Patenty so značkou «způsob»

Strana 118

Způsob gravimetrického stanovení stupně rozkladu minerálu zirkonu a zirkonových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257543

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: rozkladu, způsob, zirkonových, zirkonu, minerálů, pigmentů, stanovení, gravimetrického, stupně

Text:

...20- až Zoonásobným, s výhodou 80- až lsonásobným hmotnostním množstvím zředěné kyseliny sírové, s výhodou hmotnostní koncentrace větší než 5 a menší než 15 . Tím vznikne suspenze, která se zahřeje k varu a tuhá fáze představující čistý křemičitan zirkoničitý se z ní po zchladnutí oddělí filtrací či sedimentací a po promytí vodou a usušení či přežíhání se stanoví její Hmotnost. Tato hmotnostse poté vztáhne na původní známé množství...

Způsob dezaktivace hmot z polymerů fluorovaných uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257538

Dátum: 16.05.1988

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C08L 27/18, C08L 27/12

Značky: způsob, fluorovaných, polymerů, uhlovodíku, dezaktivace

Text:

...Při následujícím vyhřátí hmoty až na teplotu, V rozmezí 100 až 450 °C s výhodou v netečné atmosféře například dusíku,se těkavější složky vypudí. Takto upravená hmota nemá nevratnou sorpci.Pro připojení kapílární kolony byla použÉta kovová spojka s jádrem z polymeru tetrafluorethylenu, ve kterém byl kanálek, který spojoval dvě skleněné kapiláry, zasazené do vstupu a výstupu kanálku. Při průchodu vzorku, v plynné fázi obsahující 20...

Způsob přípravy meta-fenoxybenzaldehydu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257536

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvořák Dalimil, Votava Vladimír, Závada Jiří, Stibor Ivan, Pánková Magdalena, Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik, Král Vladimír

MPK: C07C 47/575

Značky: meta-fenoxybenzaldehydu, způsob, přípravy, derivátů

Text:

...Směs se míchá2 hodiny za laboratorní teploty a 24 h za varu. Po ochlazení se směs odsaje, sraženina sepromyje studeným methanolem, benzenem a vysuší. Tak bylo získáno 17 g bisulfitů obecného vzorce III a IV v poměru 14 (88 I). kde M sodík. Rozklad bisulfitů obecného vzorce III a IV byl proveden podle jedné z následujících metodík.17 g bisulfitu obecného vzorce III a IV z příkladu 1 bylo třepáno s 1 N kyselinou chlorovodíkovou a benzenem...

Způsob přípravy alfa-kyanobenzylesterů cyklopropanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257534

Dátum: 16.05.1988

Autori: Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Dvořák Dalimil, Stibor Ivan, Hodačová Jana, Král Vladimír, Závada Jiří

MPK: C07C 69/743

Značky: kyselin, cyklopropanových, alfa-kyanobenzylesterů, přípravy, způsob

Text:

...Jestliže například se cyklobutanon obecného vzorce IV, kde XšYCl rczpustí ve vodném hydroxidu sodném při teplotě ~ 5 DC a reaguje s dalšími složkami podle vynálezu při laboratorní teplotě, získá se výlučně ester obecného vzorce I, kde R znamená 2,2,2-trichlorethylovou skupinu. Jestliže se však rozpuštění cyklobutanonu vzorce IV, kde X a Y maji význam vpředu uvedený, ve vodném hydroxídu sodném provede postupným zahřátim až na teplotu 97 DC...

Způsob měření rozměrů čtvercových ok jemné mřížky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257531

Dátum: 16.05.1988

Autori: Skopal Ján, Keprt Jiří

MPK: G02B 27/44, G03H 1/16

Značky: způsob, mřížky, rozměrů, jemné, měření, čtvercových

Text:

...vyšší účinek V tom, že aplikováním Fourierovy transformace, resp. prostorové filtrace v ohnisková rovině a následné zobrazení vláken v měřicí rovině umožní vyloučení zobrazení vláken z nežádoucího směru mřížky, takže délka měřicí štěrbiny může být volena, s ohledem na její minimální šířku, dostatečně veliká. Mimoto se zajistí potřebná kvalita optického zobrazení bez nutnosti realizovat náročnom a tedy i nákladnou optickou soustavu s velkým...

