Patenty so značkou «zovretie»

Kliešte na zovretie plechov, ktoré sa používajú v spojení s manipulačným ramenom a vysunutým vyvažovacím modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14171

Dátum: 16.05.2007

Autori: Tiberghien Olivier, Chevassu Daniel, Boyer Jean Nöel

MPK: B23K 11/31

Značky: používajú, spojení, vyvažovacím, manipulačným, kliešte, modulom, ramenom, zovretie, plechov, vysunutým

Text:

...že ked je prirodzený bod styku elektród 2 a 9 posunutý smerom k pevnému ramenu 3, hovoríme o nedostatočnom pritlačeni a naopak, ked je tento prirodzený bod posunutý smerom k pohyblivému ramenu 8, hovoríme o nadmemom pritlačení.0018 V pripade nevykonania alebo nesprávneho vykonania prítlačnej operácie a/alebo vyvažovacej operácie môže dôjsť k defonnácii plechov 1, ktorá by sa mohla stat nezvratnou, ak by došlo k prekročeniu sily na medzi...

Kliešte na zovretie plechov používané v spojení s manipulačným ramenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13516

Dátum: 16.05.2007

Autori: Tiberghien Olivier, Chevassu Daniel, Boyer Jean Nöel

MPK: B23K 11/31

Značky: používané, plechov, kliešte, manipulačným, zovretie, spojení, ramenom

Text:

...3, hovoríme o nedostatočnom pritlačení a naopak, ked je tento prirodzený bod posunutý smerom k pohyblivému ramenu 8, hovoríme o nadmemom pritlačenl.0018 V prípade nevykonania alebo nesprávneho vykonania prltlačnej operácie a/alebo vyvažovače operácie môže dôjsť k deformácii plechov 1, ktorá by sa mohla stať nezvratnou, ak by došlo k prekročeniu sily na medzi klzu týchto plechov alebo aj vtedy. ak by po uskutočnení zvarového spoja existovala...

Zariadenie na zovretie tabule plechu vhodnej na tvarovanie lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3928

Dátum: 28.04.2006

Autori: Fantinato Daniel, Fiorese Massimo, Cappeller Augusto

MPK: B21D 24/00

Značky: plechů, tabule, tvarovanie, zariadenie, lisováním, vhodnej, zovretie

Text:

...stlačenéhoplynu, ktorý zostal v ovládacom prvku na konci stlačenia tohto ovládacieho prvku.0016 V skutočnosti je nutné koordinovať činnosť expanzného priestoru alebo priestorov a lisu tak, aby bolo predchádzané zablokovaniu vstreku oleja do ovládacieho prvku a zabránené aj najmenšiemu vracaniu oleja do expanzného priestoru, ak pôsobí dynamický tlak plynu súčasnes uzatváraním jednocestného ventilu alebo, čo je ešte horšie, keď mu...

Zariadenie na zovretie nite v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2837

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Ettore, Lonati Francesco (zomrel), Lonati Tiberio, Lonati Fausto

MPK: D04B 15/38

Značky: tovar, pletacích, zariadenie, zovretie, kruhových, strojoch, pletený, podobně

Text:

...spodný koniec sa pohybuje vpriečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Zárukou zovretia nite je zaistenie správneho záberu nite s uvedeným ramenom.0014 Pokiaľ sa na konci kroku privádzania nite a priamo pred alebo počas otáčania blokovacej páky, nutného na zachytenie nite za účelom zovretia, pohybuje niť smerom k osi ihlového valca...

Zariadenie na zovretie nite, najmä na zovretie elastických nití s malým prierezom, v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2773

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Tiberio, Lonati Ettore, Lonati Francesco, Lonati Fausto

MPK: D04B 15/38

Značky: strojoch, elastických, prierezom, tovar, pletený, zariadenie, najmä, zovretie, malým, kruhových, nitě, nití, pletacích, podobně

Text:

...V priečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Pri používaní týchto zariadení boli pozorované určite problémy pri zovretí a zadržovanípružne roztiahnuteľných nití s malým priemerom, ktoré sú privádzané v predopnutom stave.0014 Vtomto pripade nie sú v skutočnosti blokovacia páka a pružný plátkový element schopné zaistiť správne zovretie...

Svorka na prechodné alebo trvalé zovretie listov papiera alebo iných plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282978

Dátum: 12.12.2002

Autor: Van Ardenne Johanna Lamberta Maria

MPK: B42F 1/00

Značky: materiálov, listov, papiera, přechodné, iných, trvale, zovretie, svorka, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka na prechodné alebo trvalé zovretie listov papiera alebo iných plošných materiálov, použiteľná samostatne a/alebo v kombinácii s inými prostriedkami, ku ktorým je pripevnená, pozostávajúca z jediného páru tenkého pásu pružného plochého materiálu prehnutého cez seba tak, že vymedzuje koncový ohyb prednej zvieracej čeľuste (1) a zadnej zvieracej čeľuste (2), z ktorých každá má jednak hornú časť, ktoré sú navzájom prepojené prostredníctvom...

Prípravok na zovretie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1244

Dátum: 02.10.1996

Autor: Dibdiak Jozef

MPK: B67B 3/16, B67B 3/10

Značky: prípravok, zovretie

Text:

...na zatváranie zavárani nových pohárov pri zatváraní Zaváraninového pohára.Obrázok 4 znázorňuje prípravok na zatváranie zavárani nových pohárov po ukončení zatvárania zaváraninového pohára.Na obrázku 1 je znázorneně celkové usporiadanie prípravku na zatváranie zaváraninových pohárov bežne používaný~ mi hliníkovými uzávermi. Prípravok pozostáva z páky 1, čapu Q a svorky Q. Páka l má rukoväť g a dve bočnice Q a Q. Bočnice 3 a Q majú otvory v...

Zvierka a kliešte na jej zovretie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279538

Dátum: 18.03.1992

Autor: Oetiker Hans

MPK: B65D 63/04, F16L 33/02, B65D 63/06...

Značky: zvierka, kliešte, zovretie

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka tvorená zvierkovým pásom (11), ktorého aspoň jedno plasticky deformovateľné oko (12) obsahuje dve, v podstate von vystupujúce prírubové časti (13), prechádzajúce do spoločnej mostíkovej časti (14), je opatrená najmenej jedným deformovateľným prvkom, ktorý je tvorený výstužným členom (20), ktorý je oddelený od zvierkového pásu (11), pripojený zvonka k oku (12) a ktorého hrúbka je väčšia, ako je hrúbka zvierkového pásu (11). Kliešte na...