Patenty so značkou «způsob»

Strana 167

Způsob přípravy N-aryl-N´,N´-dimethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240381

Dátum: 15.08.1987

Autori: Berndt Wolfgang, Picmaus Jan, Plhák Radoslav, Hudec Petr

MPK: C07C 127/19

Značky: přípravy, způsob, n-aryl-n´,n´-dimethylmočoviny

Text:

...systému při tlaku 0,1 až 0,6 MPa. Plynný nebo kapalný dimethylaminvse uvádí k predloženému roztoku arylisokyanätu V uzavřeném reaktoru nebo se douzavře něho reaktoru dávkuje roztok arylisokya- nätu i dimethylaminu.Postupem podle vynálezu lze připravit.produkty o velmi vysoké čistotě při výtěž ku nad 90 0/0 teorie i při- nízké spotřebě dimethylaminu 100 až 105 --teorie, Arylisokyanäty se pro reakci používaji přímo ve formě reakčnich roztoků...

Způsob supersensibilizace halogenstříbrných negativních černobílých a chromogenně vyvolávaných fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240368

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sobola Jan, Courton Jioí, Kaláb Vladimír, Caha Zdenik

MPK: G03C 1/08

Značky: černobílých, materiálů, supersensibilizace, fotografických, způsob, halogenstříbrných, chromogenně, vyvolávaných, negativních

Text:

...uvádí naměřené sensitometrické hodnoty získané po expozici polevu na sensitometru FSR - 41 a černobílé zpracování v- lázních o složenílíkosti častice 0,85 (am, koeficientu variace 26 , obsahující 96 0/0 mol( Br a 4 mol 9/0 I s obsahem stříbra 45 g/kg, obsahom pojíva 7,5 byla chemicky sensibílizována pomocí thiosulíátu sodného pentahydrátxr, sulío kyanldu amonného, chloridu zlatitého a to. luensulfinanu sodného po dobu 150 minutpři 52 °C. Po...

Způsob emulgace barvotvorných disperzních složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240365

Dátum: 15.08.1987

Autori: Michálek Zdenik, Vobooil Jioí, Raška Stanislav

MPK: G03C 1/08

Značky: složek, barvotvorných, emulgace, způsob, disperzních

Text:

...že se z emulgačního procesu zcela i eliminuje nízkovroucí rozpouštědlose docíl-í vysoké koncentrace emulze- 5 až 20 gbarvotvorné složky na 100 g emulgátu atím i vysokého obsahu stříbra v- emulzi, eventuálně na ploše. Vysoká koncentrace takto získaných emulzí silně sníží možnost difúze barvotvorných složek mezi vrstvami a umožní se současně polévání více emulzi,obsahující různé barvotvorné složky přímona sebe bez ochranné vrstvy.Další výhodou...

Způsob emulgace barvotvorných disperzních složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240364

Dátum: 15.08.1987

Autori: Melcr Slavoj, Sokol Václav, Horný Bohumil

MPK: G03C 1/08

Značky: barvotvorných, složek, disperzních, emulgace, způsob

Text:

...odstraňováni z fotografických emulzí anízký stupeň bezpečnosti celého technologického procesu. . A .Z vysokovroucich rozpouštědel se nejvíce používá dibutylitalát, tri-o-kresylfosfát, cel- losolveftalát apod. K usnadněni dispergace,event. emtilgace barvotvorných složek sepřidávaji k emulgované směsi dispergátory .jako je např. ditolylmethandisulfonová kyselina, dinaftylmethandisulionová kyselina 1- 4-su 1 fofeny 1 -3-methy...

Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů pro oxidaci nenasycených aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243445

Dátum: 14.08.1987

Autori: Henrion Romain, Lorang Lucien, Goedert Ferdinand, Berretti Anna Maria, Metz Paul

MPK: B01J 23/92

Značky: přípravy, oxidací, aldehydů, směsných, způsob, nenasycených, katalyzátoru, oxidových

Text:

...1408 nn hodnotu pl I 6 el B poskytnou hosogenni roztok vlech ektivnich ololok ketslysdtoru, ktorý se poto dále po připodnd přední ředidln bary spůsohe sehucti do konsis 3 243445tenca pasty, kterl se vysulí, obsaleaő soli teniow rozlolí a takto získaní hsota po přídavlm tabletačních přizld ztabletuJe s vyłihá, čímž nu poładované kstalytická vlastnosti.zíkladní anolství nx 4011, kyseliw vinnő. kyseliny dusičnć a vody k rozpouitiní...

