Patenty so značkou «zpevňování»

Roztok pro zpevňování povrchu keramických modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269456

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horn Josef, Haas Josef, Kůst Bedřich, Jára Blahoslav

MPK: B22C 3/00

Značky: keramických, zpevňování, modelů, roztok, povrchu

Text:

...vynálezu Je vytvořit takový roztok pro zpevňování povrchu keramických nodeld,který by byl levný, zdravotné nezávadný, snadno nanášitelný a použitelný pro Jakékoliv pískové - keramické či sádrová nodely.Úkol Je vyřeěen roztokom pro zpevňování povrchu keramických modem, opens pro sto. natologii podle vynálezu, Jehož podstata spočíva v ton, že se skládá z 18,95 až 57,0 5 hnotnostních etylalkoholu, 50,0 až 10,0 3 » hmotnostních křeničitanu...

Lázeň ke zpevňování skleněných výrobků iontovou výměnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265411

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: C03C 21/00

Značky: sklenených, zpevňování, lázeň, výměnou, výrobků, iontovou

Text:

...na uhlík C, např. celulóza.Použitím uhlíku C jako přísady do lázně se dosáhne dlouhodobého účinku při eliminování nepříznivého vlivu jejího znečištění, uhlík C nepoškozuje povrch skla, je stálý, v lázni se nerozkládá a nedochází tak k vývoji toxiokých oxidů NOx.Podstata vynálezu je blíže objasněna následujícími příklady provedení. P ř I k 1 a d lDestičky z plochého sodnovápenatokřemičitého tabulového skla o dilatometrické transformační teplotě...

Způsob zpevňování prstenců, zejména nemagnetických bandáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 259839

Dátum: 15.11.1988

Autor: Strejc Josef

MPK: B21K 1/28

Značky: prstenců, bandáží, zejména, zpevňování, nemagnetických, způsob

Text:

...působícími radiální silou na vnitřní průměr prstence D, vzni 4kají pri zpevňování mezery, vo kterých dochází k vyššímu zpevnění materiálu prstence oproti částem obvodu prstence, která jsou ve stálém dotyku s tvářecimi segmenty při zpevňování, ati mr z. 113 a tlNa obr. 2 část C je naznačen stav před zahájením zpevňování prstence dalším věncem n tvářecích segmentů ustavených vzhledem k prstenci tak, že úseky prstence s vyšším zpevněnim jsou v...

Zařízení pro zpevňování otočných upínacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255590

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kesl Lubomír, Hejný František, Sláma Pavel

MPK: B23Q 1/14

Značky: stolu, otočných, upínacích, zařízení, zpevňování

Text:

...bezvůlové. Toto řešení tmožňuao anížení tlakové síly, která je navíc syntetrioky rozložene e. nezpůeobuje žádné dodatočné pohyby upíne. ° 2 255 59 a oíhoztolu, včetně zvýšenéhozatížení ležiaci. Upineoíootočný stůl se zpevňovacím zařízením podle vynálezu svou jednoduchosti( a funkční istotou automatiow zabezpečuje väoohnypožądavkykladené na upínaoí stůl při zpevňování.Na přiloženőm výkres Je znšzoměno zařízení pro zpovňování otočnýoh...

Zařízení pro zpevňování prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 255421

Dátum: 15.03.1988

Autor: Strejc Josef

MPK: B21D 43/02, B01D 31/04

Značky: prstenců, zařízení, zpevňování

Text:

...je možné vysunutí vícebokého komolého jehlanu 2 věnce tvářecích segmentů a zasunutí vĺcebokého komolého jehlanu do jiného potřebného vénce tvářecích segmentu a jejich uchopení.Pokrok dosažený výnálezcm se projevuje hlavně v tom, že 5 vícebokým komolým jehlanem s kluzně přiléhajícimi tvářecími segmenty tvořícími věnec a přiléhajícími čelem k dutěmu opěrnému stojanu vzniklo zařízení s nezbytně nutným množstvím třecích plech, ve kterých se...

Ovládací rameno zařízení pro zpevňování okrajů tkaniny rotační perlinkou u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254899

Dátum: 15.02.1988

Autori: Matoušek Ladislav, Uhlíř Jaromír

MPK: D03D 47/40

Značky: perlinkou, rameno, bezčlunkových, okrajů, tkaniny, tkacích, rotační, zařízení, zpevňování, ovládací, strojů

Text:

...jeho předpětí.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že při nutnosti změny tvaru nebo jakosti vložek vodicíoh průvlaků je možno držák z tvořiče vazby snadno vyjmout a provést výměnu vodicích průvlaků, nebo jej případně zaměnit za jiný pružný držák s vhodnými vodicími průvlaky. V případě tkaní tkanin maximální šíře, kdy je navádění nití do vodicích průvlaků obtížné, je možno pružný držák s vodicími průvlaky taktáž vyjmout,...