Způsob průběžného sledování zóny zvýšeného napětí v horninovém masívu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257526

Dátum: 16.05.1988

Autori: Takla Georges, Janoš Petr, Vavrečka Zdeněk, Keclík Ladislav, Kukulka Petr

MPK: G01V 1/16

Značky: sledování, způsob, masivů, průběžného, napětí, zvýšeného, horninovém, zóny

Text:

...použití tohoto postupu a zařízení podle vynálezu při prognőze zvýšených napětí v uhelných slojích je dokumentován na přiloženém vyobrazení.Způsob podle vynálezu řeší možnost jednoduchého průběžného sledování zóny zvýšeného napětí v okolí dulních děl v určité lokalitě na základě zavedení speciálního kuželovitého tělesa l šroubovatelným děleným ocelovým soutyčím 3 do vrtu Q paženého po celé délce pružnou hadicí 5 z plastické hmoty v...

Způsob přípravy kyseliny vinné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257522

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pendl Jiří, Skála Jiří, Hotěk František

MPK: C07C 51/02, A23L 2/00

Značky: kyseliny, přípravy, vinné, způsob

Text:

...krystalizovat mírným ochlazováním v krystalizátoru, vzniklá suspenze se odstředuje a vlhká kyselina vinná seusuší. Matečné roztoky se zpracovávají opět pozahuštění a krystalizaoi na kyselinu vinnou.Způsob přípravy kyseliny vinné podle vynálezu je výhodnější ve srovnání se stávající technologií výroby hlavně z technickoekonomického hlediska, neboř se podstatné zlepšuje využití základní suroviny. Tímto postupem lze dosáhnout snížení...

Způsob atestace anemometru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257519

Dátum: 16.05.1988

Autor: Ditrich Arnošt

MPK: G01P 21/00

Značky: tohoto, způsobu, zařízení, anemometru, provádění, způsob, atestace

Text:

...druhým teplotním čidlem sondy, po kterémžto okamžiku se teprve její teplotní úroveň začíná snižovat až do jejího úplného rozpadu a vyrovnání teplot s okolní vzdušinou.Uspořádání zařízení podle vynálezu je výhodné v tom, že je minimální jak čelní odpor nosných prostředků sondy pohybujícíoh se s ní v atestačním prostoru, tak ovlivnění relativního proudění vzdušiny sondou jejím předsazením před dutý držák ve směru pohybu pri atestaci....

Způsob vzduchového chlazení elektrických točivých strojů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257518

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pozděna Jiří, Burian Josef

MPK: H02K 9/10

Značky: způsob, vzduchového, točivých, zařízení, strojů, chlazení, provádění, elektrických

Text:

...podmínkách.vynález je V dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí. Je samozřejmě, že způsob podle vynálezu lze realízovat i jiným než popsaným zařízením.Na obr. je schematícky znázorněno jedno z možných zařízení pro vzduchové chlazení elektrických točivých strojů podle vynálezu.Ve vstupu chladicího otevřeného vzduchového okruhu elektrického točivého stroje l je zařazen vstupní ventilátor É pro...

Způsob výroby syntetické litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257514

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mandl Miroslav, Krejči Josef

MPK: C21C 1/08

Značky: způsob, výroby, litiny, syntetické

Text:

...se v elektrické peci roztaví ocelový odpad z vý~ roby šroubů s hmotnostním dbsahem kromě železa 0,03 až 0,25 uhlíku, 0,10 až 0,50 křemíku,0,2 až 0,7 manganu, nečistot jako fdsfor do 0,050 S a síra do 0,050 , přičemž v průběhu tavení se přidává nauhličovadlo v množství 2,5 až 5 hmotnosti, vztaženo na hmotnost tavby.Výhodou způsobu výroby syntetické litiny je, že při gvýšení užitné hodnoty se podstatné snížily materiálové a energetické...