Hydrogensulfáty alkyl 3-aminobenzoátů alkalických kovů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243441

Dátum: 14.08.1987

Autori: Simmons Walter John, Lyerly William Marcelle, Stockburger Hermann

MPK: C07C 101/62, A61K 31/245

Značky: výroby, hydrogensulfáty, alkalických, alkyl, 3-aminobenzoátů, způsob, kovů, jejich

Text:

...2 od 6 hodiniek íohdní oo vylouěonł produkt obocndho vzorco I odrutrujo, proąyao In mluví dřívo uínlndho orpniokdho rozpoultldh o vyzuli.14 th obocndho vzor-co I out z okologlckdho hlodizko colou odo výhod, noboř. obzohudi Joko kyzolou oouddn bydrogonoultdt Ilkonckdho kovu, ktorý Jo z lvgdonickdno hloddzkz nprooto bozpodlv.K roztoku ouvl J-ounobonzodtu 1310 5/ vo 120 1 othonolu bylo přtddno při. teplot íztnooti zo lntonzdvntho temu 24 g...

Způsob výroby zkušebních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243438

Dátum: 14.08.1987

Autori: Krüger Benno, Müller Werner

MPK: G01N 1/28

Značky: výroby, vzorků, zkušebních, způsob

Text:

...vzorku kovových trubek s umělými vodami určených parametrů na vnitřním povrchu. Podntato vynálezu spočíva v tom, že vnitřní část vzorku, v níž je vytvořena definovaná měla vad, se zalisuje do vnější části vzorku. Hloubka umelé vady je dáne tlouvšĺkou stěn vnitřní části, 3931 šířka je dana ioaťkou vložených planžet.Výhoda zpüaobu podle vynalezu spočíva zejména v možnosti. vytvořit vady extrémne malych šířok, tj. setirw mm, a to na...

Způsob dávkování odsířovacího aditiva tvořeného alkalickými zeminami v práškových ohništích kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243437

Dátum: 14.08.1987

Autor: Hakenberg Walther

MPK: F23C 11/02

Značky: kotlů, práškových, způsob, ohništích, dávkování, alkalickými, odsířovacího, zeminami, tvořeného, aditiva

Text:

...frontu zápalu ve hlavním práškovacím ohništi,jehož uhelný prášok v důsledku této stabilizace může být i zatižen přídavkem aditíva.Do pomocného přiřazeného přídavného fluidního ohniště je aditivum přiváděno pouze v takovém množství, aby nebyl ohrožen jeho stabilní apalovací proces, tj. aby popelnatost paliva e aditivem v sušině nepřekročila 75 .Hlavní výhodou je možnost převedeni velkych kotelních jednotek elektrárenských bloků na...

Způsob impregnace katody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243415

Dátum: 14.08.1987

Autor: Voddáeek Václav

MPK: H01J 9/02

Značky: impregnace, katody, způsob

Text:

...vrstve pyrolytiokěho grantu, tak l jeho laprsmsce thnx-lom v celi hmotě vytvárané katody. lavíc je přitom vyloučeno nebezpečí, pŕímlho etyku operátora s radíoaktívnía thoriem.Způsob lmpregnaoe kstody vakuová eloktronky podle vyndlezu bude ndeladovně blíze popm v ptíkladovća provedení e pomocí přípoáonoho vyobrazení eoheuatícky ndsoliuaícího princip lmpregnacs thnx-len.Vychosí subetancí pro iapregneoi Je halogenidovd sůl thoria, například...

