Patenty so značkou «způsob»

Strana 120

Způsob povrchového kalení ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mašek Alois, Holemář Alois

MPK: C21D 9/32

Značky: kalení, způsob, ozubení, povrchového

Text:

...kalení bok po boku je hořák konstruován tak, äby délka plamene působcí na bok zubu nepřehřívala hlavovou hranu zubů. Hořáky, umístěné na obou bocích zubu nemají kalicí sprchu. Jsou chlazenéprütokem vody odváděné mimo prostor ohřevu trubkou. vzdálenost a posuv hořáku jsou nastavené tak, že přímo ohřívane úzke pásmo začínající 0,15 až 0,35 modulu od hlavy zubu a končící 0,25 až 0,35 modulu od paty zubu dosahuje krátkodobé teploty 080 až 980...

Způsob přípravy chlorovaných 2-chlormetan-sulfonylaminodifenyleterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257195

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žaloudek Josef, Matoulek Jaroslav

MPK: C07C 43/29

Značky: chlorovaných, přípravy, 2-chlormetan-sulfonylaminodifenyleterů, způsob

Text:

...pyridin 5 rozpouštědlem se použije k další chlormetansulfonaci.Extrakci pyridinu je možno provádět jak kontinuálně, tak i deskontinuálně.500 q pyridinových odpadních vod s obsahem 106,9 g pyridinu se załkalizuje 162 g 40 volného roztoku Na 0 H.K takto-upravenému roztoku se přidá 500 g toluenu a obě fáze se důkladně promíchají.Po oddělení nepolěrní fáze se vodná fáze podrobí druhé extrakci 500 g toluenu. Druhý toluenový extrakt se...

1-(4-(2-(2-Propylamino)propyl)-benzen-azo)piperidin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257194

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křeček Václav, Lešetický Ladislav, Protiva Jiří

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-(4-(2-(2-propylamino)propyl)-benzen-azo)piperidin, přípravy, způsob

Text:

...a kyseliny octové (5 ml). Po míchání 10 min byla přidána kyselina chlorovodíková (2 N, 20 ml) a směs byla míchána dalších 10 min. Nato byla zfiltrováňa přes skleněnou vatu, organická vrstva byla promyta vodou, vysušena bezvodým síranem sodným a odpařena. získaný hnědý olej (2,5 g) byl chromatografován na sloupci silikagelu (70 g, eluce benzen). Byl získán jasně zelený krystalický nitrosoderivát vzorce vx (1,1 g, 31 0) o t.t. 75 až 77 °c...

Způsob přípravy 1-(4-jodfenyl)-2-isopropylaminopropanu značeného radioaktivními izotopy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257193

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lešetický Ladislav, Křeček Václav, Protiva Jiří

MPK: C07B 59/00, C07C 87/28

Značky: přípravy, 1-(4-jodfenyl)-2-isopropylaminopropanu, způsob, izotopy, značeného, radioaktivními

Text:

.../zejména 123 I/.Jako výchozi látky jsou v nich použíty 4-jodfenyloctové kyseliny, benzylmethylketon. případně 4-jodamfetamin.Uvedené nevýhody řeší způsob přípravy 1-/4-jodfenyl/-2-isopropylaminopropanu vzorce II podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočivá v dvacetiminutovém mícháni roztoku 1-4-/2-(2-propylamino)propyl(-benzenazq 3 piperidinu vzorce I ve směsi acetonu a trifluoroctové kyselinys radioaktivně značeným jodidem alkalického...

Způsob přípravy 8-chinolinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257190

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pašťalka Karel

MPK: C07D 237/28

Značky: 8-chinolinolu, způsob, přípravy

Text:

...ve formě roztoku o koncentraci 72 až 92 hmotnostních, načež se po skončení reakce reakční směs míchá s vodou tak, aby koncentrace hydroxidu sodného byla 20 až 75 , suspenze produktu se siřičitanem sodným se oddělí a roztok hydroxidu sodného se použije opět k alkalickému tavení.Výhodou zpúsobu dle vynálezu je možnost recyklace roztoku hydroxidu sodného, čímžspotřeba hydroxidu sodného klesne na úroveň v blízkosti theoretických spotřeb....

