Patenty so značkou «způsob»

Strana 105

Textilie s osnovním louhovým krepováním a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259476

Dátum: 17.10.1988

Autori: Řehák Jan, Kraus Jindřich, Kryštůfek Jiří, Machalová Jana, Špelda Vlastimil, Tůma Zdeněk

MPK: D03D 15/00, D06C 23/04

Značky: krepováním, osnovním, louhovým, textilie, způsob, její, výroby

Text:

...následujícím odležením nejméně po dobu 10 minut při běžné tsplotě okolí.oavodnění se provede odstředěním a usušení včetně fixace s vyloučením mechanického namáhání textílie ve všech směrech. i 5Výhodou dvoukomponentníoh textilií podle vynálezu je oproti.čistě bavlněným tkeninám to, že jejich syntetický podíl nepodléhá srážení vlivem louhu sodného, takže při krepování louhsm nedochází k natolik značnému příčnému srážení textílie jako je tomu...

Způsob výroby konstrukčních prvků průtlačně lisovaných ze slitiny hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259475

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nejedlý Vojtěch, Plaček Karel, Suchánek Vladimír, Komárek Vladimír, Sedláček Vladimír

MPK: C22F 1/04

Značky: průtlačně, výroby, prvků, konstrukčních, lisovaných, hliníku, slitiny, způsob

Text:

...10 až 120, s výhodou 15 až 80. Výhodnější je použití čepů menších rozměrů, u nichž je zajištěna menší velikost intermetalických částic.Výlisky se dále žíhají na rozpouštění tak, aby matrice plně nerekrystalizovala, přednostně při teplotě 485 až 495 °C po dobu 10 až 60 min. s näsledným rychlým ochlazením vodou max. 35 °c.Následně, nejpozději do 8 hod. s výhodou však do 4 až 5 h se provede úprava tvaru a mechanických vlastností plastickou...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259469

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Kubíček Karel, Oháňka Vlastimil, Křemenák Lubomír, Vašina Jan

MPK: B01J 20/34

Značky: sorbovaných, reaktivace, látek, oxidů, hydroxidů, hlinitého, způsob, přítomnosti, organických, aktivace

Text:

...organických útek se V současné době používá hlavně aktivní uhlí, jež vyniká extrémně vysokou sorpčni kapacitou nevýhodou aktivního uhlí je však velmi nízká mechanickápevnost, která snižuje jeho životnost při provoznim nasazení.Podle uvedeného vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek spočívajíci v tom, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných...

Způsob přípravy jemného železného prachu oxidačně stabilizovaného oxidem železnato-železitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 259466

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vavrda Josef

MPK: B22F 9/04

Značky: železného, jemného, způsob, přípravy, stabilizovaného, železnato-železitým, oxidačne, prachu, oxidem

Text:

...Tento oxid tak zvyšuje difusní dráhu kyslíkových atomů při jejich prüchodu z povrchu do vnitřku častice, čímž zpomaluje reakci další hloubkově oxidace železného jadra prášku a tím železný prach oxidačně stabilizuje.Způsob přípravy jemného železného prachu podle vynálezu je demonstrován dvěma následujícími příklady provedení.Železné prášky byly připraveny mokrým mletím z odpadní železná houby V kulovém mlýnku za konatantních podmínek mletí,...

Způsob čištění pozitivních světlocitlivých roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259458

Dátum: 17.10.1988

Autori: Slovák Zdeněk, Smrž Miloslav, Housková Alena, Láznička Vladimír, Mistr Adolf

MPK: G03F 7/26

Značky: světlocitlivých, čištění, způsob, roztoku, pozitivních

Text:

...kombinovat dle obsahu nečistot.Do bañky se predloží 130,9 g 1-methoxy-2-acethoxyethanu a 65,7 g 2-ethoxyethanolu. Pak se za míchání pridá v jedné dávce 28,5 g pozitivní světlooitlivě látky - monoesteru 1,2-naftochinon-2-diazido-5-sulfonové kyseliny s 2,2-bis(oxyfenylrpropanem. Po jejím rozpuětění se přidá 7,5 g makroporézního kopolymeru 61 hmotnostních 2-oxyethylmethakrylátu a s 39 hmotnostními ethylendimetakrylátu o porozitě...