Způsob kalibrace analyzátorů pro stanovení kyslíku a dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257512

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 21/27

Značky: kyslíku, kalibrace, stanovení, způsob, analyzátorů, dusíku

Text:

...s ověřeným nízkym obsahom kyslíku a dusíku, nejlépe menším než 10 ppm.Výzkumem chování systému alkalický dusičnan-kovový nosič-grafit za vysokých teplot v inertní atmosféře, tj. za reakčních podmínek obvyklých V používaných analyzátcrech, bylo metodou kvadrupôlové hmotnostní spektrometrie zjištěno, že redukce dusičnanu probíhá kvantitativně, přičemž jedinými plýnnými reakčnímí produkty obsahujícími kyslík a dusík jsou oxid uhelnatý,resp....

Způsob likvidace chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257501

Dátum: 16.05.1988

Autori: Svoboda Karel, Bejblík Pavel, Mašát Jan, Veselý Václav, Hartman Miloslav, Pata Jaroslav

MPK: C07B 35/06

Značky: chlorovaných, způsob, likvidace, organických, sloučenin

Text:

...spalín, z něhcž se část spalín odebírala k analýze. Spaliny z přestupníku vstupovaly do náplňové skleněnékolony, jejíž vařák byl vytápěn. Do hlavy kolony byla nastřikována voda, z vařáku byl přes chladič odebírán vzniklý roztok kyseliny solné.Odplyny odcházející z kolony byly vedeny přes náplň aktivního uhlí.Do reaktoru bylo dávkováno 167 g.h 1 tetrachlormetanu a 90 litrů.h 1 propanu. Pro spalo vání bylo přivedeno 4,1 Nm 3.h 1vzduchu....

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dihořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257443

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, způsob, dihořečnatého, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...uhličitanu hořečnatého při je-~ jich použití, nebot uvolňovaný oxid uhličitý a jim způsobené kypění směsi by vlastní kalcinaci komplikovaly. Zahřívání Bmě 1 ~ si rychlostí menší než 30 °C/min se volí proto, aby jednotlivé 257 áAJ3 udehydratační a koňdenzační reakce poàfupně probíhajicí ve smě si moh 1 ypři teplotách (nebo v jejich blízkosti), při kterýchek nim dochází, proběhnout co nejpomeleji e tim e oo nejvyš ším výtěžkem. Jinak by...

Způsob zakotvení galvanoplasticky vyloučené vrstvy na podkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257413

Dátum: 16.05.1988

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 5/34

Značky: vyloučené, podkladů, galvanoplasticky, způsob, vrstvy, zakotvení

Text:

...de- 5.0 mm a pomer hloubky arazxy k její šiŕoo za hrnnnni Jov rozmozi od 12 do 110. Hrany drážkyći 1.11 vnitřní kouty so n výhodou zaobli v poloněru od 0,1 do 0.8 Im. nybinovitó. drážky se rovněž o výhodou nakonec mechanicky opracnji na konečnou hloubku od 0.3 do 2.0 mm.Způsob úpravy povrchu podle vynálozu umožňujo velmi dobré mechanická zakotveni galvanoplaatioky nanosonó tukčni vrstvy 1 při nopatrné hloubcodrážky. Nodooházi k...

Způsob zintenzívnění procesu loužení uranové suroviny a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257406

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C01G 43/00

Značky: procesu, loužení, způsobu, zintenzivnění, zařízení, uranové, suroviny, způsob, provádění

Text:

...v jehož spodní části je vytvořena alespoň jedno okénko 31 pro vyústění mikrovlnného zářiče a alespoň jeden otvor 33 pro výstup plynu přiváděného do pouzdra 39 prostřednictvím přívodu ji. Pokud je v pouzdru ąg umístěn větší počet mikrovlnných zářičů, pak jsou okěnka 11 pro vydstění mikrovlnných zářičů a otvory jj pro výstup plynu uspořádány ve spirále po povrchu spodní části pouzdra 32. Každý mikrovlnný zářič jeprochází do...

Způsob desintegrace syntézního produktu vzniklého při výrobě umělých diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257404

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rezek Karel, Sita Štěpán, Vepřek Jiří, Kula Petr, Vidlář Jiří

MPK: C01B 31/06

Značky: desintegrace, vzniklého, způsob, diamantu, syntézního, výrobe, umělých, produktů

Text:

...a při otěru 4 o stěny mlecí nádoby a pohybující se mlecí elementy dále nerozbijehy, otěrem se znich pouze uvolňují nalepená zrna grafitu. a ostatních zbytkových složek. Srostlice nevyvinutých zrn dia mantü se však vlivem úderu, resp. otěru,nás 1 edkem nedostatočné soudržnostirozpadají na samostatná zrna. Stejně dochází i. k rozemletí zrn grafítu. Velká zrna diamantu se přitom neroz bíjejí, hrany zrn zůstávají neporušeny. Následkem toho po...

