Patenty so značkou «způsob»

Strana 156

Způsob izolace kyseliny 6-aminopenicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246955

Dátum: 15.10.1987

Autori: Otevoel Josef, Palupa František, Blahut Jaromír, Dlouhý Jan

MPK: C12P 37/06

Značky: způsob, kyseliny, 6-aminopenicilánové, izolace

Text:

...E-aminopenicilanové ve formě hydroohloridu nebo sulfátu a současně vysrážení zbytkového penicili,nu a kyseliny fenyloctové z roztoku, jež se zároveň s biomasou oddělí. Při hodnotě pHkolem 1 je rozpustnost kyseliny 6-aminopenicilancvé 3 až 5. Vlastní separace biomasy se pak provádí při teplotě zpracovávaného média v rozmezí O až 10 OC, aby tak byla kyselina 6-aminopenicilanová chráněna před desintegrací.V průběhu separace, nejlépe...

Způsob výroby L-lysinu biosyntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246954

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plava Jioí, Bernat Stanislav, Kolman Bohumil, Brustman Pavel, Jirutka Vladimar, Hlubueek Jindoich, Makovieka Jan

MPK: C12P 7/10, C07C 101/24

Značky: způsob, výroby, biosyntézou, l-lysinu

Text:

...v tom, že se kultivace provádí v živné půdč, která na počátku fermentace obsahuje aminodusík a amoniakální dusík ve vzájemném poměru l 6, při minimální koncentraci aminodusíku 1,5 mg/ml, fosfátové a hořečnaté ionty ve vzájemném poměru nejméně 10 l, při minimální koncentraoi Eosfátového iontu 1 mg/ml, popř. kyselinu citrőnovou nebo její sůl, s výhodou vápenatou, v koncentraci 0,1 - 2 váhově-objemových.V případě potřeby lze vzájomný...

Způsob kultivace buněk Escherichia coli obsahujících penicilinamidázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246953

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koneený Petr, Holas Mikuláš, Paoízek Bedoich, Markvart Zdenik

MPK: C12R 1/19, C12N 9/84

Značky: penicilinamidázu, obsahujících, způsob, kultivace, buněk, escherichia

Text:

...při 25 °C na třepaoím stroji za 16 až | 8 hod. Kultivace v očkovocím tanku probíhala při teplotě 25 °C, vzduänění 0,5 objemu o níchání 300 ehm/min. Po 12 až 14 hod. kultivsce byla tskto přlpraveným inokulem (v množství 10 S) naočkovená půda v produkčním fsrmentačním tanku (pracovní objem 250 litrů), jež měla toto složení 0,5 w kukuř-ičného extraktu, 1 56 sochsrőzy, 0.5 56 síranu amonného, 0,025 k llgSog..7 R 20, 2,7 70 LH 2 PO 4 a 0,15...

Způsob čištění kyselého alkoholického extraktu pankreatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246952

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eerný Miroslav, Eermák Josef

MPK: A61K 37/26

Značky: způsob, čištění, kyselého, pankreatu, extraktu, alkoholického

Text:

...opět k daliím nežúdoucím ztrátám.Ve snaze dosáhnout vyšší výtěžnosti inzulínu ze surovóho extraktu při zajištění maximální čistoty konečných prsparátů, byl vypraoován způsob čištění kyselého alkoholického extraktu penkreatu od průvodních nečistot a barviv, které při dalších operacích zásadné ovlivňují výtčžek 1 kvalitu.Tento způsob je předmětem vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se na extrakt působí bazickyřm anexem v OH-cyklu až...

Způsob dělení glukonanu vápenatého od šťavelanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246951

Dátum: 15.10.1987

Autori: Chýla Augustýn, Dvooák Antonan

MPK: A61K 31/19

Značky: šťavelanu, vápenatého, glukonanu, dělení, způsob

Text:

...glukonanu vápenatého není schopen rozpouätět více kryatalického äłavelanu vâpenatého než kolik odpovídá jeho produktu rozpustnosti, bylo možno u navyhovujících subatencí s obsahom kolem 0,05 hmot. i stavalanu vápenatêho anížit jeho obsah na přípustnou nez teprve pěti- až äestináaobnou crystalioaoí. Rovnä při. frakeionované kryatalizaoi navyhovujíoích aubstanoí nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v čistotč jednotlivých frakcí. Z...

