Patenty so značkou «způsob»

Strana 71

Způsob výroby nourseothricinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266366

Dátum: 13.12.1989

Autori: Werner Wilja, Menner Michael, Meier Arnfried, Müller Peter-jürgen, Schneider Joerg, Grosse Hans-helmut, Heller Ingeborg, Plonka Günter, Roeder Bernd, Tzschoeckel Ute, Seckel Norbert, Bergter Friedrich, Bocker Harald

MPK: C12P 19/28

Značky: způsob, výroby, nourseothricinu

Text:

...B UGJIHX NOILYHEŘHVIFI EIl 0 |JJVl~lł-lli× MliľľaidlľlłivlTlüüVI 21 V . ÍÄIKMGBZ KOMNJTIIBKCHNC KOMFISUO-(Cłł-ľľłzl ľIMTůTCÉ/l hNfIIñ 610025101 lłlMfäťłT ľllĺll Müľľüà NF.ľlPPĺšłlIJčIFH/łTĺüłllrřiťłñ U 6 PčlñľJľKM WGŘIÄWWFNDB CDIICGPXČIPÍVIIÄ (DÓIMWVCI OÄWĽOHTČ IJ FVüIIJÍMHPJfLÄłM łfiVłllíł MHłkłľ-KIJIW JIDCTYHPJUVJTDI). lĺůlCTb JÍDCTYUHUPÚ 0000078 MMBBTCW B OEPMÚŘŇTBUMOFCHÚŇ CPEUWJ I QÚKIYMIE PäHÍJTłJlÍIFDMMCIPÉJ OOCOGTH. ÍŠŠTO...

Způsob získávání nízkých teplot s použitím kapalného absorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266358

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lange Manfred, Fricke Eva, Förster Hans, Strauss Ingrid, Segeletz Peter

MPK: F25B 15/00

Značky: použitím, kapalného, nízkých, získavání, teplot, způsob, absorbentu

Text:

...Jimľüłiůłľľllfiłl. MHUINHMMM III IIPHHHM lHĺ/ĺ ľT-itulldůłlĺ HIÄŇPČNŇJÍŤWŤTÚ 9 Í (II |..1 E|ľľl| 5 ľ 3 T|ŤaĺĺuYIllVlň ĚIÚĚWĚWMŘIWÍW I 34 | 1()|TIK)NV|H IWFĺIM ľlliKliiñ N l,|A.|lVI| 1.ľ 7 K|r| łlilñłĺñłľlVlM. V 11 UN FHĚCTEIUPŇBTÚW El PBEIGGDIIVŠHHUM PHCTBľJPü. .U ÉJLYWüü MMIDPIĽKOHTSFNŇIJŇ Xüłlüłilłlłlkłłąďłüñ YCTRMDHKM ť Mťůňüłlilłfľüłhłmm. řĺ|.|ñl.JIš 1 K)|l| 4 Ml/I IHJM F-LHJJIWIIOWKłlüllllltíłlll/WTX. Blłlläůłllłmhlň M 3 303 X...

Způsob výroby tlumícího vyztužení potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266356

Dátum: 13.12.1989

Autori: Medovar Boris, Astafjev Nikolaj, Medovar Lev, Us Vasilij, Barbinko Jurij, Kreddeljeva Alisa, Paton Boris, Sajenko Vladimír, Bileckij Semen, Pivovarskij Nikolaj

MPK: B21D 51/04

Značky: tlumicího, způsob, potrubí, vyztužení, výroby

Text:

...na ymnunmw uomuneumuww nawünuwnocrm uaewañkm-racmvanw c npunansanunw Tpyaanm nwm Harpyxeumw m× uHyTmHHMM nannmuwen. u Takxe coaxanmn nononumranunux ×oHcTpy× 1 mmMu× oaxvoon, cunuňcTmynmm× wannnenmn npunuubuüľü nanpuuuenma pacnpocvuuenna numuyuuñcw TWBNMMN na ranmxumnauouuu.Hpm McnuTaHww Marypnux ndpaauoa Taknx racuvanaň c nuxonon Tpemmnu na oauap n umnw npaeaañ peako ynenbmaavca npauoaunaq c×opocT» ae nponamxeuun. B pe 3 ynbTaTe npomuxonmv...

