Patenty so značkou «způsob»

Strana 154

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu obsahujícího ionty neodymu a chromu nebo/a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252947

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24

Značky: pěstování, chromu, monokrystalů, obsahujícího, způsob, perovskitu, neodymu, yttritohlinitého, ionty, titanu

Text:

...ve vakuu o tlaku zbytkových plynů nižším než 0,01 Pa.Příměs chrnmn nebo/a titanu má za následek, že se pot~ lačí vliv případně přítomného molybdenu nebo wolrramu a ionty chromu přitom jsou zároveň vysoce účinným koaktivátorem iontů neodymu, protože se-vyznačují širokými absorpčnúui pásy a získanou energií kvantitativně předávají iontům neodyuu.Způsoůan ďle vynálezu lze pěstovat monokrystaly yttritohlinitého perovskitu aktivovaného ionty...

Způsob přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252945

Dátum: 15.10.1987

Autori: Podstata Jiří, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 211/72

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonoximu, přípravy, způsob

Text:

...s kysličníkem siřičitým, který V kyselém prostředí může rovněž reagovat s ketonem za vzniku oximu.Vzhledem k dobré reaktivitě ketoskupiny u výchozího 2,2,6,6 ~tetrametyl~ 4-piperidonu je průběh všech těchto reakcípoměrně dobrý. Přestože by tedy při technologickém provedení reakce nemělo dojít k větším či závažnějším problémům, je nedostatkem těchto oximačních metod použití poměrně drahých chemikálií a v některých případech i nutnost...

Způsob výroby 1-hydroxymethyl-3-methyl-2-thiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252944

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zikán Viktor, Roubínek František

MPK: C07C 157/05

Značky: 1-hydroxymethyl-3-methyl-2-thiomočoviny, výroby, způsob

Text:

...10,5 reakčni směsi, umožňuje ryhhlé rozpouštěni l~methyl-2-thiomočoviny ve směsi pýi teplotě 12 až25 °C u vznik finální látky o vysoké čiatotě. Při isolaci konečné látky odsátim ae B výhodou používá k jejimu promytí mamečnýoh louhů, ktoré byly upraveny-1 M kyselinou chlorovodíkovou na hodno~ tu pH 7,3 až 7,5.Způsobem podle vynálezu se získá čistý produkt vhodný pre přímé použití pro farmaceutické účely a ve vysokém výtěžku.Následující...

Způsob přípravy velmi čistého 4-methyl-2-pentanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252941

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šnajdr Petr, Sekyrová Olga, Sudorová Hana

MPK: C07C 49/04

Značky: způsob, čistého, velmi, 4-methyl-2-pentanonu, přípravy

Text:

...uživaným postupem rektifikace, avšak pouze za cenu extrémě vysokých nákladů, nebot je třeba pracovat v koloně s několikanásobně větším počtem teoretických peter než při postupu podle vynálezu a s velmi vysokým poměrem zpětného toku.K rektifikaci je nejvhodnější čistý MIBK, lze však použít i technickou chemikálií. V druhém případě je vhodné před rektifikací vyprat chemikálií se zředěným roztokem hydroxidu sodného,popřipadě kyseliny...

Způsob regenerace 4-methyl-2-pentanonu použitého k extrakci molybdátovanadátofosforečnanového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252940

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sekyrová Olga, Sudorová Hana, Šnajdr Petr

MPK: C07C 49/04

Značky: regenerace, 4-methyl-2-pentanonu, molybdátovanadátofosforečnanového, způsob, komplexu, použitého, extrakci

Text:

...frakci z rektifikace lze použít k technickým účelům, je však výhodné, když se deetilační zbytek pridá k delší vsádce použitého 4-methyl-2- pentanonu před praním s roztokem hydroxidu a když se organické fáze z přední frakce přidá k další vsádce použitého 4-methyl-2-pentanonu před rektifikaci. Postupem podle vynálezu se získá MIBK se stejnými extrakčnimi vlastnoetmijako výchozí MIBK před extrakcí.250 ml MIBK použitého k extrakci...