Způsob zpevňování a zlepšování nepropustnosti půd a inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 254340

Dátum: 15.01.1988

Autori: Csanda Ferenc, Engel Tibor, Nagy Gábor, Székely Tamás, Czerny Gyözö, Bertalan Árpád

MPK: C09K 17/00

Značky: staveb, inženýrských, zpevňování, způsob, zlepšování, nepropustnosti

Text:

...polymerů. Oxidační složkou může být například peroxid vodíku, talkalický persulfát nebo ve vodě rozpustná organické jperkyselina, pričemž redukění slo-žkeu může být napriklad ve vodě rozpustný organioký amin, ve vodě rozpu-stna sůl ~kovu s měnícím se mocenstvím, thiosíran nebo hydrogen-sirlčitan.jakožto polykarboxylové kyseliny to jsou organické kyseliny s alespoň dvěma karboxyľovýnli skupinami), kterých je možno použít pri způsobu...

Zařízení ke zpevňování skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247111

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kueera Jaroslav, Douda Vlastimil, Veselý Karel, Eermák František, Koivánek Josef, Ryšavý Drahomír

MPK: C03C 21/00

Značky: zpevňování, zařízení

Text:

...CO 3 aBaTb noroxu pacnnana peareura B HYXHHX HaHpaBneHHHX Bonb aaH~ HH H BHHRTB Ha xaqecrso ynppqnenna. Cnepxy Tpyöu orenenu or ocnonuoü eMw K 0 CTH 4 BaHHH noouon 14. Ha nnue nonnoua, cocrasnnmmem 0,1-0,4 or nuum ua Baunu, wo ECTB Ha yuacwxe, re neperopoxa 11 He nepexpwnaew no, BBP nonnenm OTBBDCTHH 15, qepes Kowopme pacnnan nocTynaeT B Haqano BHHHH. Pacnonomeuue HarpeBaTeneñ B Tpyöax~no 3 BonaeT npou 3 BonHTb ux aameay öea 0 TKHm~...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalyzátoru pro enzymovou přeměnu .beta.-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241730

Dátum: 15.09.1987

Autori: Husár Štefan, Weissová Vira, Violová Anna, Šlegr Josef, Faneovie Karol, Pohanka Josef, Hauskrecht Peter

MPK: C12N 11/02

Značky: přeměnu, částic, enzýmovou, způsob, stabilizace, antibiotik, beta.-laktamových, zpevňování, biokatalyzátoru

Text:

...modifikací podle Balasínghama a sp. Biochím. Biophys. Acta, 276, 250, 1972. Jednotka enzymové aktivity je takové množství penicilin amídásy. které katalysuje vznik jed noho mikromolu G-APK V jednom mílílitruza hodinu, při teplote 42 °C a pH 7,6 V ohlasti enzymové reakční kinetíky nultého řádu v míchaném reaktoru, při použití K nebo Na-soli benzylpenícilinu jako substrátu.Jednorázová a mnohonásobná opakovaná hydrolýza benzylpenicilinu na...

Způsob zpevňování a stabilizace částic imobilizovaných buněk pro denitrifikaci vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245584

Dátum: 15.09.1987

Autori: Buryan Petr, Oežábek Karel, Zacher Jan, Somorová Marta, Aušková Mária, Lacko 1ubomír, Šeda Miroslav

MPK: C02F 3/34

Značky: denitrifikací, způsob, stabilizace, částic, imobilizovaných, buněk, zpevňování

Text:

...pitné vody. V tomto případě byl jako zdroj uhlíku pro fyzikálně zabudované bakterie zvolen etanol. Kolona byla naplněna alginátovými peletami a denitrifikace probíhala V laboratorních podmínkách kontinuálním způsobem. Chemické cšetření pelet glutaraldehydem samotným, nebo glutaraldehydem v simultánní přítomnosti hexametylendiaminu nebo polyetyleniminu, vedlo k značnému gnížení resp. úplné ztrátě denitrifikační aktivity imobilizovaných buněk...

