Patenty so značkou «způsob»

Strana 195

Způsob výroby olefinových, diolefinových a aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249755

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nowak Siegfried, Grossmann Manfred, Zimmermann Gerhard, Koetter Gudrun, Günschel Hubert, Thiele Eberhard, Becker Karl, Klotzsche Heiner, Nette Wolfgang, John Hans-heino, Pfeiffer Fritz

MPK: C07C 4/02, C07C 5/10, C10G 45/44...

Značky: uhlovodíku, olefinových, způsob, aromatických, výroby, diolefinových

Text:

...Merannoa VI~oünxVIII-oň nonrpynn nepnonnqeckoü cncrenm snemeuwon, npenmymecraéuno 5 Bane oxnceñ,KOTODHE MOPYT raxme coepmarb nopncruñ Marepuan c öonbmoñ HOBBDXHOCTBD,c.nocnenymmHM nnponusou, no KOTOPOMY, cornacno usoöpeŕeunm, conepmamueca B ucxonou yrneaonopoaou npoyxwe ön- H onnrouxnnqecxue apomaruqecnne yrneaonopou, Bxnwuaa unxnoanxenoapomawnqecxue yrnenonoponu, uaxonmneca yme B ucxoHoMnponyxTe n oöpasymmnecs Bo npema npouecca na...

Způsob výroby protikorozní přísady k minerálním olejům

Načítavanie...

Číslo patentu: 249751

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rölling Manfred, Knobel Erhard, Kolberg Hans

MPK: C10M 159/12

Značky: přísady, minerálním, výroby, olejům, způsob, protikorozní

Text:

...HDHCBRKH K CMQBOHHHM Bemecwnau HHH SQFYCTHTGHH.K cnecu Heuacumennux annąarnqecxnx cnnproącpeHeä nnnu uenn Cm , nnewnx Kapöoxcnnbuoe uucno 198 Mr KOH/r H ňonnoe uncuo 83, Henpepunno noöaanamr10 gec.Z cepu H pasnemusamŕ 3,5 H npn 180 °C B awuocàepe asoTa.Hocne sroro K nponykry óöannamw 40 Bec.Z Mnaepanbuoro Macna nasxocru 12 cCr npn 50 °C. Hpn srou remnebarypa cnumaemcn no 120 °C. HenpePHBH 0 HOÚEBHHET 13,5 BBC-Z nxrucepnncworo àocmopa H...

Způsob nastavení úhlu implantace iontů při skupinové implantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 249734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dynda Vladimír, Novotný Karel

MPK: H01L 21/425, H01L 21/265

Značky: iontů, úhlu, způsob, skupinové, nastavení, implantace, implantaci

Text:

...pozice. Společnou nevýhodou uvedených způsobů je velká časová náročnost na změnu nastaveného úhlu implantace a vysoké pořizovací nákladyom 2 249 734 Popisované nevýhody řeší způsob nastavení úhlu implantaoeiontů při skupinové implantaoi na implantačním kotouči v implantační komoře podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že osa rotaoe implantačního kotouče s upínaoími pozicemi o pevné úhlové výohylce se vyohýlí od podělné osy...

Způsob přípravy monokrystalů metodou růstu krystalů z cizí taveniny na krystalickém zárodku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249731

Dátum: 15.04.1987

Autor: Nevřiva Miloš

MPK: C30B 17/00

Značky: krystalickém, monokrystalů, zárodku, přípravy, růstu, taveniny, krystalů, cizí, způsob, metodou

Text:

...krystaly se odstraní například mechanicky.z držáku.Uvedený postup umožňuje zkrátit celý technologický postup dosud používané přípravy monokrystalů ,a tak snížit spotřebu elektrické energie i podíl neůspěšných operací který je důsledkem přerušení dodávky elektrické energie, a který v případě klasického provedení činí až 50 . K další výhodě postupu podle vynálezu . patří úspory nedostatkových surovín, dosažené opakovaným použitím jedné...