Způsob detoxikace dusíku nebo vodíku nebo vzácných plynů nebo oxidu uhličitého nebo jiných vzájemných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259456

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smrček Jaromír, Tesařík Pavel, Škuta Dušan

MPK: B01D 53/04

Značky: vzácných, směsi, vodíku, uhličitého, dusíku, plynů, vzájemných, způsob, jiných, detoxikace, oxidů

Text:

...křemičitý. Sloučeninami mědi jsou oxid mědnaty, chroman měčnatý neho komplexní chroman mědnatý obsahující jako ligandy amoniak nebo skupiny -OH a -NH 2. Sloučeniny mědi jsou vysráženy na povrchu qranulí pevného nosiče. Koncentrace Cu 2 je 3,5 8 až 11 1. Sorpční lože obsahuje vždy jako poslední vrstvu oxidační sorbent.významnou vlastností uvedené soustavy je schopnost odstranit prakticky Veškerý obsah toxické složky, a to za nepřístupností...

Způsob fotometrického stanovení nedostatku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259455

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: fotometrického, stanovení, způsob, kyslíku, nedostatku

Text:

...se proto jako vhodné a účelné, aby byl vyřešen pracovní psotup který nebude mít nevýhody dosud známých metod. Uvedený cíl je dosažen tímto vynálezem, jehož předmětem je způsob fotometrického stanovení nedostatku kyslíku v materiáloch pro výrobu monokrystalů na bázi oxidu vizmutitého za poutíží 2,2-dipyridilu nebo 1,10-fenantrolinu jako komplexotvorných látek ve vodném prostředí. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na...

Způsob žíhání implantovaných vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 259451

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lenhard Radomír, Rozsypal Antonín

MPK: H01L 21/324

Značky: vrstev, žíhání, způsob, implantovaných

Text:

...postup však neumožňuje aktivaci mělkých implantovaných vrstev s rychlým nárüstem žíhací teploty a při dostatečně vysoké žíhací teplotě. Tyto podmínky jsou nutné pro dokonalé vyžíhúní poimplantačních defektu.Krystalograflcké defekty v implentovanýchvrstvách pak způaobují zvýšení závěrného proudu PN přechodu, zvýšení šumu a snížení výtěžnosti polovodičových součáetek.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob žíhání implantovaných vrstev v...

Způsob přípravy tenkého nekovového ochranného povlaku na mědi a slitinách mědi se zinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259449

Dátum: 17.10.1988

Autori: Varga Luboš, Mareš Oldřich, Hadačová Hana, Holinka Miroslav

MPK: C23C 22/24

Značky: přípravy, slitinách, zinkem, mědi, tenkého, nekovového, povlaků, ochranného, způsob

Text:

...vrstvička připravená postupem d.1 e vynálezu dlouhodobé působení vody před nebo během vlíastního používání, aniž by došlo ke koroznímu narušeni povrchu kovu.Zvýšení ochranné účinnosti tenké nekovové vrstvíčky vytvorené podle vynálezu dokumentují příkladyMěděná trubka o průměru 12 mm a čistotě mědi Cu 99,75 zprlarcovianá dle vynálezu piolnořením do roztoku oxidu chromového 0,5 g s kyselinou sírovou 0,5 g ve 100 g roztoku na dobu 1 hodinu...

Způsob přípravy 2,6-diaminomesitylen-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259448

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šlosar Peter, Urbánková Stanislava, Vindemanová Helena, Jonášová Hana

MPK: C07C 143/58

Značky: přípravy, způsob, kyseliny, 2,6-diaminomesitylen-4-sulfonové

Text:

...rozpustná než-li volná kyselina. Vznik dobře vyvinutých krystazlů Zb-diaminomesity 1 en-4-sulfonanu sodného nebo draselného neumožňuje vést reakci do vysokého stupně konverze, a proto je Złi-dinitnomesitylen-el-sulfonvová kyselina ve formě sodné nebo draselné soli pr-o tuto reakci nevhodná.Způsob prípravy 2,6-diaminomesity 1 en-4-sulfonové kyseliny spočíva podle vynálezu v tom, že se 2,6-dinitromesitylen-zl-sulfonová kyselina převede na velmi...

