Patenty so značkou «způsob»

Strana 185

Způsob výroby dietylesteru kyseliny šťavelové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250737

Dátum: 14.05.1987

Autori: Růžičková Danuše, Prokšová Pavla, Kotůlková Svatava, Novrocík Jan, Malík Miloš

MPK: C07C 69/36

Značky: dietylesteru, kyseliny, šťavelové, výroby, způsob

Text:

...vařáku je možno účinně odvodnovat za vyšší teploty než při postupu podle doeavadního stavu. Učinná kolona nad esterifikačním kotlem totiž dělí azeotrop~XNlen-voda (92 °C)a benzen-voda (70 °C) a vytvoří se stav, kdy hlava kolony je refluxována benzenem a esterifikační vařák je odvodňován xylenem,což se prejavuje stoupající teplotou ve vařáku, která by za předpokladu dostatečného příkonu tepla vystoupila až k teplotámvaru směsi izomerů...

Způsob spojování desek z agromerovaného dřeva a překližkových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250733

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hrubý Vratislav, Kuma Rudolf

MPK: A47B 47/04

Značky: způsob, dřeva, materiálů, překližkových, agromerovaného, desek, spojování

Text:

...budoucích spojů nahrubo opracované se založí do formy vstřikovacího stroje tak, že v místě spojů zůstanou mezi dílci definované dutiny, které se po následném uzavření formy a vstriknutí taveniny plastu vyplní. Po ochla~ zení taveniny dojde k pevnému a přesnému spojení dílců. Pro zvýšení pevnosti spojení je výhodné vytvořit předem na dílcích v místě spojů drážky. Pro vytvoření spojů je možno s výhodou použít kompaktních, nebo strukturně...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250732

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dobáš Ivan, Macků Vladislav, Exnerová Karla, Lidařík Miloslav

MPK: C08G 59/50

Značky: polyaminových, přípravy, způsob, tvrdidel

Text:

...podlahovin, plastbetonů.Z aminů pro přípravu těchto tvrdidel se především používají alífatické aminy, jako např. diethylentriamin, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, dále cykloalifatické aminy, zejména cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin apod. Z nízkomolekulárnich epoxidových pryskyřic se používují pryskyřice dianového typu o molekulové hmotnosti 340 až 1000. Připràvují se především...

Vakcína proti parvoviróze prasat a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250731

Dátum: 14.05.1987

Autori: Maňoušková Vítězslava, Šimková Luboslava, Drábek Josef, Dedek Ladislav, Jeřábek Jan

MPK: A61K 39/23

Značky: vakcína, její, parvoviróze, proti, způsob, prasat, výroby

Text:

...jejího ověřová-2 ní s vyvinout vakcínu, která by zabšzpečovala ochranu embryí a plodů prasnic proti infekci prasečím parvovirem v podmínkách velkochovů prasat v Československu.Uvedené požadavky splňuje vakcína připravąná podle vynálezu. Podstatou vynálezu je nová vakcína protiparvovirőze prasat a způsob její výrobyn Vakcína je charakteristická tím, že 2 ml vakcíny obsahují minimálně 5 120 hemaglutinačních jednotek prasečího parvoviru CAPM...

Keramická dielektrikum pro mikrovlnná použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250727

Dátum: 14.05.1987

Autor: Schwarzbach Jiří

MPK: H01B 3/12

Značky: mikrovlnná, výroby, použití, způsob, dielektrikum, keramická

Text:

...prvků je obsažen oxid germaničity v množství nejméně 1 hmotnostní z celkové hmotnosti dielektríÍÍ 27 Uvedená keramická dielektrika je možné vyrobit dvěmaPrvní způsob se vyznačuje tím, že slinování keramického dielek trike při teplotě 1350 PC až 1600 °C s výdrží při konečné teplo tě 30 minut až 20 hodin a chlazení na teplotu ne vyšší než800 °C se provádí v atmosfére s parcíálním tlakem kyslíku vět ším,než je parcíální tlak kyslíku v normální...

