Patenty so značkou «způsob»

Strana 43

Způsob zpracování výluhů z alkalické dechlorace zinkového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270800

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sedláček Jiří, Kábrt Lubomír, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01G 9/04

Značky: odpadů, zinkového, dechlorace, způsob, zpracování, výluhu, alkalické

Text:

...95 obj.kapalné fáze, vznikajícípo odloužení deehlorovaného zinkového odpadu, recirkuluje pro další loužení. K doplně~ ní recirkulovaných podílů na potrebný objem, nutný pro další loužení, se využije vodaz promývání odloučeného záchytu, e to bud všechna, nebo alespoň její nejkoncentrovanější první podíly.Tím se sníží množství kapalných odpadů na 5 až S 0 původního množství bez recírkulace a zároveň se zvýši jejich solnost na 2 až 20 násobek...

Způsob zpracování odpadní kyseliny chlorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270799

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kadlas Pravdomil

MPK: C01B 7/07

Značky: způsob, kyseliny, odpadní, chlorovodíkové, zpracování

Text:

...Během chlazení a zrání se vylučuje tuhý caFž v dobře separovatelných mikrokryetalcích. Roztok po oddělení tuhé Fáze se podrobí deatilací, při níž se získává až 18 (hmotnostně) kyselina chlorovodíkovâ, obsahující maximálně0,1 hmot. kyseliny fluorovodíkové. část destilačního zbytku se vrací ke sraženl caF . Zbytek se neutralizuje hydroxidem sodným o vápenatý iont se prakticky úplně odstraní následným srážením uhličitamem sodným. Takto...

Způsob zpracování odpadů obsahujících karbid wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270796

Dátum: 12.07.1990

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém, Hrdličková Eva

MPK: C01G 41/00

Značky: wolframu, způsob, karbid, odpadů, zpracování, obsahujících

Text:

...zpravidla asix 8 až asi 10 1. Podmínkou dosažení vysokého výtěžku je přítomnost hydroxidu alkalického kovu v reakci směsi v poměru látkových množství hydroxidu a wolframu aspoň 2 1, výhodně asi 3 až asi 7 1. Je-li tento poměr větší než 10 1, začíná do roztoku přecházet i kobalt. Podrobněji je vliv množství oxidovadla a hydroxidu znázorněn na obr. 1 a 2,na základě výsledků získaných postupem podle příkladů 1 a 3. V obr. 1 je znázorněna...

Způsob přípravy zeolitu Nu-15

Načítavanie...

Číslo patentu: 270795

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rykl Drahoš, Dubanská Věra

MPK: C01B 33/28

Značky: způsob, nu-15, přípravy, zeolitu

Text:

...způsobu přípravy zeolltu Nu-15 podle vynálezu se ziská při 100 přeuěně výchoziho skla produkt s obsahom 17 až 22 vanadu.zeolit Nu~ 15 získaný podle vynálezu je možno využít jako katalyzátor.sklo o složení oxidů 17 hmot. N 520, 34 hmot. S 102, 17 hmot. Al 203 a 32 hmot. V 205 po rozdrcení na Frakci pod 0,057 mm se zahřívá 5 2 M vodným roztokem Na 0 H při teplotě 120 °c a tlaku nesycených par po dobu 8 dni. výsledný zeolit v bezvodé formě...

Způsob čištění selenu od nečistot na koncentrační úrovni ppm a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270794

Dátum: 12.07.1990

Autor: Wachtl Zdeněk

MPK: C01B 19/02

Značky: tohoto, koncentrační, selénu, úrovní, nečistot, provádění, způsob, zařízení, způsobu, čištění

Text:

...rovině tak, že hladina aelenu ve varné komoře je níže než natok do jímací komory.Selen vyčlštěný způsobem podle vynálezu je použitelný v kombinaci s prvky o číatotě 6 N a více, například s araenem, antlmonem a germaníem pro přípravu výehozí suroviny pro uplatnění V polovodlčové technioe, infračervené optlce a optoelektronlce. Surovlna je dále dotováne podle účelu užití na blnarní (Aszses, Aazsez, Sb 2 Se 3, Geso, Gessz). ternárnl(As 15 Se 55...

