Patenty so značkou «způsob»

Strana 127

Způsob výroby hrubého hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242851

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vereš Karel

MPK: C01F 7/14, C01F 7/06

Značky: výroby, způsob, hrubého, hydroxidů, hlinitého

Text:

...poskytují hrubý produkt, avšak nižší produktivitu než popisovaný používaný způsob.V souhrnu známé návrhy na zlepšení produktivity amerického způsobu nepřevažují v podstatě asi 55 q kysličníku hlinitého na litr rozkládaného hlinitanového louhu. Tato hodnota má pochopitelně určité odchylky směrem nahoru i dolů a závisí na počátečním přesycení hlinitanového louhu a na zvolené době vymíchání.Při sr 0 vnání s produktivitou evropského způsobu...

Způsob zpracování odpadní vody z výroby benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255948

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čuda Jaroslav, Lohniský Jaromír

MPK: C02F 1/04

Značky: odpadní, benzylalkoholu, zpracování, výroby, způsob

Text:

...zdravotní není vhodné používat k extrakci u benzenu a chiorbenzen může znečistit benzylalkohol látkami obsahujícími chlor na jádře . Aüvedené nevýhody odetraäuje způsob zpracování odpadní vodyz výroby benądaikoholu, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se odpadní vodný roztok chloridů alkelických kovů obsahující 0,5 až 3,5 hmotnoštního benzyla 1 koholu,podrobí parovodní destilaci za atmosíériokého tlaku.- 2 a...

Způsob spojování potrubí, zejména sklolaminátového navíjeného tlakového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255935

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vlasák Viliam, Horany Milan

MPK: B29D 22/00, B29C 65/40

Značky: spojování, zejména, potrubí, navíjeného, tlakového, sklolaminátového, způsob

Text:

...proti prosakovéní, zvlâště pak agresivních médií.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob spojování potrubí,zejména sklolaminátového nevíjeného tlakového potrubí podle vynálezu. Jeho podstata spočívá-v tom, že se konce tlakového potrubí umístí s mezerou proti sobě, k místu spoje se z vnější strany potrubí příloží tuhé objímka, jejíž vnitřní průměr je větší než vnější průměr potrubí, konce mezery vzniklé mezi tuhou objímkou a vnější stranou...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255934

Dátum: 15.03.1988

Autori: Christov Nedělčo, Havrlant Stanislav

MPK: F02F 1/04

Značky: výroby, motory, válce, způsob, spalovací

Text:

...na styčných plochách kuželovými závity a mezi atyčnými plochami, po celédálce stoupáníázávitů jsou vytvořeny aouměrně k vertikální ose válce alespoň dvě mezery. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna z části valce se na styčné ploše opatří. teplosměnným mědiem, načąž se obě části odmastí a očistí V inertní atmosféře, pak se sešroubují a ohřejí a během ohřevu se dotahujía po dosažení teploty difuzního svařování setrvejí na této...

Způsob výroby trojrozměrných výrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255933

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bárta Karel, Kosla Adolf, Gajda Ervín

MPK: A42C 1/04

Značky: způsobu, výrobků, provádění, trojrozměrných, tohoto, způsob, zařízení, výroby

Text:

...naváděcim válcem a topným systémem stroje je umístěno přidržoveci a podávaoi zařízenía mezi transportním stolom a ochlazovacim ústrojim je umístěnořídržovaci a podávaní zařízení tvoří těleso usazeně na vodícichtyčihh, ktoré je pomoci spojoveciho trámco spojene jednak s pistnieí samostatného dvoućínnéhopneumstického válce a jednakus řetězy, ktoré jsou usazeny-na řetězových kolech,e nímiž jsou spojeny volnoběžky společně s dalšími řetězovýmí...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255931

Dátum: 15.03.1988

Autori: Christov Nedělčo, Havrlant Stanislav

MPK: F02F 1/04

Značky: spalovací, motory, způsob, válce, výroby

Text:

...na otyčných plochách kuželovými závity a mezi styčnými plochami, po celé déloe stoupání závitů jsou vytvořeny souměrně k vertikálníose válce alespoň dvě mezery. Podstata vynálezu spočĺvá v tom, že obě části válce se po odmaětěni v iuertni atmosféřeočistí pak se sešroubují a ohřívaji a během ohřevu se dotahují a po dosažení teploty nižší než je teplota taveni nejníže tavitelného složkového kovu se na této teplotě udržují po dobu difuzního...

