Patenty so značkou «způsob»

Strana 177

Způsob stanovení dusíku v látkách na bázi nitridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240141

Dátum: 15.06.1987

Autor: Múeková Marta

MPK: G01N 31/16

Značky: dusíku, nitridů, stanovení, bázi, látkach, způsob

Text:

...ky-seliny o známém titru a nespotřebovaná kyselina se títruje zpět alkalickým hydroxidem. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se 10 až 140 mg rozmělně.ného vzorku vpraví do korozivzdorného au toklávu, přidají se 2 až E ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové, popřípadě s příměsí 0,2 až 4 ml kyseliny sírové zředěné 11 a/nebo kyseliny fosforečné, chlorovo díkové, chloristé, popřípadě 20- až 30peroxidu vodíku, nato se autokláv...

Způsob přípravy alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240139

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eiha Miloslav, Repáš Milan, Mlynareík Dušan

MPK: C09D 3/64

Značky: přípravy, pryskyřic, způsob, alkydových

Text:

...stupni reakcí lněného oleje s glycerinem při teplotě 235 až 255 °C po dobu 0,5 až 3 hodin V inolárním poměru 1 4,5 až 5,5 za katalýzy kysličníkem či jinou solí těžkého kovu v množství 100 až 250 g, vztaženo na l kg molu oleje. Reakční směs se ochladí na 140 až 180 °C a podrobí esterifikaci směsi mono- a dikarboxylových kyselín a jejichanhydridů za-teploty do 250 ŠC v inertní atmosfére až do poklesu čísla kyselosti pod 25 mg KOH/g v...

Způsob výroby 1-alkyl-6, 7-metylendioxy-4(1N)-oxo-cimolin-3-karbonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245275

Dátum: 15.06.1987

Autori: Moser Hans, Halász Edit, Schmitt Hans-georg, Stanek József, Wedemeyer Karlfried, Petzoldt Karl

MPK: C07D 491/056

Značky: 1-alkyl-6, kyselin, výroby, způsob, 7-metylendioxy-4(1n)-oxo-cimolin-3-karbonových

Text:

...samecmreJm apomarmecxoro KOJILIIB., B ocoóermocwu aJncoKcn rpymm, nonneprammca Kameumaamopnoü amane, -nosrowry noJIytxamrca zname BHxoJm rum Ke KcIUnoquTeJmHo cMoJmcTHe upo mKTH.Honyąenne xnopaHrnnpunoB, çnyxamx mcxonnum nponynwom nas nuxxnsaunn, mmeer Henocwarxn Ha~sa arpeccnnnocwn peaxmauTOB n Tpeóyer noóanoqnux méxxnqecxnx pacxonoa.B coomnewcmnnu c Hacmoamnm nsoópemennem nenzax öuno npeuBĽHGTB pemeHna aanau, Tan Kax He ynauocz...

Způsob výroby výše oxidovaných butadienstyrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240133

Dátum: 15.06.1987

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: C08F 236/06, C08F 236/10

Značky: výroby, kopolymerů, oxidovaných, způsob, butadienstyrenových, výše

Text:

...přičemž jako alkohol je vhodný zejména isopropyl a isobutylalkohol a/nebo n-propyl- a n-butylalkohol, a tento roztok obsahujp 0,001 až 0,04 hmotnostních organických peroxidů s poločasem rozpadu při 90 °C 0,6 až 11 hodin, zejména dibenzoylperoxid, diH-chlorbenzoyljperoxld, terc.butylperoxyís-obutyrát, di l-hydroxyheptyl peroxid a diacetylperoxid.Postupem podle vynálezu se V aparatuře netvoří inkrusty, dosahuje se reprodukovatelných...

Způsob a zařízení k sušení v komorové sušičce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245272

Dátum: 15.06.1987

Autori: Magyari István, Nagy Mihály

MPK: F26B 3/00

Značky: sušení, sušičce, zařízení, komorové, způsob

Text:

...§HcOXH 6 KEHnIaĽbEHG BIÓESHHK.Hensm uaoäpereann snnaowcz cymxa uyacmazrennnux K cymxe Kepamnuéoxnx xpynaux Marepuaaoa n Kámepaux óymnnxax no asőexaane oymunauux nemekron n ąocmnxenue axaxnx Kannmanssug anozoanü B dance Koper kou apemenn cymxnvem sro noamo 2 aoc nouombm saąxouux cnoco 6 o 3 ÁB ocnony arorołnaodpawennn xemnwàanaua)paäaanarbcuoco 6 fn yompqücr na nan eymmn uyàcraurenbnux K cymxe Nawepnanon n namàpnux cymunxax, y ąowoporo...

