Patenty so značkou «způsob»

Strana 47

Způsob stabilizace barvivové uzávěrky laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270306

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rohlíček František, Panoch Miroslav, Kubelka Jiří, Kvapil Jiří, Chalupa Ladislav

MPK: H01S 3/14, H01S 3/16

Značky: laseru, stabilizace, uzávěrky, barvivové, způsob

Text:

...mění na hydrogonuhilčitan a haiogonld alkallcký. způsobem podio vynálozu izo konotruovai klíčované lasory s vysoiuasklodwací a íunkční šlvotnootí boz zvláłtních nároků na izolační, konotrukční a nátůrovő oraanioko mabriáiy.Bylo tostována barvlvová uzávörka vo lormł opticky kvalitní íőlio trlocotátu oolulosy o ploio 2 m 2 vybarvoná barvlvom bio(4-dimotylaminodítlulobonoll)nlkl v takovő konoontraoi. čo optická propusinost na vlnovö dólca 1 oG-l...

Způsob budování zhutňovacího zkušebního nebo systémového stavebního základu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270304

Dátum: 13.06.1990

Autori: Černák Boris, Klein Karol

MPK: E02D 5/44

Značky: způsob, zkušebního, základu, stavebního, budování, zhutňovacího, systémového

Text:

...tom, že se zhotoví monolitně patní část i základová teleso a po jejich zatvrdnutí se patní část vzeprením o základové těleso odtrhne a zstlačí do záklsdové půdy.Výhodou způsobu budovaní zhutňcvacího zkušebního nebo syatémového stavebního základu podle vynálezu je odstranění dvojíázovà technologie, zkrácaní neproduktivních výrobních česů a možnost použití obvyklých technologických postupů budovâní hlubinnýoh základů, především na technologický...

Způsob výroby derivátů 2alfa, 3alfa-dihydroxy-5alfa steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270300

Dátum: 13.06.1990

Autor: Černý Václav

MPK: C07J 9/00, C07J 1/00

Značky: 2alfa, steroidů, způsob, výroby, derivátů, 3alfa-dihydroxy-5alfa

Text:

...o opačne konfiguraci. V tomto případě vznikne tedy üteeter, ktorý ee v dalšim stupni zmýdelni na žádaný diol VI.Protože ee jedná o obecnou metodu připrevy různých látek včetně eubetituentů jako. derivátů 2 c(, 3 Kxdihydroxy-50(-eteroidů lze tuto metodu použit i pro jiné výchozi sloučeniny tohoto typu, eubetituované 1 v jiných polohách jak v základnim ekeletu, tak v poetrannim řetězci R (R je např. -COOCH 3, nebo -CH(0 C 0 CH 3)CH...

Způsob provádění endotermního procesu v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270290

Dátum: 13.06.1990

Autor: Wykrent Čestmír

MPK: F27B 1/02

Značky: provádění, procesu, šachtové, endotermního, způsob

Text:

...pece se nedosahuje. Potrebné teplo při výpalu se z 42 oo až asoo ka.kg 1 snižuje na asoo ko.kg 1 produktu a výroba ektivního kyelič~ níku vápenatého se blíží ke l 00 , zatímco dříve se dosahovelo 60 až BO .Speliny po projití přeetupovým kanálem a nepálící ěachtou vodeny e výhodou do kompensačniho zásobníku plynu, odkud jeou dále vedeny k dalšímu využívání. Po skončení táto periody pálení se šachty přestaví. čímž ei vymění svou funkci,...

Způsob výroby monokrystalů arzenidu galitého dotovaného křemíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270289

Dátum: 13.06.1990

Autori: Medlík Vladimír, Tomek Karel

MPK: C30B 29/42

Značky: dotovaného, arzenidu, monokrystalů, křemíkem, galitého, způsob, výroby

Text:

...že použitým dvoucyklovým technologickým postupem lze poměrně jednoduše a epolehlivě omezít vznik strusek snižujících výtěžnost monokrystalů. Pro vyřešení daného problému bylo účelne využíto známého technologického postupu, přičemž pro dosežení vyěšího účinku, to je zvýšenévýtěžnosti monokrystalického růstu z dosavadních cca 50 na dosahovaných 70 bylo úspěšně využito změny sledu určitých kroků technologického postupu. Oproti známému stavu...