Způsob impregnace porézních útvarů, zejména dutých textilních cévních protéz

Načítavanie...

Číslo patentu: 257401

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krajíček Milan, Mašita Artur, Dvořák Jan

MPK: A61F 2/06

Značky: způsob, zejména, cévních, textilních, dutých, protéz, porézních, útvaru, impregnace

Text:

...dosaženo způsobem ímpregnace porézních útvarů, zejména dutých textilních cévních protéz podle vynálezu,.jehož podstata je v tom, že se.o. na vnější-stranu porézního dutého útvaru, navlečeněho na podložce, propustné pro tekutiny a opatřeného vrstvou ímpregnační hmoty uloží pružná fólie, jejíž konce, pře msahující porézhí útvar, se pevné připojí k podložce, pří čemž sena povrch pružné fólie působí tlakovým mediem,které prostředictvím pružné...

Způsob čištění odpadních vod ze sléváren

Načítavanie...

Číslo patentu: 242629

Dátum: 11.05.1988

Autori: Kosek Jioí, Bilunek Bohumír, Pastroák Josef, Odstreil Libor

MPK: C02F 1/56

Značky: čištění, sléváren, způsob, odpadních

Text:

...návrhu,který je založen na postupném dávkování nejprve roztoku chloridu vápenatého V množství 200 «mĺlO 0 O mg.11 v závislosti na obsahu znečištujícíoh látek, zejména vodního skla. zvýšením tvrdosti vody přídavkem elektrolytu ve formě chloridu vápena tého se dosáhne účinného srážení působením polymerního floku ąrzw242 529 lantu. Jako optimální druhy jsou použitelná polymerní flokulanty na bázi polyakrylamídu neionogenního náboje s relativní...

Způsob rozjezdu dvou porubů ze společné prorážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244270

Dátum: 11.05.1988

Autori: Cimpl Zdenik Csc, Kosek František, Pecárová Kvitoslava, Gorgoo Oldoich

MPK: E21C 41/00

Značky: porubu, společné, způsob, prorážky, rozjezdu

Text:

...způsobem rozjezdu dvou porubů z jedné výchozí prorážky. jehož podstata epočívá v tom, že se vyrazí spodní část prorážky, ve které se následně ínsteluje výztuž budoucího porubu spodní lávky včetně dopravního zařízení a přikročí se k rozšíření prostoru prorážky ve vrchní části slojs. kde ee následně ínstaluje porubní výztuž vrchní lávkyvčetně dopravního zařízení a pak se překryjs propojení244 270 lezi epodni a horní části prorážky vhodným...

Způsob výroby amidu 5-methylisoxazol-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244255

Dátum: 11.05.1988

Autori: Nováeek Jindoich, Trnka Jan, Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír

MPK: A61K 31/42, C07D 261/16, C07D 261/12...

Značky: 5-methylisoxazol-3-karboxylové, způsob, kyseliny, amidů, výroby

Text:

...rozklad sodné poli anolformy a současnánćutralizsce s konečnou úpnawsu- 2 zuu 5 reakčního prostředí na mírnou kyseloet (pH 2 až 5) kyselinou sí rovou zředěnou methanolem. Příprava methanolického roztoku kyseliny sírové se provádí za chlazení do teploty 15 °C. Rozklod a neutrelizace probíhá rovněž za chlazení v uvedeném rozmezi 7 až15 °C, s výhodou 8 až 10 °C. Za těchto podmínek nedochází k vedlejěím destrukčním reakcím. Po míchání se...

