Patenty so značkou «způsob»

Strana 50

Pórobetonový stěnový dílec a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269852

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hajdu Pavel, Keim Lubomír, Hromádka Jaroslav, Pospíšil Jiří

MPK: E04B 2/04

Značky: pórobetonový, výroby, způsob, stěnový, dílec

Text:

...seprmtýoh do celku opíoeoími téhly, prochćIeJíoími dčrami v blocíoh vedle vrstvy tepelné izolace.Podstata způsobu výroby stčnového dílce podle vynélezu spočívé v tom, že do formy us výrobu pőrobetonov-ýoh bloku se vloží. tvarovaná výztuini rohoň, ke ktoré os připevní předem vrstve tepelnč izolačoího materiálu.Vrstvsný stěnový díleo podle vynůlezu mé. pcdstatnč zlepiené tepelnč izolační vlastnosti, takže s. při uouüłoe o cm Je pouäitemý pro...

Způsob antistatické úpravy polyesterových a polyamidových vláken, nebo plošných útvarů s obsahem uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269851

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šrůta František, Kvízová Milena

MPK: D01F 1/09

Značky: vápenatého, vláken, úpravy, polyesterových, útvaru, způsob, uhličitanu, polyamidových, plošných, antistatické, obsahem

Text:

...obsahom uhličitmu vůpennteho Je to, ie ohamiokou reakcí nasi povrohovými öústieeni uhličitanu vúpenateho e wselipou vznikají pčeviłnů neroepuetne vípenató soli,Jeł evySuJí povrchovou elektrickou vodivoet, vlíitů pak v kombinaci e povrchov aktivními látkami. V důsledku toho, äe na povrchu Jeou uvedenő eoli, Je dooilovůno antietetickőho účinku i při odetrenůní povrchového filmu pon-chove ektivníoh látek e několikenúsobném praní. Výhodou je...

Způsob výroby orální lékové formy s obsahem monohydrátu 7-/D-alfa-amino-alfa-fenylacetamido/-3-methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269849

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kubeš Jiří, Kociánová Mária, Pospíšil Arnošt, Minczinger Štefan, Kovaříková Eva

MPK: A61K 31/545

Značky: způsob, lékové, formy, orální, monohydrátu, výroby, kyseliny, obsahem

Text:

...je řízení stupně a intenzity aglomerace při převodu suché směsi mono CS 269 849 B 1hydrátu kyseliny 7-/D-d~amino-a~reny 1 acetamido/-3-methyl-3 ~cefem-4 ~karboxy 1 ové s plnivv a pojivem dobře rozpustným ve vodě i v organických rozpouštědlech pomocí vlhčiva na konstantně zhutnělý aglomerát bez závislosti na velikosti částic monohydrátu 7-/D-d~aminoąw-fenylacetsmido/-3-methyl-3-cetem-4-karboxylové kyseliny. Požadovanáho efektu je...

Způsob přípravy N-fenylmaleinimidu a jeho substituovaných derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269846

Dátum: 14.05.1990

Autori: Podstata Jiří, Matouš Vladimír, Kroupa Jaroslav, Konečný Dušan

MPK: C07C 119/14

Značky: n-fenylmaleinimidu, způsob, přípravy, derivátů, substituovaných

Text:

...prektickćm použití nebyl nalezen zásadní rozdíl v účinku ne průběh reakce, který by mohl svädčit pro větší výhodu použití některeho z nich. O výhodnosti lze rozhodnout pouze na základě jejich dostupnosti, cenová relace, popřípadě toxicity.Způsob využívající neutralizaei reakční směsi pre výrobu vedlejšího produktu - octanu sodnáhc má výhodu v tom, že reakční směs nemusí být tak ředěna, protože solnost vznikláho roztoku stačí k vyloučeni...

Způsob přípravy derivátů N-aryl-N´, N´-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269845

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sopuch Tomáš, Toman Jaromír, Láska Jan, Vitáček Tomáš, Fröhlich Aleš, Sádlo Luboš

MPK: C07C 127/17

Značky: n-aryl-n´, n´-dimethylmočovin, derivátů, přípravy, způsob

Text:

...výrazný vliv na odstranění nežádoucích barevných nečistot z produktu. Tento vliv se uplatňuje výrazněji než při použití klerace reakčních směsí s křemelinou nebo aktivním uhlíma navíc při použití uvedených látek je rozpuštěna reakční směa velmi dobře filtrovatelná.Kromě látek bazického charakteru již uvedených je možno použít i organických solí i když jejich použití je již méně výhodné, protože z nich vznikají organické...

