Patenty so značkou «způsob»

Strana 121

Způsob filtrace horké vzdušiny z kupolové pece s využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256981

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jirousek Jiří, Jirsa Pavel, Vacek Jaroslav, Albrecht Jiří, Smolík Jan, Grunta Milan, Barda Richard, Franke Alois, Mrština Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: vzdušiny, využitím, filtrace, kupolové, odpadního, způsob, tepla, horké

Text:

...k množství a teplotě nasávané horké vzdušiny a ke stanovenému stupni snížení teploty vzdušiny a koncentra ce prachu ve vzdušině.Od směšovací komory se horká vzdušina vede potrubím k operací odlučování, přitom její teplota klesne na teplotu kolem 200 QC.Při odlučování prachových částic, kdy zaprášená horká vzdušina prochází vpichovanou vícekapsovou filtrační textilií ve směru od vnějšího povrchu ke vnitřnímu povrchu kapes,se nejprve v...

Způsob regenerace platiny z PVC membrán bipolárních elektrolyzérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256980

Dátum: 15.04.1988

Autor: Falber Miloš

MPK: C01G 55/00

Značky: platiny, regenerace, elektrolyzéru, způsob, membrán, bipolárních

Text:

...a hmotnosti regenerovanýoh membrán), jak plyne z hodnot uvedených v tabulce č. 1 a na grafu obr. č. 1, kde na ose x je Vynesena hodnota elučního modulu v 1/kg a na ose y hodnota stupně regenerace platiny v procentech.Z uvedených údajů je zřejmě, že maxima eluce se dosahuje prakticky při elučním modulu větším než 2,2 l/kg.Aby nedocházelo ke změně elučního modulu odparek lučavky, je zapotřebí provádět regeneraci v nádobě opatřené zpětným...

Způsob výroby 2-(p-terfenyl-4-yl)-4,6-diazylpyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256977

Dátum: 15.04.1988

Autori: Richter Otakar, Lhoták Pavel, Kurfürst Antonín, Kuthan Josef

MPK: C07D 213/24

Značky: způsob, výroby, 2-(p-terfenyl-4-yl)-4,6-diazylpyridinů

Text:

...jeden ze symbolü m nebo k musí mít hodnotu 2, v poměru l 1,S za přítomnosti alespoň lonásobného přebytku (molárního) octanu amonnéhoV reakčnim prostředí aprotického polárního rozpouštědla jako je dimetylformamid nebo dimetylsulfoxid a kyseliny octové.Takto připravené nově pyridinové deriváty vykazují výraznou luminiscenci v krystalickém stavu i v roztocích a lze proto počítat s jejich možným využitím ve scintilační technice.Způsob výroby...

Způsob úpravy polotuhých asfaltů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256974

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pasler Antonín, Tůma Lubomír

MPK: E01C 7/22, E01C 7/26

Značky: úpravy, asfaltu, způsob, polotuhých

Text:

...nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní tim, že pro výrobu obalovanýchživičných směsi se použije asfalt upravený podle vynälezu. Podstata vynálezu spočívá vV tom, že výsledné pojivo kromě polotuhého asfaltu obsahuje 10 až 30 hmotnosti sírya 1 až 10 S hmotnosti montánního vosku. Pojivo se upravuje smícháním všech tři složekv tekutém stavu, nejpozději při výrobě obalované živičné směsi. Homogenizaci pojiva lze docílit i...

Způsob regenerace využitých lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256973

Dátum: 15.04.1988

Autor: Morys Emil

MPK: C02F 1/66, C02F 1/52

Značky: způsob, regenerace, využitých, lázni

Text:

...hydroxidů kovů alkalických zemin se složkami využitých upravovaných vod vzniká i alkalický louh, který ve stavu zrodu je aktivní odmaščovací, popř. srážecí složkou nové lázně.Takto upravené vody se využijí na přípravu odmasčovací lázně, na přípravu srážecí lázně při lakování, na neutralizační roztok V neutralizační stanici, popř. na první oplach po mycí lázni. Množství této vody nahradí zároveň ztráty, odpovídající kalu a zachyceném množství...