Způsob předčištění alkalických odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 242646

Dátum: 01.05.1988

Autori: Fencl Vladimír, Kadlec Karel, Provazník Josef, Resl Jaroslav

MPK: C02F 1/72

Značky: předčištění, alkalických, způsob, odpadních

Text:

...trubkového reaktoru se dodává vzduch v množství 0,5 až 10 mi/m 3 H 20, s výhodou 0,8 až 1,6 mi/m 3 H 20. Takto předčištěné vody lze již dočistit biologickým čištěním.Uvedený postup bude blíže objasněn v následujících příkladech.- 0 ADo proudu odolejované vody ze zpracování ropy v množství 220 m 3/h byla přidána alkalická odpadní voda z oxosyntezy v množství 5-m 3/h. K takto vzniklé směsi byl přídán síran.železnatý v množství 150 g/m 3 H 20...

Způsob výroby heterogenizovaných chirálních katalyzátorů na bázi komplexů fosfinů s rhodiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242645

Dátum: 01.05.1988

Autori: Dolák Roman, Lohniský Jaromír, Michálek Josef

MPK: B01J 31/24

Značky: katalyzátoru, výroby, způsob, rhodiem, heterogenizovaných, chirálních, komplexu, fosfinů, bázi

Text:

.../Rh(1.5 cyk 1 ookten)Cl/2, /Rh(norbornadien)C 1/2 a /Rh(cyk 1 ooktatetraen)cl/2 na chirálni eilylované tereiárni foefiny vzniklé interakciy anorganického nosičového materiálu obsahujiciho hydroxylovéskupiny. například eiliky ae eloučeninami obecného vzorce Iv němž značí R halogen nebo alkoxylový zbytek s alkylovým zbytkem C 1 až C 4, s výhodou zbytek methoxylový nebo ethoxylový,R 1 R 2 konfiguraci stejné, enanciomerně Jednotné C 8 až C 12...

Způsob provádění teplotechnických a havarijních experimentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242637

Dátum: 01.05.1988

Autori: Hájek Petr, Sklenáo Jaroslav, Eerný Miloslav, Burieer Petr, Hrabovský Miroslav, Valenta Jioí, Kolareík Vilibald, Taraba Oldoich, Matula Richard

MPK: G21C 17/00

Značky: havarijních, teplotechnických, způsob, experimentu, provádění

Text:

...expenímentům, přičemž ve druhé etapě je do okruhu tekutého kovu zapojena jedna trubka se vstřikovacím zařízaxím, kde je na této trubce proveden havarijní experiment se vstřikem vody, páry nebo parovodní směsi do tekutého kovu, při němž jsou dodrženy teploty, tlak a rychlost a také směr proudění mšdií v trubkách i v mezítrubkovém prostoru a po tomto vstřiku je zmíněná trubka odpojena od okruhu tekutého kovu s pro další experimenty jsoustej~...

Armoblok a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242634

Dátum: 01.05.1988

Autor: Madira Karel

MPK: E04C 5/06

Značky: armoblok, způsob, výroby

Text:

...znakem to, že jeho vnější ochranný sklolaminátový obklad je tvořen sklolaminátovými vaničkami,obrácenými svými dutinami dovnitř vybetonovávaného prostoru s betonářskou výztuží, jejichž zalaminované držáky jsou tvořeny jejich výztužnými ocelovými žebry ke spojení s kovovou nosnou konstrukcí. Dále je charakteristickým znakem armobloku podle vynálezu i to, že tyto sklolaminátové vaničky,tvořící jeho vnější sklolaminátový obklad,jsou...

Povrchově upravená lehčená nebo kompaktní polyetylenová folie nebo deska a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242628

Dátum: 01.05.1988

Autori: Horák Miroslav, Hruška Otakar, Grubner Vladislav, Hula Jioí

MPK: B32B 27/32

Značky: lehčená, zhotovení, fólie, kompaktní, způsob, jejího, polyetylénová, deska, povrchové, upravená

Text:

...díla a technologických zařízení proti chemikáliím apod.Úprava fĺlie nebo desky podle vynálezu je zobrazená na připojeném obrázku. Uskuteční se tak, že se polyetylénová főą lie nebo deska l odvíji z odvijeciho válce g a prochází pod zdrojem tepla 1 , kterým může být proud horkého media, hoříci plyn, elektrický nebo jiný radiátor. Rychlost pohybu a intenzita ohřevu jsou seřízeny tak, aby povrch főlie nebo desky přešeh krátkodobé do...