Způsob stabilizace spalování ve druhém stupni hoření hybridního fluidního ohniště a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243410

Dátum: 14.08.1987

Autori: Schmíd František, Mrhálek Karel, Plotiný Arnošt

MPK: F23C 11/02

Značky: způsobu, zařízení, stabilizace, druhém, fluidního, ohniště, hoření, provádění, spalování, hybridního, stupni, způsob

Text:

...plynu.X provedení spůsobu podle vynňlezu slouii zařízení, jeho podstata spoćívá v ton, že do uklidňovecího prostoru prvého stupně horení jsou naústäny dyěny sekundárníłn vzduchu s dálkově I-ízenými ventily, napojená na regulační člen, který je spojen a tsploněrem.výhodou vynálezu je- sejuóne jednoduche sejiětovdní potřebné teploty, ktere zaručí pri vstupu hořlevýoh plynu do druhého ohnisko spalování jejich vsnioení, aniž by mohlo dojít...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240999

Dátum: 14.08.1987

Autori: Mánek Oldoich, Mašek Václav, Oíman Jaroslav

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: 2-dichlorethanu, způsob, výroby

Text:

...byl nyní nalezen v postupu,který je předmětem předloženého vynálezu.Předmětem předloženěho vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s ohlorem v rozpouštědle v přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícíhoz bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popŕípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplotě pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240987

Dátum: 14.08.1987

Autori: Rayman Václav, Novák Jioí, Rott Jioí

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: výroby, 2-dichlorethanu, způsob

Text:

...předloženého vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s chlorem v rozpouštědle V přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícího z bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popřípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplote pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20 do 100 °c a při atmosférickém nebo zvýšeném tlaku a oddělovaním 1,2...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240984

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kadlec Václav, Opoeenský Miloš, Kubát Oldoich

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: výroby, 2-dichlorethanu, způsob

Text:

...značnou měrou potlačují korosi při použítí kovových reaktorů, které nejsou odolné vůči korosi, a která se vyskytuje a nevýhodně působí u známých způsobů/výroby 1,2-dichlorethanu.Dále bylo zjištěno, že 5 výjimkou nepatrného množství prvního substitučního produktu 1,1,2-trichlorethanu a odpovídajícího nepatrného množství chlorovodíku, se za podmínek postupu podle vynálezu netvoří žádné další vedlejší produkty.Reakční roztok zůstává i po...

Způsob hydroformylace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240983

Dátum: 14.08.1987

Autori: Mrázek Jan, Planka Bohuslav, Bosák Miroslav, Fiala Stanislav, Pavlík Oldoich, Brož Václav, Jioiený Vladimír, Vychodil Petr

MPK: C07C 45/50, C07C 47/02

Značky: hydroformylace, olefinu, způsob

Text:

...způsob hydroformylace olefinů se 2 až 5 atomy uhlíkunízkotlakým pestupem za použití rhodiových katalyzátorů V kombinaci s vysokotlakým postupem za použití kobaltových katalyzátorů podle vynálezu.Podle vynálezu se odpadní plyn z nízkotlakého zařízení obsahující nezreagovaný olefin komprimuje a hydroformyluje se ve vysokotlàkém zařízení při tlaku 100.105 Pa až 350.105 Pa a při teplotách 120 až 180 oc v přítomnosti kobaltu v kovové...

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240978

Dátum: 14.08.1987

Autor: Noga Zdenik

MPK: C08L 25/06, C08K 5/10, C08J 9/14...

Značky: styrenového, zpěňovatelná, výroby, její, způsob, polymerů, částice

Text:

...v mísiči smísí s jemně rozděleným GMS /90 B projde sítem 425 mesh/. Směs se mísí přibližně po dobu 15 minut.Pro předpěnění se perly umístí do kotle vybaveného míchacím zařízením a přívodem páry mezi perly. Předpěnění se provede uváděním páry o tlaku 34 kPa do perel po dobu asi 2 minut. Předpěněně částice mají průměr asi 5 mm.Pro vyzkoušení vlastností výsledného tvarovaného pěnového předmětu se použije formy na výrobu přenosné ledničky....

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240977

Dátum: 14.08.1987

Autor: Vitásek František

MPK: C08J 9/14, C08K 5/13, C08K 5/02...

Značky: styrenového, způsob, částice, její, výroby, polymerů, zpěňovatelná

Text:

...n-pentanu. V příkladech podle vynálezu se v tmto okamžiku také přidávají přísady pro snížení hořlavosti v množstvích, která jsou uvedena dále.Obsah kotle se zahřeje na teplotu 102 až 110 °c a za míchání se udržuje pri této hodnotě po dobu 7 až 10 hodin. Pak se kotel ochladí na teplotu mfstnosti, jeho obsah se okyselír kyselinou dusičnou, perly se oddělí od vodného prostředí, promyjí se vodou a vysuší na vzduchu při teplotě místnosti.Pro...

