Patenty so značkou «zpětného»

Zařízení k blokování zařazení zpětného stupně u vícestupňových převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266789

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pán Antonín, Frydrych Jiří

MPK: F16H 57/06, F16H 5/06

Značky: zařízení, převodovek, zařazení, zpětného, blokování, vícestupňových, stupně

Text:

...vidle ll, příp. ozub řadícího členu 11. Řadící vidle lg, ll jsou na první řadící tyčí 1 posuvné. Řadící člen 11 je pevně spojen s druhou řadící tyčí lg, na jejímž konci je pevně upevněna třetí řadící vidle lg. Řadící člen 11 je dále opatřen vybráním, do něhož zapadá čep páky 12 řazení zpětněho stupně.Součástí řadící kulisy 1 je blokovací mechanismus 5. Blokovací mechanísmus 5 je uapořádán na této řadící kulíse 1,která je pevně apojena ee...

Zařízení k zabránění zpětného vracení zkondenzovaných přimísenin olejových par

Načítavanie...

Číslo patentu: 255274

Dátum: 15.02.1988

Autor: Janošek Bohumil

MPK: F16N 39/00

Značky: vracení, zabránění, zkondenzovaných, zařízení, olejových, přimíšenin, zpětného

Text:

...oddělených od sebe tkaninovými pruhy se vzduchovými mezerami mezi jednotlivými vrstvami aktivního uhlí.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že z prostoru olejové nádrže odvádí znečistěné olejové páry s kondenzáty a zbavuje nosný vzduch těchto přimísenin, což umožňuje odvádět takto vyčištěný vzduch do nejbližšího prostoru bez negativních vlivů na prostředí, člověka a ekologické vztahy. Zařízení podle vynálezu umožňuje opakované použití, nebot...

Zařízení na změnu průběhu řezné rychlosti pracovního a zpětného zdvihu na obrážecích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255224

Dátum: 15.02.1988

Autori: Paulík Josef, Hofmann Jan

MPK: B23D 7/10

Značky: řezné, obrážecích, zdvihu, zařízení, změnu, pracovního, zpětného, strojích, průběhu, rychlostí

Text:

...kulisy, obr. 3 alternativní provedení pohonu dle obr. 1 a obr. 4 kinematickou polohu kulisy z obr. 3. jJak je patrno z obr. 1 je neznázorněnými elektromotorem poháněna řemenice l, od níž je pohyb přenášen na hnací hřídel 3, který je pevně spojen s kulisou § a uložen v ložisku Q, V kulise á je posuvně uložen kamen §, spojený otočně s klikou 1 a touto s hnaným hřídelem g, uloženým otočné v tělese 1. Hnaným hřídelem g je poháněna další klika...

Zařízení na změnu průběhu řezné rychlosti pracovního a zpětného zdvihu na obrážecích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255223

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hofmann Jan, Paulík Josef

MPK: B23D 7/10

Značky: změnu, pracovního, zařízení, řezné, zdvihu, rychlostí, strojích, průběhu, obrážecích, zpětného

Text:

...l, od níž je přenášen pohyb na hnacíhřídel g, který je otočně uložen v přestavitelném těleee 3,posuvném ve vodíoích plochách 5. S hnacím hřídelem gje pevně apojena kulisa §, ve které je poauvně uložen kámen §, spojený otočné s klikou 1 a touto s hnaným hřídelem§, uloženém otočně v ložisku g. Hnaným hřídelem 3 je poháněna další klika ll, na níž je otočně uložen další kámen ll, který je posuvný v kulise objímky lg pracovního vřetena lg....

Zařízení k zamezení samovolného zpětného pohybu zásobníkových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242426

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kamburov Svetlosar Petrov, Zarvenkov Alexander Jordanov

MPK: B65G 17/12

Značky: samovolného, dopravníku, pohybu, zařízení, zásobníkových, zamezení, zpětného

Text:

...prvku vloženého V prostoru mezi svislou plochou kruhového segmentu a vnitřní stěnou pojezdového kolečka, čímž se změní smysl volného otáčení pojezdového kolečka i jeho blokování.Zpětným blokováním pojezdových koleček je zamezeno zpětnému pohybu vozíku v jednotlivých technologických pracovištích a tím i zvýšenému opotřebení jak unášečů, tak i težného řetězu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr....