Způsob a zařízení pro interferenční měření změn optické dráhy optických prvků a odrazných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 246935

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rosenberg Alfons

MPK: H01S 3/00, G01B 9/02

Značky: dráhy, soustav, optických, zařízení, odrazných, měření, prvků, změn, způsob, optické, interferenční

Text:

...půlvlnová destička 33 a nad druhým polarizačním hranolem je umístěn druhý koutový hranol gg s druhým rotátorem gg,k němuž zrcadlově symetricky vzhledem k dělicí ploše ggł druhého polarizačního hranolu gg je připevněn objektiv 1 s třetím rotátorem gg. Měřená optická soustava, například pravoúhlý odrazný hranol 3 je svou ěelní přeponovou plochou gł ve směru průsečnice odrazných odvěsnových ploch pohyblivé uložen na lapovaném prizmatickém...

Způsob zpracování odpadů z heterogenních vrstvených plošných materiálů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246920

Dátum: 15.10.1987

Autor: Blahna Jan

MPK: B29B 17/02

Značky: způsob, plošných, vrstvených, zpracování, plastů, heterogenních, odpadů, materiálů

Text:

...podle tohoto vynálezu.Podstatavynálezu spočívá v tom, že do proudu meliva dezintegrovaného na nožověm mlýně se ještě před separací volných vláken dávkuje jako bezpečnostní přísada inertní anorganická práškovitá látka v množství 2 až 20 S, s výhodou 5 až 15 S z celkové hmotnosti meliva, načež se při sepaŕaci volných vláken odsáváním oddělí z dezintegrované směsi spolu s podílem volných vláken 70 až 95 2 hmotnosti původně přidané...

Prefabrikovaný tepelně izolační prvek a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246915

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veselý Jioí, Pitroš Jaroslav

MPK: B23B 17/04

Značky: izolační, prvek, tepelně, zhotovení, prefabrikovaný, způsob

Text:

...i při užití prvku po jeho montáži na potrubí nebo tělesa. Umožňuje, aby byla montáž provedena v jedné operaci bez potřeby dodatečné povrchové ůpravyizolace.U tepelně izolačního prvku podle vynálezu se výhodně využívá vlastností polyetylénu,např. jeho termoplasticity, mechanických vlastností a chemických odolností. Výhodné vlastnosti polyetylénu zůstávají zachovány i po připojení tepelně izolační vrstvy.Předmětem vynálezu je rovněž způsob...

Způsob odsiřování kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246913

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jeník Vladim3r, Eliáš Rudolf, Hlaváe Jaroslav, Bubenaeek Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, kouřových, plynů, způsob

Text:

...může být postupu podle vynálezu použito i při výstavbě nových odsiřovacích zařízení tam, kde dosud nejsou instalována a kde to je z hlediska emisí oxidu síry žádoucí. Investiční náklady na výstavbu zařízení potřebných pro aplikaci tzv. suché aditivní metody nejsou vysoké a postup podle vynálezu vyžaduje navíc jen instalaci zařízení na rozstřikování vody do prou âdících plynů, což lze poměrně shtdno realizovat různými způsoby.Kromě...

Způsob a zařízení ke zpracování odpadů dřeva a jednoletých rostlin na krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246905

Dátum: 15.10.1987

Autori: Limpár Ferdinand, Zelník Addej

MPK: A23K 1/12

Značky: rostlin, dřeva, jednoletých, způsob, zařízení, zpracování, krmivo, odpadů

Text:

...se vedou při tlacích 1 až 1,5 MPa a odpovídají teplctě par. Eři vyšších tlacích a teplotách naráží konstrukční řešení diskontinuálních hydrolýzních reaktorů na velmi obtížné materiálové a výrobní problémy, ochranné, antikorozní a pevnostní.Výše uvedené nedostatky odstraňuje vynález, který spočíva V tom, že proces hydrolýzy dřevní hmoty je kontinuální, využívá až desetinásobně vyššího tlaku oproti diskontinuálnímu procesu hydrolýzy a vyšší...