Způsob přípravy emulzních terpolymerů pro povrchové úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 250719

Dátum: 14.05.1987

Autori: Řehák Petr, Žůrek Milan, Marková Jana, Novotný Vlastislav

MPK: C14C 11/00

Značky: přípravy, povrchové, terpolymeru, usní, úpravy, způsob, emulzních

Text:

...používat především pro úpravy usní polevem, avšak je vhodný pro nanéšení natíráním.Při práci způsobem podle vynálezu se postupuje tak, že sev destilované vodě připraví roztok emulgátorů, tj. alkylfenolétersulfátu sodnénp a polyoxietylenmonopalmitátu, jehož jeden podíl se vpraví do skleněného reaktoru a ve druhém podílu se připraví emulze monomerů pro terpolymeraci. V emulgačním zařízení se do roztoku emulgátorů přidává dithioničitan...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250700

Dátum: 14.05.1987

Autori: Moldvai István, Vedres András, Szántay Csaba, Stefkó Béla

MPK: C07D 471/22, C07D 519/04, C07D 461/00...

Značky: 11-substituované, opticky, racemických, apovincaminové, aktivních, způsob, přípravy, kyseliny, derivátů

Text:

...benzoovou, fenyloctovou, p-aminobenzoovou, p-hydroxybenzoovou, p-aminosalioylovou atd alkylsulfonové kyseliny jako např. kyseliny methansulfonovou, ethansulfonovou, atd., cykloaliiatické sulfonové kyseliny jako kyselinu cyklohexylsulfonovou arylsulfonové kyseliny jako kyselinu p-toluensulíonovou, naítylsulfonovou, sulfanilovou, atd. aminokyseliny,např. kyselinu asparaginovou, glutaminovou,N-acetylasparagiíiovou,...

Způsob výroby dipeptidických derivátů oktahydro-6-azaindolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250699

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kobylecki Ryszard, Campbell Simon

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, oktahydro-6-azaindolu, derivátů, způsob, dipeptidických

Text:

...katalytickoil hydrogenací za vzniku tetrahydro-B-azaindolu vzorce V, který se na dusíkových atomech v polohách 6 a 1 chrání za použití běžných selektivně odštěpítelných chránicích skupin dusíkového atomu. Bylo zjištěno, že k uspokojivým výsledkům vede použití acetylové nebo trichlorethoxykarbonylové skupiny k chránění dusíku v- poloze 6 a použití tercbutyloxykarbonylové skupiny k chránění dusíku v poloze 1. Uplně chránená sloučenina...

Způsob výroby 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250698

Dátum: 14.05.1987

Autori: Narita Hirokazu, Konishi Yoshinori, Watanabe Yasuo, Yotsuji Akira, Nitta Jun, Kobayashi Yoriko, Kitayama Isao, Minami Shinzaburo, Shinagawa Mikako, Saikawa Isamu, Nagaki Hideyoshi

MPK: C07D 471/06

Značky: výroby, 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových, způsob, derivátů

Text:

...pentyloxyskupinu, hexyloxyskupinu, heptyloxyskupinu, oktyloxyskupinu apod., kyanoskupiiíu,aminoskupinu, acylaminoskupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, jako formylaminoskupinu,acetylaminoskupinu, propionylamínoskuplnu, butyrylaminoskupinu apod., a trihalogenalkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku V alkylové části, jako skupinu trifluorinethylovou, trichlormethylovou apod.Mezi atomy halogenů ve významu 53 mibolu R 5 náležejí například...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelárenských předvýrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250697

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hauk Rolf, Seirlehner Leopold, Nagl Michael, Langner Klaus, Kepplinger Werner, Papst Gero

MPK: C21B 13/00

Značky: provádění, způsob, surového, výroby, ocelárenských, způsobu, zařízení, železa, tohoto, tekutého, předvýrobků

Text:

...pomocnýml zařízeními.Obr. 2 diagram průběhu teplot v tavicím zplyiíovači při použití jednak vysoce hod 233537notného paliva, jinak méně hodnotného paliva.Tavicí zplynovač 1 ohnivzdorně vyzděný má dolní část 1, střední část 1 a rozšířenou horní část 1. Dolní část 1 je určena k shromaždlování roztaveného kovu a strussky a opatřena odpichy taveniny a strusky. Ve střední části 1 jsou upravena přívodní potrubí 2 kyslíku, jímž se vytvoří...