Způsob fixace tvaru drobných skleněných výrobků a/nebo polotovarů při jejich teplotní expozici

Načítavanie...

Číslo patentu: 255930

Dátum: 15.03.1988

Autori: Daníček Jan, Strnad Pavel, Přibík Radko

MPK: C03B 29/00

Značky: způsob, výrobků, polotovarů, expozici, teplotní, jejich, fixace, tvaru, sklenených, drobných

Text:

...se vytvo~říýnapř. ponořením tělisek do zvolené látky, pohybom těĺísek v látce, nabolováním nebo nástřikem látky na těliska a poâobně. odstranění vrstvy fixační hmoty s povrchu tělísek po prevedené teplotní expozici se doàáňne buä chemickou cesiou např. jejím rozpuštěním, nebo mechanickou cestou, např. ňmíláním. Přitom siêo zpravidla dojde k.jiatéàměně jakosti povrchu skleněných tčlísek. zůstane však V podstatě beze změny zachován...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255927

Dátum: 15.03.1988

Autori: Christov Nedělčo, Havrlant Stanislav

MPK: F02F 1/04

Značky: spalovací, způsob, výroby, motory, válce

Text:

...válce aleepoňdvě mezery. Podstata vynälezu spo.čívá V tom, že obě části válce se po odmaštění sešroubují, načež-se ohřivaji-v ohřívací peci a během ohřevu dotahují a po dosažení.teploty nižší než je teplote taveni nejníže tavitelnéno materiálu se ochladí na vzduchu na teplotu 293 K.U zoůsobu výroby válce podle Vynálezu není nutné opracování etyčnýoh plech v přesných tolerancích, tim se zjednodušši technologie výroby. Docílí.se pevné...

Způsob místního barvení plošných textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255923

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čeřovský Karel, Grüner Pavel, Dvorský Drahomír

MPK: D06B 11/00

Značky: textilních, barvení, plošných, místního, materiálů, způsob

Text:

...vynálezu může být využít ýři barvení celulőzových materiálů rozpustnými barvivy nebo barvivy, která se do rozpustného stavu v roztoku převádějí. Pro ňolyamid a polye D akrylnitril jsou vhodná rozpustná 1 disporzni barviva, pro po- 1 yàsterové materiály baŕviva disperzni.Řoäenłm dle vynálezu se dosáhne místního vwbarveni ploěe ě ných texťilňioh materiâąů bez nároků na slcžité speciální zařízení. Je bři hěm možno snadno ovlivňovat oytost...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255920

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pácha Jaroslav, Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C22B 34/36

Značky: způsob, výroby, práškového, wolframu

Text:

...vzduchuzapřítomnosťi malého množství vodíku, na tzv. modrý oxid wo 1 f~ oramu,W 0 x,vkdoĺxą 292 hąžL 2,98, avo druhém stupnm.ae připra~ vený oxid redukuje vodíkem na wolframą Dvoustupňový pochod jeřnulomefrické složoníoxidú.Přidvoustuýňovém pochodu jaou však takřka dvojnásobné investiční náklady, nehoř konverze WA na výěohozí oxid pro redúkci probihá v pecíohľoťeáného typu jako vlastěrNejdůležitějšzlíĺąmi pàrametàýfovlivňújĺicími...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255919

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pácha Jaroslav, Kodýtek Vilém, Černohorský Jiří, Grunt Miloslav

MPK: C22B 34/36

Značky: výroby, práškového, způsob, wolframu

Text:

...na tzv. modrý oxid wolframu,wox, kde x 2,92 až 2,98, a ve druhém stupni se připraveny oxid redukuje vodíkem na wolfram. Dvoustupňový pochod je výhodný také V případě, kdy je třeba před redukcí upravit granulonetrické složení oxidu. Při dvoustupňovém pochodu äsou však takřka dvojnásobne investiční náklady, nebot konverze PWA na výchozí oxid pro redukci probíhá v pecích stejnéhc typu,jaANejdůležitějšímiparametry ovlivňujícími průběh...