Způsob výroby cyklohexanonoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270788

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Frank Jiří, Kulla Štefan, Jakl Ladislav

MPK: C07C 131/04

Značky: způsob, výroby, cyklohexanonoximu

Text:

...roztokom stabilizovaného hydroxylaminu nevázaného na minerální kyseliny, pri protiproudém vedení reagujícíeh fází a reakčních teplotách 80 až 95 °C, přičemž ee V horní části kolony konstruované jako rafinační zona vypírají z oximu proudem horké deminerolizované vody zbytky volného hydroxylaminu a kondenzeční produkty vedlejších reekcí. čistý oxim, zbavený všech vodou rozpustných nečistot a obsahující rovnovážná množství vody, se pred dalším...

Způsob separace ceru z roztoků dusičnanů vzácných zemin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270775

Dátum: 12.07.1990

Autori: Procházka Jaroslav, Bízek Vladislav, Horáček Jan, Heyberger Aleš

MPK: C01F 17/00

Značky: provádění, dusičnanu, zemin, způsobu, roztoku, způsob, zařízení, vzácných, separace, tohoto

Text:

...zdrojem potřebné tepelné energie lacíné odpadní teplo parního kondenzátu.Zařízení k provádění zpúsobu separace ceru z roztoků vzácných zemin podle vynálezu je soubor o sobě známých aparátů, které jsou však upraveny a vzájemné propojeny tak, že umožňují provedení způsobu podle vynálezu. Pro vysoce účinné protiproudé kontaktování dvou vzájemné nerozpustných nebo omezeně rozpustných kapalnýoh fází pomocí vibrací se osvědčíly vibrační patrová...

Způsob izolace /5-3H/uridinu z reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270774

Dátum: 12.07.1990

Autori: Podvalová Zdislava, Kölbl Jan, Tichá Anežka

MPK: C07D 221/00, C07H 19/06

Značky: směsi, 5-3h/uridinu, reakční, způsob, izolace

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že se směs sloučenin, vznikajících při ĚÍÍEÉĚVÉ radioaktivního /5-BH/uridinu, dělĺ na sloupci hydrofobního sférickáho sorbentu /podstatou je kyselina tetrahydrokřemičitá, povrch silikagelu je pokryt oktadacylovými skupinami /za použití eluentu vodného roztoku kyseliny mravenčí o koncentraci 0,2 až 0,7 mol/l a 0,9 až 1,5 metanolu. S výhodou lze použit tuzemský sorbent Separon SGX C 18. Z eluovaného...

Způsob výroby kyseliny 2,4,4-trichlor-5,5,5-trifluorpentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270773

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hájek Milan, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Janoušek Zbyněk, Šilhavý Přemysl

MPK: C07C 55/32

Značky: způsob, 2,4,4-trichlor-5,5,5-trifluorpentanové, kyseliny, výroby

Text:

...pro průmyslové provedení transesterifikační reakce je použití katalyzátoru ve iormě kyselého iontoměniče, který lze snadno oddělit z reakční směsi Iiltrací a opětovně použit.Katalyzovanou transesterifikačni reakci je výhodné provádět v prítomnosti vody, resp. zředěné kyseliny octové nebo zreděné kyseliny mravenčí, nebot prítomnost vody urychluje reakci v důsledku usnadněného odstraňovaní vznikajícího alkylacetátu či alkylmravenčanu ve formě...

Inaktivovaná vakcína proti moru králíků a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270770

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šmíd Bedřich, Jurák Evžen, Štěpánek Jan, Valíček Lubomír, Jordán Vladimír, Rodák Ladislav, Dedek Ladislav

MPK: A61K 39/125

Značky: výroby, způsob, jejich, vakcína, králiků, proti, inaktivovaná

Text:

...dávka vakcíny v množství 1 cm 3 navozuje doetačující protilátkovou odpověd a zaručuje zcela chráněnost zvířat před infekcí. Podkožní způsob aplikace vakcíny a hydroxidem hlinitým vylučuje možné změny ve svelovině. což je významné z hlediska konzumeco masa.Přednootí navrhované vakcíny je dobrá protilátková odpověd po Jednorázové aplikaoi 1 cm vakcíny (tabulka 1), která zaručuje dostatečnou ohráněnoat krélíků proti infekoi (tabulka 2). Při...