Způsob zpevňování povrchových vrstev deponií sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240068

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kueár Štefan, Zemek Jioí

MPK: C09K 17/00

Značky: povrchových, vrstev, sypkých, zpevňování, materiálů, deponií, způsob

Text:

...ízolačních hmot, ze syntetických textilních vláu ken a pod., načež se v takto vzniklé vrstvě propojí vlákna, jedu nak mezi sebou a jednak s povrchem deponie, zastříkáním stabili~2 240 usa začním médiem. Podle jednoho provedení se stabilizačni médium s vláknitým armovacím materiálem smísí v mísiči a před ztuhnutím tohoto média rozvrství na povrch deponie. Při dalším prove~ dení vynálezu se provede postřik povrchu deponie stabilizačním...

Způsob zpevňování boritikřemičitých skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240148

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kark Grigorij Semjonovie, Markov Sergej Ivanovie, Bobkov Valerij Vasiljevie

MPK: E03C 21/00

Značky: zpevňování, způsob, boritikřemičitých

Text:

...s pěůpošíyhují na hranici elektrické pet-nosti skla.Uvedená nevýhody se odstranĺ nebo podstatné omeziu způsobu zpevňování lzoritokřemičitých skel podle trynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se zpevñování výměnou alkaliokých iontů provádí při teplotách 100 až 200 C pod transformačním bodem skla působením stejnosměrného proudu o proudové hustote 1 až 5 Amr a hustotě prošlého náboje 7 až 11 ltC.m 2. stejnosruěrný pľůłld se zavádí...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalizátoru pro enzymovou přeměnu 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové kyseliny na 7-aminocefalosporánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251111

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vojtíšek Vladimír, Guttmann Tomáš, Plháčková Kamila, Jakubová Antonie, Bárta Miroslav, Bučko Michal, Mikláš Emil

MPK: C12N 11/08

Značky: kyselinu, způsob, biokatalizátoru, kyseliny, přeměnu, 7-aminocefalosporánovou, stabilizace, enzýmovou, zpevňování, částic, 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové

Text:

...místností 1 až 24 hodín, poté se částice suspendují ve studené vodě nebo pufru, několíkrát dekantují vodou nebo pufrema ponechají bobtnat při teplotách v rozmezi 5 až 20 OC.uvedeným způsobem získané a stabilizované částice biokatalyzátoru se uvedou ve styk s vodnými roztoky 7-aminocefem sloučenin, zejména 7 ~d-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánovou kyselinu a v průběhu nepřotržité úpravy pH reakčni směsi v rozmezí hodnot 7,0 až 8,0 přĺtokem...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalyzátoru pro enzymovou inverzi sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249325

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír, Vojtíšek Vladimír, Fassatiová Libuše, Kovařík Antonín, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří, Kleczek Pavel

MPK: C12N 11/02

Značky: sacharózy, stabilizace, způsob, částic, biokatalyzátoru, enzýmovou, inverzi, zpevňování

Text:

...způsob imobilizace je výhodnější ve srovnání s předcházejícím, neboč nevyžaduje žádné ve vodě nerozpustné nosiče. Postup spočívá v kovalentním zasítění individuálních buněk glutaraldehydem, jejich následné permeabilizaci, načež se individuálně zesítěné 4 permeabilizované buňky s různými enzymovými aktivitami navzájom kovalentně inobilizují za tvorby stabilních buněčných agregátů za specifických podmínek, zejména v odatřcdivémpoli,...

Textilie k dočasnému zpevňování cest v rozbahněném terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232776

Dátum: 15.01.1987

Autor: Krčma Radko

MPK: D04B 21/14

Značky: zpevňování, rozbahněném, dočasnému, terénu, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Textilie je vyrobena proplétáním vlákenného rouna soustavou vazných nití nebo bez vazných nití. Vazný textilní materiál, jako svazky vláken nebo vazné nitě, jsou vytvořeny z polymerů, podléhajících vlivem vody, kyselosti půdy nebo vlivem mikroorganismů rychlému stárnutí, přičemž výplňkové rouno je převážně z odolných syntetických vláken.

Způsob zpevňování povrchových vrstev obvodového svaru svařovaných uzavřených tlakových nádob a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247965

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pilous Václav Člen Korespondent Čsav, Vacík Petr

MPK: C21D 7/08

Značky: provádění, zařízení, svařovaných, nádob, tlakových, vrstev, povrchových, zpevňování, způsob, uzavřených, obvodového, svárů, tohoto, způsobu

Text:

...tedy možno válečkovat i tenkoetěnné rotační nádoby. Válečkování tímto způsobem zvyšuje provozní spolehlivost svaí-ovanych nádob.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvätleny y popise příkladu jeho provádění podle přilolených výkresů, kde obr. l představuje v řezu narye zařízení pro zpevňovéní povrchových vrstev obvodového svaru svařoverwch uzavřených tlakových nádob e obr. 2 představuje půdorye vnější valečkovací klece zařízení pro zpevňování...