Způsob stanovení koalescentů ve vodných disperzích syntetických polymerů a kopolymerů a v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255905

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dufka Oldřich, Morávková Věra, Matoušek Pavel

MPK: G01N 30/02

Značky: technických, koalescentů, bázi, syntetických, produktech, kopolymerů, disperzích, způsob, stanovení, jejich, vodných, polymerů

Text:

...syntetických polymerů a kopo 1 ymerů.a»ľ v tàchn 1 ckýchproduktech na Jejich báž za pnužiti plynovésŕážením po çkyseleni na hodnotulem v obj. poměru 1 1 až 100 1.nebo desorpci do proudú ňosnáhó inąrtniho plynu při teplotách do 320tógrafii známýmzpůsobem V L Zýůsob stanovení kďalésćàntů podle yynález má ñäkólik výhodgStanovoyané látky jâoupřed vlasthip 1 ynovou chromatqagrafii odděléhy od neodpařitelhého zbytku vzoŕku který...

Způsob označování obalů z ploché fólie z průsvitného materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255901

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kos Jiří, Kejha Libor, Hlaváček Ivan, Votruba Petr, Kejha Vojtěch, Kotlář Václav, Fomenko Petr

MPK: B65B 61/26

Značky: ploché, způsob, materiálů, provádění, způsobu, zařízení, obalů, označování, průsvitného, fólie, tohoto

Text:

...k provádění způsobu podle vynälezu.. p je tvořeno zákledovou deskou 1, na níž jsou umíeŠenyl V dva náboje ł§,ł§.e nalísovenými ozubenými.věnoi ł 1,§.Ne ná~bojích jsou neeazeny dvě záeobní cívky.â,§ s páskou li, pod e. nimiž na hřídeli lg motorku je.upevněno ozubené kolo 1 v trvalém záběru e ozubenými koly § 2 xucnycenými na kuliee gg, která-je točně uložená na hřídeli 2 motorku. Ned každým nábojem. lł§,ł§ je umíetěne dvouramenná páka s...

Způsob výroby peptidů působícícíh jako promotory růstu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255900

Dátum: 15.03.1988

Autori: De Castiglione Roberto, Perseo Giuseppe, Hecht Barbara

MPK: C07K 7/06

Značky: růstu, způsob, působícícíh, peptidů, promotory, výroby

Text:

...Peptidy, v nichž Y znamená hydroxylovou skupinu, je možno připravit například hydrolýzou peptidů, v nichž Y představuje methoxyskupinu. Ty peptidy, ve kterých Y znamená aminoskupinu, lze připravit amonolýzou odpovídajících esterú, nebo z C-terminální aminokyseliny, která se působením příslušného aminu převede na amid.Při výrobě peptidů podle vynálezu se finální kondenzace, která je vlastním předmětem vynálezu, provádí mezi...

Fungicidní prostředek a způsob výroby učinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255899

Dátum: 15.03.1988

Autor: Stuetz Anton

MPK: A01N 33/04

Značky: fungicidní, látek, účinných, výroby, prostředek, způsob

Text:

...appendiculatus /rez-fazoli/ na tyčkových fazolích jakož i proti jiným houbám ze skupiny rzí /Puccinia/ na pšenici a proti Erysiphe cichoracearum na okurkách a proti jiným padlím /E. Graminis f. sp. tritici,Podosphaera leucotricha, Uncinula necator/ na pšenici, jablkách a révě při koncentraci testované látky 0,5 až 500 ppm.Jelikož při testech byla také dokázána dobrá snášenlivost těchto sloučenin rostlinami,jsou sloučeniny podle vynálezu...

Způsob výroby 1,2,4-triazolokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255897

Dátum: 15.03.1988

Autori: Harreus Albert, Kuhn Franz, Weber Karl-heinz, Walther Gerhard, Tröger Wolfgang, Ensinger Helmut, Hinzen Dieter, Lehr Erich, Frölke Wilhelm

MPK: C07D 249/12

Značky: výroby, 1,2,4-triazolokarbamátů, způsob

Text:

...Následující bromacl bromem nebo N-bromsukcinimidem se ziská bromderivát(3), který pak lze hydrolyzovat na 5-hydroxy-l,2,4-triazol obecného vzorce II.Při farmakologických zkouškách nn pokusných zvířatech vykazuji nové sloučeniny podle vynálezu následující účinky- reversihilni inhibice centrální acetylcholinesterasy,- zlepšení kortikálni reakce bdělosti a probuzení v centrálním nervovém systému,- výrazné prodlouženi spánkové fáze REM při...