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Tietze Günter, Schingnitz Manfred, Göhler Peter, Scheidig Klaus, Fröhlich Manfred, Kretschmer Horst, Lahr Jens, Güther Rolf

MPK: C10J 3/50, C21B 5/00

Značky: způsob, spalování, zplyňování, zařízení, palív, prachových

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Laminátový lis pádla nebo vesla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266350

Dátum: 13.12.1989

Autori: Němec Jaroslav, Princ Zdeněk, Tesař Ivo

MPK: B32B 1/04

Značky: způsob, laminátový, výroby, vesla, pádla

Text:

...obvodové hrany mají vysokou odolnost oproti nárazu a otěru. Zvýšení pevnosti je dosaženo optimálním rozložením poměru pojive a výztužs v profilu skořepiny listu, zpevněním okraju listu pramenoem, vložením jádra z tvrdé pěnové hmoty, která má funkci stojiny, zamezující deformaci listu při zatížení a zvyšující pevnost styku listu pádla s dříkem. Zvýšení bezpečnosti je dosaženo zvýšením pevnosti listu, vyloučením štěpitelnosti a provedením...

Způsob výroby nových prostglandinových meziproduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266349

Dátum: 13.12.1989

Autori: Simonidesz Vilmos, Káldor István, Öri János, Szabó Ágnes, György Péter

MPK: C07F 9/535

Značky: meziproduktu, výroby, způsob, prostglandinových, nových

Text:

...-alan- nebo stannanové sloučeninyze kterých se působením elementárního jodu získá odpovídající trans-jodalkan vzorce 8Ze získaného jodalkanu vzorce 8 nebo vinylstannenové sloučeniny vzorce 7 se připraví transmetalační reakcí s n-butyllithiem odpovídající trans-vinyllithiová sloučenina vzorce 9z tetrahydrofuranového roztoku vinyllithiové sloučeniny vçorce 9 se může získat působením etherického roztoku měanéha derivátu pentinu...

Způsob výroby nových derivátů kyseliny difosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266345

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gall Rudi, Bosies Elmar

MPK: C07F 9/65, C07F 9/38, A61K 31/675...

Značky: způsob, difosfonové, derivátů, výroby, kyseliny, nových

Text:

...vody a methylalkoholu nebo vody a acetonu. Sloučeniny obecného vzorce I se mohou popřípadě dodatečně navzájem převádět tak, že se ze substituovaných sloučenin dají například získat odpovídající nesubstituované sloučeniny obecného vzorce I.Jako farmakologicky přijatelné soli se používají především alkalické soli nebo soli amonné, které se připraví běžným způsobem například neutralisací sloučenin anorganickými nebo organickými basemi, jako je...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266339

Dátum: 13.12.1989

Autori: Greiner Alfred, Souche Jean, Merindol Béatrice

MPK: A01N 43/653

Značky: účinných, látek, prostředek, výroby, fungicidní, způsob

Text:

...uvedené kombinace jsou většinou binarního typu (jedna účinná látka ze skupiny II),v některých případech se však používaj i ternární kombinace (dvě účinné látky ze skupiny II) nebo komhinace kvarternární (tři účinné látky ze skupiny II).Z těchto známých účinných látek se dává přednost preparátům z podskupin 1, 2, 4, 5, G,7, 8, 9 a 17.výhodnými účinnými látkami ze skupiny II jsou rovněž následující preparáty chlorothalonil, iprodion,...

Způsob hromadné produkce bramborového množitelského materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266337

Dátum: 13.12.1989

Autori: Oleár Gyula, Szegedi Miklós, Sum István, Mészáros Annamária, Föglein Ferenc, Magyar Miklós

MPK: A01H 1/04

Značky: množitelského, produkce, hromadné, způsob, bramborového, materiálů

Text:

...materiál získají semenáčky nebo malé hlízy,nebo se jako množívého materiálu použije minihlíz, přičemž se vytváření semenáčků nebo hlíz řídí ovlivñovâním syntázy patstinu v mateřské rostlině.Způsobupodle vynálezu se může použít pro ekonomickou produkci bramhorového množítelského materiálu ve velkém měřítku a způsob podle vynálezu je vhodný pro stálé dodâvání množitelského materiálu V průběhu celého roku.Izolace meristemových buněk, růst a...

Způsob výroby dusíkatých heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266332

Dátum: 13.12.1989

Autor: Franzmann Karl

MPK: A61K 31/47, C07D 217/04

Značky: heterocyklických, výroby, způsob, sloučenin, dusíkatých

Text:

...skupina a s výhodouznačí atom vodíku nebo methylovou skupinu. R 5 b je s výhodou atom vodíku neho methylová skupina.R 63 a Rsb značí výhodné atom vodíku nebo C 1 Aa 1 ky 1 ovou skupinu.R 7 je s výhodou atom vodiku a R 8 je s výhodou atom vodíku, fluoru, chloru, bromu nebo methyłová skupina.Jestliže R 11 značí monooykllcký, bícyklícký, trlcyklioký nebo tatracyklický kruhovýsystém, pak je tento systém bud nasycený, částečně nasycený nebo...