Způsob zhutňování betonových směsí vibrací a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257185

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krejčí Jan, Krejčí Ilja

MPK: B28B 1/08

Značky: způsobu, způsob, směsi, zhutňování, betonových, provádění, tohoto, vibrací, zařízení

Text:

...ke zbytečné intenzĺvní vibraci vibračního zařízení,slabé vibraci betonové směsi a k nevyužití, případně přetížení pohonu vibrátoruvZ uvedeného vyplývá, že frekvence vibrace je dominujícím parametrem zhutñovacího procesu, což názorně dokumentuje měření závislosti jednotlivých parametrů vibračního procesu realizované při zkouškách pokusného vibračního stolu - viz obr. 6. Z obrázku také vyplýva,že na frekvenci vibrace je podstatné závislá i...

Způsob přípravy 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-N2-a-cetylguaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257175

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 473/18

Značky: 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-n2-a-cetylguaninu, způsob, přípravy

Text:

...přípravy 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-N 2-acetylguaninu podle vynálezu dochází k výraznému zvýšení výtěžku žádané sloučeniny (2 26 E na 48 ) a ke snížení množství vzniklého nežádoucího izomeru 7-(2-acetoxyethoxymethyl)-N 2-acetylguaninu (z 52 na 26 3). Při způsobu přípravy podle vynálezu dochází tedy k mnohem lepšímu využití výchozích surovín.Výchozí N 2-acetylguanin lze výhodně připravit dle čs. A 0 252 622 2-acetoxyethoxymethylbromid...

Způsob přípravy čistého síranu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257170

Dátum: 15.04.1988

Autori: Broul Miroslav, Hložný Ladislav, Provazník Luděk

MPK: C01F 7/74

Značky: způsob, hlinitého, přípravy, čistého, síranu

Text:

...hlediska dosaženo vhodné koncentrace tuhé fáze V suspenzi.Filtrační vlastnosti suspenze, ale i výtěžek síranu hlinitého závisí na složení ternáru. Bylo zjištěno, že pro obsah draslíku v krystalickém produktu nemá složení ternáru výrazný vliv. zlepšení filtračních vlastností však umožňuje promývání filtračního koláče a tak lze dosáhnout odstranění většího podílu matečného roztoku a tím i vyšší čistoty krystalů.Jelikož optimální...

Způsob selektivní redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 257166

Dátum: 15.04.1988

Autori: Loučka Tomáš, Němec Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: selektivní, redukce, způsob

Text:

...proto nelze z jejich směsi získat pouze amalgamu eruopia. Amalgamu alkalickěho kovu nebo zeminy jetřeba předem připravit. Tříelektronové redukce Eu 3 lze za určitých podmínek provést elektro lyticky s použitím rtučové katody.Není síce třeba zvláště připravít amalgamu alkalickěhokovu nebo zeminy, ale nelze ze směsi prvků vzácných zemin získat pouze amalgamu europia.Podstatné výhodnějším se jeví způsob selektivní redukce Eu 3 na Eu 2 podle...

Způsob termické likvidace anorganických kalů z galvanizoven

Načítavanie...

Číslo patentu: 257162

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petřík Milan, Krčma Ladislav

MPK: C02F 11/06

Značky: galvanizoven, způsob, kalů, termické, likvidace, anorganických

Text:

...křemičitany.způsobem podle vynálezu se provede termická likvidace kalů z galvanizoven snadněji tak, že vlhké kaly se mísí nejdříve s tekutým nebo práškovým vodorozpustným alkalickým křemičitanem, známým pod označením vodní sklo. V plné shodě s fyzikálněchemickými zákony směs kalů s vodním sklem ve vodném prostředí vykazuje největší entropii a tudíž chemická reakce probíhá také nejsnadněji, již za obyčejné teploty za vzniku...

Způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257161

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šíma Milan, Horna Aleš, Ryšavá Jaroslava

MPK: G01N 30/02

Značky: technických, monomerních, produktech, kyseliny, styrenu, methakrylové, bázi, akrylové, jejich, vodných, způsob, alkylesterů, stanovení, disperzích, polymerních

Text:

...předložený vynález, jehož předmětem je způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo V technických produktoch na jejich bázi s využitím plynové chromatografie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzorek hodnocené látky se nejpxve okyseluje přídavkem anorganické kyseliny, zejména kyseliny fosforečné nebo chlorovodíkcvé,až dojde ke koagulaci dispegovaného...

Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru pro hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257158

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grapl Jiří, Pavlas Pavel, Lavina Pavel, Lubojacký Jaromír

MPK: B01J 23/94

Značky: hydrogenaci, regenerace, anilinu, způsob, cyklohexylamin, katalyzátoru, kobaltového

Text:

...je mnohem kratší. Důsledkem všech uvedených výhod je celkové prodloužení životnosti katalyzátoru a snížení jeho jednicové spotřeby při současných ůsporách energie, pracovních sil a zvýšení roční výroby oproti způsobu vedení procesu bez regeneraee nebo s regenerací kyslíkem.q) Regeneraci katalyzátoru lze provést jinými organickými kapalinami jako aceton,benzen, metylisohutylketon a anilin.Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru dle...

Způsob přípravy di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257157

Dátum: 15.04.1988

Autori: Míčková Růžena, Šturc Antonín, Přehnal Arnošt, Kakáč Bohumil, Borovička Miloš, Bláha Karel, Strojil Ladislav, Novák Pavel, Lukáč Juraj, Křepelka Jiří, Chromík Jindřich, Trojánek Jan, Hrubý Milan, Michalský Jiří, Ferenc Milan, Jančik Fedir, Pospíšek Jan

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, přípravy, di-terc.butyldikarbonanu

Text:

...a chlorid organické sulfokyaeliny obecného vzorce I,kde R znamená fenyl nebo tolyl, přidá kvarterní amoniová sůl obecného vzorce II, Ť 1 3 R //R Z/N 4 (II) R R kde R 1 je alkyl s 1 až 4 atomy uhliku, nebo fenyl či benzyl, R 2 je alkyl s 1 až 20 atomy ugliku, nebo fenyl či benzyl, R 3 je alkyl 5 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl, R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl a X je anion anorganické, zejména...

Způsob odstranění interference proudových protielektrod při elektrochemické ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257156

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bártek Jiří, Veselá Ludmila, Bartel Vlastimil, Mokrá Miluše, Payer Vladimír, Podval Jaroslav, Novák Pavel

MPK: C23F 13/00

Značky: způsob, tepla, elektrochemické, trubkových, ochraně, odstranění, proudových, výměníku, interference, protielektrod

Text:

...Nejmenší elektrická vodivost má kyselinaDosazením do vztahu (2) při nm 0,9 v, zo 0,6 v, jp 0,3 A.m 2 12,3 a.m 1, n 439, ak 0,011 m, graf 0,4 m, at 0,025 m, av 0,4 m, H 25 S.mdostaneme lmin 0,0124 m. Minimální volný prostor 1 kolem katody 1 má tedy tvar válce o průměru 2(Rk lmin) 0,0468 m.20 kyselina mravenčí je ohřívána glycerínem z 40 na 55 °C v malém výměníku o průměru pláště l rovným 200 mm a délce 4 000 mm vyrobeném z...

Způsob předúpravy vzorku surového generátorového plynu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Meyer Bernd, Houda Rudolf, Konrád Bohumil, Müller Ulrich, Straka František, Eidner Dieter, Páv Jaroslav, Mottitschka Wilhelm

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorků, způsob, provedení, plynů, tohoto, předúpravy, způsobu, generátorového, surového, zapojení

Text:

...jehož podstatou je, že plyn se zchlazuje přímým stykem s chladící vodou, jejíž množství je nejméně dvojnásobkem množství teoreticky nutného pro zchlazení protékajícího plynu, přičemž plyn probublává sloupcem proudicí chladící vody, která odplavuje nečistoty stržené z plynu do odpadu.Výhody vynálezu spočívají především v tom, že se plyn chladí a současně se přebytkem chladící vody 2 plynu odstraňuje většina stržených nečistot jako dehtů, úletu...