Způsob stanovení organicky vázaného dusíku a zařízení ke stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256969

Dátum: 15.04.1988

Autori: Churáček Jaroslav, Bulušek Jaroslav, Prokeš Bořivoj

MPK: G01N 31/00

Značky: způsob, dusíku, vázaného, stanovení, organicky, zařízení

Text:

...délky vrstvy, a tím je aparatura připravena k sériovému použití. Takto připravený katalyzátor neobsahuje žádný zbytkový dusík a přitom se zachovává jeho dlouhá životnost. Unášení mikročástic oxidu hořečnatého do absorpčního roztoku se zabráni zařazením odlučovacínádobky před absorpční nádobku.Aplikace metodiky ke stanovení stopových množství dusíku (max. 2- hmot.) bezpodmínečněk vyžaduje zařazení čističe vodíku, který je tvořen jednak...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na povrchu stavebního prvku nebo konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256964

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hradec Miroslav, Holý Evžen, Moravec Vladimír

MPK: C09D 3/56, E04B 1/64

Značky: konstrukce, stavebního, prvků, vytváření, povrchu, vrstvy, způsob, hydroizolační

Text:

...se iniciovaným resolem nasycený povrch stavebního prvku nebo konstrukce s výhodou překryje tenkovrstvým materiálem na bázi celulôzy nebo jejích derivátů či jiných polymerů(polystyren) zabrañujícím ztrátám resolu odparem během vytvrzcvacího procesu.Po vytvrzení resolu vzniká na povrchu stavebního prvku nebo konstrukce několikamilimetrová hydroizolační vrstva kompozitu stavebního prvku nebo konstrukce - resit, odolná vůči pronikání vody do...

Peptidy s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256960

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krchňák Viktor, Mach Otakar, Krojidlo Milan

MPK: C07K 7/06, C07K 7/08

Značky: antigenních, peptidy, výroby, způsob, determinant, jejich, vlastnostmi

Text:

...byly propláchnuty fosfátovým pufrem a k zablokování volných vazebných míst na polystyrenovém povrchu byl přidán 3 roztok kravského seřumalbuminu ve fosfátovém pufru. Po inkubaci 1 h při 37 °C byly jamky promyty fosfátovým pufrem a pak byla přidána testovaná lidská séra, ředěná 1 l 00. Po inkubaci 2 h při 37 °C byly jamky promyty fosfátovým pufrem a vodou a byl přidán konjugát imunoglobulinu proti lidským imunoglobulinüm s křenovou...

Způsob kování výkovků z vysocelegovaných, především austenitických ocelí a neželezných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256953

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21J 1/02

Značky: austenitických, vysocelegovaných, oceli, slitin, především, neželezných, způsob, kovaní, výkovků

Text:

...tvářený polotovar přes žáruvzdorný nekovový vláknitý materiál.účinek žáruvzdorných nekovových vláknitých materiálů se projevuje vysokou tepelně izolační schopností a vysokou schopnosti snižovat povrchové kontaktní tření mezi nástrojem a tvářeným materiálem tím, že i při vysokých tvářecích teplotách zachovávají vlákna kruhový průřez a tedy valením a posuvem jednotlivých vláken usnadňují deformačni pohyb povrchových částí tvářeného...

Způsob a zařízení pro stanovení vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 256940

Dátum: 15.04.1988

Autori: Örtmann Peter, Reuner Wolfgang, Ziebell Gunther, Ribbecke Horst, Mencke Helmut, Grüner Hans-jürgen

MPK: B26D 5/34

Značky: vzdálenosti, stanovení, zařízení, způsob

Text:

...nosyx na nopmnenoů Kanepu.K euoynxropy nocneonarenbno nonxmqamrca nporpauunpyeumñ YCHHHTGHB noc TOHÉHOP 0 HanpRxeHHH H Konnaparop. Hà npyron Bxone Komnaparopa nneewcn perynupyéuuü norenunan HOCTOHHHOPO Hanpnxeuun, auxo KOTODOFO nsnuercn ynpannn~ eumm axonou nporpamnpyenoro ycnnnrena nocronauoro nanpnmenun, Bxmqaeuordà Kauecwne nonwopnréna. Bąxo ycnnuwens nocwoxunoro Hanpaxeuun ucaewcn xax nxo na nmepeHunanbHň YCHHHTeHb H coenneu c...

Elektroodporový snímač měření teploty kapalného prostředí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256939

Dátum: 15.04.1988

Autori: Arojo Marina, Ivanov Alexandr, Stojanov Marin, Stojčev Stojčo

MPK: G01K 7/18

Značky: měření, způsob, výroby, snímač, prostředí, teploty, kapalného, elektroodporový

Text:

...(He noxasanHoň Ha pucyuxax), Kowópan HSMGHHBTCH Rp 0 n 0 puHoHaHbH 0 Temneparype. 0 TquTu 3 aune nocnenueů OCYMBCTBHHCTCH rpaynponànnmm nan TÉMHGDQTYDH snexwponsnepnTénbHHM npuöopon. 23 neKTpoconpoTnnHTenbHmü aTqnK HSPOTOBHHDT cnocoöom B coqrsewcrnnn C K 305 pereaneu, npn Kowopoý nywem nosrouxn B aucoxom Baxyyne (5-105 Tbrr) HgbnonnpoBaxHymnpoxnaKy 1 na A 1 ž 03 ocamnaercn anresnouuuñ cnoň Hnxennvxpougeron-. mHúoüa MM)Ä.HaHero,. He...