Zařízení pro současné ovládání dvou dvojic pomocných vazebních nití pro zpevňování okrajů tkaniny rotační perlinkou u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232389

Dátum: 01.01.1987

Autori: Matoušek Ladislav, Uhlíř Jaromír

MPK: D03D 47/44

Značky: rotační, perlinkou, současné, zařízení, bezčlunkových, strojů, tkaniny, ovládání, pomocných, tkacích, zpevňování, nití, okrajů, vazebních, dvojic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro současné ovládání dvou dvojic pomocných vazebních nití pro zpevňování okrajů tkaniny rotační perlinkou u bezčlunkových tkacích strojů. Jeho podstata spočívá v tom, že obě dvojice pomocných vazebních nití jsou ovládány jedním ovládacím ramenem, přičemž bočnice ovládacího ramene jsou opatřeny obdélníkovými výřezy, kterými jsou vedeny dvojice pomocných vazebních nití do prostoru mezi bočnicemi a v tvořičích vazby zpět...

Způsob výroby prostředků pro zpevňování, konzervaci a hydrofobizaci stavebních materiálů nebo konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222703

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rathouský Jiří, Kruchňa Oldřich, Eckert Vít

Značky: prostředků, způsob, výroby, konstrukcí, hydrofobizaci, stavebních, konzervaci, zpevňování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby prostředků pro zpevňování, konzervaci a hydrofobizaci stavebních materiálů nebo konstrukcí z nich, tvořených např. pískovcem, maltovinami nebo keramikou, hydrolýzou vodou, případně za přídavku alifatického alkoholu s 1 až 5 atomy uhlíku. K hydrolýze se použije 20 až 50 % hmot. toluenový roztok destilačních zbytků z rektifikace fenylchlorsilanů, připravených syntézou z křemíku a chlorbenzenu, hydrolyzát se...

Způsob zpevňování a oprav dřevěných prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221408

Dátum: 15.02.1986

Autor: Wiesner Ivo

Značky: způsob, oprav, dřevěných, prvků, zpevňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru stavebnictví a restaurátorství, řeší technický problém oprav dřevěných prvků staveb, poškozených působením atmosférických a biologických činitelů. Podstatou vynálezu je zakotvení a zpevnění poškozené struktury dřeva roztokem reaktivní kotvicí směsi, vyznačené ve vynálezu, načež se reaktivním tixotropním tmelem provede obnovení původního, tvaru dřevěného prvku. Vynálezu může být využito v restaurátorství staveb.

Zařízení pro zpevňování upínacích stolů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224361

Dátum: 01.12.1985

Autor: Gančarčík Bohumil

Značky: obráběcích, strojů, zpevňování, stolu, zařízení, upínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zpevňování upínacích stolů obráběcích strojů, zejména otočných upínacích stolů, upravené mezi otočnou a pevnou jejich částí, vyznačující se tím, že je tvořeno pružným prstencovitým pláštěm (4) uloženým vnější stranou svého povrchu ve válcové dutině (1) vytvořené v otočné části (2) upínacího stolu nebo v tělese (3) ovládacího mechanismu pevně spojeného s otočnou částí (2), přičemž pružný prstencovitý plášť (4) je svou přírubou (16)...

Způsob zpevňování a utěsňování hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244910

Dátum: 17.09.1985

Autori: Fügner Armin, Mentrup Anton, Muacevic Gojko, Schromm Kurt, Sach George Sidney, Renth Ernst Otto

MPK: E21B 33/138, C08L 33/26, E02D 31/04...

Značky: hornín, zpevňování, utěsňování, způsob

Text:

...že mezi částicemi, vpravenýmí do gelové struktury, a polymery, tvořícími gel, dochází také k chemickým vazbám, které ještě více zvyšují pevnost gelu. současně si však gel zachováva pružnost, bobtnatelnost a schopnost přijímat vodu, což je charakteristické pro známé gely na akrylově bázi,to znamená zabezpečují trvalé a úplné uzaąiření vrstvy proti pronikání vody.Obsah cementu ve druhé složce B, obsahující cementovcu vodní suspenzi, může...