Chemicky odolný sklovitý povlak a způsob jeho vytváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 270277

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ptáček Josef, Bouše Václav, Havrda Miroslav, Marek Vladimír, Grunt Jiří

MPK: C23D 5/00, C23D 5/02

Značky: povlak, způsob, vytváření, sklovitý, odolný, chemicky

Text:

...ocelový plech a bezproetřednć po nanaseni první vrstvy se na ni nanese druhú vrstva,celý systém se společně vysuäí a vypálí při teplotä 800 až 840 °c. viskozita a chemické složení první vrstvy jsou přizpůsobeny požadavku maximální snačivosti a přídržnoati na kovovéa podkladu. Reologicke vlastnosti suspanze vytvořejíci prvni vrstvu povlaku odpovídají vlastnostem běžných typů přímých smaltů aplikovanýoh stříkánim. smalt lze vytvářet z jedné...

Způsob výroby funkčních součástí strojů pro zemní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270273

Dátum: 13.06.1990

Autori: Havrda Miroslav, Zvěřina Karel, Žďárský Karel, Bartuška Miloslav

MPK: C23C 4/00

Značky: zemní, funkčních, způsob, součástí, strojů, výroby, práce

Text:

...1,5 až 2,0 hmot. bőru s 2 až 3 hmot. křemíku.základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v dosažení dobre adheza k podložnímu kovovćmu materiálu, dobré odolnosti vůči otěru a dobrá odolnosti vůči namáháni mechanickými rázy. Vlivem ohřevu celého materiálového systému dochází k dokonalámu propojení obou vrstev, která je podmínčno podobnosti v chemickem složení spodní vrstvy vytvářenć žárovým stříkáním a pojiva v kompozitní vrchní vrstvě,...

Způsob výroby ethylesteru kyseliny 3-ethoxy-3-iminopropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270272

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vystavěl Vladislav, Aufart Jaroslav, Krajzl Jaroslav

MPK: C07C 67/00

Značky: kyseliny, ethylesteru, způsob, výroby, 3-ethoxy-3-iminopropionové

Text:

...je, vzhledem k nasycení roztoků chlorovodíkam, příp. i kysličníkem siřičitým, spojene s intenzívním zemořením precoviätě uvedenými plyny, které je nutno obtížně likvidovat.Jednodušší, ućně pracný a z hlediska ekologie výhodnějäí postup, ktorý současně poskytuje i vyšší výtěžky produktu v závislosti na době kryatalizaca hydrochlorldu ethylesteru kyseliny 3-ethoxy-3-iminopropionové, spočívá v tom, že hydrochlorid ethylesteru kyseliny...

Způsob selektivní reaktivace dezaktivovaných zauhlíkovaných zeolitů z petrochemických jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270261

Dátum: 13.06.1990

Autori: Legeza Vasil, Křemenák Lubomír, Rosenthal Jakub, Vašina Jan, Kubíček Karel, Janáček Leoš, Oháňka Vlastimil

MPK: B01J 38/12

Značky: petrochemických, dezaktivovaných, jednotek, zauhlíkovaných, selektivní, reaktivace, způsob, zeolitu

Text:

...sita MS JA2 1/1 max. poměrně umístění v adsorbéru k celkové déloe lože adsorbérul relativní krystaliníta, tj. koncentrace zeolitické fáze vzhledem k püvodnímu vzorku MS v závislosti na umístění v adsorbéru3 adsorpční kapacita vodní páry pri relativní vlhkosti P/Po 0,9 kde p parciälní tlak vodní párypo tenze par vodní páry za dané teplotyRelativní kryatalinitou se rozumí obsah krystalické zeolitlcké fáze v v použitám molekulovém...

Způsob zpracování nedlouženého polymerního materiálu z polyetylentereftalátu na granulát a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270259

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kvízová Milena, Šrůta František, Svoboda Josef

MPK: B29K 67/00, B29B 17/00

Značky: granulát, polyetyléntereftalátu, způsob, materiálů, nedlouženého, zpracování, polymérního, provádění, zařízení

Text:

...jeho plná zhodnocení tím, že získaný granulát je možno dále využít k výrobě vlákna nebo fólií prakticky beze ztrát a s vysokým ekonomickým eíektem. Dochází k ůspoře základních surovin, čímž se zlepšuje ekonomická bilance výroby. Dochází také k úapoře devízových prostředků. Zařízení je jednoduché konstrukce, aestavené z tuzemských součástí, s nenáročnou obsluhou.Provedení způsobu a zařízení pro zpracování nedlouženáho polymerního materiálu z...