Způsob získávání nižších olefínů, aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256938

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lücke Bernhard, Wehner Klaus, Hädicke Udo, Roscher Wolfgang, Anders Klaus, Günschel Hubert, Höse Werner, Lantzsch Joachim, Jonsch Joachim, Novak Siegfried, Fürtig Helmut

MPK: C10G 11/00, C07C 1/20

Značky: aromatických, způsob, získavání, nižších, olefinu, uhlovodíku

Text:

...(cp. P.X. Eaennb, Ind. Eng. Chem, Q (1940) 149), uro xounepcnn Mewaaona npn Bucoxoü Teuneparype npH 3 oHTĺK oüpasoaanum B OCHOBHOM OKHCH yrnepoa H aoopona, noaromy Hcr cnenoaauna no erHparauHH MGTEHOHH npH noBbmeHHoñ.reMneparype He npőaoú nHcL.H 3 aecTHo,uro Karanuaavopucnoco 6 crnymTycTàHoaneHHmsToroTepMoHHaMHqecxono paaHoaecHn (eu K 3 roMy Bet. dtschĺ them. Ges, §§, 1055 Comp. rend, 1 §§, 1735 Liebigs Ann, § 15, 146 Aúgew. Chem,...

Způsob používání tepelných výměníků a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256935

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fiebach Klaus, Schertz Gunter, Lang Jürgen

MPK: F28D 11/08

Značky: tohoto, tepelných, používání, zařízení, provádění, způsob, způsobu, výměníku

Text:

...mm neusMeHHoM ucxonnou Marepuane anemenron rennonöneuunxa H Bxnmqennen Bemecwaa Meąny nonammu u oóparnum xoaun Tenne OĎMGHHHRB, RBŘCTBYMMEPO QAHOBDEMBHHO cnacarenbnum MEDOHDHHTHEM HPOTHB TGHHO3 Hepre 7 nqecKoro noseücwana Ha cucremy, nnnanrcn cymecwnennmun pemennnmu uns nocwonunorq Tennooñnena Ha ñonee sucoxou ypoune. Onuaxo cnvaercn nenecooöpasnum HMETB ery cnoco 5 HocrnnapHTb rauxe nn Kauanon sanonneunux non~~ HOCTBD TEHHOHOCHTBHBM,...

Způsob tepelného izolování kleneb a jiných částí průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256922

Dátum: 15.04.1988

Autori: Božkov Dimitr, Ljuckanov Stojan

MPK: C03B 5/04, F16L 59/00, C03B 5/00...

Značky: izolování, způsob, částí, pecí, tepelného, jiných, průmyslových, kleneb

Text:

...oöpasouannue orneynopmum nsonnnommu xuýnh von pemerxn 2 nycwué nonasanonHam 7 cx ornąynobnoů naonnuuoàmoü Maccoü, Kara-~pym nonyqamT nywen cnemuaanna cnenymmnx KOMHOHBHT 9 necoaux uacTnx orHe~ Í ynopuoů nnacrnwuoñ ľnHHH 25, Knapuenoro necka 15, anwuowocmawuoü csasu Z 0H nąum 40. K 100 Kr TRKHM oñpasou nonyúeunoň cuecn nböaannmr I 50 nHrpon pnconoü menyxn, CMECB cnona rouoreunsupymr H ona roroaa K Hcnonbaonauwm. nocnesawnepneaaunn...

Způsob výroby lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256916

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hörhold Hans-heinrich, Riesenberg Evelyne, Haase Ludwig, Märtin Rolf, Rudolph Ute, Wolf Horst, Klemm Elisabeth

MPK: C09J 3/14, C03C 27/10

Značky: lepidel, výroby, způsob

Text:

...KawHoHHan nonHMepH 3 auHH c pacxpurueu uHKna secb nponcxouw repuuqecxn c oxcouuensmu connMH 5 Kauecwse Huuuuaropa H npunonur K npoapauubm anoxcunuu cMonaM c ynpyrHMH cnoňcrsanu.HCn 0 nb 3 oBaHHeM cnupoopçoaůupa Kp 0 Me Toro ynaewdn orpanuqurs OÓBGMHYW ycaxy,cocroamyncn 9 npouecce orsepxeuňs, MHHHMyMoM B 2 - 41, B 3 aBHcHMOcTH ow Maccosoro coornomeuun Hcnonnsosanunm Monouepon. Ha ocHonaHHH srux cnoücrn rakue nonnnepm OTHOCHTEHBHO xopomo BMn...

