzniklá směs působením tlaku upravuje do pevného tvaru.Upravená metalurgická přísada se nenalepuje na pánve, snadno se rozpouští a nedochází k jejímu odplavování se struskou. e možno zpracovat...

Syntetický referenční materiál pro kalibraci analyzátorů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264513

Dátum: 14.08.1989

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: způsob, analyzátorů, referenční, přípravy, kalibraci, syntetický, materiál

Text:

...10 mg. Podstata způsobu připravy syntetického referenčního materiálu, při kterémse do kovového kelímku - nosiče přidá 10 až 2. 10 procent hmotnostních síry ve formě roztoku síranu draselného definované sloučeniny síry a roztok se vysuší, spočívá v tom, že po vysušení roztoku se přidá do kelímku kovová tavicí přísada, například železo, cín nebo měď,s nízkým obsahem síry 0,1 až 0,5 ppm v množství 0,5 až 2 g a kelímek se uzavře.Při použití...

Způsob přípravy antigenu virové leukózy skotu pro imunoenzymatickou a radioimunologickou metodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264508

Dátum: 14.08.1989

Autori: Macura Břetislav, Dedek Ladislav, Franz Jaroslav, Svoboda Ivan

MPK: G01N 33/53

Značky: imunoenzymatickou, skotu, metodu, přípravy, antigenů, způsob, virové, leukózy, radioimunologickou

Text:

...splňuje antigen připravený podle vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob přípravy antigenu virové leukózy skotu pro ELlSA (imunoenzymatickou) a RIA (radioimunologickou) metodu diagnostiky, kde se ke kultivaci buněčné linie, infikované virem leukózy skotu, používá sérum prostě nespecifických inhibitorů V koncentraci 5 až 10 objemových při teplote 35 až 38 °C po dobu 2 až 6 dnů. Po sklizni viru se dále čistí tím, že se odstraní bunky z média a...

Nosič na bázi celulózových vláknitých útvarů pro aplikaci látek fumigací a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264506

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kacafírek Stanislav, Veselý Vladimír, Jahoda Jaroslav, Bacílek Jaromír

MPK: A01N 25/08

Značky: vláknitých, bázi, útvaru, celulózových, nosič, způsob, výroby, fumigací, aplikaci, látek

Text:

...Dále obsahuje látky ovlivňující proces hoření, např. dusičnan nikelnatý, dusičnan měďnatý a kobaltnatý. Látky regulační jsou dusičnany kovů alkalickýcb zemín nebo látky působící jako akumulátory tepla, minerální soli stabilní do 1 000 °C, polykřemičitany alkalickýcb kovů.Výhoda nosiče dle vynálezu je v tom, že neobsahuje látky reagující za studena se složkamí přípravků běžných pro ochranu rostlin. K aplikaci na nosič dle vynálezu jsou...

Způsob přípravy enantiomerního páru alfa-kyanobenzylesterů cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264503

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kadeřábek Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Král Vladimír, Veselý Ivan, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Dolanský Vladimír, Závada Jiří, Stibor Ivan, Dvořák Dalimil

MPK: C07C 59/00

Značky: přípravy, způsob, alfa-kyanobenzylesterů, enantiomerního, kyselin, páru, cyklopropankarboxylových

Text:

...a aromatických uhlovodíků, nebo též lze pracovat bez rozpouštědla. Pro zvýšení katalytické aktivity V některých rozpouštědlech je výhodné použít anorganický nosič fluoridového katalyzátoru s velkým povrchem (například ky sličník hlinitý).Při způsobu přípravy podle vynálezu není třeba vycházet z čistého enantiomerního páru a-R,1 R,3 R a-S,1 S,3 S e výhodné vycházet ze směsi enantiomerníc párů a-R,1 R,3 R 0 Ls,1 s,3 s a a-S,1 R,3 R a-R,1 S,3...

Kvarterní soli N-(3-dimethylaminofenyl)methakrylamidů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264500

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bílá Jitka, Lokaj Jan

MPK: C07C 103/70

Značky: n-(3-dimethylaminofenyl)methakrylamidů, způsob, kvarterní, přípravy, jejich

Text:

...izoluje surový trimethyl(3-methakrylamidofenyl)amoniumjodid (0,80 q, tj. 94,18 výtěžek), který se čistí extrakoi benzenem. Teplota táni získané kvarterni soli odpovídá 19 s až 19 s °c.Stejným způsobem jako v přikladu 1 vznikne za 24 hodin z 0,89 g (4,36 mmol) N-(3-dimethylaminofenyl)methakry 1 amidu a 1,05 q (8,68 mmol) allylbromidu ve 4,5 cm 3 acetonu 1,23 g(86,6 Výtěžek) dimethylallyl(3-methakrylamidofenyl)amoniumbromidu. Po extrakci...