Způsob výroby derivátů pregnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250695

Dátum: 14.05.1987

Autori: Annen Klaus, Hofmeister Helmut, Wiechert Rudolf, Laurent Henry

MPK: C07J 5/00

Značky: způsob, výroby, pregnanu, derivátů

Text:

...kyseliny orthomravenčí a 100 mg kyseliny p-toluenstílfonové. Po 48 hodinách se k reakčnímu roztoku přidá 5 ml pyridinu,roztok se odpaří za sníženého tlaku, zbytek se vyjme ethylacetátem, promyje vodou a vysuší síranem sodným. Po chromatografování surového produktu na silikagelu obsahujicím 2 0/0 triethylamínu. za použití směsi hexanu s ethylacetátem jako elučního činidla se izoluje 9,2 g 3-methoxy-3,5,911)-androstatrien-17-onu o teplotě...

Způsob výroby 1-alkylsubstituovaných 1,4-dihydropyridinlaktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250694

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bischoff Hilmar, Puls Walter, Bossert Friedrich, Schlossmann Klaus, Goldmann Siegfried, Petzinna Dieter

MPK: C07D 491/048

Značky: 1-alkylsubstituovaných, způsob, výroby, 1,4-dihydropyridinlaktonů

Text:

...ředidla mohou popřípadě používat organické rozpouštědla jako pomocné rozpouštědla.ako pomocné látky je možno uvést napřikladvodu, netoxická organická rozpouštědla,jako paraflny například ropné frakce),rastlinné oleje například směs podzemnicového a sezamoveho oleje), alkoholy například ethylalkohol, glycerin), glykoly například propylenglykol, polyethylenglykoll,pevné nosné látky, jako například přírodní kamenné Ihoučky například kaolin,...

Způsob výroby 1-alkylsubstituovaných 1,4-dihydropyridinlaktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250693

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bossert Friedrich, Bischoff Hilmar, Goldmann Siegfried, Puls Walter, Schlossmann Klaus, Petzinna Dieter

MPK: C07D 491/048

Značky: 1,4-dihydropyridinlaktonů, výroby, 1-alkylsubstituovaných, způsob

Text:

...nebo/a nosnými látkami, popřípadě za použití emulgátorů nebo/a dispergátorů, přičemž se například v případě použití vody jako ředidla mohou popřípadě používat organickú rozpouštědla jako pomocná rozpouštědla.jako pomocné látky je možno uvést napříkladvodu, netoxická organické rozpouštčdla,jako parafiny například ropné frakce,rostlinné oleje například směs podzemnicoveho a sezamového oleje), alkoholy například ethylalkohol, glycerinL...

Způsob přípravy racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-substituované apovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250692

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vedres András, Szántay Csaba, Moldvai István, Stefkó Béla

MPK: C07D 471/22, C07D 519/04, C07D 461/00...

Značky: opticky, kyseliny, způsob, apovincaminové, 11-substituované, racemických, přípravy, derivátů, aktivních

Text:

...arylsulíonové kyseli ny jako kyselinu p-toluensulfonovou, naftylsulfonovou, sulfonilovou, atd aminokyseliny, např. kyselinu asparaginovou, glutami novou, N-acetyluasparaginovou, N-acetylglu-Tvorba soli se může např. provádět v inertním organickém rozpouštědle jako alifatické alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku tak,že se racemickä nebo opticky účinná sloučenina vzorce I rozpustí v rozpouštědle a zvolená kyselina nebo její roztok se...

Způsob výroby cyklických imidů dikarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250691

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szél László, Légrádi László, Réti Tamás, Mészáros Pál, Tóth Gábor, Horváth Irén

MPK: C07C 102/04

Značky: výroby, dikarboxylových, kyselin, cyklických, způsob, imidu

Text:

...°C apří 220 až 230 °C.Po skončení přidávání močoviny se získaný produkt zavede na desky deskovacího zařízení za teploty 260 °C a füalimíd se zpracuje do desek na deskovacím bubnu chlazeném vodou.Plyny sublimující během reakce se izolují v sublirnační komoře a oddělený anhydrid kyseliny ftalové a ftvalimíd se opět použijí při syntéze. Plyny sc odstraliují pro promytí vodní pračkou. Promývací voda so stále církuluje do vypírací věže a...