Způsob přípravy očkovacího materiálu pro kultivaci plísní Aspergillus awamori, produkujících glukoamylázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256915

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kononenko Vasilij, Lesik Alexandr, Voroncova Natalja, Dvadcatova Jelizaveta, Ustinikov Boris, Pisarenko Tatjana, Tereščenko Viktor

MPK: C12N 9/34, C12N 1/14, C12R 1/665...

Značky: přípravy, materiálů, awamori, plísní, kultivaci, způsob, aspergillus, produkujících, glukoamylázu, očkovacího

Text:

...anee Kynnrnnnpynm Ha ocúonHoů npouaaoncŕneunoů cpee (sepuoaoM.cycne). .. B ononnenne K nepnony nepeceny ocymecTanmmT.ceneKnMm Kynsrypm. Honyqamr Iu II naccamu xynbTypm, ľowbsue naccaxu TEK ze, Tax onncano sume, auepxn sam n conenou unnyrneBoHoM pacmsope nn 3 paçraope, conepxameu CHBCB co naň n yrnesoon, a aareu aacenąmw še aepuonoe cycno, conepxamee l 5-25 °B.Hocen npoyuenwa Moxno ocymecTnnnTb na cpey, conepxamym pacwnopnuuü Kpaxman or 2...

Způsob a zařízení k působení na feromagnetické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 256908

Dátum: 15.04.1988

Autori: Todorov Nedelčo, Atanasov Charalampi, Alipijev Ljubomir, Makedonski Boris, Blskov Janaki

MPK: H01F 41/02

Značky: feromagnetické, zařízení, způsob, materiály, působení

Text:

...K craöunnsnpoaannony perynmpyenouy BHHDHMHTBHW 2 H reuepawopy 3. Hs reneparopa 3 R oñouu snenbnn cnnonoro Gnoxa c nuyxropou 5 noamrca ynpaannmmne HMHYHLCN. Oöa rnjncwopa orxpunamwcn s sanncnuocrn or nporpaMM npeuenu, npu 3 roMnone Karymex 7 nnynonnpnoe. Kaxnan nonxpuocrb onpeenaercs TeM, xoropan H 5 KBTYMBK 7 npunenena B neňcrnne ee cooraercraymmu THpHcTDp 0 M 8. Aunnnwyna HSMEHHETCR nocpencrnou uanpnxe fmnn, nonaaaemoro perynnpyenn...

Způsob zpracování a rafinace tekutých kovových slitin pomocí ohřevu stejnosměrným elektrickým obloukem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256906

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pějev Vasil, Milenkov Rusi, Savov Petr, Stoilov Malin, Krstěnjakov Jordan, Bakalov Nikolaj, Bagarov Stefan, Vlčev Alexandr, Ivanov Asen, Drakalijski Boris, Karakolev Kolo

MPK: C21C 7/00

Značky: způsob, tekutých, kovových, slitin, pomocí, zařízení, tohoto, rafinace, zpracování, provádění, stejnosměrným, elektrickým, ohřevu, obloukem, způsobu

Text:

...anocng a ero CBH 3 b cK 8 T 0 nOM 1 UHłŘ 8 T 0 HMH OCYMBCTBHHETCH HOCDERCTBOM OHHDĚ HHH ÓOHBE sneuwpnuec zséěoevkux yr. Karouaa ayra noseňcrnyer ua yuenhmeuue H, pàcraopenuoro n cbénàHEHHOM Kax ano pacnnasé H c nomombm noaun nonxonnmero Konuuecwna nmeprnorq rasa n aTMocůepy nan noaepxuocrbm aannu mnm HVTQM cooTBeTcTBymmeñ anaxyauun Momno Bmnecwu ocnoôomeuumñ n nyre aoopo. HąpannenbHo c aruu ocymecrnnnéw cx waxme s®eKTuanmü Harpen...