Způsob výroby blokového polyamidového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266328

Dátum: 13.12.1989

Autori: Garner Albert, Hendrick Ross, Gabbert James

MPK: C08G 69/40

Značky: výroby, kopolymerů, způsob, blokového, polyamidového

Text:

...kdYŽ 59 Pľ 0 určení, Zda se elastomcrní podíl chová jako elastomerní segment podle shora uvedené deíinice, požaduje, aby blokový polyamidový kopolymer obsahoval nejméně 50 hmctnostních elastomerní látky, je třeba si uvědomit, že množství elastomerního segmentu v hlokovýuh pnlynmidových kopolymnrnch vyrobených způsobem podle vynálezu není ljmítnváno obsahem 50 hmotnostních, jelikož i nižší a přirozeně i vyšší obsahy v rozmezí od U doW 0 1...

Způsob výroby heřmánkové silice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266327

Dátum: 13.12.1989

Autori: Chlodwig Franz, Issac Otto

MPK: C11B 9/02

Značky: výroby, způsob, silice, heřmánkové

Text:

...přičemž doba extrakce je potom například 15 minut až 3 hodiny. S výhodou se volí u míchačky takové velikosti oběžná rychlost 50 až 250 otáček za minutu, přičemžJako rozpouštědla přicházejí V úvahu zejména přímé nebo rozvětvené alifatické jednomooné nebo vícemocné alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku a Solketal (2-dimethy 1-4-oxymethy 1 ~ 1,3-dioxolan), jako například methanol, ethanol, propan~ 2-ol, butanol, qlycerin a podobné, jakož i...

Způsob svařování materiálů výbuchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266322

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jakubowski Krzysztof, Sek Witold

MPK: B23K 20/08

Značky: výbuchem, materiálů, způsob, svařování

Text:

...a trubkovnicí se vytvoří kuželovitý úkos zužující se ve směru šíření výbuchu odvráceném od čela trubkovnice směrem šíření výbuchu, přičemž úhel zúžení je větší než je skutečný úhel po dynamickém svařeni trubky s trubkovnicí v závislosti na postupném svařová ní od počátečního bodu jejich srážky v opačném směru.Výhoda svařování materiálů výbuchem spočívá v tom, že zajiščuje relativně velkou geometríckou toleranci při svařování při malém...

Elektrolytický článek pro získávání kovů z minerálních nebo obohacených rud a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266321

Dátum: 13.12.1989

Autor: Everett Peter Kenneth

MPK: C25C 1/18

Značky: minerálních, obohacených, elektrolytický, článek, výroby, získavání, způsob, kovů

Text:

...již bylo řečeno, z výsledků dosavadních výzkumů vyplynulo překvapující zjištění,že vzájemné rovnoběžné rozmístění katod a anod není nezbytné. Radiální uspořádání anod prokázalo dostatečnou chemickou účinnost a umožňuje dosáhnout lepších výsledků při získávání kovů. Avšak také může dojít k uplatnění již zmíněného vzájemné rovnoběžného uspořádání nebo alespoň přibližně rovnoběžného uspořádání, jestliže se použije klínovitého tvaru anod. Anody...

Způsob stabilizace vodných roztoků chinoxalin-di-N-oxidu vůči světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266319

Dátum: 13.12.1989

Autori: Voege Herbert, Sieveking Hans

MPK: A61K 31/495, C07D 241/52

Značky: roztoku, světlu, stabilizace, chinoxalin-di-n-oxidu, vůči, způsob, vodných

Text:

...jako jsou například annato-barviva a látky ze skupiny flavonü, jakoje například v přírodě se vyskytující turin.Vzhledem k tomu, že účinná látka vzorce I se používá v rozsahu koncentrací od 25 ppmdo 500 ppm, má se při použití látek, které se používají jako prostředky k ochraně proti světlu, používat těchto látek V odpovídajícím rozsahu množství. Výhodně se účinná látka používá v podobném množství jako je množství použitého...

Způsob výroby aglomerátu z vodných uhelných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266318

Dátum: 13.12.1989

Autori: Móger Galina, Botár László, Kerekes András, Gál Dezsö, Geling Béla, Németh András, Szabó Ferenc, Répasi Gellérrt, Nemes István, Kuslits Tibor, Kovács László, Kroó Erik, Héberger Károly, Keszler Ágnes

MPK: C10L 9/00

Značky: vodných, kalů, aglomerátu, způsob, uhelných, výroby

Text:

...způsobu podle vynálezu je znázorněn na výkrese schematickým diagramem. Uhelnýkal obsahující asi 30 E hmotnosti sušíny a asi 35 až 40 hmotnosti hlušiny, vztaženok sušině, se přečerpává z usazovaci nádrže l čerpadlem lg přes tepelný výměník 5 do míchačky §. V míchačce É se případně přidává práškové uhlí ze zásobníku g a/nebo aglomerát za zásobníku gl. Uhelný kal se aglomeruje v míchacím reaktoru É, do kterého se jednak zavádi tečnýmsměrem pára...

