Patenty so značkou «zpětné»

Zpětné regenerace dusičnanových iontů z anexu po eluci uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270490

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrb Karel, Zdvořák Jaroslav, Urbánek Ludvík, Baloun Stanislav, Parobek Pavel, Holub Jaroslav

MPK: C01G 43/00

Značky: eluci, dusičnanových, anexu, uranu, iontů, zpětné, regenerace

Text:

...elučniho roztoku, kde se spoji s kyselinou dusičnou nebo roztokom kyseliny dusične s jeji soli, který vzniklHlavní výhoda způsobu podle vynálezu spočivá ve snížení spotreby kyseliny dusičné minimálně o 30 x a dále činidls pro neutrslizaci eluátu s objemové nsdbilance elučně srážecího okruhu.e) Mstečný louh po sráženi chemického koncentrátu uranu, obsahující 47 g NH 4 N 03/1,265 g (NH 4)2 s 04/1, so kontaktoval s anexem po sorpci uranu,...

Zapojení zpětné vazby otáčivé rychlosti regulačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266155

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rýznar Jan, Večeř Jiří

MPK: H02P 5/16

Značky: zpětné, zapojení, rychlostí, regulačního, obvodů, väzby, otáčivé

Text:

...kladkou § a na ní upevněným tachodynamem § pro snímání rychlosti tažení drátu. Cívkovač l s navíjecí cívkou g je spojen s dalším stejnosměrným regulačním motorom Z, spojeným na hřídeli s tachodynamem § zpětné vazby otáčivé rychlosti civkovače 1 a s řízeným tyristorovým usměrñovačem 3 s regulátorem.zařízení funguje tak, že tažný drát, z tažného válce 5 a zásobovacího válce 3 je veden přes převáděcí kladku E s tachodynamem § pro snímaní...

Zařízení pro zpětné získávání elektrolytů, pracujících za zvýšené teploty, z oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262494

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mainer Petr, Stručovský Jiří

MPK: C02F 1/46

Značky: zpětné, zařízení, elektrolytu, oplachových, teploty, pracujících, zvýšené, získavání

Text:

...programové řízená závěsová linka pro dekorativní chromcvání jejíž součástí je niklovací pracoviště pro vylučování lesklého nikloveho povlaku, které sestává z 5 ks operačních niklovacích van, vany ekonomického oplachu a následného dvoustupñového protiproudého ponorového oplachu.Hodinové kapacita linky při taktu 6 min. je 13 m 2. Při přenosu 0,15 l/m 2 pracovníhoelektrolytu činí hodinový výnos 1,95 litru, což při ceně 17,50 Kčs/litr...

Zařízení pro zpětné využití odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258889

Dátum: 16.09.1988

Autori: Janda Jaromír, Spurný Josef

MPK: F26B 21/02

Značky: tepla, zařízení, využití, zpětné, odpadního

Text:

...pro zpětné využití odpadniho tepla podle vyná 1 ezuJehožvpodstata apočivá v tom,žą 9 ušíci částí sušárny a fixačni. části sušárny prochází sběrnýAkanál,který máve fixačni 258889části sušárny v místě príslušná tryekové komory sací štěr biny, přičemž eběrný kanál jeiv sušíci částí eušárny napojen pomocí-příčného potrubí na séní nejmáně jednoho A cirkulačniho ventilátoru.Výhoda uspořádání podle vynálezu epočívá zejména v tom,že k využití...

Zpětně vodivý tyristor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247248

Dátum: 01.08.1988

Autori: Procházka Karel, Oehák Alexadd, Mareík Miloš, Zlesák Ivan, Mikulcová Dagmar

MPK: H01L 29/747

Značky: zpětné, vodivý, tyristor

Text:

...pracují v pulsním režimu s krátkymi proudovými pulsy 9 vysoké amplitudě a vyžadují proto velmi dobré zapínací vlastw hosti, jichž se dosahuje právě pomocí vertikálně členěné strukn tury katodového emitoru tyristoru s členěnou řídící strukturou umístěnou v zahloubených příkcpech.Řešení zpětně vodivého tyristoru podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody a jeho podstata spočíva v tom, že k povrchu desky ze strany druhé základny přiléhá další...