Způsob výroby methylthioethyl-cyklohexylfenylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252939

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Londýn Miroslav

MPK: C07C 69/614

Značky: methylthioethyl-cyklohexylfenylacetátu, způsob, výroby

Text:

...nebo alkylsulfonylchloridu /Synth. Commn. 12, 727 /1982//.Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se na kyselinu cyklohexylfenyloctovou vzorce II v prostředí rozpouštědla inertního k reakčním složkám působí l až 2 akvimolárním množstvím terciarního aminu. Ze solí působením 1 až 1,1 ekvimolárním množstvím sulfonylchloridu obecného vzorce IIIR-S 02 Cl ~ /III/f kde R methyl, ethyl, fenyl, p-tolyl,se in situ získá smíšený anhydrid,...

Způsob výroby 3-azido-1,2-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252932

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jarý Jiří, Staněk Jan, Moravcová Jitka, Velemínský Jiří, Juříček Miloslav

MPK: C07C 117/00

Značky: výroby, způsob, 3-azido-1,2-propandiolu

Text:

...se okamžitě zhydrolyzuje Veškerý ízopropylidenderivát VII, produktem tosylace látky I je tedy jediná sloučenina, diol VIII, vznikající takřka v kvantitativním výtěžku. současně jsme zjistili, že na izolací tohoto diolu VIII lze s výhodou použít běžnou extrakci do organického rozpouštědla, například ohloroformu. Při popsané hydrolyze krystalického p-toluensulfonylderivátu VII na látku VIII kyselinou chlorovodíkovou byla směs zprecovávána...

Způsob výroby 7-acetyloxymethyltricyklo(2,2,1,02,6)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252928

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Votava Vladimír, Žák Bohumil

MPK: C07C 177/00

Značky: 7-acetyloxymethyltricyklo(2,2,1,02,6)-heptan-2-onu, výroby, způsob

Text:

...chloru 1 1,0 až 4,0 1,0 až 2,0 s výhodou~ 1 1,5 až 2,5 1,02 až 1,4. Při uvádění chloru během l až 10hodin není nutné reakční smčs chladit. Po skončeném uvádění chloru se reakční směs míchá ještě 5 až 20 hodin při teplotě míatnosti, přičemž průběh oxidace se sleduje pomocí chromatografie na tenké vrstvě. o skončené oxidaci se přebytečný chlor odstraní pomocí vodného roztoku oiříčitanu sodného,vodná ráze so zalkalizujc při teplotě max. 50...

Způsob kultivace mikroorganismu rodu Escherichia vykazujících L-aspartat ku amoniak lyasovou aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252925

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pšenička Ivan, Marek Miroslav, Malaník Viktor

MPK: C12N 9/88

Značky: mikroorganismu, amoniak, vykazujících, escherichia, lyasovou, l-aspartat, způsob, kultivace, aktivitu

Text:

...s buňkemi kultivovanými za přítomnosti kvasničné suspense.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob kultivace mikroorganismu rodu Escherichis v médiu obsahujícím autolyzát připravený autolýzou kvasinek při pH 5 až 7,5 a teplotě 45 až 50 OC během 48 až 72 hodin za nepřístupu vzduchu s následnou oentrifugací na separátoru a stanovením Sušiny v supernatantu, který spočívá podle vynálezu v tom, že se použije supernetant nebo filtřát s 0,2 až 1 hmot....

Způsob výroby citronellolu katalytickou hydrogenací citralu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252922

Dátum: 15.10.1987

Autori: Růžička Vlastimil, Srna Václav, Marhoul Antonín, Červený Libor

MPK: C11B 9/00, C07C 29/17, C07C 29/132...

Značky: hydrogenaci, citronellolu, způsob, výroby, citralu, katalytickou

Text:

...s hmotnostním obsahem 40 až 45 oxidu měčnatého a 40 až 45 oxidu chromitého, stabilizovaný 2 až 5 hmot. oxidu2 252 922 manganičitého a/nebo oxidu barnatého při teplotě 140 až 170 °C a tlaku l až 25 MP 3.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že použitím těchto katalyzátorů lze hydrogenaci uskutečnit již při teplotách kolem 140 °C s vysokými výtěžky citronellolu. Reakci je výhodné provádět za zvýšeného tlaku V rozmezí 1 až...