Zapojení pro indikaci zpětného otáčení zejména rotoru čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241866

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tupý Miloslav

MPK: F22D 5/32

Značky: čerpadla, zapojení, zejména, indikaci, otáčení, rotoru, zpětného

Text:

...§ tak, že první vstup §ł součinového hradla § je připojen na výstup ll bistabilního klopného obvodu l, druhý vstup ggŠdčinového hradla § je připojen prostřednictvím invertoru 2 na výstup Qgprvního monostabilního klopného obvodu Qa výstup Qâ součinového hradla Q je zapojen na vstup il releového bloku A. VV případě klidu měřeného rotoru lg nevznikají taktovací impulsy a na všech výstupech je neaktivní úroveň signálu, dle elektrického návrhu...

Vyústění trubky snižující únos kapek do zpětného proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236174

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 5/00

Značky: zpětného, vyústění, plynů, kapek, únos, trubky, snižující, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vyústění trubky je možno použít u všech dvoutrubkových aparátů, kde je třeba zabránit zpětnému strhávání, například kapek kondenzátu do zpětného proudu plynu, nebo kde je třeba snížit tlakovou ztrátu vznikající kontrakcí proudu tekutiny při vstupu do zmenšeného průřezu. U dvoutrubkových aparátů je výhodné rozšíření vnější i vnitřní trubky, protože kapky kondenzátu pokračují původní rychlostí ve směru svého pohybu, a tím se odstraní jejich...

Způsob zpětného získávání diamantů a kovových podílů z vyřazených vrtných korunek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252235

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petrovický Jiří, Hrabák Václav

MPK: C01B 31/06

Značky: získavání, zpětného, vyřazených, způsob, vrtných, diamantu, kovových, korunek, podílu

Text:

...materiál je části wolframového koncentrátu. Louženec §, zbavený jemných podílú, se pak roztřídí na mokrěm magnetickém rozdružovači 2. Získaný magnetický podíl lg se podle obsahu wolframu buč přídá k výše zmíněnému wolframovému koncentrátu nebo využije jako Železný šrot. Nemagnetický podílll představuje diamantový koncentrát a přečistĺ se směsi 30 hmot. kyseliny dusičně a konc. kyselinychlorovodíkové V poměru 31 ve skleněné nádobě lg...

Lapač zpětného proudu olejových par v difúzní vývěvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251413

Dátum: 16.07.1987

Autor: Egert Gustav

MPK: F04F 9/06

Značky: lapač, zpětného, difuzní, olejových, proudu, výveve

Text:

...podobného tvaru vnějšího pláště difuzni vývěvy a je Umístěno v jeho blízkosti.Rozměry lamel jsou upravený tak, že vnější průměr spodní lamelya vnitřní průměr horní lamely tvoří mezi vstupním hrdlom sací příruby a činným prostorem tryskového systému vývěvy opticky neprůhlednou překážku. Přitom soustava lamel spojených žebry uůže být rozdělena z montážních důvodů ve vertikální rovíně na dvě shodně poloviny. uHlavní výhody zařízení...

Spojení sedla s tělesem zpětného ventilu nebo klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243822

Dátum: 15.06.1987

Autor: Busta Petr

MPK: F16K 15/02

Značky: spojení, klapky, ventilu, sedla, zpětného, tělesem

Text:

...6 je znázorněn drátěný kroužek pro uchycení pružných spon.Těleso zpětného ventilu podle vynálezu obr. 1 a 2 sestává z vodioí části 2 a samostat ného eedla 3 a je zabudované mezi příruby 1 neznázorněného potrubí pomocí přírubových~šroubůÉ. Sedlo 3 je s vodicí částí 3 tělesa ł spojeno pružným prvkem 1) kterým je například šrou hovitá válcová pružina gg.Na vnější obvodové ploše gł sedla 3 je zhotoveno ze strany vnější čelní p 1 ochy§g osazení gg...