Způsob přípravy speciálních paladiových prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257153

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fiala Vladimír, Jandová Lenka, Lorencová Anna, Macháček Jiří, Hrnčíř Bohumil, Polívková Drahoslava

MPK: C22B 11/04

Značky: prášků, přípravy, způsob, speciálních, paládiových

Text:

...sodný, hydrosulfid sodný, kyselina fosforná, kyselina mravenčí, zinek.Vyredukovaný kov se odděluje od matečného roztoku, promývá, filtruje a suší.Pro přípravu práškového paládia tímto způsobem je však pro dodržení potřebné velikosti částic zapotřebí speciální zařízení (atomizér, dispergátor ap.), netypické výchozí sloučeniny (komplexní soli) nebo složité technologické schema s přesnými podmínkami reakcí. Průmyslové aplikaci rovněž brání...

Způsob přípravy acetalů 3-chlorbenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257100

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tichý Miloš, Pánková Magdalena, Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří, Stibor Ivan, Votava Vladimír

MPK: C07C 43/313

Značky: 3-chlorbenzaldehydu, způsob, přípravy, acetalů

Text:

...inertního rozpouštědla, přičemž vznikající voda se postupně odstraňuje azeotropickou destilací. Jako inertní rozpouštědlo se s výhodou používá např. 1,2 dichloretan. benzen a toluen.Po oddestilování rozpouštědlä a případného přebytku alkoholu obecného vzorce II se vznikly produkt obecného vzorce I může předestilovat přímo z reakční nádoby, aniž by se katalyzátor odstrañoval. Výtěžky metody přesahují 90 . Kezbytku v reakční nádobě je...

Způsob výroby 3-alkoxykarbonyl-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257099

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klán Petr, Potáček Milan

MPK: C07D 279/02

Značky: výroby, 3-alkoxykarbonyl-4-hydroxy-2-methyl-2h-1,2-benzothiazin-1,1-dioxidu, způsob

Text:

...dosahování čistších a nezbarvených produktů ve srovnání s dosavadními postupy vycházejícími ze zmíněných halogenderivátů. Výchozí S-substituované sulfonyloxyacetáty jsou pŕístupné z běžných komerčních sloučenin.Konkrétním příkladem látky vzorce I je sloučenina 3-etoxykarbony 1-4-hydroxy-2-mety 1-2 H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid. Následující příklady její výroby představují jen příkladvýroby látky vzorce I, ale neomezují rozsah vynálezu.K...

Způsob přípravy vody pro kultivaci embryí, buněk a tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257098

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trávník Pavel

MPK: C02F 1/58

Značky: tkání, embryí, buněk, kultivaci, způsob, přípravy

Text:

...tak i při oplození lidských vajíček a jejich další kultivaci postupem podle publikace Pilka L. a spol. Porod po nitroděložním přenosu embryí získaných fertilizací a kultivací oocytú in vitro (Čs. gynekol. 50, 452-459, 1985). Po traneferu embryí vypěstovaných v médiu připraveném z vody čištěné podle vynálezu došlo V r. 1986 dosud k 7 otěhotněním u neplodných žen.Příprava pro kultivační média je blíže vysvětlena v následujících příkladech....

Způsob přípravy alfa-S-kyano-3-fenoxybenzylesterů 2,2-dimethyl-3-(2,2-dihalovinyl)-cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257094

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří, Stibor Ivan, Dvořák Dalimil, Král Vladimír, Votava Vladimír

MPK: C07C 69/743

Značky: alfa-s-kyano-3-fenoxybenzylesterů, kyselin, způsob, 2,2-dimethyl-3-(2,2-dihalovinyl)-cyklopropankarboxylových, přípravy

Text:

...sobě známymi separačními postupy (např. krystalizací) a nežádoucí diastereoisomerje nutno předložit do dalšího epimerizačního cyklu.Výhodněji se ipimerizace provádí za podmínek, kdy diastereoisomer v konfiquraci alfa-S,1 R, 3 R se postupně vylučuje z roztoku, respektive z tavaniny ve formě krystalů. Při tomto postupu lze při vhodné volbě reakčních parametrů (například teplota, množství a povaha rozpustidla) a při vhodném...

