Patenty so značkou «způsob»

Strana 79

Způsob vypěstování rostlin, zejména semenáčků lesních dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264862

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jůza Jan, Trubač Karel, Neruda Jindřich, Bibr Karel, Stejskal Miroslav

MPK: A01C 1/04

Značky: způsob, semenáčků, drevín, lesních, zejména, vypěstování, rostlin

Text:

...snížení nežádoucí tepelné expozice při manipulaci se semenáčky před jejich vysazením na nové stanoviště.Způsob vypěstování semenáčků určený pro použití v lesníctví může být rovněž uplatněn v zahradnictví a dále při hydroponickém pěstování rostlin, kde půdu nahrazuje hydroponický substrát.Příklad způsobu vypěstování semenáčků lesních dřevin podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde na obr. 1 je uveden stav po uložení pásků se semeny do...

Způsob stanovení množství dusíku a/nebo uhlíku v oceli nebo slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264859

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tůma Hanuš, Cíznerová Miroslava

MPK: G01N 33/20

Značky: slitinách, stanovení, uhlíku, oceli, dusíku, množství, způsob

Text:

...dusíku, metanu, příp. oxidu uhelnatého.Z výsledků průběžně po celou dobu tepelného rozkladu zaznamenávaných se obsah hledaného plynu, tedy celkové množství plynu uvolněného z izolátu, určí grafickým zpracováním výšky píků v závislosti na teplotě a integrací plochy tohoto záznamu. Porovnáním výsledků se známým vzorkem čisté fáze lze pak určit, z jaké fáze se plyn uvolňuje. Identifikace jednotlivých fází se provádí podle určité, pro fázi...

Způsob současného povrchového a hlubinného dobývání ložisek částečně porušených nehomogenním závalem nerostné suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264855

Dátum: 12.09.1989

Autori: Uher Miroslav, Rieger Zdeněk

MPK: E21C 41/00

Značky: nehomogenním, povrchového, závalem, suroviny, současného, dobývání, hlubinného, způsob, částečně, ložisek, nerostné, porušených

Text:

...betonovém skeletu, který tvoří umělé pilíře, betonové sloupce V druhých pruzích. Dočasné rostlé pilíře se budou dobývat sestupně, od nejvyššího hlubinného horizontu k horizontu nejspodnějšímu. Postupně se rozruší dočasný mezipatrový celík, současně z povrchového zbytkového lomu a z najvyšších komorových pruhu v hlubině a vyvolá se zával. zbytkový povrchový lom bude v té době připraven pro založení hlušinového odvalu. Dobývání dočasných...

2-aminofenol-4-(N,2′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264797

Dátum: 12.09.1989

Autori: Buzik Pavel, Jesenský Miloš, Rampas Rudolf, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/80

Značky: způsob, výroby, 2-aminofenol-4-(n,2'-karboxyfenyl)sulfonamid

Text:

...sodným do roztoku a pevná suspenze se izoluje filtrací. Látka vzorce I se vylouči z roztoku vykyselením vhodnou kyselinou, např. kyselinou chlorovodíkovou.Průběh konverze není provázen vedlejšími chemickými reakcemi. Po izolací se získá prakticky čistá látka vzorce I s teplotou táni 213 až 215 OC, s výtěžkem 90 teorie. DiazotačniE následnou kopulační titrací této látky byla potvrzena přítomnost aromaticky vázaného aminua stanovena...

2-nitrofenol-4-(N,4′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264796

Dátum: 12.09.1989

Autori: Buzik Pavel, Lašák Karel, Filip Oldřich, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/79

Značky: 2-nitrofenol-4-(n,4'-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby, způsob

Text:

...teplotě 95 až 120 °C s výhodou při teplotě120 °C a pH 11 až 14. Průběh konverze je téměř kvantitativni, s minimem vedlejších chemických reakcí. Po izolací se získa prakticky čistá látka vzorce I s teplotou táni 303 ažProvedeni podle vynálezu upřesňuje dále uvedený přiklad. P ř I k 1 a d35,7 g 100 2-nitrochlorbenzen-4-(N,4-karboxyfenyl)sulfonamidu (0,1 mol) se suspenduje ve 150 ml vody, přidá se 19,2 g hydroxidu sodného 100 ve formě roztoku o...