Způsob spalování paliv a odpadů ve vrstvě pohybujících se částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270257

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petráček Miloslav, Majer Jaroslav Akademik, Petráček Martin

MPK: F23C 11/02

Značky: částic, palív, vrstvě, spalování, způsob, pohybujících, odpadů

Text:

...k možnosti poměrně dokonalé mechanické předúpravy. Při zpracování dřevních odpadů na místě těžby nebo při konečném zpracování dřeva vzniká směs pilin, kusů kůry, třísek a štípů, větví a jiných odpadů nejrůznějšího složení a velikostí. Zde je snad ještě reálná predstava o úspešné mechanické předúprevě s přijatelných podmínkách pro provádění fluidních procesů. Uvážíme-li však složení a velikost komponent městských odpadů ve všech...

Způsob dodatečné izolace budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270250

Dátum: 13.06.1990

Autori: Nagypál Mária, Zádor Mihály, Juhász Imre, Dregus József, Szépvölgyi János, Kávássy Miklós, Juhász Lajos, Székely Tamás, Medgyesi Iván

MPK: C09K 17/00

Značky: způsob, izolace, dodatečné, budov

Text:

...způsobu výroby izolsöně působící komposice podle vynálezu vzniká produkt, který obsahuje v molekula zabudovaný hliník. Tento produkt v důsledku vody obsažené ve stěně hydrolyzuje a kondenzací se silikAtovým.materiálem stěny se chemicky váłe.Při postupu podlevynálezu účinek dosahovaný za použití uvedené kompozice prevyšuje účinek dosahovený za použití dosud známých kompozic s přihlédnutím k následujícím důvodům vrstva nepropustná...

Způsob přípravy nových derivátů purinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270249

Dátum: 13.06.1990

Autori: Martin Joseph, Lambert Robert

MPK: C07H 19/16

Značky: způsob, nových, purinů, přípravy, derivátů

Text:

...sloučeniny obecného vzorce II, které se použivají jako výchozi látky při postupu podle vynálezu. se mohou připravovat za prvé reakcí sloučeniny obecného vzorce IIIR 3 znamená alkanoylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, například acetylovou skupi nu, nebo aroylovou skupinu, napřikladlnzoylovou skupinu as amoniakem, obvykle s ethanolickým amoniakem v uzavřené nádobě při teplotě kolem teploty místnosti po dobu několika dni, například asi 7...

Textilie nestejnoměrně vybarvená a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270248

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ricci Francesco

MPK: D06P 5/13, D06P 7/00, D06P 5/00...

Značky: její, textilie, nestejnoměrně, vybarvená, výroby, způsob

Text:

...lze použít barviva běžně používaná pro potiskování a barvení. Příklady vhodných barviv jsou barviva reaktívní, sirná, kypová, kyselá, bšzioká, kationtová, přímá, mořidlová, pígmenty atd. Tato barviva jsou rozpouštěna nebo dispergována, s výhodou ve vodě, popřípadě spolu s dalšími chemíckými pomocnýmí látkami, jako jsou dispergační čínidla, emulgátory, avivážní prostředky atd. Popřípadě mohou být barviva rozpuštěna V bázíckých nebo...

Způsob výroby nových solí cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270247

Dátum: 13.06.1990

Autori: Keith Dennis, Weigele Manfred, Albrecht Harry, Then Rudolf, Chan Ka-kong

MPK: C07D 501/26, C07D 501/34, A61K 31/545...

Značky: solí, nových, výroby, způsob, cefalosporinu

Text:

...halogenem (například chlorem Iluoram, btomem), trltluormethylovou skupinu, aminoskuzínou. kyanoskupínpu atd.Výraz alkanylová skupina-se 2 až 6 atomy uhlíku označuje přímo nebo rozvätvená uhlovodíkové skupiny s olerinlckou dvojnou yazbou a sa 2 až 6 atomy uhlíku, tj. zbytek sloučanin vzorce CnH 2 n, vo kterém n znamená číslo 2 až 6, jako například allylovou skupinu, vinylovou skupinu atd.Výraz aralkyl značuja uhlovodíkovou skupinu s...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270246

Dátum: 13.06.1990

Autori: Albrecht Harry, Then Rudolf, Chan Ka-kong, Weigele Manfred, Keith Dennis

MPK: C07D 501/26, C07D 501/34, A61K 31/545...