Způsob výroby 1-aryl-2-amino-1-ethanolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266316

Dátum: 13.12.1989

Autori: Tyrala Andrzej, Fedorynski Michal, Mroczek Zdzislaw, Makosza Mieczyslaw, Daniewski Wlodzimierz

MPK: C07D 333/20, C07C 91/23, C07D 307/52...

Značky: způsob, výroby, 1-aryl-2-amino-1-ethanolových, derivátů

Text:

...innu nłnuřnnlny, krnrň nnmnif žádný zápach nebo maíí poměrně slabý zápach v případě, že R obsahuje vice než 7 aLumů uhllku.Nepřímo získané dimethylalkylsulfoniummethylsulfáty obecného vzorce 1- R 5 ĺCH 3)2 S 04 CH 3 kde R má svrchu uvedený význam, jsou nové látky, které dosud nebyly užity při syntéze s ylídy.Arylkarbonylové sloučeniny obecného vzorce III, v němž Ar, X a R 1 maji svrchu uvedený význam a které jsou výchozímí látkami při...

Způsob rovnání železniční kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266315

Dátum: 13.12.1989

Autori: Deroche Raymond Yves, Faessel André, Bourdon Yves

MPK: E01B 5/02

Značky: kolejnice, železniční, rovnání, způsob

Text:

...mez průtažnosti oceli, až po hodnotu napětí odpovídající celkové plastické deformaci oceli.Toto řešení umožňuje odstranit nevýhody známých způsobů a vyloučit nutnost následného rovnání v rovnacím lisu, přičemž se současně dosahuje toho, že kolejníce jsou prostě všech zakřivení. Dále je zajištěnc pžímé a plynulé napojení mezi konci a tělesem kolejnice přiVyloučení jakýcnkoll polygonálních útvarú. současně je zaručene vyloučení všech...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266314

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lundström Jan, Ögren Sven, Rämsby Sten, Florvall Gösta

MPK: C07D 207/09

Značky: způsob, derivátů, výroby, benzamidových

Text:

...se zbytkem kyseliny benzoové.sloučeniny vyrobené způsobem podle vynálezu je možno podávat ve volné formě nebo vo formě nnlf n nntoxickými kyselinamí. Typickým přikladem těchto soli josu hydrobormidy,hydruchluridy, Loeĺáty, nlrany, nulxunáty, Holi kyunlíny uitrmnuwć, mlňčnň, jnhlnčnň nohnSloučenlny. vyrobene podle vynálezu je možno podávat perorálně, rektálně nebo injekčněve formě farmaceutických přípravků,...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266313

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ögren Sven, Florvall Gösta, Lundström Jan, Rämsby Sten

MPK: C07D 207/09

Značky: benzamidových, výroby, způsob, derivátů

Text:

...kynr-linanni. Typickým přfkladem těchto solí josu hydrobromidy,MydLUUĺLlOľĺdy, tmuňty, slrany, suliunćnty, mll kyseliny cttrćnnvć, unŕąčnó, jublgčnć .mm, Vinné.Sloučeniny, vyrobené podle vynálezu je možno podávat perorálně, rektálně nebo injekčněve formě Earmaceutických připravků, které obsahují účinnou látku bud ve volné formě,nebove formě netoxické, z farmaceutického hlediska přijatelne adiční soli s kyselinou, jakos nosičem,...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266312

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lundström Jan, Rämsby Sten, Ögren Sven, Florvall Gösta

MPK: C07D 207/09

Značky: výroby, způsob, derivátů, benzamidových

Text:

...uvedených(nt~|I|(cnn-I|ĺ. v 1 1 mm rrwu-Iuniwkývlu unňnĺ Imr-m (I) n (-), kLvrľ- un ohvyklo získaj( při ayntćzçL Tyto směsi je rovněž možno rozdělit na odpovídající enantiomery, ktoré mohou být užity jako takové. Jednotlivé formy je také možno získat reakcí odpovídajícíoh enantiomerů 2-łaminov methyll~ 1-alkyl/alkenylpyrrolidinu se zbytkem kyseliny benzoové.Sloučeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu je možno podávat ve volné formě nebo ve...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266310

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rämsby Sten, Florvall Gösta, Lundström Jan, Ögren Sven

MPK: C07D 207/09

Značky: derivátů, způsob, výroby, benzamidových

Text:

...voskem a podobné, načež se výsledná směs lisuje na tablety. V případě, že jsou požadoványje možno povlékat jádro, získané svrchu uvedeným způsobem koncentrovaným umu, želatinu, mastek, kysličníkňkvnbom, nnpřfknd hramhoro potahované tablety,roztokem cukru, který může obsahovat například arabskou gtitaničitý a podobně. Tabletu je možno také potahovat lak organickém rozpouštědle nebo ve směsi organických rozpouštědel. Do povlaků je...