Způsob odstraňování organických kapalin z amorfních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270752

Dátum: 12.07.1990

Autori: Staněk Jaroslav, Beran Zdeněk

MPK: F26B 3/08, B01D 12/00

Značky: způsobu, provádění, amorfních, odstraňování, tohoto, zařízení, látek, kapalin, organických, způsob

Text:

...ze normálního tlaku. Proces je nepřetržitý s minimálními nároky na obsluhu.Pokud so týká zařízení pro provádění způsobu, je v porovnání se známými podstatně Jednodušäí. Kromě grenulátoru nemá žádné pohyblivé části s přitom výkon vztažený na jeho velikost. případně hmotnost, je podstatné vyšší než u známých typů.Na výkresu je schematicky znázorněn příkled zařízení podle vynálezu v sxonometriokém pohledu s oddělenou čelní stěnou.Fluidizační...

Způsob zpracování odpadního zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270750

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kábrt Lubomír, Sedláček Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01G 9/04

Značky: zpracování, způsob, odpadního, zinku

Text:

...sodneho a teprve na nerozpustný zbytek 2 tohoto loužení se působí kyselinou, například chlorovodíkovou nebo sírovou, a že se filtráty 2 obou loužení za míchání a s výhodou pri teplotě 60 až l 0 U UC smísí k vysrážení hydroxídu zinečnatého.Využitím roztoku hydroxidu sodného k prvnimu loužení se část zinku, obvykle 10 až 20 hmot. převede do formy rozpustného zinečnatanu sooného a při konečném srážení se uplatní i reakcePřeveoením části zinku...

Alkydové pryskyřice pro vypalovací nátěrové hmoty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270745

Dátum: 12.07.1990

Autori: Růžičková Jiřina, Krátký Bohumil, Prachař Jaroslav, Úředníčková Jaroslava, Hájek Karel, Kočovský František, Hochmanová Libuše

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: způsob, pryskyřice, vypalovací, alkydové, nátěrové, jejich, přípravy, hmoty

Text:

...uhlovodíků, popřipadě ve smesich uváděných uhlovodíků a kyslíkatých rozpouštědel ze skupiny n-butanoluy isobutanolu, butylglykolu a butylglykolacetátu. Roztoky ělkydových pryskyřic jsou mísitelné s roztoky aminotormaldehydových pryskyřic. Po odpaření rozpouštědel vznikají homogenní nátěrové filmy, které se vytvrzují při teplotách 100 až 150 08 po dobu 10 až 30 minut. Vytvrzené nátery jsou vysoce tvrdé, houževnaté a odolné vľivu kyselého...

Způsob přípravy alfa-kyano-3-fenoxybenzylesteru cis-3-/2,2-dichlorvinyl/-2,2-dimethylcyklopropan-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270739

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tichý Miloš, Závada Jiří, Dolanský Vladimír, Prošek Zdeněk, Veselý Ivan, Stibor Ivan, Dvořák Dalimil, Votava Vladimír, Eichler Pavel, Mostecký Jiří Akademik

MPK: A01N 53/00

Značky: přípravy, způsob, alfa-kyano-3-fenoxybenzylesteru, kyseliny

Text:

...esteru vzorce I s konfiguraci IR je zvýšená insekticidni účinnost.Výhodou je snadná dostupnost sodné soli permethrinové kyseliny. Možnost jejího přímého využití k přípravě esteru vzorce I, bez předchozí izolace cis-permethrinové kyseliny,popřípadě jejího převedeni na chlorid, představuje tudiž v porovnání s dosavadními postupy zjevnou ekonomickou i technickou výhodu. Další komparativni výhodou nového postupu je rovněž překvapivě vysoká...