Způsob výroby 1-aryl-1-chlorethanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252921

Dátum: 15.10.1987

Autori: Urie Milan, Drahoňovský Jan, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Hájek Jiří, Veselý Ivan, Svoboda Jiří, Votava Vladimír, Kubáň Josef, Hampl František, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 21/24

Značky: výroby, 1-aryl-1-chlorethanů, způsob

Text:

...uhlí. Po odpaření rozpouštědel se získá ve velmi dobrém výtěžku a čistotě produkt obecného vzorce I, který se používá bez dalšího čištění v následujících reakčních stupních /AO 219 752/.Výhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakcí, nevyžadující drahých a z bezpečnostního hlediska nebezpečných činidel. Reakce se nechá provádět na standarních technologických zeřízeních a odpadní produkty se nechají jednoduchým způsobem...

Způsob výroby 4-(4-substituovaných 3-oxo-1-buten-1-yl)-2H-hexahydrocyklopenta(b)furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252920

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žák Bohumil, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír

MPK: C07D 307/935

Značky: 3-oxo-1-buten-1-yl)-2h-hexahydrocyklopenta(b)furan-2-onů, výroby, způsob, 4-(4-substituovaných

Text:

...zařízení, používá snadno dostupná a levné činidla. společně s jednoduchou isolací a vysokými výtěžky je tedy vysoce rentabílní.Způsob podle vynálezu je demonstrován na několika konkrétních příkladech provedení, ktoré jsou pouze ilustrativní.K roztoku 9,0 g chloru ve 250 ml 1,2-dichlorethanu bylo při teplotě -zo °C příkapáno za mícháni 17 g thioanisolu V 50 ml téhož rozpouštědla. Po ochlazení reakční směsi na ~ 35 až -30 °C bylo přidáno po...

Způsob přípravy suroviny pro pěstování monokrystalů triglycinsulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252917

Dátum: 15.10.1987

Autori: Blažek Karel, Kvapil Josef, Zikmund Jan

MPK: C30B 29/54

Značky: pěstování, suroviny, přípravy, způsob, triglycinsulfátu, monokrystalů

Text:

...v řádech 102 až 103 vyvolávají pozorovatelné změny vlastností krystalů, je prakticky nemožné spolehlivě určit přítomnost organických nečistot a tím méně jejich strukturu.Co se týče anorganických nečistot, lze na základě neutronové aktivační analyzy předpokládat, že jejich celkový obsah po dvojí rekrystalizaci pěstovací suroviny z redestilované vody nepřesahuje v žádném případě desítky ppm, z toio paramagnetických iontů pouze jednotky ppm....

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252915

Dátum: 15.10.1987

Autori: Perner Bohumil, Bouček Ivan, Kvapil Jiří, Mašek Václav, Kvapil Josef, Hendrich Zdeněk

MPK: C30B 29/60, C30B 29/28

Značky: yttritohlinitého, způsob, monokrystalů, pěstování, granátu

Text:

...yttritohlinitého granátu dotovanéhoionty neudymu nebo/a ceru velkých průměrů nad 30 mm podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nejprve se monokrystal rozšiřuje na průměr d 1 tažením v délce 11 , odpovídající 40 až 80 pňěrEd 1, načež se táhne É válcovém tvaru v dělce 12 , odpovídající 20 až 100 průměru d 1 a poté se roššiüuje na průměr dz tažením V délce lg, odpovídající 15 až 80 průměřü dz a nato se táhne ve válcovém tvaru V...

Způsob výroby obalových papírků s antikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252910

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kainov Trojan, Mladenov Ivan, Kolář Pavel, Markov Kostov, Mladenov Todor, Kadeřábek Vladimír, Murcková Eva, Gebrtová Jana

MPK: D21H 5/22

Značky: způsob, obalových, výroby, papírků, účinky, antikorozními

Text:

...sole v BLR A 0 20 931.Výhodou řešení podle vynálezu je především možnost přípravy obalových papírů s antikorozním účinkem, využitím odpadních nepl~ něných vulkanizátů kaučuku po jejich nitraci, převedení na amonnou sůl a aplikaci na papírovou podložku. Další výhoda vynálezu spočívá v tom, že nitrokaučuk při převádění na amonnou sůl přechází do roztoku, který se dá bez jakýchkoliv dalších úprav použít k impregnaci, natírání nebo nástřiku...