Způsob dělení hlušiny a uhelných produktů s obsahem hlušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266306

Dátum: 13.12.1989

Autori: Solymos András, Kulcsár Gyula

MPK: B03B 5/30

Značky: hlušiny, dělení, produktů, uhelných, obsahem, způsob

Text:

...obsah zntňžkávnvího mntorjálu oddčlovnt samostatnými technologickými posLupy, ani nkladnvntnebo v případě potřeby v náležitćm množství přivádět do systému. Stačí, když s pŕípľuvnvüngus Innožstvíxl Lrudfiěníu, nebo jo k dispozici V žůdané rakci při popřílxndč ml řuhnňun |ur-rlunni~kzxzpracování. Množství zatčžkávacího materiálu potřebné k dodržonĺ žádnnó hustoty zůstáváV důsledku vracení suspenze uvnitř systému stálé. Obsah zatěžkávacího...

Zkušební prostředek pro určování iontové síly nebo měrné hmotnosti vodného zkoušeného vzorku a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266305

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wang Yung-chyung, White-stevens Rodric, White William, Falb Richard, Stiso Sisto

MPK: G01N 33/52

Značky: měrné, výroby, zkušební, určování, vodného, způsob, síly, zkoušeného, vzorků, prostředek, hmotnosti, iontově

Text:

...polyelektrolyt. aoJako polyelektrolyt obsahuje prostředek podle vynálezu s yýhodou kyselipu polyakrylovou, wkyselinu polymaleinovou. kopolymer kyseliny maleinové a vinylmethyletheru, kyselinu polymethakrylovou, kopolymer styrenu a kyseliny maleinové, polyĺvinylamin) nebo poly(4-viny 1 pyridin). Stupeň neutralizace polymerniho polyelektrolytu činí s výhodou 75 až 95 . Indikátorem vv výhodnćm prostřoüku podle vynálezu může být indikátor pH....

Způsob výroby křemíkové oceli s orientovanou strukturou zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 266304

Dátum: 13.12.1989

Autori: Littmann Martin Frederick, Obman Allan Richard

MPK: C21D 8/12

Značky: způsob, výroby, strukturou, křemíkové, oceli, orientovanou

Text:

...5 hmotnosti a kyslíku na obsah v rozmezí od stopového množství do 0,005 hmotnosti, dále se tavenira podrobená rafinačnímu procesu odlévá do plosek o tlouštce v rozmezí od 125 do 225 milimelrů, následuje rozřezáni ztuhlétaveniny na plosky vhodné délky, potom se plosky opětně zahíejí na teplotu v rozmezí od 1 300 OC do 1 400 °c, opětně zahřáté plosky se válcují za tepla na tlouščku pásu, pásyválcovnné za tepla se ochladí, válcují se za studena...

Katalyzátor pro krakování, hydrokratování a isomeraci uhlovodíků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266302

Dátum: 13.12.1989

Autor: Klotz Marvin

MPK: B01J 21/00

Značky: uhlovodíku, hydrokratování, výroby, katalyzátor, krakování, způsob, isomeraci

Text:

...so vyznačuje tím, že je tvořen krysLnljckým borokřemičitanem O gložgnĺvyjádřnnům molárním poměrnm oxidůM rnamená nejménč jeden kation 0 mocenstvi n ze skupiny zahrnujici tetraalkylamoniovýkovu nebo vzájemné směsi těchto kationů,Y má hodnotu 4 až 500 a Z má hodnotu 0 až 160.Tento borokřemičitan se vyznačuje interplanárnimi vzdálenostmi a přiřazenými intenzita mi, jak jsou uvedeny V dále uvedené tabulce I.Při výhcdném provedení má Y hodnotu v...

Způsob chlazení formy cyklicky pracujícího sklářského formovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266301

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jones Stanley Peter, Foster Thomas Vincent

MPK: C03B 9/38

Značky: formy, pracujícího, sklárského, způsob, stroje, chlazení, formovacího, cyklický

Text:

...proti sobě podél podélné my sekce cyklicky pracujícího sklářského formovacího stroje typu s jednotlivými sekcemí. Na obr. 1 je znázorněna pouze jednaforma lg. První provedení soustavy forem je připevněno na rámu gg stroje a je zásobováno chladícím vzduchem procházejícim dvěma dutými rameny 15 rámu lg, která jsou uspořádánaAdupLorová dnskn lg uputĺnná uložením LZ je noznázornčnýml pílpovňovnuíml prvky zasahujícími do uložení ll připevnčna...