Způsob zpracování pásů z cínových bronzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259447

Dátum: 17.10.1988

Autori: Faltus Jiří, Kotoun Ota, Smolík Ludvík, Klofáč Josef

MPK: C22F 1/08

Značky: bronzu, pásu, zpracování, způsob, cínových

Text:

...konečnou tlouštku lze zařadit nízkoteplotní žíhání ve svitku s minimálním vnitřním průměrem 500 mm ve vsázkové peci při teplotě 180 až 220 °C po dobu 4 až 6 hodin materiálu na teplotě v ochranné atmosféře.Navržený technologický postup zpracování pásů z cínových bronzů zajistí jemoozrnnou homogenní strukturu materiálu po celé délce .a šířce pasu, což je nezbytné k dosažení malého rozptylu mechanických vlastností s požadovranou kombinací...

Způsob vytváření supravodivých spojů mnohovláknových supravodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259446

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jelínek Josef, Čadil Miroslav, Pavlík Karel

MPK: H01R 4/68

Značky: mnohovláknových, supravodičů, vytváření, spojů, způsob, supravodivých

Text:

...dokonale očlštěné a zasunuté do pouzdra z kovu, například supravodiče, se slisují například kouváním, až vznikne roubík, načež se vytvoří supravodivý spoj ultrazvukovým svařením roubíku,poprípade čelním lisovánim a/nebo pěchoVälľlĺľľl ronu-bíku s tyčinkou supravrodiče obdobného druhu.Výhodou navrženého způsobu je, že spojovální je možno provádět v bezprostřední blizkosti cívky, jejíž sekce se spojují, spoje mají vhodnou geometrii, jsou malé,...

Fosfolipidové koncentráty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259440

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ranný Mojmír, Hrdina Pavel, Novák Jan, Sedláček Jiří

MPK: A23J 7/00

Značky: jejich, fosfolipidové, koncentráty, způsob, výroby

Text:

...ditacylglycerolů, 80,9 0/0 hmot. fosfolipidů s poměrem mon-noa diesterů kyseliny trihydrogenfostorečné 41,6 z 1,0.Produkt neobsahuje soli glycerolfosforečných kyselín, ani -anorganické tosfáty. Tento ñosfvolipidový kvoncentrát se použil. jako ,antioxídant a stabilizátor pokrmových tuků a rostlinných jedlých olejů.Do reaktoru o objemu 5,5 m 3 se načerpá 550 kg neutrálníh-o produktu fnosfołrylace parcíálních acylglycerolů na bázi řepkrovehvo...

Způsob výroby směsi fruktózy a kyseliny glukónové a jejích solí v submerzní kultuře plísně Aspergillus foetidus var. pallidus konverzí sacharózového substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259439

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jarý Jiří, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent, Hollerová Ida, Vojtíšek Vladimír, Šeflová Marcela, Novák Miroslav

MPK: C12P 7/58, C12P 19/02

Značky: způsob, výroby, solí, foetidus, submerzní, fruktózy, kyseliny, kultuře, substrátů, směsi, jejich, aspergillus, pallidus, plísně, sacharózového, konverzí, glukonové

Text:

...uvedeného kmene je uložena Ve Sbírce kultur hub Katedry bo-taniky Univerzity Karlovy, Praha 2, Benátska 2 pod č. CCF 1889.Po provedení iermentace buněčná hmota mikroorganismu se může odseparovat od kapalného podílu kultivačního média a opakovaně použít pro konverzi sacharözy nebo produktů, meziproduktů a odpadů z výroby sacharúzy, zejména afinády, rvafinády, lehké a těžké šťavy, kléru a melasy.Pro zaočkování fermentačních nádob se používá...

Způsob přípravy bisulfitových derivátů 3-fenoxybenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259423

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tichý Miloš, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 47/575

Značky: způsob, přípravy, derivátů, 3-fenoxybenzaldehydu, bisulfitových

Text:

...že k separaci čisté krystalické formy sloučeniny I lze dospět i V prítomnosti jiných aldehydických komponent, respektive jejich blsulfitových derivátü v reakční směsi. Tato okolrnost je zvláště užitečná pro práci V technickém merítku, nebot umožňuje jednoduché využití surové směsi acetalů mono- a di-chlorovaného benzaldehydu obecného vzorce II,III a IV.Způsob prípravy sl-oučenin vzorce I podle vynálezu je objasněn V následujících...