Způsob pro určování ekvivalence skupin signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252909

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 5/18

Značky: způsob, ekvivalence, určování, skupin, signálu

Text:

...eoučtua na obr. 4 je schema zařízení, kde převodník jednoho číselného kődu nà jiný je tvořen souetavou obvodů negované ho exkluzivního součtu.Na obr. l je znázorněno první příkladné provedení zařízení podle vynálezu. Zařízení je tvořeno dvěma převodníky l jednoho číselného kődu na jiný spojenými svými vstupy s kontrolními body g sledoveného elektrického systému 1 tak,že každý kontrolní bod g sledovaného elektrického-systému 3 je spojen s...

Způsob výpalu keramzitu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252903

Dátum: 15.10.1987

Autori: Polanský Alois, Plachý Květoslav, Šafek Miroslav, Rehbergerová Gabriela

MPK: F27B 7/34

Značky: zařízení, tohoto, způsobu, keramzitu, způsob, provádění, výpalu

Text:

...na zvýšení tepelně energetické efektívnosti výpalu keramzitu, v podstatě spou čívá v tom, že seetává ze středového hořáku umístěného v ose pece a alespoň 3 hořáků umístěných na okraji hubnu pece, které jsou nastaveny ve směru axiálně tengenciálním k plášti pece, přičemž intenzita proudu plynu v hořácích se nastavuje pomocí klapek.Výhody způsobu výpalu keramzitu podle vynálezu a zařízení k provádění tohoto způsobu spočívàjí hlavně v úspoře...

Způsob vnášení příměsí do struktury cyklo-tetrafosforečnanů dvojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247449

Dátum: 15.10.1987

Autor: Murín Oddej

MPK: C01B 25/38

Značky: příměsí, způsob, struktury, vnášení, dvojmocných, cyklo-tetrafosforečnanů, kovů

Text:

...vynálezu.Podstata způsobu vnášení příměsí do struktury cyklo-tetrafosforečnanů dvojmocných kovů spočíva v tom, že se príslušný cyklo-tetrafosforečnanan, spolu s přímíseným množstvím příslušné vnášeně látky jako příměsi, ve vzduchové případně inertní atmosíéře zahřeje na teplotu, kdy vzniká tavenina, přitom dochází ke štěpení tetrafosforečnanových cyklů, které se rozpadají na jednotlivé fosforečnanové anionty, v níž se pohybem iontů nebo...

Způsob vytváření rovnoměrného nánosu lepidla na nábalu příze vytvořeném na povrchu vzdušnice sportovního míče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247448

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hulla Jozef, Horvát Ivan, Halmi Ivan

MPK: C09J 5/00, A63B 45/00

Značky: způsob, lepidla, povrchu, vzdušnice, nábalu, vytvořeném, rovnoměrného, příze, vytváření, nánosu, sportovního, míče

Text:

...prosycaného nábalu příze, jehož se dosahuje zmechanizovaným způsobem, podstatně zlepšujícím pracovní prostředí. Nezanedbatelným je rovněž zvýšení produktivity práce a omezení subjektivního lidského ťaktoru.Pro objasnění způsobu podle vynálezu je popis doplněn přiloženým výkresem, na němž obr.1 znázorňuje tělísko soudkovitého tvaru, obr. 2 sedlo Ventilu v bočním řezu, obr. 3 tentýž boční řez sedlem ventilu s vloženým ventilem v částečném...

Způsob výroby nikotinanu 3-(7-theofylyl)-1 -(N -mathyl-N -2-hydroxyethyl)amino-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247445

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bukovský Bohumil, Karásek Boetislav, Kralupy Nad Vltavou, Soueek Ivan

MPK: C07D 213/55

Značky: způsob, výroby, mathyl-n, 3-(7-theofylyl)-1, 2-hydroxyethyl)amino-2-propanolu, nikotinanu

Text:

...produktu, což se ekonomicky projeví snížením surovinových nákladů. Případné opakované použití krystalizační směsi přináší další efekt ve snížení množství odpadů, na jejichž opracování nebo líkvidaci by bylo třeba vynaložit další náklady.Do bañky se předloží-110,0 ml methanolu a 120,0 ml toluenu a za míchání se přidá 10,3 gpevného hydroxidu sodného. Po asi 25 minutovém míchání se hydroxid sodný rozpustí a vzniknoudvě vrstvy kapalné fáze,...