Způsob tepelného odstraňování otřepů z výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266247

Dátum: 13.12.1989

Autori: Striženko Vitalij, Losev Alexej, Kononenko Vadim, Božko Valerij, Kušnarenko Sergej

MPK: B23K 28/00

Značky: způsob, otřepů, tepelného, odstraňování, výrobků

Text:

...0 p 0 noM,IIBOc«nnaMeHnmT swy CMeCbHp 0 H 3 BOH oőmuraune saycenuen Ha erannx.Cnocoö ocymecwnnnwr cnenymmnu oópąsomB oTKpmTymKaMepy sarpymawr eTanH, nonemamme oőpaöowxe. Kamepy repneTnuno aaxpmnamr H aanonnamw ee ropwqeů cuecbmnpnponororaaa c Boanyxom. Hpousnonnr Bocnnameuenue sroü cnecn. Baŕem na Kamepm yanamw B aTMocepy npoyxwu cropanux, aanonnnmr Kanepy cmecąm Kncnopona c rasom H BMMOHHHMT ocnosHym onepannm - oömnr saycenuen L . .Cnocoö...

Způsob regenerace chemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266246

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nabiullin Faat, Didorenko Nikolaj, Mazitov Jurij

MPK: H01M 10/42

Značky: chemického, regenerace, zdroje, způsob, proudu

Text:

...3 HaqHTenbH 0 ñonee BUCOKOŘ qKopocTbm enonnpnsa.unonumx npoueccos npn Temnepawype 60 ł 20 °C, 06 pa 30 BaHHeM paanowepnoro ocaxaunnka Ha unnxbnom anekrpoe c pa 3 MepaMM KpHCTaHHOB, önnsxnmn K OHTHMQHBHBM,H xopomeü BQCCTaHaBHHBaeMOCTbm nonomnrenbnoro 3 neKTpona őes raaooőpasosannn, Cooömenne pereHepnpyeMoMy npn 60 ŕ 20 °C XHT sapanuoñ emxoçwn, paauoü(97 t 3)Z BMKOCTH, ownaunoň HM na npeunymeM paspnne, ncKnmqaeT rasooőpaaoá Baume H HOBBMGHHG...

Způsob získávání 2-alkoxipropenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266243

Dátum: 13.12.1989

Autori: Samochvalov Gleb, Černych Sergej, Šestakov Gennadij, Beregovych Valerij, Agre Boris, Taber Anatolij, Temkin Oleg, Kalečic Igor, Miropolskaja Marija, Presnov Alexandr

MPK: C07C 41/06, C07C 43/15

Značky: 2-alkoxipropenu, způsob, získavání

Text:

...no Meroxcnnponeny paBeH 62,62. ~Bueneuubm 2-Meroxcnnponeu HneHTH®HuHpoBaH MeTonoM FMX H ®H 3 HK 0 xHMMqecKHMM napaMeTpaMM T° C KHH. 37 - 39 °C ná 1,3738 dĺf 0,77 r/cM 5, HTC coowserCTBYET nHTepaTypHmM ĽaHHHM. 1Cnocoö nonyuennn 24 MeToKcHnponeHa. Cnocoő npoBonHT Kax B npHMepe 1, H 0ôepyr 12,5 r MAG. CoćTaB peaKuHoHHoň cMecH (r)Bec neperHaHHoň mpaxnmn . 21,6KOHBEDCHH no MGTHHOHY cocTasnneT 57,92, ceneKTHnHocTb 85,7 Z, Bmxo no...

Způsob řízení impulsním střídačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266238

Dátum: 13.12.1989

Autori: Miščenko Vladislav, Skvorcov Jurij

MPK: H02M 5/27, H02M 1/06

Značky: řízení, způsob, střídačem, impulsním

Text:

...TPGXQaSHhIÍÍIÍCHTHBH 213 M cymmpyrłrr c Tpexąnaanhm cnrHanoM i HEŽCTBHTEHBHOPO saaqenna Toxa qaurarena, cnnmaeuoro c awqnxa 4. Curnan ĺpaccornacoaannn cpaBHu 3 amT c TpeyronpñmmHanpzmeaueM.Taxrupywmeů-qacrowm n peáyn 5 THpymmň cnrnan nonamr Ha Bxon Komnapawopà 5 c rHcTépe 3 ncHoñ xapaKTeĺ. ~pncTHKoñ, na Buxone KoToporo.nonyúaeTcn ňocnenoBaTeą 5 HocTL nyxnonspnux HM.ynbcoB.§ooTHomeHne ĽHHTBHBHOCTEĚ nonomnrenbnmx H ÓTDKĽEŤGHLHHX HMHyHbCOBLB...