Způsob stabilizace vína

Načítavanie...

Číslo patentu: 240131

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veverka Miroslav, Vágner Miroslav, Šuška Waldemar, Valcháo Martin, Kokeš Petr, Tegzová Mária, Dlabae Antonín

MPK: C12H 1/00

Značky: stabilizace, způsob, vína

Text:

...kamene dochází rovněž při odkyselování vína,.at už přirozeným vlivem jablečno-mléčlíého kvašení, nebo Lunělém.lstahilizacev vína proti dodatečnému vylu čování kyseléhowínanu draselného se pro vádí dosud běžně pomocí kyseliny metavin v néprůměrně V dávc-eçl kg na 100 hl, kteráe to však surovina dovozní, drahá a nedostatková. « vKyselinu metavinnou je třeba rozpustit v desetinásobném množství a dokonale smichat s .ošetřovaným vínem. Při...

Způsob leštění povrchů monokrystalů bizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240130

Dátum: 15.06.1987

Autori: Valenta Vladimír, Popelka Kvitoslav, Protiva Miroslav, Kováeik Peter, Baník Jan, Resl Jaroslav

MPK: B24B 1/00

Značky: bizmutgermanátu, povrchu, monokrystalů, způsob, leštění

Text:

...leptají v 20- až 30 kyselině dllSĺČné po dobu 30 s a po určení polarity se leštistrana s kladnou polaritou suspenzí, tvořenou koloídním gelem oxidu křemičitého o veli kosti častíc 25 nm, upravenou na pH 1až 3 na podložce z plastické hmoty s vlasem za syntetického nebo přirodniho vlákna.Tímto způsobem leštění se dosáhne ltva-litního opakovatelného vyleštěni součástek, vyhovujících tak náročným podmínkám jejich aplikace.germanátu...

Způsob přípravy 1, 2-benzoxazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240127

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pscheidt Jioí, Sopuch Tomáš, Vaněk Jan

MPK: C07D 261/20

Značky: 2-benzoxazolonu, způsob, přípravy

Text:

...blízkych 100 °C sublimuje. vUvedené nevýhody odstraňuje způsob připravy Lz-benzoxazolonu kondenzaci mo~ čoviny s Z-aminoienolem, jehož podstata spočívá v tom, že se do roztavené močoviny dávkuje pasta o-aminoíenolu s obsahem vody 5 až 50 0/0 hmot. při molárním poměru1 až 1,1 molu Inočoviny na 1 mol o-aminofenolu, reakčni SIDĚS se vyhřeje na 200 až 250 °C a tato teplota se udržuje až do konce reakce.Výhodou postupu podle vynálezu je použití...

Způsob výroby bis- [.beta. - (4-acetamidofenoxy ) ethyl ] etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240126

Dátum: 15.06.1987

Autori: Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: A61K 31/09, C07C 43/205

Značky: ethyl, 4-acetamidofenoxy, výroby, beta, etherů, způsob

Text:

...reląrystalizaci z n-butylalkoholu za přítomnosti 025 0/0 vody, čímž se získá produkt farmaceutické kvality. -Matečné louhy po ltrystalizaci a azeotropickém odvodnění je možno použítjako. násadu pro další operaci ve fázi vlastní reakce. Rekrystalizaci je. také možno provést ve zředěném ethanolu.iná možnost spočíva v~ oddéstilování rozpouštědla, jnopřípadč za »sníženého tlaku.,vysrážení surového produktu vodouajeho rekrystalizáci. Výchozí...

Způsob zhotovení volně nesené dálková masky pro zmenšující projekční soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lehto Arto, Oksman Erkki

MPK: H01L 21/70

Značky: masky, soustavy, dálková, zhotovení, zmenšující, nesené, volně, projekční, způsob

Text:

...Bo 3 mKaeT 38 CWGTTpeóyemaa Ann oóecneqenua ycroüqwaocwn Macxn Toumnna MaTapuaua nocmuraemca TGM, qwo B onyqae pacmennennoü MHHMMNM Ha 2 anowanmonhux Macox npoexunonuoü nnocnocwn PEHLBGHEqacxuü npouecc He HpDOCT 8 HaBHMBaGTOH nocne oóecneqenua Hymuoü Tonmuuu naxoaoro noxpumna, upmqem nan naxonum noxpuwmem cnoñ mnam paspacwaemcs ,uanmue B ÓOKOBOM m BGDTMKQALHOM HanpaBneHnsx. Swa Texnonormn onaaxo He oóecnequnaem Bosmomxocrb peannsaumm cxemoñ...

