Patenty so značkou «způsob»

Strana 179

Způsob výroby vrstveného bezpečnostního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251100

Dátum: 11.06.1987

Autori: Knackstedt Wilhelm, Beckmann Rolf

MPK: B32B 17/06, C03C 27/12

Značky: výroby, vrstveného, způsob, bezpečnostního

Text:

...materiálu motorových vozidel, kolejových vozidel, zemědělských vozidel, lodí, letadel atd. V těchto oblastech použití se může přilnavost přizpůsobená účelu použití regulovat změnou druhu a množství silanu. Přitom se musí samozřejmě vzít v úvahu také přilnavost změkčených plastických fólií neupravených silanem. Kombinací silanů zvyšujících adhezi se silany snižujícími adhezi se může například nastavit zcela určitá přilnavost.estliže je...

Způsob výroby nových therapeuticky použitelných 1,2-5,6-dianhydrohexitolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251099

Dátum: 11.06.1987

Autori: Sugár János, Kerpel-frónius Sándor, Eckhardt Sándor, Medzihradszky Hedvig, Medzihradszky Kálmán, Elekes Ilona, Oetvoes László, Institoris László, Di Gléria Katalin, Hidy Iván, Somfai-relle Zsuzsanna

MPK: C07C 31/26

Značky: 1,2-5,6-dianhydrohexitolů, nových, výroby, therapeuticky, použitelných, způsob

Text:

...prodloužení délky života.MED minimální účinná dávka T/C 130 MTD z maximální tolerovaná dávka maxi málni dávka, která nezpůsobuje uhynutí na základě toxicity a působí pouze poklesVýsledky při jednorázovém intraperitone álním podáníTerapeutická šíředlsuDAD je při jednorázověm podání a zvláště při dlouhodobêm podání vyšší než terapeutická šlře diacDAD.Sarkom S 180 byl naočkován pod kůži švrýcarským myším samcům jako malá část tkáně....

Způsob současného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251098

Dátum: 11.06.1987

Autori: Wirth Johann, Storp Klaus

MPK: B01D 53/36

Značky: oxidů, odstraňování, plynů, dusíku, způsob, síry, současného

Text:

...i o směs, sestávající z oxidu hlinitého, na kterém jsou naadsorbovány sloučenlny dusíku a z aktivního uhlí, na kterém je naadsorbováno kyselina sírová,se dostává pri regenervaci nejdříve do první redukční zóny li, do níž se vedením 7 přivádí redukční plyn, obsahující síru, například sirovodík H 2 S. Teploty v prvni redukční zóně 6 se obvykle pohybují v rozmezí 100 až 300 °C, přičemž z kyseliny sírove vzniká elementárni síra a ze sloučenln...

Způsob přípravy nosičového katalyzátoru pro použití při polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251096

Dátum: 11.06.1987

Autor: Nowlin Thomas

MPK: C08F 4/62, C08F 4/02

Značky: použití, přípravy, alfa-olefinů, polymeraci, způsob, katalyzátoru, nosičového

Text:

...ve směsných rozpouštědlových systémech, jako v systému hexan/tetrahydrofuran, za predpokladu, že je přítomno dostatečně solubilizující množství rozpouštědla, které je Lewisovou bázi. Při provádění způsobu podle vynálezu se tedy může nosič suspendovat v ko-rozpouštěclle, které není Lewísuovou bází a k této suspenzi se může přidat etherový roztok organohořečnaté sloučeniny. Vhodná ko-rozpouštědla,která nejsou Lewisovými bázemi, jsou rovněž...

Způsob výroby dimethylesteru kyseliny tereftalové a kyseliny tereftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251095

Dátum: 11.06.1987

Autori: Porschen Joerg, Wirges Ralf, Schoengen Anton, Modic Rudolf

MPK: C07C 69/82, C07C 63/26

Značky: tereftalové, dimethylesteru, kyseliny, výroby, způsob

Text:

...24 rovněž do» nádrže 25 látkový proud 107. Odtud se methanol 108 určený- pro dodatečné zpracování zbytku v procesu výroby dimethylesteru kyseliny tereftwalové přivede čerpadlem 26 na tlak 0,3 MPa látkový proud 109 a vede do cirkulačního potrubí vypařovací nádrže 28. V cirkulační ovdparce 27 se odpaří při tlaku 0,3 MPa a teplotě 95 °C nízkotlakou parou z procesu výroby dimethylesteru kyseliny tereftalové.Získxaná pára 110 methanolu se po...