Herbicidní a růst rostlin regulující prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250690

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szatisz Janisz, Gerlei Anikó, Matolcsy Gyoergy, Nagy Lajos, Pelejtei Krisztina, Soeptei Csaba, Bélai Iván, Cserháti Tibor, Dukai József, Kardos Mariann, Gimesi Antal, Tombor Ágota, Seboek Dezsoe

MPK: A01N 47/36

Značky: prostředek, růst, způsob, herbicidní, regulující, rostlin, účinné, látky, výroby

Text:

...°C.Příprava výchozích látek az-Chlorbenzensulfonyichlorid se připraví podle DE PS 2 308 262.G-MethyI-Ii-methoxy-Z-aminotriazin se řipraví podle P P S 66-92 a 66-1115, CMeziprodukty podle a a b) se hechajĺ reagovat způsobem popsaným v evropském pat. spise 34431.způsobem popsaným v příkladu 1 se nechá reagovat odpovídající benzensulfonylníočovina s ů-cyklodextrinem v~ molárním poměru 12. Molekulární hmotnost kom plexu 2 634. Při stanovení TEA...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250689

Dátum: 14.05.1987

Autori: Wermuth Camille Georges, Chambon Jean-pierre, Biziere Kathleen

MPK: C07D 237/20

Značky: substituovanou, pyridazinu, poloze, substituovaných, aminoskupinou, způsob, výroby, derivátů

Text:

...oxychloridu fosforečného na príslušné ZH-pyridaaz-B-ony.Vynález je bliže objasněn dále uvedenými příklady provedení. V Přípravách 1 až 23 je popsána příprava meziproduktů obecného vzorce I, ve kterém R 4 znamená skupinu vzorce -COO-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkyl-ove části, z nichž se pak hydrolýzou získají příslušné sloučeniny obecného vzorce I.Směs 8,0 g S-chlor-ćl-metlíyl-G-naít-l-ynpyridazinu se 4,8 g hydrazirthydrátu se zahřívá 4...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250688

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chambon Jean-pierre, Wermuth Camille Georges, Biziere Kathleen

MPK: C07D 237/20

Značky: substituovanou, pyridazinu, výroby, derivátů, poloze, substituovaných, aminoskupinou, způsob

Text:

...se získají ze sloučeníií obecného vzorce I, ve kterém R 4 znamená skupinu sCOO-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části, působením amoniaku, rozpuštěného V alifatíckém alkoholu, například niethanolu.B-Chlorpyridaziny, použité jako výchozí látky, jsou známé sloučeniny nebo je lze připravit známymi postupy, zejména působením nadbytku oxychloridu fostorečného na příslušné ZH-pyridaz-B-ony.vynález je blíže objasněn dále uvedenými příklady...

Způsob zmenšování tvorby nánosů při homopolymeraci ethylenu nebo jeho kopolymeraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250687

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sawin Steven Paul, Jenkins John Mitchell, Fulks Bernard Dwane, Aikman Collin Dale

MPK: C08F 4/64, C08F 2/34, C08F 10/02...

Značky: způsob, nánosu, ethylenu, homopolymerací, tvorby, kopolymeraci, zmenšování

Text:

...za použití sloučenin na bázi titanu, jako katalyzátorů.Dalším úkolem vynálezu je vyvinout způsob ošetření reaktorů s fluidním 1-ožem pro výrobu polyoletinových pryskyřic za použití katalyzátorů na bázi titanu nebo. jiných katalyzátorů, vyvolávajícich vytváření nánosů.Tyto a další aspekty vynálezu budou patrné z dalšího popisu a připojeného výkresu, schematicky zobrazujícího typický polymerační postup v plynné fázi ve tluidním loži pro...

Způsob výroby kvarterních amin-thiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250686

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 233/84, C07D 213/20, C07D 241/04...

Značky: výroby, způsob, kvartérních, amin-thiolů

Text:

...tento postup je thiol shora uvedeného obecného vzorce VII, jehož způsob výroby je předInětem tohoto vynálezu.V souladu s tím je tedy předmětem vynálezu způsob výroby kvartérních amin-thiolů obecného vzorce VIIve kterém A představuje cyklopentylenovou skupí nu, cyklohexylenovou skupinu nebo zbytek vzorceR 1, R 11, R 12 a R 13 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, X znamená vyrovnávající...