Zařízení pro odstranění rušivého vlivu akustické zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257726

Dátum: 15.06.1988

Autor: Šmíd Radislav

MPK: H04R 5/04

Značky: akustické, vlivů, rušivého, zpětné, väzby, zařízení, odstranění

Text:

...zesilovače je připojen na pásmovou propust,která je připojena nareproduktor.Výhodou zařízení podle vynâlezu je to, že se jim zamezí vlivu akustickě zpětně vazby,která způsobuje oscilace celého ozvučovacího systému.Zařízení podle příkladného provedení je znázorněno jako blokové schema na přiloženém výkresu.Podle příkladného provedení sestava 2 kmitcčtového korektoru 3 na jehož výstup je připojena zpoždovací linka 3 a na výstup zpožäovací linky...

Zařízení pro zpětné získávání kovů z oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255272

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stručovský Jiří, Mainer Petr

MPK: C25C 7/00

Značky: oplachových, zpětné, kovů, získavání, zařízení

Text:

...vody mezi elektrolyzěremUvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zpětné získávání kovů z oplachových vod,sestávající z elektrolyzéru s nádrží, ve které je umístěna muña obklopená anolytem odděleným diafragmou nebo iontově aelektivní membrány od katolytu, v němž je umístěna katoda tvorená kovem, jehož soli jsou do katody vnášeny z funkční operace podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že šířka anodového prostoru je 0,1 až 2 šířky...

Zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253162

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H02M 7/155

Značky: sdruženého, obvodů, zapojení, väzby, napájení, zpětné

Text:

...zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby je úspora vinutí transformátoru a dalších součástí.Na obrázku je znázorněno zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby.Zdroj sítového napětí je spojen s prvním a druhým vývodem l a 3 sítového usměrñovače Q. Vývody g a A sítového usměrňováče Q jsou spojeny s vývody g a 3 výkonového členu 1.vývody 5 a 5 výkonového členu jsou výstupy stabilizovaného napětí impulsního zdroje....

Těleso motýlově zpětné klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246675

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dostál Ludik, Poláeek Antonín, Prossr Otto, Morisák Zdenik

MPK: F16K 1/22

Značky: klapky, těleso, motýlově, zpětné

Text:

...a podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnějším povrchu základní části tělesa je upevněn výztužný prstenec a zesílená stěna tělesa je tvořena stěnou základní části tělesa a tlouštkou výztužného prstence, přičemž je šířka výztužného prstence větší než průměr čepů.Vyššíúčinek řešení podle vynálezu spočívá v možnosti využít k výrobě tělesa výhodnějších polotovarů, čímž se značně sníží výrobní náklady, dále v lepším využití meteriálu,jelikož...

Zapojení zpětné vazby spínacího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252446

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hajič Jan, Havlíček Jiří, Řehák Jiří

MPK: H02M 1/14, H02M 1/08

Značky: měniče, zpětné, väzby, zapojení, spínacího

Text:

...bloku. Druhý vývod potenciometru je spojen s prvním pőlem druhého filtrač- niho kondenzátora a se druhým vývodem filtračního rezistoru.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že zapojení umožňuje provádětm 1 niaturizací spínacích měničů, takže zdroj napájecího napětí je umístěn přímo na desce. Účin Anost se pohybuje v rozmezí 62 až Ť 8 s Vzhledem k vysokémustupni využití výkonu miniaturních měničů je vysoká 1 cel ková účinnost celého...

Zařízení pro řízení tahových mechanismů bez zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241660

Dátum: 15.09.1987

Autori: Soloway Samuel Barney, Turner Lajos, Várszegi Gyula

MPK: B65H 77/00

Značky: řízení, ťahových, zařízení, mechanismu, zpětné, väzby

Text:

...a blok 20 logiky, což jsou v daném případě relě a diodové spínače. Jednotlivé bloky 1 až 3, 4 .1, 4.3, 5, 7.1 až 21 jsou pak zapo-jeny tak, že výstup čidla 4.2 úhlové rychlosti navíjedla 4 je spojen s inormačním vstupem z druhého upravovaného bloku 9, jehož výstup je paralelně připojen na zpětnovazební vstup n druhého součtového bloku 2 ana první informační vstup g modelového bloku 17, jehož druhý informační vstup h je zapojen na ovládač v...