Porézní, mechanicky a chemicky stálé materiály tvořené biomakromolekulami a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242624

Dátum: 01.05.1988

Autori: Trejtnar Jan, Rotrekl Miroslav, Zetek Miroslav, Pochylý František, Haeecký Miloš

MPK: C12N 11/12

Značky: jejich, chemicky, porézní, stálé, mechanicky, způsob, tvorené, biomakromolekulami, přípravy, materiály

Text:

...tis. Rozpouštidlo je možno odstranit, přitom materiál reversibilně zmenłi svůj objem.Příprava materiálů aodle vynálezu soočivá v tom, že se makrooorézni sférickà celuloza, zbotnalá ve vodě nebo v oufrujicim roztoku /objem oorů 90 Z, obsah vody 85 Z, 5,5 g/g suchého nosiče/.ořivede do rovnováhy s roztokom biomakromolekul při teolotě 0 až 40 °C. Přitom difunduji biomakromolekuly do oorézniho nosiče. Potom se celuloza-obsahující biomakromolekuly...

Způsob úpravy složení surovinové směsi při výrobě portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242622

Dátum: 01.05.1988

Autor: Nestrojil Ladislav

MPK: G01N 31/00

Značky: výrobe, složení, úpravy, portlandského, směsi, způsob, cementů, surovinové

Text:

...slínkových fází se stanoví metodou mikroskopické bodové integrace nebo odhadem v nábrusu ze slínkové granálie,obarvené parami CH 3 C 0 OH. Pocet stanovení musí být individuelně volen tak, aby postihl rozsah kolísání obsahu alitu ve slínku výrobní lokality. Odebrané slínky se semelou s přísadou sádrovce na shodný měrný povrch. 2 výsledků stanovení se pořídí závislost pevnosti oementu na obsahu alitu ve slínku a proti značkové vaznosti se...

Způsob stanovení lidského choriového gonadotropinu v preparátech imunoglobulinů připravených z náhradních surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242621

Dátum: 01.05.1988

Autori: Ládr Ivan, Bedroš Petr, Eech Miloslav, Tenorová Jaroslava, Süsser Václav

MPK: G01N 33/76

Značky: choriového, surovin, náhradních, lidského, imunoglobulinů, preparátech, připravených, stanovení, gonadotropinů, způsob

Text:

...ukončeno. Roztok ze všech jamek byl odstříknut do výlevky a každá jamka destičky byla pufrem 3 x promyta.2/ Do celkem 2 xdevíti jamek /vždy ve dvojicích/ byly do jamek vždy v objemu 0,1 ml aplikovány standardy hCG, do zbývajicich jamek naředěné preparáty imunoglobulinů /ředěni je prováděno geo 3242 521 metrickou řadou 2 0,01 M fosfátovým pufrem 0,14 M Nacl 0,01 merthíolát 0,1 hovězí sérový albumin pH 7,5 /lze použít i jiných vhodných...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Král Pavel, Štirba Ladislav, Palík František, Matijíeek Jan, Tomášek Václav, Mahelka Svatoslav, Kožiálová Helena, Jasonik Jan, Waitzmann Rudolf

MPK: C08F 36/06

Značky: kopolymery, butadienu, způsob, frakcí, živé, polymerace, selektivní, bifunkční, homopolyméry

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Tepelně izolační panel a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242612

Dátum: 01.05.1988

Autor: Ševeík Karel

MPK: E04C 2/24

Značky: způsob, tepelně, výroby, panel, izolační

Text:

...a různé přísady jako hydromodifikátor, lubrikační činidlo a barevné pigmenty, a 40 až 15 hmotových dílů vláknitého plniva.Ol 5 až 0,30. Vláknitá plniva zshrnují anorganická vlákna, například skleněné, čedičová, strusková a jiná umělá minerální vlákna, a/nebo organické přírodní cslulőzová i syntetické vlákna. Nejvhodnější jsou vláknité materiály odolné alkáliím. Pokud tomu tak není, je zapotřebí je upravit chemicky odolnou lubrikací. Výroba...