Způsob výroby derivátů aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255896

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gaida Wolfram, Schnorrenberg Gerd, Roos Otto, Wiedemann Ingrid, Lösel Walter, Höfke Wolfgang

MPK: C07K 5/00, C07C 101/00

Značky: způsob, výroby, derivátů, aminokyselin

Text:

...guma, mastok oxid titaničitý nebo cukr. K docíleni depotního efektu nebo k zamezení projevü inkompatilíbity může jádro dražé rovněž sestávat z několika vrstev. stejně tak i povlaky dražó mohou k dosažení depotního účinku sestávat z několika vrstev. Při výrobě těchto lékových forom je možno používat pomocné látky uvedené výše u pří pravy tablet.Sirupy s obsahem účinných látek, mohou dále obsahovat ještě sladidlo, jako sacharin,cyklamát,...

Způsob výroby nových derivátů fenylacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255894

Dátum: 15.03.1988

Autori: Strein Klaus, Leinert Herbert, Kampe Wolfgang, Bartsch Wolfgang, Müller-beckmann Bernd

MPK: C07C 121/78

Značky: nových, výroby, způsob, derivátů, fenylacetonitrilů

Text:

...tepenného krevního tlaku, závislé na dávce, a též snížení krevního tlaku v srdeční předsíni a tím i zátěže před stahem. Toto je nutno pokládat za düležitou therapeutickou výhodu, poněvadž snížení zátěže před stahem je uznaně účinnou zásadou léčby u různých onemocnění soustavy srdečního oběhu, například u anginy pectotis nebo u srdeční nedostatečnosti. ąDále vyplývá z pokusů in vitro s cévami, že sloučeniny obecného vzorce I na rozdíl od...

Způsob výroby pyridazo(1,2-a) (1,2)diazepin-, diazocin- a -triazepin-1-karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255893

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lawton Geoffrey, Hassall Cedric, Redshaw Sally

MPK: C07D 243/02, C07D 245/04, C07D 247/00...

Značky: diazocin, výroby, 1,2)diazepin, způsob, triazepin-1-karboxylových, pyridazo(1,2-a, kyselin

Text:

...kovy, například soli sodné nebo soli draselné,soli s kovy alkalickych zemin, například soli vápenaté a soli hořečnaté, amonné soli a soli s organickými bázemi, jako s dicyklohexylaminem apod.sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém Y znamená skupinu -N(R 6)- tvoří farmaceuticky upotřebitelné soli s kyselinami, jako s minerálními kyselinami, například s chlorovodíkovou kyselinou, bromovodíkovou kyselinou, sírovou kyselinou, dusičnou...

Způsob výroby derivátů 3-(alkoxyalkylamino)-thiofénů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255892

Dátum: 15.03.1988

Autor: Schneider Hermann

MPK: C07D 333/36

Značky: výroby, 3-(alkoxyalkylamino)-thiofénů, derivátů, způsob

Text:

...které je s výhodou chránené dusíkem, aby se vyloučily účinky atmosférického kyslíku.Oba shora uvedené reakční postupy pro přípravu sloučenin obecného vzorce III ze sloučenin obecného vzorce IV přes sloučeniny obecného vzorce I a II lze uskutečňovat v jedné a téže reakční nádobě, tj. sloučeniny obecných vzorců I a II lze získávat v dobrých výtěžcích,aniž by je bylo třeba izolovat z reakční nádoby pro další reakční stupeň.Sloučeniny...

