Patenty so značkou «způsob»

Strana 198

Způsob ovládání obvodu pro regulaci brzdového tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236473

Dátum: 16.03.1987

Autori: Saumweber Eckart, Beckmann Heinrich, Ottersbach Jens

MPK: B60T 8/02

Značky: ovládání, regulaci, způsob, obvodů, tlaku, brzdového

Zhrnutie / Anotácia:

Protiblokovací regulační obvod pro regulaci brzdového tlaku v brzdové soustavě zejména kolejových vozidel je opatřen kolovým generátorem 1 pro sledování rychlosti a zrychlení pojezdového kola, vyhodnocovacím obvodem 6 a ovládacími orgány 10 brzdové soustavy. Při způsobu podle vynálezu vydává vyhodnocovací obvod na základě signálů kolového generátoru a při překročení prahových hodnot zrychlení kola povely k rychlému nebo pomalému snížení nebo...

Způsob výroby cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236471

Dátum: 16.03.1987

Autori: Watanabe Yasuo, Hirakawa Tatsuo, Saikawa Isamu, Sadaki Hiroshi, Taki Hideo, Imaizumi Hiroyuki, Narita Hirokazu, Konishi Yoshinori, Inaba Takihiro, Tai Masaru

Značky: cefalosporinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových cefalosporinů, majících široké antibakteriální spektrum, které jsou stálé vůči beta-laktamázám produkovaným bakteriemi, které mají nízkou toxicitu a jsou dobře absorbovány při orálním nebo parenterálním podání.

Prostředek k ošetřování ran a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236470

Dátum: 16.03.1987

Autori: Fischer Herbert, Kickhöfen Botho, Vaubel Ekkehard

MPK: A61L 15/03, A61K 9/14

Značky: prostředek, způsob, výroby, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k ošetřování ran je vytvořen na bázi bobtnavého materiálu, který sestává ze síťovaného hydrofilního polymeru derivátu kyseliny akrylové a metakrylové, který je napuštěn gelovatelným polysacharidem a/nebo proteinem, popřípadě polypeptidem a má práškovitou formu. Sestává z 50 až 90 % hmot. polymeru a 50 až 10 % hmot. polysacharidu, proteinu nebo polypeptidu a velikost jeho částic se pohybuje mezi 0,50 až 0,05 mm. Při výrobě se použije...

Způsob separování barvicích látek obsahujících titan a železo ze surového kaolinového jílu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236469

Dátum: 16.03.1987

Autori: Cobb Gery Lawson, Cook Jerry Allen

MPK: C04B 33/04

Značky: látek, jílu, titan, kaolinového, železo, obsahujících, surového, barvicích, způsob, separování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separování barvicích látek obsahujících titan a železo ze surového kaolinového jílu, vyznačující se tím, že z jílu se za normálního tlaku a teploty přidáním vody, deflokulačního činidla a plavicí přísady tvořené mastnou kyselinou obsahující v řetězci 10 až 15 atomů uhlíku v množství nejméně 0,1 kg na 1 000 kg suchého jílu připraví vodná suspenze, která se míchá a barvicí látky se hydrofobizují povlakem plavicí přísady, poté se k vodné...

Způsob výroby inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236463

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hoffmann James Arthur, Chance Ronald Eugene

Značky: výroby, inzulínu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby inzulínu vazbou řetězce A a řetězce B inzulínu nebo analogu inzulínu reakcí S-sulfonátů uvedených řetězců v poměru 0,1:1 až 10:1 a thiolu při pH 8 až 12 a koncentraci celkové bílkoviny 0,1 až 50 mg/ml směsi, při množství thiolu odpovídajícím dosažení poměru celkem 0,4 až 2,5 skupin -SH na každou skupinu -SSO3- řetězců A a 8 při teplotě 0 až 25 °C za přítomnosti zdroje kyslíku.