Způsob enzymové hydrolysy derivátů karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247444

Dátum: 15.10.1987

Autori: Grmela Vladimír, Koneený Dušan, Seiner František, Petrů Vladimír

MPK: C12P 7/40

Značky: hydrolysy, enzymové, derivátů, karboxylových, kyselin, způsob

Text:

...celého postupu, který nevyžaduje instalaci cenově náročného pH-statu a ani soustavnou kontrolu pracovní obsluhou,poněvadž přidaný uhličitan amonný nebo hydrogenuhličitan draselný či sodný zajištuje dostatsčnou pufrovací kapacituK výhodnému postupu podle vynálezu patří i skutečnost, že během neutralizsce vznikající kyseliny nedochází ke zvětšování objemu reakční směsi, což by v opačném případě (jak k tomu doohází při udržování pH přídavkem...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247432

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eichler Zdenik, Minareík Antonín

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, výroby, způsob, vápenatého, dihydrátu, bezvodého

Text:

...se například tak. že roztok amonné soli o koncentraci 1 8 hmotnosti až nasyoeněho roztoku při dané teplotě se smísí s páleným vápnem nebola vápenným hydrátem nebo/a vápenným mlékem, oddělí se nerozpuštěná tuhá fáze a amoniakdlní roztok vápenaté soli se sräží roztokem kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 1 až B 5 I hmotnosti. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 °C až do bodu varu.Vzniklá fosforečná sůl...

Způsob regenerace adsorbentů a katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247417

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Jan, Lopata Václav, Tolman Jioí, Floriánek Jioí

MPK: B01J 38/02, B01J 20/34

Značky: katalyzátoru, regenerace, adsorbentu, způsob

Text:

...a složení reaktivačního média a teplotního režimu ve vsádkové regenerační komoře, případně rozlolení teplot podél tunelové regenerační pece.Vvnález je blíže vysvětlen dvěma následujícími příklady regenerace reformovacího katakuzátoru a adsorbentu pro sušení uhlovodíků. Uvedené příklady regenerace byly realizoványv zařízení vsádkového typu. Časový průběh teplot, kterým je vystaven regenerovaný materiál ve vsádkovém zařízení, lze docílit i...

Způsob odstraňování vad svarů v úzkých a hlubokých úkosech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247415

Dátum: 15.10.1987

Autori: Drábek Miroslav, Brádle Jaroslav, Frolík Miroslav

MPK: B23P 17/00

Značky: hlubokých, svárů, úzkých, odstraňování, úkosech, způsob

Text:

...svarů v úzkych a hlu ch ükosech. Jeho podstata spočívá v tom, že po odstavení svařovacího automatu se svařenecI dohřeje na maximální svařovací teplotu, načež se k němu přisune obráběcí nůž, jehož řeznýbřit se umístí do horizontální osy svařence. Nato se tento obráběcí nůž uvede do řezu v oblasti svarové vady a přitlačuje se přitom do řezu menší řeznou silou, než je třecí síla mezi evařencem a otočnými elementy, které svařencem otáčejí. Tato...

Způsob zastříknutí feritu pro rotor a čelisťový přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247411

Dátum: 15.10.1987

Autor: Nimec Jioí

MPK: G04D 1/06, G04D 7/06

Značky: přípravek, tohoto, způsobu, čelisťový, rotor, zastříknutí, způsob, feritů, provádění

Text:

...jeho dodatečné odstranění. Tím je odstraněna zmetkovitost praskání feritu, úspora hmoty z dovozu a úspora výroby nástroje na ostřikování pomocného věnce z plastické hmoty.Zastříknutí feritu pro rotor hodín podle vynálezu je možno použít v elektroprůmyslu hlavně V hodinářském průmyslu. Příklad nově zkonstruovaného přípravku je znázorněn na obr. 2.Příklad provedení způsobu zastříknutí kroužkového feritu pro rotor hodin podle vynálezu je...

