Patenty so značkou «způsob»

Strana 135

Způsob čištění 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl) benzensulfonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236209

Dátum: 01.02.1988

Autori: Körner Jaroslav, Voves Jan, Kočí Josef, Řehák Petr, Pinc Jiří

MPK: C07D 209/46

Značky: 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl, benzensulfonamidu, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Popsaný způsob čištění 2-chlor-5(l-hydroxy-3-oxo-l-isoindolinyl)- benzensulfonamidu vzorce I, známého pod generickým názvem chlortalidon, umožňuje získat ze surového produktu reakce 3-chlor-3-(4-chlor-3-chlorsulfonylfenyl)-ftalidu s amoniakem prakticky chromatograficky jednotnou látku, přičemž lze snadno regenerovat rozpouštědla, použitá ke krystalizaci. Pro krystalizaci se použije bezvodá směs methanolu a toluenu, jejíž složení odpovídá...

Způsob výroby orientovaných transformátorových pásů z oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236207

Dátum: 01.02.1988

Autori: Berghauer Zoltán, Janok Jan, Stračár Slavomír, Demeter Arpád, Szlauer Jiří, Uličný Štefan

MPK: C21D 9/52, C21D 8/12

Značky: pásu, způsob, orientovaných, výroby, oceli, transformátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Ocel s hmotnostním obsahem 2,0 až 4,0 % křemíku, 0,02 až 0,06 % uhlíku, 0,02 až 0,20 % manganu, 0,004 až 0,012 % dusíku, 0,003 až 0,030 % síry, stop až 0,050 % hliníku, zbytek železo a nečistoty, je vyválcovaná z bram za tepla na pás tloušťky 1,0 až 3,0 mm, potom válcována za studena na konečnou tloušťku 0,2 až 0,4 mm a podrobena žíhání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bramy z oceli, ve které je poměr obsahu hliníku k obsahu dusíku 0,3 až...

Způsob výroby drásacích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236204

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ševela Petr, Kloubec Ludvík, Hájek Alois, Hájek Jiří

MPK: C14B 1/48

Značky: kotoučů, výroby, drásacích, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení výroby drásacích kotoučů, zejména pro drásání záložky napnutého svršku obuvi. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že do lisovací formy (2) se vloží předem připravený kotoučový kartáč s ocelovými dráty (13) a potom se zbylý prostor tvarovací dutiny (22) zaplní elastomerním nebo plastickým materiálem (s). Kotoučový kartáč se ustředí nosným prstencem (11) na středicím čepu (23) lisovací formy (2). Vynálezu lze využít při...

Způsob měření adheze mezi kovovým a izolačním materiálem v oblasti supravodivosti a zapojení k provádéní způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236200

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00

Značky: supravodivosti, měření, způsob, izolačním, materiálem, zapojení, adheze, provádění, způsobu, kovovým, oblastí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zapojení jsou určeny zvláště pro určování vhodných technologických postupů a volbu materiálů pro kryogenní zařízení, zejména pro Josephsonovy přechody. Podstata způsobu spočívá v tom, že adheze se určí z velikosti elektrického proudu protékajícího smyčkou v okamžiku odtrženi smyčky, nanesené na jedné straně izolační podložky, od vodiče nebo druhé smyčky, umístěné na druhé straně podložky, působením odpudivých sil vyvolaných elektrickým...

Způsob zpevnění granulí přípravku pro hubení hrabošů a dalších škůdců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241449

Dátum: 01.02.1988

Autori: Carbonaro Antonio, Orion-yhtymä Oy, Pekkanen Timo Juhani

MPK: A01N 25/12

Značky: hrabošů, granulí, dalších, hubení, škůdců, způsob, přípravků, zpevnění

Text:

...optimálnimi.Podstatně výhodnějším se jeví způsob zpevnění granulípřípravku pro hubeni hrabošů a dalších škůdců podle před kládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že směssložek přípravku se granuluje v přítomnosti 0,5 až 20hmot. kondenzátu močoviny a formaldehydu nebo se kondenzát močoviny a formaldehydu nanáší na povrch granulí přípravku.způsobem podle vynálezu se podstatně sníží podíl prachových a zlomkových částic při míchání,...