Zařízení pro řazení brzdy zpětného chodu automatické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243303

Dátum: 15.05.1987

Autor: Dávidek Marián

MPK: F16H 5/48, F16H 57/06

Značky: převodovky, chodu, automatické, brzdy, zařízení, řazení, zpětného

Text:

...kanálem hlavního tlaku 3, plnicím kanálem spojky zpátečky Ž, plnicím kanálem vyšších stupňů A a kanálem signálů nižších stupňů Ä se systémem hydraul 1 c~ kého.ovládání Q. V tělese prvního rozvaděče 5 je uloženo první šoupátko lg mající pružinový nákružek ll, střední nákružek lg a signální nákružek ll. Těleso prvního rozvaděče 5 je kanálem signálu prvního stupně l a kanálem zpátečky 1 propojeno se systémem hydraulického...

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238173

Dátum: 01.05.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C02F 1/42

Značky: kadmia, zpětného, mědi, zinku, získavání, niklu, galvanickém, oplachových, pokovování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování za použití ionexů, spočívající v tom, že se odpadní vody po galvanickém pokovování vedou slabě kyselými katexy s karboxylovými nebo iminodiacetátovými skupinami a katexy se zadrženými kovy se regenerují koncentrovanými kyselinami, s výhodou kyselinou sírovou o koncentraci 10 až 20 % hmotnostních a z takto získaných eluátů se vyloučí kovy...

Mechanismus pro zamezení zpětného otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238384

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vadász József Ing, Szécsényi György Budapešť, Drescher József

MPK: A01K 89/02

Značky: otáčení, zpětného, zamezení, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanismu pro zamezení zpětného otáčení v závislosti na úhlové rychlosti a na úhlovém zrychlení úplným záběrem spolupracujících součástí, například pro automatické zamezení zpětného chodu rybářského navijáku nebo pro ruční okamžité zamezení zpětného otáčení i při nulové úhlové rychlosti. Řešením podle vynálezu je udice zabezpečena i při otevřeném brzdicím prostředku. Při intenzívním hodu návnady se otáčí otočný díl, nesoucí...

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237301

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schröttner Erwin, Apel Wolfgang, Danninger Herbert, Künster Wolfgang, Loquenz Heinz, Wallner Gerhard

MPK: C01F 5/42

Značky: plynů, horečnatého, kotle, hydrogensiřičitanu, získavání, spalování, způsob, výluhu, zpětného, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů, při němž se absorpce oxidu siřičitého provádí v alespoň jednom stupni pracujícím s normálním siřičitanem hořečnatým a v alespoň jednom stupni pracujícím s hydrogensiřičitanem hořečnatým, se vyznačuje tím, že se v absorpci vyrobí větší množství normálního siřičitanu hořečnatého, než jakého je třeba k výrobě hydrogensiřičitanu, a navíc vyrobené...

Zapojení pro blokování zpětného chodu ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249824

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šichnárek František

MPK: C21B 9/10

Značky: chodu, zpětného, zapojení, blokování, ventilátoru

Text:

...ventilátoru přivádějícího apalovaoí vzduch do.keramického hořáku ohřívače vyeokopecního větru, který je opatřen kromě dalších prvků studenovětrné a horkovětrné armatury servomotoricky ovládenými šoupátky ovládajícími vstup studeného větru do ohřívače a přívod spalovacího vzduchu do keramického hořáku a podstata vynálezu spočívá v tom, že k hřídeli.venti 1 átoru keramického hořáku ohřívače větru je Připojen elektrický sníw mač zpětných otáček...

Způsob zpětného získávání skla ze sklovláknitého odpadu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230995

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ambrovič Anastáz, Lenoch Václav, Pajurek Jiří, Pekař Jaroslav, Ludvík Jiří, Sykora Antonín, Šust Antonín

MPK: C03B 37/00

Značky: způsobu, způsob, sklovláknitého, tohoto, zpětného, provádění, získavání, odpadů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení ke znovuziskání skla ze sklovláknitého odpadu, obsahujícího organické látky, které se odstraní působením odpadového tepla spalin z tavici pece a čisté, předtavené sklo natéká přímo do tavicí pece. Zařízení se sestává z upravovaci komory se šikmo lomeným dnem, kde kratší část má sklon 20 ° až 80 °, delší část sklon 3 ° až 19 °. Poměr délek delší části ke kratší části je 1,2 až 10.