Způsob výroby 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250684

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kitayama Isao, Watanabe Yasuo, Narita Hirokazu, Minami Shinzaburo, Konishi Yoshinori, Nitta Jun, Shinagawa Mikako, Kobayashi Yoriko, Nagaki Hideyoshi, Saikawa Isamu, Yotsuji Akira

MPK: C07D 471/06

Značky: výroby, derivátů, 1,4-dihydro-4-oxonaftyridinových, způsob

Text:

...0 vou, terc.butylovou, pentylovou, hexylovou , heptylovou, oktylovou apod., hydroxylovou skupinu, alkoxyskupiny s 1 až 10 atomy uhlíku, například přímé nebo rozvětvené alkoxyskupiny s 1 až 10 atomy uhlíku, jako methoxyskupinu, ethoxyskupinu,n-propoxyskupinu, isopropoxyskupinu, n-butoxyskupinu, isobutoxyskupinu, sek.butoxyskupinu,terc.butoxyskupinu, pentyloxyskupinu, hexyloxyskupinu, heptyloxyskupinu, oktyloxyskupinu apod., kyanoskupinu,...

Způsob výroby S(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butyl-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl)-1,1- diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250683

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gratz Richard, Gordon Robert, Hofer Otmar, Schloegl Karl, Zoelss Gerhard

MPK: C07C 127/19

Značky: s(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butyl-amino-2-hydroxypropoxy)fenyl)-1,1, výroby, diethylmočoviny, způsob

Text:

...V průběhu sertotoninové ÍJHÍUSE.Změny bronchiälního tonu se přepočítávají na hsodwmotu odporu RAWy přičemž hodnota odporu RAW, přičemž hlüldlľllüvľü na počátku mfuse Celiprololu se pokládá za 100 prtrcent.V sérii 13 pokusil se ukázalo, že pouze S--Celiprrolol má ve všech případech významný a ndllouhotrvvající účinek ve smyslu nozšíření prfndušek, a to v průměru o 52 i 18 . Při podání RH-J-Celipnoulolu stoupl tonus prüdušek po pouze několik...

Způsob výroby S(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)-fenyl)-1,1- diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250682

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gratz Richard, Zoels Gerhard, Gordon Robert Jay, Hofer Otmar, Schloegl Karl

MPK: C07C 127/19

Značky: s(–)-3-(3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)-fenyl)-1,1, způsob, diethylmočoviny, výroby

Text:

...tnoąžilní infuzí serotoninu následující mevodcuKočky obnjíoo pohlaví o hmotnosti 2,5-až 4,8 kg se narkotizuji pentvobarbitalem. Do průdušnice .a dlo pohrudniční dutiny každé kočíky se zvavede kvanyla. K registraci dechovéhvo objemu V průdušnici se užije pneumatachaogitaf .a k měření tnanspulmonálníhio tlaku V triachey a V pleurállni dutině se užije zařízení, schopné měřit tlakrový rozdíl.TVUO signály se pri každém vdechu převádějí ne...

Způsob výroby 1-alkylsubstituovaných 1,4-dihydropyridinlaktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250681

Dátum: 14.05.1987

Autori: Petzinna Dieter, Bischoff Hilmar, Puls Walter, Goldmann Siegfried, Bossert Friedrich, Schlossmann Klaus

MPK: C07D 491/048

Značky: způsob, 1,4-dihydropyridinlaktonů, výroby, 1-alkylsubstituovaných

Text:

...mastných kyseli 1 n, polyio-xyethylenethery mastných alkoholů, alkylsultlolnáty .a a-rylsulfonáty), dispergátuiry na příklad ligniin, sultitové odpadmi louhy, methylcelulůzu, škrob a po-lyvinylpyrrolidioíí a lubrikátory například htřečnatou sůl ste arrove kyseliny, masiek, stearovioo kyselinu a natriumlaurylsullát).Aplikace se provádí obvyklým způsobem,výhodne orálně .nebo parenterálně, zejmés na perlinguálně nebo ĺI 1...