Způsob nedestruktivního zjišťování hloubky zakalené vrstvy parciálně kalených součástí vyrobených z oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269837

Dátum: 14.05.1990

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 27/04

Značky: způsob, součástí, hloubky, vyrobených, vrstvy, oceli, tohoto, zjišťování, parciálně, nedestruktivního, kalených, způsobu, provádění, zařízení, zakalené

Text:

...É. Na mikrovoltmetru 1 je třeba zkontrolovat, poprípade seřídít nastavení nuly. Při pŕítlačenýoh napětových kontaktech Q, připojeném mikrovoltmetru 1 a vypnutem proudu nesmí mikrovoltmetr 1 ukazovat hodnotu napětí mimo rozsah kolísání nuly. Pokud tomu tak není, je treba uvolnit a znovu dotlačít napětové kontakty §, až se jmenovitá hodnota čtení na mikrovoltmetru 1 sníží do rozsahu kolisání nuly. Není nutné, aby povrch součástí byl...

Způsob izolace kyseliny /23R/ 3alfa,7alfa,23-trihydroxy-5beta-cholan-24-ové /beta-phocaecholové/

Načítavanie...

Číslo patentu: 269835

Dátum: 14.05.1990

Autori: Klinotová Eva, Jirsa Milan, Klinot Jiří

MPK: C07J 9/00

Značky: 23r, 3alfa,7alfa,23-trihydroxy-5beta-cholan-24-ové, beta-phocaecholové, způsob, izolace, kyseliny

Text:

...zpätném chladiči 12 hodin nebo se zahříváA Dchlazený roztok se za chlazení okyselí 7 N HCl až vypadne sraženina, která se izoluje suší při teplote max. 60 °C v pruudu vzduchuz Výtěžek je asi 40 g z 1 l žluče.Tato směs Žlučových kyselín se esterifikuje rozpouštěním v methanolu, který obsahu je 10 koncentrovaná kyseliny sírové (nebo HC 1). Na 100 g žlučových kyselín se bere500 ml esterifikaćní směsi. Vzniklý roztok se nechá 12 až 24 hod. při...

Fosfolipoproteiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269834

Dátum: 14.05.1990

Autori: Souček Jiří, Sedláček Jiří, Ranný Mojmír, Musil Jan

MPK: A23J 7/00

Značky: fosfolipoproteiny, jejich, výroby, způsob

Text:

...dífosfatidylglycerol, fosfatidylserin, fosfatidylinositol nebo jejich lysoderiváty, dále kyseliny ceramidfosforečná, ceramidfosfoinositol, ceramidfosfoserin nebo jejich směsilJako peptidy se hodi nízkomolekulové i vysokomolekulové peptidy, obsahující nejméně dva aminokyselinové zbytky /dipeptid/, z nichž aspoň jeden je tvořcn bazickou aminokyselínou, jako arginin, lysín, histídin nebo ornithín. Lze je připravit bud izolacemi...

Způsob výroby bimetalických naprašovacích terčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269830

Dátum: 14.05.1990

Autori: Chládek Lubomír, Romaniak Petr, Vacek Jan, Souček Vladimír

MPK: C23C 14/00

Značky: způsob, bimetalických, terčů, naprašovacích, výroby

Text:

...difúzního) svaru obou materiálů bez různých netěsností a špatné vodivýoh mezivrstev. Fri svařováni výbuchem dochází navíc k vytvoření laminárně vlnítého tvaru svarového rozhraní, čímž je maximálně zvětšena plocha potřebné pro přestup tepla. Fředností takto vyrobených bimetalických terčů je vysoká pevnost spoje, vynikající přestup tepla mezi vlastním terčem a ochľazovanou podložkou a možnost použití až do teploty tavení jedné složky...

Způsob zvýšení tepelné účinnosti pístového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269826

Dátum: 14.05.1990

Autor: Heřman Zdeněk

MPK: F02B 47/02, F02B 41/00, F01K 21/02...

Značky: způsob, spalovacího, zvýšení, motorů, tepelně, účinnosti, pístového

Text:

...se otevírá až na konci peto doby a oecí ventil na konci časté doby. U motoru a přidaným oběhem, jehož zákla~ dem je dvoudobý cyklus. se výfukový a vyplechovecí kanál otevírá až na konci čtvrté doby. Dno píotu e stěny epalovecího prostoru Jsou tepelná izolovány.Způsob využití odpadního tepla přideným peroplynovým oběhem podle vynálezu je ná» eledující. Po precovním zdvihu zůetanou veškeré vyexpandovená epaliny e tím i veškerá v expanzi...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí postupné průtočné aerace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269825

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haindl Karel, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: postupné, aerace, složek, zbavování, plynných, způsob, nežádoucích, průtočné, pomocí

Text:

...být vytvořeny rozdelením celkového spádu na jednotlivé úseky nebo mohou být vytvořeny mechanicky, např. čerpadlem. Aerecí vody dochází k deeorpci plynné složky. Intenzita deeorpce (deeorpční eoučinitel) závisí u průtočné aerace na po~ měrném průtoku vzduchu (poměru průtoku vzduchu a vody), přičemž spotřeba energie při průtočné eeraci se snižuje ee zmenšovánim pomärneho prútoku vzduchu. Spotřeba energie stnpá s poměrným prútokem vzduchu...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269824