Způsob zhotovování boritanových perel pro rentgenospektrální analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246699

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trkal Jioí

MPK: G01N 23/00

Značky: boritanových, způsob, analýzu, perel, zhotovování, rentgenospektrální

Text:

...kelímku vylije na odlěvací platínovau misku, která je mezitím předehřívána v druhé pícce.stávající způsob značné zkvalitñuje postup při zhotovování boritanových perel podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do roztavené skloviny se přidá k celkové hmotnosti navážky nejméně 0,18 8 hmot. oxidu jodičného, poté se platinová nádobka vyjme z tavné pícky. uzavte se a tavenina se v ní nechá pozvolna zchladnout.výhody vynâlezu spočívají...

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246696

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kroupa Jaroslav

MPK: C12N 9/48

Značky: způsob, proteolytických, izolace, enzymů

Text:

...trypsinu a 100 mg enzymového hydrolyzatu kaseinu. Balastni bilkoviny byly z kolony vymyty vodou. Adsorbovaný trypsin byl 2 kolony eluovan zvýšením iontové sily prostředí (eluci roztokem chloridu sodného, 1 mol.1 l). Obsah bilkovin byl stanoven Lowryho metodou (Lowry, 0.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L., Randall, R.J. J. Biol. Chem. 123,265 /1951/J a aktivita proteinasy byla stanovena azokaseinovou metodou (šafařík, I. J. Chro matogr. 2 §l, 138...

Způsob vyzdívání dna hlubinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246694

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dušek Jan, Hejl Lubomír

MPK: F27D 1/16

Značky: pecí, hlubinných, způsob, vyzdívání

Text:

...částečně odstraňuje způsob vyzdíváni dna hlubinných peci podle vynâlezu. Na dno pece se nejprve střidavě ukládá vybouraná vyzdívka ze stěn pece a sypkýžáruvzdorný materiál, přičemž Každá vrstva se pěchuje a pak se pec ohřeje na provozní teplotu.Výhodou způsobu podle vynálezu, při stejné životnosti vyzdívky, je snížená pracnost a úspora žáruvzdorného materiálu.Při způsobu vyzdivání dna hlubinné pece podle vynálezu bylo nejprve dno zbaveno...

Způsob zabránění vzniku úsad a ucpávání technologického kontinuálně pracujícího zařízení při výrobě sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246682

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kueera Stanislav, Doležal Zdenik, Špalek Josef

MPK: C09C 1/48

Značky: vzniku, pracujícího, zabránění, technologického, sazí, úsad, způsob, ucpávání, zařízení, kontinuálně, výrobe

Text:

...teplotě, než je počátek bodu varu koagulační kapaliny používané k vytvoření těchto částic. Při styku častíc 5 ohřátou stěnou zařízení nad počáteční teplotu bodu varu koagulační kapaliny dochází k místnímu vzniku plynového polštáže mezi stěnou zařízení a dopravovanou čáeticí z koagulační kapaliny, čímž se zabráni vzniku úsad a ucpávání zařízení.způsob podle vynálezu lze s výhodou použít například při izolací sazí z jejich vodnýchsuspenzí...

Způsob čištění 2, 2-bis(4′-hydroxyfenyl)propanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246681

Dátum: 15.10.1987

Autor: Jíša Pavel

MPK: C08G 59/04, C07C 39/16

Značky: 2-bis(4'-hydroxyfenyl)propanu, způsob, čištění

Text:

...nečistot z granulovaného surového dianu homogenního složení výhodná vysoká koncentrace neěistot na povrchu krystalického skeletu produktu, umožňující vyšší kvalitu a výtěžnost rafinovaného produktu.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou uvedeny příklady provedení, jimiž však není předmět vynálezu vyčerpán ani omezen.Do pláäčované skleněné trubice o vnitřním průměru 32 mm a délce 600 mm, vertikálně situované, ve spodní části opetřené...

Způsob přípravy polyamidů, modifikovaných polyalkylonoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246665

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kott Kristian, Husák Jan, Jindoich Miroslav, Wichterle Otto Akademik

MPK: C08G 69/16

Značky: polyamidů, polyalkylonoxidy, způsob, přípravy, modifikovaných

Text:

...z kyseliny fosforečné syntetizovat produkt reakce s lsktemy a lze ji použít přímo v běžné, obvykle 85 formě.způsob podle vynálezu je dále popsán na několika příklsdech provedení. Všechny procsntu- in ální údaje vztnhující ae ke složení polymerujicí směsi jsou vztaženy na směs lsktamů a iniciůtoru.G-ksprolsktsm byl polymerován v pŕítomnosti takového množství 85 B 3 P 04. které odpovídá 5 mol I bezvodě H 3 P 04 a dále v přítomnosti 10 hmot. I...