Způsob čištění 1-naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257092

Dátum: 15.04.1988

Autor: Konečný Luboš

MPK: C07C 39/14

Značky: způsob, 1-naftolu, čištění

Text:

...rychlostí vyhřívat na teplotu 92 OC až 95,7 UC a při této teplote se pak ponechá v teplotní výdrži po dobu 0,5 až 32 hodin.První frakce kapalných podílú, vytékajících z krystalické masy, se odebírá až do dosažení teploty 87 °C až 93 °C. Tato frakce obsahuje největší množství nečistot. Druhá frakce kapalných podílú se odebírá po dosažení teploty 92 OC až 95,7 OC a odběr se ukončuje současně s ukončením teplotní výdrže při teplotě 92...

Způsob výroby desek z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257090

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drápal Otakar, Jílek Ladislav, Burda Svatopluk, Bořík Václav

MPK: C21D 8/02

Značky: výroby, austenitických, způsob, desek, oceli

Text:

...a tepelným zpracováním podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že po tváření za tepla se do technologickéh procesu výroby zařadí při teplotě v rozmezí 20 až 600 OC nejméně jedna operace ohýhání s následným vyrovnáním, kde ohyb se prodádí na radius rovný dvou až desetinásobku tlouščky desky načež po mechanickém obrábění se provádí žíhání při teplotě v rozmezí 900 až 1 150 °C.Výhodou způsobu výroby desek podle vynálezu je, že se...

Způsob značkování vzorků určených pro radiometrickou emanační metodu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257083

Dátum: 15.04.1988

Autori: Balek Vladimír, Štětka Rudolf

MPK: G01T 7/00, G01T 7/10

Značky: značkování, zařízení, způsobu, provádění, určených, způsob, emanační, metodu, tohoto, radiometrickou, vzorků

Text:

...v řezu v axonometrii a obr. 2 znázorňuje v řezu v náryse v pravoúhlém promítání zařízení k provádění způsobu značkování vzorku určenýchpro radiometrickou emanační metodu.Roztoky radionuklidů stopových koncentraoí jsou předem připraveny ve skleněných ampulkách g, s výhodou takzvaných penicilinek. Tyto ampulky 3 se vkládají do spodního kovového válcového bloku l zařízení a sypké vzorky se do ampulek g s radioaktivními roztoky nasypou, takže...

Způsob mazání skla při jeho řezání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257082

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mžourek Miroslav, Gärtner Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Novák Jaromír, Vaňas Bohumír, Focht Miroslav, Dvornický František, Mitera Jiří

MPK: C03B 21/02

Značky: řezání, způsob, mazání

Text:

...poréznímu materiálu, jehož hrot se dotýka huč řezaného skla nebo řezného nástroje,se mazací médium přivádi truhičkou ze zásobníku. Množství vydávanéhu mazaciho média je možno regulovat ve značném rozpětí zejména podle požadavků na průtoku mazadla 5 ohledem na jeho viskozitu a polohu řezaného skla. Způsob mazání skla podle vynálezu umožňuje í řezy ve vertikální poloze.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise tři příkladů...

Způsob zaznamenávání řídicích symbolů u tiskacích zařízení s mozaikovou tiskárnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257077

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krejčíček Jaromír, Zavřel Vladimír

MPK: G06K 3/00

Značky: způsob, řídících, mozaikovou, tiskacích, symbolů, zařízení, tiskárnou, zaznamenávání

Text:

...rozlišuje práce stroje v místním režimu od práce stroje na lince nebo vysílání od příjmu při práci stroje na lince. Podtržení nebo nadtržení muže být bežného textu a vzniká opakovaným tiskem různých symbolu na stejné tiskací místo využitím řídícího symbolu BS - krok zpět.Tyto nevýhody v podstatě odstraňuje způsob zaznamenávání řídících symbolu u tiskacích zařízení s mozaikovou tiskárnou podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že...