Způsob výroby koncentrovaného lakového roztoku na základě chlorovaného polyolefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245261

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rohonczy Viktor, Widl Wolfgang, Simon Nicola-carlo, Szikszai István, Dolkemeyer Wilfried, Nürck Wilhelm

MPK: C08F 8/22, C09D 3/74, C08L 23/28...

Značky: polyolefinů, lakového, výroby, způsob, koncentrovaného, roztoku, chlorovaného, základě

Text:

...xnopmponammm m peremepmponaanue nmcrmunnumem m cona Bneneamue B nponecc pacmnopmrenm oóycnannmaamr aameruoe cammenme CTHÓHHLHOGTH xnopmpoBaHHuX nonmonemHoB.Hpyroñ npmumnom nanenma wepmo - m cnemocrommoomm xnopmponaanux nonmonemmaon HBHHBTCH npmcymcrnme Heaacumeanux 3 aő/Á ~ nonomenmax mapóoaoaux KMGĽOT mnm mx aarmnpmnon, morupue oômumo noöannamr B mcxonmue nonmonewmau nepen mnm B 0 npe MH npouecca xnopmponanmn uns nonmmenma anreamm.Bce arm...

Způsob výroby dispergátoru ze sulfitových výluhů a/nebo sulfitových výpalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240123

Dátum: 15.06.1987

Autori: Simerský Mojmír, Šafránková Jana, Nimeeek Zdenik, Jermolajev Jurij Ivanovie, Zastinker Georgij Naumanovie

MPK: B01F 17/50

Značky: výroby, sulfitových, výluhu, způsob, dispergátoru, výpalků

Text:

...reakčuí iádoby opatřené míchadlem a zpětným chladičem se predloží 8500 kg kalciumsuliitového výluhu odvápněného Líhličitanem sodným. Koncentrace takto upraveného výluhu je 350 kg.m 5. Provede se alkalizace přídavkem 70 kg hydroxidu sodného pro dosažení pH prostředí 10 až 10,5. .Po alkalizaci se za iníchání pridá 250 kg vodného 40 roztoku formaldehydu. Nakonec se do nádrže vloží 1200 kg 400/0 vodného roztoku obsahujícího 65 hmot....

Způsob neutralizace vyčiněných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 240122

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nimeeek Zdenik, Ježek Zdenik, Zadák Milan

MPK: C14C 9/04

Značky: způsob, vyčiněných, neutralizace, usní

Text:

...jako účinná látka uplatňuje v lázni roztok neutralizačního prostředků a jehož podstata podle vynálezu spočíva v tom, že se na usně působí 0,1 až 7,0 hmot. procenty, vztaženo na postruhovanou hmotnost usní, pyroíosforečnanu sodného, při teplotě lázně v rozmezí od 22 do 25 °C.Technický účinek způsobu podle vynále zu je v podstatě dvojího druhu. Z technic kého hlediska nedochází v důsledku používání pyrofosforečnanu sodného k tak zvanemu...

Způsob výroby krystalické alfa.formy hydrochloridu 1-(4-amino-6, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl) piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245258

Dátum: 15.06.1987

Autori: Németh Sándor, Kemény Gábor, Székely Tibor, Mathuny Anikó, Zoltán Sándor

MPK: C07D 405/14

Značky: výroby, způsob, 1-(4-amino-6, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl, krystalické, alfa-formy, piperazinu, hydrochloridu

Text:

...qwo 3-qnpma nonynaercn na p-ąěqpmu rnnmoxnopnna I-(4-amno-6,7-mmeroxcn-zxnnasonnnmn)-4-(2 Qypomu)-nnnepaauna nywem nepexpncrannnaann na naoammnonoro cnpwa npn Harpenannm pacmnopa no II 5 ° C. M HBOÓOPOT, RBK npnneneno B npumepe 4 TOPO me nawenra, Harpenauney BBBBCH 7 r«®opM rnnoxnopnna I-(4-amHo-6,7-nuMeToKcn-2-xnnasonnEux)~ 4 ~(2-Qyponu)-nmnepasnua manxe B nsoammnosom cnnpwe, onHERO no 130 - I 32 ° C, nonyqamw 0( -Qopmy.Bonee Buwonnum...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl) piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245257

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kepplinger Werner, Tyihák Ernö, Blattner Rudolf, Mosse Madeleine, Mincsovics Emil

MPK: C07D 405/14

Značky: způsob, výroby, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl, krystalické, piperazinu, alfa-formy, 1-(4-amino-6, hydrochloridu

Text:

...qwo 3 -®opMa uonyqaemcz na p -®opMu rnnpoxnopnna I-(4-aMMHO-6,7-ĽMMGTOKOK-2-XEHEBOHHHEH)~ 4-ĺ 2 Qyponx)-nnnepasnna nymem nepenpucranmnsanm na naoammnonoro cnpma npu Harpenaann pacmsopa no II 5 ° C. M HHOÓOPOT, Kax npnseneno B npnmepe 4 TOTO me nawenma, narpesaunem BBBGCM 3-ěopmm rnnpoxnopmna I-(4-aMBO-5,7-ĽEMeTOKCE-2-XHBa 30 nEHKM)-4-(2-Qypoxn)-nnnepasnaa Taxme B naoammnonom cnnpre. onHERO ao 130 - I 32 ° C, nonyqamw...

Způsob výroby ohebných křemenných kapilárních chromatografických kolon a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240116

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Hrdlovie Pavol, Šplháeek Roman, Paldan Milan, Chmela Štefan, Muchová Jana

MPK: G01N 30/60

Značky: chromatografických, způsobu, kolon, způsob, kapilárních, křemenných, ohebných, zařízení, výroby, provádění

Text:

...průměru a pomocí regulátoru rychlosti posunování trubice do horkézóny gratitové pece byl vnitřní průměr ka-piláry udržován s přeností i 4 0/0. Na výstupu z grafitové pecebyla na vytaženou křemennou kapilârtl nanesena pomocí nanašecího zařízení vrstva polyesterimidoveho laku, který byl vysušen jirůchodem sušicí pecí vyhřátou v horní části na 400 °C a lna 250 (1. lytvrzotfání poly. trendové vrstvy bylo pFOVGÚGHO zehříváním kapiláry v...

Způsob torkretování vyzdívky hutních agregátů rozptylovým kuželem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245252

Dátum: 15.06.1987

Autori: Süssenbeck Heinrich, Zitz Alfred, Lerchbaum Karl, Tauschel Horst-dietmar, Wolf Günter, Kusakabe Masayoshi, Suzuki Takeshi, Komori Nobutoshi, Ganser Volker

MPK: C21C 5/44, F27D 1/16

Značky: způsob, agregátu, hutních, vyzdívky, rozptylovým, torkretování, kuželem

Text:

...cneumansauñ permcwp. cooöuamnnñ nowoxy KMCĽOpona Bpamawenbnoe nemmeame. Onxoapeweaao noToKy Kmcnopona cooonaewcs nocwynawenbaoe ĽBMKGHMB BĽOĽB conna. KEMmyumñca K Bmxonaomy ceqeanm M Bpamamunücx BOKpyP uenwpanbaoñ OCM HOTOK Kmcxopona Hanpaanea Taarenumanbao K OCHOBQHMD ueHTpanBHOů cwpyn. 83 cpesom ueHTpaHBHOr 0 COUna saxpyueanuü nowox Kncxopona Baanmoneñcwayew c ĽBYXňasaoñ cwpyeü Tonnmsa M oraeynopa M HpMBOĽMT eê so Epamawenbxoe nsmmeane. B...

Způsob výroby standardních referenčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240114

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kutý Jaroslav, Eervinka Bohumil

MPK: G01N 21/25

Značky: způsob, referenčních, materiálů, výroby, standardních

Text:

...vyráběné k účelům rentgenologické analýzy oxidických materiálů, jež obsahují přes 80 procent hmot. boritanů, a které se stávajípo provedení rozboru odpadem. Analytické.kontrola výsledného výrobku je v tomto případě bezpodmínečně nutná.Standardní referenční materiál ve zředěné formě vyrobený podle vynálezu lze použít přímo v práškově podobě nebo v tabletách, či po přetavení ve formě perly, pří 4 .padně po rozpuštění v kyselině ve formě...

Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynování pevných paliv a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240113

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eierník Ján, Elefantová Dagmar, Bartášková Pavla

MPK: C10J 3/00

Značky: zapojení, pevných, způsob, surového, provedení, tlakového, způsobu, chlazení, palív, plynů, tohoto, zpracování, zplyňování, kondenzátu

Text:

...zplynoväní pevných paliv je schematicky znázorněn na výkrese.Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynoväní pevných paliv probíhá příkladně taktoUhli o velikosti zrna 3 až 25 mm zplynuje za tlaku 2,4 MPa v sesuvném loži vzniká Surový plyn, který se odvádí například s teplotou 400 °C. Na-výrobu 1000 m 5 suchého sur-oveho plynu se přivede 916 kg hnědého uhlí s výhřevností 17 M a s obsahern vody 22 . Na...