Způsob zušlechťování textilního útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236460

Dátum: 16.03.1987

Autor: Lauchenauer Alfred

MPK: D06C 3/00, D06C 29/00

Značky: textilního, způsob, zušlechťování, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zušlechťování textilního útvaru je určen pro textilní útvar, které alespoň částečně sestávají z celulózy, přičemž plošný útvar se před vyvoláním zesítovací reakce v nabobtnaném tvaru protahuje nejméně o 30 % požadovaného prodloužení při přetržení, přičemž podle vynálezu se zesítění provádí s takovou intenzitou, že počet rozkroucenin přízí v protaženém, avšak ještě nezesítěném textilním materiálu je oproti počtu rozkroucenin příze v již...

Způsob dodatečného zpracování roun

Načítavanie...

Číslo patentu: 236459

Dátum: 16.03.1987

Autori: Schneider Heinrich, Hammerschmidt Johann

MPK: D04H 1/46, D04H 3/16

Značky: zpracování, dodatečného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dodatečného zpracování roun zhotovených pod tryskou z termoplastických hmot, získaných ukládáním čerstvě zvlákněných, prakticky nekonečných vláken po zvláknění v nahodilé poloze a následujícím zpevněním, a majících v jednom směru podstatně vyšší pevnost v tahu než ve směru k němu kolmém, a to protahováním při zvýšené teplotě, vyznačující se tím, že rouna ve vpichovaném stavu se podrobí protahování, a toto protahování, které je spojeno se...

Reakční činidlo pro stanovení lipázy a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236458

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ziegenhorn Joachim, Zwez Werner, Röder Albert, Knitsch Karl-wolfgang, Krämer Werner, Neumann Ulrich

MPK: G01N 31/22

Značky: činidlo, reakční, způsob, výroby, lipázy, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Reakční činidlo pro stanovení lipázy v suchém stavu, rekonstituovatelné přidáním vody na emulzi pro použití při turbidimetrickém stanovení s obsahem oleje jako substrátu, ochranného koloidu na bázi polyhydroxysloučenin, jako monomerní nebo polymerní hexózy nebo pentózy o 1 až 10 pentózových nebo hezózových jednotkách v molekule a/nebo pevného polyethylenglykolu, emulgátoru a aktivátoru, s výhodou chloridu sodného, chloridu vápenatého nebo...

Způsob současné výroby čistého methyl-terc.-butyletheru a směsi uhlovodíků se 4 uhlíkovými atomy prosté isobutenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236457

Dátum: 16.03.1987

Autori: Obenaus Fritz, Droste Wilhem

MPK: C07C 43/04

Značky: prosté, směsi, uhlovodíku, způsob, isobutenu, výroby, současné, uhlíkovými, methyl-terc.-butyletheru, čistého, atomy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby čistého methyl-terc.-butyletheru a směsi uhlovodíků se 4 uhlíkovými atomy reakcí směsi uhlovodíků se 4 uhlíkovými atomy, obsahující isobuten, v kapalné fázi na kyselých iontoměničových pryskyřicích s methylalkoholem, přičemž methylalkohol a isobuten reagují v molárním poměru 2:1 až 5:1 při teplotě 30 až 100 °C, potom se oddělí nezreagované uhlovodíky ve formě produktu z hlavy první rektifikační. kolony za tlaku...

Způsob výroby 5H-2,3-benzodiazepinového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236456

Dátum: 16.03.1987

Autori: Andrási Ferenc, Láng Tibor, Hámori Tamás, Mészáros Zsuzsa Miglécz Erzsébet, Székely József, Körösi Jenö, Borsy József, Zólyomi Gábor, Goldschmidt Katalin, Szábo Gabriella

Značky: 5h-2,3-benzodiazepinového, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 5H-2,3-benzodiazepinového derivátu obecného vzorce I nebo jeho adičních solí s kyselinami. Tyto sloučeniny mají výrazný účinek na centrální nervovou soustavu, zejména snižují spontánní motorickou aktivitu a umocňují účinek narkotik.

Způsob připevňování předmětů, jako jsou knoflíky a podobně, na oděvy a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236455

Dátum: 16.03.1987

Autor: Petersson Bengt

MPK: A41H 37/10

Značky: knoflíky, provádění, připevňování, předmětů, tohoto, způsobu, podobně, oděvy, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu připevňování předmětů, například knoflíků, na textilní materiál, přičemž předmět je vyroben z umělé hmoty a sestává z hlavy, která se má umístit na jedné straně textilního materiálu, a z výstupku, který nejméně z části textilním materiálem prochází a tvaruje se rozpěchovanou hlavici vytvářenou na straně opačné ke straně, na které se nachází hlava. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tvarování rozpěchované hlavice se...