Alkyl-4-/3-alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy/-fenylketony jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270729

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07C 49/303

Značky: biologicky, způsob, látky, jejich, přípravy, účinné

Text:

...a extrahována d 1 athyléterem. Oddělená a promytá éterická vrstva byla vysušena,odpařena a odparek byl potom chromatografován nasilikagelu s 8 hmot. vody /elučni činidlo obsahující až 20 S obj. diethyléteru/. Chromatografícky jednotné frakce poskytly po odpaření elučního rozpouštědla 2,5 g /73 / 4-/2-brom-3-ethoxy-3-methylbutoxy/propiofenonu.la NMR analýza /200 MH/ 1.18/t, 3 H, J 7.0/, 1.21/t, 3 a, J 7.o/, 1.33 a 1.42/s,6 H/, 2.95/q,...

Způsob spojení Au-Ge targetu se základovou Cu deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270727

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vít Miloslav, Rothbauer Miloš

MPK: H01J 9/02, B23K 1/20

Značky: au-ge, způsob, deskou, spojení, targetu, základovou

Text:

...vrstva měnit postupem času své vlastnosti, zejména na styčné ploše s targetem a potom může dojít například ke kontamínaci, zvláště u čistých targetových kovů pro naprašování. Nevýhoda druhého řešení spočíva v tom, že mechanické spojení realizované přitištěním není nikdy tak dokonalé jako spojení pájením, proto i odvod tepla je horší a také není na celé styčné ploše amgjnosměrný,což může způsobit nestejnoměrné ochlazování, a tím i nerovnoměrné...

Způsob snižování provozních tlakových ztrát filtračních stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270709

Dátum: 12.07.1990

Autori: Albrecht Jiří, Albrecht Martin

MPK: B01D 29/10

Značky: stanic, způsob, tlakových, ztrát, provozních, snižování, filtračních

Text:

...poklesu průtokového množství, se toto řešilo výměnou íiltračních textilií za nové. Provozní zkoušky realizované v různých podmínkách nasazení průmyslových íiltrů prokázaly, že nepříznivá dlouhodobé narůstání provozních tlakových ztrát je možno odstranit krátkodobým intenzivním proplachem a to při proplachovací rychlosti nad 3,5 cm/5 dosahované při tlakovém spádu na textilii nad 2 500 Pa. Tím se prodlužuje provozní životnost taxtilia a snižuje...

Homopolymery a kopolymery N-(3-dimethylaminofenyl)-methakrylamidů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270707

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bílá Jitka, Lokaj Jan

MPK: C08F 20/60

Značky: kopolymery, homopolyméry, jejich, n-(3-dimethylaminofenyl)-methakrylamidů, způsob, výroby

Text:

...g (10 G konverze) statlstíckého kopołymeru. ktorý se pňnrćží ethanolom z chloroíormového roztoku. Podle stanovaného obsahu duaíku (3.17 ) je v kopolymcru vestavěno 23.12 96 hmot. (13.29 se mousmtch) N-(S-dímethylamlnoťenyl)methakrylamldu. Límnn vlskozítní číslo kopoíymeru v dímethylformamldu při 2 o °C odpovídá 18.0 cmag-í.Stcjnýrn způsobem jako v příkladu 1 se polymeruje násada obsahující o.5 g N-(B-dlnauxylamlnoísnyÚmothakrylamldu. 0.5 g...

Způsob sekreční produkce cizorodých proteinů kultivací transformovaných kvasinkových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 270703

Dátum: 12.07.1990

Autori: Palková Zdena, Zadražil Stanislav Člen Korespondent Čsav, Vondrejs Vladimír

MPK: C12N 15/00

Značky: buněk, způsob, proteínu, kultivaci, kvasinkových, cizorodých, transformovaných, sekreční, produkce

Text:

...Manlatis et al Molecular ctoning. A iaborabory manual. Cold Spring Harbor Laboratory. Cold Spring Harbor. New York. 1982).Pro zajištění exprese a sekrece teiecího chymosinu (syřidlo) transtormovanou buňkou S. cerevlsiae byl tímto způsobem do vektoru pJDBd. viožen prochymoslnový gen z piasmidu p 424, ohraničsný místy Hindili a Sali. bez ohledu na tézi tranelace - pJDBdCH, viz obr. 3. V druhém kroku byia provsdena úprava tohoto plasmidu, která...