Způsob potlačení akustické emise tkalcovského stavu, zejména aerodynamického hluku prohozní trysky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240110

Dátum: 15.06.1987

Autor: Král Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: prohozní, způsob, akustické, emise, trysky, aerodynamického, stavu, potlačení, zejména, tkalcovského, způsobu, zařízení, provádění, hluku, tohoto

Text:

...z magnetofonove nahrávky opakující se v rytmu tkacích cyklů. Nahrávka- je předtim pořízena v místech, kde je zapotřebí hluk. utlumit a vyzařujese v takové fázi, aby se vyzařovaný zvuk reproduktoru rušil. s hlukem generovaným v daném místě prohozní tryskou. Nepočítá se s tím, že by se dosáhlo dokonaleho potlačení hluku, ostatné hluk je u tkalcovského stavu generován i jinde než jen aerodýnamickými efekty při prohozu, nicméně .takto lze...

Způsob hromadné výroby tělísek z tvrdých práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243900

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vaníeek Miloš, Málek Karel, Maloušek Antonín, Langhans Jioí, Vymital Jan

MPK: B22F 3/08

Značky: způsob, hromadné, práškových, výroby, tvrdých, tělísek, materiálů

Text:

...vyšší než 0,5. V jediné výbuchové operací lze takto vyrobit několik desítek až stovek výlisků, které mohou mít různý geometrický tvar.Na výkresu jsou na obr. 1 a obr. 2 příklady dvou použitých způsobů výroby tělísek z tvrdých práškových materiálů.Na obr. 1 je základní těleso (lisovnice) l tvořeno válcem z konstrukční uhlíkové oceli,na jehož čelní ploše je souose vypracována válcová dutina. Do dutiny je vložen větší počet tenkostěnných kovových...

Způsob chemického dolešťování opticky opracovaných ploch z křemičitých skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243899

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kotva Vlastimil, Chvátal Ivan, Krabec

MPK: C03C 15/02

Značky: opticky, ploch, způsob, opracovaných, kremičitých, chemického, dolešťování

Text:

...vyleštěným povrchem působí roztokom obsahujícím hmotnostně 1 až 50 procent 96 kyseliny sírové, 0,5 až 40 procent kyselinyfluorovodíkové a 10 až 98,5 procent vody neho alkoholu, glycerínu nebo jiněho orga łnického rozpouštědla po dobu 0,5 až 15 minut při teplotě v rozsahu 10 až 60 °C.Hlavní prednosti tohoto způsobu je významné snížení rozptylu světla u běžně opticky1 eštěnýchpovrchů křemenného skla, na které byla metoda chemického...

Způsob přípravy kyseliny orotové značené radioisotopem uhlíku .sup.l4.n.C o molové aktivitě 5, 5 až 11, 5 GBq.mmol .sup.-1.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243898

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vlasák Ludvík, Holler Milan

MPK: G21G 4/04

Značky: radioisotopem, kyseliny, uhlíku, způsob, sup.1.n, molové, orotové, přípravy, sup.l4.n.c, značené, aktivitě, gbq.mmol

Text:

...vztaženo na výchozi estery a S-methyl 14 Cisothiouronium jodid. Radiochemická čistotu je lepší než 98 1 a produkt nevyžaduje další přečištování. Při přípravě kyseliny 2.4,5-14 ćorotové se tímto způsobem dosáhne výtěžku 40 až 50 R, vztaženo na ethyl l,2-14 dacetát a s-methy 114 Cisothiouronium jodid.Přínosem vynálezu je nalezení způsobu přípravy kyseliny orotove značené radioisotopemC 0 molové ąktivitě 5,5 až 11,5 GBq .mmol-1 ve výtěžku 33 až...

Způsob výroby hydroxidu hlinitého v zrnité, dobře filtrovatelné formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243897

Dátum: 15.06.1987

Autori: Franc Zdenik, Jelínek Tomáš, Trojan Miroslav, Diblík Tomáš

MPK: C01F 7/02

Značky: hydroxidů, výroby, způsob, dobře, formě, hlinitého, filtrovatelné, zrnité

Text:

...nebo uhličitá tak, aby se dosáhlo konečné hodnoty pH v rozmezí 5,5 až 8.Tím se jednak vyloučí najednou hydroxid hlinitý z roztoku hlinitanu v hrubší formě, takže nespojuje zrnka již dříve vyloučeného hydroxidu hlinitého ve velké agregáty, jednak sezlepší rozpustnost síranu amonného. Výsladkem je, že se podstatné uryohlí filtrace při promývání, a to na 3 až 6 hodin pro dávku 2 kg hydroxidu hlinitého, že získaný produkt má jemnozrnnou strukturu...