Způsob čištění a izolace směsi 4,4- a 2,4-dihydroxydifenylsulfonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257071

Dátum: 15.04.1988

Autor: Arient Josef

MPK: C07C 147/10

Značky: izolace, 2,4-dihydroxydifenylsulfonu, způsob, čištění, směsi

Text:

...rozpuuštědlech nebo ve vodné-alkalickém roztoku za přitomnosti nitrilotrioxtové kyseliny, ctylendiaminotetraoctové nebo dietylentriaminopentaoctové kyseliny. Tlmto postupom se získa difenylsulfon 0 čistotě údajně postačující pro použití difenylsulfonu jako meziproduktu pro synthesu látek používaných v barevné fotografii, např. pŕo připravu baxvotvorných složek, je tato Čistota stáleNyní bylo nalezeno, čo diŕenylsulfun v čistotě...

Způsob zabránění úletů aerosolů mořících a leštících lázní do ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 257065

Dátum: 15.04.1988

Autori: Buryan Petr, Mitera Jiří, Štamberová Alena, Treml Petr

MPK: C23C 22/66

Značky: způsob, lázni, zabránění, lešticích, ovzduší, mořicích, úletů, aerosolů

Text:

...oxyetylenovaný dietanolamídZákladní výhoda zpúsobu podle vynálezu spočíva také ve zlepšení smáčení povrchu ponořených dílců a tím se zlepší a zrovnoměrní působení pracovní lázně na jejich povrch. současně se urychluje působení pracovni lázně a tim se zkracuje doba pracovní operace.Způsob podle vynálezu je dále popsán v uvedených příkladech P ř I k 1 a d 1Do 3 litrů moříci lázně o složení 125 g(1 Na 0 H, 50 g/l vinanu sodnodraselného , 2 g/1...

Způsob odstraňování těkavých látek z vody a vodních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257060

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grünwald Alexander, Koller Jan, Mach Mojmír

MPK: C02F 1/04

Značky: vodních, odstraňování, těkavých, látek, roztoku, způsob

Text:

...Sborník prací ÚVP Praha - Běchovice 1983/ jsou zahrnuty výsledky pokusú s destilaci amoniaku z kalové vody po methanizaci kejdy z výkrmny vepřů. Výzkum byl iniciován patentem /Krištoufok J. Fr. Dem. FR 2 474 901, B 09 B 3/OD.Přĺkladem řešení při němž se vedle amoniaku získají destilacĺ i další těkavé látky je odstrañování amoníaku a chloroformu z odpadních vod z výrohy.herbicidů /Manczak M.,Kozakowsku P. Gaz. Woda i Tech. Sanit. 57, 5,...

Způsob výroby odbouraných typů polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257052

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulc Zdeněk, Pospíšil Ladislav, Král Antonín, Šula Karel, Ottis Jiří, Mošna Pavel

MPK: C08F 8/50, C08F 110/06

Značky: polypropylénu, výroby, způsob, odbouraných, typů

Text:

...se však tento postup vzhledem k poměru výkonu granulačnľch linek(obvykle 3 až 7 t/h) a násad fluidních mísíčů (obvykle jen 0,2 až 0,5 t) jevi nevhodný.Nyni byl nalezen způsob, jak dosáhnout spolehlivého promicháni teakční směsi. Fředmňtem vynálezu je způsob výroby odbouraných typů polypropylenu řízenuu dúqradací polypropylenu, 3 f 257052stabilizovaného směsi stabilizátorů, iniciovanou organickými peroxidy dávkovanými do fluidizované vrstvy...

Způsob tvarování skleněných výrobků, zejména osvětlovacích těles z přířezu plochého skla, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257044

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hruška Jiří

MPK: C03B 23/025, C03B 23/03

Značky: tohoto, tvarování, těles, zejména, sklenených, výrobků, plochého, způsobu, přířezu, skla, způsob, provádění, zařízení, osvětlovacích

Text:

...potřeby vyměnitelná. Na obvodu tvarovacích ramen ll mohou být výstupky lg pro bezpečnější uložení a vystředění přířezů 25 při vkládání na tvárnici g. Jestliže je přířez gâ již předem opatřen středovým otvorem, vycentruje se prostřednictvím např. neznázorněného centrovacího trnu umístěnéhoV ose středového kotouče lâ v prodloužení zvedací tyče 1. Pohyblivá tvarovací ramena ll pomocí drážek lg zapadají do drážkového čepu lg horizontálního...