Způsob restaurace papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256905

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nenning Peter, Wächter Wolfgang

MPK: D21F 13/00, D21F 9/00

Značky: restaurace, papíru, způsob

Text:

...neuru,Hwo He nnnnewcxenpoünemaruqumm, H aarem nonepraercn HSBBCTHOMY cnocoőy pacHneHeHHn 6 yMarH. Ha Bcm öyuamnym neury Haçnannaercn npH aron cornacuo M 305 perennm~MaTepHan-HocHTenb, Kowopuü SBKDEHHHBTCR c nyx cropon non annennen npH noMomH Hsnecrnoü rnHuepHH-xenarnuoaoů 3 MYnbCHH. Hocne aroň o 6 pa 6 oTKHncn.öyuamuan neuwa pacmennnercn npH onónpeueunoň nepmopanuu nuemnero xpannanpunoMomH sxnennaunn nuoHTcn HOBOG npo ToqHocTh Hanomeuua...

Způsob vyzdívání nebo opravy pohyblivého dna průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256902

Dátum: 15.04.1988

Autor: Böhme Georg

MPK: F27D 1/16, F27D 1/00

Značky: průmyslové, opravy, vyzdívání, pohyblivého, způsob

Text:

...c Mnemmeňcn nnomanbm nana.Uenb Hsoöperenun cocwour a nonmmeuun cpoka cnyxöm nonnmnux noos npoMmmmeuHux neueñ c npHMeHeHHeM nemenoro M, n o 6 meM, MMemmerocn nnocra 7 oqRoM Konaqecrse MarepHananx yrepoaKH HHH peMoHra noaepxuocrn nana.B ocuoay H 3 OÓpeTeHHR nonoxena aanaua, HOBHCHTB H 3 HOCOCTOŘKOCTb nosepxnocreü noa no ownomeunm K aucoxnn Mexaunuecxnn Harpy 3 xaM. uns sroro cnenyer noenr CHTb Mexannuecxyw npouxocrb nonepxnocrn nona H Cn 0...

Způsob elektrozivního zhotovení profilových povrchů malých rozměrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256901

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kjutschukov Janko

MPK: B23H 1/00

Značky: tohoto, způsob, profilových, zhotovení, provádění, rozměrů, malých, způsobu, povrchu, elektrozivního, zařízení

Text:

...H maônonon 13 nocpencrsou npnmnwnoü npyxnnm 16.HeňcTBHe ycwpqňcraa saxnmqaewcn 5 cnenymmeMBarowosxy 5 ycrakasnuaamw B mnnnnene 25 nocne qero OTHDCHTEHBHO nee ocymecTBnaeTcn HaCTp 0 ñKa, onpenennmmax nonoxeúne npounupoBaHHoro npoBonouHoro snexwpona 4. Hacrpoñxa ocymecrauaercà nocpencTBoM cynn 0 pTa gnn ycranosxu yrna 6, npononbuoro cynnopTa 9 H nonepeunoro cynnopra 11.B ocnoauoů Mexanuan 10 ycrauaannnamr Hěoöxonuň npoànnnpymmuů xonosoü.ponux 3...

Způsob nuancování Korostanových barviv pro netextilní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 256900

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gloss Petr, Martynek Jan

MPK: G01N 33/00, G01N 33/36

Značky: nuancování, barviv, netextilní, korostanových, materiály, způsob

Text:

...barviv nevedlo k cíli.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob nuancování Korostanových barvív pro netextilní materiály jako kůži, papír a dřevo, která jsou směsi barviv kyselých a substantních, na typovou obchodní směs, přidáváním jedné nebo druhé složky. Podstata vynálezu spočíva v tom,že se barvivem pro netextilní materiály vybarví textilní materiál jako vlna, bavlna nebo polcvlna, odstín kyselé a substantni složky se odděleně vyhodnotí...

Způsob výroby pláště spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256895

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šafář Václav, Franěk Josef

MPK: D01H 1/12, D01H 7/885

Značky: pláště, rotoru, spřádacího, výroby, způsob

Text:

...zakřivení profilu sběrné drážký, načež stahování delší stěny polotovaru se provádí při jejím současném podepření alespoň na části jejího celého vnitřního obvodu.Uplatněním způsobu výroby podle vynálezu se dociluje vyšší životnosti spřádacích rotorů a vysoká výrobní produktivita. Použitím spřádacích rotorů se zvýšenou životnosti přináší úspory dosažením zkvalitnění spřádacího procesu. Významné úspory jsou rovněž docíleny tím,že...