Způsob přípravy polyamidů, modifikovoných polyalkylenoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246664

Dátum: 15.10.1987

Autori: Peroutka Martin, Stoíbrný Zdenik, Janeeek Jioí, Korejs Jaroslav

MPK: C08G 69/16

Značky: polyalkylenoxidy, modifikovoných, polyamidů, způsob, přípravy

Text:

...se zvyšující se koncentrací 12-dodekanlaktamu při jeho kopolymeraci s 6-kaprolaktamem.Polymerační stupeň vznikajících polymerů stoupá s klesajícím obsahem iniciátoru ve výchozí reakční směsi, takže lze tímto způsobem připravit širokou škálu kopolymerů od nížemolekulárních, které jsou práškovité a je možno je aplikovat například jako sorbenty nebo pro přípravu disperzí, až po vysokomolekulárni, vhodné pro zvlákňování, vstřikováni a...

Způsob sušení 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246658

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrubý Jan, Bakoneík Vladislav, Machka Bohuslav, Hrubý Jaroslav

MPK: C07D 223/08, C08G 69/18

Značky: způsob, 6-kaprolaktamu, sušení

Text:

...polymeràcí pro velké spotřeby suchého dusíkuUvedené nevýhody odpadají při použití způsobusušení 6-kaprolaktamu podle předloženého vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se roztavený 6-kaprolaktam refluxuje za tlaku 1,0 až 2,0 kPa po dobu 1 až 60 min.Podle vynálezu lze postupovat tak, že se použije trubkový deflegmátor ukončený zpětným spirálovým trubkovým chladičem a výška refluxu v tomto chladiči se reguluje na nastavenou hodnotu...

Způsob výroby latexů polymerů a kopolymerů butadienu emulzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246656

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janeura František, Šarovský Karel, Oliva Ladislav, Kamiš Jan, Fiker Sobislav, Kubiena Jaroslav, Obruea Miroslav, Trniný Eduard, Janeš Karel, Stoíšovský Miroslav

MPK: C08F 36/06, C08F 2/22

Značky: butadienu, způsob, latexu, polymerů, kopolymerů, výroby, polymeraci, emulzní

Text:

...na začátku 1. stadia reakce se do reakční směsi dávkuje redukční činidlo ze skupiny siřičitan, kyselý siřičitan, formaldehydsulfoxylát, hydroxylamin,hydrazin v množství 0.0005-0,2 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů monomerů, v průběhu 2. stadia reakce se dávkuje dalších 0,02-0,5 hmotnostních procent iniciátoru a v intervalu 5-85 konverze se reakční směs zředí přídavkem 5-150 hmotnostních dílů vody. Je rovněž možno přidat...

Způsob izolace 2-naftol-6, 8-disulfokysaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246653

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žůrek František, Cibulka Jaroslav, Koláo Otto, Horáeek Miroslav

MPK: C07C 143/48

Značky: způsob, 2-naftol-6, izolace, 8-disulfokysaliny

Text:

...oleem spočíva podle vynálezu v tom, že reakční produkt se po případném naředění vodou nebo filtráty z předchozí operace neutralizuje amoniakem plynným, kapalným nebo jeho vodným roztokem V množství 40 až 200 g amoniaku na 1 kg nenaředěného reakčního produktu a získaná amonná sůl 2-naftol-6,8-disulfokyseliny se izoluje filtrací či odstředěním spojenýms prípadným promýváním produktu vodou či solankou.Použitím postupu podle vynálezu se...