Způsob přípravy acetátů meta-fenoxybenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259422

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pánková Magdalena, Hodačová Jana, Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Tichý Miloš, Král Vladimír, Dvořák Dalimil

MPK: C07C 43/307

Značky: způsob, acetátu, přípravy, meta-fenoxybenzaldehydu

Text:

...účínněji, tj. při nižších teplotách a s vyššími Výtěžky, než-ll tomu bylo V dosud prováděných způsoxbech.Při. způsobu prípravy acetalů meta-fenojxybenzaldehydu lze podle vynálezu vycházet í z technické směsi chloracetalů vzorce IV,V a VI V poměru 85 10 5, a reakce s fenolátem draselným se pak provádí V přítomnosti 50 mol. tenolu.Způsob prípravy .acetalů je blíže objasněn V následujících příkladech, které však rozsah vynálezu ntkterak...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v dialyzačních roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259411

Dátum: 17.10.1988

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/48

Značky: roztocích, koncentrace, dialyzačních, stanovení, způsob, vápníku

Text:

...a 5, nebo N,N-difenyl-N,N-di-Z-n-oktyloxyethyldiamid kyseliny 4,4,5,5 tetramethyl-S,B-clioxaoktandiové.Pnotnože dominantní složkou dialyzátu jsou sodíkové ionty, musí iontově selektivní elektrolda mit k nim dostatečnou selektivitu, tj. musí mít dostatečně nízky koeficient selektivity Kc, P. V dalším jsou pak uvedeny některé příklady, přičemž měření bylo prováděno při teplotě 29512 K a měrný článek byl tvořen indikační Vápníkovvou elektrodou a...

Způsob odstraňování modrého filmu sulfidu měďnatého z povrchu skleněných výrobků, opatřených červenou lazurou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259409

Dátum: 17.10.1988

Autori: Karas Jan, Rejzková Vlasta

MPK: C03C 23/00

Značky: měďnatého, modrého, filmu, odstraňování, opatřených, červenou, povrchu, výrobků, způsob, lazurou, sulfidů, sklenených

Text:

...podniku ,kvalitne a především rychle .a s minimálními náklady .modrý film odstranit. V íSulfid měďnatý lze z povrchu skla odstranit způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v t~om,.že se výrobky, mající modrý film, ponoří do 1 až 50 0/0 roztoku kyanidu súdneho a/nebo kyanidu clraselnéhuo při pokojové nebo zvýšené teplote. Rozpuštění modrého filmu lze přitom kontrolovat vizuálně a operační ěas~~-1 ze podle potřeby buď...

Způsob spojování dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259408

Dátum: 17.10.1988

Autor: Rychtr Ladislav

MPK: B29D 29/06, B29K 7/00

Značky: způsob, dopravních, spojování, pásu

Text:

...obě složky adhezního systému na bázi rezorcinu a hexametyiéntetramínu jsou při spojováni aplikovány, respektive přidávány ve formě pravého roztoku .v polárnich rozpustldlech. e-li základní kaučukový roztok dodáván a uchováván v menších nádobách a roztok adheznich složek v odměřeném množství, nejlépe v množství odpovídající jednomu spojí,je tímto postupem v podstatě možné zaručit správné složení adhezního roztoku a tím i patřičnou kvalitu...

Způsob pro měření průměrné tloušťky filtračního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259406

Dátum: 17.10.1988

Autor: Majer Ladislav

MPK: G01B 13/02

Značky: tloušťky, způsob, filtračního, měření, průměrné, materiálů

Text:

...jen neduokon-ale nasákavý k měření použitou kapalinou.Použití kapaliny na níž je vzorek nenasákavý, nebo téměř nenasákavý a tím měření zredukovat jen na měření výšky vzorkem vytlačené kapaliny Aho, nebot Ahi by mělo nulovou hodnotu,- je zcela nevhodné, protože.povrch íiltračních materiálů je nerovný a členitý a zůstavaly by na něm bublinky vzduchu a takto stanovená tlouštka by tedy byla vyšší než skutečná průměrná tloušťka filtraàního...