Způsob výroby tvrzené litiny pro trojvrstvé válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241447

Dátum: 01.02.1988

Autor: Balthazor Terry Mack

MPK: C22C 37/00

Značky: tvrzené, litiny, způsob, výroby, válce, trojvrstvé

Text:

...cementit. Takovéto válce jsou sice dostatečně tvrdé, ale křehké a nepružné a při používání nesnášejí tepelné ame chemické zatížení . up Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby tvrzené litiny pro trojvrstvé válce podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že do tekutého kovu pro odlévání válcü se na 1 tunu přidá 0,3 až 2 kg hmotnosti 75 ferosilicia a po jeho rozpuštění dále 0,2 až1 kg hmotnosti mletého grafitu nebo grafitového odpadu o...

Způsob stanovení 0, 0001 až 0, 1 % hmot. arsenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241435

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pác Jioí, Legeza Vasil

MPK: C01G 28/00, G01N 27/26

Značky: způsob, hmot, arsenu, stanovení

Text:

...arsenu do organické fáze a reextrakci do vodné fáze zékladního elektrolytu, ve kterém se tento prvek stanoví citlivou galvanostatickou rozpouětěcí analýzou. římé stanovení galvanostatickou rozpouštěcí analýzou, bez uvedeného dělicího kroku, není možné vzhledem k významněmu rušivému vlivu řady matričních prvků.Pro extrakci arsenn lze využít takových extrahentů, které selektivně a s vysokým výtěžkem oddělují arsen ve formě kovalentního bromidu...

Způsob předchlazení hovězího masa po porážce s následným vykostěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241434

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jelínek Jaromír, Koemenák Lubomír, Pešta Pavel

MPK: A22B 7/00

Značky: předchlazení, hovězího, porážce, způsob, vykostěním, následným

Text:

...povrchu půlí nebo čtvrti je rovněž možnokombinovat s delením a vykostováním masa ve vychlazeném stavui za tepla Spočivá v nanášení mlhovíny vody nebo roztokůizdravotně nezávadných na povrch masa s cílem snížit povrcho vou kontaminaci a hmotnostní ztráty během zchlazování. Tímto se však zvyšuji profozní náklady a nedosahuje se žádouciho účinku u masa určeného pro výrobu masných výrobků.Ve světě se zkouší dělení a vykostování masa za tepla...

Způsob výroby acetonu nebo acetonu, metylisobutylketonu a vyšších dehydrogenecí isopropylalkoholu nebo jeho azeotropické vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241425

Dátum: 01.02.1988

Autori: Rybová Renata, Perník Vít, Janáee Kkel

MPK: C07C 49/04

Značky: vyšších, výroby, dehydrogenecí, vodou, metylisobutylketonu, azeotropické, způsob, acetónu, isopropylalkoholu

Text:

...vodíku a zbytkunezreagovaného isdpropylalkoholu. Voda přítomná v surovině prochází reaktorem beze změny ana katalytickou.dehydrogénaci isopropýlalkoholu nemá podstatný Vliv. Teplo potřebné pro reakci je dodáváno spalováním topného plyną, který cirkuluje v mezitrubkovém prostoru reaktorů.Při zatíženi katalyzátoru 8,46 litrů azeotropické směsi V isopropylalkoholu a vody na litr katalyzátoru a hodinu a teplo tě 34000 bylo dosaženo, vedłà vodíkug...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a spřádací ústrojí k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241416

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stanik Jaroslav, Mayer Milan

MPK: D01H 1/135, D01H 7/882

Značky: otevřeným, příze, spřádací, ústrojí, předení, tohoto, provádění, koncem, způsobu, způsob

Text:

...vzduchovým proudem přiváděcím kanálem na ukládaoí plochu epřádacího rotoru, nabalování vláken na ukládací ploše na otevřený konec příze, odtahované a popřípadě dodatečně skrucované v úseku mezi spřádacín rotorem a odtahovýn ústrojím,který ee podle vynálezu vyznačuje tím, že se vlákna vrhají do epirálového vzduchového proudu, vytvářeného v přiváděcím kanálu kru-V hového průřezu a unášejícího vlákna po aférických drahách, které jsou v prvé...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241414

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kolda Miroslav, Suchý Vladimír, Hladík František, Michhalski Rudolf

MPK: C08L 61/22, C08G 12/32, C08G 12/12...