Způsob přípravy isometrických krystalů enolformy piroxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249717

Dátum: 15.04.1987

Autori: Staněk Jan, Hampl František, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír

MPK: C07D 417/12

Značky: přípravy, způsob, enolformy, isometrických, piroxikamu, krystalů

Text:

...krystalů enolformy sloučeniny vzorce I podle vynálezu je založen na všeobecně známém faktu-/Víz Preparativní reakce V organické chemíi, díl V, str. 647,Nakladatelství ČSAV, Praha 1960/, že u sloučenin, u kterých je možná oxo-enolové tautomerie-ñ-GH- (jž -ŠdřO H dochází v nepolárníoh aprotických rozpouštědlech k posunutí rovnováhy směrem doprava.Výhodamí způsobu přípravy ísometrických krystalů podle vynálezu jsou levné a snadno dostupná...

Způsob krystalizace bezvodé krystalické glukosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Ivan, Svobodová Hana

MPK: C13K 1/00

Značky: bezvodé, krystalizace, glukosy, způsob, krystalické

Text:

...glukoay bezvodou krystaliokouglukoeou provádí jejím velkoplošným povrchovým rozsevem při očkovaoi teplotě 65 až 70 °C e při polovičnim naplnění krystalizátoru roztokom gluko~ eye Poté se krystalizátor doplni roztokom glukosy a ponechá kryatalovat, přičemž se krystalizaoe ukončí při teplotě 42 až 48 °C.Vtip způeobu podle vynálezu spočívé jednak ve velkoploěném rozsevu očkovacího materiálu při částečně naplněném kryetalizátoru, a jednak v...

Způsob výroby technického naftalenu rafinovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 249708

Dátum: 15.04.1987

Autori: Košťál Daniel, Plesník Miloslav, Krupička Josef, Růžek Josef

MPK: C07C 15/24

Značky: rafinovaného, technického, výroby, naftalenu, způsob

Text:

...náročnosti. Kyselina sírová po zreagovàní s nečistotamiz naftalenu vytváří velmi nepříjemný odpad, s jehož líkvidací čí využitím jsou stále větší problémy, především z hygienickýcha ekologických důvodů. skladování kyseliny sírové a odpadní kyseliny í rafínačni reakce za zvýšené teploty vyžadují zařízení,odolávající korozi kyselinou sírovou. Rafínace kyselinou sírovou způsobuje ztráty naftalenu, protože se při sulfonaci nečistot...

Způsob potiskování konvertorových pramenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249707

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tajovský Miloš, Jonáš Pavel, Pajgrt Oldřich

MPK: D06B 1/14, D06P 3/14

Značky: konvertorových, pramenů, způsob, potiskování

Text:

...3 vyjímatelnými perforovanými dny a zpracují se v pracím stroji, bezprostředně potom se premeny usuší, uloží se do konví a dále se zpracují obvyklou technologií.Výhody způsobu potiskování podle vynálezu spočívajíědeíňn v možnosti ekonomického potiskování vlněných česanců v menších položkách (Již od 200 až 300 kg), v možnosti umístění strojního zařízení do čtvercových výrobních prostorů bez nutnosti zachování jednoho nepřetržitého proudu, ve...

Způsob barvení česanců a konvertorových pramenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249706

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horálek Miloslav, Jonáš Pavel, Tajovský Miloš, Pajgrt Oldřich

MPK: D06B 1/14, D06P 3/14

Značky: pramenů, způsob, barvení, česanců, konvertorových

Text:

...s vyjímatelným perforovaným dnem v nepravidelných smyčkéch, které se po naplnění umístí do uzavíratelného pařáku, kde se barvivo fixuje parou o teplotě 100 až 150 C po dobu 10 až 60 minut, dále se obarvené česance nebo konvertorové premeny vyjmou z kontejnerů spolu s vyjímatelnými dny a zpracují se v pracím stroji, beprostředně potom se usuší, uloží se do konví a dále se zpracovávají obvyklou technologií.Výhody způsobu bervení česanců...