Způsob výroby dimethylesteru kyseliny tereftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251094

Dátum: 11.06.1987

Autori: Wirges Ralf, Schoengen Anton, Porschen Joerg, Modic Rudolf

MPK: C07C 69/82

Značky: způsob, tereftalové, dimethylesteru, kyseliny, výroby

Text:

...výkonů. Ve druhé částí jsou uvedeny úspory, ve třetím díle přínosy z vyšších tepelných obsahů procesních proudů za ve čtvrtém díle je uvedena vyšší spotřeba systémů podle vynálezu příklady 2 a 3 oprotí dosud prováděnému způsobu práce příklad 1), rozděleně podle použitých druhů energie. V páté části jsou uvedeny celkové úspory.Obr. 1 znázorňuje dosud prováděný způsob práce při zásobování esteriíikace a dodatočného zpracování zbytku s...

Způsob průtlačného lisování malých rostlinných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251091

Dátum: 11.06.1987

Autori: Spies Xaver, Heggenstaller Anton

MPK: B27N 3/02, B27N 3/08

Značky: lisování, způsob, průtlačného, malých, částic, rostlinných

Text:

...převážně rovnoběžnou polohu 8 vüčl ose 5 protlračovacího lisu.Tato podélná oríentace ll třísek je tím usnadněna, že příváděcí zařízení 14, jak je znázorněno dále na obr. 6, je výstupním otvore-m 15 pohyblivé vratně ve směru délkymůstků 13. Dolní okraj přivaděcího zařízení 14 může být uspořádán ve vzdálenosti od horního okraje hořejších můstků 13. V tomto případě je nutno očekávat, že malá část vsázky se usadí na horním okraji můstků 13...

Způsob výroby aminopropanolových derivátů substituovaných 2-hydroxypropiofenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251090

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mueller Claus, Lenke Dieter, Von Philipsborn Gerda, Franke Albrecht, Spiegler Wolfgang, Gries Josef, Siegel Hardo

MPK: A61K 31/38, C07D 207/333, C07D 213/30...

Značky: substituovaných, 2-hydroxypropiofenonů, způsob, aminopropanolových, výroby, derivátů

Text:

...l, se provádí za dobrých výsledků v alkoholickém roztoku. ako katalyzátory se hodí zejména katalyzátory na bázi vzácných kovů,jako paládium na uhlí.Sloučeniny vzorce I vyráběné postupem podle vynálezu mají na atomu uhlíku 2 alifatického postranního řetězce střed chirality a získávají se jako racemáty, které se mohou rozdělit známými metodaml, například tvorbou diastereomerních solí s opticky aktivními pomocnými kyselinami, jako dibenzoylvinnou...

Způsob výroby ethoxykarbonyloxyethylesteru kyseliny 6-(D-(-)alfa-amino-alfa-fenylacetamido) penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251087

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tyson Robert Graham, Ratti Luigi, Palmer Derek Reginald

MPK: A61K 31/43, C07D 499/32

Značky: výroby, 6-(d-(-)alfa-amino-alfa-fenylacetamido, způsob, ethoxykarbonyloxyethylesteru, penicilanové, kyseliny

Text:

...vedoucí ke vzniku enaminu ampicilinu obecného vzorce II se provádí V aprotickém polárním rozpouštědle, jako v N,N-dimethylacetamidu, N ,N-dimethylformamidu, dimethoxyethanu, dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo dioxanu.K ukončení reakce postačí ponechat složky směsi ve styku za teploty mezi 0 a 60 °C,s výhodou mezi 20 a 30 °C, po dobu 2 až 8 hodin, s výhodou 3 hodiny.Sloučenina obecného vzorce li se může vyrábět acylocí kyseliny...

Způsob výroby ethoxykarbonyloxyethylesteru penicilinu G

Načítavanie...

Číslo patentu: 251086

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ratti Luigi, Palmer Derek Reginald, Tyson Robert Graham

MPK: A61K 31/43, C07D 499/32

Značky: způsob, penicilinů, výroby, ethoxykarbonyloxyethylesteru

Text:

...X používá bro~ mid lithný.V souvislosti se způsobem B bylo nalezeno, že se s výhodou může používat bromidu lithného při obvykle Finkelsteinově reakci to jest za použití jediné fáze organického systému rozpouštědlaj, například k halogenaci a-chlorktarbonátu. Tato metoda je ilustrovana formou příkladu dále.vynález, týkající se použití nové slouče~ niny, oe-bromdiethylkarbonátu, pro výrobu ethoxykarbonyloxyethylesteru penicilinu G je popsán...