Katalyzátor pro polymeraci a-olefinů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236454

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kikuta Kazutsune, Sato Akihiro, Tachibana Masami

MPK: C08F 4/64, C08F 4/02, C08F 10/00...

Značky: a-olefinů, výroby, katalyzátor, polymeraci, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro polymeraci ? -olefinů. Podstata spočívá v tom, že se katalyzátor před použitím na polymeraci modifikuje polymeračním zpracováním buď pevného produktu II nebo organohlinité sloučeniny nebo obou těchto látek. Je popsán též způsob výroby zlepšeného katalyzátoru.

Katalyzátor pro polymerizaci a-olefinů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236452

Dátum: 16.03.1987

Autori: Tachibana Masami, Kikuta Kazutsune, Sato Akihiro

MPK: C08F 10/00, C08F 4/02, C08F 4/64...

Značky: a-olefinů, způsob, polymerizaci, výroby, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro polymerace ? -olefinů který umožňuje řízení distribuce molekulové hmotnosti v užším rozpětí, s vyšším výtěžkem a vyšší krystalinitou produktů. Pevná složka uvedeného katalyzátoru se získává reakcí halogenidu hlinitého s hydroxidem, kysličníkem, uhličitanem kovu alkalické zeminy, s podvojnou sloučeninou obsahující některou z těchto složek nebo hydrátem sloučeniny obsahující kov alkalické zeminy, čímž se získává pevný produkt (I)...

Způsob výroby kovových kol z jednoho kusu pro vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236451

Dátum: 16.03.1987

Autori: Lucas Roger, Auberger Jacques

MPK: B21D 53/26

Značky: výroby, způsob, vozidla, kovových, jednoho

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kovových kol z jednoho kusu pro vozidle, zejména pro vozidla o velké nosnosti, přičemž tato kola mají být opatřena pneumatikami a to zejména pneumatikami bez duší, tvarováním a konečným mechanickým opracováním polotovaru, který má tvar válcového kotouče, kteréžto tvarování sestává ze zápustkového kování, tlačení na soustruhu a rozšiřování na lisu, vyznačený tím, že se na polotovaru postupně provede první zápustkové kování, při...

Způsob výroby ethylen-propylen-dienových terpolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245050

Dátum: 16.03.1987

Autori: Szarvasy Ladislav, Vanžura Jan, Rybáeek Jaroslav, Rajdl Jioí, Šrámek Oldoich, Pelegrin Eduárd, Stanik Vladimír, Ružieka Zdenik, Kocman Vlastimil, Galba Vladimír, Mrázek Jan, Bosák Miroslav, Slanina Alexander, Lustig Jioí

MPK: CO8L 23/16

Značky: ethylen-propylen-dienových, terpolymeru, výroby, způsob

Text:

...miky s chladící lázní e níchodlem, odkud sa odstraní vzduch u vlhkost čistým dusíkem, se vloží 2 1 čerstvé deatilovnného n-heptmu o ochladí se nn 10 °C. Rozpouätědlo se neaytí probubláváním směsi ethylenu n propylenu (släo má molární poměr 60/40, je uváděno v množství 250 1/h po 20 minut). Po noaycnní rozpouätědlo se přidává po 30 minut kontinuálně dávkovocí pumpou V 0 C 13 (0.5 mel/l) A 12(C 2 H 5 l 33 l 3(m 01 poměr Ill/V 91) a dienová omša...

Způsob nepřetržité rektifikace vícesložkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245041

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Benák Rudolf

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, nepřetržité, směsi, rektifikace, vícesložkových

Text:

...Kam coomuomenne uexny aa onuuanonoe npeua ncnapennuu u y rononxu KOHOHHH Konnencuponauuuun xonuuecmnaum mneruu n nucwunnama M cxenonawennno HBHHBTGH onpenenammmu maumopou nan aueproaampar. na cyuuu oooux Konnqecrn numexaer oómas narpysxn Konóanu.upn nocroaunon oruocurensnon nemyqecwu H coornewcrnenao Innnuannaony Qneruonouy qucny Qneruonoe qncno yBennqnBaerca c onnom croponn c nananmen Konueurpannew ncxonaoro nponyxma H c npyvoü cwoponu - c...