Způsob přípravy hydrorafinačního extrudovaného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264792

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jonáš Josef, Vybíhal Jaromír, Grosser Vojtěch, Círová Alena, Janáček Leoš, Novák Václav Csc

MPK: B01J 37/03

Značky: přípravy, katalyzátoru, extrudovaného, způsob, hydrorafinačního

Text:

...25 až 60 OC, výhodně 30 až 40 °C po dobu 0,5 až 4 hodiny, načež se vznikla plastická hmota extruduje matricí s otvory 1 až 2 mm vhodného tvaru např. válečku, torjlístku, čtyřlístku apod.vzniklé extrudáty se bud ještě kraji, nebo přímo suší a lámou a tepelně zpracují. sušení se provádí při 105 až 120 °C, případně ještě při 170 až 200 °C, načež se třídí a žíhají při teplotě 450 až 550 OC. Dodrženi všech těchto uvedených parametrů má velký...

Způsob odplynění doplňované vody pro teplárenskou soustavu zásobovanou horkou vodou z jaderné elektrárny a zařízení na provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264787

Dátum: 12.09.1989

Autor: Stachová Jana

MPK: G12B 15/02

Značky: způsob, soustavu, odplynění, horkou, zásobovanou, teplárenskou, doplňované, jaderné, provádění, tohoto, elektrárny, způsobu, vodou, zařízení

Text:

...na 130 až 150 °C pro zásobování teplárenské soustavy ll. Z přívodní větve tepelného napaječe 3 se provede odběr této horké vody 3, jehož jedna část É přichází přes škrticí ventil do expandéru §, kde se- z ní uvolní pára, jež se použije jako topná pára pro odplynění. Tato pára se zavede nad maximál ní hladinu vody v zásobní nádrži § umístěné pod odplyňovačem 1. Kondenzát lg z expandéru 5se rovněž zavadí do zásobní nádrže 5, a to pod hladinu...

Způsob výroby tenkostěnných profilů spojitým prostorovým ohybem polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264783

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tomášek Svatopluk, Kozderka Jiří, Popek Milan

MPK: B21D 5/02

Značky: způsob, polotovarů, výroby, tenkostenných, spojitým, ohybem, profilů, prostorovým

Text:

...zvětšením minimálních hodnot ohybových ramen, využitým části sil technologických pro přetváření polotovaru, dále změnami jejich charakteru na Výhodnější, zvláště v energeticky náročných průchodech a vytvořením stupňů volnosti v deformačních zônách umožñujících profilu zaujmout optimální polohu z hlediska energetické náročnosti deformace, čímž se zvýší energetická účinnost procesu, umožní se tváření menších poloměrů chybu ve vztahu k...

Způsob oxidačního opracování skopovicových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 264780

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kubec Karel, Exner Rudolf, Petříček Karel

MPK: C14C 1/00

Značky: skopovicových, kůži, oxidačního, opracování, způsob

Text:

...prostředí je vhodné použít biologicky odhouratelný dispergátor,produkt kondenzaoe kyseliny chlorolejové a produktu alkalické desintegrace kolagenu. Po tomto opracování následuje rozrážení vlasu, stříhání, mízdření. Na skopovice zbavené mázdry a nečistot Hpůsobíme ve vodním prostředí enzymatickým prostředkem, degradované mezivláknité bílkoviny vypereme a kožky dále zpracováváme dle sortimentní technologie. Konečný efektem je snížené hmotnost...

Způsob značení pryžových nebo pryžotextilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264779

Dátum: 12.09.1989

Autori: Povolný Bohumil, Dočekal Josef, Slavický Vít

MPK: D06H 1/02

Značky: pryžotextilních, pryžových, způsob, výrobků, značení

Text:

...°C, přičemž vulkanízační barvu tvoří hmotnostně 40 až 85 dílú přírodního nebo butadienstyreného kaučuku nebo jejich směsi, 1 až 4 díly síry, 0,1 až 3 díly urychlovače, 150 až 400 dílů pigmentu, 50 až 100 dílů plníva, 100 až 350 dílů xylénu a 100 až 350 dílů dekahydronaftalenu nebo tetrahydronaftalenu.Výhodou potisku pryžových nebo pryžctextílních výrobků podle vynalezu je podstatné zvýšení produktivity práce a kvality výrobků. Při značení...