Způsob výroby peptidů uvolňujících růstový hormon

Načítavanie...

Číslo patentu: 251085

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ling Nicholas Chain-kwan, Wehrenberg William, Guillemin Roger Charles, Brazeau Paul, Esch Frederick, Bohlen Peter

MPK: C07K 7/26

Značky: růstový, výroby, hormon, peptidů, způsob, uvolňujících

Text:

...skupinou Asp nebo Glu, jde o skupinu Bzl, 2,6-díchlorbenzyl, methyl nebo ethyl.X 4 a X 5 znamenají ochranné skupiny pro hydroxylovoíí skupinu Thr a Ser a běží například o acetyl, benzoyl, Terc. butyl, trityl,tetrahydropyraííyl, Bzl, łô-dichlorbenzyl a CBZ. Výhodnou ochrannou skupinou v tomto případě je Bzl. X 4 a/nebo X 5 mohou také znamenat letom vodíku, což znamená, že nebylo užito žádné ochranné skupiny pro hydroxylovou...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251084

Dátum: 11.06.1987

Autor: Lee Shy-fuh

MPK: C07F 9/40, A01N 57/02

Značky: herbicidní, způsob, složky, prostředek, výroby, účinné

Text:

...pozv-olita uvolňujícich látku,pridaním bežného ředidla. Tyto prostředky m-ohou být vyrobeny běžným způsobem, například smísením aktivní látky s ředidlem a poprípade pridaním dalších složek jako jsou povrchově aktivní látky.Pod výrazem ředidlo jsou zde minény kapalné nebo pevné agrikulturně přijatelné látky, které mohou být přidány k aktivní složce a tím ji převést do formy, která se snadněji nebo lépe aplikuje, popřípadě pro dosažení...

Herbicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251082

Dátum: 11.06.1987

Autori: Matsumoto Hiroshi, Hashimoto Shunichi, Kamoshita Katsuzo, Yoshida Ryo, Nagano Eiki

MPK: A01N 43/38

Značky: přípravy, účinné, herbicidní, prostředek, způsob, látky

Text:

...Potom dlisopropylether, dioxan, tetrahydroturan, se k reakčni směsi přidá voda. Toluenovñ diethylenglykoldimethyletherJ atd. ako de- vrstva se oddělí, vysuší a zahustí. Zbytek hydratační činidlo lze použít kyselinu na- se čistí chromatografií na silikagelu o zís příklad koncentrovanou kyselinu sírovou, ká se 0,1 g 2-4-chlor-Z-fluor-S-ethoxykarkyselinu p-toluensulfonovou), karbodiimvidy...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251081

Dátum: 11.06.1987

Autor: Schaub Fritz

MPK: C07D 249/08, A01N 43/653, C07D 233/54...

Značky: výroby, účinné, fungicidní, látky, způsob, prostředek

Text:

...uvedenou sloučeninu podle vynálezu bude záviset na různých lakttxrech, například na jejím relativním účinku. Ten byl stanoven například pro» 2-4-chlorfenyl-Íâ-cyklopropyl-S-methyl-l-ll-l-LZA-triazol-l-ylbutan-Z-ol jako model vagináliíí kandidózy u myši a Výsledek získan po orálnim podání 4 a 50 mg a rovněž 4 5 mg na kilogram telesné hmotnosti. Slottčeniny podle vynálezu se mohou proto používat V dávkach obdobných dávkám obvykle používaným...

Způsob elektrolytického odstraňování niklových, chromových a zlatých vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251080

Dátum: 11.06.1987

Autori: Magyar Ferenc, Pojbics Jenoe

MPK: C25F 5/00

Značky: způsob, vrstev, zlatých, elektrolytického, provádění, způsobu, tohoto, zařízení, niklových, chromových, odstraňování

Text:

...hodnoty proudu. Během provádění způsobu podle vynálezu musí být tedy kontrolována intenzita proudu, a při náhlém poklesu je postup ukončen.Zřetelný pokles hodnoty proudu lze využít i pro automatizaci procesu elektrolytického odstraňovaní vrstev. Zařízení vhodne k provádění způsobu obsahuje glalvanickou stejnosměrnou sítovou jednotku, která je pripojene na anodu a katodu ponořene V lázni, dále proudové čidlo, sledující velikost...