Způsob acetylace D, nebo L-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1, 3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247410

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sámek Miroslav, Nováeek Petr, Halamka Petr, Zeitler Josef, Poibyl Antonín, Vaneura Jioí, Hanák Rostislav

MPK: C07C 103/40

Značky: způsob, acetylace, 3-propandiolu, l-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1

Text:

...příkladech provedení. Příklady provedení P ř í k 1 a d 1Do l 000 ml bañky opatřená míchadlem, teploměrem e přikapávající děličkou bylo vneseno 90 g L-báze I a 120 ml vody 40 °C teplé. Ze intenzívního míchání bylo během 0,5 h k suspenzi přidáno 41 ml acetanhydridu. Teplota během reakce nepřesáhla 55 °C. Po uvedené době byla reakční směs ještě 20 minut míohána. Odpaŕením na vakuové rotační odparoe bylo získáno 105 J g látky. Podle vysokotlaké...

Způsob eliminace tlaků horniny na výztuž jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247409

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jetel Ján, Šmakal Karel

MPK: E21D 7/00

Značky: eliminace, horniny, jámy, způsob, výztuž, tlaku

Text:

...dutými kompenzačními prvky o průměru 300-500 mm ze snadno deformovatelného materiálu, jež právě slouží k vybití tlaků okolníoh hornín na výztuž jámy. Tyto prvky současně zamezí zaplnění svislých zářezů betonem, který by zhoršoval jejich deformaci. Jedná se tedy o způsob odlehčování okolí důlního díla.Výhodou způsobu eliminace tlaků na výztuž pomocí kompenzačních prvků podle vynálezu je,že se zamezí destrukčním vlivům na výztuž jámy, zvýši...

Způsob výroby 4-nitroacetamidoacetofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247407

Dátum: 15.10.1987

Autori: Procházka Vladimír, Cechner Václav, Straka Oldoich, Eížek Stanislav, Lieser Miroslav

MPK: C07C 49/78

Značky: způsob, 4-nitroacetamidoacetofenonu, výroby

Text:

...obsluhy.Další nevýhoda uvedeného postupu souvisí s kapacitou zařízení. Jedním z limitujících faktorů je právě množství hydrogenuhličitanu sodného suspendovaného ve vodě.Uvedené nedostatky odstraňuje postup podle předkládaného vynálezu. Podle vynálezu se acetylace provede v prostředí, které obsahuje acetanhydrid a/nebo kyselinu s disociační kon stantou menší než 1 .102. Amin vzorce IV se z hydrochloridu vzorce III uvolňuje působenímalkálie s...

Způsob výroby substituovaných 4-benzyl-piperazinylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252850

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kump Wilhelm

MPK: C07D 498/08

Značky: výroby, substituovaných, způsob, 4-benzyl-piperazinylderivátů

Text:

...podle předloženého vynálezu nejen pokud jde o dobrou antituberkulcsní účinnost, která odpovídá asi trojnásobku účinnosti Rifampicinu, ale i pokud jde zejména o jejich podstatně prodlouženou dobu setrváníRozdíly mezi dříve známymi sloučeninami a novými sloučeninami vyráběnými podle předloženého vynálezu, je možno ilustrovat na základě údajů, které jsou obsaženy V dále uvedené tabulce I. Z tabulky I jasně vyplývá, že u sloučenin A a B je...

Způsob výroby 4-amino-2-fenylchinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252849

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zally William Joseph, Field George Francis

MPK: C07D 401/02, A61K 31/47

Značky: výroby, způsob, 4-amino-2-fenylchinolinů

Text:

...jako difenyléteru.výsledný chínolin obecného vzorce VIII se poté dekarboxyluje běžným způsobem, nejdžívé hydrolýzou esteru působením báze, jako vodného hydroxidu sodného, při teplotě například 100 °C, a potom zahříváním resultující kyseliny na teplotu kolem 250 °C, bud v inertním organickém rozpouštědle. jako difenyléteru, nebo bez rozpouštědla.Na získaný 4-hydroxychinolín obecného vzorce IX se potom působí známým způsobem chloračním...