Způsob regulace hmotnosti minerálně vláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249700

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sojka Jiří, Zvonař Jiří

MPK: C03B 37/07

Značky: regulace, minerálně, hmotnosti, vláknitých, výrobků, způsob

Text:

...se měří též hmotnost odpovídající části roune~vyatupujíoího z usazovací komory a při zvýšení pod.tlaku s/nebo hmotnosti rouna se úměrně zvyěuje rychlost posuvu usazovacího pásu a při snížení podtlaku a/nebo hmotnosti rouna se rychlost posuvu nsazovacího pásu úměrně snižuje.vztah mezi podtlakem pod ueazovlcím pisem a hmotnosti rouna na něm se vytvářejícího je ovlivnován řadou ruěivě působících faktorů. Zatímco změny podtlaku lze zjištcvat v...

Způsob seřízení břitů nožů frézovací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249685

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pechatý Karel, Kříž Josef

MPK: B23C 5/20

Značky: nožů, břitů, hlavy, frézovací, způsob, seřízení

Text:

...např. při požadavku velnł nalé axiàlni a radialni hâzivosti, je nutno frézovaci hlavu brousit ve snontovanéo stavu.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob aeřízeni břítů nožů frézovaci hlavy podle vynalezu, využivajici pružné deforoace ooteriñlutělese nože nebo tělesa frézovaci hlavy, jehož podstata spočíva v too, že těleso upevněného nože neho těleso frézovaci hlavy se nařizne dražkou a pomoci staiítolného elenentu je odtlačovano až do...

Způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249682

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jochman Jaroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: dopravních, snižování, pásu, vložkách, obsahu, pryžotextilních, způsob

Text:

...vysuäování vody.Při použití uvedených metod vysušování dopravních pásů se gradient koncentrace mění pozvolna pouze v důsledku odpařoání vody z povrchu a transport vody ve vložkách je pomalejěí a vysušování je méně účinná, což má za následok vyšší časovou a energetickou náročnost.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů při teplotě 100 až 150 °C podle vynálezu, jehož podstatou je, že...

Způsob hydrofobizace porézních keramických materiálů pro hrubé čištění vod obsahujících polární a nepolární organické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249677

Dátum: 15.04.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Bartuška Miroslav, Kačín Jan, Mikyška Stanislav, Bareš Miroslav

MPK: B01J 20/10

Značky: čištění, kapaliny, způsob, hydrofobizace, organické, obsahujících, hrubé, materiálů, keramických, nepolární, polární, porézních

Text:

...graf 1 - 4 v závislosti na množství hydrofobizačního činidla a teplotě expozice. Hydrofobnost (Hb) je vyjádřena jako podíl hydrofobizovaného materiálu, který se za standartni expozice nesmočil vodou. ii- 2 249 677 Graf č. 1 znázorňuje závislost hydrofobnosti křemeliny upravené různým přidavkem metylsilikonového oleje a těžkého topného oleje. Hydrofobizační činidla byla přidáno na formě 5 v aoetonu,po vysušení byla křemelina...

Způsob regenerace expandovaného perlitu nasyceného ropnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249676

Dátum: 15.04.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Lošťák Alois, Müller Josef, Kačín Jan

MPK: C02F 1/28, B01J 20/34

Značky: látkami, nasyceného, způsob, regenerace, expandovaného, perlitu, ropnými

Text:

...například ropné látky.« 249 575 Uvedené nedostatky s vyšší účinností řeší předmět vynálezu, který vychází ze skutečnosti, že ropná látka je expandovaným perlitem vázána převážně kapiiárními silami. Při nasycení sorbentu do» chází k rovnováze mezi gravitačními a kapilárními silami půeobícími na absorbovanou ropnou látku. Při působení větší síly, než je gravitační síla, například síly.odstředivé, dochází k rychlému uvolňoa vání a odlučování...

Způsob vločkování a separace ve vločkovém mraku v čiřičích úpraven vody a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249673

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vostrčil Josef, Tesařík Igor, Procházka Vladimír

MPK: C02F 1/52

Značky: úpraven, mraku, vločkování, provádění, čiřičích, vločkovém, separace, způsob, zařízení

Text:

...zvlněné zprohýbaně a obr. 5 deflektory umístě né na bocích dílčích prostoru vločkového mraku.- 3 249 573 Způsob vločkování a separaco ve vločkovém mraku v číři čich úpraven vody se podle vynálezu provádí tak, že se suspenze vody s vločkovaci přísadou zavádi zeepodu do plochých dí 1 ~ čích prostoru vločkového nraku, v těchto se suspenze nechá stoupat vzhůru, přičemž se svislé vrstva stoupajici suspenze zvlňuje udilenim bočních nárazů...