Způsob výroby amidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255891

Dátum: 15.03.1988

Autori: Okutome Toshiyuki, Sudo Kimio, Fujii Setsuro, Watanabe Shinichi, Kurumi Masateru, Nakayama Toyoo, Nunomura Shigeki, Aoyama Takuo

MPK: C07C 123/00

Značky: způsob, výroby, amidinových, derivátů

Text:

...odštěpení chráněné amidinové skupiny jsou reduktivní odstranění za použití palladia na uhlí nebo odstranění působením kyseliny trifluoroctové nebo směsi HBr/kyselina octová.Je-li to žádoucí, mohou být běžnými způsoby připraveny adiční sole s kyselinami. Například se karbonát připravované sloučeniny rozpustí nebo suspenduje V rozpouštědle jako je metanol, dimetylformamid (DMF) nebo podobné a pak rozpustí přídavkem kyseliny jako je...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- nebo 11-nitroapovincaminové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Moldvai István, Kiss Béla, Stefkó Béla, Vedres András, Pálosi Eva, Laszlovszky István, Riesz Miklós, Szporny László, Groó Dóra, Lapis Erzsébet, Szántay Csaba, Szombathelyi Zsolt, Kárpáti Egon, Zájer Mária

MPK: C07D 461/00

Značky: opticky, kyseliny, aktivních, přípravy, způsob, 11-nitroapovincaminové, nových, derivátů, racemických

Text:

...v matečněm louhu je obtížnější vzhledem k přĺtomnosti tohoto vedlejšího produktu. Další výhoda nárokovaného zpüsobu spočívá v tom, že se snadno připraví neobyčejně čistý produkt a získá se ve vysokémvýtěžku za použití jakékoliv varianty postupu.Výchozí látky obecného vzorce II použité ve způsobu podle vynálezu jsou nové sloučeniny,jejichž příprava je popsána V čs. patentu Č. 255 889. Principem přípravy je nitrace apovinoaminové kyseliny, načež...

Způsob přípravy nových racemických a opticky aktivních derivátů 9- a 11-aminoeburnankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255889

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pálosi Eva, Vendres András, Riesz Miklós, Szombathelyi Zsolt, Stefkó Béla, Laszlovszky István, Groó Dóra, Moldvai István, Lapis Erzsébet, Kiss Béla, Szporny László, Kárpáti Egon, Szántay Csaba

MPK: C07D 461/00

Značky: kyseliny, opticky, přípravy, způsob, racemických, aktivních, 11-aminoeburnankarboxylové, nových, derivátů

Text:

...apod. obsahujících vhodný kyselý zbytek. Např. se mohou s výhodou použít jako acylhalogenidy acylchloridy.Nebo se mohou výchozí látky obecného vzorce II, kde R 4 značí atom vodíku, zatímco A a B představují dohoromady valenčni vazbu, přeměnit takovým způsobem, že acylace se porvádí s reakční směsi připravené z vhodné sloučeniny vzorce II. Např. se vhodná nitroapovincaminová kyselina redukuje /jak popsáno v čs. patentu č. 255 890 odstraní...

Způsob výroby derivátů 5,6-dihydro-4H-cyklopent(b)-6-thiofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255887

Dátum: 15.03.1988

Autori: Depin Jean-claude, Barbanton Jacques, Ferrand Gerard

MPK: C07D 333/78

Značky: 5,6-dihydro-4h-cyklopent(b)-6-thiofenu, derivátů, způsob, výroby

Text:

...tedy ve formě párů opticky aktivních isomerů. Jak tyto opticky aktivní isomery, tak i jejich směs tvoří součást vynálezu. Uvedené opticky aktivní isomery mohou být odděleny štěpením pomocí opticky aktivních bázi, jakými jsou například brucin, cinchonidin nebo strychnin.Sloučeniny podle vynálezu mohou být s výjimkou těchsloučenin obecného vzorce I, ve kterých Ar znamená fenylové jádro substituované dimethylaminovou skupinou, připraveny...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255884

Dátum: 15.03.1988

Autori: Berényi Edit, Lempert Károly, Bartha Ferenc, Simig Gyula, Grasser Katalin, Feller Antal, Szirt Enikoe, Huszthy Péter, Pjeczka Etelka, Hornyák Gyula, Nyitrai József, Doleschall Gábor, Petöcz Lujza, Zauer Károly, Orr Zsuzsanna, Fetter József

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: výroby, substituovaného, derivátů, 3-fenyliminothiazolidinu, způsob

Text:

...přičemž vody dostávají podlelibosti. Hodnoty toxicity se stanoví Lichtfield-Wilcoxovou metodou. 2) Antaqonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinové ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřújí orálně různými dávkami zkoušených sloučenin, přičemž se kontrolní skupině myší podává odpovídající nosič bez účinné látky. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg...