Stříbrný katalyzátor a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240968

Dátum: 14.08.1987

Autori: Ružieka Jan, Netolický Václav, Stránský Vladislav

MPK: C07D 301/10, B01J 23/50

Značky: způsob, katalyzátor, přípravy, stříbrný

Text:

...na nanášení stříbra a promotoru na nosičový materiál se popisují V uvedených publikacích různé postupy. Tak se při způsobu podle německého zveřejněného spisu DOS 23 00 512 a 27 34 912 stříbro /aminový komplex soli stříbra/ a promotor /promotorová sloučenina/ nanášejí současně a impregnací na nosičový materiál.Při výrobě stříbrného katalyzátoru podle německé vyložené přihlášky číslo 26 40 540 nemá způsob nanášení stříbra a promotoru na nosič...

Způsob přípravy derivátů kyseliny karbazové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240967

Dátum: 14.08.1987

Autori: Strážnický Karel, Kolena Jioí, Koudele Václav, Rubáš Vlastimil, Kopecký Ivan, Macek Vladimír, Kaeín Jan

MPK: A23K 1/16, C07C 109/14, C07C 109/16...

Značky: způsob, karbazové, derivátů, přípravy, kyseliny

Text:

...vzorce III může být rovněž použito reaktivního derivátu této sloučeniny odvozeného na aminové skupině. Tyto sloučeniny odpovídají obecnému vzorci, R 6 C N - NH- co 0 R 3 /VIII/,RZ//// ve kterém R 7 znamená atom vodíku, nižší alkylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, R znamená atom vodíku nebo nižší alkylovou skupinu nebo R 6 a R 7 tvoří dohromady s atomem uhlíku, ke kterému jsou vázâny, cykloalkylidenový kruh se 3 až 7 uhlíkovými atomy za...

Stříbrný katalyzátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240965

Dátum: 14.08.1987

Autori: Krejcar Miloš, Pľutová Mária, Bobovský Jaroslav

MPK: C07D 301/10, B01J 23/66, C07D 303/04...

Značky: katalyzátor, způsob, stříbrný, výroby

Text:

...zveřejněné přihlášky vynálezu DOS číslo 24 54 972, 26 40 540, 2723 918, 28 19 595 a 28 20 170, kde se uvádí, že se získajínové stříbrné katalyzátory na nosiči s vysokou účinnosti, jestliže se kromě stříbra na nosičový materiál nanáší více speciálních promotorových kovů, přičemž je lhostejno, v jakém sledu se stříbro a promotor na nosičovém materiálu vylučují.známý stav techniky, týkající se způsobu nanášení stříbra a promotoru na nosičový...

Způsob výroby stabilního roztoku, obsahujícího železo a selen

Načítavanie...

Číslo patentu: 240957

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pavlík Vladislav, Koneený Luboš

MPK: A23K 1/175, A61K 33/04

Značky: selen, železo, stabilního, roztoku, obsahujícího, výroby, způsob

Text:

...v séru a aktivita enzymu glutathion-peroxidázy byly vzaty za míru bioaktivity selenu v organismu. Bylo zjištěno, že obsah selenu i aktivita glutathion-peroxidázy/gSH-Px/ byly významně vyšší u prasat, jimž byl podán přípravek, než u prasat, která dostala jenom selen /tabulka 1/. Po dobu zkoušení dostávala všechna prasata stejnou dietu.Číslo Vzorek O osmého dne patnáctého dne gSH-Px se gSH~Px Se gSH-Px Se IU-1 ng/ml IU-1 ng/ml IU/1 nq/ml 1...

Způsob přípravy perleťově lesklých pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240956

Dátum: 14.08.1987

Autori: Slabý Vladislav, Halad Zdenik

MPK: C09C 1/36

Značky: způsob, lesklých, pigmentů, přípravy, perleťové

Text:

...ve vodném roztoku, který se upraví vhodnou kyselinou, jako například kyselinou solnou nebo kyselinou sírovou, na hodnotu pH 0,5 až 5, suspendují ve vodném roztoku, který se upraví vhodnou kyselinou,jako například kyselinou solnou nebo kyselinou sírovou, na hodnotu pH 0,5 až 5, obzvláště 2,0 až 3,0.K této suspenzi zahřáté na 50 až 100 OC, s výhodou O až 80 OC, se potom nechá pomalu přitéci roztok soli titanu, přičemž se současným...