Způsob ohřívání vzduchu vyhřívaného žlabového mandlu a vyhřívaný žlabový mandl k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245036

Dátum: 16.03.1987

Autori: Oddejovie Anton, Durec Milan

MPK: D06F 65/10

Značky: vzduchu, způsob, vyhřívaného, vyhřívaný, ohřívání, způsobu, mandl, tohoto, žlabového, žlabový, provádění, mandlu

Text:

...omaenemxym na .nomK 028 Kama nonoJmaoBamym oóorpezsammm cpexxy mrazu ocracroqnoro Tema. 3 m, npasnapnocoócrayew naJIBHeÍ/ĚJIIGMY Harpersy orxonmnero sos-mmm, OJIHELKO upencrawmem coóoñ TOJIBKO .çammncxBurogy. Tax xax npoueco sn 2 cL EĽEET unnnqeoxHň xapaxwep, TO aneprnn, noóuwag na oöorpenammež cpenu, nonxaa ÓHTL OHHTB as nogyegena K Hoñ Kax czemañ 3 Heprns, qwoóu CHOCOÓCTBCBQTL Ho Bomy ncnonbaonannw oüornenammeü cjena B nowxax xaraa. Ľeub...

Způsob měření průtočného množství prašných a jemnozrnných pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245031

Dátum: 16.03.1987

Autori: Eunderlíková Anna, Cejp Josef, Petrík Juraj, Okánik Boris, Charvát Marián

MPK: G01F 1/74

Značky: prašných, jemnozrnných, průtočného, látek, pevných, měření, množství, způsob

Text:

...TOIIJIIÍBâ, 24503-4 cornacno onmcannm naresra, MOXBT ÓHTL npnmonnu npn uns xnx xonnenrpaunñx Tsepnu Bemecrn B Hanopnom npoaone ( upnMepno no 50 Kr/M 3 ), n KTO nsmepeuue npm TDEHCHODTIDOBKB c Bucoxoñ Koxnenrpauueñ Tnepnum Bemecwn, T.6. npn nneamowpanonoprnponxe c Konnenrpauneü Tnepnux Bemecmn 300 KT/M 3, Hanpumep naew Henpannnbnne pesyxbwawu.DE 2757032 onncunaer cňocoó BHHBĽBHHH HOTOKa 5 T 0 nJĽBa, nonBOĽHMOP 0 K peaxropy rasmçnxaunn...

Způsob výroby destiček pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245029

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mikletie Miroslav, Hanudel Štefan, Kohút Štefan

MPK: H05K 3/06

Značky: integrované, hybridní, destiček, obvody, způsob, výroby

Text:

...Texyuee COCTOHHMG npm cmawmu m TepMO 0 ÓpaÓOTKe cxuenBammeñ npoxnanxm, aarexaew B aaaopu Memy nonnomxoñ H Hasmcammnmu xpaamu npoaonnmnon cxemu, oóecneqnaaa mx oxsaw. B Taxoü cTpyKType Mewannnqecxne xapaKTepmcTmKnnnawu onpenennmwca He cmuamm aresnn npoBonHmKoB K nnanexrpuxy, a oóaemaumu np 0 qH 0 cTHHMM xapaxwepucwuxamu nuanexwpmqecxoro Komnayana, Komopne auaqmwenbuo sume. Hpn BOSHHKHOBBHMH CĽBWTOBHK u owpunxux ycMnnü,npnnomenux K...