Způsob likvidace fenolových vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249670

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vinš Luděk, Dittrich Vladimír, Franc Svatopluk, Pech Jaroslav

MPK: C10J 3/00, C02F 1/04

Značky: provádění, způsobu, způsob, fenolových, zařízení, tohoto, likvidace

Text:

...vzduinýn kyslíka a přínejaenšín zbarví církulační249 370 V případech, kdy se navrhuje zavàdění odpařené fenolově vody do generatoru k vytvoření zplyňovací směsi, se nikde neřeší bezpečnost provozu ohrožená nísenía kyslíka s půroa obsahující hořlavé organické látky, ktere v přímém styku s kyslíka by mohly způsobít vznícení apožâr zařízeníaPodstata způsobu likvidace fenolových vod, popřípadě zba~ vených dehtů dekantací, z tlakového zplyěování...

Způsob válcování plechů a pásů za tepla, prostých anizotropie mechanických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 249669

Dátum: 15.04.1987

Autor: Panek Petr

MPK: B21B 1/22, B21B 1/40

Značky: mechanických, způsob, pásu, vlastností, tepla, prostých, plechů, anizotropie, válcování

Text:

...parametrů oceli v přičném směru, což jest v podsta~ tě tctěž jako kdyby došlo k náhradě těchto oceli ocelemi kvalitynějšimi. Výhodouvynálezu je, že materiál je válccván tak, aby ši řeni a prcdlužováni materiálu bylo rovnocenné. Tok materiálu formuje tvárné nekovové vměstky, které při takovémto způsobu válcováni zaujimaji tvary blizké kruhu, misto protáhlých úzkých tva rů vznikajicich při klasickém způsobu válcováni. Anizometrie me~chanických...

Způsob výroby dutých válcových těles s nátrubkem, zejména nátrubkem o poměrně velkém průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249665

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jílek Ladislav, Elfmark Jiří, Hladký Jan

MPK: B21C 37/29

Značky: zejména, těles, nátrubkem, velkém, průměru, válcových, výroby, způsob, poměrné, dutých

Text:

...obr. Íĺa 5 je ohnutý ponlotcvar po provedení první operace, obre 2 a 6 je tentýž polotovar po vyhrdlení, provedeném ve druhé operací, obr.3 a 7 je ohnutí polotovąru po provedení třetí operace a obr. 4 a 8 znázorňuje duté válcové těleso po dokončení ohybu ramen, provedeném ve čtvrté operací.Výroba dutých válcových těles e nátrubkem, vyrobených z tluetého plechu, podle příkladného způsobu se provádí tak,že ve výchozím pleohovém polotovaru...

Způsob výroby dutých válcových těles s nátrubkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249664

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hladký Jan, Elfmark Jiří, Jílek Ladislav

MPK: B21C 37/29

Značky: válcových, těles, dutých, výroby, nátrubkem, způsob

Text:

...polotovar s vytvořeným otvorem pro vyhrdlení ee ohýbá e pak vyhrdluje, jehož podstata spočívá v tom, že plechový polotovar se nejprve ohne do tvaru písmena U, provede se vyhrdlení v místě vytvoreného otvoru, načež jeho rovná ramene se ohnou na požadovaný průměr váloového tělesa.Výhodou tohoto zpüsobu podle vynálezu je jeho jednoduchost, při kterém ohýbání plechového polotovaru je možno provádět ne běžném zakružovacím stroji e...

Způsob beztavidlového žárového zinkování ocelového materiálu, přednostně drátu nebo pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249652

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kovařík Miroslav

MPK: C23C 2/06

Značky: žárového, beztavidlového, způsob, ocelového, pásu, přednostně, zinkování, drátu, materiálů

Text:

...a dosáhne tak zvý~ šeni životnosti ocelových van při možnosti zvýšení jejich yýkonu nebo při snížení obsahu zinku, u keramických van se-podstatně sniži jejich rozměry i obsahy zinku s přislušnýmiPři požiti tavidla je omezena možnost využití, protože tavidlo, ktoré má chránit ocelový drát před okyeličenim,při vyšších teplotách se rozkládá a je pak neúčinné a navíc jeho rozkladąm vznikají produkty zhoršujíoí pracovni prostřadí zinkoven.Př 1...