Vratné zařízení kroužku zpětné vazby leteckých vrtulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252317

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kulovaný Pavel

MPK: B64C 11/30

Značky: zpětné, väzby, kroužků, vratné, leteckých, zařízení, vrtulí

Text:

...spočíva v tom,že sestává z desky, opatřené pouzdrem s pružinou. dosedající na náboj vrtule, přičemž deska je přes nejméně dvě táhla pevně spojena s kroužkem zpětné vazby a pružina je uspořádána na vodící tyčoe procházející pouzdrem a upevněné v náboji vrtule.Výhodou uvedeného řešení je, že pružiny mohou působit na desku v libovolném místě, lze je vhodně umístit ve vrtulové hlavě a vrtulovou hlavu je možno navrhnout s menšími rozměry a...

Zapojení stabilizační zpětné vazby spínacího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252140

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hajič Jan, Havlíček Jiří

MPK: H02M 1/14

Značky: zpětné, zapojení, měniče, väzby, spínacího, stabilizační

Text:

...kondennátoru 3, e prvním vývodem druheho deličováho resistoru á. a se aeanicím vývodem 12 porovnávacího bloku 1. Kompenmaění vývod 13 porovnávacího blom 1 je spojen s prvním pőlem kompensaćního kondenzátoru Q. Druhý pól kompenueního kondensátoru § je spojen s porovnávacím vstupe 11 porovnávacího bloku 1, s prvním vývodam spetnevasebního reeietoru IQ s s prvním vývodem vatupního rezistoru 2. Druhý vývod vstupního resistoru 2 je spojen s...

Úprava zeminy pro zpětné zásypy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250140

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sequens Jan, Pech Jiří

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: úprava, zásypy, zpětné, zeminy

Text:

...deformacím - sedání - zásypu a k poruchám konstrukcí na zásypech založených obvykle komunikace, chodníky, dopravní plochy). Odstraňování a rekonstrukce poškozených konstrukcí je energeticky i nákladově velmi náročné.Tyto nevýhody odstraňuje použití vodného koloidního roztoku oxidu křemičitého pro zpevnění a stabilizacl zemin, používuaných pro zpětné zásypy podle tohoto vynálezu. r Koloidní roztok oxidu křemičítého se. do sud používá jako...

Zařízení pro zpětné získávání kovu z oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239464

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veverka Václav, Kalásková Olga

MPK: C25C 1/00

Značky: oplachových, zařízení, zpětné, získavání

Text:

...kterých sa zachycují nízká koncentrace kovu. Bluáty z těchto kolon obsahující zacłwcew kov ss shromaičují a zpracovávají v psriodických cyklach ve vane pro ekonomický cplach táhoň zarízení. Vyelektrolyzovený eluát zbavený větäiny kovu je shromáčděn v zásobníku a dávkován do prepadu opleohovő vany průtočnáho oplachu. Zasolsná odpadní vody zbavená kovových iontů jsou detoxikovány ,v běžných neutralizačních stanicích. Pro snížení spotreby...

Zařízení pro zpětné získávání tepla z teplých odpadních vod, pro předohřev užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249386

Dátum: 12.03.1987

Autor: Skokan Vladimír

MPK: F24J 3/00

Značky: užitkové, zařízení, zpětné, predohrev, získavání, odpadních, tepla, teplých

Text:

...odvaděcího potrubí u dna. zabránění vysátí vody z nádrže při zahlcení odvodního potrubí je provedeno zavdušñovacím ventilem v nejvyšším místě odvodu. Usazený kal u dna nádrže je vypustitelný bez přídavného zařízení hydrostatickým tlakem sloupce vody V nádrži otevřením šoupěte na výpusti z nádrže. Zařízení podle vynálezu nevyžaduje žádný příkon energie, je dobře čistitelné proudem tlakové vody z vodovodu po odklopení víka, vyžaduje malé...

Zpětně uzavírací ventil sprch

Načítavanie...

Číslo patentu: 236745

Dátum: 15.11.1986

Autori: Štunda Julius, Prokop Emil

MPK: F16K 35/00

Značky: ventil, sprch, uzavírací, zpětné

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zpětně uzavíracího ventilu, který při poruše sprchy uzavře přívod vody. Mezi výtokovou trubkou a růžicí je upevněno duté těleso ventilu v jehož vodicí, vtokové části je uloženo šoupátko, tvořené dutým válcem s pevným čelem, na němž je připevněn nástavec a po obvodu válce jsou vytvořeny výtokové otvory, přičemž střední část ventilu s rozšířeným vnitřním otvorem přechází do výtokové zúžené části kuželovým sedlem, pod jehož úhlem...