Značky: lisovacích, výroby, způsob, aminoplastů

Text:

...podmínek polykondensaoo po oolou debu jejího trvámí je to, že i teplota kondonzaömíhooystému Jo od počátku.na tak-Vyüoké hodnotě kterou zajistí pňuhměňi pevná suroviny, tím de vytváří maximální hodnota raakění antalpio, ktoré je určující pro všechny důležité vlastnosti vyráhěných aminoplaatů. Postup dle vynálozu umožňuje i při náololné sušioí pariodě granulovanáho aminoplastu va fluidním vznoou, äo stěny fluidního reaktoru mohou být...

Způsob přípravy etalonů aktivity plynné formy elementárního jodu značeného radioizotopem I .sup.131.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 241410

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novotný Václav, Sedláeek Vlastimil, Macek Lubomír

MPK: G21G 4/04

Značky: aktivity, značeného, přípravy, elementárního, způsob, etalonu, formy, radioizotopem, sup.131.n, plynné

Text:

...aktivity plyn né formy elementárního jodu značeného radioizotopem 1311 spočíva jící V zavádění par suchého elementárního jodu do etylchloridu jako absorpčníño roztoku. Elementární jod uvolněný zplyněním obsahu takto připraveného etalonu do nosného plynu vytváří s jeho složkami formy blízké anorganickým formám jodu, které vznikajípři provozu jaderné elektrárny.Při atestaci měřidel s použitím tohoto etalonu nejsou proto výsledky měření...

Způsob přípravy konců vlákenných útvarů před jejich splétáním a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241408

Dátum: 01.02.1988

Autori: Steiner Stanislav, Laš Ludik

MPK: B65H 69/06

Značky: tohoto, způsob, konců, před, způsobu, útvaru, přípravy, provádění, vlákenných, zařízení, splétáním, jejich

Text:

...se tlakový kanál 1 přiklopením nebo pŕisunutím víka 19, p,241 403 ~ přičemž nůžkyoá, § odstŕihnou, resp. zkráti přesahujici kon- V oe 5, 3 vlakenných ůtvarů 5, §. Odstŕižené konce jsou buä od-p saty do odpadu odsavacím zařízením §, §, neho JinakodvedenyBrity 5, p překážek g, 3.5 které jsou v příkladuznázornšni na obr. 2 uohyceny na víku 1 zaplétací komory 1, se současně s přiklopenim víka lg ocitnou před ústími tlakového kanálu 3 a ohnou...

Způsob dobývání nízkých uhelných slojí škrabákovou soupravou bez přítomnosti lidí v porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240000

Dátum: 01.02.1988

Autori: Chudáeek Ivo, Nešpůrek Stanislav, Komardinkin Valentin Petrovie, Jodorov Vjaeeslav Anatoljevie, Šulman Michail Chananovie, Matoušu Miroslav, Havlíeek Jioí

MPK: E21C 27/34, E21C 41/00

Značky: uhelných, soupravou, dobývání, škrabákovou, přítomnosti, porubu, nízkých, lidí, sloji, způsob

Text:

...procesu, které jsou zapříčíněny pohybom lidí v porubu. Zvýši ee úroveň bezpečnosti práce. Umístěnímstavěče výztužo na škrabákové nádobě docílíme dokonalé kopírování línie porubní fronty výztuží.Na příložených výkresoch je schänatícky znázorněn způsob dobývání podle vynálezu. kde ną obr. 1 je znázorněn porub vo stádíu vyuhlování a na obr. 2 je znázornän postup vyztužování porubu.Na obr. č. 1 je schänatícky znázorněn pórub 3 pří...

Způsob odstraňování příměsi organických halogenidů z chloridu germaničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239998

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koneený Bohumil, Mikula Jaroslav, Lebeda František, Liška Vladislav, Hartych Václav

MPK: C01G 17/04

Značky: organických, způsob, odstraňování, halogenidů, chloridů, germaničitého, příměsí

Text:

...z chloridu germaničitého podle vynálezu využívá principu laserem fotosenzibilovaného rozkladu příměsí. Jako senzibilátoru je využíván fluorid sírový, ktorý je velmi dobrým absorbérem záření C 02 laseru a který umožňuje diky rychlému kolisnímu vibračně translačnímu přenosu absorbované energie dosáhnout V horké zoně reaktoru teplot až 1000 až 2000 K. Vhodně volené parametry záření (výkon fo~ kusace svazku, kontinuální či přerušovaný provoz) a...