Způsob odštěpování terc.butyloxykarbonylových chránících skupin při syntézách peptidů na nosičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 245626

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nevydal Jozef, Mandúch Milan

MPK: C07K 1/04

Značky: peptidů, terc.butyloxykarbonylových, skupin, odštěpování, způsob, chránících, syntézách, nosičích

Text:

...umožňuje botnání nosiče, kyselina octová zvyšuje rozpustnost bromovodíku. Roztok je levný a až 1 rok skladovatelný. V tabulce 1 je doba potřebné ke kompletnímu odštěpeni terc.butyloxykarbony 1 ové skupiny z Boc-Gly na nosiči v závislosti na koncentraci bromovodiku ve směsi CH 2 Cl 2-CH 3 c 00 H /51 obj./. Z tabulky vyplývá, že 3 roztok je pro úplné odštěpeni Boc-skupiny postačujioi.Bromovodik v methylenchloridu a kyselině...

Způsob opracování plošných materiálů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245620

Dátum: 15.10.1987

Autori: Aušková Mária, Zikán Viktor, Oežábek Karel

MPK: C14C 15/00

Značky: způsobu, opracování, způsob, provádění, plošných, materiálů, zařízení

Text:

...usně. Působením kmitü se dále opracovaćí lázeň zahřívá, což v součinnosti s vlastním kmitáním podporuje vznik kavitace.Kmitající opracovací lázeň tak napomáha při vratném uvolňování jednotlivých vláken struktury usně, čímž se zvyšuje intenzita vstřebávání a urychluje se proces barvení. Po uvol nění souvislého tlaku kmitající opracovací lázeň navíc jednotlivé vlákna rozvolñujz, což přispívá k rovncměrněmu probarvení usně v celé její...

Způsob hydrofobizace usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245610

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bátora Vojtech, Petrů František, Veselá Zdeoka, Bzdúšková 1ubica, Kardoš Emil

MPK: C14C 9/00

Značky: usní, způsob, hydrofobizace

Text:

...oprání okyselí na hodnotu pH mezi 2,5 až 5,8 a působí se na ně ohromitými bazickými sloučeninami v množství odpovídajicím 0,2 až 1,8 hmot. oxidu chromitého.Chromočiněné usně po postruhování o hmotnosti 250 kg se perou za pohybu v koželužském sudu tekoucí vodou 30 minut. Pak se k usním pŕidá 150 hmot. vody 25 OC teplé a 2.5 hmot. technického amoniaku.Sud se uvede do pohybu na dobu 30 minut, pak se neutralizační lázeň sleje a k usnim se...

Polyesterové pojivo a způsob jeho přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245608

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fereneík Ján, Lelko Jozef, Frey Augustín, Berežný Viktor, Havlín Vladimír, Wichterle Kamil, Exner Milan, Juroveák Oddej, Herda Miroslav

MPK: C09B 67/22, C09D 3/64, C08G 63/12...

Značky: polyesterové, pojivo, způsob, přípravy

Text:

...vázaných zbytků polyalkoholů obecného vzorcea 70 až 82 hmot. esterově vázaných zbytků karboxylových kyselín obecného vzorce5 je acyklicky nebo cyklický zbytek polyalkohol, g je acyklický či aromatický zbytek monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.Příprava polyesterového pojiva obvykle rrobíhá v míchaném reaktoru opatřeném pláštěm pro ohřev a chlazení, azeotropnim nástavcem a popřípadě zařízením pro měření viskozity nebo vodivosti. S...

Způsob zajištění kvasioptimální účinnosti vodní turbiny s natáčivými oběžnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245605

Dátum: 15.10.1987

Autor: Truchlik Štefan

MPK: F03B 3/06

Značky: lopatkami, účinnosti, vodní, oběžnými, zajištění, natáčivými, kvasioptimální, turbiny, způsob

Text:

.../AJČ / jež tento stav vyvolala je větší než předcházející absolutní hodnota tohoto pomeru /K/, načež se smysl natáčení oběžných lopatek změní a postup se opakuje. Výsledkom je kvasioptimální nastavení natáčivých oběžných lopatek vodní turbiny pro dané provozní podmínky.Výhodou uvedeného způsobu zajištění kvasioptimální účinnosti vodní turbiny s natáčivými oběžnými lopatkami je to, že používá veličin provozně i technicky snadno měřitelných a že...