Způsob výroby derivátů oxazolyl- nebo isoxazolylalkoxy-dialkyloctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255881

Dátum: 15.03.1988

Autori: Machin Peter, Self Christopher, Tong Brian, Smithen Carey, Osbond John

MPK: C07D 263/32, C07D 261/08

Značky: isoxazolylalkoxy-dialkyloctových, způsob, výroby, kyselin, oxazolyl, derivátů

Text:

...chladičem.Případnou esterifikaci sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R 3 znamená hydroxylovou skupinu, je možno uskutečnitzo sobě známým způsobem. Tak například je možno esterifikaci provést působením vhodného diazoalkanu, jako diazometanu. Jinak je možno esterifikaci uskutečnit například působením vhodného alkoholu (například metanolu či etanolu) V přítomnosti silné kyseliny, jako halogenovodíkové kyseliny (například kyseliny...

Způsob přípravy chinaldinového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255880

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mitsuo Masaki, Masaru Satoh, Toshiro Kamishiro, Naoya Moritoh, Haruhiko Shinozaki, Koichi Hashimoto

MPK: C07D 215/48

Značky: chinaldinového, přípravy, způsob, derivátů

Text:

...miněny tyto sloučeninyzkontrolní sloučenina 1 N~(dietylaminoetyl)chinaldinamidfumarát a kontrolní sloučenina 2 tolperísonhydrouhlorid (2,4 ~dimetyl~ 3 ~piperidínopropiofenonhydrochlorid známý jako svalový relaxans)Pokus 1 Účinek na ztuhlost zpúsobenou ischemickou decerebracĺPokus byl proveden na pŕĺpaduztuhlosti způsobené ischemickou decerebraci, který byla vyvolána u krys metodou podle Fukuda H., Ito T., Hashimoto S. a Kudo Y., Japan....

Způsob výroby N-(1-cyklohexenylmethyl-2-pyrro-lidinylmethyl)-8-ethylsulfonyl-1,5- benzodioxepan-6-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255879

Dátum: 15.03.1988

Autori: Besancon Denis, Franceschini Jacqueline

MPK: C07D 405/12

Značky: výroby, benzodioxepan-6-karboxamidu, způsob, n-(1-cyklohexenylmethyl-2-pyrro-lidinylmethyl)-8-ethylsulfonyl-1,5

Text:

...míchadlem, teploměrem a přikapávací nálevkou,se předloži,7 S g (0,404 mol) 1-(1-cyklohexenylmetyl)-2-aminometylpyrrolidinu a 600 ml chloroformu, a k vzniklému roztoku se postupně přidá 123 q (D,404 mol) jemně rozpráškovaného 8-etylsulfonyl-1,5-benzodioxepan-6-karbonylchloridu, který se po přidání rozpoušti. Po skončeněm přidávání začne krystalovat vzniklý hydrochlorid. V míchání se pokračuje ještě další hodinu při teplotě 10 OC, načež se...

Způsob výroby embonátů chinolonkarboxylových kyselin a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255878

Dátum: 15.03.1988

Autori: Naik Arundev, Vöge Herbert, Scheer Martin, Grohe Klaus, Federmann Manfred

MPK: C07D 215/56, C07D 471/04

Značky: výroby, způsob, embonátů, chinolonkarboxylových, derivátů, kyselin, jejich

Text:

...sloučeniny se tudiž hodi vynikajícim způsobem k výrobě a použití perorálně aplikovątelných přĺpravků v humánní a veterinárni medicíně. Tyto sloučeniny se kromě toho hodí k výroběmedikovaných krmív pro zvířata nebo přípravkü, které se aplikují spolu 5 pitnou vodou. Dále se mohou vyráběné sloučeniny používat v humánnĺ medícĺně k perorálni aplikaci ve formě suspenzí, šřáv, emulzí atd. v případech, kde se jiné qalenické přípravky, jako...