Způsob repase molybdenových dilatačních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239997

Dátum: 01.02.1988

Autori: Makal Rudolf, Blažek Ivo, Vymital Jan, Camfrla Jan, Oddušek Eestmír, Macourek Vladimír

MPK: H01L 21/02

Značky: způsob, dilatačních, elektrod, repase, molybdénových

Text:

...hliníková pijky. kyslidníku nolybdouičitőho a silioidu nolybdonu. loptaoí prooos.nasi zabospočit dokonnlő odstranöní uvodonýoh vrstov, nininünł ihir natoriüu dnataöní oloktrody - nolybdonąa tudíi dosaioní nininíłlní drnosti oloptsućho povrchu.üoohny dosud pouiívunł loptaoí postupymspříklad na biliolksliokýoh loptudol, snsnouají nohonogonní odloptioí vrstvy pdjky a nítavu, případně vodou ko anačndnn úbäru čistého nolybdoö su,a tudíł ko...

Způsob přípravy alifatických halogeniniferů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239995

Dátum: 01.02.1988

Autor: Fratina Štipán

MPK: C08F 110/10, C08F 2/06

Značky: halogeniniferů, alifatických, přípravy, způsob

Text:

...XRM » MG) (5)- 3 213 995 kde XRX je inifer typu I nebo II, Mexh je Lewisova kyselinaPoužití aromatických iniferů Ř přípravě telechelických polymerů isobutylenu má následující nevýhody- drahá a poměrně náročná synthésa aromatických iniferů,cenová bilance synthesy 1 molu iniferu typu I nebo II je v roz mezí US Š 50-60 podle katalogu Aldrich,- omezená. stabilita iniferů, již při teplotách 20 °C avyšších probíhá samovolná dehydrohalogenace na...

Způsob regenerace matric separačních komor vysokogradientního magnetického separátoru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239989

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kudrna Václav, Vydra Miloslav

MPK: B03C 1/02

Značky: separačních, magnetického, způsobu, způsob, separátoru, matric, regenerace, vysokogradientního, provádění, zařízení, komor

Text:

...síly působící na supravodivé vinutí. Tím se komplikuje konstrukční provedení kryostatu supravodivého vinutí a zvyšují se nároky na dimenzování zařízení pro přesouvání separačních komor z prostoru, kde probíhá separace, do vymývacího zařízení a naopak.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob regenerace matric separačních komor vysokogradientního magnetického separátoru podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že při přesouvání Jedné ze...

Způsob výroby výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239986

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kocourek Antonín, Stehno Jaroslav, Machata Václav, Talácko František, Buchta Karel

MPK: H01L 21/44

Značky: součástky, polovodičové, způsob, výkonové, výroby

Text:

...°C. Opačná strana křemíkových desek je dále celou plošně pokovena vrstvou kovového materiálu, oapříklad zlata, 239 986Plošné rozčlenění kontaktu na katodové a řídící - resp.bázovéa emitorové oblasti se provádí běžným fotolitogfafickým postuPemazásadní nevýhodou popsaného procesu je nezbytnost pokovovata fotolitograficky zpracovávat křemíkové struktury Již vyčleněných malých průměrů, což podstatné zvyšuje pracnost výroby a klade velké nároky...

Inaktivovaná vakcina proti paramyxovirové infekci holubů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239980

Dátum: 01.02.1988

Autori: Šroubek František, Hudeeek Milan, Nevickí Emil

MPK: A61K 39/155

Značky: její, proti, způsob, infekcí, holubů, vakcína, paramyxovirové, přípravy, inaktivovaná

Text:

...že vakcina se připra vuje ze dvou kmenů paramyxoviru sérotypu 1 viru pseudomorudrůbežeiNDV/Bratislava 76-100/80 CAPM V 284, velogenniho viscerotropního viru izolovaného Ž kuŕice, a holuhího paramyxoviru.PMVe 1/Nitre 3/4821/83 CAPM V 285, mezogenniho viru izolovaného z.ho 1 uba, zastoupených ve.vakcině stejným dilem. Vakcinačni kmeny se množí v alantoické tekutině kuřecich zánodků a titrují se v kuřecich zárodcich nebo v kulturäch kuřecích...