Způsob leptání částí plochých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245603

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zemanová Eva

MPK: C23F 1/00

Značky: leptání, způsob, částí, plochých, dílců

Text:

...těchto ůzkých tolerancí rozptylu podleptání, přičemž došlo též k očekávanemu zkrácení doby proleptání ve srovnání s leptáninbez elektro chemického.půsohení. Na připojených vyobrazeních značíobr. 1 schematický nárysný pohled na plochý dílec, z něhož má být pletáním zhotoven kotouč s vyleptanými otvory, obr. 2 achematické znázornšní základního principu zařízení k provádění způsobu podlečtveroového průřezu o deloe strany 50 mm, a je z obou...

Způsob chemického opracování povrchu ocelových součástí svodného systému alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245602

Dátum: 15.10.1987

Autori: Olejník Vincent, Dimun Milan

MPK: H01M 4/64

Značky: chemického, systému, povrchu, svodného, opracování, akumulátorů, způsob, alkalického, součástí, oceľových

Text:

...provedení.ocelové distanční kroužky používané v konstrukcí svodného systému alkslickěho Nicd akumulítoru typu NKS 150 byly chemicky opracovány působením 12 roztoku kyseliny chlorovodíkově Hcl po dobu 3 minut při teplotě 298 R a pasivovány 1,5 roztokom uhličitanu sodného Nazcoa po dobu 1,5 minuty při teplotě 313 K.Takto chemicky opracované distanční kroužky byly použity ve svodném systému článku NKS 150. Pro účely porovnání byly sestaveny...

Způsob fluidizace volně ložených materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245601

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hortlík František, Plaoanský Agaton, Zeman Svatopluk, Ešner Stanislav, Buryšek František Ing

MPK: F26B 3/06

Značky: ložených, zařízení, způsobu, fluidizace, způsob, provádění, materiálů, tohoto, volně

Text:

...dno nádoby se toto rozprostŕe .do šířky, odrazí a na základě hydrostatických polněrů obráti. Přitounse smísí se sypkým materiálem, nacházejícím se v zařízení, a vytvátí ve svislěm prodloułení již popsanou diskrětní obíhající vrstvy. účinná zőna proudu media se přibližně shoduje s odrazovou zónou.Protože způsob a zařízení podle vynálezu jsou pružnějšíflze za použití navrhovaného řešení řešit mnoho technologických úkolü. Velké pružnosti se...

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245199

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pavlusik Peter, Rybín Jioí, Müller Vladimír, Zamboj Jozef, Mosorjak Štefan, Reinhold Josef

MPK: C08F 2/24, C08F 2/22

Značky: způsob, vodných, disperzí, přípravy, akrylových, kopolymerů

Text:

...do předloženě kapaliny v reaktoru, nebo může být postupně přidáváno v roztoku iniciátoru polymerace.Voda v polymeračním systému je jednak voda v semikontinuálním procesu předložená V reaktoru a jednak voda použitá k přípravě emulze a roztoků iniciátorů. Množství vody předložené v reaktoru nemá na velikost částic kopolymeru podstatný vliv, ani na množství mikrokoagulátu v disperzi, je-li zachován poměr vody předložené v reaktoru a vody použité...

Způsob přípravy 3-fluornitrobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245198

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bahno Jozef, Postava Miroslav, Pavlica Ivo

MPK: C07C 79/12

Značky: 3-fluornitrobenzenu, přípravy, způsob

Text:

...soli kyselinou fosfornou probíhá podle reakcePokud je x anion kyseliny sírové HSOZ, je HX rovno HZSO 4 a jedinou plynnou zplodinouje dusík postup je tedy ~ při nejmenším v této fázi - velmi příznivý i z hlediska životního prostředí. V dále uvedeném příkladu popsaný postup sestává ze tří fází a/ z pŕípravy roztoku kyseliny nitrosylsírové, b/ z diazotace a o/ z redukce diazoniové soli a isolace produktu. Fáze a/ je známá a představuje...

Způsob stanovení amoniaku, pyridinových bází a aldehydů vedle sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 245194

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chmelío Miloš

MPK: G01N 31/16

Značky: způsob, aldehydů, vedle, bázi, pyridinových, amoniaku, stanovení

Text:

...vybavení laboratoře, postačí pH-metr, zdroj inertního plynu, elektrické hnízdo a běžné laboratorní sklo vyhovuje tedy podmínkám pro provozní využití.Nový způsob je blíže specifikován a objasněn V příkladech provedení.5 ml vzorku vodné vrstvy vzniklé při syntéze pyridinu a pikolinů předpokládaného složení pyridin, směs píkolinů a dalších substitučních derivátů, formaldehyd, acetaldehyd a amoniak, označeného MRyK 5/2/ bylo odpipetováno...