Způsob stírání povlakového kovu při žárovém pokovování drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259345

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubáň Zdeněk, Kovařík Miroslav

MPK: C23C 2/06, C23C 2/16

Značky: způsob, žárovém, drátu, pokovování, stírání, povlakového

Text:

...mědiem. Vsriabilíta trysek, médií, jejich směsi, jakož i orientsce trysek dává široké možnosti pro jedno a totéž zařízení, které lze podle momentálního požadavku okamžitě uzpůsohit změněnému požadavku. Rovněž u drátu se vyjímečně používá k stírání clona plynného médiu. Nad hladinou povlakováho kovu je ustavens trubka obemykajíoí pokovovaný drát. V trubce je radiální drážka, kterou se na drát přivádí plynné médium. Kompaktnost tohoto...

Způsob desodorifikace inertního plynu použitého při přípravě alkydů a nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259342

Dátum: 17.10.1988

Autori: Husák Jiří, Balcar Miroslav, Lešek František, Černý Jaroslav

MPK: B01D 53/14

Značky: polyesterů, plynů, způsob, přípravě, použitého, nenasycených, alkydů, desodorifikace, inertního

Text:

...inertního plynu, použitého při přípravě alkydů a nenasycených polyesterú.Jeho podstata spočívá v tom, že vystupující inertní plyn se promývá jednostupñově kononetrovsným roztokom močoviny, teplým 25 až 80 °C, případně upraveným na pH 6 až 10 přídavkem vodných roztoku slabých kyseliny, zejména kyseliny octcvé nebo přídavkem slabých zásad, zejména vodného roztoku čpavku, uhličitanu sodného či draselného nebo velmi zředěnýn roztokom silných...

Tepelně izolační výrobek pro izolaci, zejména v jaderné energetice a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259331

Dátum: 17.10.1988

Autori: Veselovský Petr, Mareš Ivo, Baláček Petr, Zink Stanislav

MPK: G21F 1/12

Značky: izolační, způsob, jaderné, tepelně, energetice, izolaci, výroby, zejména, výrobek

Text:

...snížení objemu a hmotnosti isolací, čímž se také následně sníłí při použití na jederných elektrárnách množství radioaktivního.odpadu při opravách. Přitom se jedná o výrobek s vysokou odolnosti k teplotám, vysokou jadernou odolnostii chemickou odolnosti k působení vody za vyšších teplot i kyselých i zásaditých dezaktivačních roztoku. Další výhodou je jednoduchý a nenáročný způsob výroby tohoto výrobku. Sníženípracnosti montáže...

Způsob výroby těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259326

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubeška Petr, Riess Pavel, Batík Jan, Vašátko Eduard, Kyselý Jaroslav

MPK: C23F 17/00

Značky: způsob, výroby, těles

Text:

...se okraje. kovový povrch se očistí od separační vrstvy a povrch se podle potřeby přebrousí a vyleštíazpůsob výroby podle vynálezu přináší řadu výhod. Výrobu je možno provádět bez ohledu na rozměry těleea běžně dostupným zařízením. Proto jsou i výrobní náklady nízke. skořepína je dobře opravitelná a proto vhodná pro tváření reaktoplastů, k čemuž přispívá i nižší hmotnost. Takto vyrobené formy snášejí dobře i vytápění za predpokladu, že se...

Způsob stanovení obsahu vyšších karboxylových kyselin na mikromletém vápenci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259321

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sodomka Josef, Mika Vratislav, Petru Jaroslav

MPK: G01N 15/08

Značky: vápenci, kyselin, stanovení, karboxylových, způsob, obsahu, vyšších, mikromletém

Text:

...narušení nebo rozpuštění. Tím dochází k direrencování času vsakování závislého na množství vyšší karboxylové kyseliny nebo jejího derivátu na povrch vápence.Vsakování je ovlívněno rovněž kvalitou a způsobem zpracování samotného vápence. Proto je pro určitý druh vápence nutno připravit odpovídající srovnávací standardy o známém obsahu stanovené látky.Volbou činidla a jeho koncentračního složení lze rychlost vsakování podstatné ovlivnit tak, aby...