Jednovrstvý nebo vícevrstvý vyztužený pás a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239976

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kolliner René, Uhlío Karel, Rozprim Jan, Mattausch Pavel

MPK: B29D 29/00

Značky: vícevrstvý, způsob, jednovrstvý, vyztužený, výroby

Text:

...Pás může být na jedné nebo obou stranách opatřen krycí vrstvou-z táhož polymeru, z termoplastu nebo z pryže nebo ji může tvořit textilní pás.Způsob výroby pásu podle vyná 1 ezuepočívá v tom, že se jednqlivć vrstvy kostry naeytí nízkomolekulárním kapalným kaučukem nebo jeho roztokom (napr. benzínovým), v případě kostry 3 orientovaných fólií opatří nánoaem tohoto kaučuku,pak ee jednotlive vrstvy spojí, případně opatŕí krycími vrstvami...

Způsob regulace povrchové koncentrace galia na křemíkových deskách při difusi galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 239975

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tůma Pavel, Podzimek Oldoich, Bureš Josef, Nadvorník Pavel, Jarolam Josef

MPK: H01L 21/38

Značky: deskách, galia, způsob, křemíkových, koncentrace, difusi, regulace, povrchové

Text:

...odstraňuje nový způsob regulace povrchové koncentrace galia na křomikovýoh doskách tím, že 105.0 dička se vsázkou difusantu kysličniku galitého se umísti v difusb ní trubce na křemenné podlošee v místě o teplotě 700 až 900 ŠG a nosný plyn vodik vlhčený vodnimi paremi se vede přes tuto lodičku ke křemikovým deskám, přičemž na počátku difuse so nosný plyn vlhči na teplotu rosněho bodu maximálně 20 °C a tato teplota roaného bodu nosného...

Způsob vyvločkování a odvodňování uhelných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239974

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hick Zdenik, Eekal Stanislav

MPK: B03D 3/06

Značky: odvodňování, způsob, vyvločkování, uhelných, kalů

Text:

...vysychání uhelných kalů odstraňuje způsob podle vynálezu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že jenmé uhelné kaly,,jejichž granulometrické složení zrn je u 90 až 96 é do 0,05 mm a podíl popela činí 40 až 60 96 hmotnosti v sušině, sepolyakrylemid a odvodění zvločkpvatělých, volné vody zbavených kalů so provede aítopásovým kalolisem, na němž se ply nula zvyšuje tlak do 0,35 MP 3.Způsobem podle vynálezu se dosáhne rychlého vyvločkováni a...

Způsob spojování plastových trnů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239973

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kocourek Milan, Sedláeek Alois, Skrziszowski Amandus

MPK: B29C 53/36

Značky: tohoto, plášťových, způsob, provádění, spojování, trnů, zařízení, způsobu

Text:

...konce trnu.l, kde na jedné části je kuželový čep g o vreholovám úhlu jí, dál. ee Q e velkém průměru 2. Na druhé části trnu 1 je znázorněne kuželovd dutina 1 o vroholovám úhlu,9 L hloubce Q a velkém průměru 2. Kuželový čep g je zhotoven pomocí rotačního okružovaoího nástroje Q, jež je v řezu a pohledu znázorněn na obr. 3. Rotační okružovaeí nástroj Q seetávä z těleee 1 opatřeného kuželem Morze pro upevnční nástroje v předloze obráběcí...

Ve vodě rozpustné polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239971

Dátum: 01.02.1988

Autori: Sova Boetislav, Dráždil Josef, Steiner Stanislav, Smíšek Josef, Kaláeek Jioa

MPK: C08G 63/12

Značky: přípravy, pryskyřice, způsob, rozpustné, polyesterové, jejich, vodě

Text:

...odvozených od polymerních kerboxylových kyselína reakce se ukončí při dosažení čísla kyselosti v rozmezíolyesterové pryskyřice,připravené podle předloženého vynálezu,se vyznačují velmi dobrou rozpustností ve vodě,neomezenou ředitelností vodou, dobrou stabilitou při skladování, neobsahuji těkavé a hygienicky závodné organické složky.Pro přípravu ve vodě rozpustných polyesterových pryskyřio podle vynálezu lze použit jako 2 až 3 mocné alkoholy...