Způsob přípravy 2-chlorbenzthioamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264496

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kaláb Jiří

MPK: C07C 153/05

Značky: 2-chlorbenzthioamidu, způsob, přípravy

Text:

...Po skončení reakce se reakční omše naleje do ledové vody. Vzniklá bílá sraženina se rozmíchá a pak zfiltruje. Produkt se promyje vodou a suší při teplotě míatnosti ve vakuové sušárně. Rozpouštědla se regenerují rektifikací za normálního tlaku nebo za vakua.V porovnání e dostupnýml způaoby thioamidece, které byly aplikovány na p-chlorbenzonitrilse vyznačuje nový postup jednoduchým způsobem provedení, bez zvláštních požadavků na aparaturní...

Způsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264489

Dátum: 14.08.1989

Autori: Beránek Jan, Fiala Jiří

MPK: C07C 69/54

Značky: způsob, metylmetakrylátu, výroby

Text:

...rozpouití v organické tázi. síran železnatý zajištuje inhibici polymerace zejména pri amidsci. Płíznivě se zde projevuje také jeho působení na potlačení vedlejäích reskcí, které je zřejmě 2 porovnání kvalitstivnich analýz na tenkých vrstvách. Musí však být zajištěno. aby použitá surovina obeahovele jen zanodbetelné množství síranu železitého nebo aby nedošlo k jeho kvantitativnímu vzniku přímo při reekci oxidací prítomných vzdušným...

Způsob přípravy termostabilních disperzních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264488

Dátum: 14.08.1989

Autori: Přikryl Josef, Vyskočil František

MPK: C09B 29/036

Značky: přípravy, způsob, disperzních, termostabilních, barviv

Text:

...roztoku diaaoniově soli nechá přitéci roztok pasivni komponenty připraveny rozpcuštěnim 58 dilů draselně solí 1-ety 1-3-kyan-4-màty 1-6-hydroxy-2-pyriâonu v 250 dilech vody. Výsledná pH reakce lze otupit přídavkem 350 dílúroztoku 2,5 N octanu sodného. Poté se micha 2 hodiny, vyhřeje se na a 5 °c, při této teplotěse drží 15 minut, horké se odsaje a promyje 100 díly studené vody do nentrální reakce a ztráty reakce na chlcridově ionty.Výtěžek...

Způsob přípravy chloridu kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264486

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vorel Milan

MPK: C07C 63/34, C07C 63/36

Značky: kyseliny, chloridů, způsob, 3-hydroxy-2-naftoové, přípravy

Text:

...například v toluenu za katalýzy dimethylformamidem, který je předmätem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jako promotoru reakce se použije oxidu železa, například oxidu železnstého, oxidu železitého nebo oxidu železnatoželezitého a/nebo směsi oxidů železa v množství 0,000 01 až 10 hmotnostních , vztaženo na násndu dimethylformamidu.vysvětlení zvýšené aktivity směsného katalyzatoru je pravděpodobně takové, že nejdřívevzniká...

Způsob přípravy N-(2-chlorbenzoyl)-4-chloranilidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264483

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kvis František

MPK: C07C 103/75

Značky: přípravy, způsob, n-(2-chlorbenzoyl)-4-chloranilidu

Text:

...následných stupňů syntézy tak, že musí být e vysokými ztrátami čistěny.Vynález se týká způsobu prípravy N-/2-chlorbenzoy 1/-4-chloranilinu acylscí 4-oh 1 cranilinu 2-chlorbenzoylchloridem v prostředí toluenu za prítomnosti organické báze, s výhodou pyridinu V redukčním prostředí. To se udržuje přitomností hydrogensiřičitanu neho pyrosiřićitanu eodného v reakčni směsi. Takto připraveny enilid se použije pro Friedel-craftsovu reskci,...

Neflokující alfa stabilní ftalocyaninový pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264480

Dátum: 14.08.1989

Autori: Palla Karel, Novák František, Cihlo Lubomír

MPK: C09B 67/16

Značky: stabilní, ftalocyaninový, způsob, neflokující, pigment, přípravy

Text:

...tohoto vynálezu pfipravit 2 kosyntetizovaných ftnlocyaninů mědi substitůo~ vaných substituenty -C 1 a -S 0 zpracováním s vodnými roztoky kyseliny sírové o koncentraci 60 až 90 S hmot. v množství odpovídajícím vytvoření suspenze až tuhé pasty.Způsob prípravy alfa stabilního ftalocyaninového pigmentu spočívá podle vynálezu v tom, že na ftalocyaniny mědi v nepigmentové formě, připravené bezrozpouštědlovým, popřípadě rozpouštědlovým způsobem a...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem a nízkou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264479

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Košelja Michal, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: absorpcí, neodymem, monokrystalů, způsob, nízkou, yttritohlinitého, perovskitu, aktivovaného, saturovatelnou, přípravy

Text:

...zírkoničitých a jejich vhodný rozměr způsobujĺ, že při jejich zabudování do mřížky YAl 03 se jednak potlaěí vznik dězových poruch v okoli iontu Nd 3 a dále se potlačí vyšší mocenství iontů případně přítomných přechodnýoh prvků, které způsobujísaturovatelnou absorpci na emisní vlnové delce Nd 3.způsobem podle vynálezu tak lze pŕipravit monokrystaly yttritohlinitého perovskitu,aktívované neodymem v takové kvalitě, kdy se uplatní především...