Způsob výroby piezokeramických materiálů dotovaných oxidy manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243895

Dátum: 15.06.1987

Autor: Malyška Boetislav

MPK: C04B 35/49

Značky: dotovaných, piezokeramických, oxidy, způsob, výroby, materiálů, manganu

Text:

...se systémem Pbo-Mnzoa-02 především sloučenina Ph 3 Mn 6013. Její obsah se podle rovnice l zvyšujePb 3 Mn 5013 .- a pbo 2 Mn 304 oz (1) s rostoucím parciálním tlakem kyslíku při slinovaní keramiky. zvýšení parciálního tlaku kyslíku se tedy projevuje zvýšením elektrické vodivosti a zvýšením dielektrických ztrát piezoke ramického rezonátoru. bůsledkem jsou tedy nižší hodnoty K 31 a om.Nevýhodou současného stavu řeší způsob výroby...

Způsob výroby práškového nitridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243893

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zbirovský Vladimír, Kraus Jan

MPK: C01B 21/064

Značky: práškového, výroby, nitridů, způsob, boritého

Text:

...platiny nebo jejich směsi nebo kysličníku těchto kovů, např. kysličníku nikelnatého. Tato směs se potom žíhú při teplotě 750 až 1 350 OC po dobu 1 až 6 hodin v atmosfére čpavku.výhodou způsobu výroby nitridu boritého podle vynálezu je, že častice hexagonálního nítrídu borítého jsou rovnoměrně-rozptýlené v celém objemu resgujícíoh látek, v němž tvoří krystalizační zárodky msziproduktu při výrobě s dvoustupñovým žíhéním, kdy konečný produkt se...

Způsob přípravy bezkyslíkového nitridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243889

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pangl Antonín, Neuhöfer Lubomír, Mánek Boetislav

MPK: C01B 21/064

Značky: nitridů, boritého, způsob, přípravy, bezkyslíkového

Text:

...toxicitu těchto sloučenin born.Uvedené nevýhody jsou odstraněny způsobem připravy nitridu boritého podle vynálezu, který spočivá v tom, že pěnový grafit s pőtovitosti nad 90 8 se nasyti roztokem kyseliny borité a močoviny při teplotě 80 až 240 °C a po nasycení se zahřivá v proudu amoniaku při teplotě 900 až 1 zoo °c. Reakcekyseliny borité s močovinou v dusikové atmosfeře, vytvořené plynným amoniakem, vedoucí k nitridu boritému, se...

2-akryloyloxy-2-fenyl a 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251349

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hrabák František, Kubánek Vladimír

MPK: C07C 57/32

Značky: 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové, způsob, jejich, kyseliny, 2-akryloyloxy-2-fenyl, výroby

Text:

...a chlazení ledovou lázní zvolna přikape 2,60 g (25 mmol) methakryloylchloridu. Směs se potom michá 1 hodinu při laboratorní teplotě a nakonec se zahřeje ve vyhřáté olejové lázní (120 OC) k varu a ochladí. Na dně čistého roztoku jsou kapky vískózní kapaliny. Vodný roztok se odlije a olejovitý produkt se dvakrát přesráží z vod 251 349ného roztoku hydrouhlíčitanu sodného kyselinou chlorovodikovou způsobem popsaným v přík 1 adu.1. Získané...

Způsob vymývání matrice magnetického separátoru a magnetický separátor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251348

Dátum: 11.06.1987

Autori: Víšek Miroslav, Fojtek Jiří, Chrz Vladimír

MPK: B03C 1/02

Značky: způsob, magnetického, způsobu, tohoto, provádění, matrice, separátor, magnetický, vymývání, separátoru

Text:

...takže po přesunu je toto lože regenerováno a bezprostředně připraveno pro opětné zachy 251 348cování zmagnetovatelných částic ze suspenze v následující aktivní fázi separačniho cyklu. Podstata magnetického separátoru, umožňujiciho provedení způsobu podle vynálezu spočívav tom, že rozdíl objemů vnějších nátokových soustav separečních nádob v jedné krajní poloze oproti druhé krajni poloze je stejný nebo větší než volný objem jednoho ze...