Způsob výroby nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239968

Dátum: 01.02.1988

Autori: Malec Václav, Laoka Zdenik

MPK: C08F 4/62, C08F 10/02

Značky: nosičového, katalyzátoru, výroby, způsob

Text:

...při kterém se silika pod inertníatmosférou impregnuje bis-trifenylsilylchromátem v suspenzi v alífatickém uhlovodíku s 5 až 7 uhlikovými atomy, k suspenzi vzniklého meziproduktu se přidá roztok organohlinité sloučeniny,oddělí se kapalná fáze a výsledný.katalyzátor se vysuší, zdokonalený tím, že se bis-trifenylsilylchromát před vlastní impregnací na siliku zaplaví v uzavřené nádobě alifatickým uhlovodíkem s 5 až 7 uhlíkovými atomy v...

Způsob stabilizace okamžité teploty v hydroformylačním reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239965

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tesao Václav, Chvoj Miroslav

MPK: C07C 45/50

Značky: stabilizace, hydroformylačním, teploty, způsob, reaktoru, okamžité

Text:

...nemusí být vždy uspokojivá. Běžné je řízení teploty v reaktoru chladicím okruhem, v němž cirkuluje chladící voda, jejíž teplota se upravuje na požadovanou hodnotu dalším chladicím okruhem, tzv. kaskádní regulace. Pro tento způsob regulace je charakteristické značné zpoždění mezi regulovanou veličinou, tj. teplotou V reaktoru a veličinou akční, tj. teplotou chladící vody v okruhu ohladicím hydroformylační reaktory. Druhá známá varianta...

Způsob odstraňování příměsí organických halogenidů z chloridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239955

Dátum: 01.02.1988

Autori: Krejeío Oldoich, Vocílka Jioí, Chaloupek Jindoich, Skoupil Vladimír, Marek Tomáš

MPK: C01B 35/06

Značky: halogenidů, příměsí, chloridů, způsob, boritého, organických, odstraňování

Text:

...indukovaný proces navíc v případě koncentrací orqanických chloridů několika ppm a nižších ekonomicky výhodnější.Způsob odstraňování organických chloridů z chloridu boritého podle vynálezu využívá skutečnosti, že chlorid boritý je velmi dobrým absorbérem záření C 02 laseru a umožňuje provedení hluboce destruktivního homogenního rozkladu stopových příměsí organických halogenidů díky rychlému Éĺisnímu vibračně-translačnímu přenosu absorbované...

Způsob výroby živičné směsi odolné proti plastickým deformacím

Načítavanie...

Číslo patentu: 239952

Dátum: 01.02.1988

Autor: Petura Miloš

MPK: E01C 7/10

Značky: plastickým, směsi, odolné, výroby, živičné, proti, způsob, deformacím

Text:

...ceaentovým mlekeml. V porovnaní s klasickými, vyžadují však živičné směsi z KFC poněkud vyšši hutnicí energií - vzhledem k nižšíau obsahu živičného pojiva a většinu ůhlu vnitřniho tření. Doaažení objemové hmotnosti je velmi důležité pro vlastní životnost těchto směsi. Nasazení vibračních a těžkých valců je tedy nezbytně pro dosažení požadovaných vlastností výše uvedených směsi. Předobalením kameniva ceaentovýa mlékea získàme kanenivo...

Způsob přípravy 1-amino-8-naftol-3,6-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254748

Dátum: 15.01.1988

Autori: Roma Jan, Pašťalka Karel

MPK: C07C 143/66

Značky: kyseliny, přípravy, 1-amino-8-naftol-3,6-disulfonové, způsob

Text:

...je 50 až 98 násady reagováno, přeruší, tím, že se reakční směs rozloží účinkem kyseliny sírové nebo chlorovodíkové o koncentraci 10 až 50 1 hmot., produkt se odfiltruje a 2 filtrátu se izoluje nezreagovaná 1 ~naftylamin-3,6,8-trisulfokyselina.Výhodou postupu dle vynálezu je ta skutečnost, že vznik kyseliny chromotropové je omezen na minimum a nezreagovaná 1-naftylamin-3,6,E-trisulfokyselina se vrací zpět do výroby,čímž vzroste výtěžek...