Značky: acylderivátů, způsob, nových, výroby

Text:

...uhlíku.Jako příklady těchto skupin lze uvěat aoetylovou skupinu, formylovou skupinu, propionylovou skupinu, n-butyrylovou skupinu apod.Výraz eubatituovaný renyl označuje mono- nebo disubetituovanou tenylovou skupinu, přičemž jako aubatituenty přicházejí v úvahu atom halogenu (například chloru,bromu, fluoru), alkylová skupina a 1 až 8 atomy uhlíka, aminoskupina, nitroskupina ne bo trifluormethylová skupina.výraz subetituovaný alkyl znamená...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270245

Dátum: 13.06.1990

Autori: Weigele Manfred, Keith Dennis, Chan Ka-kong, Then Rudolf, Albrecht Harry

MPK: A61K 31/545, C07D 501/26, C07D 501/34...

Značky: způsob, nových, výroby, acylderivátů

Text:

...tríflunrmethylovou skupinou, aminoskupinou, kyanoskupinou atd.Výraz alkenylová skupina se 2 ąž É atomy uhlíku označuje pŕímé nebo rozvětvené uhlovodíkové skupiny s olafinickou dvojnou vazbou a ae 2 52 6 atomy uhlíku, tj. zbytek sloučanin vzorce CnH 2 n, va kterém n znamená číslo 2 až 6, jako například ůľky 10 V°U-5 kUnu, vinylovou skupinu atd.Výraz ara 1 kyl označuje uhlovooíkovou skupinu s aromatickou a alitatickou strukturou, tj....

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270244

Dátum: 13.06.1990

Autori: Keith Dennis, Albrecht Harry, Then Rudolf, Chan Ka-kong, Weigele Manfred

MPK: C07D 501/34, C07D 501/26, A61K 31/545...

Značky: způsob, výroby, nových, acylderivátů

Text:

...chlonm. mnohom. hmmm). tdnúormousylovou akuplnou. amlnoohlplnou. kyanoakuplnou aid. zVýraz alkonylová nkuplna n, 2 až 6 domy mnm označuje přímć mbovrozvůtvonó uhlovodíkovć skupiny a oloílnlckou dvojnou vazbou a ao 2 až 6 atomy uhlíka. tj. zbytok aloučonín vzorov CHI-iz. vo khrőm n znamená čĺaĺo 2 a 6. jako například allylovou skupinu. vlnylavou skupinu atd.Výraz aralkyl označuje. uhlovbdncwou akuphuuo aromałlckou a aluatlckou ah-ukturou. u....

Způsob výroby dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270242

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cross Peter, Alker David

MPK: C07D 211/90

Značky: způsob, dihydropyridinů, výroby

Text:

...-CUDH, reak cí s amoníakem.Alternativně je možno ty sloućeniny obecného vzorce I, ve kterém Z znamená skupinu-CDNHZ, připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce IIIR. R 1 a R 2 mají shore uvedený význam aQ představuje snadno odštěpitelnou skupinu, s amcniakem. Symbol D může znamenat napríklad atom chloru nebo methoxyskupinu.Príprava výchozíoh látek obecných vzorců II a III je popsána v evropské ptihlúšce vynálezu č. 85303304 (zverejnená pod...

Způsob výroby extraktu ze Serenoa repens

Načítavanie...

Číslo patentu: 270241

Dátum: 13.06.1990

Autori: Verotta Luisella, Magistretti Maria, Jommi Giancarlo

MPK: A61K 35/78

Značky: extraktu, způsob, repens, serenoa, výroby

Text:

...zvířat.V případě obou zkoušenýçh produktů došlo ke stallstlcky význomnému poklesu hmolnostl svrchu uvedených orgánů. jak je uvedena v následující tobuloe 1. Je překvopující. že Alkoholové frakce, ktoré bylo podáns v osmlnásobnö nlžäí dávce než úplný extrakt vyvolalo větší prooentućlní pokles hmotnosti uvedenýchorsćnů.V tabulce je uveden antlandrogenní účlnek úplného llpoťllníłzo extraktu (EL) S. ľůpiľls vo srmmání s účinkom alkoholovó...