Způsob přípravy disperzí vláknité celulózy s fibrilárním kysele zbotnalým kolagenem a jejich zpracování na kompozitní materiály vhodně zejména pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 244882

Dátum: 14.08.1987

Autori: Hotten Terrence Michael, Répási János, Biro Eva, Chakrabarti Jiban Kumar, Fodor István

MPK: A22C 13/00, A61L 17/00, C08L 89/00...

Značky: zbotnalým, zejména, kolagenem, fibrilárním, potravinářství, přípravy, disperzí, způsob, vhodné, zpracování, materiály, vláknité, jejich, kompozitní, kysele, celulózy

Text:

...hydrogelu je zde prostředkem k vytvoření stabilních disperzí vláknité celulőzy a jejich úspešného spojení s kysele zbotnalou kolagenní hmotou. Hydroqel s dispergovanou celulőzou se přidává ke kysele zbotnalé kolagenní hmotě, jejížbližší vlastnosti jsou dostatečně známy v průmyslu umělých střev.Poměr hmotnosti obou míchaných hmot se řídí zvoleným poměrem jejich suchých složek. Obsah vláknité celulőzy je však nejvýše 25 hmot. a obsah...

Způsob chemické syntézy supravodivých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244879

Dátum: 14.08.1987

Autori: Salamon Zoltán, Zsupán Kálmán, Somogyi Gabor, Csorvássy István, Gyökér István, Gulyás Imre

MPK: C23C 14/00

Značky: sloučenin, způsob, supravodivých, chemické, syntézy

Text:

...například drát nebo pásek se naprašuje již požadovaná sloučenina,přičemž katodový terč je z jednoho prvku-například niobu. využívá se skutečnosti, že katodový terč bombardovaný urychlenými ionty uvolňuje atomy a současně jim uděluje požadovanou energií potřehnou, aby proběhla žádaná chemická reakce.Vysoká rotace doutnavého výboje v magnetronu podporuje vzájemné promíchání všech komponent a jejich chemickou reakci. Výhoda tohoto způsobu je...

Způsob úpravy dichlortriazinových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 244877

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vereczkey Edde, Görög Péter, Bosits Gyula, Takács István

MPK: C09B 62/04

Značky: barviv, dichlortriazinových, způsob, úpravy

Text:

...podle vynálezu je snížení spotřeby surovin vlivem sníženého hyi drolytického podílu barviva proti dosavadnímu způsobu. Další výhodou je úspora stabilizátotuPro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení. P ř í k 1 a d lPasta modrého izolovaného dichlortriazinového barviva získaná běžným způsobem kondenzací 1-amino-2-bromantrachinon-4-sulfokyseliny s 3-fenylen-diamin-4-sulfokyselinou, následnou kondenzací...

Způsob statického smáčení kapilár roztokem stacionární fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 244869

Dátum: 14.08.1987

Autori: Paxson Timm Edward, Tang Sunny Conrad, Steil Klaus-peter, Kim Leo

MPK: G01N 30/00

Značky: způsob, smáčení, roztokem, kapilár, statického, fáze, stacionární

Text:

...hodinu.K tomu ještě je nutné kapiláru s roztokom termostatovat a po celou dobu smdčení udržovst přibližně stálou hodnotu vakua. Uvedené nevýhody odstraňuje způsob statickáho emáčeni kapilár roztokem stacionární fáze, jehož podstatou je, že se kapilára naplňuje roztokom staciOnární fáze v nízkovrouoím rozpouštědle a celá se udržuje při teplotě vyšší než je teplota varu rozpouätědla. 4způsob podle vynálezu umožňuje urychlení celého procesu...