Způsob patentování ocelového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245024

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kapušanská Edita, Banský Juraj Csc, Kutleba Jozef, Tóth Imrich, Somora Miloš Csc, Pietriková Alena, Hudec Milan, Figura Zdenko

MPK: C21D 9/52

Značky: patentování, způsob, drátu, ocelového

Text:

...Jnodoü nponoaxom mame ycnoana narpena, u raxmo nponoimmeaxmocmb nunepmm, moda Hanóonee óaxaronpnnmxm oópasoM ocymecvrmvrs B B 03 mozemo óoaxee rcopommü upon wcrel-mrnaazmo cranmxoü npononoKm c Harmennmm sawparamm snepmm n c noaryrxezmem nacocoro xauecrna. Cnmamenne cnemrer comaconams cąrcnomaMm aycremamaaxmn 1 nouommu-L npeme OTGYTGTBMOIIWM napaMewpamu JM omaąuerm n Bonmoü name, umodu Bon odpaduKa ocymecmmzmacsjs Bosmomo óoaxee Kopo-rzmň...

Způsob kontroly tavení v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245022

Dátum: 16.03.1987

Autori: Daia Miroslav, Mézeš Eduard, Hariš Peter

MPK: C21C 5/30

Značky: kontroly, konvertoru, tavení, způsob

Text:

...BO Bpema nponynxn onpenenamw nywem perncTpauñH Msmexenuñ Hanpamenma ynpyroñ neäopmaumn Komyxa Koaneprepa (B noanoñ qacwn), onpenenamr Mancmmanaym Bennqnny Hanpameama, H no xx pa 3 HocTn cynar o Kpnmuqecxqm cocwonnnm pacnuaaa, npenmecrsymmemy auópocy.B npouecce nponyaxn Mewanna n nnreacnsnoro passnrmx nponecca oóesyrnepomnnaamx snaquweabno yBexmqnBaeTca odmaw rasosoñ Qasu. Yhennqennexbówema rasoa npnzonnr K Bcnyämsaumm pacunana, nonumeanm...

Způsob zpracování přebytečného aktivního kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245006

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sachse Joachim, Strümke Manfred, Künne Hans-joachim

MPK: C02F 11/12

Značky: aktivního, způsob, přebytečného, zpracování

Text:

...me~noqn mnm óenuñ cynswamnnñ megon. Bepxnmm uacrs noxmmua401301118111. BOJIHHM pâOTBOQOM IIIBJIOÉH C IIOMOĽĽBIO GHpHCKOB.Hocnonsky xsöumouuuñ anmnmnuñ zn nonamw B BaHHy Banyym-Qnnsrpa des K 0 aľyĽHHTOB, TO Ha ®HXBTpOBaKLHOÉ rxann Qopmnpyewca oqeab TOHKE cxoü, ornenenne xowoporo Mexannqecnmm nywem cueunansnsm Hoxom nowonom cmamoro-4 Bosnyxa c onnonpemeunum Boccranomeauemxbmhrpymeü onocoónoccrz cenu HBBOSMOJKHO. Ynaneune B cerrrm ono...

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloramínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239632

Dátum: 16.03.1987

Autori: Oravec Ivan, Hradský Josef, Michalovský Vladimír, Doboš Jaroslav, Husák Pavel

MPK: G01N 27/44

Značky: roztocích, způsob, aktivního, chlóru, chlornanů, stanovení, chloraminů, obsahu

Text:

...jehož podstatou je způsob stanovení obsahu aktivního chlöru v roztocích chlornanů a chloraminů přímou potenciometrií, kdy roztok chlornanu nebo chloraminu s volným chlórem se vnese do roztoku tvořeného 102 až 104 mol.11 síranu manganatého se 2 až 0,1 mo 1.11 bromidu draselného V prostředí 5 až 0,1 mol,ll anorganické kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomocí měrné platinové elektrody. za těchto podmínek se kvantitativně projeví...

Způsob přípravy parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239631

Dátum: 16.03.1987

Autor: Jokl Rudolf

MPK: G21F 9/06

Značky: přípravy, způsob, parního, generátoru

Text:

...nezbytné. U patních generátorů, tzv. přímých, kdy sodík proudí v mezitrubkovem prostoru, je situace snazší o to, že lze kontrolovat v principu tlouštky stěn teplosměnných trubek, zeslabení jejich stěn, povrchové vady spod., stejně jako většinu spojení trubek s trubkovnicí z vodní strany parního generátoru.Přesto však je z literatury znám publikovaný postup přípravy tzv. pŕímého sodíkového parního generátoru na periodickou modelovou...