Způsob získávání pektolytického enzymového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266236

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dostinova Cvetana, Čaga Simeon, Karačomakova Desimira

MPK: C12N 9/14

Značky: pektolytického, získavání, preparátu, enzymového, způsob

Text:

...KynbTypu Asp. niger - 8 M Bupamamrca B snaqurenbuq öonee sucoKoäönocnHTąTnqec Koň susnmnoň axrnsnocru. K 144-My qacy csoero pa 3 BHTHH.B cpee c onwumusnpo Banàum cocTaBoM Kynbwypa HaKannnBaeT B Mn ®epMeHTaunoHHoňxnąkoćTn 4000 1, ~»Tu, a npoH 3 BocTaeHHan - COOTBGTCTBEHHO 1500 1 20 E/Mu EPA H 4 i 0,5 E/MHHBA. HocnenpoEéneHHa MHoro®àcTopuoro.aKcnepuMeHTa Ž 4 ~H cneymmero sa STHM Ma Teuąwnuecxoro Moenuponannn ®épMeHTaunu HpoBogTcnBcpee,...

Způsob získávání smáčivého prášku síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 266235

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gresko Andrej, Dobrovolskaja Naděžda, Reutskij Vladimír, Krivošejev Ivan, Kostyrko Anatolij, Golovlev Jurij, Zozulja Ivan

MPK: C01B 17/10

Značky: získavání, způsob, smáčivého, prášků, síry

Text:

...nponeçcy paąmona sa cqeT YMEHBMGHHH BHBKOCTH ocrasmeroca B MEHBHHHG nponyxra-H Ten cauum, ysennuennx cnnm ynapon Menmmnx TEH. A V . ĺ VHonyqeuuan Taxnm nyTeM cepnas cycnensun Hanpasnxewca Ha nanbueňym nepevpaöoTKy no HBBGCTHOMY Mewony 6 e 3 B 03 BpaTa 50 cycneHsuH nocne 1 çTanHH nerupąnna.Hp H M.e p. Meronom Bonoň rpaaynnunn tepu nonyqena cepa H 3 pacnnasa B Bane rpanyn cpennnm ànaMeTpoM 2-3 MM. PpaHynmćepm nonseprnu Tepmuqeckoň 06 pa 6...

Způsob spalování paliva a hořák k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266233

Dátum: 13.12.1989

Autori: Babošin Vasilij, Kysov Sergej, Bortnikov Viktor, Družinin Gennadij

MPK: F23D 14/00

Značky: paliva, provádění, horák, spalování, způsobu, způsob

Text:

...pemgm snyrpeaneň craöunu 3 auunE swnx yCTàHOBKaX cqőnmnaeTcx, TaKKaK ocHoBHoň .2 gćŤoqHuK BOCHHaMeHeHHH - peunpxynnpymmne. vasu - conepmnw nocTąToqHne KonhuecTBo Kncnqpoa. B HHBKOTEMHEPBTYPHHXHYCTaHOBKaX, HànpnMepTepMqecKux neqax, paőowammux öes nococon, Hannqne Úcaoöçoro Kncnópona B neqnoň aTć Mocàepe Munnmanbuoe no KonnqécTBy. Hna oöecneqenna ycwoňuunoro BOCnHaMeHeHHH, cTąöunnsannu QJĚIKGHa HEOĎXOLII/IM UpHHYIIHTEHBHBIĚ 11011393...

Způsob získávání emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266223

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šurčkova Julija, Dolinskij Anatolij, Korčinskij Alexandr

MPK: B01F 3/00

Značky: způsob, získavání, emulzí

Text:

...uanpxxeunx. Pasuep nonnnmg niapnf Kon n SMYJIbCIłH cocrannner- 1-0,1 MKM ~Powonan âuymacua na eMKQcTH 9 nuaomxr- « cmxmn peanusamtu. - L comm naósrísmmCnocoó normu-téma suyxzncnň, nmmammił vnbsuponauuoe cuemerme xomonearoa,É xompemąponame nx a npoccennpoaanue a paöoqym xanepy, o 1- n n v 4 ~a o n n F 1 ac a TGM, qro, c uenbm cHumeHnz.3 HeprosaTpaT npH.nonyuennn cmoňxnx auynscnň,nepen npoccmuposauuem a cMecb noanpyroT nueprumň ras a...

Fotografické čidlo a způsob řízení jeho citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266221

Dátum: 13.12.1989

Autori: Komčanova Ninel, Dubecký František, Morvic Marian, Benč Viliam, Mežinský Karel, Michajlova Maja, Jasněvic Irina

MPK: H01L 31/00

Značky: citlivosti, způsob, řízení, fotografické, čidlo

Text:

...mowouyucwnnrenbuoçwn. mEcnu moTonpneMHK,amonneHHmů npHcoönmeHnn ykasaunux numa ycnonnň,ocnernTncBeToM na cneKmpannuoroúHTepBana 141,4 MKM H npànoxurb snexrpuqecxoe uanpsxenme n-ppznou Hanpaanennu, aennunua Kowoporo yoanernopaeT ycnonumU h pv V 105 B/cM ~ -4 ~ 409 B/cu .mo są cqew MoHononnpnoüAyapnoü uonusamnu-rnyà 37 . . T Aóoxoü npnnecn nocwnraemcx ynennqené qyncwanwennnocru B yxaàąnuou cnexrpann-r® HoMuHwepnane npu coxpanenu őHCIp 0...