Způsob výroby derivátů 5-(E)-(2-bromvinyl)-2-desoxyuridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251078

Dátum: 11.06.1987

Autori: Barwolf Dieter, Tüdoes Helga, Voeroeshazy Lajos, Rátonyi Zoltán, Szabolcs Anna, Sági János, Reefschlager Jürgen, Daróczy Iván, Just Hellmut, Gál Tibor, Oetvoes László

MPK: C07H 19/06, C07D 491/107

Značky: 5-(e)-(2-bromvinyl)-2-desoxyuridinu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...zahustí na rotační odparce při teplotě 40 °C. Odpnaření se potom opakuje s 5 ml absolutního pyridinu. Zbytek sirup se potom rozpustí V 85 ml absolutního pyridinu a za chlazení ledem se přídävá 22,5 m p-chlorbenzoylchloridu takovým způsobem, že teplota zůstává mezi 20 a 40 C. Banka se uzavře trubkou s ch 1 o~ ridern Väpenatým a nechá stát při teplotě místnosti po dobu 16 hodin. Po přidání 50 mililitrů Vody se získaný roztok dvakrát extrahuje V...

Způsob výroby nového polypeptidového antibiotika s protinádorovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251077

Dátum: 11.06.1987

Autori: Konishi Masataka, Sakai Fumihide, Miyaki Takeo, Kawaguchi Hiroshi

MPK: A61K 35/74, C07G 11/00

Značky: protinádorovým, nového, účinkem, antibiotika, polypeptidového, výroby, způsob

Text:

...C., listopad 1975.Fyziologické vlastnosti kmene 1-1710-49Test Výsledek Prostředí teplota maximální růst při 28 °C, mírný Bennetův agar při 20 až 37 °C, neroste při 10 a 41 °C reakce se želatinou zkapalnění prostředí s glukózou, peptonem a gelatinou hydrolýza škrobu hydrolýza agar se škrobem reakce s odstředěným mlékem není koagulováno, je úplně Difco s odstředěným mlékem peptonizováno tvorba melanoidního pigmentu netvoří se bujón s tryptonem...

Způsob sušení hmot rozprostíratelných do vrstvy, zejména pícnic, a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251076

Dátum: 11.06.1987

Autor: Lucas Jean

MPK: F26B 3/06, F26B 17/02

Značky: vrstvy, rozprostíratelných, způsob, provádění, zařízení, pícnic, sušení, zejména

Text:

...odpovídajícím tlouštce vrstvy. Za plechem 12 a před ježkovým válcem 13 z hlediska směru šípky F ústí výstupní štěrbína 14, jejíž zadní okraj je prodloužen směrovacími zuby 15,ležícímí v mezerách zubů ježkového válce 13. Výstupní štěrbína 14 leží ve dně skříně 1 G tvořící zásobník pícnin pro rozprostírání na přední sušicí ploše AM do prvního- rozprostínacího pásma 200, kde má začít jejich sušení. Na dně skříně a po celé její šířce je ulo-žen...

Způsob zapouzdření účinné látky chemického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251074

Dátum: 11.06.1987

Autori: Shasha Baruch, Trimnell Donald

MPK: A01N 25/10

Značky: látky, zapouzdření, chemického, prostředků, účinné, způsob

Text:

...kterým se má dosáhnout žádaného výsledku, například přitažlivost, odpudivost nebo vyhubení škůdců, uvolnění detektovatelnélio aroma nebo vůně nebo zlepšení růstu rostlin, když se zapouzdřená směs obsahující účinné množství prostředku umísti ve správném prostředí.Chemické biologické prostředky vhodné pre použití zahrnují organické nebo anorganické pevné látky schopné jemného rozměluění nebo jakoukoliv kapalinu, s podmínkou, že...

Způsob čištění odpadních plynů za současného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 251070

Dátum: 11.06.1987

Autori: Morsing Per, Veltman Preston, Felsvang Karsten, Donnelly James

MPK: B01D 53/34

Značky: síry, způsob, plynů, dusíku, současného, čištění, oxidů, odstraňování, odpadních

Text:

...ukázaly, že uspokojivé odstranění oxidů dusíkn bylo při tomto postupu dosaženo jen v těch případech, kdy byl přituomen alespoň jeden mol oxidu siřičitého na každé tři moly oxindů dusíku, což po praktické stránce znamená, že v případě,kdy se postup podle vynalezu aplikuje nadosud používané desulfurační postupy poą dle dosavadního stavu techniky, je nutno dát pozor na to, aby se při předcházející desulfuraci oeodstranil příliš velký podíl...