Způsob produkce bramborových minihlíz z rostlin množených in vitro tkáňovou kulturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270236

Dátum: 13.06.1990

Autori: Föglein Ferenc, Balogh József, Osváth Zoltán

MPK: A01H 1/06

Značky: způsob, minihlíz, vitro, množených, rostlin, kulturou, bramborových, tkáňovou, produkce

Text:

...má růst omezující a sntidotové působení. V rostlinách nevozuje vznlkání hlíz snížováním obsshu gíbberellinu v poměru k cytokínlmůma má výhodné působení na strukturu buněčných membrán rostlin. Při způsobu podle vynálezu se může používat dichlorscetylhexamethyleniminu v koncentracl 6 až 20 mg/1.Rostlíny se inkubují v prostředí nsvozujícím vznik hlíz za teploty 18 až 20 °c při osmihodínovém osvětlování po dobu 10 až 14 dní.Po navození se...

Způsob přípravy karbocyklických purinových nikleotidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270235

Dátum: 13.06.1990

Autori: Marumoto Ryuji, Fukuda Tsunehiko

MPK: C07H 19/16

Značky: nikleotidů, karbocyklických, přípravy, způsob, purínových

Text:

...kyseliny se 2 až 10 atomy uhlík a přllýl nebo vůtvanýn řetězcen (například acylava skupina,isobutyrylova skupina a propionylova skupina). °va aloučeninach obecného vzorce 1 a 11 se jako ohráníci skupina, jastlila × znamená chránlçí skupinu hydroxylové skupiny, používa kterakcliv chrúnící skupina. ktera ja použitelná jako chranící skupina hydroxylova skupiny v oblasti chenie nukleosidů bez jakéhokoliv zvlaätnlho omezení. Mezi příklady...

Způsob výroby nových derivátů triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270233

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lawton Geoffrey, Attwood Michael, Crackett Peter

MPK: C07D 513/04, C07D 487/04, C07D 471/04...

Značky: nových, způsob, výroby, triazinu, derivátů

Text:

...lze uvést fenoxyskupinu, 4-chlorfenoxyskupinu, 4-tolyloxyskupinu atd. Jako příklady arylalkylových skupin.s 1 až 6 atomy uhlíku v alkylo vé části lze uvést benzylovou skupinu, 4-chlorbenzylovou skupinu, 4-tolylovou skupinu, 4--methoxybenzylovou skupinu, fenethylovou skupinu atd. Jako příklady arylalkoxyskupin s T až 6 atomy uhlíku a alkoxylové částijlze uvést behzyloxyskupinu, 4-oh 1 orbenzy 1 oxyskupí nu, 4-tolyloxyskupinu,...

Způsob výroby kompozice k izolaci vůči vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270232

Dátum: 13.06.1990

Autori: Medgyesi Iván, Zádor Mihály, Juhász Imre, Székely Tamás, Juhász Lajos, Nagypál Mária, Kávássy Miklós, Szépvölgyi János, Dregus József

MPK: C09K 17/00

Značky: výroby, izolaci, vůči, vlhkosti, kompozice, způsob

Text:

...nebo jejich směsi.Tetraetoxysilan a perethoxypolysiloxanové oligomery se používojí V hmotnostním poměru 3 1 až 1 3, zatím co polyalkoxymethylsiloxan a elkoholát hlinítý se používaJi v poměru směsi 2 1 až 4 1.Kondenzační produkt podle vynálezu je dobře rozpustný v alkoholech s 1 až 4 otomy uhlíku a ve aměsích takovýohto olkoholů. ýzolační kompozice sepmužívš ve formě 5 až 30 elkoholického roztoku.Produkt vyrobený způsobem podle vynálezu...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270230

Dátum: 13.06.1990

Autori: Föry Werner, Mosef Hans, Böhner Beat

MPK: A01N 25/32

Značky: složky, způsob, výroby, rostlin, účinné, ochraně, kulturních, prostředek

Text:

...a l až 4 atoay uhlíkuj kyanoakupinou nabo nitroakupinou5- až 7-člonný hstarocyklický zbytok ktorý Ja vázán přímo nebo přaa alkylanový nůatak a 1 až 4 atoay uhlíku a ktorý 1 apopřipadě aubatituován atomaa haloganu alkylovou skupinou a l až 4 atony uhlíku naho alkoxyokupinou a 1 až 4 atomy uhlíku.Kationty alkalických kovů kvů alkalických zenin a amoniovýni kationty ktoré Jaou fyziologicky anáěanlivá roatlinaai aa rozumi kationtyz ktoré Jsou...

Způsob čistění odpadní vody obsahující dusičnany a/nebo dusitany

Načítavanie...