Způsob čištění porézních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264761

Dátum: 12.09.1989

Autori: Daněk Josef, Víška Jarmil

MPK: C08J 9/28, B01J 20/30, C08J 9/26...

Značky: způsob, porézních, polymerů, čištění

Text:

...postupu čištění suspenzního polymeru.Obsah zbytkových organických látek ve vyčištěném polymeru byl kontrolován extrahováním pětigramové dávky polymeru acetonem v Soxhletově extraktoru po dobu 1 hodiny, odpařením acetonu při 105 °C, vážením hmotnosti odparku a jejím vyjádřením v procentech hmotnosti polymeru. K některých případech byla extrakce provedena ve zvětšenémměřítku a chemické- složení odparku bylo zjištováno plynovou chromatografií....

Způsob přípravy farmakologicky účinných derivátů 1,4-diaminoanthrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264757

Dátum: 12.09.1989

Autori: Obruba Karel, Křepelka Jiří, Havlíčková Libuše, Kolonický Alois

MPK: C07C 50/18, C07C 97/24

Značky: účinných, derivátů, přípravy, 1,4-diaminoanthrachinonu, farmakologicky, způsob

Text:

...vzorci I a pro farmaceutické účely se převádějído formy solí s kyselinou chlorovodíkovou nebo i jinými vhodnými orqanickými kyselinami. Provedení přípravy anthrachinonovýoh kancerostatik je ilustrováno následujícími příklady. Příklad 1 .V atmosféře inertního plynu, (dusik, argon) se do směsi 20 g (0,192 mol) 2-(2-hydroxyethy 1 amino)ethylaminu a 2 D ml ethanolu vnese během 10 minut 7,1 g 10,023 5 mol) směsi...

Způsob výroby olefinů z pyrolýzních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264756

Dátum: 12.09.1989

Autori: Heller Gerhard, Zachoval Jiří

MPK: C07C 7/09, C07C 11/02

Značky: olefinu, způsob, výroby, pyrolyzních, plynů

Text:

...plynový olej nebo/s se chladí prací olej v nejméně dvou stupních, přičemž odebraným teplem pyrolýzního plynového oleje a druhého, případně dalších stupňů chlazení pracího oleje se předehřívá procesní voda vstupující do systému generace procesní vodní páry.Zavádí se tedy odběr, chlazení a recirkulaoe pyrolýzního plynového oleje přes středníčást olejové pračky a do okruhu pracího vstřikovaného oleje ve spodní části primární kolonyse zařazuje...

2-nitrofenol-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264699

Dátum: 14.08.1989

Autori: Žaloudek Josef, Buzik Pavel, Filip Oldřich, Lašák Karel

MPK: C07C 143/79

Značky: výroby, 2-nitrofenol-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, způsob

Text:

...prostředí při teplotě 95 až 120 °C, s výhodou při teplotě H 0 °C, a pH ll až 14. Průběh konverze je téměř kvantitalivní, s minimem vedlejších reakcí.Po izolací se získá prakticky čistá látka vzorce l s teplotou tâní 242 až 243 °C, s výtěžkem 99 A teorie.Iĺruvedení vynálezli upřesňuje dále uvedený pří (lzul.35,7 g 100 2-nitrochlorbenzen-4-(N,3 ĺkarboxyfenyhsulfonamídu (0,1 mol) se suspenduje ve i 50 ml vody, přídá se 19,2 g hydroxidu...

2-aminofenol-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264698

Dátum: 14.08.1989

Autori: Buzik Pavel, Žaloudek Josef, Jesenský Miloš, Rampas Rudolf

MPK: C07C 143/80

Značky: způsob, 2-aminofenol-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby

Text:

...a pevná suspenze se izoluje filtrací. Látka vzorce l se vyloučí z roztoku vy« kyselením vhodnou kyselinou, např. kyselinou chlorovodíkovou.Průběh konverze není provázen vedlejšími reakcemi. Po izolací se získá látka vzorce I s teplotou tání 25.3 až 255 °C. Diazotační a následnou kopulační titrací této látky byla potvrzení přítomnost umnrnticky vúznnćho amínu a stanovena relativní ntolární hmotnost 308.Provedení podle vynálezu upřesňuje...