Způsob odstraňování chromu a vanadu z elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249650

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubát Cyril, Němeček Milan, Mareček Josef, Staněk František, Orság Dušan

MPK: C01D 1/04

Značky: vanadu, elektrolyzéru, odstraňování, chromu, způsob

Text:

...se jeví způsob odstraňování chromu a vanadu z elektrolyzéru se rtutovou katodou podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že rtuřová katoda a anody se elektricky vodivě propojí vně elektrolyzéru a po rozložení amalgamů alkalických kovů a případném vytvoření hydroxidů železa se působí na elektrody elektrolyzéru solankou, obsahující alespoň zpočátku oxidační látku, načež se solanka i případně vytvořené hydroxidy železa,...

Způsob zpracování 10 až 20procentního vodného roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249638

Dátum: 15.04.1987

Autori: Uhrová Hana, Uher Libor

MPK: C01F 11/24

Značky: čpavku, vznikajícího, vápenatého, vodného, regeneraci, způsob, roztoku, chloridů, zpracování, 20procentního

Text:

...problémy.W Nevýhody současného stavu odstraňuje způsob zpracování 10 až 20 vodného rozttku chloridu vápenatého, vznikajicího při regeneraci čpavku při Solvayově způeobu výroby sody podlevynálezu tím, že se vodný roztok chloridu vápenatého uvede do styku s oxidem vipenatým, za vzniku hydroxidu vápenatěho a roztoku chloridu vápenatěho, jehož konoetraoe je vyšší než koncentrace výchozího roztoku chloridu vápenatěho.S výhodou lze oxid...

Způsob měření prodyšnosti keramických forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249631

Dátum: 15.04.1987

Autor: Torn Karel

MPK: G01N 33/38

Značky: měření, prodyšnosti, forem, keramických, způsob

Text:

...podklady pro určení technologických parametrů procesu např. doby lití, velikosti průměru přídavné škrtící clony v pneumatickém systému apod.Na výkrese je znázorněno schéma pneumatického systému lícího zařízení pro vakuové plnění keramických forem.Zařízení se skládá z licí komory 3 umístěné n stojanu g. Měřená keramická forma g je umístěna v licí komoře 1 a je přiklopena víkem 1 licí komory 3, opatřenym přítlačným mechanismem Ž a vakuometrem Q...

Způsob výroby kovových bižuterních prolamovaných perlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249613

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dědek Miloslav, Čepek František

MPK: A44C 27/00

Značky: výroby, způsob, kovových, perlí, bižuterních, prolamovaných

Text:

...nichž jsou vameny jehly odpovídající tvarově a rozměrově otvorům perly.Výhodou způsobu výroby bižuternich pnolamovaných parli podle tohoto vynálezu je především vysoká produktivita práce. Bižutcrníprolamovanéperlza ,zhotovené timto zptlsobexąmaji hladký povrch bez stop po sagojjích pľáěłů.způsobem podle tohoto vynálezu lze vyrábět na výstředni kovém lisu například kovovou bižuterni prolamovanou perlu o průměru 6 mm sa čtyřmi vlnuni...

Způsob kalení ocelových výrobků o ekvivalentních průměrech nad 150 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 249612

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vlčková Helena, Kremer Rudolf, Molínek Bronislav, Tvrdý Miroslav

MPK: C21D 9/08, C21D 1/20

Značky: oceľových, způsob, průměrech, ekvivalentních, výrobků, kalení

Text:

...podle vynálezu je dosažení bainitické struktury nebo jejího maximálního podílu ve středu silnostěnných průřezů výrobků, snížení teplot transformace metastabilního austenitu na bainit,případně na další strukturní produkty při anisotermickém rozpadu austenitu a v důsledku toho dosažení zvýšené úrovně pevnostních vlastností a současně snížené úrovně tranzitníoh teplot vrubové a lomové houževnatosti. Další výhodou podle vynálezu je snížení...