Číslo patentu: 270229

Dátum: 13.06.1990

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/58

Značky: obsahující, odpadní, čištění, dusičnany, dusitany, způsob

Text:

...závislosti na vydatnosti proudu odpadní vody může být odpadní voda zaváděna jednou nebo více kruhovými drenážními trubkami současně do všech vháněcích kanálů nebo pouze do jednoho nebo několika kanálů podle určitého rozvrhu. V případě, že je to nezbytné, přidá se do odpadní vody dříve, než se tato voda zavede do vháněcích kanálů, eubstrát pro re dukující mikroorganismy.Doba zadržení odpadní vody v nádrží nebo filtru je asi 1 až 20 hodin, s...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270227

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chan Ka-kong, Keith Dennis, Albrecht Harry, Weigele Manfred, Then Rudolf

MPK: C07D 501/26, A61K 31/525, C07D 501/34...

Značky: acylderivátů, nových, způsob, výroby

Text:

...uhlovodíkovou skupinu, ve které Je Jeden otom vodíku alkylovő skupiny B 1 až 8 atomy uhlíka substituován monooykliokou srylovou skupinou, například fenylovou skupinou, tolylovou skupinou atd.vyraz pěti-. šesti- nebo sedmičlsnný hsterocyklický kruh s l až 4 stomy kysliku, dusí ku nebo/a siry označuje například následující skupinyšestičlenná. hetsrocyklicks kruhy obsahující dueik. jako pyridyl. pipsridyl. pipsridinoskupinu, N-oxidopyridyl....

Způsob výroby světlých produktů a běžně použitelných topných olejů ze zbytků po zpracování ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270226

Dátum: 13.06.1990

Autori: Schütter Hartmut, Franke Hermann, Matthey Reinhard, Müller Henner, Zimmermann Werner, Poppen Hans, Limmer Heinz, Höpfner Eberhard, Frohn Werner, Bohlmann Dieter, Dietrich Detlev, Lindner Horst

MPK: C10G 9/00

Značky: produktů, olejů, svetlých, výroby, běžné, způsob, zbytků, topných, použitelných, zpracování

Text:

...dosud stále oleje se při smísení s jinými produkty neboJe tedy zřejmő, že při snižování viskozitý ropných zbytků je nutno dbát toho, že není možno dosáhnout zvýšení přemänv dosud známým způsobem a udržovat přeměnu tak, aby získané oleje byly ještě stále. Vzhledem k tomu. že mi různými postupy Jsou značné rosdíly. do možno pouze uvást, že nežne zlepšení činí Pőlłze l - 2 z přeměnwTento výsledek Je vzhledem k pciadsvkům na vyšší wušití ropy v...

Způsob výroby derivátů tetrahydropyranu nebo -furanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270225

Dátum: 13.06.1990

Autori: Caruhel Pascal, Chene Alain

MPK: C07D 309/04, C07D 307/10

Značky: výroby, derivátů, tetrahydropyranu, způsob, furanu

Text:

...nebo v tekověn poměru, že některý z těchto enentiomerů převládáoSloučeniny obsahující více než jeden eeynetrický eton uhlíku exietují v diaetereoucrních formách, přičemž každý diaeterecner obecně existuje ve dvou enentiomerních formách. V tekovýchto případech je třeba na ehore uvedený obecný vzorec II pohlížet tak, že definuje rovněž eněe diaeteraonerů a enantionero, a to buö v ekvivalentnín poměru nebo v takové poměru, kdy Jedna ze...

Fugicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270224

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pepin Régis, Greiner Alfred

MPK: A01N 43/653

Značky: látky, účinné, prostředek, způsob, výroby, fugicidní

Text:

...protickém nebo aprotickém rozpouštědle, jako například ve vodě, alkoholu, katonu,nitrilu, esteru, nasyceném neho poprípade halogenovanám eromatiokém uhlovodíku, dimethylsulfoxídu nebo amidu, jako dimethylformamidu.V dalším reakčním stupni se sloučenina obecného vzorce IIg podrobi reakci s nesubstitu~ ovaným triazolem vpřitomnosti organické nebo anorganické báze, například pyridínu, tríethylaminu, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného,...