Nízkoenergetické dietní mléčné výrobky na bázi mléčné bílkoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264697

Dátum: 14.08.1989

Autori: Patrovský Jiří, Hainer Vojtěch, Dědičová Libuše, Drbohlav Jan

MPK: A23L 1/29, A23C 23/00

Značky: mléčné, bázi, výroby, bílkoviny, jejich, způsob, nízkoenergetické, dietní, výrobky

Text:

...a vyššího věku. Chuľová a konzistenční variabilita výrobků ijejích výživová hodnota přispívají i ke zlepšení psychického stavu pacientů v průběhu lćěby.Příprava nízkoenergetického mléčného nápoje se provede suchou homogenizací 83 až 97 hmot. mléčného poloproduktu. obahujícího 3 až 8 hmot. rostlinného oleje. se 2 až 6 hmot. ochucující složky. jako je kávová, jahodová, kakaová ap., s 0,05 až 0.50 hmot. náhradniho sladidla a s 0,3 až...

Způsob přípravy yttritohlinitého granátu aktivovaného neodymem s nízkým absorpčním pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264696

Dátum: 14.08.1989

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: způsob, neodymem, přípravy, pozadím, absorpčním, aktivovaného, granátu, nízkým, yttritohlinitého

Text:

...Totéž lze předpokládat o kationtových vakancích. Výsledná průměrná valence kationtvľt a kationových vakancí potom činí 3. lonty zirkoničité rovněž kompenzují nepříznivý vliv stop uhlíku a dusíku z ochranné atmosféry. Redakční prostředí jepřitom nutné proto aby, se do monokrystalu zabudovalo dostatečně množství iontů Z, a další redukce zncčisťujících iontů při temperacích nebo ozařování již nebyla možná. Tím se zabráni jvřcnrwstl...

Způsob stanovení obsahu síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264694

Dátum: 14.08.1989

Autori: Číhal Vladimír, Kubelka Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: obsahu, kovových, sulfidů, způsob, segregace, síry, stanovení, materiálech

Text:

...optimálního pasívního stavu ve vztahu k obsahům síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech je oproti doposud používaným metodám méně náročný časově i na přístrojové vybavení. Další výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že dovoluje kvantitativní nebo alespoň polokvantitativní hodnocení-obsahů síry, sulfidů a segregace a posouzení korozních charakteristík sledovaných materiálů bez dlouhodobých a energeticky náročných ponorových ko...

Způsob výroby průtlačně lisovaných dutých tyčí a profilů ze slitiny typu hliník-hořčík-křemík se zvýšenými pevnostními charakteristikami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264687

Dátum: 14.08.1989

Autori: Plaček Karel, Šperlink Karel, Smetana Miloslav

MPK: B21D 51/16

Značky: tyčí, lisovaných, zvýšenými, výroby, průtlačně, pevnostními, profilů, hliník-hořčík-křemík, slitiny, způsob, charakteristikami, dutých

Text:

...vzduchem nebo vodou a znovu ohřejí na teplotu 470 až 510 °C, načež se lisují tak, aby výtoková rychlost činila 5 až 15 m/min., takže jejich teplota na výstupu z matrice je 490 až 530 °C a dále se ochlazují vzduchem nebo vodou na teplotu pod 100 °C. Dále se výlisky napnou s trvalou plastickou deformací v rozmezí 0,5 až 2,5 , kterou je nutnéprovést v intervalu 1 až 8 hodin po lisování. Minimálně 24 hod. po napnutí se provede umělć stârnutí ři...

Způsob odměrného stanovení N-substituovaných maleinimidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264678

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří

MPK: G01N 31/16

Značky: n-substituovaných, odměrného, způsob, maleinimidů, stanovení

Text:

...zhydrolyzuje a případně současně i nadbytečné rozpouštědlo odpaří,a vzniklý roztok maleamátu se běžným způsobem acidímetrícky ztitruje. Obsah se stanoví výpočtem ze známého vzorceM - relativní molekulovou hmotnost stanovované látkyz - počet maleinimidových skupin v moekuleSN - objem použitého a kalického louhu na hydrolýzu vzorku v mlCN - koncentrace kyseliny chlorovodíkové při titraci v m 1a() - obsah substituovaného maleinimidu ve vzorku...