Způsob preventivní inertizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 259320

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dřímal Jindřich, Huba Martin, Rojíček Petr, Škrabiš Adolf

MPK: E21F 5/00

Značky: preventivní, inertizace, způsob

Text:

...se rozumí nádoba, jež se vyprázdní v přímé souvislosti se změnou teplotních podmínek a/nebo tlakových projevů horského masívu v zavaleném prostoru.způsob preventivní inertizace zbytkü uhelné hmoty a stařinné atmosféry v zavalovaném prostoru porubu má přednasti v tom, že může být prováděn soustavně v době dobývacího procesu,nenarušuje plynulý cyklický chod porubu a přitom zabraňuje vzniku procesu samovznícení nebo prodlužuje inkubační dobu...

Způsob navařování slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259309

Dátum: 17.10.1988

Autori: Matoušek Jiří, Smrkovský Evžen

MPK: B23K 9/04

Značky: navařování, slitin, způsob

Text:

...je nižší spotřeba nástrojů a snižuje se i cpotřehení strojů. Při aplikaci postupu dle vynálezu na korozivzdorné austenitické slitiny dochází ke zvýšení odolnosti proti mezikrystalové korozi.Záření pro způsob navsřování podle vynálezu sestává z elektrického zdroje l kontaktního vedení g elektrody § a podávacího zařízení 5. Výstup elektrického zdroje l je opatřen záporným vývodem 1 a kladným vývodem á. záporný vývod A je vodivě spojen s...

Způsob výroby benzenu hydrodealkylací směsi alkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259306

Dátum: 17.10.1988

Autori: Černý Jaroslav, Fulín Petr, Hamouz Emil, Soldát Miloslav, Macek Vladimír, Schöngut Jiří, Lederer Jaromír, Rybár Petr, Krupička Michael

MPK: C07C 6/12, C07C 15/04

Značky: způsob, alkylbenzenu, výroby, benzenu, směsi, hydrodealkylací

Text:

...°c a tlaku 1 až 10 MPa v přítomnosti vodíku nebo na katalyzátoru obsahujícím 12 až 28 hmot. oxidu draselného R 20, 1 až 3 E hmot. oxidu vanadičného V 205, 36 až 44 hmot. 3 oxidu molybdenového M 003, 1 až 3 hmot. oxidu titaničitého T 102 a 1 až 2 Q hmot. oxidu chromitého Crzoa při teplotách 450 až 600 °C a tlaku 0,1 až 0,5 MPa v přitomností vodní páry nebo konečně rafinací na tabletované směsi uhličitanu draselného a vápenatého (KZCOB CaC...

Způsob výroby oceli s mimořádnou čistotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259305

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horn Zdeněk, Kratochvíl Stanislav, Matějovic Karel, Skála Josef

MPK: C21C 7/00

Značky: oceli, čistotou, výroby, mimořádnou, způsob

Text:

...bylo při zkoušení ve stejných místech dosaženo stejné hodnoty 0,27 hmot. Původně dosažený a značné płekročený obsah uhlíku v hotovém výrobku značně zhoršuje neho dokonce znemožňuje použití potřebného tepelného zpracování, např. kalení, kdy je zejména u velkých dílů velké nebezpečí nežádoucího praskání výrobku.V příkladném provedení způsobu výroby oceli s mimořádnou čistotou V ingotu o hmotnosti 170 tun podle vynálezu se pro tavení oceli...

Způsob stanovení obsahu peroxidu a hyperoxidu sodného v soustavě s hydroxidem a uhličitanem sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 259302

Dátum: 17.10.1988

Autori: Váňa Pavel, Staněk Milan, Koller Aleš

MPK: G01N 25/36

Značky: sodným, hyperoxidu, peroxidu, stanovení, obsahu, hydroxidem, sodného, soustavě, uhličitanem, způsob

Text:

...pžímkou konstantního elektromotorického napětí kyslíku inertního plynu jsou pro stejné vzorky úměrné množství vyloučeného kyslíku.Na obr. 1 je pro větší názornost uvedeno schéma experimentálního uspořádání eperatury. vstahové značky předstsvují10- čištění plynu od mech. úletu Ľ.- měřicí průtočná čidloByl proměřen vzorek Nazoz o hmotnosti 0,0 ĎŠ 6 g v teplotním rozsahu 20 až 720 °C. Na obr. ü. 2 je uveden graf změłené závislosti. Na levé...