Projektilový tkalcovský stroj se zpětným zasouvačem projektilů, který je naklouben na zpětné zasouvací páce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233722

Dátum: 15.08.1986

Autor: Schmitz Gerd

MPK: D03D 47/24

Značky: tkalcovský, projektilů, stroj, naklouben, páce, projektilový, zpětné, který, zpětným, zasouvačem, zasouvací

Zhrnutie / Anotácia:

Projektilový tkalcovský stroj má zachycovací ústrojí (12) se zpětným zasouvačem (28) projektilů který je naklouben na zpětné zasouvací páce a má náraznou plochu (32) pro projektily. Mezi náraznou plochou (32) a místem (18) nakloubení na zpětné zasouvací páce je upraveno nejméně jedno pružné a tlumivě poddajné těleso (42). Zpětný zasouvač (28) projektilů, sestává přitom ze dvou navzájem ve směru pohybu posuvných dílů, které jsou navzájem spojeny...

Zařízení pro odpařování a případně pro zpětné získávání vody z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228124

Dátum: 15.07.1986

Autor: Gress Manfred

Značky: případně, zpětné, vodných, zařízení, roztoku, získavání, odpařování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odpařování a případně pro zpětné získávání vody z vodných roztoků, sestávající z nádrže vodného roztoku a vedlejšího oddělení, tepelného čerpadla s kompresorem a čerpadla pro vodný roztok, přičemž jednotlivé prvky jsou navzájem spojeny potrubími, vyznačující se tím, že v kanálu (2) s ventilátorem (3)je nad nádrží (1) vodného roztoku upraveno chladicí ústrojí, tvořené například kondenzátorem (10) a nad vedlejším oddělením (6) je...

Čisticí zařízení se zařízením na zpětné vyplachování filtračních prvků ve filtrech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231170

Dátum: 15.06.1986

Autor: Meyer Zu Riemsloch Heinz

MPK: B01D 46/04

Značky: zařízení, filtračních, zpětné, prvků, zařízením, vyplachování, filtrech, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí zařízení se zařízením na zpětné vyplachování filtračních prvků ve filtrech na zachycování prachu z plynu obsahuje dvoustupňový injektor k nasávání čistého plynu přiřazený ke každému filtračnímu prvku. První stupen je vytvořen injektorem s kruhovou štěrbinou a druhý stupeň náběhovou tryskou. Vyplachovací plyn se přivádí proti směru proudu filtrovaného plynu, přičemž sestává z primárního proudu tlakového vzduchu a z velkého množství...

Bezpečnostní zpětné zrcátko, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230404

Dátum: 01.04.1986

Autor: Voženílek Jan

MPK: B60R 1/02

Značky: bezpečnostní, zpětné, zejména, zrcátko, vozidla, motorová

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zpětné zrcátko, zejména pro motorová vozidla, s jednolitou zakřivenou odraznou plochou, vyznačené tím, že odrazná plocha (3) sestává ze dvou plynule na sebe navazujících částí (4,5) s různými poloměry zakřivení, přičemž část (4) odrazné plochy (3) uspořádaná blíže k řidiči má poloměr zakřivení větší než 1,2 m a část (5) odrazné plochy (3) uspořádaná dále od řidiče má poloměr zakřivení menší než 0,6 m.

Scintilační detektor zpětně odražených elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229332

Dátum: 01.03.1986

Autori: Schauer Petr, Kvapil Josef, Autrata Rudolf, Salyk Ota, Kvapil Jiří

MPK: G01N 1/20, H01J 37/26

Značky: scintilační, elektronů, odražených, zpětné, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro detekci odražených elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Podstatou vynálezu je scintilační destička z monokrystalu ytrium hliníkového granátu nebo ytrium hliníkového perovskitu se vstupním čelem zkoseným v úhlu 10 - 15o opatřená tenkou vrstvou hliníku a na odrazovém čele reflexní hliníkovou vrstvou. Scintilační destička je spojena přes vrstvu anorganického dielektrika optickým tmelem se světlovodem. Spojované...