Způsob výroby 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250680

Dátum: 14.05.1987

Autor: Crawford Thomas Charles

MPK: C07D 209/34

Značky: způsob, výroby, 2-oxindol-1-karboxamidů

Text:

...okolo 80 C. Za těchto podmínek se obecně používa-jí reakční doby pohybující se od několika htodin, například od dvvou hodin, do několika dnů, například do dvou dnů. Reakční směs se pak Iochladí, zředí se nadbytkem vody a okyselí s.e. Produkt obecného vzorce I, ve kterém R znamená zbytek -4 CO~R 1, lze pak izoloväaat filtrací neho standardními metodlami extrakce rozpouštédlem.První reakční stupeň způsobu podle vynálezu, jímž je reakce...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250679

Dátum: 14.05.1987

Autori: Anderson Richard, Lee Shy-fuh

MPK: A01N 57/24

Značky: herbicidní, účinné, složky, výroby, prostředek, způsob

Text:

...v 10 dílech kupialľné slozučejniny obecného vzor ce l, například sloučeniny 38 dále uvedené,a směsi se piostřikem impregnuje 88 »dílůKrHÍCÍIIJOIVHIÍLČ gravnulnocvané attapulgtłové hlin~ ky, například gríanulámího Attapulgtísu LVM společností Engelhard Mřnernls and Chenížc-als.Die thyl~ 1- Z-chllolr-S-aníínsoanilíno ~ ethylfolsñonát 1,20 g, 3,9 mnmlu) se rozpustí v leclové kyselíně cenové 5,0 ml). Dno roztoku se příldá...

Způsob výroby glyxalu, alkylglyoxalů a jejich acetalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250677

Dátum: 14.05.1987

Autori: Wechsberg Manfred, Sajtos Alexander, Roithner Erich

MPK: C07C 47/127, C07C 49/175

Značky: jejich, glyxalu, způsob, alkylglyoxalů, výroby, acetalů

Text:

...11 é acetaly »obecného vzorce li, potřebné jako výchozí látky, je možno připrravit známým způsobem například acetalízací ap-nenasyceirých aldehydü zapřídavku látek Vázajících wodu podle postupu, popsa-.néhlo V časopisu Org. synth. IV,str. 21 a 22, ineho též chllorováním nasyrce~ mých laldehlydů, jejich vacetolizací na odštěpením chlomovlondíku, jak je teíito postup popsán. v časopisu CHEMISCHES ZENTRALBLATT, 1937, I, str. 5 098 a...

Způsob pěstování dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250676

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hallász Edit, Csányi Róza, Karakas János, Nemes László, Horák Endre, Gáti Ferenc

MPK: A01G 7/00

Značky: drevín, způsob, pěstování

Text:

...trifenylacetát cínu BRESTAN a/neblo ldĺthĺlütkłümbülľľľáty zínku la/nebçi manganu MANEB, MANCOZEB a ZINEB iapod.K regulaci biologických pochodů v rrost~ lině je možno do v|oidyn přidat také látky s homnioináliní-m ílčinikem, například kyselinu gřbberelovion, její deriváty, auxin ľleblĺ) cytokinin, dále látky, ktere se mění v rostlině na látky s homrnclnálníní účinkem, například prekursicury těchto látek METHIONINL Voda je paid tlaxkem 3 až 4...

Způsob vytváření elektronového svazku, zvláště o vysoké proudové hustotě na povrchu jeho využití, a elektronová tryska pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250672

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kaczmarczyk Barbara, Kaczmarczyk Jerzy

MPK: H01J 31/02, H01J 29/52, H01S 3/101...

Značky: vysoké, zvláště, způsobu, proudové, tryska, hustotě, vytváření, elektronového, elektronová, provádění, povrchu, svazků, tohoto, způsob, využití

Text:

...řezu s elektrodou umístěnou mezi analyzátor a soustavu čoček v kruhové štěrbině a obr. 2 takovou elektronovou trysku s prstencovou štěrbinou v této elektrodě.Elektrode 1 nepřímo žhavená žhavicím vláknem 3 má tvar válce, jehož část povrchu ve tvaru 1 mm širokého prstence je pokryta emísní pastou 2, která je emisné aktivní částí katody. Elektrody 4 a 7 formující elektronový svazek a mající své rozdelení rychlosti ostře omezeno, jak co do...

Způsob zpracování živočišné krve a jejích frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250671

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kierzkowski Marian, Kumor Leszek, Szubinska Stanislawa, Tereszkiewicz Ryszard, Malicki Adam, Zaleski Stanislav

MPK: A23J 1/06, A23K 1/04, A61K 35/14...