Způsob kontinuálního vytváření výplňkové složky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264677

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil, Dubeň Ladislav

MPK: D04B 23/10

Značky: vytváření, složky, způsob, zařízení, provádění, kontinuálního, výplňkové

Text:

...uložení nití první a druhé diagoitálttě orientované výplňkové složky a jejich IlílVĺKlČllĺ do řetčzovćhr zakladače, pohybujícíht) se ľOV 1 l 0 l)ČŽllČ s podélnou osou pletařského stroje v v jiůrlorvsii.Podh- oln. l jsou wijt-tiiii(- rnvnolić-/ric ve dcné nité 2 první diagonálnč orientované výplňkové složky Likhíclány střídzzvč na vrchní stranu příkladně pod úhlem a 30 ° a na spodní stranu pod úhlem u -30 ° ve tvaru písmene S, čímž tvoří...

Způsob vytvoření závěsu chmelovodičového drátku k nosnému drátu stropu chmelnice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264671

Dátum: 14.08.1989

Autori: Prášil Vladimír, Beroun Stanislav

MPK: A01G 17/08

Značky: stropů, drátu, nosnému, závěsu, tohoto, vytvoření, drátku, zařízení, způsobu, chmelovodičového, způsob, provádění, chmelnice

Text:

...drátku k nosnćmu drá tu stropu chmelnice podle vynálezu je uloženo na základovém rámu 1, například svisle orientované descc a je ncscn v blízkosti nosných drátü 51 stropu chmelnice na pojezdovém t stnlíílimľwííitl ynří/.ení, políyhíijívíln se ve SlliČľll nosných nlrátü. Zanřízeíií scstává 7. protlaČOVíICÍlIO válce 2 a z proti němu umístěného přítlučného válce 3, uloženého na základním hřídeli 4 a posuvné vedeného v rámu 1 a tlačeného...

Způsob obnovy ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264659

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lukáš Josef, Mokroš Aleš, Drtílek Boris, Štefek Oldřich

MPK: B23P 6/00

Značky: způsob, obnovy, ozubeného, převodů

Text:

...tyč se zhotoví se zvýšenou výškou průřezu v rozmezí rozměru 0,1 až 1 modulu oproti ozubené tyčí s normální výškou průřezu s následným dofrézováním zubů, načež na hřídele ozubených pastorků se uloží ozubené věnce se sní CS 264 659 Bženým počtem zubů nejméně o jeden oproti původnímu počtu.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že po zhotovení náhradní ozubené tyče se zvýšenou výškou príiřczlí až o jeden modul tímožñític jvrovzitlčt...

Způsob montáže konvergenčního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 264652

Dátum: 14.08.1989

Autor: Drda Lubomír

MPK: H01J 29/82

Značky: válce, konvergenčního, způsob, montáže

Text:

...tom, že zaostřovací systém barevné obrazovky typu in-line se uchytí pomocnou elektrodou tvaru U za dolní část lemu mezi horní částí a dolní částí poslední zaostřovací elektrody, přičemž pomocná elektroda spočívá na vidlici dolní svářecí elektrody odporové svá CS 264 652 B 1řečky a konvergenční valec se přivaří pomocí horní svářecí elektrody odporové svářečky postupcm bcz použití držáku konvcrgcnćního válce./,|itxnI Illlblllĺlĺł jt pnpłšĺlll...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264648

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dvořáková Alena, Ferenc Milan, Přehnal Arnošt, Brůnová Bohumila, Grimová Jaroslava, Michalský Jiří, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 209/28

Značky: kyselinou, tropovou, výroby, esterů, způsob, indometacinu

Text:

...v prostředí toluenu V přítomnosti cyklického amidu typu laktamů thionylchloridem připraví chlorid indometacinu, který,aniž by se izoloval, reaguje dále ve stejném prostředí s kyselinou tropovou při teplotě 20 až 50 °C na žádaný ester. Produkt se izoluje bud odsátím a hydrochlorid laktamu se odstrañuje promýváním pevné substance vodou, nebo se reakčni směs po skončené reakci zředí toluenem a hydrochlorid se odstraňuje promýváním...

Způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnin manometrickou metodou v kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264646

Dátum: 14.08.1989

Autori: Havránková Eva, Kučera Vladislav

MPK: G01N 33/22

Značky: kyslíku, kvantitativního, stanovení, chemické, manometrickou, způsob, automatizovaného, stability, metodou, výbušnin

Text:

...dostatečně výrazná. Tyto prachy vykazují většinou anomální chování i při izotermálníUvedené nevýhody odstraňuje způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnín manometrickou metodou v kyslíku, který je předmětem vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se výbušnina temperuje při teplotě 40 PC až 170 °C V atmosféře kyslíku ve zkumavce spojené se snímačem tlaku, měří se tlak uvolněných rozkladných plynů,jejich...

Optické lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264639

Dátum: 14.08.1989

Autori: Procházka Jan, Gőtz Jiří, Paleta Oldřich, Schrüfel Josef, Dědek Václav, Kuncová Gabriela

MPK: C09J 3/14

Značky: optické, způsob, výroby, lepidlo

Text:

...hmotnostní obsah polymeru ve směsi je 20 až 80 , a pak se k výsledné směsi pŕidá iniciátorOptické lepidlo podle vynálezu má řadu výhod podle podilu složek, zejména polymeru,lze měnit viskozitu lepidla, která může být snižena až na 0,3 Pa.s. slepované části mohou být vůči sobě přesně nastaveny pod mikroskopem a k jejich pevnému spojeni dochází po ozážení ultrafialovým světlem a při pokojové teplotě. Spoj vytvořený lepidlem odolává teplotním...

Způsob výroby optického vlákna typu křemen polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 264638

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pospíšilová Marie, Hayer Miloš, Gőtz Jiří, Kuncová Gabriela

MPK: C03B 37/025

Značky: optického, výroby, způsob, polymér, křemen, vlákna

Text:

...3 UV světlem vytvrditelné pryskyřice a křivka à dimethylpolysiloxanu.Způsob výroby a vlastnosti vláken typu PCS se sekundární ochranou z UV vytvrditelnépolymerní pryskyřice je oevětlen na příkladech, které však vynález nikterak neomezují. Příklad 1Bylo taženo křemenné vlákno průměru 200)un z křemenné tyče (syntetický křemen Sprasil F) průměru 10 mm. ohřev tyče byl prováděn v grafitové odporové peci na teplotu 2 050 °C. Rychlost tažení...

Způsob zakládání délkových útvarů, zejména textilních nebo kovových nití a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264637

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dubeň Ladislav, Bartoň Bohumil, Kochta Zdeněk

MPK: D04B 23/10

Značky: útvaru, zejména, nití, způsob, zakládání, způsobu, délkových, zařízení, kovových, textilních, provádění, tohoto

Text:

...složky, které se vedou do zpevñovacího ústrojí 3 k dalšímu zpracování. okraje úseků l§se zarovnávají blíže neznázorněným ořezávacím zařízením lg, a to v místech naznačených šípkami. Na obr. Z je zakresleno v detailu současné zakládání nitě l první příčně vedené nitové soustavy spolu s nití ll druhé příčně vedené nitové soustavy mezi otočné kladky § horní strany respektive mezi otočné kladky § dolní strany. Otočné kladky Q, §l jsou...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl) piperidinu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 264634

Dátum: 14.08.1989

Autori: Přikryl František, Součková Libuše, Halámek Emil

MPK: G01N 21/79

Značky: piperidinů, nitrofenoly, způsob, 1-(1-fenylcyklohexyl, analýzy

Text:

...relativní směrodatnou odchylkou 3 5 . P ř í k l a d 1Byl imitován reálný provozní vzorek moči tak, že k 1,0 cms moči bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku 1.103 mol.dm 3 roztoku vzorku a přidáno 1,6 cms tlumivého citrátového roztoku o pH 3, 0,2 cma vodného roztoku 4.l 04 mol.dm 3 3-methyl-4-nitrofenolu a třepáno s 2 cms ohloroformu 1 minutu. Po odstranění vodné vrstvy byla měřena absorbance při vlnové délce 380 nm. Minimální stanovitelná...