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haindl Karel, Žáček Ladislav, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: plynných, recirkulace, způsob, průtočné, aerace, složek, pomocí, nežádoucích, zbavování

Text:

...nežádoucich plynných látek z upravované vody spočivá podle vynálezu v tom, že dssorpce plynná složky se dosahuje-kontinuálni recirkulaci upravované vody systémem průtočná aerace e následného odplyněni. Přivod vody do recirkulečniho systému e odtok z něho může být jednorázový nebo může da systému kontinuálně přitáket stanovený přitok a stejný ze systému vytéká. Aeraci vody dochází k deeorpci plynná složky. Intenzita desorpca (desorpčni...

Způsob výroby nitrobenzenu bez vedlejší produkce zředěné kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269822

Dátum: 14.05.1990

Autori: Špičák František, Zicha Svatoslav

MPK: C07C 79/10

Značky: produkce, nitrobenzenu, výroby, sírové, kyseliny, vedlejší, zředěné, způsob

Text:

...95 hmot. HZSOA. Odtahovaná horká kyselina předá část teple naetřikovaná kyselině sirová, což zlepšuje ekonomiku provozu. Po doplněni ztrát konosntrovanou kyselinou sirovou je zekoncontrovaná kyselina sirová opět použite pra připrsvu nitračni směsi. Oddes tilovaná voda obsshujici organické látky (benzsn, nitrobenzsn) je použite pro prani nitrobenzenu.Výhody způsobu výroby podle vynálezu spočívají ve snížení potřeby koncentrované kyseliny...

Způsob získávání fosforečnanového koncentrátu vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269821

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vokřál Václav, Bejrová Věra, Havránek Josef

MPK: C01F 17/00

Značky: získavání, zemin, způsob, vzácných, fosforečnanového, koncentrátů

Text:

...Podle předpokládaného vynâlezu bylo nově nalezeno, že lze vzácne zeminy ziskat z vymraženého dusičnanového roztoku, jeetliže se parciálni neutralizaoe neprovede amoniakem, ale oxidem hořečnatym různé čistoty nebo jinou reaktivni eloučeninou hořčiku s těkavym zbytkem kyseliny, například MgC 03. Takovou eurovinou je například megnezitová moučka, hořečnaty úlet z vypalu magnezitu e podobné.Po rozkladu apetitoveho koncentrátu Kola kyselinou...

Způsob přípravy polyesterového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 269812

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kvízová Milena, Šrůta František, Heran Josef, Vaníček Jiří

MPK: D01F 1/04, D01F 1/10, D01F 6/62...

Značky: přípravy, způsob, polyesterového, vlákna

Text:

...avšak vlákno má enížený koeficient tření vlákno/kov,takže vyhovuje požadavkům pro přípravu pevných vláken zprecovávaných technologií bezvřetenového dopřádáni e zachováva si všechny výhody popsané V základním patentu. Při vyšším obsahu sráženćho uhličitanu vápenatáho ve vlákně se snižuje pevnost e odolnost v ohybu vlákna e v tkaninách má charakter vlákna se sniženým eklonem ke žmolkováni. Při vyšším obsahu se také projevuje samozhášivý efekt,...

Způsob dohřevu svaru při odporovém svařování kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269810

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tesař Kornel, Staněk Václav

MPK: B23K 11/04

Značky: svárů, způsob, kolejnic, dohřevu, svařování, odporovém

Text:

...dohřevu svaru při odporovém evařování kolejnic stykově s odtavením spočívá,oproti dosud známým způsobům,v tom, že je zajištěna svařitelnost kolajnic, není potrebe Jináho zdroje tepelné energie než samotné odporové svářečky, a tím je umožněno zřizování bezstykové koleja přímo v trati v ose koleje. Další výhodou způsobu podle vynálezu je nízká cene zařízení pro provádění dohřsvu svaru, jeho spolehlivost a možnost nastavení optimálniho...

Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269808

Dátum: 14.05.1990

Autori: Marek Miroslav, Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Volf Radko, Nepožitek Jiří

MPK: G01N 27/30

Značky: způsob, systému, čidel, výroby, základu, elektrochemických, elektrodových

Text:

...dále zesilovat a pokrývat elektrolyticky vyloučitelnými povlaky kovů a jiných látek,na druhé straně deetičky je vytvořen obraz připojovacich plošak, které jsou vodivě spojený s obrazom elektrodového systému přes prokovené otvory.Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidal podle vynálezu umožňuje nahradit masivni alaktrochemické měřici alektrody zhotovované z chemicky odolných a drahých kovů a materiálů méně odolným...