Způsob přípravy pomocných chemických prostředků pro kožedělný průmysl

Načítavanie...

Číslo patentu: 249611

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beránek Jan, Exner Rudolf, Adámek Milan

MPK: C14C 3/00

Značky: přípravy, prostředků, pomocných, způsob, průmysl, chemických, kožedělný

Text:

...čistotě a prakticky dochází tak k líkvidaci organické složą ky odpadních vod.Získané produkty vykazují velmi dobré aplikační vlastnosti. Vznikají ve formě vodné suspenze s vysokým obsahom požadovaného produktu. U výsledného produktu je výhodné pH upravit oŕganíckou kyselinou například šřavelovou nebo anorganickou ky-~ selinou, například zředěnou kyselinou sírovou na pH 2,5 až 7.Ve 125 g vody bylo rozpuštěno 120,5 g Crg/S 04/3.5 H 20. K...

Způsob přípravy katexu na bázi sulfonovaného 3-fenoxypropylsilikagelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249610

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vozka Stanislav, Špaček Pavel, Rosenberg Ivan

MPK: B01J 39/08

Značky: přípravy, sulfonovaného, způsob, katexu, 3-fenoxypropylsilikagelu, bázi

Text:

...do kolony nebo běžným způsobem usušen a uskladněn.V dalším bude vynález blíže objasněn na několika příkladech, aniž je na ně omezen.Do reakce byl vzat l g 3-fenoxypropylsilikagelu, který byl roztřepán s 5 ml koncentrované kyseliny sírové (Hzsoh) (p.a. resp. ch.č.,obsah min. 96 kyseliny sírové) ve skleněné, dobře uzavřené nádobce. Reakční doba byla 1 týden při 25 - 30 °c, přičemž každý den byla sedimentovaná část suspenze...

Způsob výroby bižuterních prolamovaných válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249606

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čepek František, Dědek Miloslav

MPK: A44C 27/00

Značky: výroby, válečků, prolamovaných, způsob, bižuterních

Text:

...euměrnými vľnami ve aměru osy válečku.Přílziüad využití vynálezu ve výrobním postupu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu. Na obr. l je v řezu znázonněna. tenkostěnná trubkąnasunutá nan trnu mezi rozevřenými čełiistmd. pružné kleštiny. Na obr. 2 je v řezulndcreslen tvar tenlvzostěnné trubky po stažení čelisti pružné kzleštiny.Na pracovním stole lisu je v tomto přikladu upnuta deska s trnem L, jehož tvar odpovídá vnitřním povrchu...

Způsob galvanoplastického vylučování funkčních vrstev na tvarově složitých předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 249599

Dátum: 15.04.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: vrstev, způsob, předmětech, vylučování, funkčních, galvanoplastického, složitých, tvarově

Text:

...na styku» vých plochách se základním materiálem.uvedené nevýhody odstraňuje způsob galvanoplastickéhm vy 1 u~ čování funkčních vrstev na tvarově složitých předmětech, zejména na dílčích funkčních částich strcjních součástí, prowáděný pcmo~ ci tvarovaného stínění podle vynálezu. Postata vynálezu spočíva v tom, že se nejprve celý předmět zalije pomocí kaučukové zelévecí hmoty do tvarovaného stinění, ktoré se pouwlv místech...

Způsob přípravy katalyzátoru pro zpracování uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249590

Dátum: 15.04.1987

Autori: Círová Alena, Antkowitz Erich, Vybíhal Jaromír, Václav Novák

MPK: B01J 23/88, B01J 37/00

Značky: katalyzátoru, přípravy, způsob, uhlovodíku, zpracování

Text:

...spočivá podle vynálezu V tom, že pH vzniklé suspenze v závislosti na koncentraci výchozich vzájemné sráženýchroztoků, jejich průtokové rychlosti a teplotě se pohybuje v rozme 249 59 | 1zi 6,0 až 6,9, výhodně 6,7 až 6,8, načež se suspenze bud přimo,nebo až po přidavku aktivátorů filtruje, promývá, suši. formuje a tepelně zpracuje na katalyzátor. Katalytická hmota se může aktivovats 1 oučeninami fluoru, fosforu a křemiku v množstvi 0,1 až...