Kontinuální způsob tabletování farmaceutických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270222

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bleckmann Gerhard, Schlemmer Lothar, Klimesch Roger, Goertz Hans-helmut, Farwerck Karl-peter

MPK: A61K 47/00, A61J 3/10

Značky: směsi, kontinuální, farmaceutických, tabletování, způsob

Text:

...estery citronové kyseliny a estery Vinné kyseliny) nebo estery mastných kyselín.Výhodné se používá polymerů N-vinylpyrrolidonů, které ve směsi s účinnou látkou a popřípadě s obvyklými galenickými pomocnými látkami nebo výhodně bez přísad se změkčujícím účinkem, tají v uvedeném rozsahu teplot nebo směs změkčují na požadovaný rozsah teplot. Tání nebo změkčování pod určitou teplotou je popřípadě potřebné vzhledem na možné tepelné nebo/a...

Způsob výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270219

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pognon Jean-marc, Hess Raymond, Faure Jacques, Gillet Philippe

MPK: C07C 15/46, C07C 5/333

Značky: styrenu, výroby, způsob

Text:

...za účelem čištění.vynález je blíže vysvětlen na uvedených praktických prevedenie-h, která mají sloužít pouze jako ukázka a nemají omezovat rozsah vynálezu a která jsou prováděna na zařízení pro výrobu styrenu, popsaném dále a znázorněněm na obr. l.zařízení, znázorněné na obr. l, podle vynálezu obsahuje tři dehydrogenační reaktory 1, 2 a 3, uspořádané v sérii. 7Ethylbenzen se ngjprve odpaří ve výměníku (neznázorněněm na obr. l) a pak se...

Nematocidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270216

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chene Alain, Caruhel Pascal

MPK: A01N 43/08, A01N 43/16, A01N 43/10...

Značky: způsob, výroby, prostředek, látek, nematocidní, účinných

Text:

...citani, str. 382) reagovat ee olí obecného vzorceM hal ve kterém hal znamená atom helogenu a M představuje atom alkaliokěho kovu nebo kovu alkalické zeminy, zejména lithie, so díku nebo draslíku.Sloučeníny obecného vzorce IV jsou, s výjimkou 2-(hydroxymethyl)tetrahýdropyran-tosylátu nově. Tyto látky je možno připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce VR má shora uvedený význam,se eloučeniuou obecného vzorce III v přítomnosti akoeptoru...

Fugicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270213

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pettman Roger Bruce

MPK: A01N 43/50, C07D 233/58

Značky: látky, účinné, prostředek, způsob, výroby, fugicidní

Text:

...skupina se 2 až 6 atomy uhlíku, přičemž dvojné vazbu. není poutáxm na otom kyslíka ve zhytku vzorce N 0 R 3. APodstatou způaobu výroby účinné látky tungicidního proetřetłku, tedy derivútu imído 2 o~ lu obecného vzorce I, je, že ee enter imidooolu obecného vzorce IIR 1 S ñ s i ł o . (n kdo R 1 mi význam uvedený výväe a A R 6 představuje alkylovou skupinu e l už 6 etony uhlím, nechá reagovat ae elouäenineu obecného vzorce IIIn - 0 x...

Způsob výroby pletených kalhotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270212

Dátum: 13.06.1990

Autori: Van Laar Anton, Wright Kenneth

MPK: D04B 1/24

Značky: výroby, kalhotek, způsob, pletených

Text:

...šířka d, která je přibližně jedna tretina šířky dl tělové částí. Nakonec se plate obrácenú kraj, podobný jako pasová část E, E 1. jehož vazba je znázorněna na obr. IA a plete se současně s nsznázorněnou hladkíf ujímanou částí. Ujímená část je dostatečně dlouhá na zajištění koncu hadieových pasových částíÄ, E 1 a současně ulehčuje odlisování hotové hadice.Po upletení hadice a po vyjmutí ze stroje se toto rozřízne po sloupku, jak ,je...

Způsob nepřetržité výroby monokarboxylových kyselin, zejména s 8 až 18 atomy uhlíku, katalytickou oxidací n-alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270210

Dátum: 13.06.1990

Autori: Grzywa Edward, Razimierowicz Wiktor, Hofman Leslaw, Obloj Józef, Jakubowicz Andrzej, Wieckiewicz Boguslaw, Zwierzykowski Wlodizimierz, Schwenkgrub Edmund, Sczepaňska Hanna, Chmielewski Konstanty, Bednarska Halina

MPK: C07C 55/00, C07C 51/225

Značky: způsob, katalytickou, kyselin, oxidací, atomy, nepřetržité, zejména, uhlíku, monokarboxylových, výroby, n-alkanů

Text:

...5 m 3.m° 2.h 1, zatížení kolony plynnou fázíje 4000 až 8000 m 3.m 2.hl a použijeeli se absorpční kolony s patry 0 avětlém průměru 30 až 60 . Průtokové množství plynněho proudu v otvorech v patrech kolony pak činí8 až 14 m 3.s° 1. Tato množství jsou blízká a nižší než množství při nichž docházík zahloování kolony, což umožňuje odhánět produkty oxidační reakce pomocí plynů při teplotách značné nižších než Jsou teploty varu vzniklých kyselin.Při...