Způsob přípravy hydrátu oxidu ceričitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257043

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janoš Pavel, Hložný Ladislav, Novák Jaromír

MPK: C01F 17/00

Značky: přípravy, způsob, hydrátu, ceričitého, oxidů

Text:

...výchozí pevné soli.Výhodnost způsobu podle vynálezu spočívá v jednoduchosti provedení a nízké energetické náročnosti. Způsob může navazovat na oddělování ceru frakční krystalizací. Způsob podle vyná~ lezu může být použit jako finální operace při přípravě hydroxidového cerového koncentrátu nebo jako mezistupeň při přípravě oxidu ceričitého. Suspenze hydrátu oxidu oeričitého je dobře filtrovatelná, vysušením a kalcinaoí fíltračního koláče se...

Směsné azokondenzační pigmenty žlutých odstínů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257028

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dobrovolný Jan, Bartošek Jan

MPK: C09B 43/136

Značky: odstínů, jejich, pigmenty, způsob, výroby, směsné, azokondenzační, žlutých

Text:

...směsi nitrolátek. Směs 2-toluidinu 4-toluidinu a 3-toluidinu v poměru cca 60364, získaná z toluenu nitrací a redukcí směsi nitrotoluenů. směs 2-karbetoxyanilinu,3-karbmetoxyanilinu a 4-karbetoxanilinu v poměru 286 B 4, připravená nitrací a redukcí benzoanu etylnatého. Směs 2-acetaminoanilinu a 4-acetaminoanilinu v poměru 3070 připravená nitrací acetanilidu v prostředí kyseliny octové a redukcí směsi nitrolátek, případně směs stejných látek V...

Způsob kvalitativní analýzy a stanovení poměrného i absolutního zastoupení alkylesteroých složek metakrylátového aditiva pro mazací oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257027

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horáková Bohumila, Cee Aleš

MPK: G01N 33/30

Značky: kvalitativní, absolutního, složek, analýzy, alkylesteroých, oleje, mazací, aditiva, metakrylátového, poměrného, způsob, zastoupení, stanovení

Text:

...Yanovskyho.Analýzu lze provést také tak, že technický vzorek aditíva se podrobí nejprve dialýze za použití petroléteru. Niže uvedené příklady ílustrují provedení postupu analýzy podle vynálezu.0,6 g směsi monomerních esterů kyseliny metakrylové o složení 0,1 g n-butylesteru kyse 3 257027165 OC/15 mm), 0,1 g n-dodecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 145 až 165 DC/5 mm), 0,1 g hexadecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 170 až 212 OC/5...

Způsob výroby modifikovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Machaníček Alois, Zamykal Jaroslav

MPK: C11C 3/12

Značky: způsob, výroby, modifikovaného

Text:

...ztužování za následujících podmínek. Tlak vodíku byl.0,15 MPa, teplota oleje na začátku hydrogenace 130 °C a na konci hydrogenace 180 °C,doba hydrogenace byla 6 hodin, koncentrace niklového katalyzátoru byla 0,5 hmotnostních.Hydrogenace byla ukončena při dosažení bodu tání posunem 32,8 byl zfiltrován na kalolisu a označen jako I. filtrát, který se použil pro II. stupeňhydrogenace. Do hydroqenačnĺho autoklávu byla natažena následující...

Způsob odstraňování amoniaku z odpadních vod, pocházejících zejména z chemického zpracování ropy a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257010

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jindřich Luboš, Drázský Josef, Tomek Jindřich, Karásek Zdeněk

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, pocházejících, zejména, odpadních, zpracování, odstraňování, uhlí, chemického, amoniaku

Text:

...z čistírny. Vysoký recirkulační poměr užívaný V Barnadrově procesu pro tzv. vnitřní recykl zvyšuje hydraulické zatíření predenitrifikační a nitrifikační zóny a zvyšuje nárok na energií, a jeho snížení znamená zvýšení nákladůna nezbytná alkalizační činidla pro proces nitrifikace.Výše uvedené problémy snižuje Způsob odstraňovaní amoniaku z odpadnich vod, pocházejících zejména z chemického zpracování ropy a/nebo uhlí, který podle vynálezu...