Způsob výroby přípravku pro zjišťování časného těhotenství a patologických stavů v gynekologii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242609

Dátum: 01.05.1988

Autori: Babnie Milan, Babnie Oddej, Kreipl Pavel, Telenský Bohuslav

MPK: G01N 33/541

Značky: stavu, časného, přípravků, patologických, gynekologii, těhotenství, zjišťování, výroby, způsob

Text:

...Chim. Acta 121, 1982, s. 245 až 250/, který používákomerční protilátku proti beta podjednotce choriového gonadotropinu,je vysoce specifický, ale příprava protilátky proti beta podjednotce je poměrně složitá, což by se projevilo v případě komerční výroby ve zvýšených nákladech na jedno vyšetrení.Lidský choriový gonadotropin se skládá ze dvou neidentických podjednotek, nazvaných alfa a beta, přičemž alfa podjednotka je téměř identická...

Brousicí hmota pro broušení mědi nebo materiálů s převážným obsahem mědi a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242604

Dátum: 01.05.1988

Autori: Burian Zdenik, Hartman Jan

MPK: B24D 3/32

Značky: mědi, hmota, broušení, její, převážným, způsob, obsahem, brousící, materiálů, výroby

Text:

...napěněná eměo s přidavkem 0,05 až 0,1 hmotnost» nich dílů stabilíäitoru s 0,1 až 0,3 hmotnostními díly povrchově aktivní látky má rovněž velmi dobré vlastnosti pro broušeni mědi. Přiznivě ee ovlívňuje průběh napěňování směsi.Podobné vlastnosti se docilí přídavkem 0,01 až 0,02 hmotnoatnich dílů alkálie do základní směsi, vybrané ze skupinyCelulőzová vlákna tvoří 10 až 14 hmotnostních dilů papíreneké celulőzy s vláknem kretším než l mm a 1...

Způsob přípravy čistoty vnitřních povrchů parovodních okruhů energetických a chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242601

Dátum: 01.05.1988

Autori: Mrlík Bohumil, Odstreil Jioí

MPK: G21D 5/00, F28F 19/00

Značky: zařízení, vnitřních, přípravy, energetických, chemických, okruhu, čistoty, způsob, parovodních, povrchu

Text:

...Jednorázové použití chemikálií, čerpání, likvidace kalů a pod Není zaručen konečný efekt požadovaného stupně vyčištění v důsledku nedokonalého odstranění čistících roztoků a velikosti po akončení čistících operací, zejména v neodvodnitelných částech zařízení. Zůstávájí možnosti dodatečného znečištění vnitřňích povrchů při demontáži provizorních okruhů a tras.Nevýhody uvedené výše odstraňuje způsob přípravy a zajištění čistoty vnitřních...

Způsob přípravy 3-fluorthiofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244298

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kaminský Róbert, Brondoš Ján, Gregor Dušan

MPK: C07C 149/34

Značky: přípravy, 3-fluorthiofenolu, způsob

Text:

...Druhou fází je reakce uvedeného roztoku s roztokem xanthogenanu draselného ve vodě při 70 až 75 °C. Reakce se provádí tak, že k roztoku xanthogenanu draselného, vyhřátého na uvedenou teplotu, se zvolna přikape roztok 3-fluorbenzendiazoniumchloridu. Primárně vznikající 3-fluorbenzendiazoniumxanthogenát se při uvedené teplotě ihned rozkládá za vývoje dusiku a za vzniku 3-fluorfenylxanthogenátu. Tento produkt se na konci druhé fáze...

Způsob rafinace glycerinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244273

Dátum: 01.05.1988

Autori: Trinh Huu Van, Sklenárová Jolana, Topinka Jaroslav, Slimák Ivan, Gregor Vítezslav

MPK: C07C 27/02, B01D 15/04, B01J 1/04...

Značky: způsob, glycerinu, rafinace

Text:

...účinnosti náplně, což se zjistí analytickou zkouškou.Účinek rafinačního postupu se dále zvýši, jestliže se produkt rafinace následně nechá projít vrstvou zásaditého anexu. Tím se odstraní stopové kyselost, kterou vykazuje rafinovaný- 3 -V 244273 glycerin přečištěný pouze působením kyselého katexu i cizí zá~Glycerin vyšší kvality má použití především v kosmetice,farmacii a při přípravě výbnšin.Způsob dle vynálezu je blíže popsán v...