Způsob úpravy ocelárenské strusky pro její zpětné využití jako vsázky do hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222330

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kouřil Jan, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: využití, vsázky, ocelárenské, zpětné, agregátu, úpravy, strusky, způsob, její, hutnických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy ocelárenské strusky pro její zpětné využití jako vsázky do hutnických agregátu,zejména vysokých a ocelářských pecí. Úprava ocelářské strusky se provádí tak, že se nejdříve roztřídí podle velikosti zrn na nadsítný a podsítný podíl při hranici třídění v rozmezí 70 až 100 mm, načež z nadsítného podílu strusky oddělí kovové podíly. Další úprava strusky se může provést tak, že veškerý zbylý nadsítný podíl strusky se...

Zpětné vedení technologické kapaliny u válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220517

Dátum: 15.11.1985

Autori: Skrziszowski Amandus, Bednář Václav, Šůla Ladislav, Sedláček Alois

Značky: kapaliny, vedení, válcovací, zpětné, stolice, technologické

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení podle vynálezu odstraňuje možný poruchový stav válcovací stolice a ztrátu technologické kapaliny, zaviněný případným zaplněním zpětného vedení a přeplavením karteru stolice technologickou kapalinou. Pro tento účel je nad svodnou podlahou sběrné jímky ve zpětném vedení uspořádáno rozváděcí těleso, opatřené v horní části přepouštěcím otvorem, na němž je upravena pohyblivá krycí deska. V boční stěně rozváděcího tělesa je pak uspořádán...

Scintilační detektor zpětně odražených elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220481

Dátum: 15.11.1985

Autori: Schauer Petr, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Autrata Rudolf

Značky: scintilační, elektronů, odražených, zpětné, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilačního detektoru, sestávajícího z ohebného vláknového světlovodu, spojeného se scintilační destičkou. Podstatou vynálezu je, že scintilační destička má vstupní čelo a koncovou stěnu opatřenou tenkou vrstvou hliníku, přičemž výstupní stěna scintilační destičky je opticky spojená se zploštěným koncem vláknového světlovodu pomocí koncovky obdélníkového průřezu. Kruhová koncovka vláknového světlovodu je spojena přes...

Zařízení pro zpětné získávání tepla u sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 230981

Dátum: 01.08.1985

Autori: Míchal Václav, Staněk Jaroslav, Smejkal Stanislav, Beran Zdeněk

MPK: F26B 23/10

Značky: zařízení, sušáren, zpětné, tepla, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpětné získávání tepla u sušáren, kde se jako sušicího prostředí používá plynů a kde se teplo z plynů, vystupujících ze sušárny, převádí za použití dvou trukových výměníků a teplonosného média do plynů, vstupujících do sušárny. Vynález řeší problém zvýšení efektivnosti zařízení a odstranění zanášení mezitrubkových prostorů tak, že alespoň v jednom z výměníků jsou trubky seřazeny do dvou nad sebou umístěných sekcí,...

Způsob čistění 1,2-dichlorethanu, zpětně získávaného při neúplném tepelném štěpení na vinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 219265

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rechmeier Gerhard, Scholz Harald, Roesnik Ulrich

Značky: čištění, 1,2-dichlorethanu, štěpení, vinylchlorid, získávaného, zpětné, tepelném, způsob, neúplném

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění 1,2-dichlorethanu, zpětně získávaného při neúplném tepelném štěpení na vinylchlorid a obsahujícího jako nečistoty nízkovroucí látky o teplotě varu nižší než 83,7 °C (101,1 kPa), jakož i vysokovroucí látky o teplotě varu vyšší než 83,7 °C (101,1 kPa), při němž se v první destilační zóně ze znečištěného 1,2-dichlorethanu horem oddestilují nízkovroucí látky, část koncentrátu nízkovroucích látek se průběžně přemění...

Přípoj zařízení pro zpětné proplachování plynu, které je vytvořeno jako dvoustupňový injektor, k přívodnímu potrubí tlakového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218594

Dátum: 15.03.1985

Autor: Kordas Friedel

Značky: přípoj, zařízení, plynů, zpětné, vytvořeno, dvoustupňový, tlakového, přívodnímu, potrubí, proplachování, injektor, které

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zpětné proplachování plynu u plynových filtrů na zachycování prachu je vytvořeno jako dvoustupňový injektor, přičemž každý jednotlivý injektor je třeba plynotěsně připojit na potrubí pro přívod tlakového plynu. Jednoduchý a snadno smontovatelný přípoj, který nevyžaduje dodatečného těsnění, spočívá podle vynálezu v tom, že injektory prvního stupně jsou svými připojovacími objímkami navlečeny na potrubí pro přívod tlakového plynu...