Polyvinylbutyralová fólie pro vrstvená bezpečnostní skla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251341

Dátum: 11.06.1987

Autori: Obrdlíková Hana, Zvoníček Josef, Sládeček Antonín, Svoboda Jiří, Král Vladislav, Čermák Jaroslav, Jelínek Otto, Kokeš Zdeněk

MPK: B29D 7/01

Značky: fólie, polyvinylbutyralová, bezpečnostní, výroby, vrstvená, způsob, její

Text:

...je dále způsob výroby této fólie, jehož podstata spočíva v tom, že vytlačovaná fólie sebezprostředně po výstupu z vytlačovací hlavy ochlazuje ve vodní lázni o teplotě 20 až 50 °C a vzdálenosti od vytlačovací hlavy 4 až 100 mm, s výhodou 10 až 30 mm, přičemž V místě vstupu fólie do vodní lázně se zabezpečuje kontinuální cirkulace vody.Nerovnoměrný povrch fólie podle vynálezu je vytvářen pomocí elastických vlastností taveniny. Tavenina...

Způsob výroby příze principem předení s otevřeným koncem ze svazku nekonečných vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251329

Dátum: 11.06.1987

Autori: Reymanová Markéta, Fajt Ludvík, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: vláken, otevřeným, výroby, předení, svazků, příze, nekonečných, způsobu, koncem, provádění, zařízení, tohoto, principem, způsob

Text:

...oddělují rotujícím oddělovacím prostředkem staplová vlákna, odváděná pracovním podtlakem do rotorového spřádacího ústrojí, ze kterého se vytvářená příze odtahuje, který se podle vynálezu vyznačuje tím, že se podávaný svazek nekonečných vláken ve tvarovací komoře tvaruje do vlákenného rukávu vytvoreného z kuželovitě se rozšiřující homogenní vrstvy paralelné uspořádaných nekonečných vláken,vytlačovaného kruhovou štěrbinou z tvarovací komory,...

Způsob formování hliníkové anodové fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251327

Dátum: 11.06.1987

Autor: Dokoupil Jaroslav

MPK: H01G 9/00

Značky: formování, způsob, fólie, anodové, hliníkové

Text:

...na formovacím napětí Uf vztahemČas řízené tepelné oxidaoe t/s/ je dan vztahem t/s/ l,2 Uf q ,kde q se pohybuje v rozmezí od O do 60.Výhodou uvedeného způsobu formování je to, že takto upravená folia se vyznačuje velkou stabilitou a zvýšením specifické kapacity o 30 až 60 v širokém rozmezí formovacího napětí 20 až 250 V. Zvýšení specifické kapacity fólie umožňuje použít pro stejný kondenzátor menší množství főlie. Tím dochází ke...

Způsob desaktivace vod a roztoků s obsahem radia

Načítavanie...

Číslo patentu: 251321

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zubček Ladislav, Hanus Václav, Novák Luboš, Anděl Petr

MPK: C02F 1/58

Značky: desaktivace, obsahem, způsob, roztoku, radia

Text:

...a v neposledni řadě dochází vzhledem k příznivému chemickému složení kalů k výraznému zlepšení účinků dekontaminace, neboř- 2 251 321 navíc dochází i ke strhávání iontů těžkých kovů a dalších látek do sraženiny. Při k 1 asickém.p 0 Stupu výroby baryových sloučenin se f 1 o~ tovený barytový koncentrát smísí s předepsaným množstvím koksu nebo černouhelného prachu jako redukovadla a žíhá se při teplotách 1100 až 1300 °C v rotační peci za vzniku...

Způsob postupného zápustkového kování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251316

Dátum: 11.06.1987

Autori: Talafous Jiří, Horáček Jaroslav, Chládek Vladimír

MPK: B21K 1/08, B21J 5/02

Značky: zařízení, provádění, kovaní, způsobu, postupného, zápustkového, způsob, tohoto

Text:

...hotovo konw cové části lg výkovku ll s přechodovými oblastmi A mezi kovanou a nekovanou částí výkovku ll a v dalších zdvizích se dokončí střední část lg výkovku ll . Pro kování je s výhodou použito mechanického kovacího lisu.Zařízení k provádění způsobu postupného zápustkového kování se vyznačuje tím, že sestává ze spodní zápustky l a z horní zápustky g, kde jedna ze zápustek ,g je celistvá a druhá je dělená. V jednom z příkladů provedení je...

Způsob krčkového dloužení syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251315

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hynek Zdeněk, Konopík Bohumil, Blažek Jiří, Vaníček Jiří, Prchlík Václav

MPK: D02J 1/22

Značky: syntetických, krčkového, způsob, vláken, dloužení

Text:

...krčku dochází v místě přítlaku na opásané brzdící galetě je stabilizaoe místa krčku dokonalá. V místě přítlaku je velký grądient napětí po délce vlákna a krček je etabilízován do místa přítląku na velmi širokém rozsahu napětí. Stabilizace krčku vytváří tak předpokladý pro rovnoměrné bezporuchové nehomogenní dloužení. Fyzikálně-mechanické vlastnosti mají zlepšenou rovnoměrnoet i při dloužení svazku vláken, jejichž jednotlivé části mají...