Způsob zpracování odpadů z výroby minerálněvláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269807

Dátum: 14.05.1990

Autori: Škrdlík Jaroslav, Haluza Josef, Růžička Oskar

MPK: B09B 3/00

Značky: výrobků, způsob, odpadů, výroby, minerálněvláknitých, zpracování

Text:

...znečištění půdy a zejména spodních a povrchových vod.Uvedené nedostatky odstraňuje a danou problematiku řeší způsob zpracování odpadů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že odpady z tavení a rozvlákňováni se roztřídí na alespoň dvě granulometrické frakce, z nichž frakce nad 30 mm se vraci přímo jako vratná vsázka zpět do kupolové pece, zatímco k frakcím o zrnitosti pod 30 mm se přidají zrnité odpady a odprašky z výrobní linky,...

Způsob chemického leštění drobných polotovarů nebo výrobků ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269803

Dátum: 14.05.1990

Autori: Drahorád Radovan, Filip Radoslav, Kotyza Jaroslav

MPK: C03C 15/02

Značky: výrobků, polotovarů, chemického, drobných, leštění, způsob

Text:

...i a vložkamí. Nu základě těchto príncípú pracuje 1 známe zařízení typu Achthal, například SPS 3, u něhož oeo otáčení rotečního bubnu je vodorovné.Nevýhodou těchto způsobů je, že je nelze použít pre leštění drobných výrobků orozměrech od l do 26 mm z důvodu precnoetí. využití kapacít vzhlddem k ceně zařízení BĺdeJe znám 1 způsob chemického leštění podle AO SSSR č. 341770, podle ktoreho rotuje kazeta í s výrobky v rovine kolme k vektoru tíže,...

Způsob dvoustupňové impregnace olepovací dekorační fólie směsí aminoplastové pryskyřice a akrylátové disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269802

Dátum: 14.05.1990

Autori: Houžvíček Václav, Mencl Jaromír, Studnička Alexandr

MPK: D21J 1/08

Značky: směsi, dekorační, fólie, způsob, akrylátové, dvoustupňové, pryskyřice, disperze, aminoplastové, olepovací, impregnace

Text:

...dispsrza ss složaním výchozich monomsrů 1 až 95 Etylakrylát 1 až 95 Butylakrylát 1 až 5 N-mothylolakrylamid nebo II. disperze so složoním 60 až 90 Butylakrylát 5 až 35 Styren 1 až 5 N-mathylolakrylamids velikosti části mensi než 0,3 nm. a s obsahom nstěkavých složek od 40 do so .Vhodnou močovinoformaldshvdovou pryakyřicí se rozumíIII. močovinoformaldahydovú pryskyřics pripravená trojatupňovou kondanzací a molárnim poměram výchozích...

Způsob havarijní regulace teploty v oblasti malých chladicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269798

Dátum: 14.05.1990

Autori: Laske Olaf, Prockat Dieter, Niedermüller Bernd, Zimmermann Ralf

MPK: F25D 29/00

Značky: zařízení, oblastí, regulace, chladicích, teploty, havarijní, malých, způsob

Text:

...HPOHZIBOJXSITCŠ BIISHEHHŘ pearuponannn. TaK JTD HÚJBFłaIITCH HEOÓXDÄIHMNB ÄJISI BTUFÚ PEFYJIDIPIEJBäIlHSI JlIiPlFJIIl/Iñ HEPGKJIDWEBIHSI. ĺĺÉHCIlPaBłIl-IŘ ÄaŤHHK C DTHOCHNEĚCH K HGHY CXEMOŘ OÓPaÓOTKHüTKJĺĺľlöeTcñ . d HÚHEXE) HÚJIXDJISIIIIHH Uó PEJUÚM H HOCPGHCTBOH UÓHWHHK VBJIÚB CHFHEIJIHÉBHMHMnoaperenue nonnoduee noncuaeŕca na nayx unmecuenynmux npuuepax ocymecraueunn. onucuaanmnx aaapnñnoe perynnpoaanue Teuneparypu a xouonunbuuxe c nByMH...

Způsob zhotovení prvků k absorbci neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269795

Dátum: 14.05.1990

Autori: Standke Siegfried, Arnold Hans-uwe, Hochstrate Klaus, Milde Georg

MPK: G21F 1/00

Značky: absorbci, zhotovení, způsob, prvků, neutronů

Text:

...area a Tennon cocronnnu noBepxnocTuuH cmawuen ycrpannnrca nycworu n 3 neMeuTax H nocne oxnamneuun UTBecTH 9 neraaauuu nonroaeuuu 3 aKpuBanTca.3 TUT unncoo unser npeMnymecTua nurony. HTU nonrowoameuuue Ana aanoxueuua aneneuru MUPyT cúcTuaTb Ha Turo me Mawepnaua. na KDTDPUFO n 3 roTasnusanTca cToyKH AM 9 xpanenns H TpaucnupTHpuBKn. Ten canuu oTnaanT urpauuueunq 0 THOCHTEMbH 0 Hexauuwecxoñ 06 Pać 0 TKH H npennouTHTenbuobro coennueuun c nonomhn...