Způsob vyšetřování deformačních a pevnostních vlastností vzorků křehkých materiálů, zvláště hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256892

Dátum: 15.04.1988

Autori: Beneš Tomáš, Karpinský Jurij, Budnikov Vladimir Věd

MPK: G01N 3/10

Značky: vzorků, hornín, zvláště, deformačních, vyšetřování, vlastností, materiálů, způsob, pevnostních, krehkých

Text:

...její hmotnosti M 0, lze měnit přiváděním nebo odváděním kapaliny přes dva nevyobra~ zené elektrohydraulické převodníky příslušně spojené s regulačním hydraulickým kanálem 3 a kompenzačním hydraulickým kanálem 35. Naznačené šípky u symholů příslušných průtoků QR a QK ukazují, V jakém směru jsou v popisu funkce tyto prütoky považovány za kladné. Vs vyvášeném stavu, tj. prakticky V průběhu celého zatěžování kromě dále popsaného přechodného...

Způsob pěstování dřevokazných hub na lignocelulozovém substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256891

Dátum: 15.04.1988

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 1/04

Značky: lignocelulozovém, substrátů, pěstování, způsob, dřevokazných

Text:

...substrátu bakteriemi a plísněmí a jimými parasity a není nutne substrát před tímto nebezepčím chránit. Houby lze tedy pěstovat bez použití chemikálií a plodnice jsou tedy kvalitnejší. Také je menší nebezpečí přehřátí substrátu V místě růstu plodnic, protože vlhké dřevo má lepší tepelnou vodivost než sláma a je zde možnost trvale odpařovat vodu na povrchu kmene, a substrát vodou ochlazovat. V případě slámy by intensivnější polévání vodou...

Způsob odstředivého odlévání kontaktních čoček v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256889

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktních, způsob, provádění, odlévání, způsobu, čoček, odstředivého, otevřených, formách, tohoto, zařízení

Text:

...mm. K otáčení trubic nastavitelnou konstantní rychlostí je upraven náhon. Osa ložisek spolu 5 osou jimi vedených otočných části je výkyvná z krajního vertikálního směru do krajního hcrizontálního a kolem otočných trubic je upraven plášť k vedení topného média, s výhodou horkého vzduchu nebo k uzavření zdrojů fotochemicky účinného, s výhodou ultrafialového záření.K bližšímu objasnění vynálezu jsou na připojených výkresoch schematicky...

Nový způsob připevňování vlasů k podkladu, vhodný zejména pro mechanizovanou výrobu vlásenek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256888

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vinařová Jiřina, Vinař Petr

MPK: A41G 3/00

Značky: výrobu, připevňování, vlásenek, vhodný, zejména, způsob, vlasů, mechanizovanou, podkladů, nový

Text:

...se pouze tím, že zároveň se zámkem 1 předcházejícího článku je protažen 1 ohyb g článku následujícího, takže každým protažením je jeden článek načat a zároveň předohozí dokončen.Hlavní výhodou poutkování vlásenek łetízkováním je odstranění jednotvárné ruční prácea docílení asi desetinásobného zrychlení výroby a tím i vyššího využití kvalifikovaných pracovníků. Protože uhlíky nejsou na lícové straně jako při klasickém poutkování, vystíhují...

Způsob zvýšení produkce olefinů, zejména ethylenu, při pyrolýze uhlovodíků v kapalné a/nebo plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256887

Dátum: 15.04.1988

Autori: Illés Vendel, Simon Jolán, Ottó Antal, Karl Béla

MPK: C10G 47/32

Značky: uhlovodíku, olefinu, kapalné, zejména, plynné, produkce, způsob, zvýšení, pyrolýze, fázi, ethylenu

Text:

...7 aváděno za hodinu 2,7 až 2,8 kg benzínu a tolik vodní páry a vodíku a/nebo methanu, aby byl celkový molární poměr zřečovacích látek vztaženc k benzínu přibližně konstantní (2,7 až 2,8). V tomto rozmezí byl volen molární poměr vodíku, vztaženo k benzínu,v hodnotách 0,22, 0,45, 0,90 a 1,85, což ve stejně řadě odpovídá hmotnostním poměrům 0,0048,0,0098, 0,0 l 91 a 0,0399 kg/kg. Bylo vidět, že během pyrolýzy vzniká vodík také z uhlovodiků,a...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dikademnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256885

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojan Miroslav, Brandová Dagmar

MPK: C01B 25/37

Značky: způsob, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, dikademnatého

Text:

...blízkosti), při kterých k nim dochází, proběhnout co nejpomaleji a tím s co nejvyšším výtěžkem.Jinak by docházelo k nežádoucímu štěpení meziproduktů za uvolňováni fosforečné složky,jež by pak kondenzovala samostatné na polyfosfotečné kyseliny attm znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nizké rychlosti záhřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodloužením doby přípravy produktu a tím i určité zvýšení...