Způsob výroby cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270696

Dátum: 12.07.1990

Autori: Švajgl Oldřich, Šuber Josef, Pokorný Petr

MPK: C07C 13/18

Značky: výroby, způsob, cyklohexanu

Text:

...podmínky převodu nniyicykioponianu na cyklohoxan. kdo izn nnĺžonim taploty zo 150 na 130 OC zvýšil stupeň přvmöny v důsledku posunu larmodynamická rovnováhy. Nižší inploty ta kó zaručujĺ. že nedojdo k vőtiií hydrodacykiizaci Cô-cykianů, případnč k jejich hydrokrakovÁnĺ. By io oxperimoniáinč dokázćno. že roakční rychioai inomorizaco Jo doniainčná i při nižší lopioiě. Také nkuiikace má Velký význam. nebot současně a výrobou cyklohoxanováho...

Způsob dvojstupňové extrakce kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270695

Dátum: 12.07.1990

Autor: Peršín Jan

MPK: C07D 201/04

Značky: dvojstupňové, způsob, extrakce, kaprolaktamu

Text:

...extraktorech se vzájemné nemísítolnými (území. spočĺvající v lom. že se vstupujĺcívodná fáze do druhého stupně zchladí odpařovćním NH na teplotu 2 až 2 o OC a nastřikované ne 3 polórní rozpouštědlo do prvého stupně extrakce se pkdehřeje na zo až 40 OC vystupujíoím ex traktem z prvého extrakčního stupně.Tímto se dosáhne optimálního teplotního proíilu v extraktorech, což umožňuje Zvýšit účinnost extrakce při současném zvýšení koncentrace...

Způsob alkylace fenolů a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270694

Dátum: 12.07.1990

Autori: Morávek Pavel, Svoboda Karel, Kolena Jiří, Janáček Leoš, Lenský Roman

MPK: C07C 39/06

Značky: způsob, alkylace, derivátů, jejich, fenolů

Text:

...Cr. Mg. Mn. Si v množství odpovídajícím atomárnímu poměru každého přítomného prvku z uvedené řady vůči železu maximálně 0,1 1.nebo/a síranový aniont v množství odpovídajícím molárnímu poměru SO z Fe. maximálně 0.2 r 1.4 Katalyzátor se při způaobu podle tohoto vynálezu připravuje tavením směsi oxidů železa.vanadu. případně oxidu jednoho či několika prvků z výše uvedené řady promotorů. popřípadě sí ranu některého z uvedených prvků. nebo...

Způsob čištění dicyklohexyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270693

Dátum: 12.07.1990

Autori: Večeřa Miroslav, Mleziva Josef, Řehák Jindřich

MPK: C07C 43/184

Značky: dicyklohexyletheru, čištění, způsob

Text:

...sodného nebo drasalného o koncentraci nad 30 9. Optimální teplota uvću dění vodní páry je 16 a až 240 OC. optimální teplota násady Zoo až 24 a DC. Dobré výsledky se dosahují s vodní parou pühřátou až na 400 OC. Použitá kolona má mít nejméně dvě teoretickéPňdmět vynálezu je dále doložen příklady provedení. jimiž se Však jeho rozsah nikterak2 oco g írakce t. v. 170 až 230 DC při 27 kPa a indexu tomu při 20 GC 1.4820, získané(rakcionací...

Způsob výroby obuvnických kopyt a forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270690

Dátum: 12.07.1990

Autori: Procházka Leo, Mrázek Karel, Zlín

MPK: A43D 3/02

Značky: provádění, způsob, forma, kopyt, způsobu, obuvníckych, výroby

Text:

...v tam. .že vyivaruvánl a vylisovćn přveonýchdělicích plech je velmi jednoduché a nevyžaduje nákladná zařízení. Přesná dělicí plocha umožňuje lelmé upnutí části kopyta do vhtena írézovocího stroje, kde tak lze strojné opracovat celý povrch části kopyta. spoločným lrézováním polotovarů obou částí a dodatočným opracovćním upína cích stvolů se značně urychlí opracování.Vyšší účinek lormy k provádění způsobu spočívć v tom. že při hral-ovaní přesně...