Způsob výroby perforovaných měkkých kontaktních čoček s temně zabarvenou rnebo pigmerntovanou stěrnou otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245174

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kelbler Josef, Korvas Zdenik Csc

MPK: G02C 7/04

Značky: perforovaných, rnebo, stěrnou, čoček, pigmerntovanou, zabarvenou, výroby, otvorů, měkkých, kontaktních, temně, způsob

Text:

...nebo eložité přípravky k přesnámu maskovćní okolí otvoru před zavňděním barvioích roztoků a i tak dochází k poaěrnč značná zmetkovitosti.Uvedené nedostatky se odstraňují jak s ohleden na jakost výrobku, tak i na sníženou pracnost výroby podle predloženého vynálezu. U navräenćho nového způsobu perforovaných mäkkých kontaktníoh čoček s tenně zabarvenou nebo pigmentovanou atěnou otvoru podtete vynálezu spočívi v tom, že čočka se během...

Způsob výroby velmi tenkých řezacích diamantových kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245162

Dátum: 15.10.1987

Autor: Dolanský Vladimír

MPK: C25D 5/00

Značky: výroby, kotoučů, velmi, způsob, řezacích, tenkých, diamantových

Text:

...se galvanícky nenese vrstva 2 niklu, nsąvceného diamsntovým praohen o tlouětce 0,03 am. Nosné tělo l s vrstvou 2 se upne do leptacího prípravku, snázorněného na obr. 4. Nosné tělo l se upne mezi epodní pružnou vlozku á a vrchní pružnou vložku 1. Spodní pružná vložka á je podložena upínací deekou 1 |, do níž je zaěroubován středící čsp m, opatŕený závíten. Vrchní pružná deska 1 se přitlačuje na nosné tělo j, naticí 2, naěroubovaaou na středící...

Způsob leštění rovinných ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245154

Dátum: 15.10.1987

Autori: Melichárek Stanislav, Kozák Juraj

MPK: B24B 9/06

Značky: tohoto, sklenených, ploch, způsob, mnohostěnů, způsobu, nástroj, provádění, leštění, rovinných

Text:

...spirály.Nástroj podle vynálezu může mít také tvar shodný s plochou, která vznikne rotscí rovinné nebo proatorové křivlw kolem osy, přičemž tato tvořící křivka při opisování tvaru plochy periodicky mění svůj tvar tak, že poměr frekvence změn tvaru křivky k frekvenci rotsce křivky kolem osy lze vyjádřit přirozeným číslem.Způsob leštění ploch mnohostěnů podle vynálezu umožňuje provádět leštění ploch postupně po částech s plynulým...

Způsob recirkulační regenerace pracího roztoku a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245152

Dátum: 15.10.1987

Autori: Horváth Ágnes, Vasvári Lelle

MPK: B01D 47/10

Značky: pracího, způsobu, zapojení, regenerace, recirkulační, způsob, provádění, roztoku

Text:

...v rageneračních saříseních, je toto řešení nevyhovujíoí.Uvedené nedostatlq odstraňuje podle vynálezu způsob recirkulační regenorace pracího roztoku při oxidačním odsiřování plynu a dále zapojení k provádění zpdsobu. Jeho podstata spočivá v tom, ie sa prací roztok uvádí do Venturiho trubice, zde se roztok styká s omidačním médiem.Podstata zapojení spoćívá v tom, že před Venturiho trubicí je vřaseno recirlculaćni čerpadlo, přivádäjící část...

Způsob tepelného zpracování plechů z nerezavějící chromniklové oceli, stabilizovaném titanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234360

Dátum: 15.10.1987

Autori: Benda Petr, Prnka Tasilo, Elfmark Jiří, Vondrášek Otakar, Kupčák Antonín

MPK: C21D 9/46

Značky: titanem, nerezavějící, způsob, chromniklové, stabilizovaném, tepelného, plechů, oceli, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování plechů z nerezavějící chromniklové oceli, stabilizované titanem. Vynález se týká tepelného zpracování plechů pro jadernou energetiku, kterým se dosáhne požadovaných mechanických hodnot, jak při teplotě zkoušení 20 °C, tak i při teplotách 323 a 350 °C. Za tepla válcované plechy se po rozpouštěcím žíhání na teplotách 1 000 až 1 300 °C po dobu 2 až 30 minut na 1 mm tloušťky žíhaného plechu stabilizačně stacionárně...