Způsob úpravy epitaxní vrstvy před měřením epitaxní struktury křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249580

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselý Miroslav, Mlejnková Jiřina, Šťastný Vladimír

MPK: H01L 21/36

Značky: epitaxní, měřením, vrstvy, před, úpravy, křemíku, způsob, struktury

Text:

...Schottkyho přechodem vytvořeným pomocí rtutové sondyn Tato vrstvička se vytváří bud sama několikahodinovou expozicí povrchu epitaxni vrstvy okolni atmosféry nebo záměrně žíháním na vzduchu. Vrstvičku lze dále vytvořit také tak, že epítaxní struktura se před měřením ponoří na dobu delší než 5 minut do směsi kyseliny sirové a peroxídu vodiku, následuje několikanásobné mytí v redestilované vodě a sušení Všechny tyto operace podstatným způsobem...

6-PurinylN-(2-chlorethyl)karbamát a thiokarbamát a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249576

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mělka Milan, Černý Antonín, Beitová Marta, Kejhová Irena, Reichlová Růžena, Miko Milan, Grimová Jaroslava, Pokorná Stanislava, Křepelka Jiří

MPK: C07D 473/38, C07D 473/30

Značky: jejich, výroby, 6-purinyln-(2-chlorethyl)karbamát, způsob, thiokarbamát

Text:

...inhibice charakteristických znaků a příznaků onemocnění biologických objektů nesoucích nádory, zejména inhibice růstu nádoru,P 4 doby přežívání biologického objektu a inhibice zvyšování počtu a růstu nádorových buněk. Nádorový růst může být pozorován klinioky, nebo v pokusech in vivo, tj. na experimentálních zvířatech, nebo in vitro,např. na tkáních a buňkách připravených z nádorů. stanovení nádorového růstu může být prováděno vážením...

Způsob čištění kalových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249568

Dátum: 15.04.1987

Autori: Komendová Vlasta, Vančura Čestmír

MPK: C02F 1/52

Značky: způsob, kalových, čištění

Text:

...kalových částic, se používají směsi různých činidel,a to různých polymerních flokulantů, s následným oddělením pevných látek sedimentací. Pro flokulaci těchto látek se pou 249 568živá např. kombinace dvou polyelektrolytů, a to kationického a aniodckého /typ Praestol 185 K a Praeatol 2935/ a dodává se ještě anorganický elektrolyt, čímž se dociluje vyšší účinnosti anionického flokulantu. Na čistící stanici průtočného typu,ovládané vodivosti...

Způsob degradace ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249567

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoš Ján, Rozum Jaroslav, Heller Zdeněk, Záveský Zdeněk, Reichman Ferdinand

MPK: C05F 9/04, C02F 11/16

Značky: ropných, degradace, způsob, látek

Text:

...provedeme přeložení kompostu nebo Jej oohladíme zavlažením. Přeloženi je možno provést po uplynutí 3 6 týdnů od založení kompostu. V této době dochází ke tvorbě čpaevku,ktorý je kompostovou hmotou zpětně vázán ve formě dusíka. Tato vazba bývá ukončena v období ä W 6 týdnů. Stoupne-li teplota před uplynutim této doby nad 55 °C ,je výhodnější kompost ochledít zavlažením,čímž zabráníme vyvětrání. čpavku. ľroces humirikace je ukončen při poklesu...

Způsob izolace solí katalyticky aktivních kovů kobaltu, niklu, manganu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 249560

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kálalová Eliška, Brožek Vlastimil, Kovářová Zdeňka, -

MPK: C01G 49/00, C01G 51/00, C01G 45/00...

Značky: manganu, katalytický, solí, kobaltu, železa, izolace, niklu, kovů, způsob, aktivních

Text:

...který tvoří náplň v koloně příslušné výšky, podle objemu koncentrátu a množství kovů v něm obsažených. V další fázi se kationty z ionexu uvolni použitím různých a různé koncentrovaných kyse 1 in,a to kyseliny sírové, popřípadě i kyseliny chlorovodíkové koncentrace 0,05 až 5 mo 1.1 l.Kyselina určité koncentrace se volí podle záměru zpracování průmyslových koncentrátů. Kyselina sírová o koncentraci 5 mol.l 1 vytěsní z ionexu všechny vázané...

