Patenty so značkou «zpětnou»

Výkonový spínací tranzistor s integrovanou zpětnou diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270258

Dátum: 13.06.1990

Autori: Muller Ilja, Kalenda Libor, Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/90, H01L 29/06

Značky: tranzistor, spínací, výkonový, zpětnou, diodou, integrovanou

Text:

...měniče.Funkce zpětné diody spočíva v odvádění zpětného proudu ze zdtěže do zdroje v době, kdy je tranziator uzavřen.Výkonový jednoatupňový spínací tranzistor lg obsahuje vrstvu ll základního polovodičového materiálu, ktera přiléhá z jedné strany k vnější vysoce dotované vrstvě lg stejného typu elektricke vodivosti jako je vrstva łł základního polovodičového materiálu. Opačnou stranou přiléhú vrstva łł zakladního polovodičového materiálu...

Zapojení pro stabilizaci vypínací charaktristiky ochrany na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267542

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: zpětnou, třífázového, složku, vypínací, stabilizaci, ochrany, průběhu, zapojení, charaktristiky

Text:

...vstupem. Pomocný vstup zapojení 93 je spojen s anodou diody l, jejíž katoda je spojena s jedním pôlem kondenzátoru g a prvním vývodem prvního rezistoru Ä. Dioda l je usměrňovací dioda, kondenzátor g je filtrační kondenzátor. Součin kapacity kondenzátora g a odporu rezistoru 3 musí být alespoň řadově větší než perioda střídavě složky na pomocném signálověm vstupu 93 zapojení. Druhý vývod rezistoru 1 je spojen s emitorem tranzistoru 1, jehož...

Frekvenčně kompenzovaný filtr na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267541

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: průběhu, kompenzovaný, frekvenčne, zpětnou, filtr, složku, třífázového

Text:

...2 a s výstupemzapojení. Druhý signálový vstup 93 zapojení je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru Z. Tretí signálový vstup Q zapojení je spojen s prvním vývodem třetího rezistoru 1, jehož druhý vývod je spojen s druhým polemtřetího kondenzátoru Ž, s prvním pólem čtvrtého kondenzátoru Q ars prvním vývodem štvrtéhorezistoru Q. Druhý pól ćtvrtého kondenzátoru Q je spojen se druhým pólem druhého kondenzá toru 2 a se společným polem...

Způsob tvarování kompenzačního signálu při příjmu digitálního signálu s kvantovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264366

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: digitálního, kvantovanou, příjmu, zpětnou, signálu, způsob, kompenzačního, vazbou, tvarování

Text:

...signálu a zvětší se stabilita příjímače.Další výhodou způsobu podle vynálezu je, že elementární kompenzaćní impuls je popsán pouze dvěma parametry - dobou trvání a amplitudou. výsledný kompenzační signál se proto snadno vytvoří v jednoduchám generátoru funkci, který lze reà lativně snadno zahrnout do integrovaného monolitiokého regenerátoru, přičemž nároky kladené na tvarování signálu v přímě cestě příjímače jsou stejné jako u jiných...

Zapojení přijímače digitálního signálu s kvantovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262025

Dátum: 10.02.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: signálu, prijímače, zpětnou, zapojení, kvantovanou, vazbou, digitálního

Text:

...3 - viz obr. 2. Při bezchybnéu přenosu . se po detekci tohoto impulsu objeví na zpětnovazobnim výstupu 3tu, obvodů 3 pŕíme cesty impuls, na ktorý blok § kvantované vazbyzereaguje vygenerovbnín jmenovitóho kompenzačniho impulsu - viz křivks Q. Kompenzační impuls postoupí dále do obvodů gřpřimé cesty, kde se sečte s impulsen z jejich korekčního.zesi 1 ovače a potlačí jeho symbolovou interterenci - viz krivka 2. Dokud procesor Q adaptačnich...

Zapojení synchronizovaného rozdělovače pro chod krokového motoru se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238005

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šindelář Jaroslav, Hamáček František, Dušek Tomáš, Krčma Alen

MPK: H02P 8/00

Značky: rozdělovače, vazbou, synchronizovaného, krokového, zpětnou, motorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení synchronizačního rozdělovače pro chod krokového motoru se zpětnou vazbou. Úkolem vynálezu je zamezit skokovým změnám polohy rotoru krokového motoru při změně řízení v uzavřené zpětné vazbě na režim bez zpětné vazby. Blok synchronizačních obvodů, na jehož první vstup je připojeno čidlo polohy rotoru a na druhý vstup rozlišovací logika, je připojen na rozdělovač impulsů. Druhý vstup rozdělovače je spojen s generátorem impulsů. Výstup...

Budicí stupeň barevné obrazovky se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252821

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rodgers Robert Iii

MPK: H04N 5/205

Značky: barevné, vazbou, budicí, obrazovky, stupeň, zpětnou

Text:

...zvláštěvzhledem ke kondenzátoru gg. je zvýšení proudu emitoru tranzistoru prvního zesilovače gg, to jest zvýšení zisku tranzistoru prvního zesilovače gg na vyšších kmitočtech signálu. V tomto ohledu se impedance gg snižuje se zvyšujícim se kmitočtem signálu.Impednace §§ také slouží jako obvod vzorkující proud sdružený se zápornou zpětnovazební smyčkou zahrnující zpětnovazební impedanci gg, prvni tranzistor gg, oddělovacĺ tranzistor gg...