Způsob výroby hexafluoralkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254747

Dátum: 15.01.1988

Autori: Paleta Oldřich, Dědek Václav, Danda Alexandr

MPK: C07C 31/38

Značky: výroby, hexafluoralkanolů, způsob

Text:

...rizikem.Nevýhody dřívějších postupu odstraňuje způsob přípravy hexafluoralkanolů obecného vzorcekde R 1 je vodík nebo alkyl o počtu atomů uhlíku 1 až 5, R 2 je alkyl o počtu atomú uhlíku1 až 3, reakcí s alifatickými alkoholy o počtu atomů uhlíku 1 až 5 za iniciace ultrafialovým zářením. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se reakce provádí ve fotochemickém reaktoru za tlaku 0,1 až 0,5 MPa při teplotách -40 až 120 °C. Při...

Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254744

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hesoun Dušan, Smrž Rudolf, Štrof Jiří, Körner Jaroslav, Dejmek Luboš, Zoula Václav

MPK: C07C 87/60

Značky: způsob, přípravy, 2,6-dichlordifenylaminu

Text:

...(toluen,ethylbenzen, xylen, technický benzín, chlorované alifatické nebo aromatické uhlovodíky apod.).Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu podle vynálezu má ve srovnání se známýmí postupy tyto přednosti- získaný produkt je chemicky velmi čistý- výtěžky produktu jsou zřetelně vyšší a jsou velmi stabilní (tj. jsou málo závislé na odchylkách od optimálního režimu reakce)- meziprodukty připravené v jednotlivých synthesníoh stupních jsou...

Způsob přípravy (E)-N,N-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzibenzo(b,e)thiepin-11- yliden)propylaminu a jeho hydrogenmaleinátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254743

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Šedivý Zdeněk

MPK: C07D 337/12

Značky: yliden)propylaminu, přípravy, způsob, hydrogenmaleinátu, e)-n,n-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzibenzo(b,e)thiepin-11

Text:

...vzorce IIna čistou látku vzorce I je zcela postačující jednoduchý jednostupňový postup, který spočívá v reduktivní methylaci látky vzorce II formaldehydem a kyselinou mravenčí ve vroucí vodě. Takto získaná base vzorce I se převede neutralizací kyselinou maleinovou na krystalický hydrogenmaleinát, jehož jedinou krystalizací z ethanolu se získá substance tající při 136 waž 138 °C, která podle plynové chromatografie obsahuje...

Způsob přípravy (E)-N,N-dimethyl-3-(6,11-dihyd-rodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)- propylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254742

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 337/12

Značky: přípravy, způsob, e)-n,n-dimethyl-3-(6,11-dihyd-rodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden, propylamidu

Text:

...kapsou naplněnou ethanolem a pevným kysličníkem uhličitým. Reakce se rychle uvede do chodu a zbývající část roztoku vinylbromidu se přikape tak rychle, aby se reakční teplota udržovala při 58 až 62 OC. Přidávání si vyžádá přibližně 1,5 h a směsse potom vaří 30 min pod zpětným chladičem V lázni o teplotě 65 OC.Po ochlazeni na 40 °C se chladič s pevným kysličnikem uhličitým nahradí normálnim zpětným chladičem a za mícháni se během 1 h...

Způsob přípravy (Z) (cis)-N,N-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)- propylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254740

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: propylaminu, cis)-n,n-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden, přípravy, způsob

Text:

...a hydrobromiď 3-dimetylaminopropyltrifenylfosfoniumbromidu (Nizozem.pat,přihl. 64/11 861). Z posléze uvedené soli se působením n~butyl 1 ithia ve směsi tetrahydrofuranu a hexanu uvolni 3-dimetylaminopropylidentrifenylfosforan, který reaguje in situ s jmenovaným ketonem. Zpracováním reakční směsi se získá surová base, která se chromatografuje na silikagelu. Tímto způsobem se získá ve výtěžku přibližně 50 t téměř homogenní látka vzorce...