Zařízení a způsob poměrného polohování mezi polotovarem, nástrojem a měřicími čidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 269789

Dátum: 14.05.1990

Autori: Roth Klaus, Heinrich Wolfgang, Kupferschmidt Reiner, Zehner Bernd-uwe

MPK: B23Q 15/24

Značky: nástrojem, způsob, poměrného, měřicími, polohování, čidly, zařízení, polotovarem

Text:

...H BMCDKEAH PEICPGIIIEIIJIHaŠI CHDCUGIIOCTB HBMEPHTEJIBHDFO. narunxaHEPEHEWEIIHH llĺłłl ÚTHDCMÍWEJIbHOH HÚSHlIHÚIIHIJÚBBIiHH. Uâlłžłfllł HOĽGHÁQIIÚMHPÚBEAIIHH HUFYĚI ábłTh PEIIIEIIN l OJIHHZIKĽIFO BMCÚKÚŘ TDHIIOĽTBD H pacpemanmaücnocnauucrnn HÚMEPHTEJ|BHÚFO IIBTWHKÉ, HEPGMBIMQHHŘ. łHCJIO HZIHBPHTGJIDMMX UÚHÄOB NOMET ÓMTb HEHLIUE IHĽJIíi HSHBPHEMHX HOBEPKHOCTEŘ na ÉJHFOTCIBKB.H PBÍJVJILTZITE STĽIPD GKDIIUHSľFCH HDOHBBOICTBEHIIHG...

Způsob nanášení nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269784

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jegorov Jurij, Burmistrov Vjačeslav, Dimant Alexandr, Ryženkov Alexej, Rjazanov Vladimir, Tuzov Lev, Potapov Viktor

MPK: C23C 14/00

Značky: nátěrů, nanášení, způsob

Text:

...n 3 aarpymanr Haneuua-owpamerenu 5 xacceru. nnenmne aoanomnocrn apameuun aoxpyr nćnapurema. uaxyynupynw ao Tpesyeuoro paspamenna ( ~v 7 x 10 Ha) n nocpencrauu ncnapeuun u Konueucauuu aunnnnua B Baxyyne ocyuecrananr Haueceuue 0 Tpamanmero annunuueaoro noxpurun. nocne aroro Kauepy nuonnpynr or aucoxoaaxyyuuoro uacoca. nonanr napu ncxonuoro xunnuecxurn coeunueunn. uannnep rexcanerumnucúnaaaua.Úcamneuue aamuruarn noxpurun npouasanutcn npu naaaeunu...

Způsob zjištění emisí charakteristiky leteckého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269781

Dátum: 14.05.1990

Autor: Svinuchov Vladimir

MPK: G01M 15/00

Značky: způsob, charakteristiky, leteckého, emisí, zjištění, motorů

Text:

...Sl HBTVPHOFO ABHFETEJWI IPK PBÓOTE ero na HCCJIEJIS/EMCJM TĽIHJIHBE ÚIIPEJIBJIHETCSI CJlEAyDWHM OGPâBOH.ÚHPEÄGJQDT IHCJIO ÄNMHOCTH Slľl nan/micro ÄBHF 8 TEJ|I IÍIFM PaÓOTG ero H 3 PêGDHGH TOHJIHBG. ĺĺúllůllłlHTellbłlü onpeneuanr IHCJIO ÄNMHOCTH SIIZ uarypuoro Laura-rana HB JIPVFOM Pa 60 |eM TOHJHIBG.Hare-M UHPEAEJIHDT -mcna HHHHOCTH SM 1 H 5 M 2 MOIIBJIBHÚFO Mä-IIOPôSHBPHOFO JIBHFBTEJIH I|PH PädCITê era Ha YKSGőHIlHX PaÓONHX TOHJHIBaX H IHCJIU...

Způsob získání želatinových mikronosičů pro kultivaci buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 269774

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zicmanis Andris, Kljavinš Maris, Zavalnyj Michail, Gračev Viktor, Gutmanis Andris, Popova Valentina

MPK: C12N 5/00

Značky: získání, mikronosičů, způsob, kultivaci, buněk, želatinových

Text:

...Ha wacwuuax Hnxpouocuremeä eopnnpynrcn cmnsuue Kymbrypu nepauuuux Knerox Kypuuux auspucuoa. HMOTHOCTB Kynbryp K Kouuy cpoxa xyubruanpoaauna (6 cyT) nocTHraer 5.80.3 Hnn.xn/Hu. Tú ecrb Hncmo nepauquux xnerox KVPHHHX auspnouas aoapacraer a 11noncwer qucna Knerok. aupocmnx na Muxpouocuwennx. npoaunsr no cnenyumeü newonnxe. nocne oxouuanuq xvnnrnpoaauna oTsHpanT npoay 10 um npenaapuTembuo TWGTEMBHO cycneunnpynrr nuxpouncuwenu). nocne ocenauna...