Způsob přípravy světlocitlivých fotografických barevných nebo chromogenně vyvolávaných černobílých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249557

Dátum: 15.04.1987

Autori: Arient Josef, Dostál Josef, Davídková Pavla

MPK: G03C 1/08

Značky: fotografických, chromogenně, vyvolávaných, způsob, světlocitlivých, materiálů, barevných, černobílých, přípravy

Text:

...1 yl-4-skupiny (Ev.pat. 44 279), tetrazolylskupiny (JA-OS 145 319), aminosulfonylskupiny (JA-PS 12 661/74). sulfinyloxískupíny (JS-PS 12660/74), benzotriazolylskupiny (JA-os 122 335/74 a 34 232/75),různě substituované pyrolidinové skupiny (NSR 3,020,416) a další.~Uvedené DIE složky projevují celou řadu nedostatků. Tak zpravidla nejsou použitelná zcela samostatné, protože silný inhibitující účinek odštěpující skupiny během chromcgenního...

Žlutá dvouekvivalentní DIR-složka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249556

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dostál Josef, Arient Josef, Davídková Pavla

MPK: G03C 1/08

Značky: dvouekvivalentní, její, dir-složka, způsob, žlutá, výroby

Text:

...(JA-OS 145 319),aminosulfonylskupiny (JA-PS 12 661/74), sulfinyloxiskupiny (JA/75), ruzně substituované pyrolidinové skupiny (NSR 3,020,416)Uvedené DIR složky projevují celou řadu nedostetků. Tak zpravidla nejsou použitelná zcela samostatné, protože silný inhibitující účinek odätěpující skupiny během chromogenního vyvoláva» ní výrazně snižuje, a to i u vysokotepelného vyvolávání, barevný výtěžek. Musí se proto tyto DIR složky...

Způsob fermentační přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jára Jiří, Smékal František, Basařová Gabriela, Bárta Miroslav, Pelechová Jana, Grégr Vratislav, Pírko Jaromír

MPK: C12P 13/08

Značky: přípravy, l-lysinu, způsob, fermentační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fermentační přípravy L-lysinu v tekutých kultivačních médiích, které obsahují jako zdroj uhlíku sacharosu a jako hlavní zdroj dusíku kyselý hydrolysát profokarpové mouky (jemně mleté boby Psophocarpus tetragonolobus). Tímto hydrolysátem je možno nahradit standardně používaný hydrolysát arašídové mouky jako zdroj dusíku ve fermentačních médiích. Jako produkční mikroorganismy jsou používány mutantní kmeny Brevibacterium...

Způsob stanovení 2,5-dialkoxy-4-morfolinylbenzendiazoniových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lakomý Jaroslav, Kubias Jiří

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, sloučenin, stanovení, 2,5-dialkoxy-4-morfolinylbenzendiazoniových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení 2,5-dialkoxy-4-morfolinylbenzen-diazoniových sloučenin, jehož podstata spočívá v tom, že se stanovovaný diazoniový kationt zkopuluje přebytkem pasivní komponenty, například acetoacetanilidu při pH 8 až 9 na azosloučeninu a nezreagovaný přebytek pasivní komponenty se stanoví roztokem diazoniové soli aminolátky, přičemž se bod ekvivalence určí kapkovou zkouškou na výtok s pasivní komponentou, nebo...

Způsob výroby suroviny pro katalytické reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jindřich, Hable Kurt

MPK: C10G 49/02

Značky: výroby, katalytické, suroviny, způsob, reformování

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba suroviny pro katalytické reformování příp. pro katalytickou isomerizaci ze středně vroucích vhodně volených dvou frakcí z ropy při jejich paralelní hydrorafinaci na smísených sulfidických katalyzátorech a redestilací produktů hydrorafinace na frakci do 180 příp. až do 220 °C, která se spojuje s ropným benzínem před jeho hydrogenační rafinací.