Způsob zpětného získávání diamantového prášku z pil s diamantovým bortem, zejména pro řezání křemíkových monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233932

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šváb Petr, Březina Jiří

MPK: H01L 21/302, C30B 33/00

Značky: monokrystalů, zpětného, prášků, bortem, diamantového, diamantovým, získavání, křemíkových, zejména, způsob, řezání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpětného získávání diamantového prášku z pil s diamantovým bortem, užívaných zejména pro řezání křemíkových monokrystalů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kovová vrstva s diamantovým bortem se odstřihne z těla pily tak, aby vnější průměr vzniklého mezikruží byl maximálně o 5 mm větší než nanesené kovové vrstvy, načež se mezikruží vloží do roztoku koncentrované kyseliny dusičné a vody v poměru 1:1 až 1:10 nebo roztoku...

Zapojení pro vyhodnocení zpětného smyslu pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248643

Dátum: 12.02.1987

Autor: Musil Vítek

MPK: G01P 3/44

Značky: vyhodnocení, zpětného, zapojení, smyslu, pohybu

Text:

...Taková zapojení vyhodnocuje zpětný pohyb až od určité minimdlní rychlosti.Uvedenó nevýhody ředí zapojení pro vyhodnocení spätného pohybu podle vyndlesu. Jeho podstate spoěívd v tom, že k výstupu prvního bistabilního klopného obvodu je kaskádně zepojene n-tice bistabilních klopných obvodu jako posuvný registr, přičemž taktovací vstup posuvného registru je spojen s tektovacím vstupom prvního bietabilního klopnáho obvodu a výstup prvního...

Zařízení pro preparaci v uzavřeném systému s automatickou regulací koncentrace zpětného toku roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248158

Dátum: 12.02.1987

Autori: Prokeš Karel, Šrůta František

MPK: D06B 23/28

Značky: zpětného, automatickou, roztoku, zařízení, uzavřeném, systému, koncentrace, regulaci, preparaci

Text:

...zapisovači lg a úbytek preparačního roztoku je doplňován automaticky z přípravny preparací regulací hladiny V zásobníku 5 přívodním potrubím lg.Uzavřený preparační systém s automatickou regulací koncentrace zpětného toku preparačního a odmačkaného roztoku umožňuje udržování konstantní koncentrace roztoku v základním systému. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro dosažení maximální rovnoměrnosti v nanášení preparačních roztoků na procházející...

Zařízení na regulaci intenzity zpětného proplachu filtračních členů průmyslových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247870

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bečvář Josef

MPK: B01D 46/46

Značky: členu, filtračních, zpětného, intenzity, zařízení, filtru, proplachu, průmyslových, regulaci

Text:

...filtračních členů zpětným proplachem použito a na obr. 2 Je znázorněno ve zvětšeném měřítku provedení podstatné částizařízení na regulaci intenzity regeneračního procesu. 4Podle obr. 1 Je průmyslový filtr tvořen dvěma filtračními komorai g, g oddělenými uprostřed výstupním kanálem 1. Pravá filtrační komora § je znázorněna ve stavu filtrace, kdy průchod vyčištěné vzdušiny z filtrační komory § do výstupního kanálu 1 je zajištěn...

Zařízení pro omezení zpětného chodu ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234573

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: F16H 57/06

Značky: omezení, ozubeného, chodu, zařízení, zpětného, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Ozubený převod s omezením zpětného chodu je určen k zvětšování krouticího momentu při montáži a demontáži šroubových spojů. Účelem vynálezu je zlepšení funkce západkového systému omezujícího samovolný pětný chod od pružných deformací ozubených převodů při každém přerušení působení vstupní síly. Uvedeného účelu je dosaženo takovým konstrukčním řešením, že západka opatřená po obvodu hranami, k nimž přiléhá pružina opřená o výstupek na tělese...