Způsob výroby kroužkových polymerních výrobků a zařízení pro jejich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269764

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bojkov Bladimir, Sizova Svetlana, Gorodničev Jurij, Guskov Valeerij, Molodan Oleg, Kozačevskij Gennadij

MPK: B29D 29/08, B29C 35/02, B29C 33/26...

Značky: výroby, výrobu, způsob, kroužkových, jejich, zařízení, výrobků, polymerních

Text:

...16. a area na puuarn 7 cexropoa 5. oeecnequaaa nocnenoaarenhnoe caeneuue nap cexropos 6 H 5 no nouuoro cuuxuuua npecc-oapnu 3. Hpu aron ocymecranaerca nocnenoaarenbuaa onpeccosxa scàx ywacrxoa aarorounu xnnbueanro nauenun 13.PH BOGÄEŘCTBHH na ÚäFOTOBKV HEPBÚŘ HBPM CBKTDpOB 6 HaCTh ee HaTepHana BHÄEBJIHBâETCSI BCBÚGOÄIIIVD 30 lly. a TJâTeM JÄOHPECCOBMBBQTĽH ľlPH CBeÄeHHH BTOPÚŘ IIEIPH CEKTDPOB 5. .ĺĺPH ľàTUHHCJJIIÍOCTLD ENÓHPčIDTCSI BâSOPH...

Způsob stanovení potřeby organických hnojiv v půdě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269762

Dátum: 14.05.1990

Autori: Volodin Viktor, Orechova Nina, Pychtin Ivan, Fedorčenko Alexej, Kartamyšev Nikolaj

MPK: G01N 33/24

Značky: organických, způsob, hnojiv, potreby, půdě, stanovení

Text:

...2 Kr Ha 1 H 2. Bosenuaauue Muoronernux rpas H HX aanenxa B noqay npusenn K yaemuuennn aneprnu B nowse. Buecenne opranuwecxux ynoápeunü He Tpesyercn.Hpennaraeuuñ cnocos noaaomaer ycranoaurb aueprewuqecxnň sauauc nouau Kax no OTJBJBHNH ñyubrypan. Tax H no ceaoosuporan M na unóue nponemyTKH Bpeneuu.Bnunune Tenneparypu käuúpnMeTpMp 0 BanHa na onpenexeune aueprerxwecxoro nowenuuana.npenen TeHnePaTyPN Kau 0 pnneTpupoBaMun Unpenennerci cocraaon n...

Způsob úpravy surovin pro směsi stavebních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269759

Dátum: 14.05.1990

Autori: Unverricht Manfred, Kühne Gerd, Götze Mathias, Kneschke Götz, Zschoge Thomas, Völker Sieghard, Volec Jan

MPK: C04B 28/20

Značky: směsi, materiálů, způsob, stavebních, surovin, úpravy

Text:

...Bcnyunsannn H ymecwoäenuą raaoóerouunñ cuecu. Taxme H npyrne xonnnuauwu cnecn npu nopuanbuoü nusupoaxe ne uonmuu npewepneaarh yxynmeuuñ B orunmeuuu ux oyuxuuñ H ASŘCTBHH.Cornacua naoaperennn ara uauaqa pemaercn nocpencraon Toro. 110 HECDK. na KDTDPOFD YÁIEIJIEHG B 0113 110 SIMEN 5 BISMIIDCTH B KäHEĽTBE HOCHTSJIH KPGMGHHH BHeCTe C CUOTBETCTBVÍHIIHM peuewrype. HPEIIYCMÚTPÉHHMM B KaqecTae CBHJVĽJIÄIGFD samec-ma. KOJIHŇBCTBOM HEMČHTB B BHJIE...

Způsob spalování plynného paliva v peci pro tepelné zpracování a zařízení pro jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269754

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pjetro Tiksi, Astafjev Anatolij, Semjonov Jevgenij, Silvio Borrello, Moroz Vitalij, Semjonov Nikolaj, Chazanov Michail, Dolbenko Jevgenij, Jeleckij Stanislav, Gussak Lev

MPK: F23C 11/00, F23D 13/02

Značky: zpracování, paliva, zařízení, způsob, plynného, tepelně, spalování, provedení

Text:

...cocraaa K raanaosnymuoä cuecu c ad - 1.2 8 Komuuecrae 0.25 M 3/u. Hpu arnu nonnoTacropaunn raaoaoaaymuuñ cuecn cocwaauna 79. a npenenu ee ropauun d 9 0,59 - 1.96 Cpox Pa 6 OTM ropenoquux cnoxoa cocraamner 1500 W.Hpunep 2. B Kanepy 8 npenaapurenbuoro cmuranna nonaetcn acnouorarembuaa raaoaosnymnaa cuecn cxaaoouuHeHToM uasurxa soanyxa Č - 0.8 B Konuqecrae 0.62 M 3/H. Hru cooraetçrayer 2 DTcyuuapuoro ošneua cneceä c 4) 1.0 u...