Způsob povrchové úpravy závitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251068

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lenze Friedrich, Missaire Gerhard, Hübecker Hans

MPK: F16B 33/06, F16L 15/00

Značky: závitů, způsob, povrchové, úpravy

Text:

...a vsuvek, a to úpravou nosných ploch závitů nebo celé závitové plochy včetně osazení a ploch těsnicĺch kov na kov použitím látky, která při šroubování snižuje odpor tření v závitech, jehož podstata je podle vynálezu v tom, že plochy závitů se zdrsňuji na hloubku drsnosti 7 až 15 m metáoím hranatých až kulatých zrn korundu nebo karbldu křemiku o velikosti 40 až 200 m proti ploše závitu, načež sena zndrsněrrou plochu závitu .nanáší vrstva...

Způsob čištění cukerné šťávy připravené extrakcí řepného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251067

Dátum: 11.06.1987

Autori: Nielsen Werner Kofod, Kristensen Steen, Madsen Rud Erik

MPK: C13D 3/08

Značky: řepného, stavy, způsob, čištění, materiálů, cukerné, pripravené, extrakci

Text:

...látky, jako jsou peknu, pnotemy dextra ny a vyso-komolekularní harvivlą. jsou zadržovány.Při owbvyklém provedení ultrafíltrace chemicky zpracovaué eukerné šťavy se» 90 až 95 límuoltnvrastnícll- cukeruéĺ šťavy odvede ve formě permeátu. Ve- vyhodném provedení podle uvedeného~vyrrálezu se přidáva proomyvací voda v takiovém množství, že celkovêí množství permeátur odpovídá množství zpracuovávané cukenné- šťavy. Z výše uvedeného je...

Způsob výroby nových therapeuticky použitelných 1,2-5,6-dianhydrohexitolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251066

Dátum: 11.06.1987

Autori: Elekes Ilona, Medzihradszky Hedvig, Medzihradszky Kálmán, Somfai-relle Zsuzsanna, Hidy Iván, Oetvoes László, Kerpel-frónius Sándor, Di Gléria Katalin, Eckhardt Sándor, Institoris László, Sugár János

MPK: C07C 31/20

Značky: 1,2-5,6-dianhydrohexitolů, nových, výroby, způsob, použitelných, therapeuticky

Text:

...Aby bylo možno doložit tuto skutečnost, byly srovnány vlastnosti 1,2-Eiö-dianhydrodulciholu DAD a 1,2-5,6-dia~.nhyIdro-SA-dilacetyldulcitolu diACDADJ, které jsou známy z literatury s vl-astniostmi 1,2-5,ô-dianhydro-SA-bls-jG-karboxypropionylsdulcitolu DisuDADj, vyrobenéhuo způsobem podle vynálezu. Údaje,ktere byly získány při použití v případech Wolkerova 1. m. kaľCĺllĺüsäľkwůwlľlll, S-180 sarkomu a P 333 leukaemla jsou uvedeny v tabulce 1.T...

Způsob výroby solí derivátů 9-(hydroxyalkyl) purinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251060

Dátum: 11.06.1987

Autori: Simon Lionel, Hadden John

MPK: C07D 473/00

Značky: způsob, solí, purinů, výroby, 9-(hydroxyalkyl, derivátů

Text:

...nebe palremteráląně. Lze jich používat ve formě injekčnich ndztbků, například ve vodě nebo jako tablet, pilulek, tbbolek atd.T a b u l k a. 1 souhrn chemických vlastností S-hyłdmxyalkyljpurinů(I) Číslo význam symholů ve vzorci syntetický slłoučeniny R 1 R X Y způsob 15428 H H OH DIP.PAcBA L 15437 H H SH DIP.PAcBA L 15447 H CH OH DIP.PAcBA L 15432 H CHa NH 2 DIP.PAcBA L 15434 CH H NHz DIP.PAcBA L 15444 GHz H OH DIP.PAcBA L 15418 ~CaH...