Injekční směs pro zpevňování a utěsňování nesoudržných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217521

Dátum: 15.02.1985

Autori: Řepka Jan, Jeřábek Milan, Dostálová Zdena, Kamiš Jan, Burian Alois, Křístek Jiří

Značky: utěsňování, směs, injekční, nesoudržných, zemin, zpevňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi pro zpevňování a utěsňování nesoudržných zemin, například štěrkopískových náplavů apod. Směs sestává z 80 až 99,5 % objemových vodného roztoku alkalického křemičitanu a 0,5 až 20 % objemových esteru kyseliny octové a glycerinechlorhydrinu, monoacetátu glycerinchlorhydrinu, popřípadě diacetátu glycerinchlorhydrinu, popřípadě jejich směs.

Zařízení na zpevňování tenkých materiálů v místě nástroje při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224587

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vaněk František, Blažík Otakar

Značky: místě, obrábění, nástroje, zpevňování, tenkých, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zpevňování tenkých materiálů v místě nástroje při obrábění, určené pro nástrojařské frézky s revolverovou hlavou, s příčným pohybem vřeteníku v horizontální rovině, s podélným a vertikálním pohybem stolu, vyznačující se tím, že je tvořeno rámem (1) pevně spojeným s vertikálně se pohybující část(2) stolu upínkami (3) přestavitelně spojenými s vertikálně i horizontálně se pohybující částí (4) stolu a rameny (5) kyvně spojenými s rámem...

Injektážní směs pro těsnění a zpevňování hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217393

Dátum: 01.09.1984

Autori: Sokola Karel, Šťavík Jaroslav, Jursa František

Značky: zpevňování, injektážní, těsnění, směs, hornín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká injektážní směsi pro těsnění a zpevňování hornin. Náleží do oboru inženýrské geologie. Účelem vynálezu je utěsnit nebo zpevnit trvale zvodnělé horniny ekonomicky příznivou a vodou ředitelnou chemickou látkou. Podstatou vynálezu je chemické složení injektážní směsi. Sestává z 1 až 7 hmotnostních močoviny, 10 až 60 hmotnostních sulfitové pryskyřice, 0,005 až 5 hmotnostních A/nebo soli kyseliny např. chloridu amonného jako...

Zařízení ke zpevňování skleněných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222992

Dátum: 01.09.1984

Autori: Belov Ivan Jakovlevič, Zarembo Vladimir Nikolajevič, Frolov Boris Ivanovič, Pauškin Jevgenij Vasiljevič, Sobolev Jevgenij Vasiljevič

Značky: zpevňování, sklenených, výrobků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke zpevňování skelných výrobku se týká skleněných výrobků se týká sklářského průmyslu, a to zařízení ke zpevňovaní skleněných výrobků v roztavených solích. Cílem vynálezu je zvýšení kvality zpracování v zájmu stabilizace procesu zpevňování. Předloženého cíle je dosaženo tím, že ve známém zařízení, které je složeno z vany, kazet a ohřívacího zařízení, je ve vaně umístěna podél dna přepážka o délce 0,5 až 0,9 délky dna a vana je opatřena...

Způsob zpevňování strojních součástek s výstupky a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215622

Dátum: 15.05.1984

Autori: Žuravlev German Alexandrovič, Agejev Alexandr Ivanovič, Gurevič Vladimir Samuilovič

Značky: strojních, zpevňování, způsobu, způsob, součástek, provádění, zařízení, tohoto, výstupky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpevňování strojních součástek s výstupky, pracujících zejména s měnitelným směrem provozního zatížení, který spočívá v plastickém přetváření materiálu výstupku v ohybu a ve zpevňovacím zpracování povrchové vrstvy výstupku v oblasti jeho nebezpečného průřezu ze strany působení ohybové síly. Působení ohybovou silou a zpevňovací zpracování povrchu výstupku v oblasti jeho nebezpečného průřezu se provádí podle vynálezu...

Způsob zpevňování svahů násypového zemního tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 222565

Dátum: 01.02.1984

Autor: Vaníček Ivan

Značky: tělesa, svahu, zpevňování, způsob, zemního, násypového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se výztužné geotextilie proložené zhutnělou zeminou ukládají v horizontální vzdálenosti 0,4 až 2,5 m, přičemž výztužná geotextilie se ukládá v celé šíři potenciální oblasti smykového sesutí a pokládá se 3 až 5 m za potenciální smykovou plochu nevyztuženého svahu. Horizontálně zabudované geotextilie lze vzájemně propojit výztužnou geotextilií vedenou po povrchu svahu.