Způsob úpravy kovů před výbuchovým plátováním s omezením deformací bimetalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251312

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tesař Josef, Vacek Jan, Souček Vladimír, Koritta Josef, Chládek Lubomír

MPK: B23K 20/24

Značky: výbuchovým, způsob, deformací, omezením, úpravy, plátováním, kovů, před, bimetalu

Text:

...pokud vůbecvznikne, vykazuje enorni deformace a zdaleka neni vyloučeno2 riziko úplné či částečně ztráty drahého kovu. 251312Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob úpravy kovů před výbuchovým plátovánim s omezením deformací bimetalu, jehož podstata spočíva v tom, že plátovaný kov se zapustí do kovového připravku, a spojí se s nim přilepením vrstvou pryskyřice nebo připájením nízkotavitelnou slitinou tak, že povrch plátovaného kovu...

Způsob chlazení plynu vstupujícího při teplotě nižší než 190 stupňů do druhé absorpce při výrobě kyseliny sírové dvoustupňovou katalytickou oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251311

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bulička Milan, Prusek František, Tomášek Karel

MPK: C01B 17/765

Značky: stupňů, sírové, kyseliny, oxidací, absorpce, způsob, vstupujícího, druhé, plynů, nižší, teplotě, chlazení, výrobe, katalytickou, dvoustupňovou

Text:

...vody nebo / a do předehřívací části předehřívače. Regulací poměru dílčích proudů lze dosáhnout Požadované teploty těsně nad rosnym bodem plynu.Důsledkem tohoto poznatku je, že plyn vstupující do druhé absorpce je možno ochladit psdstatně níže než plyn vstupující do první absorpcą to o 154 80 °C v závislosti na způsobu chlazení a celkovém stavu technologievčetně tvorby mlhy kyseliny sírové V první absorpci) která má za následek zvýšený...

Způsob výroby tvarované šicí nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251308

Dátum: 11.06.1987

Autori: Strečanský Michal, Kiss Šteffan, Bezemek Vladislav, Piller Bohumil, Klusáček Ivan

MPK: D02G 3/38, D02G 3/28

Značky: nitě, tvarované, šicí, způsob, výroby

Text:

...potřebné pevnosti a jemnosti. Lze odpovídajicím způsobem usměrňovat tažnost nitě a poměr plastické a elastické deformace. Rovněž sráživost se může upravovat podle potřeby.6. Dovoluji vyrobit rovnoměrnäjši šicí nit s vysokou odoln ností vůči mechanickému oděru.Nepřekvapuje proto, že z těchto důvodů vznikly v pos 1 ed~ nich letech četné vynálezy, jež navrhuji syntetické vláknana výrobu šicích niti.Napřiklad z patentového spisu USA č. 3 775 960...

Způsob stanovení uhličitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251305

Dátum: 11.06.1987

Autor: Zeman Ivo

MPK: G01N 30/04

Značky: uhličitanu, způsob, stanovení

Text:

...S 02 ze siřičitenů aj./. Citlivost nového postupu je prakticky na hranici běžné koncentrace C 02 ve vzduchu, může však být zvýšena seřízením detekce. Je-li třeba stenovit nízké nebo stopové obsahy uhličitsnů, bere se korekce na C 02 ve vzduchu na základě slepáho pokusu. Jinak je možno zvýšit i- 5 251 305 navážku pro stanovení. Nový postup využívá běžného přístrojevého vybavení plynové chromatografie s dostupnou náplní kolony a běžným...

Způsob uvolňování sypkých látek skladovaných v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 251304

Dátum: 11.06.1987

Autor: Švadlenka Josef

MPK: B65G 3/04

Značky: zásobnících, sypkých, skladovaných, uvolňování, látek, způsob

Text:

...sypkých látek podle vynálezu lze využít u všech zásobníku, u nichž je možné po dobu zhruba 10 s vytvořit podtlak řádově 0,001 MPa.Způsob podle vynálezu byl realizován u pěti 130 m 3 jehlanových zásobníků pro hydroxid vápenatý. Zásobníky byly v herní části propojeny potrubím napojeným na ventilátor o výkonu 3 kw, který byl původně určen jen k zabránění úniku vápna vlivem netěsnosti sil při doplňování pneumatickým dopravníkem. Podtlak...