Značky: zpracování, jejich, způsob, živočišné, frakcí

Text:

...se jeho barva mění na bilou nebo růžovo šedou a produkt z kašovité kapaliny krevních buněk změní barvu na černou. Bo zpracování krv-e jantečuýucsh zvířat ja 250671ko celku způsobem podle vynálezu je možné zpracovávat produkt na existujících zařízeních masněho průmyslu.V případě .drůbeži krve se způsobem podle vynálezu vyrobí produkt vhodný pro přímé zkrmování, přičemž výživné hodnota je o 50 0/0 vyšší než v .přípiaidě molučiky vyráběné v...

Způsob výroby vícevrstvých trub se šroubovicovým švem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250668

Dátum: 14.05.1987

Autor: Lachmitz Horst

MPK: B21C 37/12

Značky: vícevrstvých, zařízení, způsob, svém, provádění, výroby, šroubovicovým

Text:

...je opatřeno více svařovacími hlavami, spočíva V tom, že svařovací hlavy pro svařování sousedních svarových úkosů jsou uspořádaný před svařovací hlavou pro kladení svarového švu.Tímto řešením se dosahuje kvalitnějšího svaru omezením tvorby vzduchových štěrbin mezi vrstvami.vynález je v dalším podrobněji vysvětleu na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.j, Na .pripojených výkresech je na obr. 1znázorněn podélný řez tvářecí...

Způsob získávání 1-butenu polymerační čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250667

Dátum: 14.05.1987

Autori: De Maglie Bruno, Comiotto Renzo

MPK: C07C 11/08

Značky: 1-butenu, způsob, polymerační, získavání, čistoty

Text:

...1 MPa, přičemž z hlavy destilačíií kolony se(Jdvádĺ proud tvorený l-butexíení o čistotě v, rozmezí od 80 do 95 který sestává V podstatě z 1-butenu, butanu, butadienu a derivátů acetylénu a ze spodku této kolony se odvádí proud obsahující vysokovroucí sloučeniny, n-butan a cis- a trans-2-buten.Produkt z hlavy druhé destilační kolony se uvádí do jednotky pro selektivní hydrogenaci butadieiíu a derivátů acetyléiíu, kde se koncentrace těchto...

Způsob polymerace nebo kopolymerace monoolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250665

Dátum: 14.05.1987

Autori: Osellame Mirko, Corbellini Margherita, Greco Alberto

MPK: B01J 27/08

Značky: kopolymerace, monoolefinů, způsob, polymerace

Text:

...ředidla, které je vybráno ze skupiny zahrnující elitatické a aromaticke uhlovodíky nebo jejich směsi. V případě, kdy se v postupu podle uvedeného vynálezu použije organické sloučeniny jako donoru halogenu, potom může tato sloučeiíina sloužit zároveň jako ředidlo.Při praktickém provádění výše Lívedeného postupu prípravy katalyticke složky na bázi trihalogenidu titanu a jednoho nebo více halogenidu kovu bylo zjištěno, že vedlejší produkty výše...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předběžných produktů a natavovací reduktor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250664

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kepplinger Werner, Hauk Rolf

MPK: C21B 13/00

Značky: předběžných, tekutého, provádění, způsobu, tohoto, železa, způsob, výroby, natavovací, oceľových, reduktor, surového, produktů

Text:

...reduktoru v m lze spočítat podle následujících vzorců.hl výška spodní druhé dmýchací roviny (m).C 1 z konstanta 0,20 až 0,30 m bezpečnostní hodnota, aby se zabránilo, aby tekutá struska se dostala do trysekj, C konstanta 2,98 -tg m. za předpokiadu hustoty tavby 7,6 ľtní, ,PV z tavící výkon t . h 1,TA odpichov interval h,DV průměr natavovacího reduktoru ml7 113 i h l 0,5 hyvýška horní první dmýchací roviny 111,C 3 z materiálová...

Způsob výroby dvoufázové lékové formy s obsahem nifedipinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250663

Dátum: 14.05.1987

Autori: Rupp Roland, Luchtenberg Helmut, Rämsch Klaus-dieter, Hegasy Ahmed

MPK: A61K 31/44, A61K 9/22

Značky: formy, způsob, lékové, obsahem, dvoufázové, nifedipinu, výroby

Text:

...výhodíié zejména polyvinylpyrrolidon PVPJ, methylcelulóza,hyclroxypropylcelulóza a hydroxypropylmethylcelulóza, zvláště výhodnou látkou pro toto použití je PVP.ako krystalický podíl nifedipinu se s výhodou užijí krystaly, jejichž průměrná velikost je 1 U až 1 .m a specifický povrch krystalů se pohybuje v rozmezí 0,5 až 6 mZ/g, s výhodou 1,0 až 4 mĚ/g.Sraženina nifedipinu a pomocné látky se získávä tak, že se rozpustí nifedipin a poInocna...