Způsob přípravy směsi dinitrotoluenu a dinitrokumenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264478

Dátum: 14.08.1989

Autor: Konečný Luboš

MPK: C06B 31/16, C06B 31/14

Značky: dinitrotoluenu, dinitrokumenu, přípravy, směsi, způsob

Text:

...V dinitrotoluenu pro průmyslové trhaviny umožňuje větší využití 2-nitrotoluenu, který představuje obtižně zužitkovatelný odpad z výroby 4-nitro~ toluenu, a tim umožňuje současně vzrůst výroby 4-nitrotoluenu, pokud je tato omezena odbytovými možnostmi 2-nitrotoluenu.Zpracovánim technického 2-nitrokumenu směsnou nitraci podle vynálezu je umožněno jeho ekonomické využití 2-nitrckumen je obtížné zužitkovatelným odpadem z výroby...

Způsob sledování změny střední velikosti částic diazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264477

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dobrovolný Jan, Novák Antonín

MPK: G01J 3/42, C09B 67/20

Značky: částic, střední, velikostí, způsob, diazopigmentů, změny, sledování

Text:

...při použití přístroje pracujícíhona principu kvasielastickáho rozptylu světla. Ve většině případů však převod parametruP na střední velikosti částic není nutny, ale postačuje využívat předem zjištěných závislosti sledovaných vlastností pigmentu (vydntnosti, odstínu) na hodnotě parametru P.Popsąná metoda sledování změn středních velikosti částic je dostatečně rychlá, aby mohla sloužit ke kontrole procesu rekrysteliznce piqmentů obecného...

Způsob výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264476

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kanclíř Robert, Kučera Václav, Langer Jiří, Sedláček Jiří, Bělík Vladimír

MPK: B22D 43/00, B22C 9/08, B22D 21/00...

Značky: tvárnice, filtrační, filtrací, roztavených, keramické, kovů, výroby, pěnové, způsob

Text:

...mstrice, pro odstranění přebytečné keramické suspenze, podrobí odstředění.Výhodou zpúsobu výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů podle vynálezu je, že při výrobě nedochází k zaslepování otevřených póro v polyuretanové matrici keramickou suspenzí a tím k zmenšováni průtočnosti roztaveného kovu pěnovou keramickou filtrační tvárnicí. Další výhodou je, že průměr pôrů a tlouščke stěn mezi jednotlivými póry...

Způsob regenerace a opravy hydroizolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 264475

Dátum: 14.08.1989

Autori: Havránek Jan, Mikša Jaroslav, Lízal Petr Geolog, Staněk Milan, Nevosád Zdeněk

MPK: E04G 23/02, E04D 11/02

Značky: hydroizolace, regenerace, způsob, opravy

Text:

...Vysoká tekutost ponetrace umožňuje průnik do všech porězních struktur, jakojsou veškeré silíkáty (beton. malta keramika, oihla atp.), i dřevo. vodou ŕeditelný systémje vytvořen epoxidovou disperzí, obsahující epoxidovou pryskyřici dianového typu s molekulovou hmotností do 1 l 00, s výhodou 350 až 550, případně rozpuštěnou ve vzláčñovsdle, jako je zejména dibutyl a dioktylftalát, dibutyl malsát v množství maximálně 25 Q hmotnostnich a...

Způsob přípravy kyseliny 1-/4-chlorbenzoyl/-5-methoxy-2-methyl-3-indolacetoxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264471

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dvořáková Alena, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 209/12

Značky: přípravy, způsob, kyseliny

Text:

...v provozním měřítku náhrada éteru toluenem.vynález se tedy týká zpúsobu pípravy kyseliny 1-/4-chlorbenzoyl/-S-methoxy-2-methy 1-3-indolacetoxyoctové převedením kyseliny 1-/4-chlorbenzoy 1/-5-methoxy-2-methyl-3-indolyloctové (indometacinu) působením thionylchloridu na chlorid v prostředí netečného rozpouštědla jako jo například toluen, v přítomnosti činidla, sohopného vázat vznikající chlorovodík a reakcí in situ vzniklého chloridu s...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264470

Dátum: 14.08.1989

Autori: Brůnová Bohumila, Přehnal Arnošt, Hájíček Josef, Ferenc Milan, Michalský Jiří, Pihera Pavel, Grimová Jaroslava, Fišnerová Ludmila, Dvořáková Alena

MPK: C07D 209/28

Značky: kyselinou, výroby, způsob, tropovou, indometacinu, esterů

Text:

...přids benzin, produkt se odsaje a promývá ee v pevném stavu. Surový este se čistí krystalizací z methylalkoholn, výtěžky čistého produktu se pohybují v rozmezí 65 až GB E.Provedení zpúsobu podle vynálezu je velmi jednoduchá a technologický a ekonomický prínos je evidentní.Bliłši podrobnosti jsou patrné 2 pŕlkledů provedení, které způsob podle vynálezu pouze dokládají, ale neomezují. .K suspenzi 17,9 g indometeoinu v B 0 ml toluenu se pridá...