Způsob výroby nových N-(2-aminoacylamido-2-desoxyexosyl)-amidů, -karbamátů a -močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270209

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hayauchi Yutaka, Kroll Hein-peter, Stünkel Klaus Georg, Lockhoff Oswald, Brunner Helmut, Klimtzek Volker, Schaller Klaus, Metzger Karl Georg, Zeiler Hans-joachim, Paessens Arnold, Stadler Peter, Streissle Gert

MPK: C07H 15/12, C07D 309/02, A61K 31/35...

Značky: nových, výroby, n-(2-aminoacylamido-2-desoxyexosyl)-amidů, způsob, močovin, -karbamátů

Text:

...řetězce výhodné takové alkylové skupiny, které obsahují až 12 ałomů uhlíku.Jako příklady rozvětvených alkylových skupin ve významu symbolu R 1 lze uvést 2-methy 1 dodecylovou skupinu, 4-methyldodecylovou skupinu, 6-methyldodacylovou skupinu. 8-mathyidodacylovou skupinu, 11-mathyldodecylovou skupinu, 4-ethyldodecylovou skupinu, 8-athy 1 dodecylovou skupinu, 2-methyltetradecylovou skupinu,4-methyltetradecylovou skupinu, 10-methy 1...

Způsob výroby aldehydů hydroformylací olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270208

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blessing Michael, Bunning Donald

MPK: C07C 45/49, C07C 47/02

Značky: hydroformylaci, výroby, olefinu, aldehydů, způsob

Text:

...uhelnatým a vodíkem, které jsou doplňované v takovém množství, aby celkový tlak olefinu, oxidu uhelnatého a vodíku byl menší než 3,15 MP a molární poměr vodíku k oxidu uhelnatému byl od 1 10 do 100 2 1. Výhodná forma provedení zahrnuje recyklací kapaliny. Zvláště výhodné je, pokud se sekundárního hydroformylačního procesu zavádí pouze nezreagovaný olefin, obsažený v odtahovaném proudu z primárního systému.Výhodným znakem navrženého řešení je...

Způsob zvýšení uvolňovaného množství účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270207

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cordes Günter, Wolf Michael

MPK: A61L 15/03

Značky: účinné, způsob, látky, uvolňovaného, zvýšení, množství

Text:

...řas podobné agaru, směsné polymery z methylvinyletheru a anhydridu kyseliny maleinové, guar-guma, typy jako hydroxypropylguarová guma nebo guarová moučka, gummi arabicum /arabská guma/, dextrin aa dextran, mikrobiologlcky získaná polýsacharidová guma jako polysacharid B IAS 9 nebo ve vodě dobře rozpustne typy koltrol popřípadě synteticky získaná polysacharidy jako produkt flcoll, deriváty methylglukózy, hydroxymethylpropylcelulćza, deriváty...

Směs pro povlékání válců textilních strojů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270205

Dátum: 13.06.1990

Autori: Baryň Wlodzimierz, Ruciňski Jerzy, Šlusarski Ludomir

MPK: C08L 9/02

Značky: textilních, povlékání, způsob, její, výroby, strojů, směs, válců

Text:

...zlnsčnatćho s komplsxotvornýrn dispsrgačním prostüdksm ve formĺ kyseliny bsnsoovő v hmotnostnľm množství 1 až zoo 96. vztaženo na hmotnost chloridu zlnečnatůho, a trlsthanolamlnu v hmolnostním množství 1 až zoo 3 G, vstažsno na hmotnost chloridu zinsčnatóho. za teploty 293 až Gao K. načož so tímto-způsobsm přlpravsná pasta smicha s jinými stožkaml smžsi.Vsúzka chloridu zinočnatóho moditikovaná kyselinou bonzoovou a klothanolamísnsm jako...