Způsob výroby 1,2,4-triazolokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255877

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kuhn Franz, Ensinger Helmut, Tröger Wolfgang, Harreus Albert, Weber Karl-heinz, Hinzen Dieter, Frölke Wilhelm, Walther Gerhard, Lehr Erich

MPK: C07D 249/12

Značky: výroby, způsob, 1,2,4-triazolokarbamátů

Text:

...do tlapek proątředniccvím drátěného dna klece, útěkem na izolovanou plošinku. Za určité časové údobí se 80 § zvířat naučí, že jsou na této plošince chráněny před účinky elektrického proudu.Podá-li se těmto zvíŕatům intravenosně skopolamin V dávce 0,6 mg/kg, je možno u B 0 krys pozorovat retrográdníefekt na krátkodobou pamět, tzn., že zvířata zapomenou, že jsou na izolované plošince V bezpéší.Látka schopná působiňproti cerebrální...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stefkó Béla, Szporny László, Lapis Erzsébet, Trischler Ferenc, Szombathelyi Zsolt, Kiss Béla, Pálosi Eva, Kassai Anna, Bogsch Erik, Laszlovszky István, Galambos János, Keve Tibor, Kárpáti Egon, Megyeri Gábor, Groó Dóra

MPK: C07D 457/02

Značky: alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových, přípravy, způsob, nových, derivátů, částečně

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Szporny László, Megyeri Gábor, Kárpáti Egon, Galambos János, Keve Tibor, Pálosi Eva, Trischler Ferenc, Kassai Anna, Groó Dóra, Kiss Béla, Stefkó Béla, Laszlovsky István, Bogsch Erik, Lapis Erzsébet, Szombathelyi Zsolt

MPK: C07D 457/02

Značky: derivátů, způsob, nových, částečně, 2-halogennicergolinu, přípravy

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255874

Dátum: 15.03.1988

Autori: Orr Zsuzsanna, Nyitrai József, Hornyák Gyula, Berényi Edit, Bartha Ferenc, Simig Gyula, Zauer Károly, Lempert Károly, Fetter József, Pjeczka Etelka, Doleschall Gábor, Feller Antal, Huszthy Péter, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Szirt Enikoe

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, substituovaného, derivátů, výroby, 3-fenyliminothiazolidinu

Text:

...každé dávky se použije 5 myší. Zkoušená sloučenina se podává orálně v objemu 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Po podání se myši pozorují sedm dní.V průběhu této doby se myši živí standardní myší potravou, přičemž vody dostávají podle libosti. Hodnoty toxicity se stanovi Lichtefield-wilcoxovou metodou.2) Antagonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinove ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřují...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255873

Dátum: 15.03.1988

Autori: Berényi Edit, Hornyák Gyula, Zauer Károly, Bartha Ferenc, Fetter József, Lempert Károly, Petöcz Lujza, Huszthy Péter, Doleschall Gábor, Nyitrai József, Grasser Katalin, Pjeczka Etelka, Simig Gyula, Feller Antal, Orr Zsuzsanna, Szirt Enikoe

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: výroby, derivátů, substituovaného, 3-fenyliminothiazolidinu, způsob

Text:

...nosič bez účinné látky obecného vzorce Ia. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg tetrabenazinu, což je 3-isobutyl-9,lo-dimetyl-1,2,3,4,6,7-hexahydrobenzo /a/chinolizín-2-on a spočítají se myši s ptosou 30, 60, 90 a 120 minut po podání tetrabenazinu. Střední hodnota ptosy se pak vypočte pro každou skupinu a odchylka od střední hodnoty, zjištěná pro kontrolní skupinu (inhibice), se uvádí...

Způsob výroby derivátů 6-(1-acyl-1-hydroxymethyl)penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255871

Dátum: 15.03.1988

Autor: Reed Lawrence

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: derivátů, výroby, 6-(1-acyl-1-hydroxymethyl)penicilanové, kyseliny, způsob

Text:

...skupinu,thenylovou skupinu, furfurylovou skupinu, fenylthiazolylovou skupinu, N-alkylmidazoly 1 ovou skupinu se 4 až 7 atomy uhliku, chinolinylovou skupinu, isochinolinylovou skupinu,N-(fenyla 1 kyl)pyrro 1 y 1 ovou skupinu s 11 až 12 atomy uhliku, N-alkylpyrrolylovouskupinu s 5 až 8 atomy uhlíku neob N~a 1 ky 1 indo 1 ylovou skupinu s 9 až 12 atomy uhlíku.V ještě výhodnějšich sloučeninách pakNejvýhodnější jsou ty sloučeniny, V nichž...