Způsob výroby N-ethylfenyldithiokarbamátu zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252848

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bryk Danuta, Serwatka Jerzy, Grzybowska Danuta, Pudlo Bogdan

MPK: C07C 155/06, C08K 5/39

Značky: zinečnatého, n-ethylfenyldithiokarbamátu, způsob, výroby

Text:

...činí ho uL QD , počítanévxhledua ke stechąnmetrickému mnozstvi.~J.é je také při réąkoi pouJt přídavek nuvrchově nktivního, lipofilníhr rontředku0,1 až B huotnostních píurxnt vu« rPřąxywgvrxjíclĺ je,ptLV/(ĺellĺ oyíxtéxy v prnwtředl ni elylanilinu, ktorý je JDLLČBSÍIĚ výchuząírovnnv reakvg doprava a pľorü rn íhá rychleři 4 jún ve swňrnov ruvríaítwjo h ktoré je výs -dłwrm ipn 1 zx 5-hr~V důsledku tohoto se zjednodušuje obsluha zařízení,...

Způsob výroby N,3-disubstituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252847

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: C07D 209/34

Značky: 2-oxindol-1-karboxamidů, způsob, výroby, n,3-disubstituovaných

Text:

...nebo mohou symboly X a Y, navázané na sousedících uhlíkových atomech benzenového kruhu 2-oxindolového jádra,tvořit dvojvazný zbytek Z tak, že zbytek Z spolu s uhlikovými atomy, na které je navázán. tvoří nakondenzovaný karbocyklický nebo heterocyklický kruh. Konkrétní dvojvazné zbytky ve významu symbolu Z (tj. zbytky Z 1 až Z 5) byly již uvedeny výše. Představuje-li tedy Z zbytek vzorce Z 1, tvoří symboly X a Y společně s uhlíkovými atomy. na...

Způsob výroby nových 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252846

Dátum: 15.10.1987

Autori: Förster Heinz, Santel Hans-joachim, Eue Ludwig, Schmidt Robert, Mues Volker, Hänssler Gerd

MPK: A01N 43/78, C07D 266/58, A01N 43/76...

Značky: způsob, 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů, výroby, nových

Text:

...a R znamenaji společně satomem dusiku, na který jsou vázány, popřípadě jednou až třikrát stejně nebo různě metylovou skupinou, etylovou skupinou a fenylovou skupinou substituovaný heterocyklus vzorcekteré mají cenné herbicidní a funqioidní účinky.Předmětem předloženého vynálezu je způsob výroby těchto nových 6-chlorbenzazolyloxyaoetamidů obecného vzorće I, který spočívá V tom, že se na 6-chlorbenzazoly obecného vzorce IIv němž X má shora...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252845

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farge Daniel, Paris Jean-marc Vaires, Cotrel Claude, Barriere Jean-claude, Corbet Jean-pierre

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: způsob, výroby, derivátů, nových, 3-fenyl-2-propenaminu

Text:

...zbytek obecného vzorce II, v němž R 6 a R 7 mají svrchuuvedený význam,přičemž sloučenina se nachází v konfiguraci E nebo Z.Postup se obvykle provádí v inertním organickém rozpouštědle, například aromatickém uhlovodíku jako benzenu nebo toluenu, nebo v chlorovaném rozpouštědle, například tetrachlormethanu při teplotě 60 OC až teplotě varu reakční směsi pod zpětným chladičem.Sloučeniny obecného vzorce IV, uvedené svrchu v odstavci b), je...

Způsob výroby nového derivátu 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252844

Dátum: 15.10.1987

Autori: Corbet Jean-pierre, Farge Daniel, Barriere Jean-claude, Cotrel Claude, Paris Jean-marc Vaires

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: derivátů, výroby, 3-fenyl-2-propenaminu, nového, způsob

Text:

...použít v lékařství jako takové nebo ve formě jejich solí, přijatelných z farmaceutického hlediska, tj. netoxických v podávaných dávkâch.Jako příklad solí, použitelných z farmaceutického hlediska je možno uvést soli s anorganic kými kyselinami, například hydrochloridy, sulfáty, nitráty, fosfáty, nebo soli s kyselinami organickými, například acetáty, propionáty, sukcináty, benzoáty, fumaráty, maleáty, methan sulfonáty, isothioáty,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252843