N-(2-Aza-5beta,8alfa,10alfa-6-alkylergolin-8-yl)-N´,N´-diethylmočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256882

Dátum: 15.04.1988

Autori: Řežábek Karel, Taimr Jan, Křepelka Jiří, Černý Antonín, Krejčí Ivan, Schuh Jan

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: způsob, jejich, výroby, n-(2-aza-5beta,8alfa,10alfa-6-alkylergolin-8-yl)-n´,n´-diethylmočoviny

Text:

...či chloridem cĺnatým při molárním poměru redukčni činidlo/výchozí prekursor 10 až 1,3, nebo s výhodou se roztok či suspenze díazoniové soli přidá do vody, vodného etanolu či dioxanu, nasyceného plynným oxidem siřičitým, popř. se do roztoku či suspenze diazoniové soli oxid siřičitý uvádí. Redukce oxidem siřičitým se provádí zpočátku za chlazení na 0 až 5 OC, později za teploty místnosti až za mirného přihřáti. Oproti diazotaci, která je...

Způsob přípravy 1-amino-4-alkylamino-resp.arylaminoantrachinon-2-sulfokyselin a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 256876

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šlosar Petr, Znamenáček Milan, Horyna Jaroslav, Popová Eva

MPK: C09B 1/30, B01J 23/72, C09B 1/34...

Značky: 1-amino-4-alkylamino-resp.arylaminoantrachinon-2-sulfokyselin, způsob, přípravy, jejich

Text:

...vysoce účinného Cu-katalyzátoru, sestávajíciho z porézního křemičitého nosiče s uchycenou mědĺ a oxidem mědným, připraveného dle A.O. 249 378, příkladu 1. 5,4 g sody, načež se směs zahřeje - v uzavřené nádobě na 80 °Ca na této teplotě udržuje po dobu 2 h. Reakční směs obsahuje 84 th 1 ~amino-4-mety 1 amino-anthrachinon-2-sulfokyseliny. Produkt se izoluje některým známým způsobem např. vykyselenim kyselinou solnou a odfiltrováním ziská se tak...

Způsob zavážení vsázky na sazebnu vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256874

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vřeský Albert, Cintl Petr

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážení, způsob, vsázky, vysoké, sazebnu

Text:

...nebo RR§kCtyřskipový systém může být někde nahrazen třískupovým, případně může být zavážka nádobami nahrazena pásovou dopravou vsázkových komponent na sazebnu. Struskotvorně prísady,vápenec nebo ocelárenská struska se přidávají vesměs do druhého zavážecího skipu s rudnou vsázkou a tak při systému zavážení RRKK se struskotvorné komponenty dostávají pod obě koksové zavážky.Obsah siry V surovém železu se sníží způsobem zavážení vsázky na...

Způsob intenzifikace studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256873

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hampel Jiří

MPK: E03B 3/15

Značky: způsob, intenzifikace, studní

Text:

...k reqeneraci, pokud se opakuje pravidelně V intervalech závislých na rychlosti kolmatace objektu, je zapotřebí pouze běžně dostupný kompresor. Podstatné se také zkracuje časová náročnost regeneračního zásahu. Oproti jednoduchým sondám umožňuje navržený způsob podstatné účinnější odkalení bez nebezpečí obsednutí trubky přivádějící tlakový přivádějící tlakový vzduch do sondy a snadný odvod vyplavovaných látek.Na připojených výkresech je...

Papírenská klížidla a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256868

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zamastil Václav, Ditrych Zdeněk, Libnarová Milena, Hájek Karel, Vašíček Zdeněk

MPK: D21H 3/02

Značky: přípravy, papírenská, klížidla, jejich, způsob

Text:

...dále neoabietová, dehydroabietová, hydro~ agietová, palustrová, dextropimarová a iscdextropimarová. K technicky významným derivátům pryskyřičných kyselín patří především jejich adukty s výše uvedenými alfa,beta-nenasycenými karboxylovými kyselinami nebo jejich anhydridy, hlavně s maleinanhydridem.Dále jsou vhodné reakčnĺ produkty s formaldehydem, hydrogenované a polymerované pryskyřičné kyseliny. Používaji se produkty 0 teplotě měknuti...