Způsob zpětného získávání energie z výfukových plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229652

Dátum: 15.11.1986

Autor: Shirato Takeshi

MPK: F01K 7/34, C21B 7/24

Značky: zařízení, energie, získavání, zpětného, výfukových, způsobu, provádění, tohoto, způsob, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zpětné získávání energie z výfukových plynů o vysokém tlaku, zejména vysoké pece pomocí axiální turbiny. Podle vynálezu se výfukový plyn obsahující prach nejdříve nasycuje vodní párou. Poté se do nasyceného plynu vstřikuje chladicí voda v množství 0,5 až 5 % hmotnostních průtočného množství nasycených výfukových plynů v důsledku čehož vzniká v plynu mlhovina. Potom se výfukové plyny vedou do axiální...

Kolová brzda s automatikou zpětného chodu pro přívěsy zabrzděné najížděním

Načítavanie...

Číslo patentu: 237992

Dátum: 15.09.1986

Autori: Rockstroh Friedbert, Urbanke Walter, Dunse Helmfried

MPK: F16D 51/48

Značky: najížděním, zpětného, brzda, zabrzděné, chodu, přívěsy, kolová, automatikou

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kolové brzdy ne brzdění nájezdem přívěsů, v nichž brzdové čelisti při zpětném chodu - brzdění se tangenciálně posouvají k ose kola. Cíl řešení spočívá v tom, aby při jízdě vpřed pomocí tahové nebo uvolňovací páky bylo zajištěno přitlačení brzdových čelistí k brzdovému bubnu a zabránit brzdění při obráceném chodu. Tento úkol se řeší tak, že kolová brzda se provádí nejjednoduším konstrukčním způsobem, při pohybu vpřed se vytváří...

Zařízení pro vyhřívání vnějšího zpětného zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233837

Dátum: 01.07.1986

Autori: Augustin Dušan, Kratochvíl Jaroslav, Albrecht Milan, Kocourek Bohuslav

MPK: B60R 1/02

Značky: vnějšího, zařízení, zrcátka, zpětného, vyhřívání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhřívání vnějšího zpětného zrcátka je určeno pro provoz automobilů ve ztížených klimatických podmínkách, v mlze, dešti a mrazu. Podstata zařízení pro vyhřívání spočívá v použití topné vložky z polovodivého polyvinylchloridu, ke které jsou po stranách připevněny dvě mosazné elektrody, zakončené konektory. Jeden z konektorů je připojen na síť, druhý na termostat, který udržuje stálou pracovní teplotu na povrchu zrcadla. Zařízení...

Regulační zařízení zpětného sání

Načítavanie...

Číslo patentu: 228189

Dátum: 15.05.1986

Autori: Veverka Milan, Cinert Zdeněk

Značky: zařízení, zpětného, sání, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační zařízení zpětného sání, zejména pro vertikální provzdušňovací turbiny se sací rourou, umístěné v aktivačních nádržích čistíren odpadních vod, vyznačující se tím, že sací roura (20) provzdušňovací turbiny (12) je ve své svislé ose posuvná, přičemž její horní okraj (21) zasahuje až pod rotor turbiny (12), zatímco její dolní okraj (2) zasahuje až pod horní okraj (31) pevného sacího nátrubku (30), který je přechodovým kolenem spojen s...

Způsob zpětného získávání oxidačních katalyzátorů na basi těžkých kovů při výrobě dimethyltereftalátu podle Wittena

Načítavanie...

Číslo patentu: 227320

Dátum: 15.03.1986

Autori: Struss Friedrich, Modic Rudolf, Diessel Karl-heinz

Značky: těžkých, wittena, podle, získavání, oxidačních, dimethyltereftalátu, kovů, způsob, zpětného, katalyzátoru, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání oxidačních katalyzátorů na bázi těžkých kovů při výrobě dimetyltereftalátu podle Wittena, vycházející z vysokovroucích destilačních zbytků, obsahujících katalyticky účinné kovové sloučeniny, přičemž tyto destilační zbytky pocházejí z oxidace směsí, obsahujících p-xylen a/nebo metylester kyseliny p-toluylové, za přítomnosti rozpuštěného katalyzátoru na bázi těžkých kovů, načež následuje esterifikace vzniklého oxidačního...