Vrstvené bezpečnostní sklo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251057

Dátum: 11.06.1987

Autori: Beckmann Rolf, Knackstedt Wilhelm

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06

Značky: výroby, způsob, bezpečnostní, vrstvené

Text:

...přilnaviostí ve Střední oblasti stupnice atlheze se p 0 užívä v doprave, například jako zasklívacího materialu n 1 |ot~orovýcl 1 vozidel, kolejových vozidel, zemědělských vozidel, lodí,letadel atd. V těchto oblastech použití se může přilnavost přizpůsobená účelu použití užití regulovat zmenou druhu a množství silanu. Přitom se musí samozřejmě vzít v úvahu také přílnaviost změkčeuiých plastických fólií tíeupcavených silanem. Kombinací...

Způsob nanášení povlaku nebo filmu z katalyticky aktivních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251054

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bozon Alfred, Hensel Joerg, Lakatos Eduard, Koberstein Edgar

MPK: B01J 37/02

Značky: aktivních, nanášení, prvků, katalytický, povlaků, způsob, filmu

Text:

...ethylenglykolu,moinomethylether ethyleinglykiolu,monomethyiethenacetát ethylenglykolu,moinopnopylether ethylenglyldolu,ethylformiát, ethylhexianol, ethylpropiionát, amylacetát, amylalkoihol, amylbutyrát, emylfłormiát, benzen, benzylacetát, beinzylalkollol, nrbutanol, n-butylacetát, n-butylbutyrát,1,3-butylenglykol-B-moinomethyletlíer,butylenglylnol-B-mon-omethylether-1jako rlozpouštědla, v nichž jsou rozpuštěny katalyticky aktivní...

Vodotěsná podzemní stěna a způsob jejího vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251052

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hurtado Jean, Caron Claude

MPK: E02D 5/18

Značky: stěna, způsob, jejího, podzemní, vodotesná, vytvoření

Text:

...směsi se vkládají fólie z plastů, které jsou na styč.ných plnocháchslepeny nebo svtařeny. - vje samozřejmě, že do rýhy k vytvoření stěny lze uložit kamenivuo, ocelovou výztuž nebo betonové prefabrikáty. K tomuto účelu stačí uložit do rýhy inaplněné samotvrdnouci vrbnou kapalinou ocelovou výztuž nebo betonový pretabrikät a vyčkat ztuhnutí stěny.Tak například lze piodle vynálezu použit přímo jako vritací kapaliny kaše, která obsahuje určité...

Způsob výroby oxidů trojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251047

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hinterholzinger Otto, Kysela Vladimír, Novák Luboš, Zubček Ladislav

MPK: C25B 1/00

Značky: kovů, oxidů, způsob, trojmocných, výroby

Text:

...způsobu výro by podle vynálezu zaručuje nepřitomnost elkálii ve výslednýchoxidech. Celý postup výroby kromě kalcinace probíhá v rozmezí teplot 15 až 50 °C za vcelku minimálních energetickýchnároků. Při provádění způsobu podle vynálezu se využívá membránové elektrolýzy roztoku príslušného kemence amonného v katodovém prostoru elektrolyzéru, který je oddělen od prostoru anodového aniontoměničovou membránou. Při průchodu stejnosměrného proudu...

Způsob broušení dutých válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 251041

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mitura Josef

MPK: B24B 55/02

Značky: způsob, dutých, broušení, válců

Text:

...otvory po obvodu čel dutých válců se zaslepí, pak se válec naplní po okraj středových otvorů čel chladícím mediem a takto připravený valec se brousí.Výhodou způsobu podle vynálezu je podstatné snížení hlučnosti broušaní a výrazné zkvalitnění celého brousícího procesu. Způsob podle vynálezu umožňuje broušení dutých válců s velmi tenkou stěnou pláště, které se dříve nedaly brousit. Snížením rezonance, vàbrací a vlivem pomocného vnítřního...

Způsob odstranění karboxylových skupin vázaných na matrici porézních, makromolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251040

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šmigol Vladimír

MPK: C07C 29/136

Značky: způsob, látek, porézních, matricí, odstranění, makromolekulárních, vázaných, skupin, karboxylových

Text:

...na skuu piny hydroxylovą a to bis(2-methoxyethozy)-dihydrohlinitanem sodným v prostředí takových organických rozpouštědel, která nereaguji s bis(2-methoxyethoxy)-dihydrohlinitanem sodným a zároveň jsou chemicky inertní vůči redukovanému sorbentuSorbent po této redukci má nulovou (titrační metodou neměřitelnou) hodnotu iontově výměnné kapacity.Způsob redukce je ujacněn v následujicím přikladě. Přík 1 ad 110 g makroporézního kopolymeru...