Papírenská klížidla a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256867

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašíček Zdeněk, Ditrych Zdeněk, Libnarová Milena, Bandžuch Jan, Hájek Karel, Vokáč Marek, Husák Jiří

MPK: D21H 3/02

Značky: papírenská, klížidla, způsob, jejich, výroby

Text:

...polymerované pryskyřičné kyseliny. Používají se produkty o teplotě měknutí 50 až 120 OC a obsahu karboxylových skupin 40 až 180 g/1 000 g. S polymerními karboxylovými kyselinami se kombinují ve hmotnostním poměru 0,050,95 až 0,950,05.Popsané směsi polymerních karboxylových kyselín, pryskyříčných kyselín a/nebo jejích derívátü se dispergují ve vodě v přítomnosti tenzídů a/nebo ochranných koloidů. Obvykle se používá voda změkčená,...

Způsob ochrany oxidu stříbrného před působením oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256866

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koller Aleš, Tihon Josef, Fiedlerová Jana

MPK: H01M 4/54

Značky: oxidů, stříbrného, uhličitého, působením, ochrany, před, způsob

Text:

...na tom, že oxid sžříbrný je mírně alkalický a může reagovat s kyselými látkami.Jestliže na povrch oxidu stříbrného se adsorbuje kyselá organické látka, pak i velmi slabá vrstva zabráni další reakci s oxdiem uhličitým. Organická látka se nejdříve sorbuje chemisorpci na alkalickýoh centrech oxidu stříbrného a další množství se sorbuje fyzikálně. Výběr látek sloužícíoh jako ochrana oxidu stříbrného není jednoduchý, protože oxid stříbrný má...

Způsob výroby kvasničného autolyzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256863

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rut Miloslav, Štros František, Karnet Jiří, Adámek Lubomír, Rybářová Johanna

MPK: A23J 1/18

Značky: výroby, způsob, autolyzátu, kvasničného

Text:

...autolýza je způsobena větší pevnosti buněčných stěn a dalších membrán ve srovnání s kvasinkami rodu Saccharomyces. Proti uvedeným kvasinkám však mají výhodu v tom, že tvorba jejich biomasy 2 tradičních i netradičních zdrojů je efektivnější, rychlejší a obsahují vice bilkovin a nukleových kyselín. Z těchto důvodů jsou levnějši surovinou pro výrobu kvasničných autolyzátü 5 přiznivými chučovými vlastnostmi.Tyto nevýhody jsou odstraněny...

Způsob výroby antimagnetického oxidu nikelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256859

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brodský Ladislav, Havel Petr, Hudec Josef, Štěpánek Zdeněk, Málek Jiří, Hanus Václav, Brunclík Jan

MPK: B03C 1/00, C01G 53/04

Značky: antimagnetického, způsob, oxidů, nikelnatého, výroby

Text:

...separaci nutně předcházi odpovída~ jící stupeň mleti zpracovávané suroviny oxidů niklu.Přednosti vynálezu je, že lze podle něho zpracovávat s daleko větší prcduktivitou a hospodárnosti všechny druhy oxidů niklu s vysokým obsahem magnetických podilů. Další výhodou zpracování oxidů niklu podle vynálezu je možnost podstatného zvýšení výroby bez dalších vyvolaných investic.Odseparovaný magnetický podíl s vysokým obsahem kovového niklu lze s...

Způsob výroby anorganických nosičů pro imobilizaci enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256856

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stratilová Eva, Rexová-benková Ľubomíra, Čapka Martin

MPK: C12N 11/14

Značky: anorganických, způsob, výroby, enzymů, imobilizaci, nosičů

Text:

...reakcí keramického nosiče s alkoxysilylsubstituovaným propylaminem.Ačkoliv lze použít i jiných teplot, je výhodné provádět vlastní reakci glutaraldehydus aminoskupinou při teplotách 15 až 35 OC, rovněž je výhodné použití tlumivého vodného roztoku o pH 5 až 8,0. Vzájemný poměr glutaraldehydu a aminoskupin se sice řídí stechiometrií reakce, V zájmu jejího urychlení a dosažení vysokých konverzí je výhodné použít několikanâsobněho přebytku...

Způsob řízení otáček elektromotorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256851

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašíček Alois, Valenta Svatopluk, Šedý Václav, Král Jan, Neuhäusl Emil

MPK: H02P 5/16

Značky: otáček, řízení, zařízení, provádění, tohoto, způsobu, elektromotorů, způsob

Text:

...jednotky, provádět jak mnnuelně, tak také je možno zapojit Umm regulační soustavu do systémů, řízených pomocí počítačů, což je u většíny dosud používaných regulačních soustav velmi složíté a mnohdy prakticky nemožné.Příklady provedení zařízení pro řízení otáček elektromotorů podle vynálezu jsou zobrazený na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje blokové schéma zapojení obvodu třífázového elektromotoru s kotvou nakrátko a regulačního...