Způsob výroby atmosférického výstupku uzavřeného nálitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257007

Dátum: 15.04.1988

Autor: Urbášek Jan

MPK: B22C 9/02, B22C 9/08

Značky: výroby, nálitků, uzavřeného, způsob, atmosférického, výstupků

Text:

...tvaru ze spalitelněho nebo roztavitelného materiáluÄ Výhody způsobu výroby atmosférického výstupku uzavřeného nálitku podle vynálezu spočívají v tom, že atmosférický výstupek je při současněm formovaní oddělen do vybraní v modelu nálitku vložkou, čímž je zabráněno jeho porušení při rozebirání formy. Další výhodou,oproti samostatné vyráběným atmosférickým jaděrkům, je úspora nákladů na materiál, energií a pracnost na jejich výrobu a...

Způsob výroby ocelí douklidněných hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257001

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chvojka Jan, Turek Jiří, Lapšíková Jiřina, Dostál Jindřich, Stračár Slavomír, Čečko Michal

MPK: C22C 38/14

Značky: způsob, výroby, hliníkem, douklidněných, oceli

Text:

...zvýší průchodnost válcovny a tím se zkrátí výrobní cyklus a dále, že nejsou nutné náklady spojené s rekonstrukcí stávajících zařízení pro plynulé odlévání oceli, případně i výstavbou nového zařízení, čímž se podstatné sníží investiční náklady.Působení titanu nebo zirkonu na omezení tvorby trhlin na předlitcích, vyrobených na zařízení pro plynulé odlévání oceli, je možno vysvětlit V podstatě dvojím způsobem. V průběhu plynulého odlévání oceli...

Způsob výroby kyseliny chlorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 256998

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležalová Ludmila, Scholle Stanislav, Láska Jan, Čepický Miloš, Šolta František, Machala Miloslav

MPK: C01B 7/01, C02F 1/04, C07C 39/14...

Značky: chlorovodíkové, kyseliny, způsob, výroby

Text:

...azeotropické směsi. V ustáleném stavu se teplota kolony zvyšuje od hlavy dolů k místu nástřiku úměrně křivce složení parní fáze. Při nedostatečném nástřiku pronikne chlorovodikdo kondenzátoru kolony teplota ve hlavě kolony se zvýší a teplotní spád se upraví až k původní teplotě V místě nástřiku. Při nadměrném nástřiku nastane opačný zjev při Stálá teplo» tě ve hlavě poklesne teplota u nástřiku. Náhodné změny ve složení nástřiku vedou k...

Způsob alkylace fenolických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256996

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šafářová Marcela, Šuberová Ivana, Felklová Jarmila, Kolena Jiří, Morávek Pavel

MPK: C07C 39/06

Značky: sloučenin, fenolických, způsob, alkylace

Text:

...činidla (A) nebo Fe soli (B). Vzniklá suspenze se ponechala max. 4 hodiny v klidu, potébyl dekantován matečný louh a usazená sraženína byla několikrát pormyta destilovanou vodou22 °C teplou s následnou dekantací. Množství prací vody potřebné k vyprání SOŽ- iontů na žádanou zbytkovou koncentraci v katalyzátoru bylo závislé na druhu a kvalitě výchoziho Fes 04a bylo nutno jej předem experimentálně ověřit. Vypraná sraženina byla...

Způsob odlučování hliníkového prachu z odsávaného vzduchu při metalizaci kovů hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256995

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sigmund Jaroslav

MPK: B01D 53/34

Značky: hliníkem, vzduchu, kovů, metalizaci, odlučování, prachu, odsávaného, hliníkového, způsob

Text:

...H při provozní teplotě kapaliny od 5 do B 0 °C.Výhodou způsobu odlučování hliníkového prachu z odsávaného vzduchu podle vynálezu je spolehlivý a bezpečný provoz v širokěm rozsahu provozních teplot, zejména při teplotách nad 25 DC, kdy všechny ostatní způsoby odlučování nejsou bezpečné. Další výhodou je vyloučení obtížné zpracovatelného a využitelného hliníkového kalu a současně odstranění ucpávání a zadírání zařízení a nebezpečí hoření...