Způsob demerkurizace textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244646

Dátum: 14.10.1987

Autori: Cereda Enzo, Giachetti Antonio, Donetti Arturo, Pagani Ferdinando, Knieschek Siegbert

MPK: D06L 1/12

Značky: demerkurizace, materiálů, způsob, textilních

Text:

...amonného nebo vápenatého.Směe polyeulfidú obsahuje podle způeobu přípravy nejčaetěji dísulfidy, trisulfidy e tetrasulfidy. Roztoky polysulfidú jsou účinné pro reakci /1/ již v koncentracích 0,1 mol/1, výhodnější je však práce s roztoky koncentrovanějšími, které jsou stálejší a působí mnohem ryohlejl.Podle tohoto yynàlezu lze reakoi /1/ podstetně urychlit zvýšením teploty na 60 až100 °C. Delšiho zrycnlení procesu lze dosáhnout michňnin, které...

Způsob přípravy oxytocinových meziproduktů na bázi fragmentů molekuly oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244645

Dátum: 14.10.1987

Autori: Bietti Giuseppe, Thieme Thomas

MPK: C07K 7/16

Značky: bázi, molekuly, oxytocinu, fragmentu, meziproduktu, oxytocinových, způsob, přípravy

Text:

...odfiltrována a promma 1 M-Hcl, vodou, 0,5 M-NaHC 03 a opět vodou a petroletherem e vysu. šena. Extrakcí horkým methanolen bylo ziskáno 42 mg /62 / produktu o mt. 241 oC.Aminokyselinové enalysa Asp 1,00, Glu 1,01, Cys/Bzl/ 0,98. Pro C 33 H 39 łł 707 S.H 2 OFenylhydraz id terc . butyloxykarbomylisoleucyl-glutaminuK roztoku methyloeteru terc. butyloxykarborąylísoleucinu /8 mg/ a fenylhydrazidu tritluorecetátu glutaminu /35 8/ ve gměei...

Způsob oxidsčního kyselěho síranověho loužení uranových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 244644

Dátum: 14.10.1987

Autori: Potrzebowski Marek, Nelson Peter, Süssembbeck Heinrich, Esteve Soler José, Lorke Horst, Gollner Reinhard, Ritschel Werner, Zitz Alfred, Unger Stefan, Bakel Izhak

MPK: C22B 60/02

Značky: kyselého, oxidsčního, uranových, loužení, způsob, síranověho

Text:

...uran, loužłtelný x lqeelin sírová, je vanadový louženac, který je při oxidečním loužení uranových rud vhodným, levným zdrojem trojmocného železa.současně se s výhodou využívají prítomné vyšší oxidační stupně chromu, mengenu a vanadu k oxidací dvojmocného železa, vylouäeného z uranové rudy na potřebné železo trojmocné.Vanadový louženec vzniká pri hydrometelurgické výrobě kyeličníku vanedičného z vensdových strusek. Obvyklé složení...

Způsob zpracování odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 244613

Dátum: 14.10.1987

Autori: Koch Bernhard Robert, Vogel Bacher Erich, Corno Maria Luisa

MPK: C02F 3/34

Značky: způsob, odpadních, zpracování

Text:

...rychlost. susponso. u dne nádoby so pohybovolo v rosmosí 0,3 o 0,6 m/s. Vsniklý sirovodík byl s nádoby odvádon pł-oo plynový usćvłr k Islñoní množství k snslytiukámu stonovoní.Po 50 hodinách provozu bylo zařízení odstavono a ve vodě byl nalezen zbytkovy obsah síronů 1,9 dl.Do usovŕondho míohanćho reaktor-u udržovaného při teplotě 32 °C, jeho obsah byl míchén e tokovou intenzitou, aby rychlost kapalirw u dno rosktoru bylo 0,3 m/s bylo...