Způsob vyrábění a plnění sáčků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250662

Dátum: 14.05.1987

Autor: Rapparini Gino

MPK: B65B 1/02

Značky: sáčků, plnění, vyrábění, tohoto, provádění, způsobu, zařízení, způsob

Text:

...3, jež jsou uspořádány například podél kruhovite oběžne dráhy od vodorovného otáčivého věnce v závěsu směrem dolů.Obr. G ukazuje, jak ve vnitřku navíjecích trnü 3 je uSpOŤádäHO souose vždy jedno vyhazovaci ústrojí 7 k odhazování sáčku 5 zformovaného již navíjením kolem příslušného navíjecího trnu 3. Tato pracovní operace vyhazování se odehrává během pohybu ve vačkové dräze 11 uspořádané v nehybnem bubnu 12, uvnitř které jsou vedeny kladky...

Způsob výroby derivátů hydantoinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250661

Dátum: 14.05.1987

Autor: Sarges Reinhard

MPK: C07D 405/04

Značky: výroby, derivátů, způsob, hydantoinů

Text:

...sirupy apod.Mezi vhodné nosiče náležejí pevná ředidla či plnidla, sterilní vodná prostředí a různá netoxická organické rozpouštědia. Obecně jsou sloučeniny podle vynálezu V těchto lékových formách přítomny v k 0 n~centraci zhruba od 0,5 do 90 hmotnostnich, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku tvořící žádanou jednotkovou davku.l( orálni aplikaci je možno používat tablety obsahující různé pomocné látky, jako citronan sodný,...

Způsob kontinuální přípravy kopolymerů ethylenu a vyšších alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250660

Dátum: 14.05.1987

Autori: Karol Frederick, George Kathleen, Levine Isaac

MPK: C08F 210/16, C08F 4/64

Značky: přípravy, alfa-olefinů, vyšších, kopolymerů, kontinuální, ethylenu, způsob

Text:

...v množství v rozmezí od 33 molových procent do 95 molových procent, přičemž nejvýhodnější je použití tohoto plynu v množství V rozmezí od 40 molových procent do 70 molových procent. Tímto ředícím plynem se minipodle uvedeného vynálezu plyn, který není reaktivní za použitých podmínek v. polymerizačním reaktoru, to znamená, že se tento plyn nerozkládá a/nebo nereaguje s monomery uváděnými do polymerizační reakce a se složkami katalytické směsi...

Způsob výroby karbapenemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250658

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dextraze Pierre

MPK: A61K 31/40, C07D 487/04

Značky: způsob, výroby, karbapenemových, derivátů

Text:

...heterocyklický zbytek obsahuje 1 až 6 atomů uhliku, přičemž výše zminěný substituent nebo substituenty shora jmenovaných zbytků jsou vybrány ze skupiny zahrnujícíalkylove skupiny s 1 až 6 atomy uhlíku,popřípadě substituované aminoskupinou, halogenem, hydroxylovou skupinou nebo karboxylovou skupinu, atomy halogenů, zbytky vzorceR 3 a R nezávisle na sobě znamenaji vždy atom vodíku, alkyiovou, alkenylovou či alkinylovou skupinu obsahující vždy l...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250657

Dátum: 14.05.1987

Autori: Marzolph Gerhard, Hänssler Gerd, Brandes Wilhelm, Reinecke Paul, Blank Heinz Ulrich

MPK: A01N 43/36

Značky: účinné, fungicidní, způsob, výroby, složky, prostředek

Text:

...skupinu a isopropylkarbonylovou skuplnu, karbonylamínoskupinu, trifluormethylovou skupinu, fenylovou skupinu, cyklopentylovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu, methoxykarbonylovou skupinu, ethoxykarbonylovou skupinu, n-propoxykarbonylovou skupinu a isopropoxykarbonyloVou skupinu, hydroxyskupinu, formyloxyskupinu, acetoxyskupinu, formylaminoskupinu a acetaminoskupinu, aminoskupinu, methylaminoskupinu,...