Způsob snížení obsahu uhličitanů v taveninách směsí dusičnanů a dusitanů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244867

Dátum: 14.08.1987

Autori: Forejt Jioí, Kulka Štipán, Hloušek Josef

MPK: C01D 9/00

Značky: alkalických, směsi, způsob, obsahu, taveninách, snížení, dusitanů, uhličitanu, kovů, dusičnanu

Text:

...se probublá plynným oxidem dusičitým nebo směsi oxidu dusičitáho a chemicky inertního plynu obsahující 0.1 až 99 mol. s N 02, při teplotě v rozmezi 150 až 4 oo °c.Uvedeným způsobem se uhličitany v tavenině rozloží a vznikají alkalické dusičnany, dusitany a plynný oxid uhličitý, který z taveniny vytěká. Přitom nedochází k podststnější oxidaci dusitanů na dusičnany, takže původní složení solné lázně se nezmění.Délka procesu závisí na...

Způsob zpracování zakalených a/nebo nabíhavých sklovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244865

Dátum: 14.08.1987

Autori: Macku Blanka, Viklický Vladimír

MPK: C03B 19/00

Značky: zakalených, způsob, nabíhavých, zpracování, sklovin

Text:

...pohybu výtokovým kanálem okolní nezachlazenou sklovínou, případně za pomoci příhřevu pomocným tepelným zdrojem,opět prohřeje, takže její teplota dosáhne nebo zpravidla projde a překročí interval kalicích nebo nabíhacích teplot, načež se s výhodou provede homogenizace skloviny v celém vytékajícím objemu.Při tomto způsobu se v části skloviny zachlazené na nukleační teplotu vytvoří nukleační jádra, která během následujícího prohřevu skloviny...

Způsob měření příkonu rotační pece při zjišťování poruchových stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244853

Dátum: 14.08.1987

Autor: König Josef

MPK: F27D 21/04

Značky: stavu, zjišťování, poruchových, měření, příkonu, způsob, rotační

Text:

...pomocí lineární přechodové charakteristiky. Na vodorovné ose této prechodové charakteristiky jsou intervaly, tedy nezávisle proměnnou není čas, ale počet otáček.Postup měření příkonu pohonu rotační pece podle vynálezu je dále objasněn na příkladném provedení.Ve vyhodnocovacím zařízení, do kterého se přivádí imyuls od snímače ctáček rotační Pece a ze signálu příkonu pohonu rotační pece se získá průměr a rozdíl mezi maximální R minimální...

Způsob přípravy betonově směsi z pouštního písku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244851

Dátum: 14.08.1987

Autor: Studnický Petr

MPK: B28B 1/50

Značky: způsob, přípravy, pouštního, směsi, betonové, písku

Text:

...místního zdroje v poušti a jen třetina potřebného materiálu tj. cement, voda a nenapěněný polystyren se musí dopravit na staveniště.Představuje to vysoké úspory na dopravních nákladech. Ještě podstatnější je však zvýšení technického využití přepravních prostředků v poušti, které se projeví zvýšením objemu stavebních prací a zrychlením tempa výstavby. Při výstavbě objektu se dosahují vysoké úspory na izolačních materiálech.způsob...

Šupinatý pigment na bázi šupinek slídy nebo mastku a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244837

Dátum: 14.08.1987

Autori: Golasowski Kazimír, Korczyňski Petr, Chrápek Petr

MPK: C09C 1/36

Značky: šupinatý, pigment, bázi, způsob, přípravy, slídy, mastku, šupinek

Text:

...airkonia, hydroxid zinečnatý, hydroxid vápenatý a hydroxid hořešnatý. Příkladem uhlićitanu kovu je hydrogenuhličitan hořečnatý, hydrogenuhličitan vápenatý a hydroqenuhličitan zinačnatý.srážaní se může v tomto případě provádět přímo po vysráženr síranu barnatćho nebo se může piqmant potažený síranem barnatým pro další srážení opět suspendovat ve vodě. V každém Případě so vychází z Oi hmot. auapense, ko ktoré as přidá při teplotě v rozezí 5 až...

Způsob hydrogenace uhlí obsahujícího vápník

Načítavanie...

Číslo patentu: 244834

Dátum: 14.08.1987

Autori: Burian Alois, Hyška Karel, Eervenka Zdenik, Koístek Jioí

MPK: C10G 1/06

Značky: způsob, vápník, obsahujícího, hydrogenace, uhlí

Text:

...na jakám místě se kal z horkěho odlučovsče do hydrogenovsně uhelnć hřečky pridávať. Muža se napłülsd tento kal frřlvádět primo do hydrogenačního resktoru, Popřípadě, když je více reaktorů zařazených v řadě za sebou, savádí se výhodnä do prvního reaktoru.mu se ale také privádět do uhelné bfečky předtím. se dosáhne posledního reaktoru. Obzvláitě jednoducha možnost spočíví v tom. že se kal z horkého odlučovače płídává do nádrže,ve která...