Způsob oddělování tuku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251033

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bělík Jan, Kynos Milan, Vostrovský Miloš, Müller Miloslav, Horák Stanislav, Vlk Jaroslav

MPK: C14B 1/00, B01D 17/02

Značky: způsobu, zařízení, oddělování, provádění, způsob

Text:

...jsou vedeny po kolejnicích, jež jsou upraveny v sedimentační nádrži- 3 V 251 nas pod úrovní hladiny odpadních lázní ve směru posuvu spodní větve stíracího dopravníku. V pružných menžotách jsou upraveny vodící otvory ve tvaru příčného profilu kolejnic. V místech vodicích otvorů jsou k pružným manžetám přiloženy doplňkové stěrky. Na stíracích liätách jsou uloženy nosné kladky, jež jsou ve styku s kolejnicemi. . V sedimentaění nádrži je v...

Způsob biologické eliminace organického znečištění a anorganických forem dusíku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251022

Dátum: 11.06.1987

Autori: Wanner Jiří, Čech Svätopluk, Grau Petr

MPK: C02F 3/00

Značky: forem, znečištění, odpadních, způsob, biologické, organického, anorganických, eliminace, dusíku

Text:

...které jsou udržovány ve vznosu tlakovým vzduchem, použitým jako zdroj kyslíku pro funkční polykulturu, a ktoré vytvéřejí anoxické prostředí pro souběžnou denitrifikaci.Přednost způsobu biologické eliminace orgsnického zneöištění a anorganických forem dusíku z odpedních vod podle vynélezu spočívá v tom, že procesy esimilace orgnického znečišténí, biologieké nitrifikace a denitritikaoe probíhají souběžně v jednom reaktoru, čímž odpadá...

Termoreaktivní vodou ředěné kompozice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251019

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pavlíčková Eva, Pilný Milan, Marek Jan, Dobáš Ivan, Sochor Bohuslav, Šňupárek Jaromír, Vaňouček Jaroslav, Kaška Jiří

MPK: C08F 20/06

Značky: jejich, ředěné, kompozice, vodou, přípravy, termoreaktivní, způsob

Text:

...připravená z 800 hmot. dílů výše uvedených monomerů, 350 až 1200 hmot. dílů vody, 8 až 48 hmot. dílů povrchově aktivních látek a případně až 10 hmot. dílů hydroxidu amonného a/nebo sodného a současně se v průběhu 1,5 až 7 hodin přidává roztok 1 až 20 hmot. dílů iniciačního systému v 5 až 400 hmot. dílech vody, přičemž po ukončení dávkování emulze monomerů re reakění směs udržuje při uvedené teplotě ještě 1 až 4 hodiny, pak se ochladí a...

Způsob čištění a likvidace roztoků obsahujících melasu nebo odpadní prokvašenou záparu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251017

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fabián Josef, Špaček Bohumil

MPK: C02F 1/52

Značky: melasu, způsob, obsahujících, záparu, roztoku, odpadní, čištění, prokvašenou, likvidace

Text:

...vyčiřený roztok, zbavený suspendovaných látek, částí rozpuštěných organických látek,koloidů a kovů (např. ca. Mg), které při změnách teploty a pH vytvářejí nežádoucí sraženiny, jež vedou k tvorbě inkrustůna provozním zařízení. Další výhodou je srážení za studena,což znamená přínos ve spotřebě energie.Jednou z výhod způsobu je také inaktivace konteminujících mikroorganismů a podstatné sížení hddnoty CHSKcr u vyčiřeného roztoku podle vynálezu v...

Způsob zpracování kapalných pyrolýzních frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251016

Dátum: 11.06.1987

Autori: Soldát Miloslav, Krupička Michael, Lederer Jaromír, Rybár Petr

MPK: C07C 13/36, C07C 3/02

Značky: způsob, zpracování, frakcí, kapalných, pyrolyzních

Text:

...v rozmezí 38 až 180 °C, termickou dimerizací cyklopentadienu přítomného ve těchto frakcích na( dicyklopentadien a následující deatilační úpravou, který spočívá v tom, že uvedená pyrolýzní frakce ae bez předchozího oddestilování C 5-frakce zahřeje na teplotu 100 až 15090, ponechá se při tlaku par systému reagovat za vzniku dicyklopentadienu po dobu 10 minut až J hodin, výhodné 1 hodinu a v následujícím stupni se rektifíkací oddělí...