Způsob úpravy povrchu syntetických diamantů určených pro výrobu diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244265

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: B24B 3/00

Značky: úpravy, nástrojů, výrobu, diamantových, povrchu, určených, diamantu, způsob, syntetických

Text:

...povlaků při výrobě nástrojů s upravenými povrchy diamantů je zkráceno o 80 . Další výhodou uvedeného způsobu je zlepšení kvalitativních požadavků na jakost galvanického povrchu nástroje jako například rovnoměrnost rozložení diamantů na povrchu nosného tělesa, odstranění nárustků na zrnech a podobně.Syntetické diamanty dle způsobu jejich výroby, použitém katalyzátoru, druhu grafitu a termodynanických podmínek při vlastní syntéze zechycují...

Způsob upevňování svěrného kroužku na elastické těleso a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244254

Dátum: 01.05.1988

Autor: Nováeek Jindoich

MPK: F16L 33/20

Značky: způsob, kroužků, upevňování, zařízení, těleso, způsobu, svěrného, tohoto, provádění, elastické

Text:

...znázorněn napřipojeném výkresu, na kterém představuje obr. 1 nárysný pohled na kloub jednovřetenového čerpadla s nasazenou pryžovou manžetou těsně pýed upevněním svěrných kroužků, obr. 2 částečný nárysný pohled na kloub z obr. 1 v první fázi upevňování svěrného kroužku, obr. 3 bokorysný pohled na kloub z obr. 2 s nasazeným svěracím páskem upevňovaoího zařízení, obr. 4 bokorysný pohled na kloub z obr. 3 8 upevňovacím zařízením v sevřené...

Způsob výroby 5-hydroxy-6-formyl-7H-benzo(c)-fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257350

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křepelka Jiří, Vančurová Iva, Brožek Jiří, Prantová Renáta

MPK: C07C 47/565

Značky: 5-hydroxy-6-formyl-7h-benzo(c)-fluorenu, výroby, způsob

Text:

...chloroform, diohlorethan, tetrachlomethan zvláště výhodné se jevi z hlediska průběhu reakce použití dichlorethanu.Reakční směs se po provedení reakce zpracovává obvyklým postupem např. po rozložení vodou a kyselinou chlorovodikovou a po odfiltrování pevného podilu se organický podíl vyjme do chlorovaného rozpouštědla a po vysušeni a odpaření rozpouštědla se surový produkt přečistí sloupcovou chromatoqrafii. Látka vzorce II je látka známá a je...

Způsob výroby trialkylamin-boranu(3)

Načítavanie...

Číslo patentu: 257345

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čásenský Bohuslav, Nejezchleb Vojtěch

MPK: C07F 5/02

Značky: trialkylamin-boranu(3, výroby, způsob

Text:

...C 235 reakcí derivátů alanu 5 íluoridem boritým který se podle vynálezu provede tak, že se ponechá reagovat N-isopropyliminoalan v prostředí aromatického uhlovodiku S fluorid boritým-trialkylaminem /1/ v molárním poměru 31.způsob výroby podle vynálezu je zejména vhodný pro přípravurtrialkylamin-boranu/3/ s izotopem boru 105 z výchoziho fluoridu boritého s izotopem boru IQB. Produkt pak lze použít k syntéze substituovaných vyšších boranü,...

Způsob přípavy 6,11-dihydrodibenzo(b,e)-thiepin-11-karbonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257340

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrubantová Marta, Šindelář Karel, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: přípavy, způsob, 6,11-dihydrodibenzo(b,e)-thiepin-11-karbonitrilů

Text:

...a potom se za michání velmi opatrně přikape 1,5 ml chloridu ciničitého. Po několika prvních kapkách tohoto činidla dojde k bouřlivé reakci provázené pěněním, michadlo se na kratší dobu zastaví a po odeznění této prudkéreakce se znovu uvede do chodu a zbytek činídla se zvolna přikape.Směs se míchá 5,5 h při teplotě místnosti, po stáni přes noc se nalije do 100 mlvody, zředi se 250 ml dichlormetanu a důkladně se protřepe. Organická...