Způsob kontinuální výroby N-sec.alkyl-N’-fenyl-p-fenylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254739

Dátum: 15.01.1988

Autori: Doležal Pavel, Uhlár Ján, Mašek Ján, Pexidr Václav, Pašek Josef, Mlynár Jaromír, Waradzin Walter, Volf Jiří, Mosný Ivan

MPK: C07C 87/62, C07C 87/58

Značky: kontinuální, výroby, n-sec.alkyl-n’-fenyl-p-fenylendiaminů, způsob

Text:

...ovlivñují selektivitu reduktivní alkylace. Proto má již jednou použitý katalyzátor mnohem vyší selektivitu než katalyzátor čerstvý a je výhodné jej do procesu recyklovat /Čs. A 0 219 094, 1081/. Recykláž části použitého katalyzátoru však vyžaduje speciální zařízení. Podle předloženého vynálezu se do alkylačních reaktorů jednak nastříkuje relativně nízká koncentrace katalyzátoru, tak aby se chlorovanými nečistotami katalyzátor optimálně...

Způsob čištění sodné soli chromitého 2 : 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254735

Dátum: 15.01.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 45/16, C09B 67/48

Značky: 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové, způsob, chromitého, čištění, komplexu, kyseliny, sodné

Text:

...Dalším zahříváním se pak vytváří nová krystalická modifikace barviva ve formě jehliček s proměnlivým obsahem vázané vody.Účinnost navrhovaného způsobu čištění sodné soli chromitého komplexu dokumentuje skutečnost,že v případě, že se jeho technologická příprava provádí v prostředí propylenglykolu, je možno využíti tohoto reakčního prostředí a spojit isolaci soli chromitého komplexu s jeho přečištěním.40 g sodné soli 21 chromitého...

Způsob stanovení aktivační energie vznícení plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254734

Dátum: 15.01.1988

Autor: Horák Oldřich

MPK: G01N 25/50

Značky: energie, stanovení, plastů, způsob, aktivační, vznícení

Text:

...aparátu, popsaného v ČSN 64 0149. Jelikož teplota vznícení závisí kromě faktorů, popsaných v této normě, i na hmotnosti vzorku, je nutno dobu,potŕebnou ke vznícení, hodnotit při různých navážkách a závislost graficky extrapolovat na nulovou hmotnost. Průsečík extrapolované přímky nebo křivky s osou času udává dobu to, jejíž reciproká hodnota charakterizuje rychlost vznícení. Navážky vzorku se volí v rozsahu obvykle 0,05 až 0,30 g, aby...

1-(2-Chlorethyl)-3-(4-(6-purinylthio)butyl)-močoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254731

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mělka Milan, Černý Antonín, Křepelka Jiří

MPK: C07D 473/38

Značky: způsob, jejich, 1-(2-chlorethyl)-3-(4-(6-purinylthio)butyl)-močoviny, výroby

Text:

...ve zředěné kyselině chlorovodíkove (viz čsl. pat. 128 123).Potřebný 2-chlorethylisokyanát je komerčné dostupný preparát, popřípadě ho lze vyrábět popsanými způsoby (viz například Siefken W., Ann. Chem. 562, 103 (1949.Nitrosomočovina vzorce Ib měla při testování na experimentálních myších a krysíchnádorech protinádorový účinek projevující se ve srovnání s kontrolními neléčenými zvířatybud snížením průměrné hodnoty hmotnosti...

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254726

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vodička Luděk, Janku Josef, Burkhard Jiří

MPK: C07C 25/22, C07C 13/615

Značky: přípravy, dihalogenderivátů, geminálních, diamantu, způsob

Text:

...ktoré během yeakce z reakční směsi odcházejí a nezreagované thionylhalogenidy lze snadno odstranit oddestilováním za normálního případně sníženého tlaku, což značně zjednodušuje izolací produktů.Způsob podle vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených příkladech.Roztok 10,1 g (50 mmol) diamantanonu v E 0 g (672 mmol) thionylchloridu se vaří pod zpětným chladičem 8 h. Přebytečný thionylchlorid se oddestiluje, zbytky se odtáhnou za vakua....