Způsob výroby polyakrylamidového pojidla k fixaci jemnozrnných sorpčních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244828

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vaníeek Jioí, Milner Miloš, Kraus Jioí, Blažek Jioí, Richter Jioí, Sedláeek Pavel, Kraus Miloslav, Jalovecký Jan, Kueera Ivan

MPK: C08F 220/56, C09J 3/14

Značky: jemnozrnných, vrstev, pojidla, sorpčních, výroby, polyakrylamidového, fixaci, způsob

Text:

...vyhodnotení Mräłí as potrite. u lepidsi na bázi kłemičitanu alkslického kovu je obtížnéPro tyto nevýhody jsou tudíä tato lepidla nevhodná k výrobě vrstev na doskách určených pro vysokotlakou chromatogrefii na vrstvách /oPLc/. Na lepidla použitelná pro tyto účelyIo nutno klást následující nárokyš1. Při vysokotlaké chromstografii na vrstvě neho na více vrstvách putuje směs rozpouštědel proti nuoeněmu iproudu pomocí pžívodního čerpsdlah...

Způsob izolace 2-naftylamin.,3, 6,9-trisulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244827

Dátum: 14.08.1987

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C07C 143/60

Značky: izolace, 2-naftylamin.,3, kyseliny, způsob, 6,9-trisulfonové

Text:

...vždy konotnntní nebo navzájom rozdílnou rychlostí. Výhodné u na ačltku volí pomalsjłí rychlost chlazení, tím nedochszí ke vzniku přesycsmáho roztokui rczpułtěný podíl produktu vykrystaluje za vzniku pokud možno minimálního množství jemných autu.chlazení se provádí například pomocí vnějšího pláätě míchacího kotle nebo za použití ponorného chladiče při výhodná nízkém počtu otáčok míchadla.Během ohladicího procesu se k roztoku popřípadě...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předběžných produktů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244826

Dátum: 14.08.1987

Autor: Zabloudil Jaromír

MPK: C21B 13/00, C21B 11/00

Značky: zařízení, surového, železa, oceľových, provádění, produktů, výroby, tekutého, tohoto, způsob, předběžných, způsobu

Text:

...stínu tsvíoího reduktoru pro zsvídění nosného plynu s obsahom kyslíku a v daněm prípade pslívs pro vytváření víłívćho 1 on 5.Podststou sstísení podle vyuálesuíľje, s tůsně ned rovlnou, vytvořenou tryskovýní ttubksaí v rosssbu íluídního logo, jsou uspołldíny divkovscí trubky, prostupující stčnu Gívlcílso roduktoru pro sevłdłní mteríílu s obsshsn železa, který je třeba tsvlt, jako prozsvádění prachu, odlouěeněho z redukčního plynu a v danćm...

Způsob výroby proliferujících rostlinných buněčných shluků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244812

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vojtašek Vladimar, Bárta Miroslav, Jakubová Antonia

MPK: A01H 1/00, C12N 5/00, C12N 11/10...

Značky: výroby, buněčných, rostlinných, shluků, způsob, proliferujících

Text:

...uvedených teplotách a popřípadě v temnu vystaví rovnoměrným tžepavým pohybům tak dlouho.až vzniknou buněčně shluky nebo embryonální, životaschopné rostlinky požadované velikosti.segmenty agarosy prostoupené buněčnými shluky se hodí vynikajícim způsobem k další kultivaci ve velkoprovoznim měřitku v bioreaktoreohpro izolaci cenných zásobníoh látek.Embryonální rastlinky se daj( dále pěstovat až na dospělé rostliny, například na hybridni...