Způsob využití odpadního tepla k výrobě mechanické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269753

Dátum: 14.05.1990

Autor: Förster Hans

MPK: F25B 27/00

Značky: způsob, tepla, využití, energie, mechanické, výrobe, odpadního

Text:

...HOTDKB El HOCTOPOHHB OÓOFPGBBEHOĚ HäPa-ÍIJIEJÍĎHDBMCDKOFO ÄaBJIBHHR HJIH HEHOCPGIICTBGHIID HDCJIE BTDFO B .IIECDPGGPG HHISKDFO ÄaBJleHllñ HJIH CPEJ-IHGFDHPHHEH HaWaJIbHaH Tenneparypa ÄIECDPGHHH ABCDPÓEPE HH 3 K 0 ľ 0HJIH nonuepmuuaercn SKCTPEHaJILHO HHGKDŘ TBH .CPEJIHSFD Äâü-JIBHHŠI łTD umpuua SBFPVBKH HJIHMENU CTYHEHEIO ÄECÚPÓGPa HHBKOFO HJIH CPEAIIEFO uaenemm H HX nwranlueü CTYHEIIH aÓCDPGGPS HHME.łeH COOTHDILIEIIHG ÄäBJIBHI/IH MENU...

Způsob imobilizace proteinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269750

Dátum: 14.05.1990

Autori: Chvátal Zdeněk, Marek Miroslav, Macháčková Marie

MPK: C12N 11/08

Značky: proteínu, způsob, imobilizace

Text:

...například pertluorpropenu, perfluorbutadienu, períluorcyklobutadienu, poprípade ze prítomnosti íluoridu draselného. Na takto aktivovaný nosič se potom naváže bílkovina kovelentní vazbou prostřednictvím svých skupin schopných nukleotilní adice na perfluorovaný olefin navázaný na nosič.Výhoda způsobu imobilizace enzymů, protilátek a jiných bílkovin podle vynálezu spočívá především v pevnosti vytvorené kovalentní vazby a v možnosti...

Způsob výroby esterů sacharosy s vyššími mastnými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269749

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ranný Mojmír, Čapek Karel, Musil Petr, Marek Miroslav

MPK: C07H 13/06

Značky: výroby, esterů, vyššími, způsob, mastnými, kyselinami, sacharosy

Text:

...60 k hmot. okta-0-palmítoylsacharosy a 40 k hmot. směsi penta až hepta-0-palmitoylsacharos.Směs 120 g (0,44 Ä 4 molu, přepočteno na palnitan mathylnatý) methylesterů kyselín,obsažených ve vepřovém sádle (tato sněs byla připravena reesterifikaci vepřového sádla methanolem), 120 ml methanolu a 3,9 g (0,0696 molu) hydroxidu draselného byla zahřivána 75 minut k varu, potom bylo přidáno 32 9 (0,0935 molu) sacharosy a 3,9 g uhličitanu...

Způsob přípravy enzymové elektrody na stanovení L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269748

Dátum: 14.05.1990

Autori: Marek Miroslav, Vrbová Eva, Kraniauskas Vytautas, Ralys Edmundas

MPK: G01N 27/40

Značky: elektrody, přípravy, enzymové, l-lysinu, stanovení, způsob

Text:

...stanovení C 02. Proto byly vyvinuty enzymové elektrody na stanovení L-lysinu obsahující vedle L-lysindekarboxylasy ksímobilizovanou diaminoxidasu umožňující amperometríckou detekci k oxidaci vzníkajícího íaminu potrebného kyslíku. Oba enzymy byly koimobilizovány na polyamidovou síłku pomocíglutaraldehydu za přídavku hovězího serováho albumínu. Přídavek díamínoxídasy sice výrazně zkrátll dobu analysy (možností spojení s kyelíkovým...

Enzymová elektroda na stanovení oligosacharidů a glykosidů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269747

Dátum: 14.05.1990

Autori: Marek Miroslav, Meizeraityte Meilute-birute, Dienys Gervydas, Vrbová Eva

MPK: G01N 27/40

Značky: její, přípravy, stanovení, glykosidů, enzymová, způsob, oligosacharidů, elektroda

Text:

...detekcí vzniklé D-glukosy pomocí glukosooxidasymůže být posledne uvedený enzym, v míře závislé na způsobu imobilizace, inhibován vznikajícím peroxidem vodíku.Dalším dúležitýn taktorem ovlivňujícím stabilitu biosenzorůje způsob imobilizace enzymů. Imobilizace se nejčastejí provádí zachycením ve struktuře gelu, například polyakrylamidovéhn gelu, želatiny, alginátu a podobné, sorpcí bifunkčními činidly, popřípadě přímou kovalentní vazbou...