Způsob elektrostruskového přetavování dutých bimetalických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266218

Dátum: 13.12.1989

Autori: Trunova Valentina, Bobin Valerian, Andrejev Alexandr, Gutkin Viktor, Cikerman Alexandr, Kurlykin Vladimir, Kisselman Michail, Volochonskij Lev

MPK: C21C 5/56, B22D 23/00, B22D 27/04...

Značky: bimetalických, způsob, polotovarů, elektrostruskového, přetavování, dutých

Text:

...T 0 eCTb 6 MMeTanna.Harpen nopna H nónona ocymecrsnamrcn C uenbm~npenBàpuTenLHoro, no Haqa na npouecca BHM, pacnnanneann mnaKa~(xnkañ cTapT). Hnxnnä npenen ýxasannoro nuanaaona coownewcwnyer cpeneü TeMmepamype nnasnenus mnaxos, KcnonbsyeMmm npn SMM Mewannon. BepxHnñ,ñpenen oőyćnonnen Heo 6 xonMMocTbm.ne nonyćTHTb nnanneaue norpyxenuovo B mnak anexvponà no Haqana nponecca BEM.B cnäan c TGM, qTo.npouécc 3 m npoxonMTnpH owxnmqennou oxnamnennn...

Způsob a zjišťování reologických charakteristik disperzních a polymerních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266215

Dátum: 13.12.1989

Autori: Vinogradov Georgij, Janovskij Jurij, Černyš Michal, Vasiljeva Olga, Dejnega Jurij, Konstantinov Alexandr

MPK: G01N 11/16

Značky: charakteristik, zjišťování, polymerních, disperzních, způsob, systému, reologických

Text:

...0 cnocoöa znnaewcn ycrpoňcrno nn ňàuepe nn PGOHOPHHECKHX xapaxrepucmnx nncnepcnux u nonnuepaum CKCTEM,vKOTOP 0 e co nepmHT HSMBDHTGHBHHĚ ysén, Bunonneunmů B Bane nnyx Koaxcúanbnmx unnnnpoa,ĺcnennmň npnno, önox nporpaMMnoroynpaBneHun, Mexanoenexrpngecxnñnpeo 5 paaoäaTenb nepeuemeumň, npncoennneuuuň K nuxonuony Bany ćnennmero npHBoa, 3.cTaHuHy,.npuqeM H 3 MepHTenbHNŘ ysen Hmeew onTuuećxnnpo 3 paqHue wopuqaue noBepXHOCTHH pacnonomeu Memny...

Způsob výroby příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266212

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kogan Alexandr, Berezin Jevgenij

MPK: D02G 1/06, D02G 3/00

Značky: příze, výroby, způsob

Text:

...Tepuana nonmna őuws óonbme naöo panna cxopocrn-ero orwnránaunx na ycwpoücTaa.f 3 xcnepuMeHTanbHoeHccnéopaaue Hpoueçca-® 0 pMMp 0 BaHHH npnmn c nombmm cmav fTOTO sosnyxa noKa 3 ano,qmq na-Kaqecrno npamn-anuamw raxme nennqnna nomnoä kpyrxn H ee ánneünan nnoTHbcwb.Toecrb nnn Kamnoň nuneňuoñ nnownocwu T npně za cymecwnyem waxag noxnan Kpywxa K, npu KOTODOŘ Kaqecwso npämn nannyumee.Kaunonbnoü mepcwanön npamn c nuneňuoä nnownocwbm or 20...

Způsob výroby amoniaku z dusíku a vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266207

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gdalin Semen, Novickij Eduard, Rumjancev Ivan, Černjakov Josif, Krotov Leonid

MPK: C01C 1/04

Značky: výroby, vodíku, amoniaku, dusíku, způsob

Text:

...3 a. AMMaqHuñ Koneucarnocne-cenapaun nocwynaer B rasooTnennTenb 4, rue H 3 mnxoro aunaxa Banana mwcs pacrnopenuue B nem aprou, Meŕaa, a 3 oT, nonopou, a raxme raaooópasubm.aMmmaK - raK uasbnnaemie Taxxonwe rastu. Oróop Lmpxynnnnouuoro rasa nponsv sonar nocne nepnnquoň cenapaun aMMaKa(ToqKa a). Owönpaeumň ras(37 rue. HM/uac, unn 2,5-oőmero nowoa) poccehupymr no aanenna 40 aTM,cnemnnamr c ranxonmu rasauu (3 THC. HM/uac). Honyqennym cuecb...