Způsob stanovení vlivu grafitizace litiny na výsledky její opticko-emisní spektrometrické analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239629

Dátum: 16.03.1987

Autori: Eech Oldoich, Skoenek Jan

MPK: C21C 1/08, G01N 21/31

Značky: spektrometrické, stanovení, opticko-emisní, výsledky, způsob, její, grafitizace, litiny, vlivů, analýzy

Text:

...podle vztahuCwli koncentraci i-tého prvku, nalezenou u prvého vzorku s hmot. grafitickěho uhlíku rovným nule,CGi koncentraci i-tého prvku, nalezenou u druhého vzorku s 2 hmot. grafitického uhlíku gG,/ gv hmot. grafitického uhlíku v analyzovaném vzorku, přičemž skutečná koncentrace i-tého prvku cvli skut se z nalezení koncentrace cvłi al vypočítá podle vztahuZpůsob podle vynálezu byl proveden se dvěma vzorky W a G.základní materiál pro...

Tekutá minerální krmná přísada a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239618

Dátum: 16.03.1987

Autor: Liška Jaroslav

MPK: A23K 1/175

Značky: prísada, výroby, její, způsob, kŕmna, minerální, tekutá

Text:

...roztoku tekuté minerální krmné přisady a použitelnost v jakémkolivnapajecím systému bez nebezpečí ucpávání trysek. Neprobíhá-li způsob výroby přesně ve vymezeném sledu, roztok přísady není stálý.Tekutá minerální krmná přísada podle vynálezu se používá jako přídavek do pitné vody eventuálně do krmiva jako zdroj potřebných druhů makroprvků a mikroprvků V optimálních poměrech podle stanovených zooveterínárních dávek. Jejím použitím není nutné...

Způsob vytápění rotačních pecí pevnými palivy a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239614

Dátum: 16.03.1987

Autor: Ružieka Hynek

MPK: F27D 13/00

Značky: vytápění, palivy, rotačních, zařízení, provádění, pevnými, způsobu, pecí, způsob

Text:

...jeho povrch je ve srovnání s ležící vrstvou mnohonásobne větší.V činnosti je známým způsobem i chladič § slínku a rotační pec §, z níž vypálený slínek vypadává na rošt 1 chladiče § slĺnku, je jím posunován, zespodu profukován chladicím vzduchem,chlazen, přičemž se chladící vzduch vysoce předehřívá. Předehřátý vzduch se v chladiči § slínku nad roštem 1 dělí na dvě části Jedna část vstupuje vlivěm podtlaku v rotační peci Éžárovou hlavou A do...

Způsob úpravy polotovarů pro trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239613

Dátum: 16.03.1987

Autori: Soukup Ladislav, Dlabaja Emil

MPK: C21D 1/74, C21D 9/08

Značky: polotovarů, způsob, trubky, úpravy

Text:

...Po žíhání v ochranné atmosféře před válcováním za studena se odstraní vnitřní povrchová vrstva elektrochemicky nebo chemicky, například ve směsi kyselín.Výhodou řešení podle vynálezu je především vyšší kvalita výrobku z takto připraveného polotovaru. To má za následek širší uplatnění a poskytuje vyšší záruky bezpečnosti při uplatñování výrobku, například pro účely jaderné energetiky. Další výhodou je snížení materiálových a energetických...

Způsob hodnocení zdravotního stavu vegetace

Načítavanie...

Číslo patentu: 239612

Dátum: 16.03.1987

Autor: Klír Jioí

MPK: A01G 7/06, G02F 1/23

Značky: způsob, hodnocení, zdravotního, vegetace, stavu

Text:

...Q a lg obou snímků lg, ll se nachází zdravý, nepoškozený strom, zatimco V identiokých bodech gg a gg obou snímků se nachází odumřelý strom. Zdravý strom na obr. 1 je charakterizován vysokým činitelem odrazu v pasmu 0,83 gum. V pozitivu se tedy bude bod 2 jevit jako světlý, projde jim tedy větší množství světla a poněvadž se promitá pod zeleným filtrem, dopadne do bodu 33 velká složka zeleného světla.V pásmu 0,66 gum zobrazeném na pozitivní...