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farge Daniel, Corbet Jean-pierre, Cotrel Claude, Paris Jean-marc Vaires, Barriere Jean-claude

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: nových, způsob, 3-fenyl-2-propenaminu, výroby, derivátů

Text:

...hydroxidu sodného a pak se smĺsí s metylenchloridem. Organická fáze se slije a zfiltruje infusoriovou hlinkou, promyje se 100 ml vody a pak se suší síranem sodným. Po filtraci sc urganická fáze odpaří G suchaza sniženéhc tlaku 2,7 kPa při teplotě 40 °c, ATímto způsobem se získá olejovitá kapalina, která se čistí chromatografií na silikagelu,přičemž jako eluční činidlo se užije směs metylenchloridu a metanolu v objemovém poměru 9010,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252842

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paris Jean-marc Vaires, Barriere Jean-claude, Corbet Jean-pierre, Cotrel Claude, Farge Daniel

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: výroby, derivátů, způsob, 3-fenyl-2-propenaminu, nových

Text:

...Směs se míchá 15 minut při teplotě O °C a pak ještě 30 minut při teplotě 20 OC, načež se teplota znovu upraví na 0 GC. Vzniklá sraženina se rozpustí přidánim 5 ml metanolu. Pak se po kapkách přidá 8 ml trietylaminu a 3,15 ml thiafenolu V roztoku 10 ml metylenchloridu.Směs se michá 2 hodiny a 3 U minut při teplotě 20 OC, pak se přidá 30 ml metanolu a 1 g kyanoborohydridu sodĺku při teplotě 0 OC a pak se směe michá ještě 3 hodiny při...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252841

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farge Daniel, Paris Jean-marc Vaires, Barriere Jean-claude, Cotrel Claude, Corbet Jean-pierre

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: 3-fenyl-2-propenaminu, derivátů, nových, výroby, způsob

Text:

...q benzoínu v roztoku v 400 ml tetrahydrofuranu a reakční směs se pak míchá 30 minut, přičemž se teplota nechá stoupnout na 20 QC.Pak se přidá ještě 27 g 2-metyliminodietyletylfosfonátu ve 270 ml tetrahydrofuranu. Pak se reakční směs hodinu zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladičem, načež se zchladí na teplotu přibližně 20 OC. Pak se přida litr vody a výsledná směs se dvakrát extrahuje celkovým množstvím 200 ml etylacetátu. organické fáze...

Způsob výroby piperazin-1-ylergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252840

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mantegani Sergio, Temperilli Aldemio, Pegrassi Lorenzo, Rossi Alessandro, Traquandi Gabriella

MPK: C07D 457/02

Značky: derivátů, výroby, piperazin-1-ylergolinových, způsob

Text:

...látkami,jako jsou například oxid křemičitý, mastek, kyselina stearová, stearát hořečnatý či vápenatý nebo/a polyetylenglykoly, popřípadě spolu s pojidly, jako jsou například škroby, želatina,metylcelulosa, arabská guma, tragant a polyvinylpyrrolidon, desintegračními činidly, jako jsou například škroby, alginová kyselina, algináty, pěnicími směsmi, barvivy, sladidly,smáčedly, jako jsou například lecithin, polysorbáty a laurylsulfáty, a obecně...

Způsob výroby nových substituovaných 1-fenyl-3-benzol(thio)močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252839

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sirrenberg Wilhelm, Becker Benedikt, Stendel Wilhelm, Klauke Erich, Krehan Ingomar

MPK: A01N 47/34, C07C 127/22

Značky: způsob, nových, výroby, 1-fenyl-3-benzol(thio)močovin, substituovaných

Text:

...a terc.butylthioskupinu.Halogenalkylthioskupiny a halogenalkoxyskupiny ve významu symbolu R 10 obsahují vždy V alkylové části přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s l až 4 atomy uhlíku, zejména 5 1 až 2 atomy uhlíku a výhodné s 1 až 4 atomy halogenu, přičemž atomy halogenu jsou stejné nebo různé a jako atomy halogenu přicházejí V úvahu výhodně atomy fluoru, chloru, nebo bromu, zejména fluoru.Jako příklady lze uvést...