Způsob přípravy monokrystalů pro zhotovení výbrusů s výhodně orientovaným směrem průchodu světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264632

Dátum: 14.08.1989

Autori: Košelja Michal, John Václav, Kvapil Jiří, Škoda Václav, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 17/00, C30B 15/20

Značky: průchodu, světla, přípravy, výbrusů, výhodné, způsob, monokrystalů, orientovaným, zhotovení, směrem

Text:

...rozhraní způsobem podle vynálezu, svírá směr průchodu světla s přítomnými plošnými poruchami dostatečně velký úhel, kdy se tyto na homogenitě světla neprojevi. Uvedené souvislosti plati i v případě monokrystalů pěstovaných s kuželovitým, resp. obecně konvexním fázovým rozhraním, ve kterých mozaika vlivem samovolné orientace k fázovému rozhraní vymizí a směr průchodu světla lze s výhodou zvolit rovnoběžně s osou růstu. Naopak při orientaci...

Způsob přivádění vody do prostoru substrátu s myceliem při pěstování hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 264631

Dátum: 14.08.1989

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 27/00

Značky: způsob, prostoru, pěstování, substrátů, myceliem, přivádění

Text:

...dobře a rychle transportovat živiny a vodu. Nový způsob, kterým se přivádí voda pouze do mycelia umožní lepší a intensivnější využití substrátu enzymatickou činností houby a takto se dosáhne vyšší výtěžnost plodnic. Substrát se tedy více houbou využije. odpadá též práce se zaléváním vrchní krycí vrstvy.V substrâtu je například při konkrétním provedení uložena jedna nebo více vrstev skelného pletiva a to vodorovné. Skelné pletivo je zdravotné...

Vrstvený plošný materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264630

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hradecký Gustav, Drag Jiří, Varhaník Jiří, Konečný Dušan, Dort Ivan

MPK: B32B 27/30, D06N 3/14

Značky: způsob, výroby, vrstvený, materiál, plošný

Text:

...papírovou separační podložku byla v množství 100 g/m 2 nanesena vrstva roztoku kopolymeru akrylonitril-butadíen-styren. Po vysušení této vrstvy při 80 až 100 °c byla pak v množství 180 g/m 2 nanesena střední vrstva expandovatelné polyvinylchloridové pasty, která byla předželatinována při 150 °c. Do další vrstvy - laminačního nánosu (V množství E 0 g/m 2) byla potom kašírována tkanina. Po expanzi celého útvaru při teplotách 180 až190 OC a...

Způsob přípravy vzorku plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264626

Dátum: 14.08.1989

Autori: Rabe Wolfgang, Konrád Bohumil, Hoffmann Werner, Eidver Dieter, Češka Tomáš, Mottitschka Wilhelm, Meyer Bernd

MPK: G01N 1/00

Značky: způsob, provádění, plynů, vzorků, tohoto, přípravy, způsobu, zařízení

Text:

...si uchovala teplotu nejméně 20 K nad rosným bcdem vodní páry při normálním tlaku tak, aby škrticí element tvořil uzávěr trubice. která dostatečně daleko zasahuje do tlakového prostoru a těsně přiléhá k přírubové trubici, a aby druhý. otevřený konec trubice byl přímo spojen s odběrovým zařízení pro analýzu.Škrticí prvky mohou být bud pevná nebo přestavné. Aby se zamezilo vniknutí kondenzátu,který teče zvláště v určitých provozních situacích...

Způsob čistění krystalů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264622

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hvížďala Jaromír, Cír Ivo

MPK: B01D 9/00

Značky: krystalů, tohoto, zařízení, způsobu, způsob, čištění, provádění

Text:

...přebytečná tavenina odteče.Nad topným tělesem se ustavi rovnováha sil mezi silou na píst, odporem proti posuvu pístu s vrstvou, silou od tlaku taveniny a silou, kterou se opírá krystalová vrstva o topné těleso. Síla na píst musí být větší než síla od tlaku taveniny spolu s odporom proti posuvu pístu s vrstvou. Tak je zajištěn stálý styk krystalové vrstvy s topným tělesem. Protože tavenina okamžitě odtéká z povrchu topného tělesa, nemůže dojít...