Způsob přípravy směsi pro syntézu kubického nitridu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269746

Dátum: 14.05.1990

Autor: Matús Eduard

MPK: C01B 21/064

Značky: způsob, směsi, syntézu, přípravy, nitridů, kubického

Text:

...a teploty, pri omezené životnosti technicky náročných vysokotlakých nástrojů,možno považovat za ekonomicky významnou skutečnost.Na výkresu je graficky znázornän Vliv tlaku a teploty na hustotu výlisku dohutnéného ze směsi pro syntézu kubickěho nitridu boru.Výlisky ze směsi pro syntézu kubického nitridu boru podle výkresu lze dohutnit například v grafitových vélcových lisovscích nástrojích na žárových lisech. Reakční směs tvoří prášky...

Směs pro přípravu práškové suroviny na bázi turbostratického nitridu boritého a těžkotavitelných oxidů ke slinování keramických předmětů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269742

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hubáček Milan, Bronec Josef, Řehák Boris, Brožek Vlastimil

MPK: C01B 21/064

Značky: přípravu, přípravy, předmětů, boritého, turbostratického, její, způsob, nitridů, slinování, směs, práškové, oxidů, keramických, těžkotavitelných, bázi, suroviny

Text:

...což umožňuje výrr 18 výäit mechanickou pevnoet výsledné keramiky. neboľv ptůbłhu naelednůho zpracování pralkove suroviny - tlakovőho etlnovąní dochází v důsledku vysoke Illnovoc( aktivity obou komponent k tvorbe ctvojiho typu keramlckćho ekeietu nltrldovőho a oxldoveho. Vzhledem k tomu. že oxldickě produkty pyrolltlckóho rozklad zminäných přĺsod moji npľovçůzô mľłe proet W 3 neprelerovaný tvar. enižuji tyto produkty negatlvní působani...

Způsob přípravy vrstev oxidu manganičitého na tuhých podložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269740

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vondrák Jiří, Bludská Jana, Jakubec Ivo, Konečný Antonín

MPK: C01G 45/02

Značky: podložkách, vrstev, manganičitého, oxidů, přípravy, způsob, tuhých

Text:

...oxidu křemičitého nebo kyseliny kremičité, která jsou koloidní nebo ve formě vodou smáčitelných ultramikročáetio. Žádná z těchto přísad pri teplote přeměny dusičnanu manganatého na oxid manganičitý nenarušuje vznikající vrstvu a přitom usnadňuje nanášení na podložku.5 výhodou lze použít napríklad častice aerosolu oxidu kŕemičitého nebo produkt rozkladu esterů kyseliny kremičité (nebo jejich eměs), případně směsi s dalšími látkami, jež kromě...

Způsob přípravy prekurzorů pro směsné oxidy kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269734

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hanslík Tomáš, Zapletal Vladimír, Nižňanský Daniel

MPK: C01F 11/02

Značky: přípravy, směsné, způsob, oxidy, kovů, prekurzorů

Text:

...prekurzorů. Kromě toho jeví nepríznivá redukční účinky a ztěžují oxidaci finálních produktů, která je někdy kritickým krokem syntézy, napr. u vysokoteplotních supravodivých oxidů.Bylo dále zjištěno, že príznivý účinek dosažený zvýšením hodnoty pH reakcní směsi se objevuja 1 tehdy, jestliže v takové směsi dojde ještě pred počátkem rozkladu aniontů k hydrolytickému vyloućení hydroxidu a/nebo hydratovaného oxidu či bazické soli jednoho nebo...

Způsob výroby oxichloridu zirkonia

Načítavanie...

Číslo patentu: 269731

Dátum: 14.05.1990

Autori: Steffan Otto, Vebr Zdeněk, Tympl Milan, Matouš Václav, Vaněk Jiří, Jakeš Dušan

MPK: C01G 25/04

Značky: výroby, oxichloridu, zirkonia, způsob

Text:

...g kalu bylo přidáno za míchání postupně celkem 22,2 ml technické kyseliny sírové o konoentraoi 96 hmotnostních, čímž se teplota zvýšila cca na 110 °c. Po dalším přidání 14 ml užitkové vody klesla teplota na cca so °c. Vznikla horké kyselá suspenze byla mícháne. po dobu 30 až 40 minut. Po této době bylo k suspenzi přidáno 50 ml užitkové vody a vznikla suspenze byla zfiltrována za sníženého tlaku přes skleněný sintr Sl, převrstvený křemelinou....