Mnohokanálový přepínač analogových signálů s řiditelnou diferenciální zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240430

Dátum: 15.12.1986

Autor: Cesnek Ján

MPK: H03K 17/60

Značky: zpětnou, přepínač, signálu, analogových, vazbou, mnohokanálový, diferenciální, řiditelnou

Text:

...conepxnw B Kamnom Kauane Knmqenue anemeumu I, Bxonn 2 Koropux annammca Bxonamn. ycwpoücrna, a Buxonu 3 coennaeau co Bxonom 4 óyäepaoro ycnnnwena 5, Buxon 6 óyçepaoro ycuąnmenn 5 coennaeu c BLQĽOJIOM yCTpOÍÍICTBa n qepea ynpaBJxaeMuü łaCTOTOSBBHCMNLHĚ awteamamop 7 c nepnu Bxoom 8 cpaBanBammero.ycnnnrena 9, Bropoü Bxon I 0 cpanannammero ycnnnmena 9 qepea BcnoMOPQTBĽBHHG Knmqu II coennaea co Bxbnamm ycrpoücrna coomsewcmneaao, a Buxon I 2 qepes...

Zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220491

Dátum: 15.11.1985

Autor: Papadopulos Spiros

Značky: manipulaci, lanového, zpětnou, vrátků, tažným, zařízení, lanem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku, který se používá k místnímu železničnímu posunu, zejména na závodových vlečkách i výrobních a skladových halách. Podstatou vynálezu je to, že k volnému konci tažného lana je rozpojitelně připojeno pomocné lano, které je vedeno přes koncovou kladku k pomocnému lanovému bubnu, jenž je k hlavnímu lanovému bubnu spřaženému s hnanou hřídelí připojen výsuvnou kolíkovou...

Zapojení pro řízení chodu krokového motoru se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225761

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šindelář Jaroslav, Krčma Alen, Hamáček František, Dušek Tomáš

Značky: zpětnou, vazbou, motorů, krokového, zapojení, chodu, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení chodu krokového motoru se zpětnou vazbou, opatřeného přepínačem pracovních režimů a komparátorem kmitočtu signálu z čidla polohy, s kmitočtem daným nastavovacím obvodem řízeného generátoru impulsů, vyznačené tím, že na výstup komparátoru (1) je zapojena kombinační logická síť (2), na jejíž druhý vstup je zapojen výstup nastavovacího obvodu (3) generátoru impulsů (4) a na jejíž výstupy je zapojen přepínač (6) pracovních...

Zařízení ke generování a měření autooscilací v systémech se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224820

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hercik Petr, Maršík Jaroslav

Značky: vazbou, generování, zpětnou, systémech, zařízení, měření, autooscilací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke generování a měření autooscilací v systémech se zpětnou vazbou, sestávající z diferenčního bloku, integračního bloku, řídícího bloku, upravovacího bloku, měřicího bloku, bloku nelinearity, nastavovacího bloku, součtového bloku a vstupní a výstupní projovací svorky vyznačující se tím, že výstup řídícího bloku (3) je spojen s parametrickým vstupem (d) integračního bloku (2), jehož výstup je zapojen na zpětnovazební vstup (b)...

Zapojení tranzistorového střídače s kombinovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217575

Dátum: 15.09.1984

Autor: Klaška Karel

Značky: střídače, kombinovanou, zapojení, tranzistorového, zpětnou, vazbou

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru tranzistorových střídačů řeší vynález problém omezení přepětí na vypínaném tranzistoru. Jeho podstatou je paralelní zapojení prvního kondenzátoru v sérii s prvním odporem k jejichž společnému uzlu je připojena první dioda a druhého kondenzátoru v sérii s druhým odporem, k jejichž společnému uzlu je připojena druhá dioda mezi kolektor druhého tranzistoru a bázi prvního tranzistoru, přičemž do uzlu prvního odporu a druhého odporu je...

Zapojení pro vícestupňové tranzistorové zesilovače se sériovou napěťovou zápornou zpětnou vazbou a samočinnou regulací zesílení, závislou na kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216461

Dátum: 01.07.1984

Autori: Behnke Hans-uwe, Brandes Manfred, Dicke Rolf, Lange Rainer, Prüfer Leander

Značky: samočinnou, sériovou, závislou, vazbou, napěťovou, zápornou, zesílení, tranzistorové, regulaci, kmitočtu, vícestupňové, zapojení, zpětnou, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vícestupňové tranzistorové zesilovače se sériovou napěťovou zápornou zpětnou vazbou a samočinnou regulací zesílení, závislou na kmitočtu, za použití čtyřpólového obvodu, sestávajícího z podélného a příčného odporu, působícího jako dělič napětí a zapojeného do větve záporné zpětné vazby, zejména pro regenerační zesilovače v přenosových soustavách a impulsovou kódovou modulací, vyznačující se tím, že ve větvi záporné zpětné vazby je...