Způsob povrchové úpravy luminiscenčních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255869

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lukács Sándor, Lakatos Tibor, Czeiler András, Bärdos György, Palotai Tamás

MPK: C09K 11/02

Značky: způsob, úpravy, luminiscenčních, látek, povrchové

Text:

...byla zadána vynálezecká úloha vypracovat způsob povlékání výhojek s luminiscenčními látkami, jímž se jednak přispěje k bezvadnému elektrostatickému nanášení luminiscenční látky a zaručí se hezvadná kvalita povlaku a jednak v důsledku pojiva zůstávajícího na zrnkách luminiscenční látky bude povlak lpět dobře na skle a nezbude V něm žádný materiál vyvolávající úbytek plynu nebo jinak škodicí materiál.Řešení podle vynálezu umožňuje, že...

Způsob rovnoměrné impregnace substrátu biologických diagnostických testů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255868

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chwojnowski Andrzej, Tatarkiewicz Krystyna, Deszczynska Krystyna, Rawicz Krystyna, Piatkiewicz Wojciech

MPK: G01N 33/50

Značky: diagnostických, impregnace, testu, substrátů, zařízení, rovnoměrné, biologických, provádění, způsobu, tohoto, způsob

Text:

...je znázorněno na schematickém výkresu zařízení, tvoří přítlačné zařízení přítlačný válec 1 a hnací valec 3, které jsou uspořádány symetricky k jejich místu styku se substrátemg. Mezi přítlačný válec l a hnaci válec 2 se vsunuje kontinuální rychlosti, danou úhlovourychlostí přítlačného válce l a hnacího válce 3 na místě dočasného styku se substrátem g,substrát g Substrát 3 se může oddělit o jednoho z válcú tj. od přítlačného válce 1...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255867

Dátum: 15.03.1988

Autori: Moriya Koichi, Tsuboi Shinichi, Kagabu Shinzo, Shiokawa Kozo

MPK: A01N 43/54

Značky: insekticidní, způsob, složky, účinné, výroby, prostředek

Text:

...inu -CH ,Y Y P P 2 přičemž R 7 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhliku, allylovouskupinu, acetylovou skupinu, methylsulfonylovou skupinu, dimethylamino~ karbonylovou skupinu, fenoxykarbcnylovou skupinu, benzoylovou skupinu,která je popřipadě substituována atomem chloru ethoxykarbonylovou skupinu,benzylovou skupinu, která je popřípadě substituována chlorem, -0-ethyl-S-n-propylthiolofosfonoskupinu nebo skupinu -CH 2-W nebo...

Herbicidní prostředek a způsob výroby učinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255866

Dátum: 15.03.1988

Autori: Schmidt Robert, Santel Hans-joachim, Stetter Joerg, Schallner Otto, Gehring Reinhold

MPK: A01N 43/56

Značky: účinných, látek, herbicidní, výroby, způsob, prostředek

Text:

...obecného vzorce I podle vynálezu vykazují s překvapením vedle výrazně lepší obecné herbicidní účinnosti vůči škodlivým rostlinám (plevelům) značně zlepšenou snášenlivost důležitými kulturními rostlinami, než ze stavu techniky známé 1 ~ary 1 pyrazoly,jako například 4 ~kyan-5 ~propiony 1 amino~ 1-(2,3,4-trichlorfenyl)pyrazo 1, který je po stráncechemické a co do účinku nejbliže příbuznou sloučeninou....

Způsob výroby N-isopropyl-alfa-chlor-acetanilidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255865

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lendvai László, Tömördi Elemér, Kovács Antal, Pamuk Gyula, Erdélyi Árpád, Pelyva Jenö, Huszák György

MPK: C07C 103/32

Značky: výroby, n-isopropyl-alfa-chlor-acetanilidu, způsob

Text:

...N-alkyl-anilinhydrochlorid je krystalická sĺoučeni na, která se ze systému vylučuje a působí při provozu obtíže.Cílem vynálezu je odstranění nevýhod výše uvedených postupů a vytvoření takových reakčníchpodmínek, za kterých alkylanilin-hydrochlorid rozkládá a způsob může být průmyslově prováděnbud jako kontinuální nebo jako diskontinuální. V, vynález je založen na poznatku, že když se dodrží určité parametry, netvoří se v systému...