Zařízení k omezení zanášení zpětného kondenzátoru, zejména u polymeračních reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221397

Dátum: 15.02.1986

Autori: Svoboda Milan, Dočekal Jiří

Značky: kondenzátorů, zpětného, zejména, zařízení, zanášení, omezení, polymeračních, reaktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k omezení zanášení zpětného kondenzátoru polymeračního reaktoru na výrobu polymerů, jako například suspenzního PVC, kaučuků apod. Zařízení je vhodné zejména tam, kde se používá k odvodu reakčního tepla var monomeru a kondenzace jeho par ve zpětném chladiči. Je tvořeno otevřenou nádobou, opatřenou dvěma přírubami, horní a dolní a chladicím duplikátorem s přívodním a odvodním hrdlem chladicího média. Ve vnitřním prostoru...

Způsob zpětného získávání přebytečného stříkacího prostředku při postřikování protahovaného válcovaného materiálu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222000

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hillemanns Herbert, Meyer Walter, Samans Robert

Značky: provádění, materiálů, prostředků, přebytečného, získavání, způsob, zpětného, zařízení, stříkacího, valcovaného, postřikování, protahovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání stříkacího prostředku při plynulém postřikování protahovaného válcovaného materiálu zvláště rour vrstvením prostředků proti korozi sestávajících z pojiva, pigmentů, dehtů a vody jako rozpustidla nebo roztíradla vyznačený tím, že se materiál postřikuje v atmosféře nasycené vlhkostí a přebytečný stříkací prostředek se shromažďuje a odvádí k opětovnému použití.

Zařízení pro ovládání zpětného sklopného zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 225487

Dátum: 15.04.1985

Autor: Heller Petr

Značky: zrcátka, zařízení, zpětného, ovládání, sklopného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání zpětného sklopného zrcátka, tvořené pneumatickým válcem a pístem, vyznačené tím, že v pístu (4) je uložena hřídelka s nesamosvornou šroubovou drážkou (6), na jejímž konci je uchyceno zpětné sklopné zrcátko (1), přičemž do hřídelky s nesamosvornou šroubovou drážkou (6) zasahuje přítlačný šroub (7), který je veden v tělese pneumatického válce (3), mezi pístem (4) a víkem válečku s ložiskem (13) je ustavena pružina (10),...

Způsob získávání a zpětného zavádění oxidačních katalyzátorů v procesu výroby dimethyltereftalátu do oxidace

Načítavanie...

Číslo patentu: 221918

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hoffmann Gerhardt, Bünger Heinrich, Cordes Rudolf

Značky: oxidace, oxidačních, získavání, výroby, katalyzátoru, dimethyltereftalátu, procesu, způsob, zavádění, zpětného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání a zpětného zavádění oxidačních katalyzátorů v procesu výroby dimetyltereftalátu do oxidace, při kterém se extrahují vysokovroucí destilační zbytky, odpadající po destilativním rozdělení produktu esterifikace při výrobě dimetyltereftalátu oxidací směsí obsahující p-xylen a/nebo metylester kyseliny p-toluylové v kapalné fázi kyslíkem nebo kyslík obsahujícím plynem za přítomnosti katalyzátorů na bázi těžkých kovů a následující...

Těleso uzavíracího nebo zpětného ventilu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215037

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hülsermann Karl-heinz, Hoppe Günter

Značky: výroby, ventilu, těleso, způsob, zpětného, uzavíracího

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso uzavíracího nebo zpětného ventilu kované v zápustce s dvěma nástavci, které jsou opatřeny průchozími válcovitými kanály, jsou spojeny s potrubím a jejichž koncové průřezy leží v ose potrubí, přičemž průchozí kanály jsou vzájemně odděleny kuželkou ventilu pohyblivou ve směru kolmém k podélné ose ventilu, vyznačující se tím, že osa nejméně jednoho průchozího kanálu (5) je zakřivena pro napojení na osu potrubí (11).