Způsob získávání paladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259198

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stručovský Jiří, Laudát Dalimil, Nosek Vratislav

MPK: C01G 55/00

Značky: způsob, paládia, získavání

Text:

...Původnš uživané typy katalyzátorůA pracujici a koloidnim paladiam jsou převážně silně kyselé rozto kyo,M 0 d 6 rnÍ typy katalyzátorů Jsou formulovány na bázi soli pan ladia a organické komplexotvorné látky Jako stabilizátoru.pracuJici v.a 1 ka 1 ické oblasti. Vzhledem k ceně používaných aolídra 4 hých.kovů v roztocich katalyzatorů je anaha získávat tyto aolinejen z vlastních upotřebanýchAkatalyzátcrů, ale 1 z oplachových vod, Jimi Je...

Způsob vyloučení neželezných kovů z popela, zejména po tělesných pozůstatcích a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259196

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kovařík Vladimír, Feščuk Taras, Jankovič Milan

MPK: F23G 5/033

Značky: popela, zejména, pozůstatcích, kovů, zařízení, neželezných, provádění, tělesných, vyloučení, způsob

Text:

...z maj teriálu o tvrdosti alespoň 200 HB přičemž jeho.výstup~ je opatřen sitem s velikoäti ok do 1 mm. Tento buben je «jé opatřen zdrojem rotačního pohybu.vvýhodou způaobu a zařízení podle vynálezu je, že-umožňují snadno a jednodušo, prakticky bez nároku na aher gii,ziskávat neželézné kovy z popele po tělesnýoh pozüstotvynález je dále bliže objasněn na příkąadu jeho provedení pomoci výkresu, který znázorňuje odlučovač neželezných kovů z...

Způsob získávání propan-butanové směsi ze zemního plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259193

Dátum: 17.10.1988

Autori: Špaček Jaroslav, Mišková Vlasta, Vinš Luděk

MPK: C10K 1/16

Značky: směsi, tohoto, získavání, plynů, zařízení, zemního, způsobu, způsob, provádění, propan-butanové

Text:

...směsi ze zemního plynu s vysokým výtěžkem butanu podle vynàlezu jsou zřejmě z příloženého obrázku a příkladu.Zemní plyn o tlaku 4 MPa nebo vyšším se přívádí potrubím 1 do výměníku 2 tepla a dále do chladiče à, kde se ochladí nateplotu -45 °C, načež se po dalším ochlazení ve výměníku 3 zavàd 1 do separátoru Ž. Ochlazenim zemního plynu vznikne kondenzàt, který se z něj odloučł v odlučovači 2 kondenzátu. Konden zàt sestává jednak z...

Způsob povrchové ochrany článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259188

Dátum: 17.10.1988

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: C23C 22/07

Značky: ochrany, článkových, řetězů, způsob, povrchové

Text:

...součet doby noření e fostátování nesmí překročit 40 minut.Hlavní výhoda povrchové ochrany ölánkových řetězů podle vynálezu spočívá v tom. že krystalický charakter foafetizeční vrstvy umožňuje vázat jednotlivé molekuly nilikonového oleje tek,že tento vnikne během krátké doby do pőrovité vrstvy fosforečnenu zinečnetého, ani zeneohá nepovrchuřetčzu jakékoliv stopy typického konzervečního pro-atředku e zároveň vytváří při této reakci äedomodrý...

Způsob úpravy povrchu vysokokřemičitých porezních nosičů pro plynovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259182

Dátum: 17.10.1988

Autori: Exnar Petr, Pitro Vladimír

MPK: G01N 30/48

Značky: povrchu, způsob, vysokokřemičitých, úpravy, porézních, nosičů, chromatografii, plynovou

Text:

...uhelnatého CO, siřičitého S 02, sirovodíku H 2 S, karbonylsulfidu COS nebo i uhlovodíku s nižším bodem varu, probíhá již za normální pokojové teploty. otom lze těchto nosičů využít i pro přenosné plynoĚ vé chromatografy. A lVynález je dále blíže objasněn následujícími příkladyV tomto přikladu provedení je popsána úprava středoporovitéhosilikage 1 u, který byl rozdrcen,přesát, a byla vytřiděna frakce 0,08 až 0,2 mm. 20 g tohoto nosiče bylo na...