Způsob strojního leštění ploch skleněných mnohostěnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239610

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kooaoík Milan

MPK: B24B 9/08

Značky: sklenených, ploch, strojního, mnohostěnů, leštění, způsob

Text:

...s relativně malou přesností o určitou hodnotu menší. vynález lze aplikovat na již používané lešticí stroje, například na-stroje s válcovými nástroji, které se používají k leštění lustrových hlaviček.Příklady zařízení, na nichž lze leštit plochy skleněných mnohostěnů způsobem podle tohoto vynálezu, jsou naznačeny na přiložených výknesech. Na obr. 1 je schematický nárys stroje s válcovým lešticím nástrojem, na který jsou přitlačovány skleněné...

Způsob stabilizace vysoce citlivých fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239604

Dátum: 16.03.1987

Autori: Baxa Jozef, Koš?álik Milan, Révus Miloš, Kotek Jioí

MPK: G03C 1/34, G03C 1/30

Značky: fotografických, způsob, stabilizace, vysoce, citlivých, emulzí

Text:

...kg emulze obsahující 45 g Ag. Emulze se spolu se želatinovou ochrannou vrstvou, obsahující obvyklé přísady a 3,5 ml 5 vodného roztoku 2-hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazinu, polije na triacetátovou podložku. Pořízené senzitogramy se vyvolaji podle ČSN 66 6403.Jako srovnávacích zkoušek se použije tatáž panchromaticky sensibilizovaná emulzeah neobsahujíci roztok sodné soli 2-hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazinu a roztok laurylalkoholu kondenzovaného...

Způsob výroby surového železa a ferroslitin ve sklopném ocelářském agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239601

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kvietok Anton, Oachaj Eugen, Ce1uch Ján

MPK: C21B 11/00

Značky: způsob, ferroslitin, sklopném, agregátu, surového, výroby, železa, ocelářském

Text:

...vynálezu ze vsázky, tvořené železnou rudou, aglomerátem, peletami nebo jejich vzájemnou kombinací, její redukcí redukčnim plynem, jehož podstata spočívá v tom, že redukce se provádí zplodínami vzniklými nedokonalým spalováním uhlovodíků přiváděných do hutnického agregátu hořáky s kyslíkem a snižování množství křemíku, fosforu a síry v surovém železu foukáním prachového vápnaVýhodou způsobu výroby surového železa podle vynálezu je to, že...

Syn-forma hydrochloridu 2-methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetylchloridu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238950

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mandel Martin, Novák Ludvík

MPK: C07D 277/40

Značky: hydrochloridu, syn-forma, 2-methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetylchloridu, způsob, její, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Syn-forma hydrochloridu 2-methoxyimino-2-/2-amino-1,3-thiazol-4-yl/acetylchloridu a způsob její výroby. Uvedená nová látka je velmi výhodným novým výchozím produktem syntézy polosyntetických, tzv. aminothiazolových beta-laktamových antibiotik se širokým spektrem účinnosti
vyrábí se chlorací bezvodé syn-formy kyseliny 2-methoxyimino-2-/2-amino-1,3-thiazol-4-yl/octové.

Deriváty alifatických aldehydů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238949

Dátum: 16.03.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Kovalev Boris, Vrkoč Jan, Konjuchov Valerij, Streinz Ludvík

MPK: C07C 109/097

Značky: alifatických, deriváty, způsob, přípravy, aldehydů, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty alifatických aldehydů obecného vzorce I, kde R1 je zbytek nerozvětveného nebo rozvětveného necyklického uhlovodíku s 7 až 20 atomy uhlíku a jednou až čtyřmi dvojnými vazbami, A je skupina obecného vzorce nebo N-pyridinioacetylová skupina, kde R2 je alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, X je atom halogenu a způsobu jejich přípravy. Deriváty se používají pro přípravu prostředků uvolňujících feromony pro monitoraci, masový odchyt nebo desorientaci...