Způsob vytváření tenkého povlaku na povrchu tělesa plazmaticky aktivovanou chemickou reakcí z plynné fáze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251011

Dátum: 11.06.1987

Autori: Musil Jindřich, Havel Josef, Bárdoš Ladislav, Hortlík František

MPK: C23C 14/48

Značky: tohoto, reakcí, plynné, plazmaticky, aktivovanou, zařízení, povlaků, způsobu, povrchu, fáze, vytváření, chemickou, způsob, tenkého, provádění, tělesa

Text:

...depozice, ktere jsou nnohen vyšší než dosud známé. Účinné chlazení je dosaženo magnetickým rozaítánín elektronů od substrátu. Podle amerického patentu USP 4 066 659 je chráněn způsob a zařízení pro povlakování substrátu, při něnž se vytváří izolační vrstva na jedne části vodiveho terče a druhá část terče se udržuje bez izolační vrstvy iontovýa bonbardováním. Vodívý terč je na střídaven elektricke potenciálu dostatečně vysokého...

Způsob regulace chodu pásového dopravníku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251008

Dátum: 11.06.1987

Autor: Toušek Edvard

MPK: B65G 23/44, H02P 1/04

Značky: dopravníku, způsob, provádění, chodu, regulace, zařízení, tohoto, způsobu, pásového

Text:

...rozběhu některým z výše uvedených způsobů. Základom konstrukce těchto zařízení je čidlo, která vyhodnocuje naetalý prokluz z rozdílu mezi otáčkemi bubnu, resp. obvodovou rychlostí bubnu, a rychlostí pásu. Toto čidlo potom dává povel k nnpnutí pásu nspínacím vrátkem. Tato zařízení se však v praxi ukázala naprosto neúčinná, neboř reagují následně - až na zjiätěny nastali prokluz, přičemž žádná napínací zařízení není sto reagovat tak...

Způsob zajištění čelby proti pádu horniny a samosvorný segmentový úchyt k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238300

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kuskunis Spiros, Suchánek Jaroslav, Pexa Ladislav

MPK: E21D 19/04

Značky: provádění, zajištění, čelby, úchyt, proti, horniny, způsobu, tohoto, segmentový, způsob, pádu, samosvorný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zajištění čelby proti pádu horniny a samosvorného segmentového úchytu k provádění tohoto způsobu, zejména vhodného pří vrtání vývrtů na čelbě pro trhací práce v horizontálních a dovrchních dlouhých dílech hlubinných dolů. Podstata způsobu spočívá v tom, že se po odtěžení horniny upevní na poslední zabudovanou a zajištěnou výztuž samosvorné segmentové úchyty, na které se zavěsí ochranná síť přes celý profil čelby a...

Způsob modifikace měkkého lehčeného polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238296

Dátum: 01.06.1987

Autori: Lukovský Leo, Tesařová Anna, Tesař Petr

MPK: C08L 75/04

Značky: lehčeného, modifikace, způsob, měkkého, polyuretánu

Zhrnutie / Anotácia:

Měkký lehčený polyuretan modifikovaný přídavkem telechelických tekutých kaučuků na bázi butadienu, izoprenu nebo kopolymeru izobutylen - 1,3 pentadienu majících koncové reaktivní skupiny na koncích řetězce ukončeny skupinou hydroxylovou, o průměrné molekulové hmotnosti 800 až 8000, které se přidají při výrobě do základních polyolů v množství 5 až 50 hmotnostních dílů na základní polyol. Přídavkem uvedených telechelických polymerů dosáhne se...

Zhutňovací hlubinný základ a způsob a zařízení k jeho budování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238291

Dátum: 01.06.1987

Autori: Klein Karol, Čermák Boris

MPK: E02D 27/16, E02D 5/44, E02D 5/18...

Značky: zařízení, hlubinný, základ, způsob, zhutňovací, budování

Zhrnutie / Anotácia:

Zhutňovací hlubinný základ a způsob i zařízení k jeho budování, zvláště pilota budovaná na místě i prefabrikovaná pilota s rozšířenou patou i bez rozšíření, mikropilota, velkoprůměrová pilota, pilota s vyloučením nosnosti na plášti úsek podzemní stěny apod. Účelem vynalezu je konstrukce, technologický postup výroby a zařízení umožňující zvýšit pevnost základové půdy zhutněním a snížit sedání stavby. Účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že...