Způsob přípravy gama-globulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259178

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zelenková Ludmila, Šourek Jiří

MPK: A61K 37/04, C07K 15/06, C07K 15/14...

Značky: způsob, gama-globulínu, přípravy

Text:

...Iínosného stupně čistoty, při zachování biologické aktivity a minimálním snížení jeho původního obsahu. Způsob přípravy gamaglobulinu podle vynálezu se podstatné liší od běžného zpüsobu přípravy z krevního sére savců. 4vynález se tedytýká zpüsobu přípravy gama-globulinu z odtučněné a dekaseinované kolostrální formy - mleziva - mateřr ského mléka savců, imunizovaných.před porodem bakťeríálními imunogeny, z nichž Jeden je spoločný...

Způsob prokluzového podávání niti na plochém pletacím stroji a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259166

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jelínek Rudolf, Daněk Miroslav, Smejkal Vladimír

MPK: D04B 15/44

Značky: stroji, pletacím, prokluzového, provádění, plochém, podávání, zařízení, způsob

Text:

...nep 1 etacích strojíoh a to cestou podstatného snížení velikosti tshové síly s zejména rozsahu kolísání při platení vrstným způsobem. Á A»vKe splnění tohoto cíle směřuje podle vynálezu způsobprokluzového podávání niti, při kterém se na plochých plate- «ícíohąatrojích nebo na maloprůměrovýoh pletscích strojíchs vratwm chodem jehelního válce nít vede z předlohové cívky. soustavou vodicích prvků, například vodicích oček, brzdicích elementů,...

Způsob výroby vysoce savé sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259155

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kučera František, Šarlejová Jana, Prudilová Marcela

MPK: D04H 1/58, D04H 1/44

Značky: textilie, sorpční, savé, způsob, vysoce, výroby

Text:

...vtlačuja koloidní roztok supersorbentu zapůsobení tlakb 50 až 500 N.cm 1, načež se vlákenný útvar usuší.Dávkování koloidního roztoku aupersorbentu se provádí ze zásobníku přímo do svěru válců, přičemž se hladina koloidního roztoku udržuje na konetantní výši.Zařízení, v němž se provádí způsob výroby vysoce savévsorpční textílie, je znázorněno na obrázku. Koloidní roztokauperaorbentu se přivede do zásobníku 1, kde je promícháván . lopatkami...

Způsob snižování emisí z odpadních vod, zejména čpavkových

Načítavanie...

Číslo patentu: 259131

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žufníček Jiří

MPK: C02F 1/20

Značky: způsob, snižování, emisí, čpavkových, zejména, odpadních

Text:

...Stejný×tląkhčpavkových par má vzduchvs obsahem 19,28 g -vmQ 3 NH 3 při téže teplotěLze tedy jeďnoduchouâgdosorpoi.do vzduchu použiťého pak pro technologické účely, přeàvéat poměrně značná množství čpavku i oàtatníchlátek a o to sni-.žiť jejich obsah ve vodě a tim 1 uvolňováni škodlivin do okolí. při další manipulací s odpadními vodami, Další výhodou je, že šesníženj obsah čpavku projeví příznivě nejen ekoloüioky, ale i pro~ vozně např. ve...

Způsob biologické dekontamice a detoxikace vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259127

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jamborová Marta, Marvan Petr, Bureš Jiří, Marvanová Ludmila

MPK: C02F 3/32

Značky: způsob, detoxikace, biologické, dekontamice

Text:

...tím vytváří podmínky nezbytné pro spolehlivou funkci těchto kultur při tŕvalém průmyslovém nasazení. Živné prostředí lze zvýšit do hmotnosti biomasy přidáním kultury, zejména pro případy, kdy je zvýšený přísun kyanídůa jiných škodlivin určených k biologické likvidaci. Neasimilovatelné škodliviny, jako jsou těžké kovy, se vážou jak na živou,tak i odumřelou biomasu a vytváří snadno zpracovatelné, od vody dělitelué úsady, což přiznivě ovlivňuje...