Způsob souběžné kvantitativní analýzy kyselin a níže a výšemolekulárních esterů v produktech z výroby dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264614

Dátum: 14.08.1989

Autori: Parýzková Jana, Nováková Miluše

MPK: G01N 30/50

Značky: výšemolekulárních, kvantitativní, výroby, produktech, kyselin, souběžně, analýzy, způsob, esterů, dimethyltereftalátu, níže

Text:

...látek. Pro nezmáné látky se použijí kalibrační faktory nejbližších známých složek. Výpočet se provede metodou vnitřního standardu. Použije se kapilární kolona smočená stacionární fází typu silikonového oleje nebo polyglykolu, které jsou vázány na vnitřní povrch kolony fyzikálně nebo chemicky, případně jsou zesítovány chemickou vazbou.Způsob kvantitativní analýzy produktů z výroby DMT podle vynálezu je charakterizován vysokou...

Způsob zhotovení fasádního povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264613

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vorel Jindřich

MPK: B28B 11/08, E04F 21/16

Značky: povrchu, způsob, fasádního, zhotovení

Text:

...jehož zvrásněná struktura je vytvořena proudem vzduchu, působícim na ještě čerstvou fasádni vrstvu. Pokud se do proudu vzduchu přimisi pevné částlce, lze ziskat alternatívu výše uvedeného povrchu.Cílem vynálezu je vnést do architektury panelových staveb nový druh fasádního povrchu a dosáhnout tak zkrášlení životního prostředí.Přiklad konkrétního provedení způsobu dle vynálezu je zvolen 2 výroby prefabrikovaného stavebního dílce...

Způsob výroby proteolytického krytu na rány

Načítavanie...

Číslo patentu: 264607

Dátum: 14.08.1989

Autori: Turková Jaroslava, Šťovíčková Jitka, Štamberg Jiří, Buchvaldek Tomáš, Sedláčková Jana

MPK: A61K 37/547

Značky: krytu, způsob, výroby, rány, proteolytického

Text:

...promývací kapaliny, vyznačený tím, že polymerní produkt promytý pufrem o pH 7,5 až 8,5 se v tomto prostředí suší na 1 až 15 zbytkového obsahu vody ve vznosu v proudu vzduchu při 20 až 90 OC po dobu 10 až 150 minut.Ukázalo se, že sušení ve vznosu je výhodnější než lyofilizace s ohledem na snadnější proveditelnost. Nevyžaduje vakuum (zdroje vakua, dokonale těsnou aparaturu), ani hluboké vychlazení sušeného produktu. Důsledkem těchto...

Způsob stanovení opotřebení nebo koroze strojních součástí s využitím radionuklidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264605

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kosina Zdeněk, Kosinová Marcela, Brychta Jaroslav, Tendera Petr

MPK: G01N 23/222

Značky: využitím, součástí, koroze, strojních, opotřebení, stanovení, radionuklidu, způsob

Text:

...záŕení gma a spektrum záření mama tohoto neznámého vzorku, přičemž se k měření využívá spektrometrie se scintilačním detektorem Naľ/Tl/. Každé z etalonových spekter je lineární kombinací spekter vytvořených izolovaných radionuklidů a spektrum neznámého vzorku je lineární kombinací těchto etalonových spekter. Ke zjištění hmotnostníhozastoupení složek ve směsi materiálů se určí koeficienty lineární kombinace tak, že seprovede dekompozice...

Způsob zpracování tekutého kovu a nádoba k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264603

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bonczek Tadeáš, Doseděl Miroslav, Böhm Valter, Cienciala Petr

MPK: B22D 1/00, C21C 5/48

Značky: způsob, zpracování, tekutého, provádění, nádoba

Text:

...z fčlie, vytvářející vlastní štěrbinu, dovolují dostatečný průchod plynu. stěny štěrbiny nejsou tekutým kovem otavovány více než samotná vyzdívka,což je podstatná přednost proti známému stavu techniky. Protáhlý tvar štěrbiny vytváří takové podmínky pro skoro plošný výstup plynného média, že nedochází k erozi okolní vyzdívky a přitom jsou plynem ovlivněny větší objemy kovu.Další uplatnění zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že štěrbina je...