Způsob výroby lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244808

Dátum: 14.08.1987

Autori: Eupka Pavol, Gostanian Edward Aršak, Lovašek Peter, Burian Jozef, Kóša Arnold Pavol, Valachová Emalia, Foltan Jozef, Stehlak Dušan

MPK: C08G 12/40

Značky: lepidla, způsob, výroby

Text:

...nelenin-tomeldehydovýu pryekyłleunl.PH. tvorbě płedkondeneátu je účelne. kdy ne ke kotnpoeentám enäei pila( 0.000111 0.05 s hmotnostních povtchově aktivní lttky.Aby u zvýšila pfllnevoet ptyekyřlce. pŕidävejt ee ičelnl během kondenuce, .se Metevení. hodnoty PH. Iloučeuĺĺny. ktere se zebudovlvejt do vznlkejicího polymerntłw łetleee. Jako tekovćto sloučenlny je možno jmeuovąt například monoethenolamln. ilopropyhmlu e triethanolamln.Vlekoeite...

Způsob výroby lineatinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244807

Dátum: 14.08.1987

Autori: Leško Zoltán, Hubá1 Ján

MPK: A01N 43/90, C07D 493/22

Značky: způsob, lineatinu, výroby

Text:

...redukcí, napríklad popsanou výše v E diisobutylaluminiumhydridem.ze dříve popsaných synthes lineatinu jenom šest lze srovnávat se způsobem podle vynálezu. protože Borden se spol. /A/ neudává výtěžek neho podrobnosti pokusů synthesy.V následujícím bylo provedeno srovnání synthes, přičemž je uvážován a/ počet stupňů, b/ procenta celkového výtěžku 2 komerčné dostupných výchozich materiálů a c/ fotochemický stupeň.Poslední byl zahrnut z toho...

Způsob regulace brzdicích sil v brzdicím ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244804

Dátum: 14.08.1987

Autori: Masler Ladislav, Vojtková-lepšaková Anna, Majtánová Elena, Nai Milan

MPK: B60T 8/32

Značky: brzdicích, brzdicím, ústrojí, způsob, regulace

Text:

...kola je určeno pět rychlostních oblastí, takzvaných rychlostních korľďorůĺobvodov rychlost otáčejícího se kola, která je v tomto popisu označována poněkud neptesně rychlostí kola, se na obr. 2 postupně shore dolů zmenšuje. Sloupce. EĚ, sf přitom osnäčují stavy/při kterých jsou hodnoty. s překročeny směrem dolů nebo opět o nľľšíoh hodnot jsou překonány směrem nahoru.V okamžiku tl /obr. 1/ se začíná brzdění zavedením brzdicího tlaku, přičemž...

Mědí katalyzovaná reakční hmota a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244802

Dátum: 14.08.1987

Autori: Košalko Rudolf, Okánik Boris, Bulla Ján

MPK: C01B 33/107

Značky: katalyzovaná, hmota, výroby, reakční, mědi, její, způsob

Text:

...požadavky, není pro způsob podle vynálezu důležitý původ měděnćho katalyzátoru. Může být použito čisté mědi, kyseličníku mědného a kysličníku mědnatého. Nejlepších výsledků se dosáhne, jestliže se použije jednotné oxidovaných mědí /Cu/Cuzo/Cuo/. Mezi tyto jednotné oxidované mědi patří cementová měâ /měd vyloučená z roztoku/ a oxidovaná rozprášená měd.Menší velikost částic měděného katalyzátoru umožňuje použít menšiho množství měděného...

Způsob vyhodnocování stavu tlumičů pérování vozidel vybavených pružnými obručemi,zejména silničních motorových vozidel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244801

Dátum: 14.08.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Cach Vojtech, Martvoo Augustan

MPK: G01M 17/04

Značky: obručemi,zejména, zařízení, provádění, tohoto, vybavených, pérování, motorových, vozidel, způsob, silničních, pružnými, vyhodnocování, způsobu, tlumičů, stavu

Text:

...v další části podrobněji popsána pomocí obr. 2.Podpěra lg kola je v daném případě vybavena kotoučovou stoličkou gg. Stolička gg spolupracuje s prvním koncem 20 a dvouramenně páky gg a může se známým způsobem pohybovat nahoru a dolů, což znamená. že jsou vůči sobě paralelné posouvatelná.stolička 33 musí být dimenzována tak, aby mohla podpírat jakýkoliv druh kola 39. Kolo 30 je známým způsobem nasazeno na hřídeli 33. Hřídel 33 je...