Způsob selektivního kvantitativního odměrného stanovení fosfornanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238948

Dátum: 16.03.1987

Autori: Novák Josef, Roušalová Blanka Rndr

MPK: G01N 31/16

Značky: odměrného, stanovení, fosfornanů, selektivního, způsob, kvantitativního

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu selektivního kvantitativního odměrného stanovení fosfornanů ve vodném roztoku vedle fosforitanů, fosforečnanů a organických látek na bázi alfa-hydroxykyselin oxidimetrickou titrací železnatých iontů vzniklých oxidací fosfornanů železitou solí v přítomnosti heterocyklických ligandů s konjugovanou dvojnou vazbou -N-C-C-N za katalýzy stříbrnými ionty v kyselém prostředí. Vynález je využitelný zejména při kontrole vyčerpání...

Způsob výroby imidu kyseliny o-sulfobenzoové vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238944

Dátum: 16.03.1987

Autori: Lásková Soňa, Louda Miloš

MPK: C07D 275/06

Značky: o-sulfobenzoové, způsob, výroby, imidu, vysoké, čistoty, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby imidu kyseliny o-sulfobenzoové /sacharinu/ vysoké čistoty oxidací o-toluensulfonamidu a následujícím frakčním srážením roztoku vzniklých sodnodraselných solí o-sulfamoylbenzoové kyseliny okyselením kyselinou chlorovodíkovou, vyznačující se tím, že druhá frakce se sráží za horka při teplotě 85 °C až 95 °C.

Způsob čištění 2-merkapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238941

Dátum: 16.03.1987

Autori: Martvoň Augustín, Svoboda Michal, Horsák Ivan, Rybár Alfonz

MPK: C07D 285/12

Značky: způsob, 2-merkapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazolu, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu čištění 2-merkapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazolu vzorce I. Sloučenina vzorce I se používá jako meziprodukt při výrobě polosynthetického antibiotika "Cefazolinu", který má široké spektrum účinku proti Gram-negativním i Gram-pozitivním bakteriím. Čistota sloučeniny vzorce I má rozhodující vliv na kvalitu finálního produktu a čisticím operacím je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost. Způsob čištění sloučeniny vzorce I spočívá...

Způsob výroby kopolymerů propylenu s polyétery

Načítavanie...

Číslo patentu: 238940

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kučera Miloslav, Kimmer Dušan, Majerová Karla

MPK: C08G 81/02

Značky: polyétery, způsob, propylenu, výroby, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba kopolymerů propylenu s polyétery. Na řetězcích polypropylenu se v prostředí nedezaktivujícím ionty generují oligomerními dikationty kationtová centra, s nimiž se potom nechá reagovat při teplotě 250 až 350 K roztok polyéteru nebo směsi polyéterů.

Způsob botnání polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238937

Dátum: 16.03.1987

Autori: Elefantová Dagmar, Bartášková Pavla, Balžanka Pavel, Spousta Eduard, Kutý Jaroslav, Vaňáček Josef

MPK: C08J 9/12

Značky: částic, polymerních, způsob, botnání

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba polymerních částic zbotnalých rozpouštědly. Botnání se provádí pomocí vodné emulze organických rozpouštědel za přítomnosti 0,01 až 5 % hmotnostních povrchově aktivních látek. Stupeň botnání je dán obsahem rozpouštědla v emulzi. Zbotnalé částice jsou vhodné pro výrobu porézních plastických skeletů.

Způsob přípravy chemicky modifikovaného vláknotvorného polyetylentereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238936

Dátum: 16.03.1987

Autori: Blažek Jiří, Sűsser Otakar, Svoboda Josef, Vaníček Jiří, Kvízová Milena

MPK: C08G 63/18

Značky: vláknotvorného, polyetyléntereftalátu, způsob, přípravy, modifikovaného, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba vláknotvorného polyetylentereftalátu chemicky modifikovaného kyselinou izoftalovou případně jejím sulfoderivátem nebo kombinací obou těchto látek tak, že modifikační složka ve formě suspenze v etylenglykolu se přidává do procesu přípravy polyetylentereftalátu po skončení přeesterifikace dimetyltereftalátu etylenglykolem před začátkem polykondenzace. Takto připravený kopolyester vykazuje sníženou krystalinitu a zlepšenou zvláknitelnost....